Laurentius Nicolaas Deckers (1883-1978)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Tilburgse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, mei 2020 (laatst herzien juli 2020)

 


 

[1] Laurentius Nicolaas Deckers, geb. Heeze 14.02.1883, promotie Leuven 03.12.1912|a|, doctoraal examen Leiden 1925|b|, hoofdinspecteur Boerenleenbank (1907), lector R.K. Handelshogeschool  te Tilburg (1927-1929), lid van de Hoge Raad (1956), overl. ’s-Gravenhage 01.01.1978, tr. Eindhoven 24.09.1907 Petronella Maria van Dijck, geb. Eindhoven 15.11.1875, overl. Grave 08.07.1956, d.v. Josephus Joannes van Dijck en Maria Elisabeth Wickering.
– Levensberichten: nl.wikipedia * parlement.com * BWN

 

Noten: |a| proefschrift: De landbouwers van den Noordbrabantschen zandgrond : eene bijdrage tot de kennis der maatschappelijke en oeconomische ontwikkeling van den Nederlandschen boerenstand in de negentiende en twintigste eeuw; |b| Nieuwe Tilburgsche courant 17.12.1925.

 

[2] Johannes Wilhelmus Hubertus Deckers, geb. Ottersum 24.12.1852, onderwijzer (1880,1881), hoofdonderwijzer (1888,1907), leraar (1920), overl. ’s-Hertogenbosch 18.06.1929, tr. Culemborg 12.05.1880 
[3] Anna Catharina Francisca de Brieder, geb. Amersfoort 04.12.1856, overl. Heeze 17.06.1910.

Uit dit huwelijk:

1.                   Catharina Maria Mathea Deckers, geb. Breda 17.02.1881, overl. Boxtel 06.10.1960, tr. Heeze 25.10.1909 Martinus van den Broek, geb. Zesgehuchten 20.09.1877, z.v. Hubertus van den Broek en Maria Anna van den Berk.

2.                   Laurentius Nicolaas Deckers, geb. Heeze 14.02.1883; volgt [1].

3.                   Johannes Hubertus Franciscus Deckers, geb. Heeze 04.01.1888, rijkslandbouwconsulent, overl. Sint-Oedenrode 01.05.1951, tr. ’s-Hertogenbosch 26.04.1920 Johanna Philomena Alphonsa van der Heijden, geb. ’s-Hertogenbosch ca. 1891, overl. na 1951, d.v. Franciscus Johannes van der Heijden, musicus, en Johanna Philomena Noijons.

 

[4] Laurentius Deckers, geb. Sambeek 03.11.1799, pottenbakker, overl. voor 1880, tr. Boxmeer 23.04.1839|a|

[5] Maria van den Bergh, ged. Rijkevoort 19.02.1810, overl. voor 1880.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Wilhelmus Hubertus Deckers, geb. Ottersum 24.12.1852; volgt [2].

 

Noten: |a| bruid geb. Beugen (huw.akte Boxmeer 1839 no.9).

 

[6] Nicolaas de Brieder, geb. Utrecht 03.11.1820, schrijnwerker (1855), overl. Amersfoort 07.09.1864, tr. Amersfoort 01.08.1855

[7] Catharina Cecilia Krol, geb. Amersfoort 05.01.1819, moeder in het Elisabeth Weeshuis te Culemborg (1880), overl. Heeze 13.05.1896.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Catharina Francisca de Brieder, geb. Amersfoort 04.12.1856; volgt [3].

2.                   Cornelis Johannes de Brieder, geb. Amersfoort 25.12.1858, broodbakker, overl. ’s-Gravenhage 07.04.1927, tr. ’s-Gravenhage 28.05.1884 Wilhelmina Cornelia Vermeulen, geb. Culemborg 20.08.1857, dienstbode (1884), overl. ’s-Gravenhage 17.05.1931, d.v. Cornelis Vermeulen, klompenmaker, en Johanna Maria Middelkoop.

3.                   Elisabeth Geertruida de Brieder, geb. Amersfoort 19.04.1860, overl. Amersfoort 01.09.1860.

4.                   Elisabeth Sophia de Brieder, geb. Amersfoort 19.01.1863, overl. Amersfoort 09.03.1864.

 

[8] Henricus Deckers, geb. Arcen ca. 1764, schoenmaker (1838), overl. Arcen (Arcen en Velden) 28.10.1841, tr.

