Pieter Jozef Hettema (1934-2016)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Tilburgse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, mei 2020 (laatst herzien juni 2021)

 


 

[1] Pieter Jozef Hettema, Joop, geb. 1934, promotie Nijmegen 21.01.1966|a|, lector Nijmegen (01.03.1971- ), hoogleraar Tilburg (1971-1999), overl. 21.08.2016, crem. Tilburg 26.08.2016.
 
Noten: |a| proefschrift: Stijlkenmerken in de waarneming : een experimenteel-nomologische studie; promotor: F.J.Th. Rutten (1899-1980).

 

[2] Gustaaf Bernardus Hettema, geb. Amsterdam 30.12.1909, kleermaker, overl. Oss 29.10.1993, crem. Beuningen 01.11.1993, tr. Boekel 29.09.1932

[3] Lamberta Coppens, geb. Uden 20.10.1906, overl. Oss 19.11.1993, crem. Beuningen 24.11.1993.

Uit dit huwelijk o.a.:

1.                   Pieter Jozef Hettema, geb. 1934; volgt [1].

 

[4] Peter Jozef Hettema, geb. Utrecht 28.11.1883, koetsier (1902), stoker (1906), tramwagenbestuurder te Amsterdam (1917-1937), overl. Heiloo 02.01.1939, tr. Amsterdam 27.06.1906

[5] Dina Anna Maria van der Vinden, geb. Amsterdam 18.02.1886, overl. Amsterdam 05.11.1955.

Uit dit huwelijk:

1.                   Peter Jozef Hettema, geb. Amsterdam 08.08.1908, kantoorbediende (1927), incassoboekhouder, overl. Amsterdam 09.02.1954.

2.                   Gustaaf Bernardus Hettema, geb. Amsterdam 30.12.1909; volgt [2].

3.                   Jan Walle Hettema, geb. Amnsterdam 25.11.1911, melkbezorger, hulpbesteller PTT, overl. Amsterdam 19.03.1972, begr. Amsterdam (Bpl. De Nieuwe Ooster), tr. Amsterdam 08.04.1952 Anna Maria Craanen, geb. Arnhem 24.03.1916, overl. 14.05.1998, begr. Amsterdam (Bpl. De Nieuwe Ooster), d.v. Jean Baptist George Craanen, melkslijter, en Johanna Maria Aleven.
     AMC tr. 1e Arnhem 20.04.1938 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Arnhem 25.05.1950, ingeschr. Arnhem 08.07.1950) Hendrik Yme Gorter, geb. Sneek 15.10.1912, bakker, z.v. Yme Hendrik Gorter en Catharina Smid.

4.                   Herman Hettema, geb. Nieuwer-Amstel 08.08.1916, melkbezorger, overl. Amsterdam 16.02.1964, tr. Amsterdam 18.10.1945 Jansje Draaijer, geb. Amsterdam 08.09.1918, overl. Amsterdam 11.12.1988, d.v.Mannes Draaijer en Jansje Wessels.

5.                   Maria Anna, geb. Amsterdam 31.12.1918, overl. Amsterdam 24.03.1984, tr. 1e Amsterdam 05.06.1940 Wouter Albertus Splinter, geb. Amsterdam 14.09.1918, overl. Bussum 25.07.1946, z.v. Johan Splinter en Neeltje Brandenburg; tr. 2e Amsterdam 16.12.1948 Abraham Johan Hendrik van Kooten, geb. Amsterdam 02.05.1909, kistenmaker, grondwerker, fabrieksarbeider, overl. Amsterdam 15.05.1983, z.v. Abraham van Kooten en Anne Lubbers.
     AJHvK tr. 1e Amsterdam 30.01.1947 (echtsch. Amsterdam 26.08.1948) Johanna Elisabeth Huitinga, geb. Amsterdam 01.07.1921, overl. 07.09.2012, crem. 15.09.2012.

 

[6] Hubertus Coppens, geb. Boekel 04.05.1865, (koren)molenaar, overl. Boekel 06.10.1933, tr. Gemert 26.06.1899

[7] Johanna Welten, geb. Erp 24.05.1877, overl. Boekel 16.05.1935.

Uit dit huwelijk:

1.                   Nicolaas Franciscus Coppens, geb. Boekel 11.04.1900, overl. Eindhoven 28.11.1948, tr. Neeltje Portegijs.

