Hendricus Petrus Johannes van de Kerkhof (1914-2004)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Tilburgse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, mei 2020 (laatst herzien april 2024)

 


 

[1] Hendricus Petrus Johannes van de Kerkhof, Hein, geb. Aarle-Rixtel 01.06.1914, eindexamen RKHBS te Helmond 1932|a|, MO akte K1 (wiskunde) 1935|a|, doctoraalexamen wis- en natuurkunde Amsterdam UvA, leraar (1947), promotie Eindhoven 28.06.1968|a|, lector Tilburg, overl. Roermond 01.04.2004, begr. Vught (Bpl. Heilig Hart), tr. Sint Jansteen 16.09.1947 Klaske van der Meulen, geb. Sint Jansteen 20.02.1923, overl. 15.06.1996, begr. Vught (Bpl. Heilig Hart), d.v. Mindert van der Meulen, elektriciën, en Petronella Theresia Montaan.

 

Noten: |a| De Zuid-Willemsvaart 22.07.1932 (Aarle-Rixtel [..] onze dorpsgenoot de heer H. v.d. Kerkhof Joszn.);

|a| De Tijd 27.11.1935;

|a| proefschrift: General group extensions; promotor: W. Peremans (1921-1999).

 

[2] Joseph van de Kerkhof, geb. Aarle-Rixtel 13.04.1884, gemeente-ontvanger (1911), uurwerkfabrikant (1913), uurwerkmaker (1914), uurwerkfabrikant (1915), gemeente-ontvanger (1916,1921,1947), overl. Eindhoven 12.04.1959, begr. Westerhoven (RK Bpl. Servatiushof), tr. Aarle-Rixtel 11.11.1911
[3] Cornelia Schellens, geb. Westerhoven 03.09.1882, overl. 14.04.1973, begr. Westerhoven (RK Bpl. Servatiushof).

Uit dit huwelijk:

1.                   Franciscus Hendricus Maria van de Kerkhof, geb. Aarle-Rixtel 11.06.1913.

2.                   Hendricus Petrus Johannes van de Kerkhof, geb. Aarle-Rixtel 01.06.1914; volgt [1].

3.                   Johan van de Kerkhof, geb. Aarle-Rixtel 05.07.1915, torenuurwerkmaker, tr. Groenlo 22.10.1940 Johanna Antonia Maria Wiegerinck, geb. Groenlo 13.11.1915, d.v. Johannes Hendrikus Josephus Wiegerinck en Wilhelmina Apollonia Maria Linthorst.

4.                   Carolus van de Kerkhof, geb. Aarle-Rixtel 25.07.1916.

5.                   Maria van de Kerkhof, geb. Aarle-Rixtel 24.05.1918, overl. 10.03.1919.

6.                   levenloze zoon, Aarle-Rixtel 15.07.1921.

 

[4] Francis van de Kerkhof, geb. Lieshout 03.03.1847, horlogemaker (1873,1884), gemeenteontvanger (1886), horlogemaker (1887,1896), torenuurwerkmaker (1898), uurwerkmaker (1899), torenuurwerkfabrikant (1900,1906), uurwerkmaker (1909), overl. Aarle-Rixtel 17.03.1909; tr. 2e Beek en Donk 23.06.1886 Catharina Dahmen, geb. Beek en Donk 25.11.1853, overl. Aarle-Rixtel 12.09.1924, d.v. Engelbert Dahmen, katoenbleker, en Maria Catharina van der Aa; tr. 1e Lieshout 17.05.1873

[5] Maria Maas, geb. Lieshout 05.04.1846, landbouwster (1873), overl. Aarle-Rixtel 14.05.1884.

Uit het huwelijk van de Kerkhof-Maas:

1.                   Cornelius Johannes van de Kerkhof, geb. Aarle-Rixtel 11.09.1875, uurwerkmaker, overl. Aarle-Rixtel 23.03.1899.

2.                   Johanna Maria van de Kerkhof, geb. Aarle-Rixtel 25.10.1876, religieuse, overl. Hilvarenbeek 02.03.1946.

3.                   Andreas Franciscus van de Kerkhof, geb. Aarle-Rixtel 04.04.1878, overl. Aarle-Rixtel 13.05.1879

4.                   Adriana Francisca van de Kerkhof, geb. Aarle-Rixtel 14.05.1879, overl. Aarle-Rixtel 06.10.1879.

5.                   Adriana Francisca van de Kerkhof, geb. Aarle-Rixtel 03.09.1880, Liefdezuster, overl. Moergestel 30.04.1902|a|.

6.                   Leonardus van de Kerkhof, geb. Aarle-Rixtel 29.10.1881, uurwerkrepareerder, overl. Aarle-Rixtel 22.05.1900.

7.                   Joseph van de Kerkhof, geb. Aarle-Rixtel 19.03.1883, overl. Aarle-Rixtel 11.07.1883.

8.                   Joseph van de Kerkhof, geb. Aarle-Rixtel 13.04.1884; volgt [2].

Uit het huwelijk van de Kerkhof-Dahmen:

9.                   Johannes Engelbertus van de Kerkhof, geb. Aarle-Rixtel 02.04.1887, horlogemaker, overl. Aarle-Rixtel 18.01.1906.

