Emilius Gulielmus Josephus Gimbrère (1891-1949)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Tilburgse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, mei 2020 (laatst herzien december 2020)

 


 

[1] Emilius Gulielmus Josephus Gimbrère, geb. Tilburg 05.07.1891, doctoraalexamen rechtswetenschap Utrecht 1916|a|, promotie Utrecht 1916|b|, advocaat te Padang (Sumatra), secretaris van het Hoofdagentschap der Nederlandsch-Indische Handelsbank te Batavia (1919), directeur van het hoofdkantoor der Ned. Ind. Handelsbank op Java (-1926), hoogleraar Tilburg (1927-1949), ‘eerste secretaris van den Senaat der R.K. Handelshoogeschool’ (1927-), overl. Tilburg 15.04.1949, begr. Tilburg (Sint Jozefparochie) 19.04.1949, tr. Tilburg 04.02.1919|c| Philomena Louisa Maria Herculeijns, geb. Tilburg 21.09.1897, d.v. Everardus Hubertus Alexander Herculeijns (1870-1925), slager, en Celestina Maria Francisca Theresia Carolina Philips (1871-1918).

– Levensbericht: Kleine encyclopedie Tilburg University 1927-2017, p.111.

 

Noten: |a| Tilburgsche courant 10.06.1916; Nieuwe Tilburgsche courant 15.11.1916; |c| huwelijk ‘met de handschoen’, de bruidegom vertegenwoordigd door Jules Joseph Marie Gimbrère {broer}, toestemming bij KB van 08.01.1919 (huw.akte Tilburg 1919 no.27).

 

[2] Alexander Mathias Gimbrère, geb. Tilburg 20.09.1847, fabrikant (feb1877), parapluiemaker (dec1877,1878), koopman (1879,1880), paraplumaker (1881), fabrikant (1882), koopman (1884,1892), fabrikant (1899), parapluiefabrikant (1907), fabrikant (1919), overl. Tilburg 07.06.1931, tr. Breda 12.02.1877
[3] Adriana Elisabeth Govers, geb. Breda 01.05.1854, overl. Tilburg 10.07.1936.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jean François Marie Gimbrere, geb. Tilburg 23.12.1877, overl. Tilburg 28.07.1878.

2.                   Victoire Collette Marie Gimbrere, geb. Tilburg 20.01.1879, overl. Heerlen 05.08.1923, tr. Tilburg 14.11.1904 Jan Jozef Hubert Emonds, geb. Voerendaal 08.04.1880, koopman, overl. Heerlen 03.05.1967, z.v. Jan Willem Emonds en Johanna Margaretha Dohmen.
     JJHE tr. 2e Heerlen 04.12.1924 Anna Maria Katharina Margaretha Hubertine Emonds, geb. Aken ca. 1885, overl. Heerlen 23.10.1970, d.v. Johann Bartholomäus Emonds en Barbara Cäcilia Will, winkelierster (1924).
     AMKMHE tr. 1e Peter Otto Zimmermann.

3.                   Leo Henri Maria Gimbrère, geb. Tilburg 08.05.1881, winkelier (1907), fabrikant (1919), tr. Oisterwijk 07.05.1907 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Haarlem 23.07.1918) Marie Julie Slangen, geb. Luik (België) 24.07.1881, overl. Rotterdam 19.11.1962, d.v. Jean Guillaume Slangen, kleermaker, en Josephina Lorenger.
     MJS tr. 2e Rotterdam 10.09.1919 Petrus Alouisius Wierst, geb. Rotterdam 02.09.1888, z.v. Johannes Antonius Wierst en Geertruida Cornelia Jansen.

4.                   Charles Pierre Alexander Gimbrere, geb. Tilburg 26.12.1882, overl. Bakel en Milheeze 15.10.1962, tr. voor 1906 Françoise Gabriëlle Vanwest, ook Van West, geb. Sint-Truiden (België) 14.12.1882, overl. Tilburg 27.03.1921, d.v. Hubert Vanwest en Anne Elisabeth Pulinx.

