Franz Grünfeld (1923-2011)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Tilburgse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, mei 2020 (laatst herzien april 2024)

 


 

[1] Franz Grünfeld, Frans, geb. Beuthen 01.01.1923, eindexamen HBS-A Gem.Lyceum te Eindhoven 1940|a|, doctoraalexamen politieke en sociale wetenschappen Amsterdam UvA 1955|b|, promotie Amsterdam UvA 26.06.1970|c|, journalist (1949), lector Tilburg (1970-), hoogleraar Tilburg (1973-), overl. Amsterdam 19.06.2011, otr. Rotterdam/Apeldoorn 07.04.1959, tr. Apeldoorn 02.06.1959 Margrit Elisabeth Kahn, geb. Stuttgart 14.05.1935, psych.kand. (1959), overl. Amsterdam 07.12.2014, d.v. Otto W. Kahn (-1972) en Hermine Bartha Spanjaard (ca. 1908-1967). [Goirle 1985]

 

Noten: |a| Provinciale Noordbrabantsche en ‘s-Hertogenbossche courant 02.07.1940 (Grünfeld zonder initiaal); |b| Het Parool 06.12.1955 & Eindhovensch Dagblad 07.12.1955; |c| proefschrift: Habitat and habitation: a pilot study; promotor: H.M. Jolles (1928).

 

[2] Salomon Grünfeld, geb. Tarnowitz 06.11.1875, houthandelaar, overl. ’s-Gravenhage 08.02.1950|b|, otr. Beuthen/Borne 09.09.1907, tr. Borne 02.10.1907
[3] Mathilde Spanjaard, Tilly, geb. Borne 24.10.1885, overl. Eindhoven 26.11.1978, crem. 29.11.1978.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hans Siegfried Bernard Grünfeld, geb. Beuthen 06.09.1908, procuratiehouder bij een N.V., wegens jodenvervolging ondergedoken te Drachten als Hans Verweij (persoonsbewijs uitgereikt Amsterdam 29.08.1941 te Amsterdam)|c|, OON, overl. Helmond 23.02.1985, tr. Eindhoven 17.04.1942 Wilhelmina van Dam, geb. Eindhoven 20.03.1908, d.v. Abraham van Dam, winkelier, en Jakobine Oberländer.

2.                   Werner Grünfeld, geb. Beuthen 16.12.1913, overl. Loenen a/d Vecht 01.08.2000, tr. Eindhoven 07.05.1942 Ruth Sara Eisner, geb. Berlin 10.06.1920, overl. Loenen a/d Vecht 09.11.2009, crem. Bilthoven, d.v. Jakob Kurt Eisner en Erna Grünthal.

3.                   Karel Robert Grunfeld, ook Grunveld, geb. Beuthen 06.03.1918, tr. L. Blankert. [Wijk bij Duurstede 1985]

4.                   Franz Grünfeld, geb. Beuthen 01.01.1923|a|; volgt [1].

 

Noten: |a| destijds Opper-Silezië, Koninkrijk Pruissen, nu ook Bytom, woiwodschap Silezië, Polen; |b| overl.akte Eindhoven 1950 no.103; |c| Formulier registratie onderduikers, L.O. Friesland (Collectie AlleFriezen).

 

[4] Siegfried Grünfeld, overl. voor 1907, tr.

[5] Jennij Freund, overl. voor 1907.

Uit dit huwelijk:

1.                   Salomon Grünfeld, geb. Tarnowitz|a| ca. 1876; volgt [2].

 

Notren: |a| nu Tarnowskie Góry, woiwodschap Silezië, Polen.

