Johannes van Helleman (1944-2024)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Tilburgse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, februari 2024 (laatst herzien februari 2024)

 


 

[1] Johannes van Helleman, Johan, geb. Middelburg 12.03.1944, eindexamen hbs-A Christelijke HBS voor Walcheren te Middelburg 1961|a|, propaedeutisch examen 1962|b| en doctoraalexamen economische wetenschappen NEH 1968|c|, promotie EUR 10.11.1977|d|, hoogleraar Amsterdam VU (1990-), hoogleraar Tilburg (1996-2014), overl. Alphen aan den Rijn 05.02.2024, begr. Alpen aan den Rijn (Oosterbpl.) 12.02.2024. 
 

Noten: |a| Provinciale Zeeuwse Courant 27.06.1961; |b| Het Vrije Volk 14.06.1962; |c| Het Parool 06.03.1968; |d| proefschrift: Valutaproblemen bij bedrijfsbeleid en verslaggeving.

 

[2] Jan van Helleman, geb. Middelburg 02.02.1912, chauffeur (1943), overl. Middelburg 05.01.1985, begr. Middelburg (Alg.Bpl.) 10.01.1985, tr. Middelburg 10.02.1943
[3] Elizabeth Mathilda Walraven, geb. Middelburg 08.06.1911, werkster (1943), overl. Middelburg 27.03.2008, begr. Middelburg (Bpl. a/d Westelijke Oude Havendijk) 02.04.2008.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes van Helleman, geb. Middelburg 12.03.1944|b|; volgt [1].

2.                   M.J. van Helleman, Marjan, tr. voor 1975 Aône Dekenga, z.v. Anne Dekenga, elektrotechnicus, en Jantje Struiksma. [Menaldum 1985; Harlingen 1999,2008]

 

Noten: |b| Provinciale Zeeuwse Courant 14.03.1944.

 

[4] Johannes van Helleman, geb. Middelburg 16.02.1885, pakhuisknecht (1909,1917), fabrieksarbeider (1922), stoker (1936,1944), overl. Middelburg 13.11.1972, begr. Middelburg (Alg.Bpl.) 16.11.1972, tr. Westkapelle 19.11.1909

[5] Apolonia Peene, geb. Westkapelle 23.10.1882, overl. Middelburg 31.12.1951, begr. Middelburg 04.01.1952.

Uit dit huwelijk:

1.                   Marcus van Helleman, geb. Middelburg 06.12.1910, scheepsmaker, overl. Middelburg 05.08.1970, begr. Middelburg 07.08.1970, tr. Middelpburg 14.01.1938 Adriana Antheunisse, geb. Middelburg 23.02.1914, overl. Middelburg 11.08.2001, begr. Middelburg (Bpl. a/d Westelijke Oude Havendijk) 16.08.2001, d.v. Anthoni Antheunisse, landbouwer, en Willemona Poppe.

2.                   Jan van Helleman, geb. Middelburg 02.02.1912; volgt [2].

3.                   Izaak van Helleman, geb. Middelburg 11.12.1913, fabrieksarbeider, overl. Koudekerke 21.02.1994, begr. Middelburg (Alg.Bpl.) 25.02.1994, tr. Koudekerke 30.09.1938 Maria Pouwelse, geb. Koudekerke 26.11.1916, overl. voor 1994, d.v. Willem Pouwelse, koopman (1916), groentenkoopman (1938), en Apolonia Wouterse.

4.                   Apolonia Johanna van Helleman, geb. Middelburg 07.01.1917, overl. Middelburg 08.12.1991, begr. Middelburg (Alg.Bpl.) 12.12.1991, tr. Middelburg 02.09.1936 Leunis Aarnoutse, geb. Vrouwenpolder 01.01.1913, werkman, overl. Koudekerke 03.05.1988, begr. Middelburg (Alg.Bpl.) 06.05.1988, z.v. Aarnout Aarnoutse, landbouwer (1913), groentenventer (1936), en Johanna Pieternella Bassie.

5.                   Piet van Helleman, geb. Middelburg 29.10.1922, scheepsmaker, overl. 14.11.1998, tr. Oost- en West-Souburg 26.07.1944 Jakoba Riemens, geb. Oost- en West-Souburg 04.01.1922, werkster, overl. Middelburg 18.09.2021, begr. Middelburg (Bpl. a/d Westelijke Oude Havendijk) 22.09.2021, d.v. Stefanus Willem Riemens, sjouwer(man), en Leijntje Vreke.

 

[6] Maarten Walraven, geb. Sint Laurens 31.08.1876, timmermansknecht (1898), timmerman (1899,1920), aannemer (1936,1943), overl. Middelburg 07.04.1962, begr. Middelburg 11.04.1962, tr. Koudekerke 22.04.1898

[7] Maatje Janna Overtveld, geb. Grijpskerke 08.08.1875, overl. Middelburg 22.11.1963, begr. Middelburg 25.11.1963.

Uit dit huwelijk:

1.                   Leuntje Sara Walraven, geb. Middelburg 10.02.1899, overl. 1989, tr. Middelburg 21.07.1920 Piet Antheunisse, geb. Middelburg 29.11.1898, meubelmaker, overl. 1993, z.v. Jan Antheunisse, meubelmaker, en Anna Gerardina van Essen. [’s-Gravenhage 1962; Soest 1985]

2.                   Adriaan Pieter Walraven, geb. Middelburg 24.07.1900, overl. Middelburg 27.07.1907.

3.                   Pieter Willem Walraven, geb. Middelburg 26.08.1901, overl. Middelburg 24.04.1907.

4.                   Johannes Gillis Walraven, geb. Middelburg 08.12.1902, overl. Middelburg 25.10.1920.

5.                   Willem Adriaan Walraven, geb. Middelburg 21.06.1904, timmerman, tr. Middelburg 10.07.1931 Maria Cornelia Davidse, geb. Oost- en West-Souburg 31.07.1909, d.v. Abraham Davise, fabrieksarbeider, en Dina de Rijke. [Middelburg 1962]

6.                   Sara Loura Walraven, geb. Middelburg 17.11.1906, overl. Middelburg 20.06.1999, begr. Middelburg (Alg.Bpl.) 25.06.1999.

7.                   Pieter Adriaan Walraven, geb. Middelburg 16.01.1908, timmerman, overl. Middelburg 08.04.1993, begr. Middelburg (Alg.Bpl.) 13.04.1993, tr. Middelburg 14.08.1936 Catharina Gideonse, geb. Middelburg 24.02.1914, overl. na 2006, d.v. Jan Abraham Gideonse en Cornelia Kwekkeboom. [Middelburg 1962]

8.                   Adriana Elisabeth Walraven, geb. Middelburg 31.07.1909, overl. Middelburg 16.11.2006, begr. Middelburg (Bpl. a/d Westelijke Oude Havendijk) 20.11.2006.