5.                   Joan Adriaan Antoon Marie Gimbrere, geb. Tilburg 27.09.1884.

6.                   Jules Joseph Marie Gimbrère, geb. Tilburg 13.05.1886, geneesheer (1919).

7.                   Vincent Maria Louis Gimbrere, geb. Tilburg 04.04.1888, fabrikant, tr. Zwolle 26.04.1920 Elisabeth Geertruida Maria Hanewinkel, geb. Zwolle 03.08.1895, d.v. Hermann Heinrich Hanewinkel, koopman, en Maria Anna Remmers.

8.                   Maria Anna Elisabeth Gimbrere, geb. Tilburg 14.09.1889, overl. na 1954, tr. Tilburg 30.05.1916 Gerhardus Johannes Jozephus Buter, geb. Zwolle 02.11.1884, musicus, wonende te Dandery, Connecticut in de Vereenigde Staten|a| (1954), overl. Amersfoort 13.07.1954, z.v. Lubertus Josephus Buter, koopman, en Anna Lamberta Maria Hofstee.

9.                   Emilius Gulielmus Josephus Gimbrère, geb. Tilburg 05.07.1891; volgt [1].

10.               Hypolite Joseph Marie Gimbrere, geb. Tilburg 09.12.1892, parapluiefabrikant, overl. Tilburg 04.01.1982, tr. Vlissingen 09.04.1918 Naatje Favre, Nannie, geb. Amsterdam 18.09.1892, overl. Tilburg 10.06.1980, d.v. Jacob Favre, boekhouder, en Carolina Geertruida van Willigen.

11.               Guillaume Joseph Desiré Gimbrere, geb. Tilburg 02.05.1899, overl. Tilburg 08.11.1902.

 

Noten: |a| w.s. Danbury (Connecticut, USA).

 

[4] Joannes Franciscus Gimbrere, geb. Antwerpen ca. 1814, regenschermermaker (1840,1849), winkelier (1866), regenschermermaker (1872), parapluiemaker (1878), overl. tussen 1878 en 1880, tr.

[5] Adriana Rosiers, geb. Tilburg 23.06.1813, overl. Tilburg 07.01.1866.

Uit dit huwelijk:

1.                   Lucia Adriana Gimbrere, geb. Tilburg 03.07.1840, overl. Amsterdam 12.06.1895, tr. Tilburg 18.01.1872 Pierre Cyprien Mas, geb. Vielgot (Bassignac)|a| 10.11.1828, paraplumaker, regenschermermaker, overl. Vielgot 1890|c|, z.v. Joseph Mas en Catherine Grèze.
     PCM tr. 1e Amsterdam 01.02.1866 Dorothea Helena Meijer, geb. Amsterdam 06.02.1821, winkelierster (1866), overl. Amsterdam 19.03.1871, d.v. Frans Hendrik Meijer en Elisabeth Bernard.
    DHM tr. 1e Amsterdam 14.0.4.1841 Jean Feres, geb. St. Santin Cantalez|b| ca. 1814, paraplukoper, overl. voor 1866, z.v. Guillaume Feres en Marie Martin.

2.                   Johannes Hendrikus Gimbrere, geb. Tilburg 01.02.1843, parapluiemaker (1869), regenschermermaker (1872), parapluiemaker (1886), overl. ’s-Gravenhage 20.09.1886, tr. Leiden 27.10.1869 Johanna Hendrica Elisabeth Meijeraan, geb. Leiden 01.01.1849, overl. ’s-Gravenhage 15.08.1892, d.v. Louis François Meijeraan, koekbakker (1849,1869), winkelier (1892), en Wilhelmina Zaanen.

3.                   Wilhelmus Arnoldus Gimbrere, geb. Tilburg 01.03.1845, regenschermermaker (1872), fabrikant (1877), koopman (1878,1880), fabrikant (1906), overl. Tilburg 31.08.1906, tr. Tilburg 22.01.1878 Maria Anna Melis, geb. Tilburg 29.04.1855, overl. Tilburg 25.07.1920, d.v. Adriaan Melis, koopman, en Catharina Maria van Dun.

4.                   Alexander Mathias Gimbrère, geb. Tilburg 20.09.1847; volgt [2].

5.                   Adrianus Cornelis Gimbrere, geb. Tilburg 05.10.1849, fabrikant (1877), parapluiemaker (1878), koopman (1880), tr. Tilburg 14.01.1880 Louisa Clasina Catharina Melis, geb. Tilburg 13.02.1857, overl. Tilburg 06.09.1924, d.v. Adriaan Melis, koopman, en Catharina Maria van Dun.

