Willem Reinier Heere (1892-1969)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Tilburgse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, mei 2020 (laatst herzien mei 2021)

 


 

[1] Wilhelmus Reinier Heere, Willem Reinier, geb. Amersfoort 14.08.1892, promotie Amsterdam 25.03.1926|a|, leraar bij het middelbaar onderwijs te Rotterdam (1921), hoogleraar Tilburg (1946-1964), hoogleraar Nijmegen (1946-), docent hogere sociale arbeid Katholieke Leergangen (1962-na1962)|b|, RNL 1954, overl. Tilburg 23.06.1969|c|, begr. Tilburg (Bpl. West a/d Hoflaan) 26.06.1969, tr. Amsterdam 12.05.1921 Hilda Klazina Rodenburg, geb. Amsterdam 1898|d|, overl. Tilburg 07.07.1983, Tilburg (Bpl. West a/d Hoflaan) 11.08.1983, d.v. Johannes Bernardus Rodenburg (1866-), hoofd ener school, en Wiebigje Fabriek (1865-1937).

– Levensbericht WRH: Kleine encyclopedie Tilburg University 1927-2017, pp.117-118.

 

Noten: |a| proefschrift: Frédéric Le Play en zijne volgelingen : de methode der monographieën; promotor: S.R. Steinmetz (1862-1940); |b| J.A. Bornewasser, Vijftig jaar Katholieke Leergangen: 1912-1962, p.249; |c| e.v. Hilda Klarina (Algemeen Dagblad 24.06.1969); |d| De Tijd 04.03.1898 (W. Rodenburg-Fabriek d.).

 

[2] Reinier Heere, geb. Amersfoort 26.06.1865, timmerman (1892), winkelier (1921,1931), overl. Amersfoort 14.05.1931, tr. Amersfoort 07.05.1890
[3] Cornelia Hol, geb. Amersfoort 15.02.1864, overl. Amersfoort 11.04.1936.

Uit dit huwelijk:

1.                   Wilhelmina Maria Heere, geb. Amersfoort 01.07.1891.

2.                   Wilhelmus Reinier Heere, geb. Amersfoort 14.08.1892; volgt [1].

3.                   Reinier Wilhelmus Heere, geb. Amersfoort 23.01.1894, adjunct-verificateur der gemeentefinanciën te Arnhem (1921).

4.                   Marinus Hendrikus Heere, geb. Amersfoort 17.07.1895, overl. Amersfoort 16.10.1895.

5.                   Marinus Hendrikus Heere, geb. Amersfoort 28.10.1896, verblijft in het Augustijnenklooster te Culemborg (1909-1916), klerk der eerste klasse ter gemeentesecretarie te Nijmegen (1921).

6.                   Johan Otto Heere, geb. Amersfoort 24.06.1899, overl. Amersfoort 23.05.1963|d|, tr. Amersfoort 29.04.1927 Goverdina Catharina de Vos, geb. Utrecht 01.12.1901, d.v. Theodorus Albertus de Vos en Sophia Elisabeth Maria van Rooij.

7.                   Maria Wilhelmina Heere, geb. Amersfoort 01.11.1900, tr. Amersfoort 29.12.1925 Hubertus Petrus Broekhuijse, geb. Haarzuilens 30.08.1896, z.v. Hubertus Adrianus Broekhuijse en Margareetha Vergeer.

8.                   Anna Josephina Heere, geb. Amersfoort 02.03.1903, tr. Amersfoort 17.07.1928 Hermannus Gerardus Walstra, geb. Groningen 11.10.1888, kunstschilder (1928), overl. Utrecht 25.05.1972, z.v. Hermannus Gerardus Walstra, huisschilder, en Johanna Tecla Deuling.
– Levensberichten HGW: nl.wikipedia * RKD

9.                   Bertha Antonia Wilhelmina Heere, geb. Amersfoort 13.0.6.1904.

10.               Geertruida Maria Heere, geb. Amersfoort 16.12.1905|b|, overl. Amersfoort 15.08.1906.

11.               Gerardus Willebrordus Heere, Geert, geb. Amersfoort 16.12.1905|c|, overl. 18.01.1985.

 

Noten: |a| get. Reinier Heere, oud 59 jaar, arbeider {opa} (geb.akte Amersfoort 1892 no.316); |b| geboren des namiddags ten half acht ure (akte no.729); |c| geboren des namiddags ten kwart voor acht ure (akte no.730); |d| oorspronkelijk 25.05, correctie op bevel van de Officier van Justitie in het arrondissement Utrecht van 05.10.1971 (overl.akte Amersfoort 1962 no.345).

 

[4] Reinier Heeren, geb. Amersfoort 04.11.1833, arbeider (1860,1865), overl. Amersfoort 02.06.1899, tr. Amersfoort 06.06.1860|a|

[5] Wilhelmina van der Linden, geb. Amersfoort 20.02.1840, overl. Amersfoort 12.03.1902.

Kind van Wilhelmina (erkend en gewettigd bij het huwelijk):

1.                   Elisabeth Susanna van der Linden, later Heeren, geb. Amersfoort 21.05.1860, overl. Amersfoort 16.07.1860.

Uit dit huwelijk (vader ook Heere):

2.                   Anna Maria Heeren, ook Heere, geb. Amersfoort 16.11.1861, overl. Amersfoort 15.12.1861.

3.                   Anna Maria Heere, geb. Amersfoort 15.01.1863, overl. Amersfoort 21.04.1901, tr. Amersfoort 01.05.1889 Franciscus Hendrikus van Hamersveld, geb. Amersfoort 25.10.1863, overl. Amersfoort 03.03.1937, z.v. Cornelis van Hamersveld en Maria Migielse.

