Willem Christiaan Leonard van der Grinten (1913-1994)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Tilburgse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, mei 2020 (laatst herzien juli 2020)

 


 

[1] Willem Christiaan Leonard van der Grinten, Wim, geb. Nijmegen 07.09.1913, promotie Nijmegen 05.02.1937|a|, hoogleraar Tilburg (1951-1957), hoogleraar Nijmegen (1957-1986), overl. Nijmegen 01.06.1994.

– Levensberichten: nl.wikipedia * parlement.com * Kleine encyclopedie Tilburg University 1927-2017, pp.115-116.
 

Noten: |a| proefschrift: Rechtmatigheid van de doodstraf; promotor: W.J.A.J. Duynstee (1886-1968).

 

[2] Jozef Hubertus Petrus Maria van der Grinten, geb. ’s-Hertogenbosch 01.03.1885, mr., dr., commies redacteur ter gemeentesecretarie (1912), gemeentesecretaris (1919), hoogleraar Nijmegen (-1932), RNL, overl. Nijmegen 06.11.1932, begr. Nijmegen (RK Kerkhof {Parochie St. Canisius?}) 09.11.1932, tr. Nijmegen 05.11.1912
[3] Wilhelmina Franciska Maria Karthaus, geb. Madioen 15.02.1888, overl. Nijmegen 16.04.1981, begr. Nijmegen (RK Kerkhof a/d Daalseweg) 22.04.1981.

Uit dit huwelijk:

1.                   Willem Christiaan Leonard van der Grinten, geb. Nijmegen 07.09.1913|a|; volgt [1].

2.                   Josephine van der Grinten, geb. Nijmegen 24.03.1915|i|, lerares klassieke talen aan het Lyceum te Maastricht, overl. Strasbourg (Frankrijk) 29.12.1946|j||k|.

3.                   dochter, geb. Nijmegen 27.04.1917|b|.

4.                   levenloze zoon, Nijmegen 29.05.1919.

5.                   dochter, geb. Nijmegen 1921|c|.

6.                   dochter, geb. Nijmegen 1922|d|.

7.                   dochter, geb. Nijmegen 1924|e|.

8.                   zoon.

9.                   dochter.

10.               zoon.

 

Noten: |a| Willy (Provinciale Geldersche en Nijmeegsche courant 11.09.1913); |b| Provinciale Geldersche en Nijmeegsche courant 06.05.1917; |c| Provinciale Noordbrabantsche en ’s-Hertogenbossche courant 12.04.1921; |d| Provinciale Noordbrabantsche en ’s-Hertogenbossche courant 18.09.1922; |e| Provinciale Geldersche en Nijmeegsche courant 17.05.1924; |i| Josephine (Provinciale Geldersche en Nijmeegsche courant 25.03.1915); |j| Jozefina Arnoldina Maria, ‘heden overleed’, annonce gedateerd Nijmegen 30.12.1946 (de Volkskrant 03.01.1947); |k| Josephine Arnoldine, overl. 29.12 te 23:30 uur (overl.akte Maastricht 25.01.1947 no.58).

 

[4] Arnoldus Hubertus van der Grinten, geb. Woensel 16.06.1842, overl. Nijmegen 23.10.1921, tr. ’s-Hertogenbosch 27.11.1872

[5] Christina Josephina Smits, geb. ’s-Hertogenbosch 14.09.1846, overl. Oirschot 02.06.1920|b|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Matheus Johannes Alphonsus Maria van der Grinten, geb. ’s-Hertogenbosch 20.09.1877, mr., advocaat (1912), overl. Vrasene (België) 13.12.1946|a|, tr. Sophia Pietronella Maria van Haeren, geb. Utrecht 30.04.1881, overl.Roermond 27.09.1959, d.v. Nikolaas van Haerenen Elisabeth Maria Aekermans.

2.                   Johannes Hubertus Maria van der Grinten, geb. ’s-Hertogenbosch 05.09.1882, mr., advocaat (1912), tr. Nijmegen 23.06.1914 Johanna Paula Rijkens, geb. Rotterdam 11.0.6.1886, d.v. Luppo Rijkens, fabrieksdirecteur, en Franzisca Tenbult.

3.                   Jozef Hubertus Petrus Maria van der Grinten, geb. ’s-Hertogenbosch 01.03.1885; volgt [2].

 

Noten: |a| ingeschreven extract (overl.akte Roermond 1946 no.366); |b| ook overl.akte Nijmegen 1920 no.458.

 

[6] Johannes Leonardus Petrus Marie Karthaus, geb. Soerabaja ca. 1857, planter (1903), overl. Nijmegen 14.08.1929, tr. Semarang 16.03.1881

[7] Anna Maria Vemer, geb. Padang (Res. Sumatra’s Westkust) 27.03.1859, overl. Nijmegen 23.03.1948.

Uit dit huwelijk:

1.                   Willem Frederik Karthaus, geb. Djokjakarta 23.01.1885, fabrikatiechef op een suikerfabriek te Pati op Java (1913), overl. Zeist 26.02.1946, tr. Nijmegen 23.09.1913|a| Anna Alberta Maria Zwanikken, geb. Nijmegen 15.11.1887, d.v. Cornelis Wilhelmus Zwanikken (-1908) en Bertha Josefina Maria Triebels.