 

Noten: |a| département Cantal (15), Frankrijk; |b| w.s. Saint-Santin-de Maurs, département Cantal; |c| annonce collectie CBG.

 

[6] Antonius Hendrikus Govers, geb. Breda 23.08.1827, schoenmaker (1851,1877,1899), overl. Breda 21.02.1910, tr. Breda 13.11.1851

[7] Johanna Krijnen, geb. Zevenbergen 20.09.1832, overl. Breda 05.11.1919.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacobus Antonius Govers, geb. Breda 13.08.1852, schoenmaker (1877).

2.                   Adriana Elisabeth Govers, geb. Breda 01.05.1854; volgt [3].

3.                   Adriana Jacoba Govers, geb. Breda 07.04.1855, overl. Tilburg 07.08.1910.

4.                   Pieternella Maria Govers, geb. Breda 03.10.1856.

5.                   Elisabeth Maria Govers, geb. Breda 24.02.1858, overl. Breda 11.08.1931.

6.                   Bernardus Johannes Govers, geb. Breda 17.06.1859.

7.                   Wilhelmus Petrus Govers, geb. Breda 10.01.1861, overl. Rotterdam 28.12.1940, tr. Rotterdam 12.08.1891 Barbara Schrauwen, geb. Etten en Leur 05.10.1861, overl. Rotterdam 26.04.1905, d.v. Cornelis Schrauwen en Jacoba Bloks.

8.                   Adrianus Antonius Govers, geb. Breda 10.12.1863, overl. Dordrecht 13.12.1930, tr. Willemina Frederika van Reen, geb. Nijmegen 05.11.1875, d.v. Johannes van Reen, tapper, en Johanna Margaretha Mulder.

9.                   Johanna Maria Josephina Govers, geb. Breda 09.05.1866, overl. Breda 24.12.1941, tr. Breda 08.02.1923 Alphonsus Theodorus Franciscus Smit, geb. Etten (Etten en Leur) 11.03.1877, grossier, overl. Breda 18.04.1961, d.v. Gerardus Franciscus Smit en Dimphna Ursula Rommens.
     ATFS tr. 1e Rucphen 20.08.1907 Anna Maria van Oorschot, geb. Rucphen 08.12.1869, overl. Rucphen 25.12.1921, d.v. Johannes van Oorschot, broodbakker, en Clara Jongmans.

10.               Charles Philip Govers, geb. Breda 02.02.1868, schoenmaker, overl. Dordrecht 12.12.1948, tr. Goes 28.12.1899 Jeannetta Adriana Almekinders, geb. Goes 20.01.1870, overl. Dordrecht 09.07.1944, d.v. Laurus Almekinders, winkelier (1870), koopman (1899), en Elisabeth Lamsue.

11.               Aloijsius Josephus Johannes Baptist Govers, geb. Breda 11.05.1870, schoenmaker (1910), overl. Breda 18.09.1957.

12.               Henri Marie Govers, geb. Breda 23.06.1872, overl. Zeist 27.12.1960, tr. Utrecht 27.08.1903 Johanna Julia Klop, geb. Goirle 30.04.1876, overl. Zeist 14.09.1954, d.v. Jan Klop, fabrikant, en Elisabeth Maxeiner.

13.               Petrus Johannes Marie Govers, geb. Breda 24.05.1874, kamerbehanger, overl. Breda 11.01.1935, tr. Tilburg 17.02.1903 Anna Maria den Ouden, geb. Tilburg 22.09.1877, overl. Tilburg 06.03.1923, d.v. Hubertus Zeger Placidus den Ouden, wagenmaker, en Arnolda Cornelia Toten.

 

[8] Gimbrere (zie Bijlage A)

[9] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Joannes Franciscus Gimbrere, geb. Antwerpen ca. 1814; volgt [4].

 

[10] Petrus Josephus Rosiers, geb. Itegem ca. 1776, wever (1814,1816), kousenwever (1822), overl. Tilburg 17.12.1822, otr. Tilburg (schepenbank) 24.05.1806, tr. Tilburg 09.06.1806

[11] Johanna Catharina van Hest, ged. Tilburg 05.08.1778, naaister (1830), overl. Tilburg (RK Parochie ’t Goirke) 27.01.1850.