10.               Marinus Josephus van de Kerkhof, geb. Aarle-Rixtel 21.09.1888, uurwerkmaker (1914), overl. Moergestel 20.01.1967, tr. Aarle-Rixtel 09.06.1914 Maria Theresia van den Bogaard, geb. Aarle-Rixtel 22.07.1884, overl. Aarle-Rixtel 06.01.1960, d.v. Jan Baptist van den Bogaard, smid, en Theodora Teunisse.

11.               Catharina Maria van de Kerkhof, geb. Aarle-Rixtel 19.12.1889, overl. Aarl-Rixtel 14.07.1902.

12.               Bertha Maria van de Kerkhof, geb. Aarle-Rixtel 24.11.1890, overl. Gemert 15.02.1963, tr. 1e Tilburg 08.09.1931 Joannes Josephus Aloijsius Cornelius Zebregs, geb. Tilburg 25.08.1881, timmerman, overl. Tilburg 27.02.1939, z.v. Antonie Zebregs, timmerman, en Hendrieka Hobbelen; tr. 2e Gemert 10.06.1942 Hendricus Bosmans, geb. Gemert 28.05.1888, z.v. Hendricus Bosmans, ruilebuiter, en Geertruda Peeters.
     JJACZ tr. 1e Tilburg 13.05.1903 Maria Joanna Kuiper, geb. Tilburg 06.10.1880, overl. Tilburg 12.08.1930, d.v. Adrianus Johannes Kuiper, schilder, en Helena van Dieren.

13.               Maria Wilhelmina van de Kerkhof, geb. Aarle-Rixtel 28.04.1892, overl. Aarle-Rixtel 01.07.1910.

14.               Engelbertus Franciscus van de Kerkhof, geb. Aarle-Rixtel 17.03.1894, overl. Aarle-Rixtel 30.06.1894.

15.               Franciscus Josephus van de Kerkhof, geb. Aarle-Rixtel 30.03.1895, overl. Aarle-Rixtel 16.09.1895.

16.               Wilhelmina Petronella Maria van de Kerkhof, geb. Aarle-Rixtel 17.05.1896, overl. Aarle-Rixtel 10.07.1901.

17.               Wilhelmus Franciscus van de Kerkhof, geb. Aarle-Rixtel 31.08.1898, horlogemaker, tr. Aarle-Rixtel 01.07.1933 Sophia Maria Josephina Schwering, geb. Zorgvlied (Diever) 01.03.1908, d.v. Leonardus Schwering, brievengaarder, en Steventje Veldman.

 

Noten: |a| ook overl.akte Aarle-Rixtel 1902 no.17.

 

[6] Hendrikus Schellens, geb. Westerhoven 01.11.1851, gemeente-ontvanger, overl. Westerhoven 17.12.1924, tr. Westerhoven 01.06.1881

[7] Maria Catharina Neutkens, geb. Westerhoven 06.09.1856, landbouwster (1881), overl. Westerhoven 24.03.1926.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelia Schellens, geb. Westerhoven 03.09.1882; volgt [3].

2.                   Peter Johannes Wilhelmus Schellens, geb. Westerhoven 07.04.1901, overl. Westerhoven 17.12.1960, tr. Westerhoven 02.06.1930 Maria Anna Valenberg, geb. Westerhoven 11.03.1906, d.v. Hendrik van Valenberg, landbouwer, en Elisabeth Smolders.

 

[8] Leonardus van de Kerkhof, ged. Aarle-Rixtel 20.04.1810, landbouwer (1846), jager (1873), onbezoldigd rijksveldwachter (1882), overl. Lieshout 23.06.1882, tr. Aarle-Rixtel 16.05.1846

[9] Catharina van der Linden, geb. Mierlo 28.08.1817, overl. Lieshout 19.01.1875.

Uit dit huwelijk:

1.                   Francis van de Kerkhof, geb. Lieshout 03.03.1847; volgt [4].

2.                   Wilhelmina van de Kerkhof, geb. Lieshout 07.02.1850, religieuse, overl. Veghel 14.01.1913.

3.                   Elisabeth van de Kerkhof, ook Elizabeth, geb. Lieshout 05.03.1852, geestelijke zuster|b|, overl. Schijndel 15.12.1913.

4.                   Johanna van de Kerkhof, geb. Lieshout 15.05.1855, overl. Beek en Donk 03.06.1937, tr. Aarle-Rixtel 16.06.1885 Johannes Marianus van den Broek, geb. Beek en Donk 15.01.1853, huisknecht, overl. Beek en Donk 27.03.1932, z.v. Francis van den Broek en Joanna Magdalena Munch.

5.                   Hendricus van de Kerkhof, geb. Lieshout 06.04.1858, overl. Lieshout 29.04.1860.

 

Noten: |b| schijndelwiki.nl * BHIC.nl * nl.wikipedia.

 

[10] Andreas Maas, ged. Lieshout (rk) 06.09.1796, landbouwer, overl. Lieshout 11.03.1860|b|, z.v. Francis Maas en Petronella Brouwers; tr. Lieshout 27.01.1827

[11] Johanna Swinkels, ged. Lieshout (rk) 15.01.1800, landbouwster, overl. Lieshout 12.02.1875.