2.                   Jacoba Wilhelmina Maria Karthaus, geb. Madioen 22.07.1886, overl. Nijmegen 05.04.1951, tr. voor 1911 Jules Joseph Marie Hubert Nijst, geb. ca. 1875/1876, accountant, overl. Nijmegen 14.07.1941, z.v. Willem Ernest Hubert Nijst en Maria Agnes Eugenie Smeets.

3.                   Wilhelmina Francisca Maria Karthaus, geb. Madioen 15.02.1888; volgt [3].

4.                   Leonardus Julius George Karthaus, geb. Geger (Res. Madioen) 24.03.1890, kweker, tr. Nijmegen 04.01.1921 Hendrika Geertruida Lamar, geb. Amsterdam 29.10.1893, d.v. Hendrik Jacobus Anton Lamar, kassier, en Elisabeth Johanna van Dijk.

5.                   Maria Theresia Karthaus, geb. Madioen 14.10.1891, overl. Nijmegen 10.09.1903.

6.                   Frans Emile Karthaus, geb. Geger (Res. Madioen) 16.12.1894, werktuigkundig ingenieur, overl. Roermond 24.02.1931, tr. Nijmegen 19.07.1922 Emma Jeannette Henriëtte Matthea Terwindt, geb. Amsterdam  13.08.1894, d.v. Johannes Hendrikus Matheius Terwindt, steenfabrikant, en Elisabeth Cornelia Huberta van der Heijden.
     EJHMT tr. 2e Oudenrijn 13.11.1940 Willem Hendrik van Basten Batenburg, geb.’s-Hertogenbosch 05.04.1895, overl. De Meern 19.05.1969, z.v. Wilhelmus Henricus Jacobus Theodorus van Basten Batenburg en Maria Theodora Jurgens.

 

Noten: |a| huwelijk ‘met de handschoen, de bruidegom vertegenwoordigd door Jules Joseph Marie Hubert Nijst, oud 38 jaar, accountant, toestemming bij KB 09.04.1913 (huw.akte Nijmegen 1913 no.317).

 

[8] Matheus van der Grinten, ook Mathijs, ged. Woensel (rk) 13.03.1807|a|, molenaar (1833), graanhandelaar (1883), overl. Woensel en Eckart 25.12.1894, tr. Woensel 04.05.1833

[9] Johanna Catharina van Luijtelaar, geb. Eindhoven 18.03.1811, overl. voor 1883, w.s. overl. Woensel 20.04.1868|c|.

– Dit  echtpaar vormt tevens de kwartieren [16]/[17] in de Kwartierstaat Paulus Mattheus Eugenius Maria van der Grinten, hoogleraar Eindhoven.

Uit dit huwelijk:

1.                   Wilhelmus van der Grinten, geb. Woensel en Eckart 01.05.1834, koopman (1883), graanhandelaar (1892), overl. Woensel en Eckart 14.02.1892, tr. Bergeijk 30.03.1883 Antonetta Bergmans, geb. Bergeijk 03.07.1858, overl. Bergeijk 06.01.1934, d.v. Christiaan Bergmans, bouwman, en Adriana van Poppel.

2.                   Godefridus Hubertus van der Grinten, geb. Woensel 20.05.1837 koopman (1877), overl. Woensel 08.02.1911, tr. Eindhoven 06.05.1874 Goverdina Maria van Gardinge, geb. Eindhoven 29.01.1839, overl. na 1911.
– Dit  echtpaar vormt tevens de kwartieren [8]/[9] in de Kwartierstaat Paulus Mattheus Eugenius Maria van der Grinten, hoogleraar Eindhoven.

3.                   Arnoldus Hubertus van der Grinten, geb. Woensel 16.06.1842; volgt [4].

4.                   Maria Elisabeth van der Grinten, geb. Woensel en Eckart 06.07.1845, overl. Gestel en Blaarthem 28.10.1915, tr. Woensel 22.06.1865 Gerardus Johannes Godefridus Kerssemakers, geb. Gestel en Blaarthem 13.01.1839 overl. Gestel en Blaarthem 25.04.1881, z.v. Godefridus Kerssemakers en Maria Catharina de Wit.

5.                   Hendricus Hubertus van der Grinten, geb. Woensel en Eckart 18.10.1848, tr. Woensel 12.08.1881 Petronella Snep, geb. Woensel en Eckart 05.05.1848, overl. Eindhoven 27.01.1924, d.v. Peter Snep en Johanna Maria Vroenhoven.
     PS tr. 1e Woensel 05.05.1873 Arnoldus van de Wiel, geb. Tongelre 15.09.1836, metselaar, overl. Woensel 05.04.1880, z.v. Antonie van de Wiel en Maria van den Baar.

6.                   Jacobus Hubertus van der Grinten, geb. Woensel en Eckart 11.02.1852, overl. ’s-Hertogenbosch 03.03.1924, tr. Woensel 14.09.1892 Catharina Johanna van Tuijn, geb. Eindhoven 08.10.1847, d.v. Bartholomeus van Tuijn en Maria Gertruda van der Somme.

 

Noten: |a| Mathias; |c| niet beschikbaar bij Family Search jul’20.