4.                   Reinier Heere|b|, geb. Amersfoort 26.06.1865; volgt [2].

5.                   Antonia Geertruida Heere, geb. Amersfoort 02.01.1867, overl. Amersfoort 11.02.1952, tr. Amersfoort 25.11.1891 Johannes Koekoek, geb. Amersfoort ca. 1868/1869, overl. Amersfoort 17.01.1931, z.v. Johannes Koekoek en Anna Petronella Schreuder.

6.                   Elisabeth Heere, geb. Amersfoort 20.06.1869, overl. Amersfoort 21.04.1881.

7.                   Geertruida Heere, geb. Amersfoort 01.03.1871, overl. Kampen 11.04.1941, tr. Amersfoort 02.09.1896 Joost Peeman, geb. Amersfoort 09.06.1872, overl. Kampen 08.07.1943, z.v. Jacobus Johannes Peeman en Catharina Vink.

8.                   Alijda Maria Heeren, geb. Amersfoort 08.11.1872, overl. Amersfoort 12.03.1889.

9.                   Otto Wilhelmus Heeren, geb. Amersfoort 10.02.1874, overl. Amersfoort 05.07.1874.

10.               Otto Johannes Heere, geb. Amersfoort 31.07.1875, timmerman, overl. Bussum 07.04.1927, tr. Bussum 13.05.1908 Maria Vos, geb. Bussum ca. 1878, costuumnaaister (1908), overl. Apeldoorn 14.07.1943, d.v. Cornelis Vos, arbeider, en Cornelia de Jong.

11.               Johanna Maria Heeren, geb. Amersfoort 20.09.1876, overl. Bussum 23.03.1944, tr. Amersfoort 12.11.1913 Bartholomeus Vos, geb. Bussum ca. 1882, overl. Bussum 11.01.1958, z.v. Cornelis Vos en Cornelia de Jong.
     BV tr. 2e na 1944 Johanna Catharina Geertruida Kuifpers, overl. na 1958.

12.               Gerardus Willebrordus Heeren, geb. Amersfoort 10.10.1878, tr. Amersfoort 04.08.1903 Janna Wisgerhof, geb. Rhenen 31.05.1880, overl. Amersfoort 19.03.1941, d.v. Albert Wisgerhof en Willemijntje van Laar.

13.               Elisabeth Maria Heeren, geb. Amersfoort 29.10.1881, overl. Amersfoort 02.04.1957, tr. Amersfoort 18.04.1914 Johannes Adrianus van Angeren, geb. Soest 25.01.1887, overl. Amersfoort 28.04.1959, z.v. Sijbrandus van Angeren en Jannetje van ’t Klooster.

 

Noten: |a| bruidegom Heeren (huw.akte Amersfoort 1860 no.47); |b| vader Heere  (geb.akte Amersfoort 1865 no.251).

 

[6] Willem Hol, geb. Amersfoort 12.12.1820, kleermaker (1848,1853), turfmeter (1854,1856), nachtwacht (1860), turfmeter (1864,1879), arbeider (1886,1887), overl. Amersfoort 15.05.1889, tr. Amersfoort 12.05.1852

[7] Maria van der Veer, geb. Amersfoort 29.07.1828, overl. Amersfoort 11.11.1894.

Uit dit huwelijk:

1.                   Bertha Hol, geb. Amersfoort 27.03.1853, dienstbode (1880), tr. Amsterdam 21.10.1880 Franz Daams, geb. Emmerich 01.11.1849, meubelmaker, z.v. Bernard Daams en Aleijda Verhoolen.

2.                   Joanna Hol, geb. Amersfoort 18.11.1854, dienstbode (1879), overl. Wassenaar 12.02.1918, tr. Leiden 06.08.1879 Bartholomeus van der Klaauw, geb. Oegstgeest 06.04.1855, timmerman, overl. Wassenaar 06.02.1919, z.v. Johannes van der Klaauw en Pieternella van der Zalm.

3.                   Cornelis Hol, geb. Amersfoort 19.09.1856, overl. Amersfoort 11.02.1862.

4.                   Beatrix Hol, geb. Amersfoort 03.09.1858, dienstbode (1886), overl. Amersfoort 11.01.1908, tr. Amersfoort 12.05.1886 Mijndert Pijpers, geb. Amersfoort 28.01.1859, timmerman, overl. Amersfoort 28.04.1947, z.v. Antonie Pijpers, mandenmaker, en Hendrika Akkerman.

5.                   Hendrikus Johannes Hol, geb. Amersfoort 23.04.1860, agent van politie, overl. Amersfoort 23.11.1918, tr. Amersfoort 16.11.1887 Anna Maria Kraanen, geb. Amersfoort 30.11.1858, overl. Amersfoort 24.07.1929, d.v. Bernardus Kraanen en Geertruida Maria Bauer, winkelierster (1887).

6.                   Martha Hol, geb. Amersfoort 05.06.1862, overl. Amersfoort 08.04.1940.

7.                   Cornelia Hol, geb. Amersfoort 15.02.1864; volgt [3].

8.                   Johannes Cornelis Hol, geb. Amersfoort 24.03.1866, overl. Amersfoort 06.03.1899, tr. Amersfoort 12.11.1890 Gerarda Hartman, geb. Hoevelaken 10.02.1865, overl. Epe 26.04.1933, d.v. Hendrikus Hartman, landbouwer, en Maria van de Zuidwand.

