Gerard Leonard Groeneveld (1904-1989)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Tilburgse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, mei 2020 (laatst herzien oktober 2020)

 


 

[1] Gerard Leonard Groeneveld, geb. Haarlem 25.12.1904, doctoraalexamen economische wetenschappen Amsterdam UvA 1925, oeconoom (1930), universitair accountantsdiploma 1936, hoogleraar Tilburg (1960-), vennoot van KPMG Klynveld, OON, overl. ’s-Gravenhage 10.02.1989, tr. ’s-Gravenhage 27.08.1930 Rosalie Françoise Antoinette van Nieuwenhuijsen, geb. Amsterdam 13.11.1906, overl. Midden-Beemster 09.12.2005, begr. ’s-Gravenhage (RK Bpl. St. Petrus Banden) 15.12.2005, d.v. Josephus Aloisius Cornelus van den Nieuwenhuijsen (1875-1953), stoffenhandelaar (1930), en Rosalia Dorothea Maria Colen (1866-1957). 

 

[2] Gerrit Groeneveld, geb. Haarlem 15.05.1869, lithograaf, overl. Haarlem 11.12.1936, begr. Haarlem (Alg.Bpl. a/d Kleverlaan) 15.12.1936, tr. Haarlem 12.07.1894
[3] Anna Maria Kooij, geb. Haarlem 04.09.1872, overl. Haarlem 30.11.1941, begr. Haarlem (RK Bpl. St.Barbara) 03.12.1941.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrik Gerrit Groeneveld, geb. Haarlem 13.06.1895, boekhouder (1922), employé BPM, Ls.Sld. KNIL, overl. Pakanbaroe 05.05.1945|a||b|, begr. Ereveld te Balikpapan (Borneo) 20.12.1950|c|, begr. Nederlands ereveld Kembang Kuning te Soerabaja|d|, tr. ’s-Gravenhage 17.05.1922 Geertruida Hendrika Arnolda Schneider, geb. ’s-Gravenhage 02.06.1895, steno-typiste (1922), d.v. Hendrik Arnoldus Schneider, machinist, en Ruurdtje de Vries.

2.                   Gerarda Helena Maria Groeneveld, geb. Haarlem 17.06.1896, onderwijzeres (1922), overl. Roosendaal 15.02.1983, tr. Haarlem 24.07.1922 Joannes Andreas Luijten, geb. Oud en Nieuw Gastel 22.06.1884, onderwijzer, overl. na 1941, z.v. Petrus Luijten, koffiehuishouder (1922), en Maria Potters.

3.                   Gerard Leonard Groeneveld, geb. Haarlem 25.12.1904; volgt [1].

 

Noten: |a| ‘in krijgsgevangenschap overleden’, ‘bericht via de BPM te Londen’ (annonce ’s-Gravenhage 03.11.1945, collectie CBG); |b| vermeld op het Birma-Siam en Pakan Baroe Spoorwegen monument op Landgoed Bronbeek te Arnhem; |c| annonce collectie CBG; |d| Slachtofferregister Oorlogsgravenstichting.

 

[4] Gerrit Groeneveld, geb. Haarlem 23.01.1843, timmerman, overl. Haarlem 10.12.1910, tr. Haarlem 13.05.1868

[5] Helena Maria Soellaart, geb. Haarlem 31.07.1838, dienstbode (1868), overl. Haarlem 12.12.1900.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gerrit Groeneveld, geb. Haarlem 15.05.1869; volgt [2].

2.                   Hendrik Groeneveld, geb. Haarlem 21.01.1871, smid, overl. Haarlem 19.12.1939, tr. Haarlem 15.08.1894 Johanna Maria Hartel, geb. Haarlem 02.01.1873, overl. Haarlem 27.10.1944, d.v. Pieter Hendrik Hartel, vleeshouwer, en Geertruida van Roon.

3.                   Pieter Alexander Groeneveld, geb. Haarlem 26.01.1873, smid, overl. Castricum 13.08.1917|a|, tr. Groningen 18.08.1904 Grietje Bos, geb. Hellum (Slochteren) 22.07.1873, overl. Haarlem 16.01.1923, d.v. Willem Bos, koopman, en Fenna Kampen.

4.                   Johannes Groeneveld, geb. Haarlem 09.02.1875, wagenmaker, overl. Haarlem 03.12.1951|b|, tr. Haarlem 30.09.1903|c| Grietje Diets, geb. Haarlem 03.02.1884, d.v. Andreas Hendrik Diets, werkman, en Wilhelmins Geertruida van der Steeg.

5.                   Susanna Helena Maria Groeneveld, geb. Haarlem 14.09.1876, overl. Haarlem 02.01.1882.

6.                   Wilhelmus Groeneveld, geb. Haarlem 24.05.1878, overl. Haarlem 19.07.1878.

7.                   Helena Maria Groeneveld, geb. Haarlem 20.07.1880, overl. Haarlem 03.11.1880.

8.                   Susanna Helena Maria Groeneveld, geb. Haarlem 07.09.1882, overl. Haarlem 26.01.1888.

 

Noten: |a| ook overl.akte Haarlem 1917 no.880; |b| ook overl.akte Bloemendaal 1951 no.268; |c| vader v/d bruidegom {per abuis?} broodverkoper (huw.akte Haarlem 1903 no.405).

 

[6] Hendrik Kooij, geb. Haarlem 16.09.1841, vleeshouwer (1870), spekslager (1872), slachter (1876), varkensslachter (1880), spekslager (1883,1894,1897), overl. Haarlem 03.06.1915, tr. Haarlem 02.11.1870

[7] Maria Agnes van Zandvoort, geb. Haarlem 03.02.1849, dienstbode (1870), overl. Haarlem 03.02.1919.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Maria Kooij, geb. Haarlem 04.09.1872; volgt [3].