9.                   Elizabeth Mathilda Walraven, geb. Middelburg 08.06.1911; volgt [3].

10.               Adriaan Pieter Walraven, geb. Middelburg 27.02.1914, timmerman (1938,1941), overl. Middelburg 07.03.1972, tr. Middelburg 12.10.1938 Helena Vendevielle, geb. Oost- en West-Souburg 16.07.1915, overl. na 2006, d.v. Jacob Vendevielle, veldarbeider, en Helena van Slooten.

 

[8] Marcus van Helleman, geb. Middelburg 29.03.1834, boerenknecht (1857), dagloner (1857), landmansknecht (sep1858), dagloner (dec1858,1864), landbouwer (1866,1885), dagloner (1900), veldarbeider (1904,1909), overl. Middelburg 24.01.1922; tr. 1e Nieuw- en Sint Joosland 08.04.1857 Catharina Willeboordse, geb. Nieuw- en Sint Joosland ca.1837, overl. Nieuw- en Sint-Joosland 14.03.1864, d.v. Cornelis Willeboordse, landbouwer, en Adriana Catsman; tr. 2e Middelburg 17.10.1866

[9] Johanna Melse, geb. Gapinge 26.06.1845, boerenmeid (1866), overl. Middelburg 19.09.1909.

Uit het huwelijk van Helleman-Willeboordse (vader ook geschreven c.q. gelezen als van Hellemon, ook van Hellemont):

1.                   Isaac van Helleman, geb. Nieuw- en Sint Joosland 24.09.1857, overl. Nieuw- en Sint-Joosland 30.09.1858.

2.                   Cornelis van Helleman, geb. Nieuw- en Sint Joosland 20.12.1858, overl. Nieuw- en Sint Joosland 04.03.1859.

3.                   Adriana van Hellemont, geb. Nieuw- en Sint Joosland 18.09.1861|a|.

4.                   Isaak van Hellemont, ook van Hellemon, geb. Nieuw- en Sint Joosland 28.01.1863, overl. Nieuw- en Sint Joosland 27.12.1863.

5.                   Adriana van Helleman, geb. Nieuw- en Sint Joosland 29.02.1864.

Uit het huwelijk van Helleman-Melse:

6.                   Christina van Helleman, geb. Middelburg 15.10.1867, overl. Middelburg 24.12.1867.

7.                   Isaac van Helleman, geb. Middelburg 11.12.1869, landbouwersknecht (1900), landbouwer (1915), overl. Middelburg 09.04.1935|b|, tr. Nieuw- en Sint Joosland 27.06.1900 Cornelia Elisabeth de Vogel, geb. Nieuw- en Sint Joosland 20.08.1860, overl. Nieuw- en Sint Joosland 29.03.1915, d.v. Jan de Vogel, landbouwer, en Jannetje Reijnoudt, landbouwster.

8.                   Marcus van Helleman, geb. Middelburg 12.11.1878, landbouwersknecht (1904), slepersknecht (1933), overl. Middelburg 06.01.1966, tr. Nieuw- en Sint Joosland 12.10.1904 Pieternella Meulmeester, geb. Arnemuiden 05.02.1883, overl. Middelburg 19.11.1946, d.v. Lieven Meulmeester, veldarbeider, en Laurina Rijkse.

9.                   Johannes van Helleman, geb. Middelburg 16.02.1885; volgt [4].

 

Noten: |a| vader in akte van Hellemont, tekent met van Hellmont (geb.akte Nieuw- en Sint Joosland 1861 no.29); |b| ook overl.akte Nieuw- en Sint Joosland 1935 no.8.

 

[10] Jan Peene, geb. Westkapelle 20.05.1850, arbeider (1879,1882), dijkwerker (1884,1902), overl.Westkapelle 25.12.1902, tr. Westkapelle 04.06.1879

[11] Apolonia Gabrielse, geb. Westkapelle 29.11.1850, overl. Westkapelle 08.09.1918.

Uit dit huwelijk:

1.                   Pieternella Peene, geb. Westkapelle 18.01.1880, overl. Domburg 21.06.1953, tr. Westkapelle 19.04.1907 Jacobus van Keulen, geb. Grijpskerke 26.04.1862, landmansknecht (1883), veldarbeider (1904), arbeider (1907), overl.Vlissingen 09.05.1940, z.v. Simon van Keulen, arbeider, en Louwerina Koppejan.
     JvK tr. 1e Grijpskerke 07.03.1883 Johanna Bastiaanse, geb. Grijpskerke 03.07.1862, dienstmeid (1883), overl. Meliskerke 17.05.1904, d.v. Andries Bastiaanse, koopman, en Neeltje Maas.

2.                   Stefanus Peene, geb. Westkapelle 01.10.1881, overl. Westkapelle 05.10.1881.

3.                   Apolonia Peene, geb. Westkapelle 23.10.1882; volgt [5].

4.                   Maatje Peene, geb. Westkapelle 01.04.1884, overl. Westkapelle14.02.1885.

5.                   Stefanus Peene, geb. Westkapelle 11.05.1886, dijkwerker, overl. Middelburg 24.07.1947, tr. Westkapelle 12.05.1911 Lourina van Keulen, geb. Meliskerke 19.04.1889, dienstbode (1911), overl. Middelburg 18.09.1963, d.v. Jacobus van Keulen, arbeider, en Johanna Bastiaanse.

6.                   Maatje Peene, geb. Westkapelle 10.07.1888, overl. Westkapelle 29.07.1889.

7.                   Jakoba Peene, geb. Westkapelle 15.06.1890, overl. Westkapelle 06.10.1893.

8.                   Maatje Peene, geb. Westkapelle 02.06.1892, overl. Westkapelle 25.03.1894.

9.                   Willeboord Peene, geb. Westkapelle 18.04.1894, overl.Middelburg 04.06.1968.

 

[12] Pieter Walraven, geb. Nieuw- en Sint Joosland 17.12.1852, timmermansknecht (1875,1886), timmerman (1898,1912), overl. Middelburg 18.07.1937|c|, tr. Biggekerke 08.10.1875

[13] Leuntje van Sluijs, geb. Zoutelande 25.08.1850, dienstbode (1874,1875), overl. Middelburg 12.07.1915.

Kind (erkend en gewettigd bij het huwelijk):

1.                   Adriana van Sluijs, later Walraven, geb. Zoutelande 04.12.1874|b|, overl. Middelburg 25.12.1954, begr. 28.12.1954, tr. Oost- en West-Souburg 24.09.1909 Adriaan Wisse, geb. Vrouwenpolder 20.04.1877, stoker olieman, overl. voor 1954, z.v. Cornelis Wisse en Adriana Moens.