Uit dit huwelijk (vader ook Andries):

1.                   Francisca Maas, geb. Lieshout 19.01.1828, overl. Lieshout 17.05.1877.

2.                   Johanna Maria Maas, geb. Lieshout 29.11.1828

3.                   Petronella Maas, geb. Lieshout 10.09.1829, overl. Eindhoven 02.10.1895, tr. Lieshout 15.05.1865 Arnoldus van Luijtelaar, geb. Woensel 28.04.1825, fabrikant (1853), bakker (1900), overl. Eindhoven 13.02.1900, z.v. Johannes van Luijtelaar en Maria van Kol.
     AvL tr. 1e Vessem 13.04.1853 Maria van Beers, geb.Vessem 30.12.1828, overl. voor 1865, d.v. Josephus van Beers en Theodora Peeters.

4.                   Brigitta Maas, geb. Lieshout 19.01.1832, landbouwster, overl. Lieshout 25.01.1911, tr. Lieshout 20.02.1857 Johannes Maas, geb. Lieshout 13.10.1829, landbouwer, overl. Lieshout 01.07.1900, z.v. Petrus Maas, landbouwer, en Anna Maria Maas, landbouwster.

5.                   Johanna Maas, geb. Lieshout 27.11.1833, dienstmeid (1864), overl. Erp 10.10.1920, tr. Erp 30.04.1864 Josephus Kerkhof, geb. Erp 16.11.1835, winkelier, z.v. Adrianus Kerkhof, landbouwer, en Christina van Lankvelt, landbouwster.

6.                   Peter Maas, geb. Lieshout 22.11.1835, overl. Lieshout 29.05.1915.

7.                   levenloos kind, Lieshout 16.12.1837.

8.                   Ambrosius Maas, geb. Lieshout 19.12.1838, landbouwer, overl. Lieshout 31.05.1928, tr. Lieshout 20.06.1881 Johanna Maria Pepers, geb. Lieshout 05.06.1856, landbouwster, overl. Lieshout 07.10.1930, d.v. Martinus Pepers, landbouwer, en Lamberdina van de Ven, landbouwster.

9.                   Lourina Maas, geb. Lieshout 15.05.1842, overl. Lieshout 08.05.1848.

10.               Maria Maas, geb. Lieshout 05.04.1846|a|; volgt [5].

 

Noten: |a| vader Andries; |b| overledene Andries.

 

[12] Peter Johannes Schellens, gef. Westerhoven (rk) 01.05.1807, bouwman/landbouwer, overl. Westerhoven 25.01.1892, tr. Westerhoven 26.08.1847|a|

[13] Johanna Cornelia Verhagen, geb. Westerhoven 30.09.1818, landbouwster, overl. Westerhoven 28.01.1891.

Uit dit huwelijk:

1.                   Peter Johannis Schellens, geb. Westerhoven 29.06.1848, landbouwer, overl. Westerhoven 06.12.1923.

2.                   Theodorus Schellens, geb. Westerhoven 18.11.1849, landbouwer, overl. Westerhoven 19.08.1867.

3.                   Hendrikus Schellens, geb. Westerhoven 01.11.1851; volgt [6].

4.                   Franciscus Schellens, geb. Westerhoven 12.11.1853, landbouwer, overl. Westerhoven 22.02.1924

5.                   Anna Maria Schellens, geb. Westerhoven 02.05.1857, overl. Westerhoven 15.03.1930.

6.                   Catharina Schellens, geb. Westerhoven 02.09.1859, overl. Westerhoven 16.08.1937.

7.                   Maria Anna Schellens, geb. Westerhoven 03.02.1862, overl. Westerhoven 07.09.1940, tr. Westerhoven 13.11.1893 Hendrikus Matheus Bernardus Bannenberg, geb. Bergeijk 04.03.1868, timmerman, overl. Westerhoven 21.04.1951, z.v. Gerardus Johannes Willebrordus Bannenberg en Maria Helena Giebels, landbouwster (1893).

 

Noten: |a| akte niet beschikbaar bij FamilySearch, apr’24.

 

[14] Willem Neutkens, geb. Westerhoven (rk) 06.09.1806, hoefsmid (1840,1856), smid (1863), overl. Westerhoven 06.01.1863, tr. Westerhoven 07.05.1840

[15] Maria Dimphna van Mierlo, geb. Westerhoven 13.10.1814, landbouwster, overl. Westerhoven 22.01.1876.

Uit dit huwelijk:

1.                   levenloze dochter, Westerhoven 06.08.1841.

2.                   Jacobus Neutkens, geb. Westerhoven 06.10.1842, hoefsmid (1868), winkelier (1878), overl. Westerhoven 05.12.1878, tr. Westerhoven 08.08.1868 Anna Maria Bekkers, geb. Westerhoven 10.11.1846, landbouwster (1868), winkelierster (1883), overl. Westerhoven 07.02.1883, d.v. Hendrikus Bekkers en Anan Maria Jansen, landbouwster (1868).