9.                   Cornelis Willebrordus Hol, geb. Amersfoort 07.11.1868, timmerman, overl. Amersfoort 06.11.1957, tr. Amersfoort 26.05.1896 Klara Petronella Reijmers, geb. Harderwijk 16.02.1867, overl. Amersfoort 21.03.1947, d.v. Gerhardus Reijmers, spoorwegopzichter, en Johanna Theodora Bensink.

10.               Leonardus Hol, geb. Amersfoort 27.10.1870, kleermaker, overl. Amsterdam 08.03.1949, tr. Amsterdam 12.09.1895 Hendrika Poolman, geb. Amsterdam 24.04.1870, overl. Amsterdam 08.03.1932.

11.               Wilhelmus Hol, geb. Amersfoort 23.12.1872, overl. Amersfoort 03.09.1873.

 

[8] Reinier Heeren, geb. Amersfoort 03.09.1813, wever (1833), arbeider (1860,1871), overl. Amersfoort 02.07.1871|c|, tr. Amersfoort 11.09.1833

[9] Elisabeth van de Pol, geb. Amersfoort ca. 1801/1805, braaister (1833), overl. overl. Amersfoort 18.09.1855.

Uit dit huwelijk (vader ook Heere):

1.                   Reinier Heeren, geb. Amersfoort 04.11.1833; volgt [4].

2.                   Johannes Willebrordus Heere, geb. Amersfoort 17.11.1834, arbeider (1871), overl. Amersfoort 07.10.1882, tr. Amersfoort 03.06.1863 Johanna Spier, geb. Amersfoort 19.03.1839, overl. Amersfoort 23.10.1886, d.v. Samuel Spier en Frederika Wellerd.

3.                   Hendrika Heere, geb. Amersfoort 23.07.1836, overl. Amersfoort 02.04.1889, tr. Amersfoort 23.10.1861 Frans Wilhelm Meijer, geb. Amersfoort 11.07.1830|b|, overl. Amersfoort 17.07.1906, z.v. Frans Meijer, wever, en Lena Jansen.

4.                   Maria Heere, geb. Amersfoort 06.12.1838.
= w.s. Hendrika Heere, geb. xx.01.1839, overl. Amersfoort 21.07.1840.

5.                   Nicolaas Heere, geb. Amersfoort 20.07.1841, overl. Amersfoort 14.02.1843.

6.                   Maria Heere, geb. xx.08.1844, overl. Amersfoort 31.12.1844.

7.                   Nicolaas Heere, geb. Amersfoort 23.10.1845, overl. Hoogland 20.05.1906|a|, tr. Amersfoort 06.10.1875 Annetje van den Bor, geb. Nijkerk 10.10.1851, overl. Amersfoort 24.07.1944, d.v. Wouterus van den Bor, daggelder, en Dirkje van Rootselaar.

 

Noten: |a| ook overl.akte Amersfoort 1906 no.140; |b| aangifte door Frans Meijer van een kind ‘buiten huwelijk geboren, hij comparant verklaard vader te zijn’ (geb.akte Amersfoort 1830 no.216); |c| moeder Haja van Gellekom, aangifte door zoon Johannes Willebrordus, die niet tekent ‘verklarende niet te kunnen schrijven uit hoofde het niet te hebben geleerd’ (overl.akte Amersfoort 1871 no.233).

 

[10] Otto van der Linden, ged. Utrecht (rk) 11.04.1806, smid (1836,1838), olieslager (1860), overl. Amersfoort 13.01.1889, tr. Amersfoort 04.05.1836

[11] Annetje Boon, geb. Hoogland 14.12.1813, dienstmeid (1836), overl. Amersfoort 02.03.1891.

Uit dit huwelijk (moeder ook Antje):

1.                   Alijda van der Linden, geb. Amersfoort 29.04.1838, overl. Amersfoort 03.06.1914, tr. Amersfoort 24.04.1861 Johannes Adrianus van Stokkum, geb. Amersfoort 07.04.1830, overl. Amersfoort 09.12.1914, z.v. Theodorus van Stokkum en Elizabeth Verschuur.

2.                   Willemina van der Linden, geb. Amersfoort 20.02.1840; volgt [5].

3.                   Otto van der Linden, geb. Amersfoort 30.07.1842, overl. Amersfoort 04.05.1915, tr. Amersfoort 21.04.1869 Geertruida Kok, geb. Amersfoort 05.01.1846, overl. Amersfoort 28.04.1915, d.v. Reinier Kok en Jenneke Mulderij.

4.                   Johannes van der Linden,  geb. Amersfoort 05.04.1845, overl. Amersfoort 12.09.1847.

5.                   Geertruida Maria van der Linden,  geb. Amersfoort 20.03.1847, overl. Amersfoort 10.10.1854.

6.                   Johannes van der Linden, geb. Amersfoort 10.08.1849, overl. Amersfoort 01.08.1915, tr. Amersfoort 27.02.1878 Barta van Bekkum, geb. Amersfoort 29.03.1852, overl. Amersfoort 07.02.1897, d.v. Everardus Stephanus van Bekkum en Willempje Kuijer.

7.                   Anna van der Linden,  geb. Amersfoort 28.07.1851, overl. Amersfoort 18.04.1937, tr. Amersfoort 09.05.1883 Wilhelmus Johannes van Wandelen, geb. Amersfoort 15.07.1849, overl. Amersfoort 09.10.1925, z.v. Cornelis van Wandelen en Hendrika Maria Johanna Koekenberg.