Uit dit huwelijk:

2.                   Maarten Walraven, geb. Sint Laurens 31.08.1876; volgt [6].

3.                   Adriaan Walraven, geb. Sint Laurens 07.01.1879, timmermansknecht, overl. Middelburg 07.11.1957, tr. Sint Laurens 11.05.1904 Janna Oosse, geb. Serooskerke 20.05.1881, dienstbode (1904), overl. Middelburg 11.05.1945, d.v. Marinus Oosse, landbouwer, en Kornelia van den Bos.

4.                   Elisabeth Walraven, geb. Sint Laurens 02.05.1881, tr. Sint Laurens 24.01.1912 Lein Bosselaar, geb. Vlissingen 22.01.1882, mandenmaker, overl. Vlissingen 20.08.1927, z.v. Lein Bosselaar, (veld)arbeider, en Leintje Stroo.

5.                   Willem Walraven, geb. Sint Laurens 31.07.1886, timmermansknecht, overl. Middelburg 15.11.1957, tr. Sint Laurens 28.04.1909 Catharina Hollebrandse, geb. Sint Laurens 08.12.1885, overl. Veere 20.11.1967|a|, d.v. Jacobus Hollebrandse, landbouwer, en Jannetje de Rijcke.

 

Noten: |a| moeder de Rijke (overl.akte Veere 1967 no.24); |b| aangifte door George Johan Bertel, oud 39 jaar, geneesheer (overl.akte Zoutelande 1874 no.18); |c| wede van Sluis (overl.akte Middelburg 1937 no.144).

 

[14] Adriaan Pieter Overtveld, geb. Oostkapelle 16.09.1837, landbouwer (jan1862), arbeider (jun1862), landbouwer (1871,1875), molenaar (1877,1878), overl. Koudekerke 21.12.1897, tr. Middelburg 15.01.1862

[15] Saartje Riemens, geb. Biggekerke 06.12.1840, overl. Middelburg 09.10.1911|a|; tr. 2e Oost- en West-Souburg 04.11.1898 Laurens Sturm, geb. Middelburg 19.01.1826, tuinmansknecht (1854), overl. Middelburg 30.04.1914, z.v. Jacobus Sturm, sleper, en Elizabeth Heijstek, sleperes (1854).

     LS tr. 1e Serooskerke 12.04.1854 Pieternella Roelse, geb. Ritthem 25.02.1829, dienstbode (1854), overl. Oost- en West-Souburg 18.02.1898|b|, d.v. Jan Roelse en Leijntje Roose, landbouwster (1854).

Uit dit huwelijk (moeder ook Sara):

1.                   Ciprianus Gilles Overtveld, ook Ciprinis Gilles, geb. Koudekerke 01.06.1862, timmerman, overl. Middelburg 18.01.1937, tr. Ritthem 19.10.1888 Jacomina Janse, geb. Oostkapelle 29.08.1869, overl. Middelburg 29.07.1942, d.v. Jan Janse, landbouwer, en Martina Meijers.

2.                   levenloze dochter, Grijpskerke 095.02.1871.

3.                   Jan Maarten Overtveld, geb. Grijpskerke 02.03.1873, overl. Koudekerke 01.02.1878.

4.                   Maatje Janna Overtveld, geb. Grijpskerke 08.08.1875; volgt [7].

5.                   Abraham Johannes Overtveld, geb. Koudekerke 06.11.1877, overl. Koudekerke 09.08.1893.

 

Noten: |a| overledene Sara, e.v. Lourens (overl.akte Middelburg 1911 no.279); |b| e.v. Lourens (overl.akte Oost- en West-Souburg 1898 no.10).

 

[16] Isaak van Helleman, geb. Middelburg 16.11.1803, ged. Middelburg 27.11.1803, dagloner (1830,1834), landbouwer (1853,1857,1876), overl. Middelburg 03.08.1876, z.v. Marcus van Helleman en Leena Weesepoel; tr. Middelburg 15.04.1830

[17] Janna van Sluijs, geb. Domburg 10.12.1806, ged. Domburg14.12.1806, dagloonster (1830), landbouwster (1853), overl. Middelburg 17.02.1870, d.v. Leijn van Sluijs, dagloner, en Jacoba van Straten.

Uit dit huwelijk (moeder Versluijs):

1.                   Lena van Helleman, geb. Middelburg 12.06.1830, overl. Vlissingen 01.01.1900, tr. Nieuw- en Sint Joosland 15.06.1853 Gommert de Visser, geb. Middelburg 24.11.1827, landmansknecht (1853), werkman (1884), overl. Vlissingen 25.12.1884|c|, z.v. Dingeman de Visser, koolmeter, en Josina Klap.

2.                   Jacoba van Hellemont, geb. Middelburg 12.02.1832, landbouwster, overl. Nieuw- en Sint Joosland 16.01.1885|a|, tr. Nieuw- en Sint Joosland 15.06.1853 Pieter Bliek, geb. Nieuw- en Sint Joosland 10.04.1829, landmansknecht, overl. Nieuw- en Sint Joosland 15.10.1881|b| , z.v. Adriaan Bliek, landbouwer, en Maartje Bak.

3.                   Marcus van Helleman, geb. Middelburg 29.03.1834|d|; volgt [8].

 

Noten: |a| bij vonnis Arr.Rb. Middelburg 04.12.1891 gewijzigd in van Helleman (overl.akte Nieuw- en Sint Joosland 1885 no.2 & 1891 no.25); |b| e.v. van Hellemont, bij vonnis Arr.Rb. Middelburg 04.12.1891 gewijzigd in van Helleman (overl.akte Nieuw- en Sint Joosland 1881 no.21);

|c| e.v. van Hellemont, bij vonnis Arr.Rb. Middelburg 09.10.1891 gewijzigd in van Helleman (overl.akte Vlissingen 1884 no.303); |d| moeder Versluijs (geb.akte Middelburg 1834 no.130).

 

[18] Pieter Melse, geb. Gapinge 23.11.1811, tuinmansknecht (1844), arbeider (1845,1848), landbouwer (1856), overl. Gapinge 06.09.1856, z.v. Simon Melse, journalier (1811), en Johanna Dellebeeke; tr. Gapinge xx.10.1844|a|

[19] Christina van Sluijs, geb. Domburg 26.01.1810, dienstbode (1844), landbouwster (1856,1859), overl. Gapinge (Vrouwenpolder) 25.12.1859, d.v. Leijn van Sluijs, arbeider, en Jacoba van Strate.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Melse, geb. Gapinge 26.06.1845; volgt [9].