2.                   Maria Hendrika Alberta Kooij, geb. Haarlem 02.01.1876, overl. Haarlem 08.10.1947, tr. Haarlem 20.05.1897 Theodorus Dollé, geb. Haarlem 21.09.1867, machinist, overl. Haarlem 22.04.1938, z.v. Theodorus Dollé, oppermaan (1867), concierge (1897), en Anna Maria Vermulst.

3.                   Helena Maria Hendrica Kooij, geb. Haarlem 25.03.1880, overl. Haarlem 06.09.1938, begr. Haarlem (RK Kerkhof St.Barbara) 10.09.1938, tr. Haaarlem 17.05.1919 Theodorus Hubertus van Leeuwen, geb. Haarlem 31.05.1886, machinist ter koopvaardij, overl. voor 1938, z.v. Hubertus van Leeuwen, smid, en Petronella Catharina van Deursen.

4.                   Hendrik Kooij, geb. Haarlem 18.11.1883, overl. Haarlem 16.12.1883.

5.                   levenloze zoon, Haarlem 18.11.1883.

6.                   Hendrik Albertus Kooij, geb. Haarlem 03.08.1886, overl. Haarlem 28.10.1886.

 

[8] Gerrit Groeneveld, geb. Haarlem 05.01.1817, timmerman, overl. Haarlem 04.12.1881, tr. Haarlem 11.12.1839|a|

[9] Jansje Bongaardt, geb. Haarlem 09.10.1815, overl. Haarlem 04.11.1902.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jansje Groeneveld, geb. Haarlem 24.09.1840, overl. Haarlem 14.06.1914, tr. Haarlem 28.01.1880 Gerrit Schornagel, geb. Haarlem 07.04.1841, boekdrukker, overl. Haarlem 09.06.1919, z.v. Jacob Schornagel, boekdrukker, en Zwaantje Margreta Arps.
     GS tr. 1e Haarlem 06.11.1867 Adriana Maria Immer, geb. Haarlem 27.07.1839, overl. Haarlem 18.04.1879, d.v. Dirk Philip Immer, lettergieter, en Anna Catharina Schornagel.

2.                   Gerrit Groeneveld, geb. Haarlem 23.01.1843; volgt [4].

3.                   Jacobus Groeneveld, geb. Haarlem 19.04.1845, zadelmaker, overl. voor 1932, tr. Haarlem 09.08.1871 Wilhelmina Hendrica van der Colk, geb. Heemstede 22.02.1848, dienstbode (1871), overl. Beverwijk 02.06.1932, d.v. Willem van der Colk, tuinman, en Antje Jonker.

4.                   Geertruida Maria Groeneveld, geb. Haarlem 18.08.1847, overl. Haarlem 18.06.1887, tr. Haarlem 11.12.1878 Jan Abraham Weesman, geb. Haarlem 27.09.1851, smid (1878), besteller van goederen (1888), werkman (1910), overl. Haarlem 14.06.1910, z.v. Martinus Weesman, scheepmakersknecht, en Cornelia Knol.
     JAW tr. 2e Haarlem 12.09.1888 Johanna Maria Schornagel, geb. Haarlem 15.02.1847, overl. Haarlem 07.02.1899, d.v. Jacob Schornagel, boekdrukker, en Zwaantje Margreta Arps.

5.                   Catharina Groeneveld, geb. Haarlem 28.01.1850, tr. Haarlem 20.11.1872 Gerrit van Asten, geb. Haarlem 13.09.1850, steendrukker, z.v. Gerrit van Asten, wever, en Sophia Cornelia Steenmeijer.

6.                   Petronella Groeneveld, geb. Haarlem 03.02.1852, overl. Haarlem 13.05.1852.

7.                   Petronella Groeneveld, geb. Haarlem 08.06.1853, overl. Haarlem 25.07.1932, tr. Haarlem 26.06.1878 Pieter Sernee, geb. Haarlem 07.04.1854, smid, overl. Haarlem 16.05.1936, z.v. Pieter Sernee, werkman, en Sara Maria Snappenburg.

8.                   Alexander Wilhelmus Groeneveld, geb. Haarlem 18.10.1856.

9.                   Barend Johannes Hendrik Groeneveld, geb. Haarlem xx.01.1860, overl. Haarlem 23.04.1860.

10.               levenloze zoon, Haarlem 15.12.1863.

 

Noten: |a| moeder v/d bruid Bogaart.

 

[10] Hendrik Soellaart, geb. Haarlem 16.04.1811, ged. Haarlem 21.04.1811, fabriekwerker (1838,1840), werkman (1843), baardscheerder (1845,1868), barbier (1875), overl. Haarlem 14.10.1875, tr. Haarlem 09.05.1838|c|

[11] Johanna Oostwald, geb. Haarlem 04.07.1810, ged. Haarlem 25.07.1810, dienstbode (1838), overl. Haarlem 29.12.1877.

Uit dit huwelijk:

1.                   Helena Maria Soellaart, geb. Haarlem 31.07.1838; volgt [5].

2.                   Johanna Soellaart, geb. Haarlem 19.09.1840, overl. Haarlem 19.06.1899.

3.                   Hendrik Soellaart, geb. Haarlem 18.03.1843, timmerman, overl. Haarlem 11.05.1899, tr. Haarlem 05.05.1869 Elizabeth Maria Stuurman, geb. Haarlem 21.10.1844, dienstbode (1869), overl. Haarlem 07.10.1926, d.v. Hendrik Stuurman, kleermaker, en Maria Krot.