2.                   Geertruda Coppens, geb. Boekel 06.06.1901.

3.                   Josephus Coppens, geb. Boekel 17.06.1903, overl. Uden 10.08.1908.

4.                   Gerarda Maria Coppens, geb. Geffen 19.07.1904, overl. na 1932.

5.                   Francisca Antonia Coppens, geb. Uden 18.07.1905, overl. na 1932.

6.                   Lamberta Coppens, geb. Uden 20.10.1906|a|; volgt [3].

7.                   Hendrica Coppens, geb. Uden 20.10.1906|b|.

8.                   Martinus Coppens, geb. Uden 20.12.1907.

9.                   Josephus Coppens, geb. Uden 15.11.1908, bakker, tr. Boekel 24.08.1939 Maria Paulina Arnoldina Verstappen, geb. Gemert 08.08.1911, d.v. Andreas Verstappen, molenaar, en Theodora van Eldonk.

10.               Hubertus Coppens, geb. Uden 14.11.1909.

11.               Johannes Antonius Coppens, geb. Uden 21.07.1911.

12.               Henricus Coppens, geb. Uden 19.04.1913, kleermaker, tr. Boekel 06.02.1945 Catharina Maria van Delst, geb. Boekel 15.12.1917, d.v. Adrianus van Delst, huisschilder, en Helena Hoevenaars.

13.               Adriana Coppens, geb. Uden 17.06.1914, tr. Boekel 01.06.1939 Johannes Maria van Lankvelt, geb. Boekel 06.05.1910, timmerman, overl. Boxtel 03.11.1969, z.v. Martinus van Lankvelt, timmerman, en Johanna Gertruda van der Zanden.

14.               Gerardus Coppens, geb. Uden 11.12.1915, broodbakker, tr. Boekel 06.05.1943 Wilhelmina Johanna van der Ven, geb. Boekel 19.08.1916, d.v. Wilhelmus Petrus van der Ven, molenaar, en Jozephina Maria Francisca Verheijen.

15.               levenloze dochter, Uden 04.11.1916.

16.               Johanna Josina Coppens, geb. Uden 19.09.1918.

17.               Petrus Nicolaas Coppens, geb. Uden 02.06.1920.

 

Noten: |a| geboren ten zeven ure des voormiddags (akte no.158); |b| idem (akte no.159).

 

[8]

[9] Maria Anna Jaeger, geb. Utrecht 19.04.1859, koopvrouw (1883), overl. Castricum 26.06.1923; tr. Utrecht 13.08.1884 Walle Hettema, geb. Workum 11.02.1853, schilder (1885,1906,1913), overl. voor 1923, z.v. Harmen Hettema en Mettje Brunger (zie Bijlage A).

Kind van Maria Anna (erkend en gewettigd bij het huwelijk):

1.                   Peter Jozef Jaeger, later Hettema, geb. Utrecht 28.11.1883|a|; volgt [4].

Uit dit huwelijk:

2.                   levenloze zoon, Hilversum 29.03.1885.

3.                   Herman Karel Hettema, geb. Utrecht 02.04.1887.

4.                   Walle Hettema, geb. Utrecht 09.09.1888, olieventer, tr. Bussum 15.10.1913 Catharina Jacoba Cressent, geb. Amsterdam 19.02.1892, d.v. Louis Julien Cressent, meubelmaker, en Catharina Jacoba de Graaf.

5.                   Maria Anna Hettema, geb. Amsterdam 26.10.1891, tr. Amsterdam 30.12.1914 Roelf Beins, geb. Amsterdam 30.05.1892, pakhuisknecht, overl. Amsterdam 19.12.1965, z.v. Roelf Beins en Maria Johanna de Vries. [Bussum 1967]

6.                   Metje Sophia Hettema, geb. Amsterdam 15.02.1904, overl. Culemborg 01.06.1961, tr. Amsterdam 17.01.1923 Frans Joseph Link, geb. Amsterdam 06.11.1896, straatmaker, werkman bij Publieke Werken Amsterdam, overl. Amsterdam 04.01.1969, z.v. Frans Joseph Link en Cornelia Catharina Johanna Witbraad.

 

Noten: |a| aangifte door Willem van Vliet, oud 39 jaar, bediende, moeder de Jager {geen vermelding van Walle Hettema} (geb.akte Utrecht 1883 no.2607).