2.                   Jacoba Melse, geb. Gapinge 12.02.1848, overl. Gapinge 20.04.1848.

 

Noten: |a| de datum niet ingevuld (huw.akte Gapinge 1844 no.2).

 

[20] Willeboord Peene, geb. Westkapelle 21.04.1826, dijkwerker (1849,1864), arbeider (1867), dijkwerker (1871), arbeider (1878,1879), landbouwer (1893), overl. Westkapelle 07.11.1893, z.v. Jan van Peene, dijkwerker, en Maria Westerbeke; tr. Westkapelle 17.08.1849

[21] Pieternella Leinse, geb. Westkapelle 12.07.1826, arbeidster, overl. Westkapelle 14.09.1898, d.v. Izaak Leinse, dijkwerker, en Maatje Minderhoud.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Peene, geb. Westkapelle 20.05.1850; volgt [10].

2.                   Maatje Peene, geb. Westkapelle 04.01.1852, dienstmeid (1885), overl. Aagtekerke 16.08.1929, tr. Aagtekerke 26.08.1885 Johannis van Eijzeren, ook Johannes, geb. Domburg 31.03.1843, smidsknecht, overl. Aagtekerke 17.03.1917, z.v. Jacobus van Eijzeren, smidsknecht (1843), smid (1885), en Apolonia Slabber.
     JvE tr. 1e Domburg 07.02.1866 Johanna Flipse, geb. Aagtekerke 19.09.1843, dienstbode (1866), arbeidster (1882), overl. Aagtekerke 07.08.1882, d.v. Jakobus Flipse, arbeider, en Leuntjede Priester.

3.                   Maria Peene, geb. Westkapelle 28.01.1855, dienstbode (1878), overl. Oost- en West-Souburg 12.01.1942, tr. Oost- en West-Souburg 24.05.1878 Pieter Faase, ook Faasse, geb. Westkapelle 19.06.1855, landmansknecht, overl. Oost- en West-Souburg 10.06.1935, z.v. Machiel Fase en Pieternella Francina Verstraate.

4.                   Izaak Peene, geb. Westkapelle 02.01.1858, overl. Westkapelle 19.03.1863.

5.                   Lieven Peene, geb. Westkapelle 05.08.1861.

6.                   Izaak Peene, geb. Westkapelle 07.04.1864, dijkwerker (1898), kantonnier (1918), overl. Westkapelle 12.02.1918, tr. Westkapelle 05.08.1898 Willemina Looijse, geb. Westkapelle 03.09.1873, overl. Westkapelle 05.02.1955, d.v. Willem Looijse, dijkwerker, en Kornelia Verstraate.

7.                   Willeboord Peene, geb. Hellendoorn 15.07.1867, dijkwerker, overl. Westkapelle 10.09.1943, tr. Westkapelle 03.06.1898 Leuntje Huibregtse, geb. Westkapelle 15.10.1871, overl. Westkapelle 22.12.1960, d.v. Willem Huibregtse, dijkwerker, en Kornelia Louwerse.

8.                   Pieter Peene, geb. Westkapelle 09.08.1871, overl. Westkapelle 16.08.1871.

 

[22] Stefanus Gabrielse, geb. Westkapelle 19.10.1813|a||b|,  dijkwerker (1837,1846), winkelier (1848,1854), landbouwer (1872,1879,1890), overl. Westkapelle 08.04.1890|a|, z.v. Gabriel Stefanus Gabrielse, journalier (1813), dijkwerker (1837), en Cornelia Lauwerse Caland, ook Kornelia Louwerse Kaland, arbeidster; tr. Westkapelle 13.10.1837

[23] Apolonia Faase, geb. Westkapelle 11.12.1811, overl. Westkapelle 13.05.1910|d|, d.v. Krijn Faase, veldwachter, en Jacoba Willeboordse.

Uit dit huwelijk (moeder ook Faasse):

1.                   Gabriel Gabrielse, geb. Westkapelle 27.09.1838, landbouwer (1890dijkwerker (1910), overl. Westkapelle 13.12.1925.

2.                   Jacoba Gabrielse, geb. Westkapelle 27.12.1840, dienstbode (1872), overl. Loosduinen 12.08.1910|c|, tr. 1e Westkapelle 23.02.1872 Pieter Hendrikse, geb. Westkapelle 17.04.1816, dijkwerker (18471856), landbouwer (1872,1878), overl. Westkapelle 28.05.1878, z.v. Jan Pieter Hendrikse, dijkwerker, en Pieternella Janse Lous; tr. 2e Westkapelle 14.09.1888 Janis Lous, geb. Westkapelle 03.12.1825, slachter, overl. Westkapelle 15.03.1906, z.v. Louris Louwerse Lous, vleeshouwer, en Jakomina de Rijke.
     PH tr. 1e Westkapelle 07.05.1847 Pieternella Lievense, geb. Westkapelle 23.10.1817, dienstmeid (1847), overl. Westkapelle 12.06.1855, d.v. Levinus Lievense, dijkwerker, en Lourina Roelse; tr. 2e Westkapelle 04.01.1856 Neeltje Slabber, geb. Westkapelle 11.07.1831, overl. Westkapelle 11.06.1871, d.v. Pieter Slabber en Janna de Vos.
     JL tr. 1e Westkapelle 12.05.1854 Maria Baart, geb. Westkapelle 07.05.1827, overl. Westkapelle 08.10.1883, d.v. Jan Baart en Willemijna Roelse.

3.                   Krijn Gabrielse, geb. Westkapelle 06.05.1843, overl. Westkapelle 29.05.1843.

4.                   Kornelia Lourina Gabrielse, geb. Westkapelle 11.07.1844, winkelierster (1908,1913), overl. Nieuw- en Sint Joosland 06.06.1913, tr. Westkapelle 02.05.1873 Powlus de Vos, geb. Nieuw- en Sint Joosland 19.08.1840, koopman (1893), herbergier (1908), overl. Nieuw- en Sint Joosland 08.12.1908, z.v. Gommert de Vries, arbeider (1840), herbergier (1873), en Tannetje de Vos.

5.                   Johanna Gabrielse, geb. Westkapelle 21.10.1846, dienstbode (1874), tr. Westkapelle 22.05.1874 Pieter Huibregtse, geb. Westkapelle 22.11.1847, z.v. Willem Huibregtse, dijkwerker, en Adriana Minderhoud.

6.                   Willemina Gabrielse, geb. Westkapelle 10.11.1848, overl. Westkapelle 09.07.1890.

7.                   Apolonia Gabrielse, geb. Westkapelle 29.11.1850; volgt [11].

8.                   Maria Gabrielse, geb. Westkapelle 24.03.1854, overl. Westkapelle 26.10.1908, tr. Westkapelle 25.04.1879 Kornelis de Pagter, geb. Westkapelle 01.06.1854, arbeider (1879), dijkwerker (1908), overl. Westkapelle 22.03.1938, z.v. Jan de Pagter, arbeider, en Katharina Brasser.