3.                   Peter Johannes Neutkens, geb. Westerhoven 25.02.1845, overl. Westerhoven 27.02.1845.

4.                   Peter Johannes Neutkens, geb. Westerhoven 14.06.1846, landbouwer, overl. Westerhoven 16.10.1870.

5.                   Christiaan Neutkens, geb. Westerhoven 22.02.1849, smid (1891), landbouwer (1905), overl. Westerhoven 07.10.1905, tr. Westerhoven 21.11.1891 Maria Catharina Adriaans, geb. Westerhoven 09.07.1866, landbouwster, overl. Valkenswaard 21.05.1944, d.v. Peter Johannes Adriaans, metselaar (1866), steenbakker (1891), en Huberdina Nijssen.

6.                   Poulina Neutkens, ook Paulina, geb. Westerhoven 26.05.1851, overl. Dommelen 20.01.1909.

7.                   Hendrikus Neutkens, geb. Westerhoven 27.10.1853, overl. Bergeijk 04.04.1937, tr. Valkenswaard 04.05.1903 Anna Maria van Overdijk, geb. Oirschot 12.08.1850, overl. Dommelen 05.01.1929, d.v. Jan van Overdijk en Adriana Verouden.

8.                   Maria Catharina Neutkens, geb. Westerhoven 06.09.1856; volgt [7].

 

[16] Joannes van de Kerkhof, ged. Aarle (rk) 13.04.1784, landbouwer, overl. Aarle-Rixtel 18.12.1863|d|, z.v. Henricus van de Kerkhof en Helena Lapin (zie Bijlage A); tr. Aarle-Rixtel (rk) 29.02.1808

[17] Wilhelma van den Boomen, ged. Aarle (rk) 09.04.1779, landbouwster (1846), overl. Aarle-Rixtel 27.10.1857|c|, d.v. Thomas van den Boomen en Elisabeth Swinkels.

Voorkind:

1.                   Thomas van de Kerkhof, ged. Aarle-Rixtel (rk) 25.02.1808|a|, landbouwer, overl. Aarle-Rixtel 21.10.1884|e|.

Uit dit huwelijk (vader ook Johannes, moeder ook Wilhelmina/Willemina):

2.                   Leonardus van de Kerkhof, ged. Aarle-Rixtel (rk) 08.01.1809, w.s. jong gestorven.

3.                   Leonardus van de Kerkhof, ged. Aarle-Rixtel (rk) 20.04.1810|b|; volgt [8].

4.                   Elisabeth van de Kerkhof, geb. Aarle-Rixtel 25.02.1816, overl. Aarle-Rixtel 15.05.1817.

5.                   Hendrik van de Kerkhof, ook Hendrikus, geb. Aarle-Rixtel 11.04.1819, bouwman/landbouwer, overl. Aarle-Rixtel 07.11.1895, tr. Aarle-Rixtel 16.06.1854 Lutgardis van Veldhoven, ook van Velthoven, geb. Mierlo 26.08.1820, dienstmeid (1854), overl. Aarle-Rixtel 13.02.1889, d.v. Jan van Veldhoven en Elisabeth Slegers.

 

Noten: |a| filius illegitimus; |b| vader Johannes, moeder Wilhelmina van den Boom , get. Joannes Swinkels en Anna Maria van de Kerkhof {tante}; |c| overledene Wilhelmina; |d| overledene Johannes; |e| oud 71 jaar {>geb.ca.1813} (overl.akte Aarle-Rixtel 1884 no.31).

 

[18] Hendrik van der Linden, ged. Mierlo 17.07.1783, dagloner (1817), bouwman/landbouwer (1821,1860), overl. Lierop 21.12.1860, z.v. Hendrik van der Linden (-1810) en Hendrina van Leensel (-1810); tr. 2e Lierop 02.11.1828|d| Johanna Maria van Eijck, ged. Lierop 08.12.1785, landbouwster, overl. Lierop 24.03.1848, d.v. Willem van Eijck (-1820) en Maria van Breij (-1813); tr. 3e Lierop 27.10.1849 Maria Looijmans, ged. Someren 27.02.1810, landbouwster (1860,1861), overl. Geldrop 08.05.1897|e|, d.v. Joannes Peter Looijmans en Hendrica van Otterdijk; tr. 1e

[19] Francina Rijkers, geb. Dessel|b| ca. 1776/1777, overl. Mierlo 20.08.1828|a|, d.v. Jan Rijkers en Johanna Maria Verstappen.

     ML tr. 2e Lierop 23.10.1861|f| Andreas Janssen, ook Andries, ged. Lierop 21.04.1810, landbouwer (1832), wever (1861), overl. Lierop 19.01.1875, z.v. Jacobus Jansen en Joanna Maria van Oorschot.

     AJ tr. 1e Heeze 20.09.1832 Henrica van Nunen, ook Hendrina, ged. Heeze 06.11.1808, landbouwster, overl. Lierop 12.02.1858, d.v. Hendrik van Nuenen, landbouwer, en Johanna Maria van den Hurk.