[9] Joanna Nabben, ged. Sambeek (rk) 03.08.1770, overl. Arcen (Arcen en Velden) 12.11.1835.

Uit dit huwelijk (vader ook Henri, moeder ook Jeanne):

1.                   Elisabeta Deckers, geb. Arcen ca. 1792, overl. Antwerpen 26.01.1858|c|, tr. Arcen en Velden 12.02.1825 Matthijs Beekman, ook Matthias, ged. Amsterdam (Mozes- en Aäronkerk (rk)) 08.10.1791, overl. voor 1858, z.v. Matthijs Beekman en Joanna Baar; tr. 2e Franciscus Celen, overl. voor 1858; tr. 3e Adrianus van Gessel, geb. ca. 1814, arbeider, overl. na 1858.

2.                   Laurentius Deckers, geb. Sambeek 03.11.1799; volgt [4].

3.                   Joannes Deckers, geb. Arcen en Velden 22.03.1802.

4.                   Catharine Gertrud Deckers, geb. Arcen en Velden 16.01.1805.

5.                   Gerard Deckers, ook Gerardus, geb. Arcen en Velden 02.10.1807, overl. Arcen (Arcenen Velden) 14.03.1833.

6.                   Joanna Deckers, geb. Arcen (Arcen en Velden) ca. 1810/1811, overl. Arcen (Arcen en Velden) 28.12.1873, tr. Arcen en Velden 15.01.1839 Joannes Mattheus Deckers, geb. Arcen ca. 1811, overl. Arcen (Arcen en Velden) 06.03.1896, z.v. Joannes Deckers en Jacomina Pellemans.

7.                   Theodor Deckers, ook Theodorus, geb. Arcen en Velden 26.10.1812, overl. Arcen (Arcen en Velden) 21.01.1821.

 

Noten: |a| ingeschreven extract Antwerpen 28.01.1858 (overl.akte Arcen en Velden no.47).

 

[10] Wilhelmus van den Bergh, geb. ca. 1779, bouwman (1838), tr.

[11] Cornelia Janssen, geb. Sint Anthonis ca. 1787, overl. ’t Broek (Sambeek) 15.03.1818.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria van den Bergh, ged. Rijkevoort 19.02.1810|a|; volgt [5].

 

Noten: |a| Doopboek Wanroij 1722-1810.

 

[12] Cornelis de Brieder, ged. Utrecht 15.05.1780, muntgezel (1811,1838), smidmeester aan ’s Rijks Munt (1846,1855), overl. Utrecht 27.01.1855, tr. Utrecht 03.07.1811|c|

[13] Anna Catharina Hoogen, ged. Utrecht (rk) 12.02.1782, overl. Utrecht 06.02.1838|d|.

Uit dit huwelijk (moeder Hooge):

1.                   Johannes de Brieder, geb. Utrecht 16.09.1811.

2.                   Anna Catharina de Brieder, geb. Utrecht 15.05.1813|b|, overl. Utrecht 18.11.1886, tr. Utrecht 07.02.1842 Francis Peters, geb.  Gouda ca. 1819, overl. Utrecht 22.03.1890, z.v. Martinus Peters en Dorothea Machielse.

3.                   Catharina Sophia de Brieder, geb. Utrecht 25.08.1814, overl. Utrecht 18.06.1889, tr. Utrecht 03.09.1834 Stephanus Cocu, ged. Utrecht (rk) 11.05.1808, overl. Utrecht 06.12.1859, z.v. Petrus Cocu en Catharina la Rive.

4.                   Nicolaas de Brieder, geb. Utrecht 20.03.1817, overl. Utrecht 27.12.1817.

5.                   Sophia de Brieder, geb. Utrecht 13.11.1818, overl. Utrecht 04.02.1863, tr. Utrecht 06.11.1845 Theodorus Johannes van der Veer, geb. Utrecht 11.10.1822, overl. Utrecht 16.02.1900, z.v. Gerardus Jacobus van der Veer en Margaretha Hendrica Baaten.