8.                   Maria van der Linden, geb. Amersfoort 20.02.1854, overl. Amsterdam 08.04.1914, tr. 1e Amersfoort 15.10.1879 Hendrikus Wilhelmus de Greef, geb. Amersfoort 31.03.1854, overl. Amersfoort 10.04.1891, z.v. Johannes de Greef en Cornelia Catharina van de Beek; tr. 2e Amersfoort 19.10.1892 Lambertus Jacobus Ottenhof, geb. Amsterdam 23.04.1868, overl. Amersfoort 11.08.1894, z.v. Hendrik Ottenhof en Catharina Gerarda van Elven; tr. 3e Amersfoort 28.12.1898 Dirk van Jaarsveld, geb. Amsterdam 14.02.1874, overl. Amsterdam 06.12.1955, z.v. Dirk van Jaarsveld en Hendrika Johanna Buné.
     DvJ tr. 2e Amsterdam 21.10.1914 Catharina Anna Elisabeth Ottenhof, geb. Amsterdam 05.09.1870, overl. Amsterdam 08.12.1951, zuster van Lambertus Jacobus Ottenhof (1868-1894).
     CAEO tr. 1e Amsterdam 16.05.1900 Willem Jacobus Belderink, geb. Amsterdam 19.01.1856, overl. Amsterdam 18.12.1906.

9.                   Geertruida Maria van der Linden,  geb. Amersfoort 14.05.1857, overl. Amersfoort 17.12.1857.

 

[12] Jan Hol, ged. Amersfoort (rk) 30.07.1792, wever (1819,1832), zakkendrager (1834,1848), overl. Amersfoort 03.10.1848|a|, tr. Amersfoort 17.11.1819

[13] Beatrix van Munster, ged. Amersfoort (rk) 27.03.1792, winkelierster (1852), overl. Amersfoort 07.04.1865.

Uit dit huwelijk:

1.                   Willem Hol, geb. Amersfoort 12.12.1820; volgt [6].

2.                   Johanna Hol, geb. Amersfoort 04.06.1822.

3.                   Martina Hol, geb. Amersfoort 19.01.1824, overl. Amersfoort 17.04.1888, tr. Amersfoort 24.08.1864 Evert Smeenk, geb. Hilversum ca. 1832, ballenmaker, overl. Amersfoort 24.06.1897, z.v. Willem Smeenk en Jannetje Eijking.

4.                   Helena Geertruida Hol, geb. Amersfoort 09.10.1825, tr. Utrecht 15.06.1864 Johannes van Maaren, geb. Hendrik-Ido-Ambacht ca. 1826, overl. Utrecht 02.01.1888, z.v. Roelof van Maaren en Adriana de Leur.

5.                   Cornelis Wilhelmus Hol, geb. Amersfoort 19.12.1827, wever, overl. Amersfoort 11.12.1851, tr. Amersfoort 10.04.1850 Catharina Francisca Schmitt, geb. Emmerich ca. 1827, d.v. Nicolaus Schmitt en Gertrud Eutgenhorst.

6.                   Johanna Geertruida Hol, geb. xx.02.1829, overl. Amersfoort 25.09.1829.

7.                   Johannes Andreas Hol, geb. Amersfoort 29.11.1830, bakker, overl. Utrecht 06.12.1921, tr. 1e Amersfoort 21.09.1859 Alida Geertruida Hibbe, geb. Scherpenzeel 18.02.1838, spinster (1859), overl. voor 1893, d.v. Frederik Hibbe, horlogemaker, en Gijsje van Raaij; tr. 2e Utrecht 03.05.1893 Johanna Petronella de Raad, geb. Utrecht 20.01.1853, overl. Utrecht 21.02.1931, d.v. Gijsbert de Raad en Orselina Hermina Wegerif.
     JPdR tr. 1e Utrecht 02.03.1881 Aris Ham, geb. Oudendijk ca. 1857, overl. voor 1893, d.v. Klaas Ham en Neeltje Spaans.

8.                   Jacobus Johannes Hol, geb. Amersfoort 07.08.1832, overl. Amersfoort 09.03.1841.

9.                   Johannes Hol, geb. Amersfoort 18.08.1834.

 

Noten: |a| e.v. van Munsteren (overl.akte Amersfoort 1848 no.268).

 

[14] Cornelis van der Veer, ged. Amersfoort 26.05.1775, bleker, overl. Amersfoort 01.01.1841|b|, otr. Amersfoort (gerecht) 25.03.1803, tr. Amersfoort (rk) 11.04.1803

[15] Barbara van ’t Wel, ged. Amersfoort (rk) 31.12.1782, ‘blekerin’ (1852), overl. Amersfoort 12.11.1858.

Uit dit huwelijk (moeder soms Bartje/Bartha):

1.                   Franzijn van der Veer, ook Francijn, ged. Amersfoort (rk) 19.10.1803, overl. Amersfoort 07.11.1870, tr. Amersfoort 09.11.1825 Joannes van Hamesveld, ook Johannes van Hamersveld, geb. Amersfoort ca. 1804, overl. Amersfoort 29.07.1869, z.v. Cornelis van Hamesveld en Martha van Eden.

2.                   Rutgerus van der Veer, ged. Amersfoort (rk) 24.05.1805, overl. Utrecht 06.11.1893, tr. Amersfoort 14.01.1829 Everharda Butselaar, ged. Amersfoort (rk) 15.09.1806, d.v. Simon Butselaar en Geertruij Kortman.

3.                   Petrus van der Veer, ged. Amersfoort (rk) 31.07.1806, overl. Amersfoort 28.10.1884, tr. Amersfoort 16.05.1838 Maria Swart, geb. Putten ca. 1812, d.v. Jan Gerritsen Swart en Dirkje Gijsbertsen.