4.                   Christiaan Soellaart, geb. Haarlem 26.04.1845, landbouwer (1872.1882), overl. Haarlem 02.09.1891, tr. Haarlem 01.05.1872 Elsje Hoenderdos, geb. Haarlemmerliede 19.07.1850, overl. Bloemendaal 13.01.1913, d.v. Pier Hoenderdos, landbouwer, en Maria Elizabeth Weber.
     EH tr. 2e Velsen 20.10.1898 Jacob de Vries, geb.Velsen 04.06.1843, jachtopziener, overl. Velsen 23.03.1930, z.v. Jan de Vries, landman, en Catharina de Ruiter.

5.                   Susanna Soellaart, ook Suzanna, geb. Haarlem 12.10.1847, overl. Bloemendaal (Huis Meerenberg)|a| 08.05.1904|b|.

6.                   Nicolaas Soellaart, geb. Haarlem 07.12.1849, overl. Haarlem 07.01.1851.

7.                   Johannes Soellaart, geb. Haarlem 20.05.1852, winkelier (1882,1894), overl. Haarlem 24.02.1923, tr. Haarlem 14.09.1882 Jansje Jacoba Sunnotel, geb. Haarlem 22.07.1858, overl. Haarlem 25.07.1952, d.v. Jan Paulus Sunnotel, ‘gazwerker’ (1858), en Jansje Homborg.

 

Noten: |a| Meerenberg, ook ‘Meer en Berg’, was een Geneeskundig gesticht, later een Provinciaal Psychiatrisch Ziekenhuis; |b| ook overl.akte Haarlem 1904 no.532; |c| moeder v/d bruid Johanna  Maas (huw.akte Haarlem1838 no.67).

 

[12] Albertus Kooij, geb. Haarlem 19.10.1816, vleeshouwer (1841,1870), spekslager (1877,1882), overl. Haarlem 04.03.1893, tr. Haarlem 05.05.1841

[13] Alida van Brakel, geb. Haarlem 03.05.1822, overl. Haarlem 24.06.1892.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrik Kooij, geb. Haarlem 16.09.1841; volgt [6].

2.                   Albertus Kooij, geb. Haarlem 19.07.1842, vleeshouwer (1867), spekslager (1894), overl. Haarlem 13.10.1905, tr. 1e Haarlem 13.11.1867 Maria Sprengers, geb. Lisse 03.03.1846, overl. Haarlem 08.07.1891, d.v. Martinus Sprengers, arbeider, en Catharina Zwanenburg; tr. 2e Haarlem 16.08.1894 Alida van Kempen, geb. Vinkeveen en Waverveen 04.10.1864, overl. Haarlem 28.11.1922, d.v. Hendricus van Kempen (1826-1886) en Cornelia Janmaat (1828-1910).

3.                   Elizabeth Kooij, geb. Haarlem 16.07.1845, overl. Haarlem 07.04.1846.

4.                   Jacobus Kooij, geb. Haarlem 08.10.1846, overl. Haarlem 08.11.1846.

5.                   Wilhelmus Kooij, geb. Haarlem 12.02.1848, overl. Haarlem 12.02.1849.

6.                   Catharina Alida Kooij, geb. Haarlem 30.09.1849, overl. Haarlem 31.10.1916, tr. 1e Haarlemmerliede en Spaarnwoude 19.07.1871|a| Johannes Godefridus Buijs, geb. Spaarnwoude 24.03.1834, landbouwer, overl. Haarlemmerliede en Spaarnwoude 30.05.1896, z.v. Jan Buijs, landbouwer, en Marijtje Captijn, landbouwster (1868); tr. 2e Haarlemmerliede en Spaarnwoude 27.10.1897 Arnoldus van Zeeland, geb. Uitgeest 22.03.1845, smid (1897), vuurwerker (1899), overl. Haarlem 25.01.1899, z.v. Johannes van Zeeland, hoefsmid, en Sigaberta Henneman; tr. 3e Haarlem 01.08.1900 Pieter Hendrik Kion, geb. Haarlem 20.12.1833, broodbakker (1861), groentenverkoper (1900), koopman (1917), overl. Haarlem 12.06.1917, z.v. Maria Kion.
     JGB tr. 1e Haarlemmerliede 25.06.1868 Johanna Dijkzeul, geb. Spaarnwoude 03.01.1838, overl. Haarlemmerliede en Spaarnwoude 27.02.1869, d.v. Dirk Dijkzeul, landbouwer, en Cornelia Kortekaas.
     AvZ tr. 1e Uitgeest 15.06.1873 Cornelia Erkelens, geb. Brielle 12.12.1850, overl. Haarlem 13.03.1897, d.v. Nicolaas Erkelens, arbeider, en Adriana van der Vlies.
     PHK tr. 1e Haarlem 31.07.1861 Maria Regenbos, geb. Haarlem 18.10.1834, mutsenmaakster (1858), werkster (1861), overl. Haarlem 19.01.1900, d.v. Hendrik Regenbos, werkman, en Engelina Berbé, ook Engeltje.
     MR tr. 1e Haarlem 05.05.1858 Johannes Petrus van Hamburg, geb. Haarlem 23.10.1836, smidsknecht, overl. Haarlem 03.09.1860, z.v. Johannes van Hamburg, grofsmid, en Anna Catharina Krul.

7.                   Hendricus Wilhelmus Kooij, geb. Haarlem 14.07.1851, spekslager, tr. Haarlem 05.12.1877 Geertje Schonewille, geb. Amsterdam 15.04.1856, d.v. Albert Schonewille en Johanna Frederika Koster.

8.                   Alida Kooij, geb. Haarlem 14.10.1853.

9.                   Jacobus Johannes Kooij,  geb. Haarlem 01.06.1855, spekslager, overl. Apeldoorn 15.01.1929, tr. Haarlem 21.08.1878 Cornelia Henderika Maria Mulder, geb. Haarlem 02.09.1856, overl. voor 1929, d.v. Willebrordus Theodorus Mulder, werkman (1856), gruttersknecht (1878), en Maria Thresia Eijkelenkamp.