Uit dit huwelijk (moeder soms van Heijst):

1.                   Henricus Adrianus Rosiers, ged. Tilburg (RK Dionysiusparochie) 05.10.1806.
= w.s. Hendrikus Ludovicus Rosiers, geb. Tilburg ca. 1806, kousenwever, overl. Tilburg 09.11.1841.

2.                   Peter Cornelis Rosiers, ook Petrus Cornelis, ged. Tilburg 04.01.1808, kousenwever (1830,1841), wever (1867), overl. Tilburg 15.10.1867|c|, tr. Tilburg 04.02.1830|b| Maria van Hilacker, ged. Hoogeloon 09.09.1794, naaister (1820),  overl. Tilburg 27.02.1844, d.v. Josephus van den Hilacker en Petronella Mollen.
     MvdH tr. 1e Tilburg 06.07.1820 Arnoldus van der Flaes, geb. Goirle 18.08.1773, schoenmaker, overl. Tilburg 09.04.1826, z.v. Jan Baptist van der Flaes en Jacoba Havermans.
     AvdF tr. 1e Johanna Markelbach, geb. Nijmegen ca. 1760, overl. Tilburg 29.12.1818, d.v. Johannes Markelbach en NN.

3.                   Joannes Franciscus Rosiers, ged. Tilburg (RK Parochie ’t Goirke) 02.08.1809.

4.                   Joannes Baptista Rosiers, ged. Tilburg (RK Dionysiusparochie) 07.07.1810 &

ged. Tilburg (RK Parochie ’t Goirke) 07.07.1810.

5.                   Frederic Joseph Rosiers, geb. Tilburg 29.12.1811|a|.

6.                   Josephus Rosiers, geb. ca. 1812, huisschilder (1867).

7.                   Adrienne Rosiers, geb. Tilburg 23.06.1813|b|, ged. Tilburg (RK Parochie ’t Goirke) 23.06.1813; volgt [5].

8.                   Johannes Franciscus Rosiers, geb. Tilburg 06.11.1814, overl. Tilburg 13.12.1814.

9.                   Gregorius Cornelis Rosiers, geb. Tilburg 24.12.1816, overl. Tilburg 17.04.1817.

 

Noten: |a||b| vader Pierre, moeder Jeanne; |b| moeder v/d bruidegom van Heijst; |c| wedr van Helacker.

 

[12] Jacobus Petrus Govers, geb. ’s-Hertogenbosch ca. 1800/1801, broodmaker (1826,1838), overl. Breda 24.02.1840; tr. 2e Breda 12.02.1835 Maria Lobus, ged. Breda (rk) 04.07.1809, overl. Breda 30.01.1895,  d.v. Pieter Lobus, timmerman, en Ida Banen; tr. Breda 30.10.1826

[13] Adriana Maria van Sprangh, ged. Breda (rk) 04.08.1805, overl. (kraambed) Breda 11.03.1833.

Uit het huwelijk Govers-van Sprangh:

1.                   Antonius Hendrikus Govers, geb. Breda 23.08.1827; volgt [6].

2.                   levenloze dochter, Breda 10.09.1829.

3.                   Mathijs Johannes Govers, geb. Breda 17.12.1830, kleermaker, overl. Breda 11.10.1853.

4.                   levenloze zoon, Breda 11.03.1833.

Uit het huwelijk Govers-Lobus:

5.                   Hendrik Petrus Govers, geb. Breda 22.04.1835, schoenmaker, overl. Breda 29.05.1890.

6.                   Ida Govers, geb. Breda 15.11.1836, overl. Breda 05.12.1918, tr. Breda 14.08.1867 Wilhelmus Hendrikus Sterk, geb. Breda 20.09.1837, dagloner (1867),  winkelier (1895), overl. Breda 12.11.1919, z.v. Elisabeth Sterk.

7.                   Johanna Govers, geb. Breda 21.08.1838, dienstbode (1869), tr. Breda 10.11.1869 Pieter Franciscus van den Bogaerdt, geb. Oosterhout ca. 1832, meubelmaker, z.v. Franciscus van den Bogaerdt en Antonia Reniers.