4.                   Antonius van der Veer, ged. Amersfoort (rk) 04.01.1808, tr. Amersfoort 04.06.1834 Henrica Busselaar, ged. Amersfoort (rk) 08.02.1808, d.v. Antonie Busselaar en Jaantje Snapper.

5.                   Geurd van der Veer, ook Geurt van der Feer, ged. Amersfoort (rk) 20.07.1809, overl. Amersfoort 27.10.1891, tr. Amersfoort 06.07.1831 Jannetje van Wandelen, geb. Amersfoort 02.05.1812, overl. Amersfoort 17.09.1893, d.v. Wouter van Wandelen en Maria Poort.

6.                   Hermanus van der Veer, ged. Amersfoort (rk) 08.01.1811, bleker (1841), overl. Amersfoort 05.12.1886, tr. Amersfoort 06.05.1846 Geertruida Rodestein, geb. Amersfoort 13.11.1818, overl. Amersfoort 06.01.1907, d.v. Cornelis Rodestein en Maria van den Berg.

7.                   Geertruida van der Veer, geb. Amersfoort 01.07.1812, overl. Amersfoort 26.11.1894, tr. Amersfoort 12.10.1836 Wilhelmus Kamerbeek, geb. Amersfoort 21.05.1814, overl. Amersfoort 15.09.1896, z.v. Leonardus Kamerbeek en Willempje Kaats.

8.                   Catharina van der Veer, geb. Amersfoort 16.03.1815, overl. Amersfoort 07.12.1847, tr. Amersfoort 12.09.1838 Antonius Johannes Krol, ook Anthonius Joannes of Antonie, geb. Amersfoort 20.11.1812, overl. Amersfoort 12.12.1864, z.v. Jan Krol en Elizabet Smit.

9.                   Johannes van der Veer, geb. Amersfoort 06.11.1817, overl. Amersfoort 13.01.1867, tr. Amersfoort 02.08.1837 Adriana Kok, geb. Amersfoort 21.08.1817, overl. Amersfoort 31.12.1907, d.v. Gerrit  Kok en Petronella Janssen, ook Hool, tapster (1837).

10.               Jacobus van der Veer, geb. Amersfoort 24.06.1820, overl. Amersfoort 20.04.1892, tr. Amersfoort 04.06.1851 Francisca Schennij, geb. Amersfoort 02.09.1824, overl. Amersfoort 24.03.1885, d.v. Johannes Schennij en Gerritje Blommers.

11.               Wilhelmus van der Veer, geb. Amersfoort 07.04.1822, overl. (lijk gevonden in de buitensingel of beek nabij de Bloemendaalschepoort) Amersfoort 27.11.1868|a|, tr. Amersfoort 01.11.1848 Harmina Gevers, geb. Putten 26.05.1823, overl. Amersfoort 04.05.1903, d.v. Joannes Henricus Wilhelmus Wanerus Gevers, wever, en Katharina Schut.

12.               Hendrik van der Veer, geb. Amersfoort 26.11.1825, overl. Amersfoort 26.05.1881, tr. Amersfoort 14.02.1855 Geertruida Kiers, ook Kiersch, geb. Amersfoort 28.07.1829, overl. Amersfoort 10.02.1905, d.v. Johannes Kiersch en Reijnera Scholten.

13.               Maria van der Veer, geb. Amersfoort 29.07.1828; volgt [7].

 

Noten: |a| overl.akte Amersfoort 1868 no.324; |b| oud circa 63 jaar (overl.akte Amersfoort 1841 no.46).

 

[16] Reinier Heeren, ged. Amersfoort 08.11.1778, overl. Amersfoort 05.02.1859|b|, otr. Amersfoort 04.11.1803, metselaarsgezel (1833), z.v. Johannes Heeren en Maria van Naarden; tr. 2e Amersfoort 26.12.1815 Jannetje van Gellecom, ook van Gellekom/Gellekum, geb. Amersfoort ca. 1773/1775, overl. Amersfoort 16.06.1847, d.v. Gijsbertus van Gellecom en Geertruij van Beek; tr. 1e Amersfoort (schepenen) 18.11.1803

[17] Hendrina Broekman, geb. Amersfoort ca. 1784, overl. Amersfoort 24.07.1814, d.v. Klaas Broekman en Gerritje van Nimwegen.

     JvG otr. 1e Amersfoort (gerecht) 20.05.1803, tr. Amersfoort (rk) 04.06.1803 Gerrit Singelenberg, woont Bergen op Zoom (1768), ‘sergant in guarnizoen’ te Amersfoort (1795), begr. Amersfoort 24.01.1811.
     GS tr. 1e voor 1768 Magdalena de Nijs, woont Bergen op Zoom (1768), overl. voor 1795; otr. 2e Amersfoort (ndg) 13.08.1795, tr. Amersfoort 30.08.1795 Peternelletje Kok, geb. Amersfoort, overl. voor 1803.

Uit dit huwelijk (moeder ook Hendrica/Henrica/Hendrika):

1.                   Nicolaas Heeren, geb. Amersfoort ca. 1806/1809, spinner (1865), overl. (als lijk opgehaald uit de beek nabij de Groote Koppelpoort) Amersfoort 15.05.1865|a|, tr. Amersfoort 16.03.1837 Theresia Maria van den Berge, geb. Amersfoort ca. 1809, spinster (1865), d.v. Matthijs van den Berge en Petronella Pauw.