10.               Cornelia Kooij, geb. Haarlem 15.03.1857, overl. Haarlem 13.10.1857.

11.               Hermanus Josephus Kooij, geb. Haarlem 25.04.1858, kleermaker, overl. Haarlem 30.10.1933, tr. Haarlem 15.08.1833 Hendrica Maria Antonetta van der Vaart, geb. Haarlem 20.02.1863, dienstbode (1883), overl. Haarlem 21.10.1934, d.v. Wilhelmus van der Vaart, smid, en Marianna Burgers.

12.               Wilhelmus Kooij, geb. Haarlem 09.10.1859, metselaar, overl. Haarlem 22.05.1908, tr. Haarlem 13.09.1882 Catharina van den Raadt, geb. Velsen 22.05.1858, dienstmeid (1884), overl. Velsen 03.01.1939, d.v. Wilhelmus van den Raadt, arbeider, en Elisabeth Beeren.

13.               Petrus Kooij, geb. Haarlem 21.03.1862, besteller, tr. Amsterdam 28.09.1882 Johanna van den Bergh, geb. Alkmaar 15.05.1856, dienstbode (1882), d.v. Jan van den Bergh en Johanna Konings.

 

Noten: |a| vader v/d bruid {per abuis?} landbouwer (huw.akte Haarlemmerliede en Spaarnwoude 1871 no.8).

 

[14] Johannes van Zandvoort, geb. Haarlem 25.01.1817, schoenmaker, overl. Haarlem 27.12.1866, tr. Haarlem 03.02.1841|a|

[15] Alida de Koning, geb. Haarlem 24.07.1818, dienstbode (1841), naaister (1870), overl. Haarlem 05.01.1904.

Uit dit huwelijk (vader ook van Zantvoord):

1.                   Johannes Jacobus van Zandvoort, geb. Haarlem 29.11.1841, overl. Haarlem 09.12.1841.

2.                   Josina Petronella van Zandvoord, geb. Haarlem ca. 1844, overl. Haarlem 10.08.1849.

3.                   Johannes Antonius Zandvoord, geb. Haarlem 24.01.1846, schoenmaker, overl. Hilversum 20.01.1920, tr. 1e Haarlem 17.11.1869 Maria Helena Bouman, geb. Haarlem 31.07.1839, overl. voor 1878, d.v. Gerrit Bouman, werkman, en Maria Helena van Unen; tr. 2e Hilversum 21.08.1878 Lena de Jong, geb. Hilversum ca. 1850, overl. Veghel 11.02.1925, d.v. Arij de Jong, wever, en Jannetje Hazeleger.

4.                   Maria Agnes van Zandvoord, geb. Haarlem 03.02.1849|b|; volgt [7].

5.                   Jacobus Adrianus van Zandvoord, geb. Haarlem 11.05.1851, letterzetter, overl. Rotterdam 21.08.1919, tr. Haarlem 08.11.1876 Johanna Elizabeth Caris, geb. Bloemendaal 15.09.1849, dienstbode (1876), d.v. Wijnand Caris, arbeider, en Margaretha Elizabeth Cramer.

6.                   Hendrik van Zandvoord, geb. Haarlem 08.01.1855, letterzetter (1876), boekdrukker (1894,1907), overl. Haarlem 01.04.1907, tr. Haarlem 19.04.1876 Helena Maria de Jong, geb. Haarlem 24.12.1851, overl. Haarlem 09.11.1929, d.v. Johannes de Jong, timmerman, en Margaretha Maria Winkel.

 

Noten: |a| bruidegom van Zandvoord; |b| vader van Zandvoord.

 

[16] Gerrit Groeneveld, geb. Haarlem ca. 1778/1779/1780/1781, zeepziedersknecht (1816,1817), werkman (1818), meesterknecht in de zeepziederij (1820,1822), kuiper (1839,1845), overl. Haarlem 07.08.1849|f|, z.v. Barend Groeneveld en Trijntje de Morie (zie Bijlage A); tr. 1e Rebeca Jansje Sniers, overl. Haarlem 11.05.1815; tr. 2e Haarlem 31.01.1816|h|

[17] Petronella Bonee, geb. Haarlem ca. 1785/1786/1787, baker (1845), overl. Haarlem 14.10.1848|g|, d.v. Henricus Bonee, ook Hendrik Boon (ca.1757-1815), en Maria van Vreden, ook van Vreeden, naaister (1816).

Uit dit huwelijk:

1.                   Gerrit Groeneveld, geb. Haarlem 05.01.1817|b|; volgt [8].

2.                   Geertruij Maria Groeneveld, geb. Haarlem 28.09.1818.

3.                   Willem Groeneveld, geb. Arnhem 03.07.1820, kuiper (apr1845), werkman (dec1845), stukadoor (1871), oppasser (1880), overl. Haarlem 11.05.1891, tr. 1e Haarlem 16.04.1845 Geertje van der Vijgh, geb. Spaarndam ca. 1812/1813, overl. Haarlem 04.04.1878, d.v. Antonie van der Vijgh en Geesje Houtzager; tr. 2e Haarlem 03.11.1880 Hendrica Arends, geb. Blokzijl 21.01.1830, dienstbode (1880), overl. Haarlem 25.12.1900, d.v. Jan Arends, molenaar, en Aaltje Schaap.

4.                   Jacobus Groeneveld, geb. Arnhem 25.08.1822|c|, werkman (1845), fabriekwerker (1881), overl. Haarlem 07.02.1881|d|, tr. Haarlem 31.12.1845 Catharina van ’t Vlie, geb. Haarlem 22.09.1822, dienstbode (1845), overl. Haarlem 23.12.1896, d.v. Susanna van ’t Vlie.