 

[10] Petrus Smits, ged. Beers (rk) 27.11.1807, overl. ’s-Hertogenbosch 23.02.1881, tr. ’s-Hertogenbosch 09.05.1840

[11] Joanna Petronella van Deursen, geb. ’s-Hertogenbosch 03.10.1807, overl. ’s-Hertogenbosch 27.10.1886.

Uit dit huwelijk:

1.                   Joanna Petronella Huberta Smits, overl. ’s-Hertogenbosch 06.10.1843.

2.                   Marie Huberta Smits, geb. ca. 1844, overl. Nijmegen 16.07.1927.

3.                   Christina Josephina Smits, geb. ’s-Hertogenbosch 14.09.1846; volgt [5].

 

[12] Fredrik Wilhelmus Karthaus, geb. Stad Delden 25.09.1830, overl. Soerabaja 19.09.1859, tr. Soerabaja 12.09.1854

[13] Paulina Anna Maria Melchers, Pauline, geb. Amsterdam 11.11.1830, overl. Garoet (Res. Preanger Regentschappen) 12.07.1896.

Uit dit huwelijk:

1.                   François Henri Guillaume Karthaus, geb. Soerabaja 23.09.1855, tr. Djombang (Res. Soerabaja) 14.01.1892 de inlandsche christenvrouw Maria.

2.                   Johannes Leonardus Petrus Marie Karthaus, geb. Soerabaja ca. 1857; volgt [6].

3.                   Willem Karthaus, geb. Munster 05.03.1860. [Amsterdam 1874]

 

[14] Coenraad Vemer, geb. Amsterdam 25.07.1812, tweede luitenant kwartiermeester bij het eerste regiment infanterie thans in garnizoen te Nijmegen (1845), intendant O.I.-Leger (1861), burgemeester (1865-1867), overl. Huissen 28.02.1867, tr. Gorinchem 26.07.1845

[15] Margaretha Maria Buschkens, geb. Mons 30.09.1819, overl. Amsterdam 28.12.1902|b|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Margaretha Johanna Vemer, geb. Gorinchem 18.11.1845, overl. Renkum 30.06.1913, tr. Roermond 23.01.1878 Martinus Wilhelmus van der Aa, geb. Amsterdam 15.03.1830, z.v. Gerardus van der Aa en Catharina Josepha de Munnik.
     MWvdA tr. 1e Amsterdam 06.06.1867 Maria Petronella Heusken, geb. Amsterdam xx.01.1839, d.v. Paulus Philippus Heusken en Elisabeth Louise Sundorff.

2.                   Emilius Hendrik Vemer, geb. Batavia 30.05.1849, tweede luitenant kwartiermeester (1877), overl. Nijmegen 24.12.1928, tr. 1e  Vlissingen 17.05.1877 Maria Fritz,  geb. Vlissingen 24.10.1855, d.v. Joseph Franciscus Fritz, zeeloods, en Helena van Alphen; tr. 2e Palembang 15.01.1895 Jacqueline Henriette Sijmkens, geb. ’s-Gravenhage ca. 1869, overl. Nijmegen 12.07.1934, d.v. Jacobus Sijmkens en Henriette Anna van Schagen.

3.                   Jacoba Maria Vemer, geb. Soerabaja 28.06.1851, overl. Arnhem 10.03.1939.

4.                   Johannes Petrus Vemer, geb. Padang (Res. Sumatra’s Westkust) 24.05.1853, overl. Nijmegen 25.07.1933, tr. Schiedam 22.04.1890 Jeanne Constance Marie van der Heijden, geb. Ravenstein 08.07.1867, overl. Nijmegen 14.07.1933, d.v. Petrus Franciscus Johannes van der Heijden en Albertina Joanna Maria Fock.

5.                   Wilhelmine Josephine Vemer, geb. Padang (Res. Sumatra’s Westkust) 14.03.1855, overl. Arnhem 19.02.1920.

6.                   Willem Coenraad Vemer, geb. Padang (Res. Sumatra’s Westkust) 05.08.1857, fourier bij de infanterie, overl. Vlissingen 13.11.1875|a|.

7.                   Anna Maria Vemer, geb. Padang (Res. Sumatra’s Westkust) 27.03.1859; volgt [7].

 

Noten: |a| ook overl.akte Roermond 1875 no.218; |b| ook overl.akte Groenlo 1903 no.2.

 

[16] Wilhelmus van der Grinten, ged. Lage Mierde 19.03.1758, molenaar, overl. Woensel en Eckart 26.01.1830, z.v. Matthias van der Grinten en Henderina Raassens; otr. Woensel (schepenbank) 22.01.1803, tr. Woensel (rk) 06.02.1803

[17] Elisabeth van de Gevel, ged. Woensel (rk) 23.12.1777, molenares (1834,1848), overl. Woensel en Eckart 27.08.1848, d.v. Johannes van de Gevel en Margaretha van de Wildenberg.
– Dit  echtpaar vormt tevens de kwartieren [32]/[33] in de Kwartierstaat Paulus Mattheus Eugenius Maria van der Grinten, hoogleraar Eindhoven.