 

[6] Bernard Spanjaard, geb. Borne 14.12.1843, koopman en fabrikant (1875), fabrikant (1876,1908), overl. Borne 12.02.1908, tr. Witten 21.15.1875

[7] Bertha Hanf, geb. Witten 03.07.1854, overl. ’s-Gravenhage 29.03.1926, begr. Borne 01.04.1926.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacob Karel Spanjaard, geb. Borne 22.03.1876, koopman (jun1907), fabrikant (okt1907), overl. Borne 30.06.1960, tr. Arnhem 11.06.1907 Dina Elisabeth Hermina Wertheim,geb. Wageningen 10.02.1881, overl. Enschede 04.12.1946|c|, d.v. Johannes Eduard Wertheim, kassier, en Hermina Carolina Hertzveld.

2.                   Roza Charlotte Spanjaard, geb. Borne 13.07.1878, overl. ’s-Gravenhage 16.09.1962, tr. Borne 20.03.1901 Robert Spanjaard, geb. Borne 20.06.1876, promotie Freiburg im Breisgau 20.01.1898|d||e|, scheikundige (1901), fabrikant (1907), overl. Theresienstadt 04.11.1944|b|, z.v. Izaak Spanjaard, fabrikant, en Anna Elenora Fortunata Simons.

3.                   levenloze dochter, Zenderen (Borne) 09.04.1881.

4.                   Selma Frederika Spanjaard, geb. Borne 25.02.1883, overl. Annecy 25.07.1924, tr. Borne 15.02.1904 Izaak Hartog Elias Boasson, geb. Middelburg 21.11.1875, bankier (1904,1907), overl. Paris 06.03.1926, z.v. Simon Boasson, commissionair in effecten, en Aaltje van Hamberg. {niet vermeld in 1926}

5.                   Olga Sara Spanjaard, geb. Borne 23.06.1884, overl. Hengelo (O) 01.11.1967, begr. Borne (Joodse Bpl.) 03.11.1967, tr. Borne 15.02.1904 Jacobus Spanjaard, geb. Borne 21.06.1873, fabrikant, overl. Borne 15.08.1934, z.v. Izaak Spanjaard en Anna Elenora Fortunata Simons.

6.                   Mathilde Spanjaard, geb. Borne 24.10.1885; volgt [3].

7.                   Frederik Salomon Spanjaard, Frits, geb. Borne 30.10.1889, overl. Scheveningen (’s-Gravenhage) 15.11.1978, begr. Velsen (Westerveld) 18.11.1978, tr. ’s-Gravenhage 17.08.1916 Hélène Wilhelmina Kuijk, geb. Hillegom 06.11.1890, overl. ’s-Gravenhage 21.10.1991|f|, begr. Velsen (Westerveld) 25.10.1991, d.v. Karel Johan Kuijk, plantenkweker, en Willemina Mariana de Jongh.

 

Noten: |a| extract ingeschreven als huw.akte Borne 20.10.1875 no.28 (bruidegom Bernhard, moeder v/d bruid Harks); |b| overl.akte ’s-Gravenhage 12.08.1947 no.A1721; |c| ook overl.akte Borne 1946 no.92; |d| Twentsche courant 22.01.1898; |e| proefschrift: Studien über Halogenderivate des o-Oxychinolins; |f| wede Frederik Simon (NRC Handelsblad 22.10.1991).

 

[8] Grünfeld

[9] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Siegfried Grünfeld; volgt [4].

 

[10] Freund

[11] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Jennij Freund; volgt [5].

 

[12] Jacob Salomon Spanjaard, geb. Borne 26.11.1813, koopman (1837), fabrikant (1852,1855), koopman (1869), fabrikant (1873,1874), koopman en fabrikant (1875), fabrikant (1883), overl. Borne 26.01.1899; tr. 2e Borne 13.11.1847 Lotte Lehmann, geb. Lünen|f| ca. 1817, overl. Borne 08.01.1896, d.v. David Lehmann, koopman, en Feile Salomon; tr. 1e Oldenzaal 22.06.1837

[13] Rosina Zwartz, geb. Oldenzaal 04.08.1816, overl. Borne 18.02.1846|e|.