5.                   Alexander Wilhelmus Groeneveld, geb. Arnhem 15.09.1824|e|.

 

Noten: |b| moeder Bone; |c| moeder Boonni; |d| moeder Bronne; |e| moeder Boonné; |f| wedr Boone; |g| overledene Boone; |h| bruidegom oud 36 jaar (huw.akte Haarlem 1816 no.9).

 

[18] Jacobus Bongaardt, ged. Haarlem 18.08.1784, schilder (1815,1839), huisschilder (1846,1854), overl. Haarlem 01.06.1854|d|, z.v. Johannes Bongaardt en Catharina Tijdgaat; tr.

[19] Kaatje Bogerd, ged. Haarlem 18.05.1777, overl. Haarlem 14.08.1863, d.v. Hendrik Bogerd en Aaltje Colleerie, ook Collierie.

Uit dit huwelijk (moeder ook Catharina, moeder ook Bogaart/Boogaard/Boogaardt/Boogaart):

1.                   Alida Catharina Bongaardt, geb. Haarlem 22.08.1807, ged. Haarlem 13.09.1807.

2.                   Johannes Hendrik Bongaardt, geb. Haarlem 03.01.1809, ged. Haarlem 04.01.1809, timmerman, overl. Bloemendaal (Huis Meerenberg)|a| 18.02.1863|b|, tr. 1e Haarlem 04.06.1834 Maria Margaretha Molenaar, geb. Haarlem ca. 1801, dienstbode (1834), overl. voor 1847, d.v. Jacobus Molenaar en Elisabeth Hoefnagel; tr. 2e Haarlem 03.02.1847 Anna van der Velde, geb. Amsterdam 28.01.1805, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 30.01.1805, d.v. Joacim van der Velde en Barentje Wiggers.

3.                   Jacobus Bongaard, ook Bongaardt, geb. Haarlem 23.05.1812, overl. Haarlem 01.01.1835.

4.                   Jansje Bongaardt, geb. Haarlem 09.10.1815|c|; volgt [9].

5.                   Cornelia Maria  Bongaardt, geb. Haarlem 20.05.1818, dienstbode (1846), overl. Haarlem 21.05.1887, tr. Haarlem 02.09.1846 Johannes Adrianus Benraad, geb. Haarlem 12.04.1822, broodbakker, overl. Haarlem 14.02.1907, z.v. Matthijs Frederik Benraad, vleeshouwer, en Elizabeth Hovens, ook Hoevens.

 

Noten: : |a| Meerenberg, ook ‘Meer en Berg’, was een Geneeskundig gesticht, later een Provinciaal Psychiatrisch Ziekenhuis; |b| ook overl.akte Haarlem 05.03.1863; |c| moeder Boogaart; |d| Bongaard, e.v. Boogaard (overl.akte Haarlem 03.06.1854 fol.81).

 

[20] Hendrik Soellaart, geb. Haarlem 25.04.1773, ged. Haarlem 28.04.1773|a|, wever (1833,1845), overl. Haarlem 30.01.1845, z.v. Dirk Soellaart en Hendrina Evenwel; tr.

[21] Anna van den Boor, geb. Haarlem 25.11.1785, ged. Haarlem 27.11.1785, overl. Haarlem 12.12.1859, d.v. Nicolaas van den Boor en Maria Blanjerd, ook Blansert.

Uit dit huwelijk:

1.                   Nicolaas Soellaart, geb. Haarlem 21.12.1808, ged. Haarlem 25.12.1808, wever (1833,1838), winkelier (1868), overl. Haarlem 16.03.1875, tr. Haarlem 19.06.1833 Cornelia Jansen, geb. Haarlem 16.04.1809, ged. Haarlem 19.04.1809, dienstbode (1833), overl. Haarlem 14.11.1879, d.v. Jan Jansen, scheepstimmerman, en Jansje Grebel.

2.                   Hendrik Soellaart, geb. Haarlem 16.04.1811, ged. Haarlem 21.04.1811; volgt [10].

 

Noten: |a| vader Derk Zoelaert.

 

[22] Gerrit Oostwald, geb. Haarlem ca. 1778/1779, kleermaker (1812,1838), overl. Haarlem 31.07.1858, z.v. Jan Oostwald en Johanna Langkamp; tr.

[23] Johanna van Maas, geb. Haarlem 31.01.1784, ged. Haarlem 01.02.1784, winkelierster (1855), overl. Haarlem 18.05.1859, d.v. Huijbert van Maas en Susanna Hesse.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Oostwald, Jan, geb. Haarlem 15.01.1807, ged. Haarlem 25.01.1807, kamerbehanger (1835,1868), overl. Haarlem 06.09.1878, tr. Haarlem 06.05.1835 Anna van Gulik, geb. Haarlem 26.11.1804, ged. Haarlem 28.11.1804, dienstbode (1835), d.v. Samuel van Gulik, koopman, en Catharina Moens.

2.                   Johanna Maria Oostwald, ook Suzanna Maria, geb. Haarlem 03.09.1808, ged. Haarlem 25.09.1808, dienstbaar (1829), overl. Haarlem 05.05.1894.

3.                   Johanna Oostwald, geb. Haarlem 04.07.1810, ged. Haarlem 25.07.1810; volgt [11].

4.                   Maria Oostwald, geb. Haarlem 11.11.1812, dienstbaar (1841), tr. Bloemendaal 29.10.1841 Reinhard Wilhelm Kemper, geb. Amsterdam 11.05.1794, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 23.05.1794, kok, overl. tussen 1861 en 1863, z.v. Hendrik Ferdinand Kemper en Grietje van Groningen.
     RWK tr. 1e Amsterdam 02.08.1820 Johanna Meggelinna Boesenet, geb. Deventer ca. 1797, dienstbaar (1820), overl. voor 1841, d.v. Gerrit Boesenet, kleermaker, en Anna Maria Rijnekink.

