Frans Loman (1924-1961)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Tilburgse hoogleraren en lectoren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, mei 2020 (laatst herzien oktober 2020)

 


 

[1] Frans Loman, geb. Breda 23.09.1924, lector Tilburg (1963-1961), overl. (‘een noodlottig ongeval’) Tilburg 19.10.1961, begr. Ginneken (Bpl. De Bieberg) 23.10.1961.

 

[2] Geert Pieter Loman, geb. Veendam 17.08.1893, assistent-accountant (1919,1923), overl. na 1956; tr. 2e voor 1961 E.C.M. Oudenhuysen, geb. Breda 08.04.1895; tr. 1e Veendam 26.08.1919
[3] Niessiene Katriene Vegter, geb. Winschoten 11.10.1892, overl. Breda 11.11.1956.

Uit dit huwelijk o.a.:

1.                   Frans Loman, geb. ’s-Gravenhage 20.07.1920, overl. Breda 10.11.1923.

2.                   Frans Loman, geb. Breda 23.09.1924; volgt [1].

 

[4] Frans Loman, geb. Westerdiep (Veendam) 14.05.1853, schipper (1877,1884), zeeman (1886), arbeider (1891,1893), fabrieksarbeider (1911), werkman (1912), arbeider (1919), overl. Veendam 16.11.1927, tr. Veendam 05.02.1877

[5] Jantje Bakker, geb. Ommelanderwijk (Veendam) 18.06.1855, overl. Wildervank 25.01.1946|b|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Alberdina Loman, geb. Veendam 12.10.1878, overl. Hoogezand-Sappemeer 14.10.1963, tr. Veendam 14.05.1912 Egbert Oosterop, geb. Veendam 01.03.1886, kleermaker (1912), fotograaf (1943), overl. Musselkanaal (Onstwedde) 10.05.1943|c|, z.v. Pieter Oosterop, kleermaker, en Hillechien Beekhuis.

2.                   Harm Loman, geb. Ommelanderwijk (Veendam) 21.10.1880, fotograaf (1919,1930), tr. Veendam 08.04.1930 Jantje Huizing (1889-)
     JH tr. 1e 1911 Klaas Geert Loman (1886-1927), jongere broeder van Harm.

3.                   Klaas Loman, geb. Veendam 16.05.1882, overl. Veendam 24.03.1883.

4.                   levenloos kind, Veendam 09.02.1884.

5.                   Klaas Geert Loman, geb. Veendam 17.01.1886, fotograaf, overl. Groningen 10.08.1927|a|, tr. Sappemeer 11.05.1911 Jantje Huizing, geb. Kloosterveen (Assen) 17.12.1889, d.v. David Huizing, landbouwer (1889), boerenarbeider (1911), en Jantje Voorma.
     JH tr. 2e 1930 Harm Loman (1880-), oudere broeder van Klaas Geert.

6.                   Henderika Hebelina Loman, geb. Veendam 12.04.1891, overl. Stadskanaal (Onstwedde) 31.03.1965, tr. Veendam 10.05.1919 Pieter Huizinga, geb. Aduard ca. 1891, fotograaf, z.v. Jan Huizinga, timmerman, en Trijntje Friso.

7.                   Geert Pieter Loman, geb. Veendam 17.08.1893; volgt [2].

 

Noten: |a| ook overl.akte Wildervank 1927 no.93; |b| ook overl.akte Veendam 1946 no.25; |c| ook overl.akte Veendam 1943 no.47.

 

[6] Geert Vegter, geb. Ommelanderwijk (Veendam) 06.03.1864, koopman (1892,1893), schoenmaker (1896), schoenenfabrikant (1898), schoenmaker (1901), schoenfabrikant (1903), overl. Veendam 08.03.1903, tr. Wildervank 21.01.1892

[7] Engberta Elizabet van Delden, geb. Wildervank 22.12.1867, overl. Veendam 27.08.1956.

Uit dit huwelijk:

1.                   Niessiene Katriene Vegter, geb. Winschoten 11.10.1892; volgt [3].

2.                   Harm Jan Vegter, geb. Winschoten 23.10.1893, stuurman, overl. Groningen 29.03.1968, tr. Groningen 19.06.1917 Anje Tillema, geb. Groningen 13.09.1893, d.v. Klaas Tillema, handelsagent, en Aafke Clason.

3.                   Jan Vegter, geb. Veendam 06.01.1896.

4.                   Johannes Bernard Vegter, geb. Veendam 23.07.1898, machinist (1919), machinist ter koopvaardij (1925), tr. Groningen 19.05.1925 Hinderika Elisabeth Bensik, geb. Groningen 21.07.1903, d.v. Casper Bensik, vleeshouwer, en Riemke Hutting.