 

[10] Gustaaf Bernardus van der Vinden, geb. Amsterdam 13.10.1850, passementwerker (1873), overl. voor 1898, tr. Amsterdam 05.11.1873

[11] Lamberdina Rompel, geb. Amsterdam 21|28.01.1850, ventster (1898), koopvrouw (1915), overl. na 1910; tr. 2e Amsterdam 31.03.1920 George Jacob Kiersch, geb. Amsterdam 16.11.1846, zilversmidsknecht (1874), werkman (1920), z.v. George Jacob Kiersch en Constantia Fabritius.
     GJK tr. 1e Amsterdam 13.05.1874 Anna Maria ter Weeme, geb. Amsterdam 10.03.1844, dienstbaar (1874), overl. Sloten (NH) 27.01.1914, d.v. Gerrit ter Weeme, metselaar, en Jacoba Boom.

Kind van Lamberdina (erkend bij het huwelijk):

1.                   Gustaaf Bernardus Rompel, later van der Vinden, geb. Amsterdam 17.09.1873, diamantslijper, overl. na 1927, tr. Amsterdam 08.09.1904 Catharina Herfst, geb. Amsterdam 16.12.1872, overl. Amsterdam 15.09.1927, begr. Amsterdam (Nwe Oosterbpl.) 19.09.1927, d.v. Willem Herfst, smid, en Wilhelmina Alida van Es.

Uit dit huwelijk:

2.                   Antonie Johannes Cornelis van der Vinden, geb. Amsterdam 26.01.1876, venter (1898), koopman (1915), overl. Amsterdam 28.05.1968, tr. Amsterdam 20.07.1898 Geertruida Henriëtta Hallie, geb. Amsterdam 18.05.1872, overl. Amsterdam 18.06.1954, d.v. August Willem Hallie, metselaar, en Henrietta Margaretha Klokkeman.

3.                   Johannes Cornelis van der Vinden, geb. Amsterdam 17.11.1880, bakker (1904,1906), broodbakker (1909), overl. Amsterdam 25.12.1965, tr. Amsterdam 25.11.1909 Sophia Henrietta Heidbuurt, geb. Arnhem 15.11.1879, d.v. Gerrit Hendrik Heidbuurt en Henriette West. [Bussum 1968]

4.                   Pieter van der Vinden, geb. Amsterdam 27.04.1883, melkbezorger (1907), conducteur Gem. Tram Amsterdam, overl. Amsterdam 01.05.1960, tr. Amsterdam 27.02.1907 Wilhelmina Willemse, geb. Amsterdam 07.07.1888, overl. Amsterdam 28.04.1975, d.v. Andries Willemse en Anna Maria van der Vinden (1848-).

5.                   Dina Anna Maria van der Vinden, geb. Amsterdam 18.02.1886; volgt [5].

6.                   Ferdinand Jacobus van der Vinden, geb. Amsterdam 21.10.1888, magazijnbediende, tr. Amsterdam 01.12.1915 Alberdina Meinen, geb. Amsterdam 10.09.1891, overl. Amsterdam 20.07.1955, d.v. Roelof Meinen, schipper, en Aaltje Kreulen.

 

[12] Nicolaas Coppens, geb. Bakel en Milheeze 13.08.1826, ged. Bakel en Milheeze (rk) 14.08.1826, molenaar, overl. Boekel 11.05.1879, tr. Bakel en Milheeze 14.08.1857

[13] Josina Hendriks, geb. Bakel en Milheeze 24.02.1835, landbouwster (1857,1858), molenares (1887), landbouwster (1898), overl. Uden 28.01.1903.

Uit dit huwelijk:

1.                   Justina Coppens, geb. Bakel en Milheeze 10.02.1858, tr. Boekel 15.07.1887 Walterus van den Elsen, geb. Uden 18.04.1860, z.v. Justinus van den Elsen, landbouwer, en Theodora Maria Verhoeven, landbouwster.

2.                   Wilhelmus Joannes Coppens, geb. Helmond 05.04.1859, overl. Boekel 13.12.1929, tr. Bakel en Milheeze 14.04.1904 Theodora Elisabeth Claassen, geb. Bakel en Milheeze 15.09.1875, arbeidster, overl. Boekel 12.05.1946, d.v. Johannes Claassen, landbouwer, en Antonia Nooijen, landbouwster.

3.                   Adrianus Wilhelmus Coppens, geb. Helmond 01.05.1860, molenaar (1883,1893), tr. Boekel 02.06.1893 Alouisa Johanna Bouwens, geb. Arcen en Velden 15.02.1867, d.v. Franciscus Gregorius Bouwens (1835-1917), burgemeester van Boekel (1891-1916), en Johanna Arnoldina van Deelen.