Uit dit huwelijk (moeder ook Francijn):

1.                   Joanna van der Linden, ged. Mierlo 23.05.1809, dienstmeid (1835), overl. Mierlo 05.06.1870, tr. 1e Mierlo 14.10.1835 Arnoldus van Bree, ged. Mierlo 08.02.1797, bouwman, overl. Mierlo 08.08.1861, z.v. Jan van Bree, bouwman, en Joanna Maria Maes (-1802); tr. 2e Mierlo 08.01.1863 Wilbert Miggels, geb. Bakel en Milheeze 08.01.1863, landbouwer, z.v. Franciscus Antonie Miggels en Helena Johanna Reijnders.
     WM tr. 1e Gordina Verhuijsen, geb. Geldrop ca. 1806, landbouwster, overl. Someren 10.04.1860, d.v. Antonie Verhuijsen en Maria van Grotel.

2.                   Hendrika van der Linden, ook Hendrina, geb. Mierlo 13.08.1811, dienstmeid (1849), overl. Mierlo 27.11.1878, tr. Mierlo 15.02.1849 Joannes Verhees, geb. Mierlo 28.03.1819, bouwman, overl. na 1878, z.v. Hendrik Verhees en Catharina Ackers.

3.                   Catharina van der Linden, geb. Mierlo 07.03.1815, overl. Mierlo 19.03.1815.

4.                   Catharina van der Linden, geb. Mierlo 28.08.1817; volgt [9].

5.                   Johanna Maria van der Linden, ook Anna Maria, geb. Mierlo 20.07.1821|c|, overl. Mierlo 14.01.1879, landbouwster, tr. Lierop 20.04.1849 Joannes Verhuijsen, ook Verhuijzen, geb. Mierlo 04.01.1821, wever, overl. Mierlo 14.02.1873, z.v. Theodorus Verhuijsen en Godefrida Aarts.

 

Noten: |a| overledene Josina (overl.akte Mierlo 1828 no.27); |b| arrondissement Turnhout, provincie Antwerpen, gewest Vlaanderen; |c| moeder Josina (geb.akte Mierlo 1821 no.31); |d| bruidegom wedr Josina (huw.akte Lierop 1828 no.5); |e| overledene Johanna, vader Johannes, moeder Hendrina, wede Hendrikus van der Linden (overl.akte Geldrop 1897 no.20); |f| bruid Loijmans (huw.akte Lierop 1861 no.3).

 

[20] Franciscus Maas, overl. tussen 1799 en 1827, tr.

[21] Petronella Brouwers, overl. Lieshout 27.12.1799.

– Er is een Franciscus Maas/Maes, ged. Lieshout (rk) 28.01.1762 [z.v. Andreas Maas/Maes en Josina van Mierlo], landbouwer, overl. Lieshout 11.09.1826|b|, tr. Lieshout (rk) 28.11.1802 Francisca van der Zanden, ook van der Sande, ged. Lieshout (rk) 18.02.1771, landbouwster (1826,1828), d.v. Antonius van der Zanden en Maria Swinkels.

     FvdZ tr. 2e Lieshout 01.08.1828 Jacobus Gommans, ged. Blerick 01.11.1787, landbouwer, overl. Lieshout 06.12.1863, z.v. Theodorus Gommans en Anna Catharina Berden.

   JG tr. 1e Lieshout 06.02.1824 Francisca van Duijnhoven, ook van Duinhoven, ged. Lieshout (rk) 03.04.1795, landbouwster, overl. Lieshout 06.11.1827, d.v. Franciscus van Duijnhoven en Dorothea Maas.

Uit dit huwelijk:

1.                   Andreas Maas, ged. Lieshout (rk) 06.09.1796; volgt [10].

2.                   Maria Maes, ook Maas, ged. Lieshout (rk) 09.08.1799, landbouwster, overl. Lieshout 06.04.1848, tr. Lieshout 11.11.1819 Martinus van Osch, ged. Lieshout 08.04.1795, landbouwer, z.v. Henricus van Osch, bouwman, en Jennemaria Sterken.

 

Noten: |b| geen vermelding van een eerdere partner (overl.akte Lieshout 1826 no.12).

 

[22] Laurentius Swinkels, ook Lourens, ged. Lieshout (rk) 08.01.1768, bierbrouwer (1820,1840), overl. Lieshout 23.08.1840, z.v. Ambrosius Swinkels (-1805) en Bregitta Laurenti Morees; tr.

[23] Petronella van Asten, geb. Bakel en Milheeze ca. 1763, bierbrouwster (1829), overl. Lieshout 06.06.1829, d.v. Petrus van Asten en Wilhelmina van de Weijer.

Uit dit huwelijk:

1.                   Laurentius Swinkels, ook Laurens/Lauwerentius, ged. Lieshout (rk) 14.05.1794, bouwman, overl. Son en Breugel 17.08.1847, tr. 1e Nederwetten en Eckart 30.01.1820 Johanna van de Meeracker, geb. Nederwetten en Eckart 16.05.1794, overl. Son en Breugel 04.05.1824, d.v. Jan van de Meeracker en Maria Sanders; tr. 2e Son en Breugel 21.05.1825 Adriana Sanders, geb. Best 03.09.1797, landbouwster, overl. Son en Breugel 19.02.1838, d.v. Theodorus Sanders en Joanna van Erp.