2.                   Gerrit Heeren, geb. ca. 1811, overl. Amersfoort 05.10.1812.

3.                   Reinier Heeren, geb. Amersfoort 03.09.1813; volgt [8].

 

Noten: |a| moeder Hendrika Kilian (overl.akte Amersfoort 1865 no.181); |b| overledene Heereman, oud ruim tachtig jaar (overl.akte Amersfoort 1859 no.41).

 

[18] Jan van de Pol, geb. Arnhem, soldaat in het regiment van den generaal major Pallardij in garnizoen te Breda (1790), ‘cannonnier’ (1800), afwezig (1823,1833)|f|, otr. Breda 10.04.1790, tr. Breda (Grote Kerk) 25.04.1790|a|

[19] Maria Daniels, geb. Arnhem/Amersfoort/Achteveld ca. 1766, spinster (1816), overl. Amersfoort 13.11.1816|d|.

Uit dit huwelijk (vader ook van der Pol):

1.                   Jacobus van der Pol, ged. Breda (rk) 05.08.1790|b|, daghuurder, tr. Amersfoort 01.12.1819 Dirkje Wouterse, ged. Amersfoort (rk) 03.07.1796, d.v. Hendrik Wouterse en Hendrikje Aartsen.

2.                   Beatrix van de Pol, geb. Leusden ca. 1795, overl. Hoogland 10.04.1880|e|, tr. Hoogland 04.05.1822 Hendrik Epskamp, geb. Hoogland ca. 1798, overl. Soest 25.03.1890, z.v. Antonij Epskamp en Gerritje Teunis Lubberts.

3.                   Johanna van der Pol, geb. Leiden ca. 1796, werkster (1823), tr. Amersfoort 24.12.1823 Johannes van Rossen, geb. Leiden 29.10.1791, ged. Leiden (NH Hooglandsche Kerk) 30.10.1791, daggelder, z.v. Jan van Rossen en Clara Smit.

4.                   Anna Catharina van der Pol, ged. Leiden (RK St.Jorissteeg) 16.02.1797.

5.                   Wilhelmus van der Pol, ged. Den Helder (rk) 08.12.1800|c|.

6.                   Nicolaas van der Pol, ged. Den Helder (rk) 08.12.1800.

7.                   Elisabeth van de Pol, geb. Amersfoort ca. 1805; volgt [9].

 

Noten: |a| bruid ‘geb: te Aarnhem’; |b| moeder ‘Amersfordiensis’; |c| vader ‘acatholicus’; |d| geb. ‘op Achteveld’, ‘kunnende de namen van hare ouders niet worden opgegeven’ (overl.akte Amersfoort 1816 no.220); |e| oud 93 (>geb.ca. 1787) (overl.akte Hoogland 1880 no.14); |f| ‘afwezig blijkens acte van blijkbaarheid’ (huw.akte Amersfoort 1819 no.74, zoon Jacobus & huw.akte Amersfoort 1823 no.83, dochter Johanna & huw.akte Amersfoort 1833 no.63, dochter Elisabeth).

 

[20] Jan van der Linden, geb. Zeist ca. 1774, olieslagersknecht (1828), olieslager (1836), overl. Amersfoort 24.03.1845|b|, z.v. Otto van der Linden en Antje van Dijk; otr. Utrecht (gerecht) 04.07.1800, tr. Zeist (gerecht) 20.07.1800 (met att. van Utrecht)

[21] Aletta de Roos, geb. Blauwkapel ca. 1780, overl. Utrecht 28.02.1828|b|.

Uit dit huwelijk (moeder ook Aaltje/Alida, ook Roos):

1.                   Jacobus van der Linden, ged. Utrecht (rk) 26.08.1800, tr. Utrecht 19.11.1823 Willemijntje Groeneveld, ged. Loenen (rk) 08.06.1798, d.v. Arie Groeneveld en Jannetje van Eijk.

2.                   Johannes van der Linden, ged. Utrecht (rk) 20.10.1804.

3.                   Otto van der Linden, ged. Utrecht (rk) 11.04.1806|a|; volgt [10].

4.                   Philippus van der Linden, ged. Utrecht (rk) 18.07.1808.

5.                   Johannes van der Linden, Jan, ged. Utrecht (rk) 26.11.1810|c|, olieslager (1836), tr. Amersfoort 22.07.1863 Chrijstina van Hamersveld, ged. Amersfoort (rk) 18.10.1789, overl. Amersfoort 23.08.1865, d.v. Gijsbert van Hamersveld en Willemijn Vivié.
     CvH tr. 1e Amersfoort 29.01.1812 Jan Witsenraad, ook Wissenraad, geb. Amersfoort ca. 1782/1784, overl. Amersfoort 14.03.1857, z.v. Cornelis Witsenraad en Jannetje Daalmeijer.
     JW tr. 1e Amersfoort 02.02.1806 Hendrikje Mulder, geb. Amersfoort, overl. voor 1812.

6.                   Aletta van der Linden, ook Aleida, geb. Utrecht 30.03.1814, overl. Rotterdam 27.05.1873, tr. Utrecht 28.04.1852 Willem Gadellaa, geb. Zeist 26.06.1828, overl. Rotterdam 25.05.1866, z.v. Willem Gadellaa en Robertha de Groot.

7.                   Maria van der Linden, geb. Utrecht 05.08.1816, overl. Rotterdam 10.10.1886, tr. Rotterdam 16.05.1849 Michiel Nicolaas van Lint, geb. Rotterdam ca. 1818, overl. Rotterdam 30.05.1882, z.v. Michiel van Lint en Johanna Maria van den Berg.