5.                   Elizabeth Oostwald, geb. Haarlem ca. 1815, overl. Haarlem 01.12.1821.

6.                   Gerrit Oostwald, geb. Haarlem 30.06.1817, winkelier, overl. Haarlem 04.01.1875, tr. Haarlem 25.03.1863 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Haarlem 29.03.1870, ingeschr. Haarlem 04.06.1870) Sara Walter, geb. Haarlem 31.10.1834, dienstbode (1870), dienstbaar (1872), d.v. Pieter Walter, steendrukkersknecht (1834), winkelknecht (1863), pakhuisknecht (1872), en Alida Vermeer.
     SW tr. 2e Amsterdam 25.04.1872 Johan Lodewijk Eberlé, geb. Amsterdam 27.03.1840, schilder, overl. voor 1885, z.v. Johan Lodewijk Eberlé en Johanna Kornelia Stellingwerff; tr. 3e Amsterdam 26.11.1885 Johannes Karel Job, geb. Amsterdam 30.05.1819, zeepziedersknecht (1844), portier (1885), z.v. Johann Coenraad Job, zeepzieder, en Anna Christina Bloemink.
     JKJ tr. 1e Amsterdam 17.05.1844 Anna Magdalena Cornel, geb. Amsterdam 04.12.1819, overl. voor 1885, d.v. Abram Gerardus Cornel, winkelier, en Anna Geziena Schalkwijk.

7.                   Maria Oostwald, geb. Haarlem ca. 1820, overl. Haarlem 18.05.1871.

8.                   Christiaan Oostwald, geb. Haarlem 01.09.1822, huisschilder, tr. Haarlem 16.05.1855 Geertrui Janssen, geb. Zutphen 03.09.1822, dienstbode (1855), d.v. Petrus Henricus Janssen en Mechtelina Hasselman.

9.                   Willem Oostwald, geb. Haarlem 16.07.1825, kamerbehanger, overl. Haarlem 31.12.1906, tr. 1e Haarlem 07.11.1860 Johanna Boesaard, geb. Noordwijk 27.02.1829, dienstbode (1860), overl. Haarlem 04.06.1871, d.v. Klaas Boesaard, arbeider, en Willemina van Hemert; tr. 2e Haarlem 08.05.1872 Margaretha Schultz, geb. Amsterdam xx.03.1833, dienstbode (1872), overl. Haarlem 01.11.1898, d.v. Johannes Schultz en Martha de Pree.

 

[24] Hendrik Kooij, geb. Haarlem 22.03.1789, ged. Haarlem 22.03.1789, vleeshouwer, overl. Haarlem 14.09.1866, z.v. Laurens Kooij en Johanna Lenzen; tr. Haarlem 02.03.1814

[25] Catharina van Kempen, geb. Haarlem ca. 1789/1790, naaister (1814), overl. Haarlem 05.02.1856, d.v. Abraham van Kempen en Johanna van den Heuvel.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrik Kooij, geb. Haarlem 29.11.1814.

2.                   Albertus Kooij, geb. Haarlem 19.10.1816; volgt [12].

3.                   Hendrik Kooij, geb. Haarlem 12.02.1820, vleeshouwer, overl. Haarlem 25.10.1888, tr. Haarlem 08.07.1846 Cornelia van der Wateren, geb. Haarlem 16.08.1821, overl. Haarlem 07.03.1895, d.v. Abraham van der Wateren, kamerbehanger, en Geertrui Bogaart/Boogaart.

4.                   Catharina Kooij, geb. Haarlem 04.03.1822, overl. Haarlem 05.02.1895, tr. Haarlem 02.01.1850 Franciscus Johannes van Luijken, geb. Spaarnwoude 11.03.1819, broodbakkersknecht (1840), werkman (1850), z.v. Bastiaan van Luijken, broodbakker, en Catharina Anna Nieuwenhoven.
     FJvL tr. 1e Spaarnwoude 01.11.1840 Hermijntje de Raadt, geb. Spaarndam ca. 1813/1814, naaister (1840), overl. Haarlem 21.07.1849, d.v. Gijsbert de Raadt, beambte aan Rijnland, en Alida Wouters.

5.                   Geertrui Elizabeth Kooij, geb. Haarlem 27.05.1825, overl. Haarlem 28.08.1825.

6.                   Willem Kooij, geb. Haarlem 24.08.1826, vleeshouwer, overl. Haarlem 24.09.1896, tr. Haarlem 06.11.1850 Johanna Maria Sonnemans, geb. Haarlem 09.04.1828, overl. Driebergen 03.09.1900, d.v. Johannes Sonnemans, timmerman, en Petronella Carolina Antoinetta Hallemans.

7.                   Cornelia Kooij, geb. Haarlem 09.11.1828, overl. Haarlem 08.01.1915, tr. Haarlem 30.10.1867 Pieter Cornelis Groenings, geb. Haarlem 23.10.1830, metselaar, overl. Haarlem 09.08.1911, z.v. Willem Cornelis Groenings, koekbakker, en Helena van Gent.
     PCG tr. 1e Haarlem 01.11.1854 Guurtje de Lange, geb. Westzaan ca. 1828, dienstbode (1854), overl. Haarlem 28.03.1866, d.v. Klaas de Lange en Guurtje de Boer.