4.                   Henricus Joannes Petrus Coppens, geb. Helmond 26.11.1861, overl. Helmond 23.02.1862

5.                   Francisca Maria Coppens, geb. Boekel 27.11.1862, overl. Boekel 30.06.1883.

6.                   Hubertus Coppens, geb. Boekel 04.05.1865; volgt [6].

7.                   Johannes Henricus Coppens, geb. Boekel 03.01.1868, landbouwer, overl. Boekel 27.03.1932, tr. Boekel 06.05.1898 Helena van Doorn, geb. Boekel 16.02.1873, landbouwer, overl. Boekel 03.11.1941, d.v. Martinus van Doorn, landbouwer, en Antonetta van Berlo.

8.                   Henrica Coppens, geb. Boekel 29.04.1871, landbouwster, overl. Oploo, Sint Anthonis en Ledeacker 16.03.1944, tr. Boekel 31.05.1895 Bernardus van Dommelen, geb. Oploo 13.09.1858, overl. Oploo, Sint Anthonis en Ledeacker 08.01.1942, z.v. Peter van Dommelen, landbouwer, en Gerarda Arnts.

 

[14] Gerardus Welten, geb. Erp 11.03.1849, landbouwer, overl. Gemert 02.04.1909, tr. Erp 20.05.1874

[15] Geertrui van den Berg, geb. Erp 03.03.1850, landbouwster, overl. Gemert 14.08.1928.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Welten, geb. Erp 13.08.1875, landbouwer, overl. Boekel 25.06.1955, tr. Boekel 22.05.1903 Johanna van Sleeuwen, geb. Boekel 26.11.1876, landbouwster, overl. Boekel 21.10.1944, d.v. Johannes van Sleeuwen, landbouwer, en Johanna Maria Tielemans, landbouwster.

2.                   Johanna Welten, geb. Erp 24.05.1877; volgt [7].

3.                   Adrianus Welten, geb. Erp 03.08.1878, landbouwer, overl. Boekel 06.05.1953, tr. Gemert 26.04.1915 Johanna Penninx, geb. Gemert 02.05.1886, overl. Gemert 20.09.1921, d.v. Petrus Penninx en Johanna Maria Huijbers, landbouwster.

4.                   Petronella Welten, geb. Erp 06.02.1880, overl. Gemert 16.10.1949.

5.                   Adriana Welten, geb. Erp 01.05.1881, religieuze, overl. Vught 19.09.1965.

6.                   Johanna Maria Welten, geb. Erp 30.08.1882, overl. Erp 03.11.1953, tr. Gemert 03.07.1917 Nicolaas Joseph de Bije, geb. Someren 03.10.1878, overl. Veghel 01.09.1958, z.v. Johannes de Bije en Petronella Maria van Oorschot.

7.                   Lambertus Welten, geb. Gemert 10.09.1883, overl. Gemert 26.01.1884.

8.                   Lamberta Welten, geb. Gemert 20.08.1885, overl. Uden 29.07.1950, tr. Uden 15.01.1909 Antonius van den Hoogen, geb. Amsterdam 10.05.1876, kuiper, overl. Uden 25.02.1959, z.v. Antonius van den Hoogen, timmerman, en Trijntje Ensing.

9.                   Martina Welten, geb. Gemert 18.05.1893, landbouwster, overl. Veghel 26.08.1966, tr. Gemert 19.05.1922 Theodorus van den Acker, geb. Erp 30.12.1888, landbouwer, overl. na 1966, z.v. Johannes van den Acker, landbouwer, en Antonetta Biemans, landbouwster.

 

[16]

[17]

 

[18] Pieter Joseph Jaeger, geb. Ransbach|a| ca. 1834, koopman, overl. Hilversum 05.10.1886|d|, z.v. Joseph Jaeger en Elisabeth Kusch; tr.

[19] Marianne Fohr, geb. Ransbach|b| ca. 1832, koopvrouw, overl. Utrecht 10.02.1886, d.v. Jacob Fohr en Anna Catharina Calp.

Uit dit huwelijk (vader ook Peter Joseph):

1.                   Johannes Antonius Jaeger, geb. Utrecht 01.04.1858, overl. Utrecht 29.08.1858.

2.                   Maria Anna Jaeger, geb. Utrecht 19.04.1859|c|; volgt [9].

3.                   Johannes Joseph Jaeger, geb. Utrecht 31.08.1860, overl. Utrecht 18.10.1860.

4.                   Peter Adolf Jaeger, geb. Utrecht 02.04.1863, sergeant bij het eerste regiment infanterie (1889), kantoorbediende (1906), overl. ’s-Gravenhage 20.03.1929, tr. 1e Leeuwarden 02.03.1889 (echtsch. vonnis Arr.Rb. ’s-Gravenhage 15.03.1904, ingeschr. ’s-Gravenhage 06.04.1904) Afke Luik, geb. Het Meer (Schoterland) 26.04.1866, overl. ’s-Gravenhage 24.10.1954, d.v. Jantje Luik; tr. 2e ’s-Gravenhage 03.10.1906 Anna Maria Pennings, geb. ’s-Hertogenbosch 17.07.1870, dienstbode (1906), overl. ’s-Hertogenbosch 25.03.1936, d.v. Antonius Pennings en Anna Margaretha Nieuwhart.