Uit dit huwelijk:

1.                   Christina van der Grinten, geb. Woensel (rk) 24.11.1803, bakkeres (1834), overl. Woensel 03.05.1873, tr. 1e Eindhoven 09.07.1828 Wilhelmus Renders, geb. Woensel 28.11.1806, bakker, overl. Woensel 16.06.1833, z.v. Arnoldus Renders en Petronella Wouters; tr. 2e Woensel 09.07.1834|a| Jacobus Sporenberg, ged. Woensel (rk) 21.07.1797, voerman, z.v. Joannes Sporenberg en Johanna Feijen; tr. 3e Woensel 08.05.1850 Cornelus van Hout, geb. Woensel 20.04.1815, zadelmaker, overl. Woensel 01.07.1864, z.v. Jan van Hout en Maria van Lieshout.

2.                   Joannes van der Grinten, Jan, ged. Woensel (rk) 18.12.1805, tr. Strijp 17.07.1836 Johanna van der Heijde, geb. Strijp 12.01.1804, d.v. Petrus van der Heijde en Catharina van der Schoot.

3.                   Matheus van der Grinten, ged. Woensel (rk) 13.03.1807; volgt [8].

4.                   Margarita van der Grinten, ged. Eindhoven (rk) 22.07.1810.

5.                   Johanna van der Grinten, geb. Eindhoven 19.11.1815, tr. Woensel 23.04.1842 Henricus Latour, geb. Woensel 22.06.1817, z.v. Jan Latour en Antonetta Valens.

 

Noten: |a| bruid ged. 24.10 (huw.akte Woensel 1834 no.17).

 

[18] Godefridus van Luijtelaar, geb. Woensel ca. 1786, rentenier (1847), overl. Woensel 18.02.1872, z.v. Thomas van Luijtelaar en Johanna de Jager; tr.

[19] Anna Maria van Dijk, geb. Stratum ca. 1791, overl. Woensel 17.06.1847|a|, d.v. Jan van Dijck en Catharina van Hout.

– Dit  echtpaar vormt tevens de kwartieren [34]/[35] in de Kwartierstaat Paulus Mattheus Eugenius Maria van der Grinten, hoogleraar Eindhoven.

Uit dit huwelijk (moeder soms van Dijck):

1.                   Johanna Catharina van Luijtelaar, geb. Eindhoven 18.03.1811; volgt [9].

2.                   Maria Elisabeth van Luijtelaar, geb. Woensel 30.07.1817, overl. Woensel 10.01.1889, tr. Woensel 23.09.1842 Hendrikus Donkers, geb. Gestel 17.01.1819, overl. Woensel 02.10.1887, z.v. Francis Donkers en Johanna Maria Keijsers.

3.                   Thomas van Luijtelaar, geb. Woensel ca. 1821, ‘Roomsch Katholiek Priester en Pastoor’, overl. Schijndel 20.07.1885.

4.                   Johanna Maria van Luijtelaar, geb. Woensel en Eckart 28.06.1823, overl. Zeelst 08.06.1886,  tr. Woensel 08.05.1851 Franciscus Bazelmans, geb. Veldhoven en Meerveldhoven 16.01.1828, overl. Zeelst 24.06.1869, z.v. Johannes Bazelmans en Johanna Senders.

5.                   Petronella van Luijtelaar, geb. Woensel en Eckart 01.04.1826, overl. Veldhoven 09.01.1894, tr. Woensel 16.01.1850 Wouter van der Meeren, geb. Strijp 28.04.1817, overl. Veldhoven 20.03.1903, z.v. Jan van der Meeren en Francijn Mikkers.

6.                   Hendrika van Luijtelaar, geb. Woensel en Eckart 31.05.1828, overl. Geldrop 08.06.1884, tr. Woensel 13.01.1864 Henricus van Stratum, geb. Geldrop 04.09.1834, overl. Geldrop 09.07.1884, z.v. Casper van Stratum en Judoca Verhoeven.

7.                   Joanna van Luijtelaar, geb. Woensel en Eckart 24.12.1830, tr. Woensel 12.11.1864 Joannes Smulders, geb. Woensel en Eckart 01.12.1829, z.v. Antonius Smulders en Catharina van Erp.

 

Noten: |a| Maria van Dijck.

 

[20] Johannes Smits, geb. Gassel ca. 1758, dagloner (1826), overl. Beugen en Rijkevoort 06.05.1826, z.v. Theodorus Smits en Huberdina Jansen; tr.

[21] Petronella van Riet, geb. Beers ca. 1767, dagloonster (1826,1838), overl. Beugen en Rijkevoort 06.05.1856|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Smits, ged. Escharen (rk) 03.04.1800, w.s. jong gestorven.

2.                   Wilhelmus Smits, Willem, ged. Beers (rk) 01.10.1802, olieslagersknecht (1835), olieslager (1865), overl. Schijndel 06.04.1865, tr. Schijndel 16.05.1835 Petronella Smits, geb. Schijndel 23.12.1808, landbouwster, overl. na 1865, d.v. Adriaan Smits, landbouwer, en Antonia Verhaegen, landbouwster.

3.                   Honoria Smits, ook Eerke, geb. Beers ca. 1803/1805, dienstmeid (1838), dagloonster (1841), overl. Beugenen Rijkevoort 11.01.1841, tr. Beugen en Rijkevoort 29.04.1838 Gerardus Reijnders, geb. Beugen ca. 1794, bouwman (1838), dagloner (1841), z.v. Hendrikus Reijnders en Maria Arts.