2.                   Helena Maria Swinkels, ged. Lieshout (rk) 13.11.1796, landbouwster, overl. Aarle-Rixtel 16.12.1883, tr. Lieshout 25.09.1823 Wilhelmus van den Heuvel, ged. Lieshout (rk) 04.12.1794, landbouwer, overl. Aarle-Rixtel 20.05.1859, z.v. Henricus van de Heuvel en Catharina van de Cruijs/Kruis.

3.                   Franciscus Swinkels, ged. Lieshout (rk) 21.08.1798, bierbrouwer, overl. Lieshout 04.02.1867, tr. Mierlo 04.11.1838 Petronella Donkers, geb. Mierlo 31.08.1809, landbouwster, overl. Lieshout 18.02.1897, d.v. Cornelis Donkers en Lutgardis van Tilborg.

4.                   Joannes Swinkels, ged. Lieshout (rk) 21.08.1798.

5.                   Johanna Swinkels, ged. Lieshout (rk) 15.01.1800; volgt [11].

6.                   Wilhelmina Swinkels, ged. Lieshout (rk) 25.09.1801, landbouwster, overl. Lieshout 14.11.1871, tr. Lieshout 11.11.1831 Johannes van den Broek, geb. Lieshout 11.02.1800, bouwknecht (1831), overl. Lieshout 29.08.1872, z.v. Johannes van den Broek en Dorothea van de Rijt.

7.                   Brigitta Swinkels, ged. Lieshout (rk) 31.01.1803, landbouwster, overl. Helmond 09.12.1856, tr. Lieshout 20.11.1840 Embertus Swinkels, ged. Helmond 23.11.1810, landbouwer, overl. Helmond 02.09.1857, z.v. Johannes Swinkels en Anna Maria Verstappen.
     ES tr. 1e Bakel en Milheeze 12.01.1833 Joanna Maria Manders, geb. Bakel en Milheeze 30.04.1813, landbouwster, overl. Bakel en Milheeze 15.10.1836, d.v. Peter Martens en Elisabeth Kluijtmans.

8.                   Ambrosius Swinkels, ged. Lieshout (rk) 26.10.1806, bierbrouwer (1825), landbouwer (1872), overl. Lieshout 08.06.1872, tr. Lieshout 29.10.1825 Johanna Swinkels, ged. Lieshout (rk) 10.11.1806, landbouwster, overl. Lieshout 19.02.1865, d.v. Martinus Swinkels en Margarita Sterken.

 

[24] Johannis Schellens, ook Jan, geb. Westerhoven ca. 1770/1771, marchand (aug1811), cultivateur (sep1811), laboureur (1813), herbergier{?} (1815), vice-burgemeesster (1818), gemeenteontvanger (1820), koopman (1848), overl. Westerhoven 07.07.1848, z.v. Peter Schellens en Johanna van Bommel, tr.

[25] Anna Maria Verbeek, geb. Westerhoven ca. 1780, overl. (kraambed) Westerhoven 23.07.1820, d.v. Theodorus Verbeek en Dingena Aarts.

Uit dit huwelijk:

1.                   Joanna Maria Schellens, ook Jeanne Marie, ged. Westerhoven (rk) 09.06.1806, overl. Westerhoven 13.09.1811|a|.

2.                   Petrus Joannes Schellens, ged. Westerhoven (rk) 01.05.1807; volgt [12].

3.                   Leonardus Schellens, ged. Westerhoven (rk) 18.11.1808.

4.                   Theodorus Schellens, ged. Westerhoven (rk) 16.01.1810, overl. Westerhoven 21.12.1901.

5.                   Anne Marie Schellens, geb. Westerhoven 19.08.1811|b|.
= w.s. Maria Anna Schellens, geb. Westerhoven ca. 1811, overl. Westerhoven 26.10.1856.

6.                   Corneille Schellens, ook Cornelis, geb. Westerhoven 11.10.1813|c|, winkelier, overl. Westerhoven 03.0.1871, tr. Westerhoven 07.02.1859 Cornelia Aarts, geb. Westerhoven 05.04.1839, herbergierster (1894), overl. Westerhoven 23.07.1894, d.v. Johannes Theodorus Aarts, landbouwer, en Maria Neutkens.

7.                   Johanna Schellens, geb. Westerhoven 28.04.1815, landbouwster (1846), winkelierster (1860), overl. Westerhoven 07.12.1860, tr. Westerhoven 13.05.1846 Wilhelmus van Gerwen, geb. Westerhoven 06.02.1816, timmerman, overl. Westerhoven 04.04.1866, z.v. Stefanus van Gerwen en Anna Maria Bosmans, landbouwster.

8.                   Antonius Schellens, geb. Westerhoven 24.02.1818, verwer (1860), overl. Westerhoven 20.01.1872.

9.                   Dingena Schellens, geb. Westerhoven 18.07.1820, winkelierster (1856,1885), overl. Westerhoven 28.10.1885, tr. Westerhoven 04.08.1856 Johannis Jacobus van Deijck, geb. Riethoven 30.04.1820, fabrikant en koopman (1856), fabrikant (1882), overl. Westerhoven 13.01.1882, z.v. Jan van Deijck en Maria Verlinden.