5.                   Pieter Joseph Jaeger, geb. Utrecht 29.07.1865.

6.                   Anna Maria Jaeger, geb. Utrecht 05.04.1867, overl. Utrecht 01.10.1867.

7.                   Johannes Jaeger, geb. Utrecht 08.04.1870, overl. Utrecht 18.05.1870.

 

Noten: |a||b| destijds in Nassau, nu Stadtteil van Ransbach-Baumbach, Westerwaldkreis, Bundesland Rheinland-Pfalz; |c| vader Peter Joseph; |d| ook overl.akte Utrecht1886 no.1773.

 

[20] Johannes Cornelis van der Vinden, geb. Amsterdam 22.01.1818, lampenpittenmaker (1842), passementwerker (1866), franjemaker (1872), passementwerker (1873,1879), z.v. Jan van der Vinden, kleermakersknecht (1815), schilder (1842), en|a| Gesina Vermeulen, naaister (1815); tr. Amsterdam 08.06.1842

[21] Anna Maria Damstra, geb. Amsterdam 12.04.1819, schoonmaakster (1842), overl. na 1879, d.v. Hendrik Rjent Damstra, schippersknecht (1819), en Maria Meijer, schoonmaakster (1842).

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Cornelis van der Vinden, geb. Amsterdam 20.09.1844, passementwerker (1863,1873), tr. 1e Amsterdam 06.05.1863 Johanna Catharina van Dijk, geb. Amsterdam ca. 1840, werkster (1863), d.v. Geerd van Dijk en Frederica Margaretha Anna Pesenacker; tr. 2e Amsterdam 16.05.1866 Adriana Johanna Middelbusker, geb. Amsterdam 16.03.1837, wedrkster (1866), d.v. Jan Fredrik Middelbusker en Swaantje Letteboer, mutsenmaakster (1866).

2.                   Anna Maria van der Vinden, geb.  Amsterdam 10.08.1848, werkster, tr. 1e Amsterdam 07.02.1872 Andries Willemse, geb. Amsterdam 25.05.1844, blikslagersknecht, overl. voor 1913, z.v. Willem Willemse en Anna Zijl; tr. 2e Amsterdam 10.09.1913 Johann Arnold Alexander Luite, geb. Amsterdam 04.03.1841, kleermaker, z.v. Cornelis Luite en Elisabeth Baars.
Uit het huwelijk Willemse-van der Vinden: Wilhelmina Willemse (1888-1975), tr. Amsterdam 27.02.1907 Pieter van der Vinden (1883-1960), z.v. Gustaaf Bernardus van der Vinden en Lamberdina Rompel.
     JAAL tr. 1e Amsterdam 14.10.1863 Catriena Brouwer, geb. Amsterdam 09.10.1838, werkster (1863), overl. tussen 1897 en 1913, d.v. Cornelis Luite, kolonist te Veenhuizen (1863), en Elisabeth Baars.

3.                   Gustaaf Bernardus van der Vinden, geb. Amsterdam 13.10.1850; volgt [10].

4.                   Ferdinand Jacobus van der Vinden, geb. Amsterdam 26.03.1857, passementwerker, tr. Amsterdam 17.09.1879 Sophia Wilhelmina Carolina van Drongelen, geb. Amsterdam 26.12.1843, d.v. Abram Jakobus van Drongelen en Carolina Elizabeth van Kooten.

 

Noten: |a| bruidegom Jan van der Vinding (huw.akte Amsterdam 12.03.1815 reg.1 fol.138v).

 

[22] Antonie Johannes Rompel, geb. Amsterdam 02.12.1820, metselaarsknecht (1841), overl. voor 1872, z.v. Adam Rompel, turfdrager, en Anna Woltz; tr. Amsterdam 29.09.1841

[23] Lamberdina Soest, geb. Amsterdam 04.06|07.1815, schoonmaakster (1841), werkster (1872,1878), overl. Amsterdam xx.07.1894|b|, d.v. Jan Soest, turfdrager, en Lamberdina van Mirop.