 

Noten: |a| bruidegom Stefanus, z.v. Gabriel Stefanus (extract uit het geboorteregister in huw.bijln Westkapelle 1837 no.10); |b| kind Etienne, vader Gabriel Etienne, tekent met Gabriel St. Gabrielse (geb.akte Westkapelle 1813 fol.15v); |c| ook overl.akte Westkapelle 1910 no.16; |d| overledene Aplonia (overl.akte Westkapelle 1910 no.10).

 

|a| e.v. Faasse (overl.akte Westkapelle 1890 no.16).

 

[24] Adriaan Walraven, geb. Zaamslag 16.03.1826, smidsknecht (jul1851), hoefsmidsknecht (dec1851,1854), smid (1856), smidsknecht (1857,mei1875), smid (okt1875), smidsknecht (1877,1881), machinist (1884), koopman (1886), smidsknecht (1889), smid (1891), smidsknecht (1893,1899), overl. Nieuw en Sint Joosland 30.04.1902, z.v. Adriaan Walraven (-1828) en Susanna Bareman; tr. Nieuw- en SintJoosland 02.07.1851|a|

[25] Adriana Baas, geb. Nieuw- en Sint Joosland ca. 1831, dagloonster (1866,1873), overl. Middelburg 23.02.1907, d.v. Pieter Baas (-1840) en Willemina Mulder, wagenverhuurster (1851).

Uit dit huwelijk:

1.                   Zuzanna Walraven, ook Suzanna, geb. Nieuw- en Sint Joosland 17.12.1851, dienstbode (1877), overl. Middelburg 16.05.1908, tr. Middelburg 14.02.1877 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Middelburg 05.11.1902, ingeschr. Middelburg 28.01.1903) Jan Jongepier, geb. Serooskerke 27.01.1855, werkman, overl. Breda 15.12.1946, z.v. Jan Jongepier, arbeider, en Wilhelmina Francke.
     JJ tr. 2e Middelburg 18.04.1917 Johanna Verijzer, geb. Kruiningen 05.01.1864, overl. Middelburg 14.01.1939|d|, d.v. Christiaan Verijzer, arbeider, en Cornelia Kole.
     JV tr. 1e Yerseke 31.12.1885 Job David Klaassen, geb. Middelburg 16.02.1857, arbeider, overl. Middelburg 03.09.1900, z.v. Job Klaassen en Leuntje Kouwer.

2.                   Pieter Walraven, geb. Nieuw- en Sint Joosland 17.12.1852; volgt [12].

3.                   Adriaan Walraven, geb. Nieuw- en Sint Joosland 20.10.1854, overl. Nieuw- en Sint Joosland 18.11.1854.

4.                   Willem Walraven, geb. Nieuw- en Sint Joosland 09.02.1856, molenaarsknecht, overl. Oud-Beijerland 19.03.1918, tr. 1e Oostkapelle 01.06.1881 Adriana Marijs, geb. Grijpskerke 16.02.1858, dienstbode (1881), overl. voor 1886, d.v. Frans Marijs en Cornelia van Schagen; tr. 2e Goes 14.01.1886 Maria van de Plassche, geb. Nisse 01.05.1854, dienstbode (1886), d.v. Apolonia van de Plassche, dienstmeid (1854).

5.                   Adriaan Walraven, geb. Middelburg 23.09.1857, overl. Middelburg 06.03.1859.

6.                   Kasper Jacobus Walraven, geb. Middelburg 12.01.1859, molenaarsknecht, overl. Middelburg 12.12.1934, tr. 1e Grijpskerke 20.06.1884 Johanna Kleijnepier, geb. Koudekerke ca. 1863, overl. Goes 28.09.1888, d.v. Abraham Kleijnepier, arbeider, en Maatje Besuijen, arbeidster; tr. 2e Driewegen 17.05.1889 Jacoba Nijsse, geb. Driewegen 24.09.1860, dienstbode (1889), overl. Nieuw- en Sint Joosland 07.02.1931, d.v. Cornelis Nijsse, arbeider (1860), werkman (1889), en Jacomina Leijs.

7.                   Jacobus Walraven, geb. Middelburg 22.09.1860, overl. Middelburg 12.11.1860.

8.                   Thomas Walraven, geb. Nieuw- en Sint Joosland 10.02.1863, timmermansknecht (1893), timmerman (1937), overl. Bergen op Zoom 14.03.1937, tr. Nieuw- en Sint Joosland 10.05.1893 Sijntje van der Mel, geb. ’s-Heer Arendskerke 04.11.1867, dienstbode (1893), overl. Middelburg 28.06.1936, d.v. Jan Frans van der Mel, schoenmaker, en Tannetje Bommelje.

9.                   Adriaan Walraven, geb. Nieuw- en Sint Joosland 17.01.1865, tr. Oostkapelle 15.05.1891 Susanna Johanna van Schagen, geb. Oostkapelle 04.05.1872, overl. Kapelle 13.04.1949|b|, d.v. Johan Christiaan van Schagen, timmerman, en Pieternella Geerse.

10.               Wilhelmina Walraven, geb. Nieuw- en Sint Joosland 14.08.1866, overl. Nieuw- en Sint Joosland 27.09.1866.

11.               Wilhelmina Walraven, geb. Nieuw- en Sint Joosland 27.05.1869, dienstbode (1903), overl. Vlissingen 03.01.1946, tr. Nieuw- en Sint Joosland 14.01.1903 Geert de Pagter, geb. Ritthem 16.06.1876, fotograaf (1903), reiziger (1944), overl. Middelburg 26.06.1944, z.v. Abraham de Pagter, landbouwer, en Francina Goedbloed.

12.               Pieternella Walraven, geb. Nieuw- en Sint Joosland 09.02.1872, overl. Middelburg 19.03.1959, tr. Middelburg 01.12.1893 Jan Catharinus Vreke, geb. Middelburg 06.08.1870, timmerman, overl. Middelbureg 23.01.1948, z.v. Abraham Dignus Vreke, timmermansknecht (1870), timmerman (1893), en Cornelis Magdalena Sophia du Mee.

13.               Crina Walraven, geb. Nieuw- en Sint Joosland 29.12.1873, overl. Middelburg 29.08.1958.

14.               Jacobus Walraven, geb. Nieuw- en Sint Joosland 03.05.1875, zadelmaker, tr. Nisse 10.05.1899 Janna Dane, geb. Nisse 18.03.1870, overl. Vlissingen 13.09.1926|c|, d.v. Leendert Nisse, arbeider (1870), winkelier (1899), en Jacomijntje Labeur.