4.                   Maria Smits, ged. Beers (rk) xx.10.1804, arbeidster, overl. Beugen en Rijkevoort 23.11.1880|c|.

5.                   Theodora Smits, ged. Beers (rk) 27.11.1805, overl.’s-Hertogenbosch 26.05.1832.

6.                   Petrus Smits, ged. Beers (rk) 27.11.1807; volgt [10].

7.                   Martinus Smits, ged. Beers (rk) 27.11.1807, overl. Beugen en Rijkevoort 093.02.1815.

8.                   Jacobus Smits, ged. Beers (rk) 08.02.1809, hovenier, overl. Burgerlijk Gasthuis te Antwerpen 17.01.1872|b|, tr. Theresia Wuijts, overl. voor 1872.

9.                   Jeanne Smits, overl. Beugen en Rijkevoort 20.04.1813.

 

Noten: |a| ‘zijnde de namen der ouders onbekend, beide overleden’ (overl.akte Beugen en Rijkevoort 1856 no.11); |b| overl.akte Beers 25.11.1872 no.11; |c| geb. Gassel (overl.akte Beugen en Rijkevoort 1880 no.22).

 

[22] Joannes Franciscus van Deursen, Franciscus, geb. Zeelst xx.03.1781, commies van de in- en uitgaande rechten en accijnzen (1819), commies (1822), tapper (1842), rijksschatter (1848), gepensioneerd ambtenaar van ’s Rijksbelastingen (1852,1863), overl. ’s-Hertogenbosch 10.12.1863|a|, tr.

[23] Anna Maria Christina van Gulick, Maria, geb. ’s-Hertogenbosch ca. 1784/1786, overl. Boxtel 14.05.1852, d.v. Franciscus van Gulick en Anna Maria Christina Godschalk.

Uit dit huwelijk (moeder ook van Gulik):

1.                  

2.                   Franciscus Antonius Hubertus van Deursen, geb. ’s-Hertogenbosch ca. 1805, overl. Uden 06.12.1882, tr. Oud en Nieuw Gastel 30.11.1835 Joanna Dijmphna de Crom, geb. Essen|c| ca. 1811, overl. Heeze 16.01.1843, d.v. Cornelus de Crom en Catharina de Crom.

3.                   Joanna Petronella van Deursen, geb. ’s-Hertogenbosch 03.10.1807; volgt [11].

4.                   Peternella Francisca van Deursen, geb. ’s-Hertogenbosch ca. 1812, overl. Delft 16.09.1893, tr. Boxtel 12.12.1842 Carel Hermanus Bus, geb. Tiel 05.04.1811, rijksambtenaar, overl. Delft 10.12.1885, z.v. Peter Bus, tolknecht (1811), en Johann Maria Kortebus.

5.                   Maria van Deursen, overl. Hilvarenbeek 17.02.1818.

6.                   Anna Maria Christina van Deursen, geb. Hilvarenbeek 26.07.1819, overl. ’s-Hertogenbosch 14.02.1896, tr. Boxtel 19.11.1853 Emmanuel Berrenbroek, geb. Nivelles|b| ca. 1814, overl. ’s-Hertogenbosch 04.02.1899, z.v. Anna Louisa Berrenbroek.

7.                   Johannes Josephus van Deursen, geb. Hilvarenbeek 13.04.1822, schoenmaker, overl. Baardwijk 07.03.1886, tr. Waalwijk 22.06.1847 Adriana Barbera Slaats, geb. Waalwijk 27.12.1818, overl. Baardwijk 05.03.1890, d.v. Laurens Slaats en Petronella van Weesel.

8.                   Josephus Henricus van Deursen, geb. Lage Mierde ca. 1824, gepensioneerd opzicht van de waterstaat (1879), overl. ’s-Hertogenbosch 06.10.1879.

9.                   Wilhelmus Johannis van Deursen, Willem, geb. Valkenswaard 25.04.1827, smid, overl. Arnhem 24.01.1864.

 

Noten: |a| ‘zijnde de namen van wijlen zijne ouders den aangevers onbekend’ (overl.akte ’s-Hertogenbosch 1863 no.682); |b| ook Nijvel, province du Brabant wallon, Belgique; |c| provincie Antwerpen, België.

 

[24] Joannes Petrus Karthaus, ged. Amsterdam (Mozes- en Aäronkerk (rk)) 25.08.1789, winkelier (1817), koopman (1818,1826), winkelier (1828,1849), overl. Stad Delden 15.10.1871, z.v. Pieter Caspar Karthaus, smid, en Alida ten Velde; tr. Ootmarsum 24.11.1817|e|

[25] Hendrika Rummel, geb. Ootmarssum ca. 1790/1791/1792/1793, overl. Nordhorn 26.09.1869|d|, d.v. Ferdinand Rummel, apotheker, en Euphemia Scholten.