Uit dit huwelijk:

1.                   Adam Rompel, geb. Amsterdam 02.06.1842, metselaar, tr. Amsterdam 19.06.1872 Elisabeth Helena Cornelia Swart, geb. Amsterdam 18.05.1839, dekenstikster, d.v. Lubbertus Swart en Elisabeth Lena Barteling, werkster (1872).

2.                   Lamberdina Rompel, geb. Amsterdam 21|28.01.1850; volgt [11].

3.                   Pieter Rompel, geb. Amsterdam 06.06.1853, pakhuisknecht, tr. Amsterdam 20.02.1878 Johanna Wilhelmina van den Engh, geb. Zaandam 10.02.1852, werkster, d.v. Theodorus van den Engh, schipper, en Engeltje de Wolf.

4.                   Antonie Johannes Rompel, geb. Amsterdam 28.12.1855, overl. Bloemendaal (Huis Meerenberg)|a| 06.07.1884.

 

Noten: |a| Meerenberg, ook ‘Meer en Berg’, was een Geneeskundig gesticht, later een Provinciaal Psychiatrisch Ziekenhuis; |b| Algemeen Handelsblad 20.07.1894.

 

[24] Jan Coppens, geb. Heeswijk 12.05.1787, meunier (1813), molenaar (1819,1867), overl. Bakel en Milheeze 19.02.1867, z.v. Nicolaas Coppens en Nicolasina van der Heijden; tr. Bakel en Milheeze (bs) 28.02.1813|a|, tr. Bakel en Milheeze (rk) 28.02.1813

[25] Adriana den Doop, geb. Berlicum 08.10.1788, landbouwster (1870), overl. Bakel en Milheeze 06.06.1876, d.v. Guillaume den Doop en Ida van Lit.

Uit dit huwelijk (vader ook Jean/Johannes):

1.                   Johanna Coppens, geb. Lieshout 28.03.1814, molenaarsdochter (1848), overl. Bakel en Milheeze 08.11.1874, tr. Bakel en Milheeze 26.02.1848 Martinus Adriaans, geb. Bakel en Milheeze 07.12.1801, landbouwer, overl. Bakel en Milheeze 19.10.1883, z.v. Adriaan Adriaansen Johanna Maria Verbaarschot.

2.                   Hendrik Coppens, ook Hendricus, geb. Lieshout 26.09.1815, molenaar, overl. Bakel en Milheeze 24.06.1870.

3.                   Ida Coppens, geb. Lieshout 19.12.1816, overl. na 1862, tr. Bakel en Milheeze 01.05.1852 Francis van den Boomen, geb. Lierop 07.12.1821, molenaar, overl. Stiphout 06.07.1862, z.v. Francis van den Boomen en Theodora Maria Kuijpers, molenares (1852).

4.                   Johannes Wilhelmus Coppens, geb. Bakel en Milheeze 26.05.1819, ged. Bakel en Milheeze (rk) 26.05.1819, molenaar, overl. Bakel en Milheeze 19.04.1833.

5.                   Christiana Coppens, geb. Bakel en Milheeze 23.08.1821, ged. Bakel en Milheeze (rk) 23.08.1821.

6.                   Nicolaas Hubertus Coppens, geb. Bakel en Milheeze 09.08.1823, ged. Bakel en Milheeze (rk) 09.08.1823, molenaar, overl. Bakel en Milheeze 19.11.1864.

7.                   Nicolaas Coppens, geb. Bakel en Milheeze 13.08.1826, ged. Bakel en Milheeze (rk) 14.08.1826; volgt [12].

 

Noten: |a| bruidegom Jean Koppens, bruid Adrienne (huw.akte Bakel en Milheeze 1813 no.2).

 

[26] Judocus Hendriks, geb. Bakel en Milheeze 11.09.1789, landbouwer, overl. Bakel en Milheeze 17.01.1843|c|, z.v. Joannis Hendriks en Justina Adriaans; tr. Bakel en Milheeze (bs) 05.05.1832, tr. Bakel en Milheeze (rk) 06.05.1832|a|

[27] Joanna Verhoeven, geb. Bakel en Milheeze 10.03.1800, landbouwster, overl. Bakel en Milheeze 08.07.1865, d.v. Wilhelmus Verhoeven, bouwman, en Joanna Maria de Groot.

Uit dit huwelijk (vader Joost/Justinus, moeder Johanna):

1.                   Johannis Hendriks, geb. Bakel en Milheeze 04.12.1833, ged. Bakel en Milheeze (rk) 05.12.1833, overl. Deurne en Liessel 21.02.1908.