 

Noten: |a| datum in akte ‘den tweeden Junij’, maar de voorgaande akte is gedateerd 04.06, en de huw.afkondigingen waren op 22 en 29.06  (huw.akte 1851 no.6); |b| ook overl.akte Middelburg 1949 no.92; |c| ook overl.akte Oost- en West-Souburg 1926 no.34; |d| ook overl.akte Koudekerke 1939 no.6.

 

[26] Maarten van Sluijs, geb. Koudekerke 13.11.1817, boerenzoon (1845), landbouwer (1846,1854), overl. Zoutelande 15.11.1854, z.v. Stoffel van Sluijs, landbouwer, en Lena Geldof; tr. Zoutelande 26.09.1845

[27] Elizabet Jobse, ook Elizabeth, geb. Zoutelande 26.08.1822, boerendochter (1845), landbouwster (1854,1875), overl. Zoutelande 08.01.1898, d.v. Roogier Adriaan Jobse, landbouwer, en Magdalena Pieterse Adriaanse; tr. 2e Zoutelande 14.03.1856 Jasper Clarisse, geb. Koudekerke 23.11.1827, boerenknecht (1856), landbouwer (1857,1898), overl. Zoutelande 21.10.1903, z.v. Abraham Clarisse, schoenmaker, en Neeltje Jasperse.

Uit het huwelijk van Sluijs-Jobse:

1.                   Stoffel van Sluijs, geb. Zoutelande 20.09.1846, boerenknecht (1871), landbouwer (1920,1924), overl. Zoutelande 01.11.1924, tr. Zoutelande 07.07.1871 Cornelia Riemens, geb. Grijpskerke 27.02.1849, dienstbode (1871), overl. Zierikzee 11.10.1920, d.v. Laurens Riemens, arbeider, en Willemina Geljon, arbeidster.

2.                   Magdalena van Sluijs, geb. Zoutelande 21.10.1847, boerenmeid (1873), overl. Meliskerke 01.03.1926|a|, tr. Biggekerke 25.04.1873 Pieter Flipse, geb. Meliskerke 21.01.1843, boerenknecht (1873), overl. Meliskerke 02.05.1921, z.v. Philippus Flipse, schoenmaker, en Maatje Lourense.

3.                   Lena van Sluijs, geb. Zoutelande 10.12.1848, overl. Zoutelande 27.12.1854.

4.                   Leuntje van Sluijs, geb. Zoutelande 25.08.1850; volgt [13].

5.                   Johanna van Sluijs, geb. Zoutelande 10.03.1852, overl. Middelburg 12.08.1929, tr. Sint Laurens 04.10.1876 Willem Roose, geb. Koudekerke 22.11.1841, timmermansknecht (1867), timmerman (1876,1899), overl. Sint Laurens 01.10.1899, z.v. Kornelis Roose, winkelier, en Maatje Maas.
     WR tr. 1e Koudekerke 26.04.1867 Adriana Dekker, geb. Koudekerke 02.10.1843, overl. Sint Laurens 22.02.1875, d.v. Pieter Dekker, landbouwer, en Tannetje Verhage, landbouwster.

6.                   Rogier van Sluijs, geb. Zoutelande 19.01.1854, overl. Zoutelande 27.02.1854.

Uit het huwelijk Clarisse-Jobse:

7.                   Neeltje Clarisse, geb. Zoutelande 07.01.1857, dienstbode (1884), overl. Middelburg 09.01.1909, tr. Biggekerke 092.05.1884 Klaas Slimmen, geb. Biggekerke 10.04.1857, schildersknecht (1884), schilder (1909), schildersknecht (1911), overl. Middelburg 22.08.1911, z.v. Willem Slimmen, gemeentesecretaris te Biggekerke (1857,1884), en Christina Houterman

8.                   Saartje Clarisse, geb. Zoutelande 19.02.1858, dienstbode (1882), overl. Oostkapelle 07.04.1942, tr. Zoutelande 05.04.1882 Pieter Riemens, geb. Grijpskerke 04.03.1853, (veld)arbeider, overl. Oostkapelle 06.06.1906, z.v. Laurens Riemens en Willemina Geljon.

9.                   Rogier Clarisse, geb. Zoutelande 19.02.1858, overl. Zoutelande 26.06.1858.

10.               Elizabeth Clarisse, geb. Zoutelande 19.06.1859, overl. Zoutelande 14.01.1928, tr. Zoutelande 07.11.1884 Leunis Dingemanse, geb. Zoutelande 01.05.1862, boerenknecht (1884), landbouwer (1928), overl. Zoutelande 27.02.1951, z.v. Jasper Dingemanse, arbeider, en Adriana de Bree.

11.               Pieternella Clarisse, geb. Zoutelande 29.05.1861, overl. Serooskerke 05.02.1927, tr. Zoutelande 15.10.1886 Cornelis de Later, geb. Serooskerke 18.09.1864, boerenknecht (1886), veldarbeider (1927), overl. Serooskerke 30.12.1930, z.v. Izaak de Later, arbeider, en Tannetje Dourlein.

12.               Cornelia Clarisse, geb. Zoutelande 25.08.1862, overl. Oost- en West-Souburg 23.03.1924, tr. Zoutelande 15.10.1886 Johannis Cijvat, ook Johannes, geb. Zoutelande 22.07.1862, boerenknecht (1886), overl. Oost- en West-Souburg 28.07.1933, z.v. Lourens Cijvat, landbouwer, en Cornelia Poppe.

13.               Rogier Clarisse, geb. Zoutelande 24.12.1863, landbouwersknecht (1886), landbouwer (1925), overl. Zoutelande 06.06.1925, tr. Meliskerke 22.10.1886 Maatje Janse, geb. Meliskerke 17.01.1867, dienstbode (1886), overl. Zoutelande 10.01.1947, d.v. Adriaan Janse, timmerman, en Johanna Poppe.

 

Noten: |a| moeder Maatje (overl.akte Meliskerke 1926 no.3).

 

[28] Ciprianus Overtveld, geb. Groede ca. 1801, schilder (1830,1839,1846), landbouwer (1848,1857,1869), overl. Middelburg 06.03.1890, z.v. Ciprianus Overtveld, schilder, en Francina de Klerk; tr. Serooskerke 18.12.1830|a|

[29] Janna Hobbelaar, geb. Veere ca. 1802/1803, naaister (1830), landvrouw (1857), overl. Grijpskerke 08.12.1870, d.v. Abraham Hobbelaar, wagenmaker, en Janna Kempe.