8.                   Frits Kooij, geb. Haarlem 09.06.1832, spekslager, overl. Haarlem 09.02.1907, tr. Haarlem 01.05.1872 Johanna Maria Kappelhof, geb. Haarlem 22.03.1838, overl. Haarlem 24.03.1902, d.v. Hendrikus Kappelhof, kleermaker, en Maria Elisabeth Walkot.

9.                   Johannes Kooij, geb. Haarlem 30.03.1835, slagersknecht (1863), koopman (1886), overl. Arnhem 30.03.1905, tr. 1e Arnhem 12.08.1863 Hendrica Theodora Bushof, geb. Arnhem 10.03.1842, naaister (1863), overl. Arnhem 08.10.1886, d.v. Fredrik Gerrits Bushof, kleermakersknecht (1842), kleermaker (1863), en Hendrica Dulmus; tr. 2e Arnhem 01.12.1886 Aleida Bugter, geb. Arnhem 01.03.1859, overl. Arnhem 21.04.1938, d.v. Fredrik Bugter, metselaar, en Dorothea Oostveen.

 

[26] Albertus van Brakel, Albert, geb. Wageningen ca. 1783/1784/1785/1786, sjouwer (1814,1822), werkman (1824,1844), overl. Haarlem 11.01.1853|e|, tr.

[27] Lijsje Grevel, geb. Haarlem 21.04.1780, ged. Haarlem 23.04.1780, overl. Haarlem 07.02.1845, d.v. Pieter Grevel en Cornelia Koot.

Uit dit huwelijk (moeder ook Elisabeth, ook Greeve/Greve/Grever):

1.                   Matthias van Brakel, geb. Haarlem ca. 1808, sjouwer, overl. Bloemendaal (Huis Meerenberg)|c| 08.10.1874|d|, tr. Haarlem 15.11.1837 Maria Elisabeth Molitor, ged. Breda (rk) 01.09.1785, werkster (1837), overl. Haarlem 08.04.1855, d.v. Joannes Molitor, ‘ex Mentz mil: Waldek’, en Joanna Timmermans, uit  Leeuwarden.

2.                   Petrus van Brakel, geb. Haarlem ca. 1810, puinwerker, overl. Haarlem 28.02.1883, tr. Haarlem 05.10.1831 Hendrika van der Putten, geb. Bloemendaal ca. 1814, naaister (1831), d.v. Pieter van der Putten en Agniesje le Blanc.

3.                   Elisabeth van Brakel, geb. Haarlem ca. 1812, dienstbode (1834), overl. Haarlem 15.12.1878, tr. 1e Haarlem 02.04.1834 Barend Groeneveld, geb. Haarlem 29.07.1808, ged. Haarlem 07.08.1808, aardwerker, overl. Haarlem 26.07.1849, z.v. Willem Groeneveld (1773-1829) en Jansje Bosman; tr. 2e Haarlem 26.07.1854 Bernardus Dekker, geb. Haarlem ca. 1802, metselaar, overl. Haarlem 03.05.1875, z.v. Martinus Dekker en Mietje Zwardhoofd.
     BD tr. 1e Haarlem 26.05.1824 Johanna Westerhoven, geb. Haarlem ca. 1797, naaister (1824), overl. Haarlem 16.01.1852, d.v. Cornelis Westerhoven en Anna van Schaik.

4.                   Caatje van Brakel, geb. Haarlem 11.04.1814, overl. Haarlem 22.03.1860, tr. Haarlem 05.05.1841 Jacobus Gijzen, geb. Haarlem 07.12.1817, koopman, overl. Haarlem 24.07.1849, z.v. Johannes Gijzenen, langetwever{?}(1817), koopman (1849), en Anna van Lierop.

5.                   Alida van Brakel, geb. Haarlem 02.06.1816, overl. Haarlem 24.04.1817.

6.                   Albertus van Brakel, geb. Haarlem 16.10.1817, overl. Haarlem 22.03.1818.

7.                   Aaltje van Brakel, geb. Haarlem 03.09.1819, overl. Haarlem 01.04.1820.

8.                   Alida van Brakel, geb. Haarlem 03.05.1822|a|; volgt [13].

9.                   Albertus van Brakel, geb. Haarlem 22.11.1824, fabriekwerker (1844), werkman (1848), overl. Haarlem 16.04.1848, tr. Haarlem 06.11.1844 Johanna Catharina Plantjé, geb. Haarlem 26.12.1823|b|, overl. Haarlem 16.04.1892, d.v. Martinus Plantjé, sjouwer (1823), koopman (1826), winkelier (1844), en Barendje Schuurman, naaister (1826).
     JCP tr. 2e Haarlem 03.10.1855 Abraham Douwe, geb. Haarlem 06.12.1821, fabriekwerker, overl. Haarlem 10.03.1888, z.v. Johannes Douwe en Catharina van der Linden.

 

Noten: |a| vader Albert, moeder Lijsje Greve; |b| natuurlijke dochter van Johanna Catharina, erkend door Albertus bij geboorte (geb.akte Haarlem 27.12.1823), niet vermeld als gewettigd bij hun huwelijk Haarlem 16.08.1826 (huw.akte Haarlem 1826 no.132); |c| Meerenberg, ook ‘Meer en Berg’, was een Geneeskundig gesticht, later een Provinciaal Psychiatrisch Ziekenhuis; |d| ook overl.akte Haarlem 1874 no.808; |e| oud 69 jaar, wedr Greeven.

 

[28] Hendrik van Zantvoort, geb. Haarlem ca. 1776/1777, kleermaker (1817,1843), overl. Haarlem 13.11.1846|c|, z.v. Jan van Zantvoort en Antje Wibbe; tr.

[29] Francina Hilvers, geb. Nederweert 20.08.1777, overl. Haarlem 15.03.1837|a|.