 

[14] Anthonij Krijnen, geb. Klundert ca. 1797, postiljon (1842,1851,1855), winkelier (1867,1870), overl. Breda 02.01.1878|c|, tr. Zevenbergen 13.01.1820

[15] Catharina Peijmans, ged. Zevenbergen (rk) 23.11.1798, overl. Breda 07.09.1871|f|.

Uit dit huwelijk (vader ook Anthonie/Antonie/Antonius, moeder ook Paijmans[te Breda]):

1.                   Quirijn Krijne, ook Krijnen, geb. Zevenbergen 13.06.1820, overl. Zevenbergen 25.04.1898|b|, tr. Zevenbergen 14.11.1856 Anna Maria Middag, geb. Zevenbergen 22.03.1822, overl. Zevenbergen 26.02.1893, d.v. Adriaan Middag en Maria Jansen.

2.                   Adrianus Krijnen, geb. Zevenbergen 07.08.1821.

3.                   Maria Krijnen, geb. Zevenbergen 01.12.1822, tr. Breda 05.07.1845|a| Adriaan Potters, geb. Oud en Nieuw Gastel 17.06.1814, voermansknecht, z.v. Govert Potters, bouwman, en Wilhelmina van den Bosch.

4.                   Johannes Krijnen, geb. Zevenbergen 08.05.1824, overl. Zevenbergen 25.12.1871, tr. Zevenbergen 09.01.1849 Petronella Hessels, ook Pieternella, d.v. Johannes Hessels en Dingena Schuurmans.

5.                   Antonie Krijnen, geb. Zevenbergen 08.09.1825.

6.                   Adriana Krijnen, geb. Zevenbergen 21.07.1827, overl. Breda 04.11.1901, tr. Willem van der Linden.

7.                   Pieter Krijnen, geb. Zevenbergen 16.09.1828.

8.                   Dionijsius Krijnen, geb. Zevenbergen 22.10.1830, kleermaker (1854,1855), overl. Breda 17.02.1905, tr. Breda 26.10.1854 Johanna Kuijpers, geb. Breda 19.08.1832, naaister (1854), overl. na 1905, d.v. Johannes Kuijpers, tuinier (1832), tuinman (1854), en Adriana Magielsen.

9.                   Johanna Krijnen, geb. Zevenbergen 20.09.1832; volgt [7].

10.               Jacoba Krijnen, geb. Zevenbergen 07.12.1834, overl. Breda 25.11.1878, tr. Breda 11.07.1855 Bernardus Joannes Musscher, geb. Amsterdam ca. 1828, hotelbediende (1855), kantoorbediende (1881), overl. Breda 24.11.1881, z.v. Roelof Musscher, schuitenvoerder (1817), en Helena Maria Breuseker, koopvrouw (1817), koffieneringhoudster (1847), winkelierster (1855).

11.               Adrianus Franciscus Krijnen, geb. Zevenbergen 05.10.1837, overl. Zevenbergen 03.01.1838.

12.               Sophia Catharina Krijnen, geb. Zevenbergen xx.01.1841, overl. Breda 09.09.1842.

13.               Antonia Pieternella Krijnen, geb. Breda 05.04.1843|d|, overl. Breda 27.08.1879, tr. Breda 01.05.1867 Martinus Antonius van Olphen, geb. Breda ca. 1841, vleeshouwer, overl. na 1879, z.v. Wilhelmus Cornelis van Olphen, vleeshouwer, en  Wilhelmina van den Mortel.

14.               Hendrica Sophia Catharina Krijnen, geb. Breda 05.04.1843|e|, tr. Breda 26.10.1870 Fredrik Karel Dankelman, geb. Hoorn ca. 1835, sergeant bij de tweede compagnie hospitaalsoldaten (1870), d.v. Jan Dankelman en Johanna Rommel.

 

Noten: |a| moeder v/d bruid in akte Paijmans, tekent met Paijmas (huw.akte Breda 1845 no.58); |b| Krijnen, moeder Paijmans; |c| wedr Paijmans (overl.akte Breda 1878 no.10); |d| geboren des avonds ten elf ure (akte no.138); |e| geboren des avonds ten half twaalf ure (akte no.139); |f| Paijmans (overl.akte  Breda 1871 no.442).

 

[16]

[17]

 

[18]

[19]

 

[20] Franciscus Rosiers, overl. voor 1822, tr.