Uit dit huwelijk (moeder soms Rommels/Rummels):

1.                   Johannes Petrus Karthaus, geb. Delden 14.07.1818, ambtenaar bij de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij (1849), winkelier (1884), overl. Haarlem 20.01.1884, tr. Haarlem 05.09.1849 Aafje Striening, geb. Haarlem 02.06.1818, wijnkoopster (1849), overl. Haarlem 01.02.1874, d.v. Jan Striening, koetsier (1818), stalhouder (1841,1849), en Trijntje Bogaard.
     AS tr. 1e Haarlem 22.12.1841 Jacobus Jan van Eijbergen, geb. Haarlem ca. 1809, wijnhandelaar, overl. Haarlem 27.06.1848, z.v. Jacobus Alexander van Eijbergen, timmerman, en Jansje van den Bergh.

2.                   Fenna Elisabeth Aleida Karthaus, geb. Stad Delden 24.02.1820, overl. Stad Delden 01.03.1896, tr. Stad Delden 24.06.1852 Johannes Wilhelmus Wolterink, geb. Nordhorn|b| ca. 1815, overl. voor 1896, z.v. Johannes Wolterink, koster, en Bernardina Westtiman.

3.                   Johannes Herman Josephes Karthaus, geb. Stad Delden 09.12.1821.
= w.s. Johannes Ferdinand Josephes Karthaus, geb. ca. 1822, overl. Semarang 23.10.1894, tr. Batavia 25.03.1848 Maria Anna Christina Melchers. [Semarang 1873]

4.                   Aleida Maria Karthaus, geb. Stad Delden 09.01.1824, overl. Laren (NH) 31.10.1920, tr. Stad Delden 18.10.1848 Antonius Bernardus Gerritsen, geb. Oldenzaal ca. 1820/1821, overl. Stad Delden 25.12.1893, z.v. Michiel Gerritsen en Anna Helena Kosake.

5.                   Fredricus Johannes Josephus Karthaus, geb. Stad Delden 12.04.1826, winkelier, overl. Stad Delden 25.01.1858, tr. Stad Delden 14.11.1855 Maria Theodora Elisabeth Theresia Rammeler, geb. Haselünne|a| ca. 1825, overl. [Haselünne] na 1886, d.v. Wilhelm Rammeler en Theresia Grasberg.

6.                   Fredrikus Bernardus Karthaus, geb. Stad Delden 07.07.1828, overl.Soerabaja 28.01.1910.

7.                   Fredrik Wilhelmus Karthaus, geb. Stad Delden 25.09.1830; volgt [12].

8.                   Bernardus Johannes Karthaus, geb. Stad Delden 11.05.1834, overl. Ambarawa (Res. Semarang) 11.01.1869|c|.

 

Noten: |a| destijds in Hannover, nu in Landkreis Emsland, Bundesland Niedersachsen; |b| destijds in Hannover, nu Landkreis Grafschaft Bentheim, Bundesland Niedersachsen; |c| overl. Oenarang (annonce gedateerd Nordhorn 14.03.1869, De Tijd 25.03.1869); |d| Algemeen Handelsblad 10.07.1869; |e| annonce vijftigjarige echtvereniging, gedateerd Delden 25.11.1867 (Opregte Haarlemsche Courant 25.11.1867).

 

[26] Franz Joseph Anton Melchers, geb. Munster ca. 1794/1795, koopman (1827,1830), z.v. Joann Franz Melchers en Anna Gertud Wagner; otr. Amsterdam 11.01.1827|a|, tr. Amsterdam 25.01.1827

[27] Elizabeth Maria Schmedding, ged. Amsterdam (Kerk De Papegaai (rk)) 18.12.1802, overl. Pasoeroean 25.03.1853, d.v. Joannes Henricus Frans Schmedding en Christina Bernardina Wierdels (zie Bijlage A).

Uit dit huwelijk:

1.                   Paulina Anna Maria Melchers, Pauline, geb. Amsterdam 11.11.1830; volgt [13].

2.                   zoon Melchers, geb. Amsterdam 13.08.1837.

3.                   * Maria Anna Christina Melchers, tr. Batavia 25.03.1848 Johannes Ferdinand Josephes Karthaus, geb. ca. 1822, overl. Semarang 23.10.1894. [Semarang 1873]

 

Noten: |a| Franciscus en Elisabeth Maria (Opregte Haarlemsche courant 16.01.1827).

 

[28] Jan Christoffel Vemer, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 03.10.1781, gepensioneerd ambtenaar bij het Departement van Oorlog (1846), overl. Oosterhout 27.12.1846, z.v. Johannes Vemer en Catharina van Leendt; otr. Amsterdam 17.02.1809

[29] Maria Matthijsen, ged. Amsterdam (Kerk De Ooijevaar (Oud-Katholiek)) 23.11.1787|a||b|, overl. ’s-Gravenhage 03.09.1830, d.v. Pieter Matthijsen en Lucia Francisca Kluijt.

Voorkind:

1.                   Jan Henderik Vemer, geb. Amsterdam 22.09.1807, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 04.11.1807.

Uit dit huwelijk:

2.                   Catharina Lucia Vemer, geb. Amsterdam 19.08.1809, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 14.09.1809.