5.                   Jan Engbert Vegter, geb. Veendam 10.05.1901, overl. na 1921.

 

[8] Klaas Loman, geb. Veendam 14.05.1808, ged. Veendam 05.06.1808, zeeman (1837,1848), schipper (1851), zeeman (1853), schipper (1877), overl. Westerdiep (Veendam) 15.11.1879, tr. Veendam 27.12.1837

[9] Albertje Wever, geb. Wildervank 1808|a|, dienstmeid (1837), overl. Westerdiep (Veendam) 10.04.1870.

Uit dit huwelijk:

1.                   Geert Loman, geb. Veendam 15.09.1838.

2.                   Pieter Loman, geb. Westerdiep (Veendam) 29.09.1840, matroos, overl. (‘ertrunken’) Rostock 11.10.1862|b|, begr. Rostock 14.10.1862.

3.                   Gerrit Loman, geb. Westerdiep (Veendam) 21.10.1843, overl. Westerdiep (Veendam) 10.01.1844.

4.                   Frans Loman, geb. Westerdiep (Veendam) 28.08.1848, overl. Westerdiep (Veendam) 05.09.1851.

5.                   Frans Loman, geb. Westerdiep (Veendam) 14.05.1853; volgt [4].

 

Noten: |a| geb. ‘in het jaar’ 1808 (huw.akte Veendam 1837 no.53) & oud 60 jaar, ‘verdere renseignementen onbekend’ (overl.akte Veendam 1870 no.60); |b| overl.akte Veendam 30.11.1863 no.161.

 

[10] Harm Bakker, geb. Veendam 19.10.1831, bakker (1852,1877), arbeider (1885), werkman (1886,1890), fabrieksarbeider (1897), overl. Westerdiep (Veendam) 24.03.1905, tr. Veendam 14.06.1852

[11] Hinderkien Schnijder, geb. Ommelanderwijk (Veendam) 19.06.1833, overl. Ommelanderwijk (Veendam) 15.05.1897.

Uit dit huwelijk (moeder ook Hendrikje/Hindrikje, ook Schnieder):

1.                   Geert Bakker, geb. Ommelanderwijk (Veendam) 07.08.1853, schipper, overl. Wildervank 20.03.1943, tr. Veendam 10.04.1878 Divertje Snijder, geb. Ommelanderwijk (Veendam) 05.08.1854, overl. Wildervank 20.05.1928, d.v. Sebe Hindriks Snijder, landbouwer, en Christina Kaspers van Greven.

2.                   Jantje Bakker, geb. Ommelanderwijk (Veendam) 18.06.1855|a|; volgt [5].

3.                   Hindrik Bakker, geb. Ommelanderwijk (Veendam) 26.07.1861, bakker, overl. Wildervank 19.04.1945, tr. Wildervank 29.04.1886 Wilhelmina Everdina Ocken, geb. Stadskanaal (Wildervank) 08.08.1862, overl. Wildervank 03.11.1942, d.v. Albert Roelfs Ocken, verver, en Aaltje Klaassens Prummel.

4.                   Hendrik Bakker, geb. Ommelanderwijk (Veendam) 19.02.1864, overl. Ommelanderwijk (Veendam) 04.10.1876.

5.                   Elisabeth Bakker, geb. Ommelanderwijk (Veendam) 09.01.1867, overl. Ommelanderwijk (Veendam) 19.06.1897, tr. Veendam 11.09.1885 Jakob Zeeven, geb. Ommelanderwijk (Veendam) 22.01.1864, onderwijzer, overl. Ermelo 01.01.1948, z.v. Evert Zeeven, zeeman (1864), fabrikant (1885), fabrieksopzichter (1898), en Assina Kaiser.
     JZ tr. 2e Veendam 12.05.1898 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Zwolle 20.12.1899, ingeschr. Stad Vollenhove 16.05.1900, aant. Veendam 09.06.1900) Jantje van der Bos, geb. Ommelanderwijk (Veendam) 08.09.1861, d.v. Roelf Willems van der Bos, zeeman, en Alberdina Hiddes Dik; tr. 3e Rotterdam 02.09.1908 Jantje Kooi, geb. Groningen 21.09.1874, overl. Rotterdam 15.05.1944|b|, d.v. Ties Jans Kooi, schipper, en Kornelia Berends Hazenberg.
     JK tr. 1e Rotterdam 13.07.1898 Berend Bonninga, geb. Schouwerzijl (Leens) 24.09.1870, overl. Rotterdam 16.12.1903, z.v. Jacob Bonninga en Hilje Pel; tr. 2e Rotterdam 17.05.1905 Roelf Bonninga, geb. Schouwerzijl (Leens) 27.03.1869, overl. Rotterdam 25.05.1907, oudere broeder van Berend.