6.                   Nicolaas de Brieder, geb. Utrecht 03.11.1820; volgt [6].

7.                   Cornelis de Brieder, geb. Utrecht 19.11.1822, smid (1846), machinist (1881), overl. Arnhem 10.08.1881, tr. 1e Kampen 05.11.1846 Bartha Rietberg, geb. Kampen 19.08.1819, overl. IJsselmonde 11.01.1864, d.v. Johannes Rietberg, gerechtsdienaar, en Femmigje de Wilde; tr. 2e ’s-Hertogenbosch 06.08.1866 Adriana Gertrudis Theresia Huberta Bolsius, geb. Driel 28.05.1824, overl. Arnhem 19.08.1874, d.v. Henricus Gerardus Bolsius en Anna Maria Christiana Koppelaar.
     BR tr. 1e Andries Looman, geb. Deventer ca. 1813, molenaarsknecht, overl. Deventer 09.05.1844, d.v. Jan Looman en Gerritjen Kessener.
     AGTHB tr. 1e ’s-Hertogernbosch 09.06.1852 Josephus de Kroon, geb. ’s-Hertogenbosch 10.02.1804, overl. ’s-Hertogenbosch 21.01.1864|a|, z.v. Joannes de Kroon en Maria Anna Houben.
     JdK tr. 1e ’s-Hertogenbosch 05.06.1832 Maria Theresia van Osch, geb. ’s-Hertogenbosch 05.02.1804, overl. ’s-Hertogenbosch 15.07.1851, d.v. Adrianus van Osch en Maria Theresia Boonen.

8.                   Hendricus Johannes de Brieder, geb. Utrecht 09.12.1824.

9.                   Adrianus Johannes de Brieder, geb. Utrecht 16.04.1827, overl. Utrecht 22.04.1855.

 

Noten: |a| ook overl.akte Schijndel 1864 no.15; |b| moeder Hoogee; |c| bruid in akte Hoogen, tekent met Anna Cratriena Hoogen (huw.akte Utrecht 1811 no.91); |d| Hooge, moeder Anna Catharina (overl.akte Utrecht 1838 no.235).

 

[14] Johannes Krol, Jan/Joannes, geb. Amersfoort ca. 1792, hovenier (1812,1814), fabrikeur (1819), winkelier (1831,1855), overl. Amersfoort 15.01.1868, otr. Amersfoort (gerecht) 18.07.1810, tr. Amersfoort (Kromme Elleboog (rk)) 05.08.1810

[15] Elisabeth Smit, ged. Amersfoort (rk) 15.01.1784, overl. Amersfoort 28.04.1853|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Joannes Willebrordus Krol, ged. Amersfoort (Kromme Elleboog (rk)) 09.05.1811|c|, overl. Amersfoort 22.02.1879, tr. Soest 03.05.1838 Rengertje Gerritse Ramzelaar, geb. Amersfoort ca. 1805, overl. Amersfoort 09.08.1877|b|, d.v. Thijmen Gerritse Ramzelaar en Mijntje Lammers.

2.                   Anthonius Joannes Krol, geb. Amersfoort 20.11.1812, overl. Amersfoort 12.12.1864, tr. Amersfoort 12.09.1838 Catharina van der Veer, geb. Amersfoort 16.03.1815, overl. Amersfoort 07.12.1847, d.v. Cornelis van der Veer en Aartje van ’t Wel.

3.                   Wilhelmina Catharina Krol, geb. Amersfoort 27.02.1814, overl. Amersfoort 15.04.1899, tr. Amersfoort 05.05.1841 Willem Grootveld, geb. ’s-Heerenberg ca. 1812, z.v. Jan Grootveld en Angeniet Akkerman.

4.                   Catharina Geertruijda Krol, geb. Amersfoort 30.05.1815, overl. Amersfoort 31.07.1815.

5.                   Geertruida Catharina Krol, geb. Amersfoort 27.08.1816, overl. Amersfoort 25.05.1904.

6.                   Cecilia Krol, geb. Amersfoort 22.11.1817, overl. Amersfoort 19.09.1818.

7.                   Catharina Cecilia Krol, geb. Amersfoort 05.01.1819; volgt [7].

8.                   Cornelis Krol, geb. Amersfoort 21.07.1820, overl. Schalkwijk 12.10.1897, tr. Amersfoort 15.11.1854 Anna Margaretha Theonville, geb. Amersfoort 29.08.1816, overl. Schalkwijk 05.05.1892, d.v. Godefridus Franciscus Theonville en Agnes Elisabeth de Jong.