3.                   Coenraad Vemer, geb. Amsterdam 25.07.1812; volgt [14].

4.                   Maria Vemer, geb. ’s-Gravenhage ca. 1819, overl. voor 1863, tr. ’s-Gravenhage 01.09.1852 Gabriël Louis Paulez, geb. Brussel ca. 1829, overl. Rosmalen 06.12.1875|e|, z.v. François Joseph Paulez, logementhouder, en Aldegonde Maria Hase.
     GLP tr. 2e ’s-Gravenhage 10.06.1863 Adriana Elizabeth Suidgeest, geb. Delft 13.07.l1833, hotelhoudster (1902), overl. ’s-Gravenhage 02.03.1902, d.v. Petrus Laurens Suidgeest en Petronella Saris, winkelierster (1863).

5.                   Charlotta Helena Vemer, geb. ca. 1820, overl. ’s-Gravenhage 20.05.1822.

6.                   Petrus Vemer, geb. ca. 1823, kandidaat-notaris (1851), burgemeester van Wehl (1852-1854) notaris (1870), overl. Kleve 31.07.1870|c|.

7.                   Anna Jacoba Josephina Vemer, geb. ’s-Gravenhage ca. 1825, overl. na 1891, tr. ’s-Gravenhage 03.12.1851 Adolphe Leopold Jacquet, geb. La Ferté-Milon|d| ca. 1809, kok, overl. ’s-Gravenhage 03.02.1871, z.v. Louis Jacquet en Marguerite Augustine Remy.

8.                   Johanna Cornelia Anthonia Vemer, geb. ca. 1829, overl. Nijmegen 28.01.1886, tr. Wijchen 27.06.1870 Jacobus Petrus Clarenbeek, geb. ca. 1818, wethouder (1870), rentmeester (1880), overl. Nijmegen 12.01.1880, z.v. Peter Clarenbeek en Maria Elisabeth van Gelder.

 

Noten: |a| vader Petrus Mattijzen, moeder Lucia Kluijt; |b| ged. 20.11, vader Pieter Matthijzen (andere versie van het doopboek); |c| overl.akte Wijchen 1870 no.65; |d| département Aisne (02), Frankrijk; |e| ook overl.akte ’s-Gravenhage 1875 no.2873.

 

[30] Johannes Philip Buschkens, geb. ’s-Gravenhage 01.05.1793, eerste luitenant-kwartiermeester bij het bataillon artillerie van linie no.2 (1816), gepensioneerd kapitein kwartiermeester (1844), overl. Delft 21.06.1844, z.v. Johannes Buschkens en Maria Catharina Riek; otr. ’s-Hertogenbosch 22.04.1816, tr. ’s-Hertogenbosch 10.06.1816

[31] Grietje Veersema, geb. Scheemda 03.04.1796, overl. Amsterdam 21.12.1855, d.v. Gredinus Veersema en Bouwina Heres.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacob Johannes Hendrik Buschkens, geb. ca. 1818, overl. (‘aan de gevolgen van de mazelen’) Bergen 27.01.1821.

2.                   Margaretha Maria Buschkens, geb. Mons 30.09.1819; volgt [15].

3.                   Jacoba Johanna Buschkens, geb. Bergen|a| 01.12.1821, overl. Utrecht 15.11.1879, tr. Voorburg 16.04.1848 Willem van Diepen, geb. Amsterdam 26.04.1813, koopman, overl. Apeldoorn 11.12.1872, z.v. Willem van Diepen (ca.1780-1871) en Jannetje Oostvoord.

 

Noten: |a| in provincie Henegouwen, nu Mons, Province de Hainaut, Belgique.

 


Bijlage A

 

[54] Johan Heinrich Frans Schmedding, geb. Munster ca. 1769, commissionair (1827), makelaar (1829), koopman (1835), makelaar (1836,1844), overl. Amsterdam 24.12.1847; otr. 1e Amsterdam 18.10.1799 Maria Gertruida Kuitenbrouwer, geb. xx.10.1779, overl. Amsterdam 26.03.1801, begr. Amsterdam (Nieuwe Kerk en Engelse Kerk) 31.03.1801|h|; otr. 2e Amsterdam 29.01.1802

[55] Christina Bernardina Wierdels, ged. Amsterdam (Kerk De Papegaai (rk)) 29.03.1779|g|, overl. Amsterdam 13.02.1851, d.v. Ferdinand Wierdels en Maria Catharina Gloriemin.

Uit het huwelijk Schmedding-Kuitenbrouwer (moeder Kuijtenbrouwer):

1.                   Anthonius Henricus Schmedding, ged. Amsterdam (Kerk De Papegaai (rk)) 16.11.1800.

Uit het huwelijk Schmedding-Wierdels:

2.                   Elizabeth Maria Schmedding, ged. Amsterdam (Kerk De Papegaai (rk)) 18.12.1802|a|; volgt [27].

3.                   Franciscus Ferdinandus Schmedding, ged. Amsterdam (Kerk De Papegaai (rk)) 10.07.1804, ‘Roomsch Catholijk Priester en Pastoor te Limme{?}’ (1855).