Uit het huwelijk Spanjaard-Zwartz (moeder ook Rozina, ook Schwartz):

1.                   Izak Spanjaard, ook Isaak, geb. Borne 29.08.1838, koopman (1868), fabrikant (1904), tr. Dusseldorf|b| 22.12.1868|a| Anna Eleonora Fortunata Simons, geb. Marlborough|c| ca. 1849, overl. Borne 20.11.1901, d.v. Köppel Simons, koopman, en Emilia della Torre.
Uit dit huwelijk: Jacobus Spanjaard (1873-1934), tr. Borne 15.02.1904 Olga Sara Spanjaard (1884-1967), d.v. Bernard Spanjaard en Bertha Hanf.
– Levensberichten JS: nl.wikipedia * wieiswieinoverijssel.nl

2.                   David Spanjaard, geb. Borne 08.02.1840, fabrikant (1866,1894), tr. ’s-Gravenhage 14.02.1866 Dina Prins, geb. ca. 1846, d.v. Izak Lipman Prins, winkelier, en Henriette Rosen.
Uit dit huwelijk:
Sara Sophia Spanjaard, geb. Borne 08.05.1874, tr. Borne 24.05.1894 Ludwig Hanf, geb. Witten ca. 1863, z.v. Salomon Hanf en Friederike Marx.

3.                   Sallie Spanjaard, geb. Bornerbroek (Borne) 29.11.1841.

4.                   Bernard Spanjaard, geb. Borne 14.12.1843|d|; volgt [6].

5.                   Rozina Spanjaard, geb. Borne 12.02.1846, overl. Eindhoven 16.01.1886, tr. Borne 28.06.1865 Mozes Elias, geb. Heusden 11.06.1840, fabrikant, overl. Eindhoven 23.09.1884, z.v.Joseph Elias en Johanna de Jongh.
– Het ouderpaar Elias-de Jongh vormt tevens de kwartieren [24]/[25] in de Kwartierstaat Martinus Tels (1926-2008), hoogleraar Eindhoven.

Uit het huwelijk Spanjaard-Lehmann:

6.                   Salomon Spanjaard, geb. Borne 01.01.1848, commissionair (1874), bankier (1875), overl. Utrecht 13.05.1928, tr. Amsterdam 09.06.1874 Hanna Colasso Ozorio, ook Colaço Osorio/Colasso Osorio, geb. Amsterdam 04.12.1849, overl. Utrecht 25.10.1931, d.v. Jacob Colasso Ozorio, comissionair, en Rozetta de Vita.
     HCO tr. 1e Amsterdam 18.07.1872 Benjamin Teixeira de Mattos, geb. Amsterdam 23.05.1846, assurantiebezorger, overl. voor 1874, z.v. Joseph Teixeira de Mattos en Hana Teixierade Mattos.

7.                   Pauwlina Spanjaard, geb. Borne 24.10.1849, overl. ’s-Gravenhage 09.04.1907, tr. Borne 09.06.1873 Albert Elgenant Denekamp, geb. Schoonhoven 15.03.1843, fabrikant, overl. Hof van Delft 17.11.1913|g|, z.v. Eliazer Evraim Denekamp, koopman, en Susanna Arend van Rees.

8.                   Louis Spanjaard, geb. Borne 29.03.1851, procuratiehouder, overl. Parijs 28.02.1916, tr. Amsterdam 28.03.1882 Sophie Cohen, geb. Amsterdam ca. 1857, overl. Parijs 29.03.1933, d.v. Reindert Judel Cohenen Sara Dresden.

9.                   Sara Spanjaard, geb. Borne 27.10.1852, tr. Borne 03.11.1873 Meijer Bendix, geb. Dülmen|h| ca. 1843, koopman, z.v. Moses Bendix en Sara Pins.

10.               Alexander Spanjaard, geb. Borne 21.04.1855, fabrikant, overl. Arnhem 21.11.1912, tr. ’s-Gravenhage 31.10.1883 Carolina Prins, geb. ‘s-Gravenhage ca. 1862, overl. Zutphen 12.09.1931, d.v. Isaac Liepman Prins en Henriette Eliaser Rosen.