9.                   Cecilia Krol, geb. Amersfoort 27.03.1822, overl. Amersfoort 20.01.1835.

10.               Alijda Krol, geb. Amersfoort 03.01.1824, overl. Driebergen 15.06.1903, tr. Rijsenburg 19.05.1864 Theodorus Lensink, geb. Zeist 16.01.1820, overl. Driebergen 30.01.1905, z.v. Joannes Baptista Lensink en Antje Sluijter.
     TL tr. 1e Soest 22.12.1844 Steventje Wijnman, geb. Soest 18.06.1819, overl. Zeist 28.03.1861, d.v. Leendert Wijnman en Antje Theunisse van den Berg.

11.               Gerardus Krol, geb. Amersfoort 08.07.1825, overl. Amersfoort 14.11.1829.

12.               Arnoldus Krol, geb. Amersfoort 26.09.1827, herenknecht (1853), overl. Amersfoort 30.08.1898, tr. Amersfoort 09.08.1854 Alijda Rijnders, geb. Amersfoort 27.06.1824, overl. Amersfoort 08.11.1881, d.v. Abraham Rijnders en Reijertje Mora.

13.               Gerardus Krol, geb. Amersfoort 01.02.1831, overl. Amersfoort 13.04.1831.

 

Noten: |a| ‘verdere renseignementen niet bekend’ {betreft haar moeder}, aangifte door Arnoldus Krol, zoon (overl.akte Amersfoort 1853 no.145); |b| Reegina Ramselaar, oud 68 jaar (>geb.ca.1809), d.v. Tijmen Ramselaar en Wilhelmina van de Bieshaar (overl.akte Amersfoort 1877 no.193); |c| get. Wilhelmina Nagel {oma}.

 

[16] Laurentius Deckers, tr.

[17] Joanna Michels.

Uit dit huwelijk:

1.                   Henricus Deckers, geb. Arcen ca. 1764; volgt [8].

 

[18] Henricus Nabben, tr.

[19] Gertruid Biermans.

Uit dit huwelijk:

1.                   Elisabetha Nabben,  ged. Sambeek (rk) 25.01.1765.

2.                   Joanna Nabben, ged. Sambeek (rk) 03.08.1770; volgt [9].

 

[20] van den Bergh

[21] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Wilhelmus van den Bergh, geb. ca. 1779; volgt [10].

 

[22] Cornelis Janssen, tr.

[23] Catharina Hofs.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelia Janssen, geb. Sint Anthonis ca. 1787; volgt [11].

 

[24] Johannes de Brieder, ged. Utrecht 10.09.1752, zilversmid (1811), in leven essaijeur bij het Kantoor van Waarborg der Gouden en Zilveren Werken (1829), overl. Utrecht 29.07.1829|b|, z.v. Nicolaas de Brieder en Maria van der Meulen; tr. 2e tussen 1782 en 1784 Fijtje Schuurman, geb. Renswoude ca. 1745, overl. Utrecht 08.01.1819|a|; tr. 1e Utrecht 02.12.1777

[25] Catrina van Setten, overl. tussen 1782 en 1784.

Uit het huwelijk de Brieder-van Setten:

1.                   Johanna de Brieder, ged. Utrecht 10.12.1777, overl. voor 1806, otr. Utrecht 22.07.1804, tr. 1e Utrecht 09.08.1804 Pieter Diederikus de Lange, ged. Delft (Nieuwe Kerk) 24.11.1782, predikant te Randwijk (1806), overl. Nederhemert 31.10.1835, z.v. François de Lange en Geertruij van Driel.
     PDdL otr. 2e Randwijk 25.07.1806, tr. Wageningen 11.08.1806 Cornelia Diderica Everharda van Emdre, geb. Hoornaar.

2.                   Cornelis de Brieder, ged. Utrecht 15.05.1780; volgt [12].

3.                   Nicolaas de Brieder, ged. Utrecht 28.04.1782, muntgezel (1819,1829), overl. Utrecht 22.03.1856.

Uit het huwelijk de Brieder-Schuurman (moeder ook Feijtje, ook Schuurmans):

4.                   Johannis de Brieder, ged. Utrecht 26.09.1784.

5.                   Arnoldus de Brieder, ged. Utrecht 21.11.1788, overl. Utrecht 05.02.1881, tr. Utrecht 21.09.1825 Anna van der Wolk, geb. Utrecht ca. 1798/1799, overl. Utrecht 18.02.1871, d.v. Franciscus van der Wolk en Theodora de Geer.