4.                   Anna Maria Schmedding, geb. Amsterdam 30.10.1805, ged. Amsterdam (Kerk De Papegaai (rk)) 31.10.1805, overl. ’s-Graveland 22.04.1882, tr. 1e Amsterdam 01.10.1829|c| Johannes Michael van Loffelt, Johannes Michael Linnenschmidt van Loffelt|f|, ged. Amsterdam (Kerk De Papegaai (rk)) 30.11.1808, overl. voor 1855, z.v. Johannes Michael van Loffelt en Alida van Buene; tr. 2e Stompwijk 20.09.1855|e| Hendrik Rapmund, ged. Rotterdam (Luthers) 29.11.1801, medicinae doctor, overl. Amsterdam 08.12.1864, z.v. Johan Frederik Lodewijk Rapmund en Anna Maria Draheim.
     HR tr. 1e IJsselstein 27.02.1832 Elizabeth Theodora Gijbels, ged. Utrecht (rk) 15.12.1792, d.v. Theodorus Johannis Christilenus Gijbels en Theodora Augustina van Oostrum.
     ETG tr. 1e Cornelis de Bont, overl. voor 1832.

5.                   Joannes Henricus Schmedding, geb. Amsterdam 08.08.1807, ged. Amsterdam (Kerk De Papegaai (rk)) 09.08.1807, makelaar (1836,1855), tr. 1e Amsterdam 06.07.1836 Clementina Maria van Rijn, geb. Amsterdam ca. 1817, overl. Amsterdam 30.03.1848, d.v. Leonardus van Rijn en Petronella Maria van der Beek; tr. 2e Amsterdam 24.06.1852 Josephina Gertruda Schorrer, geb. Amsterdam ca. 1818, d.v. Jean Baptiste Schorrer en Johanna Catharina Versten.

6.                   Bernardus Hendricus Schmedding, ged. Amsterdam (Kerk De Papegaai (rk)) 27.03.1809, overl. Haarlem 18.06.1887.

7.                   Wilhelmus Henricus Schmedding, ged. Amsterdam (Kerk De Papegaai (rk)) 08.08.1810, overl. Amsterdam 16.12.1833.

8.                   Christina Hermina Johanna Schmedding, geb. Amsterdam ca. 1811/1812, overl. Naarden 03.06.1845, tr. Amsterdam 24.11.1835 Paulus Gerardus Hemelrijk, ged. Leiden (RK Utrechtse Veer) 19.10.1805, koopman, overl. na 1845, z.v. Paulus Hemelrijk, koopman, en Geertruida Pauls.
     PGH tr. 1e Leiden 21.08.1828 Cornelia Maria Antonia van den Aardwegh, geb. Leiden 04.10.1805, overl. Leiden 29.04.1832|i|, d.v. Jacobus Wilhelmus van den Aardwegh en Anna Christina Koppers.

9.                   zoon Schmedding, geb. Amsterdam 14.01.1813, overl. Amsterdam 13.02.1813.

10.               zoon Schmedding, geb. Amsterdam 14.01.1813, overl. Amsterdam 13.02.1813.

11.               Josephus Aloijsius Henricus Schmedding, geb. Amsterdam 04.07.1814, overl. Amersfoort 18.01.1887.

12.               Eleonora Henrica Schmedding, geb. Amsterdam 23.10.1815, tr. Amsterdam 02.09.1840|d| Johannes Hermanus Laarman, geb. Amsterdam ca. 1811, koopman, z.v. Petrus Franciscus Laarman en Susanna Maria Cathrina Hanterman.

13.               Henriette Antonetta Elisabeth Schmedding, geb. Amsterdam 10.12.1818, tr. Amsterdam 15.05.1845 Gerrit van Westerloo, geb. Amsterdam ca. 1817, koopman, z.v. Allard Hendrik van Westerloo en Geertrudis Agnes Pullen.

14.               Wilhelmina Francisca Paulina Schmedding, geb. Amsterdam ca. 1823, overl. tussen 1894 en 1912, tr. Amsterdam 30.07.1857 Joannes Jacobus Beuns, ged. Amsterdam (Kerk Het Haantje (rk)) 12.06.1810, koopman (1840,1857), leerlooier (1878), overl. voor 1884, z.v. Johannes Beuns (ca.1777-voor1861) en Hendrica Catarina Bosman//Henriette Catharina Bosman (-voor1840).
– Het ouderpaar Beuns-Bosman vormt tevens de kwartieren [14]/[15] in de Kwartierstaat Jacoba Brigitta Louisa Hol (1886-1964), lector Tilburg.
     JJB tr. 1e Amsterdam 29.07.1840 Maria Helena Antonia Falciola,
geb. Amsterdam ca. 1815, overl. voor 1857, d.v. Joan Engel Antoni Falciola en Judoca Catharina Collier.

 

Noten: |a| vader Joannes Henricus Frans; |c| bruid Smedding; |d| bruid Schmidding; |e| bruid in akte Smedding, tekent met Schmedding (huw.akte Stompwijk 1855 no.12); |f| bij KB van 25.09.1844 ‘wordt aan Johannes Michael van Loffelt vergund den naam Linnenschmidt bij den zijnen aan te nemen’ (aantekening in Doopboek Amsterdam (Kerk De Papegaai (rk)); |g| vader Wirdels; |h| Maria Geertruijda Kuijtenbrouwer, huisvrouw van Johannes Henricus Frans Schmeddingh; |i| Cornelia Maria Antoinetta.

 


terug naar Kwartierstaten Tilburgse hoogleraren