 

Noten: |a||b||c| vader Jean, moeder Anne Marie.

 

[26] Jan Verhagen, geb. Westerhoven ca. 1772, cultivateur (1814), bouwman (1815,1818), burgemeester van Westerhoven (1832-1846), overl. Westerhoven 03.04.1846, z.v. Jan Verhagen en Cornelia Ooms; tr.

[27] Joanna Catharina van Keersop, ged. Dommelen (rk) 29.09.1779, landbouwster, overl. Westerhoven 06.02.1847|b|, d.v. Albertus van Keersop en Gertrudis Bierings.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jean Verhagen, geb. Westerhoven xx.01.1813, overl. Westerhoven 21.02.1813|a|.

2.                   Johanna Cornelia Verhagen, geb. Westerhoven 29.03.1814, overl. Westerhoven 12.03.1815.

3.                   Cornelis Albertus Verhagen, geb. Westerhoven 13.02.1816, bouwman/landbouwer, overl. Westerhoven 15.10.1880, tr. Westerhoven 29.05.1846 Maria Catharina Schrijvers, geb. Westerhoven 08.05.1826, overl. Westerhoven 16.03.1899, d.v. Albertus Schrijvers en Catharina Verbeek

4.                   Johanna Cornelia Verhagen, geb. Westerhoven 30.09.1818; volgt [13].

 

Noten: |a| vader Jean, moeder Catharine; |b| overledene Catharina, oud 65 jaar (overl.akte Westerhoven 1847 no.4).

 

[28] Jacobus Neutkens, geb. Westerhoven ca. 1762/1763, bouwman, overl. Westerhoven 27.01.1831, z.v. Francis Neutkens en Johanna Francisca van der Sloot; tr.

[29] Paulina van Mierlo, ook Poulina, geb. Westerhoven ca. 1766, landbouwster, overl. Westerhoven 17.10.1824, d.v. Willem van Mierlo en Maria Verhagen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Joannes Neutkens, ook Jan/Johannes, ged. Westerhoven (rk) 27.03.1800, bouwman/landbouwer, burgemeester van Westerhoven (1846-ca.1874), overl. Westerhoven 20.05.1883, tr. Westerhoven 25.04.1844 Henrica van den Oever, geb. Tongelre 05.01.1814, landbouwster, overl. Westerhoven 31.03.1905, d.v. Mathijs van den Oever en Joanna Maria van de Ven.
Uit dit huwelijk: Johanna Maria Neutkens (1849-), tr. Westerhoven 01.06.1874 Joseph Baken (1844-1931), burgemeester van Westerhoven (1874-1917).

2.                   Maria Neutkens, ged. Westerhoven (rk) 28.10.1802, landbouwster (1835), herbergierster (1854), overl. Westerhoven 09.01.1854, tr. Westerhoven 13.12.1835 Johannes Theodorus Aerts, ook Aarts, geb. Westerhoven 17.09.1803, koopman (1835), landbouwer (1870), overl. Westerhoven 31.03.1870, z.v. Hendrikus Aerts en Cornelia Maas.

3.                   Guillielmus Neutkens, geb. Westerhoven (rk) 06.09.1806; volgt [14].

4.                   Anna Maria Neutkens, ged. Westerhoven (rk) 08.07.1809.
= w.s. kind, begr. Westerhoven 12.01.1810.

 

[30] Johannes Wilhelmus van Mierlo, ged. Waalre (rk) 27.09.1769|e|, tonnelier (1812), bouwman (1814,1818), overl. Westerhoven 09.08.1818, z.v. Pieter van Mierlo en Johanna Maria Roijers; tr. 1e Christina van Weert, overl. voor 1807; otr.  Bergeijk (schepenbank) 27.06.1807, tr. Bergeijk (rk) 12.07.1807

[31] Maria Catharina Verbeek, ged. Westerhoven (rk)14.02.1786, landbouwster, overl. Westerhoven 17.12.1864, d.v. Theodorus Verbeek en Dijmphna Aarts; tr. 2e Westerhoven 16.01.1820 Albertus Schrijvers, ged. Schaft (rk) 09.07.1787, bouwman, overl. voor 1851, z.v. Adam Schrijvers, bouwman, en Maria Catharina Kuijpers.

Uit het huwelijk van Mierlo-Verbeek:

1.                   Chretien van Mierlo, ook Christiaan, geb. Westerhoven 25.11.1812|a|, bouwman, overl. Westerhoven 16.04.1839.

2.                   Maria Dimphna van Mierlo, geb. Westerhoven 13.10.1814|b|; volgt [15].

3.                   Peter Johannes van Mierlo, geb. Westerhoven 02.08.1816, landbouwer, overl. Westerhoven 07.08.1868, tr. Westerhoven 24.01.1857 Johanna Maria van Stratum, geb. Westerhoven 09.12.1804, landbouwster, overl. Westerhoven 15.04.1866, d.v. Hendrik van Stratum en Elisabeth van Baarschot.
     JMvS tr. 1e Westerhoven 27.06.1839|c| Willem van Summeren, geb. Neerpelt ca. 1802, landbouwer, overl. Westerhoven 14.11.1854, z.v. Helena van Summeren.