 

Noten: |a| extra ingeschreven als huw.akte Borne 20.12.1869 no.24 (moeder v/d bruidegom Swartz); |b| destijds Koninkrijk Pruissen, nu Bundesland Nordrhein-Westfalen; |c| Engeland; |d| kind Bernard, moeder Rozina Zwartz (geb.akte Borne 1843 no.84); |e| moeder ‘Sophia Nathan Mozis’ (overl.akte Borne 1846 no.8); |f| destijds Lunen in Koningrijk Pruissen, nu Lünen, Kreis Unna, Region Westfalen, Bundesland Nordrhein-Westfalen; |g| Albert Elgenaut (overl.akte Hof van Delft 1913 no.63); |h| destijds in Pruissen, nu Kreis Coesfeld, Region Münsterland, Bundesland Nordrhein-Westfalen.

 

[14] Salomon Hanf, geb. ca. 1822, bankier (1881), overl. Witten 21.09.1881|k|, tr.

[15] Friederike Marx, overl. Witten 22.06.1898|l|.

Uit dit huwelijk (moeder Frederike/Friederika, ook Marks):

1.                   Bertha Hanf, geb. Witten|b| 03.07.1854; volgt [7].

2.                   Sophie Hanf, geb. Witten 14.01.1857, overl. Haarlem 22.07.1943, tr. 1e Witten 16.05.1881|a| Abraham van Leer, geb. Haarlem 02.06.1849, koopman, overl. Baarn 20.09.1894, z.v. Sander van Leer, koopman, en Matje Levie Konijn; tr. 2e Amsterdam 08.04.1897 Eduard Polak, geb. Amsterdam 31.07.1843, overl. Zandvoort 30.10.1924, z.v. Zadok Philip Polak en Malko Pall.

3.                   Sara Hanf, geb. Witten 25.06.1860, overl. ’s-Gravenhage 04.07.1936|f|, tr. Witten 10.10.1882|g| Jacobus Polak, geb. Amsterdam 01.01.1840, apotheker, overl. voor 1936, z.v. Zadok Philipp Polak en Malko Tull.

4.                   Nettchen Hanf, ook Jeanette, geb. Witten ca. 1860/1861, overl. Rotterdam 15.11.1940, begr. Rotterdam (Isr. Bpl. Toepad) 18.11.1940, tr. Rotterdam 23.02.1887|c| Jacob van Cleeff, geb. Rotterdam 22.08.1857, koopman, overl. Rotterdam 25.06.1939, begr. Rotterdam (Isr. Bpl. Toepad) 27.06.1939,  z.v. Salomon van Cleeff, koopman, en Barbera van Cleeff.

5.                   Ludwig Hanf, geb. Witten 29.01.1863, koopman, overl. Bergen-Belsen 21.01.1945|d||e|, otr. Borne 28.04.1894, tr. Borne 24.05.1894 Sara Sophia Spanjaard, geb. Borne 08.05.1874, overl. Westerbork 30.03.1943, d.v. David Spanjaard en Dina Prins.

6.                   Josef Hanf, geb. Witten 04.01.1865, koopman (1891,1926), otr. Iserlohn 02.10.1891, tr. Iserlohn 30.10.1891|h| Laura Romberg, geb. Menden|i| 07.09.1868, overl. Amsterdam 23.01.1927, crem. Velsen (Westerveld) 26.01.1927, d.v. Alexander Romberg en Jennie Heinemann.