8.                   Johanna Philippina van der Linden, geb. Utrecht 03.03.1820, overl. Zeist 07.01.1895, tr. Zeist 03.01.1845 Jacobus Gadellaa, geb. Zeist 26.11.1821, overl. Zeist 17.01.1886, z.v. Willem Gadellaa en Robertha de Groot.

 

Noten: |a| moeder Roos; |b| geb. Blauw Capel, ‘de namen harer ouders onbekend’ (overl.akte Utrecht 1828 no.211); |b| Johannes; |c| moeder van de Roos.

 

[22] Willem Boon, –ook Willem Willemse– overl. voor 1836, tr.

[23] Mietje Reijers, overl. na 1836.

Uit dit huwelijk (moeder ook Reijerse):

1.                   Willem Boon, geb. Hoogland ca. 1809, overl. Mijdrecht 12.10.1856, tr. Abcoude-Proostdij 17.06.1842 Maria Pleune, Matje, geb. Mijdrecht 09.03.1814, overl. Mijdrecht 25.06.1859, d.v. Willem Pleune en Aaltje Houthuijzen.

2.                   Annetje Boon, geb. Hoogland 14.12.1813; volgt [11].

3.                   Reijer Boon, geb. Hoogland 30.06.1817.

4.                   Aalt Boon, geb. Hoogland 10.11.1823, werkman, overl. Aalsmeer 09.12.1885, tr. 1e Mijdrecht 23.06.1852 Petronella Helling, geb. Mijdrecht 18.08.1821, overl. Aalsmeer 15.07.1867, d.v. Gerrit Helling en Gerritje Hemelaar; tr. 2e Aalsmeer 26.09.1867 Catharina de Rie, geb. Vianen 08.07.1825, overl. Aalsmeer 06.02.1873, d.v. Gijsbertus Rolandus de Rie en Elizabeth Kleijbroek.
     CdR tr. 1e Aalsmeer 17.10.1850 Jan Gijsen, ook Geijzen, geb. Aalsmeer ca. 1822/1823, werkman, overl. Aalsmeer 24.03.1863, z.v. Pieter Gijsen, veenman, en Aaltje Blesgraaf.

 

[24] Willem Hol, geb. Amersfoort ca. 1747, overl. Amersfoort 22.11.1828|a|, z.v. Jan Hol en NN; otr. Amersfoort 11.04.1777, tr. Amersfoort (gerecht) 25.04.1777

[25] Martijntje ter Burg, geb. Amersfoort ca. 1750/1755, overl. Amersfoort 30.01.1830, d.v. Jan ter Burg en Belia van der Molen.

Uit dit huwelijk (moeder soms van der Burg):

1.                   Martinus Hol, ged. Amersfoort (rk) 07.07.1785.

2.                   Beelletje Hol, ook Belia, ged. Amersfoort (rk) 25.03.1790, overl. Amersfoort 12.12.1824, tr. Amersfoort 17.11.1813 Simon Butselaar, geb. Amersfoort ca. 1777/1778, overl. Amersfoort 15.06.1821, z.v. Tijmen Butselaar en Hendrica Twel.

3.                   Jan Hol, ged. Amersfoort (rk) 30.07.1792; volgt [12].

4.                   Gerarda Hol, ged. Amersfoort (rk) 23.11.1794, overl. Amersfoort 27.12.1825.

 

Noten: |a| ‘kunnende de namen van zijne moeder niet worden opgegeven’ (overl.akte Amersfoort 1828 no.306).

 

[26] Cornelis van Munster, geb. Amersfoort ca. 1748, poortier (1816), overl. Amersfoort 16.09.1816|a|, tr. Amersfoort (rk) 06.06.1783

[27] Joanna Sluijmer, geb. Amersfoort ca. 1766/1767, kinderbewaarster (1842), overl. Amersfoort 02.08.1842|c|.

Uit dit huwelijk (moeder ook Sluijmers):

1.                   Dirk van Munster, ged. Amersfoort (rk) 04.07.1784, fabrikant (1816), overl. Amersfoort 22.04.1830, otr. Amersfoort (gerecht) 25.04.1806 Johanna van Stokkum, geb. Amersfoort ca. 1788, overl. Amersfoort 16.11.1836, d.v. Dirk van Stokkum en Maria Murk.

2.                   Joannes van Munster, ged. Amersfoort (rk) 23.11.1786, overl. Amersfoort 16.11.1829, tr. voor 1827 Maria Everarda Bosveld, ged. Amersfoort (rk) 24.11.1789, d.v. Adrianus Bosveld en Willemijntje Evertze van der Linden.

3.                   Joanna van Munster, ged. Amersfoort (rk) 20.09.1788.

4.                   Stephanus van Munster, ged. Amersfoort (rk) 17.02.1790.

5.                   Steeven van Munster, ged. Amersfoort (rk) 06.03.1791.

6.                   Beatrix van Munster, ged. Amersfoort (rk) 27.03.1792; volgt [13].

7.                   Geertruij van Munster, ged. Amersfoort (rk) 31.12.1793.

8.                   Arie van Munster, ged. Amersfoort (rk) 09.11.1795, overl. Amersfoort 10.05.1828, tr. Amersfoort 26.02.1817, tr. Amersfoort 26.02.1817 Maria Catharina Massa, ged. Nijkerk (rk) 26.01.1793, overl. Amersfoort 09.11.1861, d.v. Johannes Theodorus Nassa en Catharina Bakker.