[21] Anna Cornelia Peeters, overl. voor 1822.

Uit dit huwelijk:

1.                   Petrus Josephus Rosiers, geb. Itegem|a| ca. 1776; volgt [10].

 

Noten: |a| nu deelgemeente van Heist-op-den-Berg, provincie Antwerpen, België.

 

[22] Hendricus van Hest, z.v. Norbartus van Hest; otr. Tilburg 17.08.1765, tr. Tilburg 01.09.1765

[23] Anna Maria van Asten, geb. Tilburg ca. 1743, overl. Tilburg 16.08.1820|a|, d.v. Cornelis van Asten en Adriana van Leeuwen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelia van Hest, ged. Tilburg (RK St.Dionysiusparochie) 26.08.1767.

2.                   Maria Catharina van Hest, ged. Tilburg (RK Parochie ’t Goirke) 27.03.1772.

3.                   Norbertus van Hest, ged. Tilburg (RK Parochie ’t Goirke) 17.11.1775.

4.                   Joanna Catharina van Hest, ged. Tilburg (RK Parochie ’t Goirke) 05.07.1778; volgt [11].

5.                   Cornelius van Hest, ook Cornelis, ged. Tilburg (RK St.Dionysiusparochie) 27.04.1781, overl. Gorinchem 29.02.1864, tr. Heusden 28.04.1813 Adriana van Bers, geb. Heusden 07.12.1786, overl. Gorinchem 28.06.1866, d.v. Johannes van Bers en Johanna Rijcken.

 

Noten: |a| Johanna Maria.

 

[24] Hendrik Govers, geb. Breda ca. 1771/1772, broodmaker (1826,1832), overl. Breda 29.03.1832|b|, otr. Breda (schepenen) 28.09.1799, tr. Breda 13.10.1799

[25] Johanna van Eekelen, geb. Breda ca. 1766/1770, winkelierster (1835), overl. Breda 23.10.1838, d.v. Petrus van Eekelen en Johanna van Everdonk.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacobus Petrus Govers, geb. ’s-Hertogenbosch ca. 1800/1801|a|; volgt [12].

2.                   Maria Antonia Govers, geb. Breda ca. 1803, overl. Breda 28.12.1861.

3.                   Johanna Govers, geb. Breda ca. 1803, overl. Breda 26.03.1864.

 

Noten: |a| moeder verklaart ‘dat in de doopakte van haren zoon derzelver familienaam abusief staat gesteld Van Ekelen in plaats van Van Eekelen’ (huw.akte Breda 1835 no.10); |b| Hendrik, ‘de ouders aan de komparanten onbekend’ (overl.akte Breda 1832 no.179).

 

[26] Antoine van Sprangh, geb. Breda ca. 1773, boutiquier, overl. Breda 29.01.1812, z.v. Adrien van Sprangh en Jenne Vervoort; tr.

[27] Aldegondis Nuijten, ook Allegonda, geb. Breda ca. 1763/1766, winkelierster (1826), overl. Breda 21.05.1829|a|.

Uit dit huwelijk (vader ook Antonius, moeder ook Allegonda):

1.                   Anna van Sprangh, ged. Breda (rk) 25.10.1802.

2.                   Adriana Maria van Sprangh, ged. Breda (rk) 04.08.1805; volgt [13].

 

Noten: |a| ‘de ouders aan de komparanten onbekend’ (overl.akte Breda 1829 no.140).

 

[28] Krijn Krijnen, overl. Klundert 04.12.1835, z.v. Antonij Krijnen en Adriana Kloeken; tr. Klundert (schepenbank) 26.01.1797|b|

[29] Maria Goverde, overl. Klundert 09.03.1845|a|, d.v. Franciscus Goverde en Johanna van den Dam.

Uit dit huwelijk (vader ook Quirinus, moeder ook Govarde):

1.                   Anthonij Krijnen, geb. Klundert ca. 1797; volgt [14].

2.                   Franciscus Krijnen, ged. Hooge en Lage Zwaluwe (rk) 02.09.1800, tr. Klundert 04.04.1839 Catharina Fransen, d.v. Hendrik Fransen en Adriana Vermeulen.