Uit dit huwelijk:

1.                   Abraham Johannes Overtveld, geb. Serooskerke 13.06.1831, rijkstelegrafist (1857), overl. Baarn 04.05.1894, tr. Meliskerke 15.04.1857 Johanna Cornelia Marcelis, geb. Meliskerke 28.02.1834, overl. na 1894, d.v. Lodewijk Marcelis, onderwijzer, en Sara Wilhelmina van Dijke.

2.                   Fransina Susanna Overtveld, ook Francina Susanna, geb. Oostkapelle 03.04.1833, overl. Middelburg 23.01.1903, tr. Grijpskerke 23.10.1857 Lourens Riemens (1832-), z.v. Gilles Riemens en Maatje Sanderse.

3.                   Jan Overtveld, geb. Oostkapelle 18.06.1836, landbouwersknecht, overl. Grijpskerke 17.10.1864.

4.                   Adriaan Pieter Overtveld, geb. Oostkapelle 16.09.1837; volgt [14].

5.                   Johanna Overtveld, geb. Oostkapelle 26.10.1839, overl. Middelburg 09.06.1908, tr. Grijpskerke 10.11.1869 Simon Harpe, geb. Grijpskerke 07.07.1840, boerenknecht (1869), landbouwer (1889)< overl. Biggekerke 15.02.1889, z.v. Cornelis Harpe, landbouwer, en Jacoba Kleijn.

6.                   Janna Overtveld, geb. Oostkapelle 06.07.1843, overl. Middelburg 21.10.1920, tr. Willeboord de Bree.

7.                   Josina Overtveld, geb. Oostkapelle 17.08.1846, overl. Oostkapelle 12.09.1846.

8.                   levenloze zoon, Oostkapelle 20.04.1848.

 

Noten: |a| bruidegomn en zijn vader Ciprianis (huw.akte Serooskerke 1830 no.12).

 

[30] Gilles Riemens, geb. Serooskerke ca. 1799, landmansknecht (aug1821), werkman (nov1821), arbeider (1823), landbouwer/landman (1825,1856), overl. Biggekerke 25.07.1856, z.v. Laurus Riemens, landbouwer, en Dina in ’t Anker, landbouwster; tr. Grijpskerke 31.08.1821

[31] Maatje Sanderse, geb. Grijpskerke ca. 1801, landbouwster/landvrouw (1830,1856), overl. Middelburg Middelburg 25.06.1868, d.v. Poulus Sanderse en Catharina Meelis.

Uit dit huwelijk:

1.                   Dina Riemens, geb. Grijpskerke 25.11.1821, overl. Grijpskerke 18.01.1822.

2.                   Catharina Riemens, ook Katharina, geb. Grijpskerke 01.03.1823, boerenmeid (1843), winkelierster (1897), overl. Biggekerke 04.04.1897, tr. Biggekerke 309.6.1843 Jacobus Wijnand, geb. Biggekerke ca. 1819, boerenknecht (1843), winkelier (1890), overl. Biggekerke 21.06.1890, z.v. Pieter Wijnand, landman, en Adriana van Sparrentak, landvrouw.

3.                   Dina Riemens, geb. Biggekerke ca. 1825, dienstmeid (1846), landbouwster (1881), overl. Biggekerke 20.05.1881, tr. Meliskerke 14.02.1846 Simon Stroo, geb. Grijpskerke 28.09.1817, overl. Biggekerke 22.08.1878, z.v. Adriaan Sroo en Elizabeth Back, landbouwster.

4.                   Cornelia Riemens, geb. Biggekerke 27.07.1825, dienstmeid (1847), overl. Meliskerke 30.07.1913, tr. Meliskerke 23.04.1847 Cornelis Stroo, geb. Grijpskerke 21.08.1820, landbouwer, overl. Meliskerke 30.11.1887, z.v. Adriaan Stroo en Elizabeth Back.

5.                   Levina Riemens, geb. Biggekerke 07.12.1826, landmansdochter (1848), boerendienstbode (1858), overl. Koudekerke 02.10.1890, tr. 1e Meliskerke 16.09.1848 Frans Janse, geb. Meliskerke ca. 1824, landmansknecht, overl., z.v. Maarten Janse en Jakomina de Keijzer; tr. 2e Koudekerke 07.05.1858 Izaak Dingemanse, geb. Grijpskerke 07.10.1831, boerenknecht (1858), landbouwer (1890,1900), overl. Koudekerke 08.04.1900, z.v. Laurens Dingemanse en Leintje Midavaine.

6.                   Pouwelina Riemens, geb. Biggekerke 06.04.1828, overl. Biggekerke 22.04.1828.

7.                   Pauwelina Riemens, geb. Biggekerke 01.05.1829, overl. Biggekerke 26.03.1830.

8.                   Pauwelina Riemens, geb. Biggekerke 08.06.1830, overl. Biggekerke 21.06.1830.

9.                   Pauwelina Riemens, geb. Biggekerke 19.05.1831, boerenmeid (1851), overl. Biggekerke 15.06.1889, tr. Biggekerke 14.11.1851 Willem Schout, geb. Biggekerke 18.05.1828, boerenknecht (1851), overl. Biggekerke 29.01.1911, z.v. Pieter Schout, landman, en Pieternella Allaart, landvrouw.

10.                Lourens Riemens, geb. Biggekerke 14.10.1832, landbouwersknecht, overl. voor 1903, tr. Grijpskerke 23.10.1857 Fransina Susanna Overtveld (1833-1903), d.v. Ciprianus Overtveld en Janna Hobbelaar.

11.                Johanna Riemens, geb. Biggekerke 21.09.1833, naaister (1859), overl. Koudekerke 22.07.1885, tr. Middelburg 11.05.1859 Willem de Rijcke, geb. Oost- en West-Souburg 25.05.1832, landman (1859), landbouwer (1885), overl. Koudekerke 15.01.1924, z.v. Jacobus de Rijcke, arbeider (1832), vrachtrijder (1859), en Neeltje Uiterschout.

12.                Pieternella Riemens, geb. Biggekerke 04.01.1837, overl. Biggekerke 18.01.1837.

13.                Pieternella Riemens, geb. Biggekerke 06.07.1838, overl. Meliskerke 22.11.1868, tr. Middelburg 15.01.1862 Kornelis van Sluijs, geb. Meliskerke 01.07.1838, landbouwer, overl. Meliskerke 05.12.1925, z.v. Izaak van Sluijs, landman, en Elizabeth Allaart, landbouwster.
     KvS tr. 2e Meliskerke 10.11.1871 Maria Bosschaart, geb. Aagtekerke 05.05.1846, boerenmeid (1871), overl. Meliskerke 05.05.1884, d.v. Jakobus Bosschaart, dagloner, en Cornelis Reijers.