2.                   Josina Hendriks, geb. Bakel en Milheeze 24.02.1835, ged. Bakel en Milheeze (rk) 24.01.1835|b|; volgt [13].

3.                   Johanna Maria Hendriks, ook Maria, geb. Bakel en Milheeze 05.10.1836, ged. Bakel en Milheeze (rk) 05.10.1836, overl. Bakel en Milheeze 15.11.1879, tr. Helmond 24.02.1868 Arnoldus Joosten, geb. Helmond 24.01.1839, landbouwer, overl. Mierlo 05.01.1921, z.v. Jan Joosten en Aldegonda Bierings.

4.                   Godefridus Hendriks, geb. Bakel en Milheeze 09.03.1839, ged. Bakel en Milheeze (rk) 09.03.1839, landbouwer, overl. Vlierden 06.10.1874, tr. Vlierden 31.01.1866 Joanna Maria van Gog, geb. Vlierden 21.01.1840, landbouwster, overl. Asten 06.05.1890, d.v. Jan van Gog, bouwman, en Joanna Maria Verheijen.

5.                   Wilhelmus Hendriks, geb. Bakel en Milheeze 19.08.1840, ged. Bakel en Milheeze (rk) 19.08.1840, landbouwer, overl. Bakel en Milheeze 24.04.1860.

 

Noten: |a| bruidegom Justinus Joannis Hendriks; |b| 24.01 (wiewaswie, transcriptie BHIC, geen scan beschikbaar); |c| overledene Joost.

 

[28] Adrianus Welte, ged. Erp 11.11.1794, landbouwer, overl. Erp 22.05.1880, z.v. Gerardus Welte, landbouwer, en Johanna Kerkhof; tr. Erp 01.03.1835

[29] Johanna Maria van den Boogaard, ged. Erp 10.06.1811, landbouwster (1835,1849,1851), overl. Erp 27.09.1870, d.v. Lambert van den Boogaard, bouwman, en Petronella Smits.

Uit dit huwelijk (vader ook Welten, moeder ook van den Boogaard):

1.                   Martinus Welte, geb. Erp 02.01.1842, overl. Veghel 19.06.1888|b|, tr. Erp 05.06.1871 Johanna Verbrugge, geb. Erp 07.01.1842, overl. Erp 10.03.1910, d.v. Lambertus Verbrugge en Ida Rooijakkers.

2.                   Johanna Welte, geb. Erp 03.09.1845, landbouwster, overl. Veghel 12.01.1917, tr. Erp 07.02.1876 Matheus van der Reijdt, geb. Veghel 10.12.1843, overl. Veghel 25.09.1914, z.v. Lambertus van der Reijdt en Anna Maria van den Tillart.

3.                   Gerardus Welten, geb. Erp 11.03.1849|a|; volgt [14].

4.                   Lambertus Welten, geb. Erp 16.09.1851, overl. Erp 19.06.1852.

 

Noten: |a| vader Welten, moeder van den Bogaard (geb.akte Erp 1849 no.11); |b| ook overl.akte Erp1888 no.30.

 

[30] Johannes van den Berg, geb. Uden 23.04.1795, landbouwer, overl. Erp 14.11.1866, z.v. Hendricus van den Berg en Johanna van der Weijst; tr. Erp 17.02.1844

[31] Petronella Scheepers, geb. Erp 01.02.1813,  landbouwster, overl. Gemert 27.03.1899, d.v. Gerardus Scheepers en Johanna van den Bosch.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendricus van den Berg, geb. Erp 07.01.1845, overl. Erp 08.01.1845.

2.                   Hendricus van den Berg, geb. Erp 03.11.1845, overl. Erp 04.11.1845.

3.                   Hendrina van den Berg, geb. Erp 08.07.1847, overl. Veghel 10.02.1930, tr. Erp 24.01.1872 Johannes Verhoeven, geb. Erp 04.02.1845, overl. Erp 12.01.1914, z.v. Lambertus Verhoeven en Ida Rooijakkers.

4.                   Geertrui van den Berg, geb. Erp 03.03.1850; volgt [15].

5.                   Johannes van den Berg, geb. Erp 28.05.1854, landbouwer, overl. Erp 20.05.1911, tr. Erp 05.06.1905 Antonia Bekkers, geb. Erp 14.01.1873, overl. Erp 21.11.1945, d.v. Martinus Bekkers, landbouwer, en Theodora Bouw.
     AB tr. 2e Erp 24.01.1913 Hendricus van Haandel, geb. Erp 19.09.1862, landbouwer, overl. Erp 16.06.1942, z.v. Adrianus van Haandel, landbouwer, en Geertruida Versteegde.