3.                   Adriana Krijnen, ged. Zevenbergen (rk) 09.05.1808.
= w.s. Adrienne Krijnen, overl. Klundert 06.06.1812.

4.                   Dirk Krijnen, geb. Klundert 13.01.1811.
= w.s. Thierrij Krijnen, overl. Klundert 30.03.1811.

5.                   Dirk Krijnen, geb. Klundert 10.08.1812, overl. ’s-Gravenhage 22.11.1885, tr. Adriana van Doremael, ged. Oosterhout (rk) 12.04.1801, overl. ’s-Gravenhage 10.05.1886|c|, d.v. Jacobus van Doremael en Joanna Janse Schoormans.

6.                   Johanna Krijnen, geb. Klundert 02.10.1815, overl. Klundert 12.11.1815.

 

Noten: |a| wede Quirinus; |b| bruid Maria Govertsdr Goverde; |c| ook overl.akte Rotterdam 1886 fol.s020v no.45.

 

[30] Adriaan Peijmans, geb. Loon op Zand ca. 1747, hoefsmid, overl. Zevenbergen 21.06.1827|a||b|, z.v. Krijn Peijmans en NN; tr.

[31] Maria van Tetering, overl. Zevenbergen 06.09.1847|d|, d.v. Johannes van Tetering en Ida Simons.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Peijmans, ged. Zevenbergen (rk) 26.09.1788.

2.                   Henricus Peijmans, ged. Zevenbergen (rk) 13.02.1791.
= w.s. Hendrik Paijmans, geb. Zevenbergen ca. 1790, overl. Hooge en Lage Zwaluwe 22.11.1848, tr. Catharina Boers, geb.Gastel ca. 1793, overl. Hooge en Lage Zwaluwe 19.04.1868, d.v. Karel Boers en NN.

3.                   Ida Peijmans, ged. Zevenbergen (rk) 12.06.1795, overl. Maastricht 22.07.1875, tr. 1e Gestel en Blaarthem 08.12.1836 Theuwis Ruijtenberg, ook Mathijs, geb. Enkhuizen 17.07.1795, hoefsmid, overl. Utrecht 19.07.1839|c|, z.v. Jacob Ruijtenberg en Maria van Rijselberg; tr. 2e Maastricht 07.09.1843 Everardus van Dusschoten, geb. Barneveld 17.04.1813, overl. na 1875, z.v. Geurt van Dusschoten, daghuurder, en Rikje van Dijk.

4.                   Adrianus Peijmans, ged. Zevenbergen (rk) 15.04.1797.

5.                   Catharina Peijmans, ged. Zevenbergen (rk) 23.11.1798; volgt [15].

6.                   Petrus Peijmans, ged. Zevenbergen (rk) 13.03.1801, tr. Zevenbergen 03.02.1828 Jacoba van Aken, ged. Zevenbergen (rk) 06.08.1802, d.v. Theodorus Cornelisse van Aken en Adriana Kavelaars.

 

Noten: |a| overl.akte Zevenbergen 1827 no.47 (niet beschikbaar bij FamilySearch, sep’20); |b| ‘de moeder onbekend’ (overl.akte Loon op Zand 1827 no.67, ingeschreven extract uit Zevenbergen); |c| ook overl.akte Den Helder 1839 no.70; |d| wede Paijmans.

 


Bijlage A

 

Kandidaten Gimbrere in Antwerpen

 

I. Bernardus Gimbrere, tr. Joanna Cornet.

Uit dit huwelijk:

1.                   Joannes Gimbrere, geb. Bordeaux (Frankrijk) ca. 1783; volgt II.

 

II. Joannes Gimbrere, z.v. I, geb. Bordeaux (Frankrijk) ca. 1783, slotenmaker (1830), overl. Antwerpen 07.04.1870, tr. Adriana Appel, geb. Antwerpen xx.03.1797, overl. Zwijndrecht (hospitaal) 14.08.1862, d.v . Jacobus Appel en Cornelia Stuer.
Uit dit huwelijk:

1.                   Domenicus Jacobus Adrianus Gimbrere, geb. Antwerpen xx.08.1811, schoenmaker, overl. Antwerpen 26.11.1830.

2.                   * Joannes Franciscus Gimbrere, geb. Antwerpen ca. 1814.

 


terug naar Kwartierstaten Tilburgse hoogleraren