4.                   Johanna Dorethea van Mierlo, ook Johanna Dorothea, geb. Westerhoven 08.08.1818, landbouwster, overl. Waalre 14.02.1885, tr. Westerhoven 11.02.1847 Martinus Karssemakers, geb. Waalre 12.08.1821, kuiper, overl. Waalre 13.01.1902, z.v. Jan Karssemakers en Hendrina Sleegers.

Uit het huwelijk Schrijvers-Verbeek:

5.                   Hendrikus Schrijvers, ook Hendrik, geb. Westerhoven 08.11.1820, bouwman/landbouwer, overl. Westerhoven 16.06.1890, tr. 1e Westerhoven 11.05.1843 Adriana Snoeks, geb. Westerhoven 06.10.1816, landbouwster, overl. Westerhoven 28.01.1864, d.v. Adriaan Snoeks, bouwman, en Maria Verkoijen; tr. 2e Westerhoven 01.05.1868 Wilhelmina van der Heijden, geb. Bergeijk 08.04.1825, landbouwster, overl. Westerhoven 01.04.1891, d.v. Jan van der Heijden en Anna Maria Lommers, bouwvrouw (1868).

6.                   Peter Johannis Schrijvers, geb. Westerhoven 22.11.1822, overl. Westerhoven 25.03.1825.

7.                   Leonardus Rumoldus Schrijvers, geb. Westerhoven 24.08.1824, bouwman/landbouwer, overl. Westerhoven 13.08.1889, tr. 1e Westerhoven 15.05.1851 Maria Christina Snoeks, geb. Westerhoven 31.03.1821, landbouwster, overl. Westerhoven 22.12.1853, d.v. Adriaan Snoeks, bouwman, en Maria Verkoijen; tr. 2e Riethoven 06.06.1856 Maria Anna Intven, geb. Riethoven 27.08.1825, landbouwster, overl. Westerhoven 15.04.1863, d.v. Andries Intven, landbouwer, en Maria Rademakers, landbouwster; tr. 3e Westerhoven 23.11.1863 Anna Reniers, geb. Steensel 18.03.1842, dienstmeid (1863), overl.Valkenswaard 22.11.1905, d.v. Johannes Reniers, landbouwer, en Petronella Dekkers, landbouwster.

8.                   Maria Catharina Schrijvers, geb. Westerhoven 08.05.1826, overl. Westerhoven 16.03.1899, tr. Westerhoven 29.05.1846 Cornelis Albertus Verhagen (1816-1898), z.v. Jan Verhagen en Catharina van Keersop.

9.                   Anna Maria Schrijvers, geb. Westerhoven 07.05.1830, overl. Riethoven 11.07.1903, tr. Westerhoven 24.01.1857 Johannes van Deijck, geb. Riethoven 10.03.1821, bierbrouwer (1857), gemeenteontvanger (1876), overl. Riethoven 17.11.1876, z.v. Hendrik van Deijck en Catharina Verweijen, landbouwster (1857).

 

Noten: |a| vader Jean, moeder Catherine; |b| vader Jan, moeder Catharina; |c| machtiging bij KB 21.03.1839 no.127 ‘om aan Willem van Summeren niet te vorderen het overleggen zijnder geboorteakte of eener akte van bekendheid ter vervanging van dezelve’ (huw.akte Westerhoven 1839 no.); |d| nu deelgemeente van Pelt, arrondissement Maaseik, provincie Limburg, gewest Vlaanderen; |e| dopeling Joannes Guillielmus, vader Petrus, moeder Joanna.

 


Bijlage A

 

[32] Henricus van de Kerkhof, geb. Gemert ca. 1751, laboureur (1811), dagloner (1817), overl. Aarle-Rixtel 19.07.1817, z.v. Hendrik van de Kerkhof en Anna Maria Donkers; tr. Rixtel (rk) 16.08.1778

[33] Helena Lapin, overl. voor 1811.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Maria van de Kerkhof, ged. Aarle (rk) 24.10.1778.

2.                   Andreas van de Kerkhof, ged. Aarle (rk) 26.08.1780, w.s. jong gestorven.

3.                   Godefridus van de Kerkhof, ook Godfroid, ged. Aarle (rk) 11.10.1782, laboureur (1811), tr. Aarle-Rixtel 26.09.1811 Jeanne Marie van Ansem, geb. Stiphout 18.01.1787, cultivatrice (1811), d.v. Pierre van Ansem, cultivateur (1811),  en Helene Hendriks.

4.                   Joannes van de Kerkhof, ged. Aarle (rk) 13.07.1784; volgt [16].

5.                   Catharina van de Kerkhof, ged. Aarle (rk) 09.11.1785.

6.                   Andreas van de Kerkhof, ged. Aarle (rk) 24.02.1787.

7.                   Peter van de Kerkhof, ged. Aarle-Rixtel 25.06.1792, landbouwer, tr. Aarle-Rixtel 15.06.1820 Catharina Verscheuren, ged. Aarle-Rixtel 05.02.1792, landbouwster, d.v. Gerardus Verscheuren, landbouwer, en Arnolda Swinkels.

 


terug naar Kwartierstaten Tilburgse hoogleraren