 

Noten: |a| extract ingeschreven als huw.akte Amsterdam 17.08.1881 reg.18 fol.3v (moeder v/d bruid Marks); |b| destijds in Koninkrijk Pruissen, nu Ennepe-Ruhr-Kreis, Bundesland Nordrhein-Westfalen; |c| moeder v/d bruid Frederike Marx (huw.akte Rotterdam 1887 fol.a85v); |d| Slachtofferregister Oorlogsgravenstichting; |e| Ludwig Israel Hanf, overl. Sternlager Bergen-Belsen ‘21. oder 25. Januar 1945’ (overl.akte Lohheide 16.02.1948 no.47, collectie CBG); |f| moeder Friederika Marx (overl.akte ’s-Gravenhage 1936 no.2472); |g| extract ingeschreven als huw.akte Amsterdam 21.02.1883; |h| extract ingeschreven als huw.akte Amsterdam 13.07.1892 reg.17 fol.21v; |i| Märkischen Kreis, Bundesland Nordrhein-Westfalen; |j| destijds Kreis Iserlohn, nu Märkischen Kreis; |k| Algemeen Handelsblad 24.09.1881; |l| Algemeen Handelsblad 26.06.1898.

 

[16]

[17]  

 

[18]

[19]  

 

[20]

[21]  

 

[22]

[23]

 

[24] Salomon Jacob Spanjaard, geb. Bohdorf ca. 1779/1780/1781/1782/1783, koopman (1812,1819), bouwman (1821), koopman (1823), winkelier (1825), koopman (1827,1837), fabrikant (1839), koopman (1843,1844), fabrikant (1847), koopman (1850), grondlegger van Firma Spanjaard, overl. Borne 22.04.1861|a|, z.v. Jacob en Doortje; tr.

[25] Sara David van Gelder, geb. Borne ca. 1793/1794/1795, koopvrouw (1827), overl. Borne 20.02.1882, d.v. David van Gelder en Berendina Menkoo.

Uit dit huwelijk:

1.                   Simon Spanjaerd, geb. Borne 11.05.1812|e|, overl. Borne 13.05.1812.

2.                   Jacob Salomon Spanjaard, geb. Borne 26.11.1813|d|; volgt [12].

3.                   Bendiena Spanjaard, ook Berendiena, geb. Borne 18.04.1816, overl. Oldenzaal 09.02.1899, tr. Borne 13.11.1834 Salomon Zwartz (1804-1864), z.v. Izak Salomon Zwartz en Sophia Moses.

4.                   Bernard Spanjaard, ook Bernardus, geb. Borne 07.02.1819, overl. Borne 10.06.1819.

5.                   Benjamijn Spanjaard, ook Benjamin, geb. Borne 07.02.1819, koopman, overl. Rotterdam 08.07.1904, tr. Hoogeveen 08.01.1844 Eva Wijnberg, geb. Hoogeveen 01.03.1814, overl. Groningen 29.08.1897, d.v. Salomon Simons Wijnberg, koopman, en Judik Hompes.
     EW tr. 1e Hoogeveen 10.10.1833 Alexander Jacobs, besnijdenis Blokzijl 02.09.1809, koopman, overl. Blokzijl 01.11.1834, z.v. Izaak Alexander Jacobs, koopman, en Machtildje van Cleefs.

6.                   Levie Spanjaard, geb. Borne 18.03.1821, koopman, overl. Utrecht 28.07.1892|c|, tr. Assen 08.06.1851 Betje van der Wijk, geb. Assen 17.07.1828, overl. Borne 03.03.1901, d.v. Israel Anthonij van der Wijk en Eva Noachs ten Brink.

7.                   Dorothea Spanjaard, geb. Borne 05.04.1823, overl. Elburg 08.03.1887, tr. Borne 24.08.1847 Mozes Cohen, geb. Elburg 15.05.1820, koopman (1847), manufacturier (1906), overl. Elburg 29.12.1906, z.v. Levie Joël Cohen, koopman, en Rebekka Mozis.

8.                   Natan Spanjaard, geb. Borne 16.05.1825, winkelier (1854), koopman (1870), winkelier (1897), overl. Borne 26.07.1897, tr. 1e Apeldoorn 28.02.1854 Carolina de Jong, geb. Apeldoorn 05.01.1827, overl. Borne 14.04.1869, d.v. Joseph David de Jong, koopman, en Grietjen Cohen; tr. 2e Stad Almelo 29.03.1870 Hendriene Vos, geb. Stad Almelo 29.09.1836, overl. Borne 17.12.1899, d.v. Meijer Hartog Vos, koopman, en Naatje Salomon Meijbergen.