6.                   Maria Sophia de Brieder, ged. Utrecht 28.04.1790, tr. Utrecht 05.07.1815 Johannes Wouda, geb. Utrecht 28.05.1792, z.v. Elekus Wouda en Machteld van Dillen.

 

Noten: |a| oud 74 jaar, geen ouders vermeld, ‘moeder van de eerste comparant’ t.w. Nicolaas de Brieder, oud 35 jaar, (overl.akte Utrecht 1819 no.23); |b| geb. Schoonhoven, wedr Sophia Schuurman (overl.akte Utrecht 1829 no.661).

 

[26] Jan Hoogen, geb. Utrecht ca. 1753, herbergier (1811), overl. Utrecht 09.05.1832|a|, tr. Utrecht (gerecht) 25.04.1778

[27] Anna van der Horst, geb. Loendersloot ca. 1746, overl. Utrecht 04.03.1820|b|.

Uit dit huwelijk (vader ook Jo’es, moeder ook Antje/Naatje):

1.                   Jo’es Henricus Hoogen, ged. Utrecht (rk) 29.01.1779.

2.                   Anna Catharina Hoogen, ged. Utrecht (rk) 14.03.1780, overl. Utrecht 18.03.1780, begr. Utrecht 28.03.1780.

3.                   Johannes Henricus Hoogen, ged. Utrecht (rk) 14.03.1780, schilder (1820), overl. Utrecht 25.03.1855, tr. 1e Utrecht 18.08.1813 Johanna van Hulst, geb. Maarssen ca. 1786, overl. voor 1820, d.v. Hendrik van Hulst en Cornelia Stevens; tr. 2e Utrecht 02.02.1820 Regina Walter, geb. Utrecht (rk) 29.10.1775, overl. Utrecht 01.05.1861, d.v. Michael Walter en Maria van den Bild.
     RW otr. 1e Utrecht (gerecht) 08.06.1798 Johannes van Veldhoven, geb. ca. 1776, overl. Utrecht 28.01.1817.

4.                   Anna Catrina Hoogen, ged. Utrecht (rk) 12.02.1782; volgt [13].

5.                   Cornelia Geertruida Hoogen, ged. Utrecht (rk) 16.05.1783, tr. Utrecht 12.07.1815 Christianus van Ingen, ged. Utrecht (Oud-Katholieke Clerezij) 18.12.1767, overl. Utrecht 05.12.1855, z.v. Hermanus van Ingen en Elisabeth Nolde.

6.                   Catrina Elisabeth Hoogen, ook Catharina Elisabeth, ged. Utrecht (rk) 20.08.1784, overl. Utrecht 07.11.1856|c|, tr. Adrianus van Rossum, ged. Wijk bij Duurstede (rk) 17.05.1778, blauwverver (1856), overl. Utrecht 18.03.1860, z.v. Henricus van Rossum en Cornelia Hazendonk.

7.                   Henrikus Jacobus Hoogen, ged. Utrecht (rk) 24.07.1786.

 

Noten: |a| Johannes Hendricus Hooge, ‘de namen van wijlen zijne ouders onbekend’ (overl.akte Utrecht 1832 no.585); |b| ‘de namen harer ouders onbekend’, e.v. Hooge (overl.akte Utrecht 1820 no.182); |c| oud 62 jaar (overl.akte Utrecht 1856 no.1189).

 

[28] Jan Krol, geb. Amersfoort, otr. Amersfoort 22.10.1790, z.v. Jan Krol en Alijda van de Bleijk; tr. Amstersfoort (gerecht) 05.11.1790|a|

[29] Willemina Nagel, ook Wilhelmina, geb. Amersfoort ca. 1757, overl. Amersfoort 12.03.1830|b|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Krol, Jan/Joannes, geb. Amersfoort ca. 1792; volgt [14].

 

Noten: |a| de bruid ‘ouderloze dochter’; |b| ‘kunnende de namen harer overledene ouders niet worden opgegeven’ (overl.akte Amersfoort 1830 no.93).

 

[30] Jan Smit, geb. Amersfoort, overl. voor 1853, otr. Amersfoort (gerecht) 17.01.1783, tr. Amersfoort (rk) 31.01.1783

[31] Anthonia Koopman, geb. Amersfoort.

Uit dit huwelijk:

1.                   Elisabeth Smit, ged. Amersfoort (rk) 15.01.1784|a|; volgt [15].

 

Noten: |a| moeder Coopman.

 


terug naar Kwartierstaten Tilburgse hoogleraren