6.                   Jantina Bakker, geb. Ommelanderwijk (Veendam) 30.03.1869, overl. Ommelanderwijk (Veendam) 27.07.1890.

7.                   Geerto Bakker, geb. Ommelanderwijk (Veendam) 30.11.1871, overl. Ommelanderwijk (Veendam) 27.01.1872.

8.                   Geerto Bakker, geb. Ommelanderwijk (Veendam) 08.04.1873, schipper, overl. Groningen 16.07.1940, tr. Groningen 01.03.1900 Harmina Meiring, geb. Groningen 10.09.1878, overl. Groningen 06.08.1933, d.v. Hendrik Meiring, schipper, en Jantje Brouwer.

9.                   Harm Bakker, geb. Ommelanderwijk (Veendam) 08.07.1875, bakker (1898), handelsreiziger (1909), overl. Hilversum 21.01.1952, tr. 1e Velsen 17.03.1898 Maria Meijer, geb. Den Helder 05.12.1872, overl. Groningen 24.02.1908|c|, d.v. Jacob Meijer, waterklerk (1872), bakker (1898), en Stijntje Schorsij; tr. 2e Groningen 27.05.1909 Frouwkje van Assen, geb. Burum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 18.02.1877, overl. na 1952, d.v. Pieter van Assen, arbeider, en Eke Rozema.

 

Noten: |a| moeder Hindrikje Schnieder; |b| ook overl.akte Harderwijk 1944 no.73; |c| ook overl.akte Haren 1908 no.10.

 

[12] Jan Vegter, geb. Ommelanderwijk (Veendam) 08.03.1836, schoenmaker, overl. Ommelanderwijk (Veendam) 20.09.1883, tr. Veendam 20.05.1863

[13] Nieske Albers, geb. Veendam 23.10.1836, dienstmeid (1863), winkelierster (1892), overl. Veendam 17.10.1918.

Uit dit huwelijk:

1.                   Geert Vegter, geb. Ommelanderwijk (Veendam) 06.03.1864; volgt [6].

2.                   Johannes Bernard Vegter, geb. Ommelanderwijk (Veendam) 22.04.1867, koopman (1892), schoenenfabrikant (1901,1902), schoenmaker (1904,1918,1937), overl. Veendam 14.07.1937, tr. 1e Hoogeveen 27.04.1901 Sijerdina Bakker, ook Seijerdina, geb. Krakeel (Hoogeveen) 16.09.1861, overl. Ommelanderwijk (Veendam) 15.01.1911, d.v. Roelof Bakker, landbouwer, en Fennigje Troost; tr. 2e Veendam 10.05.1918 Grietje Groenewold, geb. Engelbert (Noorddijk) 18.05.1892, overl. Groningen 10.08.1969, d.v. Roelf Groenewold, landgebruiker/landbouwer, en Marchien Visser.

3.                   Hendrik Vegter, geb. Ommelanderwijk (Veendam) 20.12.1870, overl. Ommelanderwijk (Veendam) 01.04.1872.

4.                   Siberdina Henderika Vegter, geb. Veendam 25.08.1873, overl. Veendam 03.01.1949, tr. Veendam 13.05.1896 Roelf Cazemier, geb. Hoogkerk 21.09.1870, koopman (1896), winkelier (1920), overl. Veendam 05.07.1920, z.v. Wiebe Cazemier, landbouwer, en Nieske Bakering.

5.                   Niessien Vegter, geb. Veendam 03.08.1876, overl. Groningen 26.03.1966, tr. Veendam 09.05.1901 Jakob Brouwer, geb. Veendam 03.09.1868|a|, onderwijzer, overl. Veendam 13.07.1929, z.v. Albert Brouwer, landbouwer, en Grietje Stavast.

 

Noten: |a| natuurlijke zoon van Grietje gewettigd bij haar huwelijk met Albert, Veendam 24.04.1869 (geb.akte Veendam 1869 no.200 & huw.akte Veendam 1869 no.18).

 

[14] Harm Jans van Delden, geb. Meeden 10.11.1818, landbouwer, overl. Wildervank 16.08.1879, tr. Wildervank 23.04.1850

[15] Trijntje Meihuizen, geb. Wildervank 30.08.1825, landbouwster, overl. Wildervank 13.06.1905.

Uit dit huwelijk:

1.                   levenloze zoon, Wildervank 05.02.1851.