 


Bijlage A

 

[16*] Harmen Hettema, geb. Weidum (Baarderadeel) 25.03.1819, eerste klerk ter secretarie te Workum (1847,1853), klerk ter secretarie (1873), overl. Workum 05.12.1873, tr. Workum 17.11.1847

[17*] Mettje Brunger, geb. Workum 01.10.1824, overl. Workum 08.03.1853, d.v. Klaas Egberts Brunger, zoutzieder, en Sophia Lohman.

Uit dit huwelijk:

1.                   Albertina Sophia Hettema, geb. Workum 27.10.1848, overl. Workum 18.10.1850.

2.                   Sophia Hettema, geb. Workum 03.11.1850, dienstbode (1877), overl. Leeuwarden 27.11.1918, tr. Leeuwarden 10.11.1877 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Leeuwarden 11.06.1891, ingeschr. Leeuwarden 02.10.1891) Johannes Boorsma, geb. Weidum (Baarderadeel) 08.09.1849, verwersknecht, z.v. Jacob Roelofs Boorsma, timmerman, en Sijtske Johannes Boonstra.

3.                   Walle Hettema, geb. Workum 11.02.1853; zie [8*].

 

[32*] Walle Hettema, geb. Weidum 28.10.1799, timmerman, aang.lidmaat Weidum 17.03.1819, overl. Huizum (Leeuwarderadeel) 07.05.1878; tr. Baarderadeel 16.05.1818

[33*] Albertje van der Meer, geb. Heerenveen 20.10.1799, dienstmeid (1818), aang.lidmaat Weidum 17.03.1819, overl. Weidum (Baarderadeel) 02.06.1874, d.v. Sint van der Meer en Rinske de Jong.

Uit dit huwelijk:

1.                   Harmen Hettema, geb. Weidum (Baarderadeel) 25.03.1819; volgt [16*].

2.                   Eeke Hettema, geb. Weidum (Baarderadeel) 06.07.1821, overl. Weidum (Baarderadeel) 02.06.1895, tr. Baarderadeel 11.05.1845 Rinse Looijenga, geb. Weidum (Jorwerd) 25.11.1814, timmerknecht, overl. Weidum (Baarderadeel) 12.04.1854, z.v. Jitze Pieters Looijenga en Anke Bontes Keizer.

3.                   Rinske Hettema, geb. Weidum (Baarderadeel) 29.12.1823, tr. Baarderadeel 10.02.1856 Hendrik Muller, geb. Leeuwarden 31.03.1819, molenaar, z.v. Beerent Mulder en Trijntje Elzinga.

4.                   Sint Hettema, geb. Weidum (Baarderadeel) 30.09.1826, overl. Weidum (Baarderadeel) 25.09.1835.

5.                   Roelof Hettema, geb. Weidum (Baarderadeel) 22.12.1828, timmerknecht, overl. Berlikum (Menaldumadeel) 29.03.1879, tr. Baarderadeel 13.06.1855 Wijtske Feitsma, geb. Oosterend (Hennaarderadeel) 13.05.1833, overl. Wommels (Hennaarderadeel) 22.07.1891, d.v. Age Ruurds Feitsma, koopman, en Antje Jelles Kuindersma.

6.                   IJbeltje Hettema, geb. Weidum (Baarderadeel) 01.09.1832, huishoudster (1877), tr. Franeker 21.03.1877 Douwe Reitsma, geb. Franeker 30.01.1824, koopman, z.v. Wepke Sijbes Reitsma, kooltjer (1824), koopman (1877), en Aafke Douwes de Boer.

7.                   Jan Hettema, geb. Weidum (Baarderadeel) 20.06.1842, overl. Weidum (Baarderadeel) 09.01.1852.

 

[64*] Harmen Jacobs (Boersma), overl. voor 1813, tr.

[65*] Eke Walles, later Hettema|a|, geb. Oosterlittens ca. 1766, winkelierster (1833), overl. Weidum (Baarderadeel) 26.05.1833, d.v. Walle Tjerks en IJmkjen Ekes.

Uit dit huwelijk:

1.                   Walle, later Hettema|b|, geb. Weidum 28.10.1799; volgt [32*].

 

Noten: |a||b| Eeke Hettema en haar zoon Walle, oud 13 jaar (Register van Naamsaanneming Jorwerd, 12.07.1813).

 


terug naar Kwartierstaten Tilburgse hoogleraren