14.                Paulus Riemens, geb. Biggekerke 30.10.1839, overl. Biggekerke 01.11.1839.

15.                Saartje Riemens, geb. Biggekerke 06.12.1840; volgt [15].

16.                Anna Riemens, geb. Biggekerke 18.07.1842, overl. Grijpskerke 23.06.1915, tr. 1e Middelburg 10.04.1861 Johannis Flipse, geb. Grijpskerke 25.02.1836, slachter, overl. Grijpskerke 17.12.1899, z.v. Marthina Flipse, ook Martina, dienstmeid (1836); tr. 2e Grijpskerke 07.12.1900 Pieter Boogaard, geb. Domburg 02.07.1844, boerenknecht (1874), landbouwer (1897), overl. Grijpskerke 01.02.1908, z.v. Rogier Boomgaard en Willemina Kluijfhout.
     PB tr. 1e Grijpskerke 05.06.1874 Johanna Bateramse, geb. Grijpskerke 15.05.1844, overl. Grijpskerke 06.05.1897, d.v. Jacobus Bateramse, landman, en Leuntje Bosselaar.

17.                Jacoba Riemens, ook Jakoba, geb. Biggekerke 29.02.1844, overl. Biggekerke 13.03.1844.

18.                Gilles Riemens, geb. Biggekerke 19.04.1845, werkman (1877,1878), tr. 1e Middelburg 11.05.1864 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Middelburg 03.10.1877, ingeschr. Middelburg 13.10.1877) Francina Brouwer, geb. Middelburg 19.11.1844, leurster (1877,1879), d.v. Willem Brouwer, landman, en Cornelia Jongepier, landbouwster; tr. 2e Middelburg 11.09.1878 Johanna Jacoba van Varik, geb. Middelburg 10.04.1857, overl. Voorburg 27.11.1916|a|, d.v. Marien Albert van Varik, winkelier (1857), koopman (1878), en Helena Jacoba Huijbrechtse.
     FB tr. 2e Middelburg 26.03.1879 Pieter de Pagter, geb. Middelburg 13.12.1838, timmermansknecht (1863,1871), timmerman en metselaar (1879), overl. Middelburg 22.11.1925, z.v. Adriaan de Pagter, bleker, en Jantje Vroegh.
    PdP tr. 1e Middelburg 23.09.1863 Willemina Antheunisse, geb. Middelburg 05.08.1836, dienstbode (1863), overl. Middelburg 26.06.1871, d.v. Willem Antheunisse en Maatje Kasteleijn, naaister (1863).

 

Noten: |a| ook overl.akte ’s-Gravenhage 1916 no.3817.

 


Bijlage A

 

[32] Marcus van Helmond, geb. Middelburg ca. 1745, landman (1816), ‘thuinier’ (1817), overl. Middelburg 15.05.1817|a|, tr.

[33] Helena Wesepoel, ook Leena/Lena, ook Weesepoel/Weezepoel/Wezepoel, geb. Middelburg ca. 1761, overl. Middelburg 14.06.1843|c|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Levinus van Helmon, geb. Middelburg ca. 1792, boerenknecht (1816), slepersknecht (1844), overl. Middelburg 19.11.1873, tr. 1e Ritthem 29.09.1816 Joanna Rijkse, geb. Clevenskerke ca. 1794, dienstbode (1816), d.v. Jacobus Rijkse en Adrianus Mazanus; tr. 2e Middelburg 03.05.1844 Neeltje de Wolff, geb. Vlissingen 28.02.1813, dienstbode (1844), werkvrouw (1873), d.v. Leijn de Wolff, laboureur (1813), dagloner (1844), en Leuntje Sia.

2.                   Maatje van Hellemon, geb. Middelburg ca. 1792, arbeidster, overl. Zandijk-Buiten (Vrouwepolder) 01.05.1830, tr. Jacobus Hendrikse, geb. Middelburg ca. 1792/1793, trekkersknecht, overl. Middelburg 11.02.1868, z.v. Hendrik Hendrikse en Elisabeth Harpe.
     JH tr. 2e Middelburg 19.11.1830 Neeltje Geldhoff, geb. Veere 04.12.1789, dienstbode (1816), wasvrouw, overl. Middelburg voor 1868, d.v. Jasper Geldhoff en Cornelia Casteleijn; tr. 3e Pieternella Wondergem, overl. na 1868.
     NG tr. 1e Middelburg 25.04.1816 Jan Isaak Hendrik de Konink, ook Jan Izaak Hendrik de Koning, geb. Middelburg 22.07.1777, timmerman, overl. Middelburg 31.12.1827, z.v. Pieter de Konink en Christina Huijsselaar.
     JdK tr. 1e Johanna Kesteloo, geb. ca. 1781, overl. Domburg 14.01.1814, d.v. Gillis Kesteloo en Anna Maria.

3.                   Joannes van Helmon, geb. Middelburg 12.02.1793, dagloner, overl. Middelburg 28.01.1871|b|, tr. Middelburg 25.07.1816 Francina Jacoba Greveraat, geb. Middelburg 04.05.1792, dagloonster, overl. Middelburg 29.07.1854, d.v. Korstejaan Greveraat, dagloner, en Johanna Sleutels.

4.                   Leuntje van Helmond, ook van Helmon/van Hellemont, geb. Middelburg ca. 1799/1800, overl. Middelburg 09.06.1882, tr. Middelburg 17.11.1825 Abraham Compeer, geb. Middelburg ca. 1797/1798, dagloner (1825), brugophaalder (1856), overl. Middelburg 15.02.1856|c|, z.v. Machiel Compeer en Elisabeth de Wit.

5.                   Isaak van Helleman, geb. Middelburg 16.11.1803, ged. Middelburg 27.11.1803; volgt [16].

6.                   Marcus van Hellemon, ook van Helmond, geb. Middelburg ca. 1809, dagloner, overl. Middelburg 30.09.1852, tr. Middelburg 09.05.1845 Jacoba Geervliet, geb. Dubbeldam 28.04.1821, overl. Middelburg 09.04.1857, d.v. Abraham Geervliet, olieslager, en Jenneke Gijbels.

 

Noten: |a| overledene van Helmond, geen ouders vermeld, e.v. Lena Wesepoort, get. Jan van Helmond, oud 24 jaar, knecht, ‘bekende’ {w.s. zoon}, tekent met van Hellemon (overl.akte Middelburg 1817 fol.46); |b| wedr Grovenraad (overl.akte Middelburg 1871 no.56); |c| geen ouders vermeld, wede Markus van Hellemon (overl.akte Middelburg 1843 no.258).

 


terug naar Kwartierstaten Tilburgse hoogleraren