9.                   Stephanus van Munster, ged. Amersfoort (rk) 03.09.1797, overl. Amersfoort 03.06.1867, tr. 1e Amersfoort 30.11.1825 Margaritha Kuks, ook Kuiks/Kuijks geb. Amersfoort ca. 1803, overl. voor 1833, d.v. Jan Kuks en Maria Verhoef; tr. 2e Amersfoort 01.05.1833 Mietje van de Wakker, geb. Amersfoort ca. 1811, d.v. Bart  van de Wakker en Rutje Pothoven.

10.               Magchtildis van Munster, ged. Amersfoort (rk) 26.01.1800.

11.               Jacobus van Munster, ged. Amersfoort (rk) 07.06.1802, tr. Amersfoort 30.07.1828 Maria Grebel, ged. Nijmegen 21.03.1799, overl. Amersfoort 07.02.1864, d.v. Johan Marten Grebel en Elisabeth Bosch.

12.               Helena van Munster, ged. Amersfoort (rk) 02.12.1804.

13.               Gertrudis van Munster, ged. Amersfoort (rk) 19.08.1807.

 

Noten: |a| ‘kunnende de naam van zijn ouders niet opgegeven worden’ (overl.akte Amersfoort 1816 no.181); |b| overledene Johanna Sluimer, ‘kunnende de namen van hare overledene ouders niet worden opgegeven’ (overl.akte Amersfoort 1842 no.201).

 

[28] Jacob van der Veer, otr. Amersfoort 14.08.1761, begr. Amersfoort (Joriskerk) 30.10.1792, tr. Amersfoort 04.09.1761

[29] Peternel van Beek, ook Petronella, geb. Amersfoort ca. 1734, begr. Amersfoort (Joriskerk) 30.07.1806.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria van der Veer, ged. Amersfoort 23.07.1762.

2.                   Harmannus van der Veer, ged. Amersfoort 06.01.1764.

3.                   Hermijntje van der Veer, ged. Amersfoort 13.12.1767.

4.                   Woutertje van der Veer, ged. Amersfoort 27.11.1772.

5.                   Cornelis van der Veer, ged. Amersfoort 26.05.1775; volgt [14].

 

[30] Frans van ’t Wel, geb. Amersfoort ca. 1744, begr. Amersfoort (Joriskerk) 20.09.1809, tr.

[31] Geertruijd ter Maten, ook ter Maate, geb. ca. 1750, overl. Amersfoort 23.04.1816, d.v. Geurt ter Maten en Barabara Gijsbertsen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Geurt van het Wel, ged. Amersfoort (rk) 13.12.1772, w.s. jong overleden.

2.                   Rutgerus van ’t Wel, ged. Amersfoort (rk) 15.06.1778, overl. Amersfoort 22.01.1855|b|.

3.                   Geurt van ’t Wel, ged. Amersfoort (rk) 15.06.1778, w.s. jong overleden.

4.                   Barbara van ’t Wel, ged. Amersfoort (rk) 31.12.1782|a|; volgt [15].

5.                   Antonia van ’t Wel, ged. Amersfoort (rk) 31.12.1782.

6.                   Geurt van ’t Wel, ged. Amersfoort (rk) 24.04.1785.

7.                   Geurtje van ’t Wel, ged. Amersfoort (rk) 07.10.1786, w.s. jong overleden.

8.                   Geurtje van ’t Wel, ged. Amersfoort (rk) 27.07.1789, overl. Amersfoort 07.05.1854|c|.

 

Noten: |a| moeder ter Maate; |b| oud 78 jaar; |c| oud 66 jaar.

 


Bijlage A

 

[32] Johannis Heere, geb. Amersfoort, afwezig (1822), otr. Amersfoort (ndg) 16.10.1778, tr. Amersfoort 08.11.1778

[33] Maria van Naarden, geb. Amersfoort ca. 1743, overl. Amersfoort 29.12.1822|d|.

Voorkinderen:

1.                   Jan Heere, ‘volgens opgave van de moeder reeds voor vijf jaaren in de Jansenistekerk gedoopt’|a|, overl. na 1778.

2.                   Reinier Heere, ged. Amersfoort (ndg) 08.11.1778|c|, ged. ‘in onze kerk op dato ’s trouws’|b|; volgt [16].

Uit dit huwelijk:

3.                   Gerrit Heere, ged. Amersfoort (ndg) 08.05.1785.

4.                   Maria Heere, ged. Amersfoort (ndg) 05.11.1786, overl.Amersfoort 29.09.1865.

5.                   Gerritje Heere, ook Gerarda, ged. Amersfoort (ndg)  08.11.1789, overl. Amersfoort 21.05.1840, tr. Amersfoort 14.07.1824|e| Joannes van den Berg, ook Jan, geb. Amersfoort ca. 1789, overl. Amersfoort 15.02.1831, z.v. Hannes van den Berg en Kaatje van Kusen.

6.                   Johannes Heere, ged. Amersfoort (ndg) 11.10.1792, overl. Amersfoort 07.10.1832, tr. Amersfoort 01.03.1815 Willemijntje de Graaf, ged. Amersfoort (rk) 17.09.1789, overl. Amersfoort 05.10.1832|f|, d.v. Johannes de Graaf en Judith Meijer.

 

Noten: |a||b| Trouwboek Amersfoort, DTB Eemland inv.13, fol.85; |c| Doopboek Amersfoort, DTB Eemland inv.29n, fol.70; |d| ‘kunnende de namen van hare ouders niet worden opgegeven’ (overl.akte Amersfoort 1822 no.279); |e| bruid Heereman; |f| Willemijna, moeder Lucia van Gelder{?} (overl.akte Amersfoort 1832 no.397).

 


terug naar Kwartierstaten Tilburgse hoogleraren