Uit dit huwelijk (vader van Zandvoord/van Zandvoort):

1.                   Johanna van Zandvoort, geb. Heemstede 22.12.1810, werkster, overl. Haarlem 04.11.1837|b|.

2.                   Petronella van Zandvoord, ook van Zandvoort, geb. Haarlem ca. 1814/1815, overl. Haarlem 10.08.1865, tr. Haarlem 01.11.1843 Jacobus Johannes Bonfrer, geb. Haarlem 23.12.1813, opperman (1843), verwer (1866), overl. Haarlem 19.07.1891, z.v. Coenraad Bonfrer, horlogemaker, en Geertruij Schenkels.
     JJB tr. 2e Haarlem 18.07.1866 Johanna Elizabeth van Rietbroek, geb. Haarlem 05.07.1826, overl. Haarlem 14.05.1892, d.v. Cornelis van Rietbroek, aardwerker, en Anna Eigenhuisen.

3.                   Johannes van Zandvoort, geb. Haarlem 25.01.1817; volgt [14].

 

Noten: |a| Jozina, geen ouders vermeld, e.v. van Zandvoort (overl.akte Haarlem 16.03.1837); |b| moeder Johanna; |c| wedr Jozina Francina (overl.akte Haarlem 14.11.1846).

 

[30] Jacobus de Koning, geb. Haarlem 10.06.1787, schippersknecht (1817,1818), schipper (1820,1823), schippersknecht (1826,1827), overl. Haarlem 21.04.1827, z.v. Hendrik de Koning, opperman, en Geertruid Bliemer; tr. 2e Haarlem 23.08.1826 Alida Nikkel, geb. Haarlem ca. 1793, overl. voor 1853, d.v. Jan Nikkel, ook Johan Fredrik, en Johanna Lomans; tr. 1e Haarlem 26.11.1817

[31] Agnes de Nijs, geb. Haarlem 28.12.1791, naaister (1817), overl. (kraambed) Haarlem 30.01.1826|b|, d.v. Antonie de Nijs (-1800) en Anna van Leeuwen.

Uit het huwelijk de Koning-de Nijs (moeder ook Angeniesje):

1.                   Alida de Koning, geb. Haarlem 24.07.1818|b|; volgt [15].

2.                   Maria de Koning, geb. Haarlem 28.10.1820, dienstbode (1854), overl. Haarlem 30.04.1877, tr. 1e Amsterdam 10.05.1854 Johannes Jacobus van het Hoff, geb. Haarlem 01.03.1824, overl. voor 1857, z.v. Everardus van het Hoff, zijdewever, en Maria de Koning; tr. 2e Haarlem 23.09.1857 Joannes Pollé, geb. Haarlem ca. 1811, grofsmid (1836), smidsknecht (1857), smid (1877), overl. Haarlem 27.12.1877, z.v. Joannes Pollé en Maria Tweehuisen.
     JP tr. 1e Haarlem 18.05.1836 Helena Nederkoorn, geb. Haarlem ca. 1810, dienstbode (1826), overl. Haarlem 05.11.1855, d.v. Henricus Nederkoorn en Christina Steekers.

3.                   Gesiena de Koning, geb. Haarlem 13.06.1823, overl. Haarlem 05.11.1826.

4.                   Jacobus de Koning, geb. Haarlem 28.01.1826, overl. Haarlem 30.01.1826.

Uit het huwelijk de Koning-Nikkel:

5.                   Petrus Jacobus de Koning, geb. Haarlem 23.05.1827, wijnkopersknecht, tr. Amsterdam 18.05.1853 Martinette Aalders, geb. Haarlem 21.03.1829, dienstbode (1853), d.v. Hendricus Aalders, metselaar (1829), turf- en houtverkoper (1853), en Grietje Voortman.

 

Noten: |a| Angnies, geen ouders vermeld (overl.akte Haarlem 02.02.1824); |b| moeder Niesje.

 


Bijlage A

 

[32] Barend Groeneveld, begr. Haarlem 28.04.1794, tr.

[33] Trijntje de Morie, overl. tussen 1816 en 1847.

Uit dit  huwelijk (vader ook Berent, ook Groenevelt):

1.                   Gerrit Groeneveld, geb. Haarlem 16.09.1770, ged. Haarlem 19.09.1770.

2.                   Christiaen Groenevelt, geb. Haarlem 07.01.1772, ged. Haarlem 08.01.1772.

3.                   Willem Groeneveld, geb. Haarlem 16.05.1773, ged. Haarlem 20.05.1773, kuipersknecht (1816), overl. Haarlem 15.01.1829|b|, tr. voor 1794 Jansje Bosman, geb. Haarlem ca. 1772, overl. Haarlem 02.02.1828.
Uit dit huwelijk: Willem Bosman (1808-1849), tr. Haarlem 02.04.1834 Elizabeth van Brakel (ca.1812-1878), d.v. Albertus van Brakel en Elisabeth Grever.

4.                   Barend Groeneveld, geb. Haarlem 15.06.1776, ged. Haarlem 19.06.1776, gruttersknecht (1816), overl. Haarlem 07.09.1847, tr. voor 1797 Wilhelmina van der Spaan, geb. Breda 05.02.1771, overl. Haarlem 06.04.1843|a|.
– Er is een Agatha Wilhelmina van der Spaan, ged. Breda (rk) 05.02.1772, d.v Gerardus van der Spaan, uit Arnhem, militair, en Catharina Wilhelmina Joanna Janssen, uit Arnhem.

5.                   Gerrit Groeneveld, geb. Haarlem ca. 1778/1779/1780/1781; volgt [16].

 

Noten: |a| geen ouders vermeld (overl.akte Haarlem 07.04.1843); |b| Groenevelt, wedr Elisabeth Bosman.

 


terug naar Kwartierstaten Tilburgse hoogleraren