9.                   Lena Spanjaard, geb. Borne 23.07.1827, overl. voor 1873, tr. Amsterdam 05.12.1850 Roelof Citroen, geb. Amsterdam 27.09.1832, winkelier (1873), overl. Bloemendaal (Huis Meerenberg)|b| 18.12.1896, z.v. Barend Roelof Citroen, winkelier, en Netje Joseph Rooseboom.
     RC tr. 2e Amsterdam 29.01.1873 Roosje van Laar, geb. Amsterdam 15.07.1835, overl. na 1896, d.v. Meijer van Laar, koopman, en Sara Levij Nova.

10.               Simon Spanjaard, geb. Borne 20.11.1829, overl. Borne 23.11.1829.

11.               David Spanjaard, geb. Borne 08.09.1831, koopman, tr. Amsterdam 12.06.1862 Eva Cohen, geb. Amsterdam 21.12.1836, d.v. Abraham Cohen, koopman, en Dina Joachims.

12.               Abraham Spanjaard, geb. Borne 16.01.1834, koopman, tr. Amsterdam 13.11.1856 Roosje Citroen, geb. Amsterdam 29.08.1838, overl. Ede 21.10.1893, d.v. Barend Roelof Citroen, goudsmid, en Metje Joseph Roseboom.

13.               Izak Spanjaard, ook Isak, geb. Borne 29.03.1839, overl. Borne 29.05.1839.

14.               Reintje Spanjaard, geb. Borne 28.03.1843, overl. Borne 28.04.1843.

 

Noten: |a| overledene geb. Bohdorf in Pruissen, ‘zijnde de geslachtsnamen der ouders aan comparanten onbekend’ (overl.akte Borne 1861 no.32); |b| Meerenberg, ook ‘Meer en Berg’, was een Geneeskundig gesticht, later een Provinciaal Psychiatrisch Ziekenhuis; |c| ook overl.akte Borne 1892 no.79; |d| vader Salomon Jacob, moeder Sara David (geb.akte Borne 1813 no.82); |e| vader Spanjaerd, moeder van Gueldre (geb.akte Borne 1812 no.36).

 

[26] Isak Salomon Zwartz, geb. Günters Blüm|b| ca. 1764/1767, koopman (1816,jun1837), winkelier (okt1837), overl. Oldenzaal 25.10.1837, z.v. Salomon Isak, koopman, en Roosje Jakob; tr.

[27] Sophia Nathan, geb. Oldenzaal ca. 1776/1780, overl. Oldenzaal 28.07.1852|c|.

Uit dit huwelijk (vader ook Swartz):

1.                   Salomon Zwartz, geb. Oldenzaal 20.08.1804, koopman (1834/1837), fabrikant (1864), overl. Oldenzaal 04.03.1864|d|, tr. Borne 13.11.1834 Bendiena Spanjaard (1816-1899), d.v. Salomon Spanjaard en Sara David van Gelder.
– Levensbericht SZ: wieiswieinoverijssel.nl

2.                   Rosina Swartz, geb. Oldenzaal 04.08.1816|a|; volgt [13].

 

Noten: |a| Rosina Swartz (geb.akte Oldenzaal 1816 no.91); |b| destijds in Koningrijk Pruissen, nu Guntersblum, Landkreis Mainz-Bingen, Bundesland Rheinland-Pfalz; |c| overledene Sophia Mozes, ‘zijnde de namen hare wijlen ouders bij de aangevers onbekend’, wede Isac Salomon Zwartz (overl.akte Oldenzaal 1852 no.52); |d| moeder Sophia Moses, e.v. Berendina (overl.akte Oldenzaal 1864 no.27).

 

[28] Hanf

[29] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Salomon Hanf, geb. ca. 1822; volgt [14].

 

[30] Marx

[31] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Friederike Marx; volgt [15].

 


terug naar Kwartierstaten Tilburgse hoogleraren