2.                   Jan van Delden, geb. Wildervank 19.03.1852, landbouwer, overl. Wildervank 03.08.1929.

3.                   Stientje van Delden, geb. Wildervank 29.01.1854, overl. Veendam 27.01.1924, tr. Wildervank 20.02.1878 Andries Knoppien, geb. Wildervank 28.04.1849, landbouwer, overl. Veendam 24.11.1919, z.v. Geert Andries, landbouwer, en Lubbechiena de Weerd.

4.                   Anje van Delden, geb. Wildervank 22.09.1855, overl. Wildervank 16.03.1937, tr. Wildervank 16.12.1880 Jakob Wollerich, geb. Westerdiep (Veendam) 21.12.1855, landbouwer (1880,1892), logementhouder (1903), overl. Oude Pekela 15.07.1903, z.v. Roelf Harms Wollerich, landbouwer, en Remke Hendriks de Boer.

5.                   Melchior van Delden, geb. Wildervank 12.11.1857, overl. Wildervank 07.04.1861.

6.                   Hemmo van Delden, geb. Wildervank 22.09.1860, overl. Wildervank 02.03.1916.

7.                   Arentje van Delden, geb. Wildervank 27.11.1861, tr. Wildervank 26.08.1886 Jans de Groot, geb. Nieuwe Pekela ca. 1860, tramconducteur (1886),  boekhouder (1892), z.v. Hindrik de Groot, logementhouder, en Meintje Veninga.

8.                   Swaantje van Delden, geb. Wildervank 18.10.1864, overl. Rosmalen 29.03.1911|a|.

9.                   Engbert van Delden, geb. Wildervank 11.09.1866, overl. Wildervank 005.10.1866.

10.               Engberta Elizabet van Delden, geb. Wildervank 22.12.1867; volgt [7].

11.               Melchior Jan van Delden, geb. Wildervank 07.05.1870, overl. Wildervank 18.12.1891.

 

Noten: |a| ook overl.akte Wildervank 1911 no.48.

 

[16] Geert Gerrits Loman, geb. Nieuwe Pekela ca. 1767/1768, baardscheerder (1812), tuinman (1830), overl. Veendam 15.01.1830|a|, tr.

[17] Hilligjen Klaassens Braam, geb. Veendam ca. 1776, overl. Westerdiep (Veendam) 17.06.1846|b|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Klaas Loman, geb. Veendam 14.05.1808, ged. Veendam 05.06.1808; volgt [8].

2.                   Gerrit Loman, geb. Veendam 11.03.1812.

 

Noten: |a| geen ouders vermeld (overl.akte Veendam 1830 no.5); |b| Hillechien Klaas Braam, ‘verdere renseignementen onbekend’ (overl.akte Veendam 1846 no.71).

 

[18] Pieter Alberts Wever, wever, overl. Wildervank 15.01.1809, tr.

[19] Grietje Franssens, geb. Hoogezand ca. 1768, geälimenteerde (1839), overl. Borgercompagnie (Muntendam) 20.02.1839|a|.

Uit dit huwelijk (moeder ook Fransen/Franssen):

1.                   Annechien Wever, geb. Wildervank 24.01.1798, dienstmeid (1826), overl. Borgercompagnie (Muntendam) 26.08.1877, tr. Muntendam 15.12.1826 Heine Alberts Heininga, ged. Sappemeer 14.09.1800, boerenknecht (1826), overl. Wildervank 17.10.1894, z.v. Albert Sierts Heininga, scheepstimmerknecht, en Antje Heines.

2.                   Albertje Wever, geb. Wildervank 1808; volgt [9].

 

Noten: |a| ‘verdere renseignementen onbekend’ (overl.akte Muntendam 1839 no.6).

 

[20] Geert Harms Arbeider, geb. Meeden 23.06.1804, bakkersknecht (1830), bakker (1831,1842), overl. Veendam 19.01.1852|a|, z.v. Harms Jans Arbeider, arbeider, en Jantje Koenes; tr. Oude Pekela 29.04.1830

[21] Hebeltje Hindriks de Boer, geb. Oude Pekela xx.07.1799, winkelierster (1854), overl. Bellingwolde 04.02.1857, d.v. Hindrik Eenjes de Boer, koopman, en Hiltje Roelfs Berg, ook van de Borg; tr. 2e Veendam 08.05.1854 Johan Daniël Scheffer, geb. Nieuweschans 18.02.1802, ged. Nieuweschans 21.02.1802, rijkscommies, overl. Bellingwolde 01.04.1885, z.v. Johan Daniël Scheffer, sergeant (1802), en Louisa Wilhelmina Schrijver.

     JDS tr. 1e Aaltje Eppes Adams, geb. Bellingwolde 20.04.1795, overl. Bellingwolde 31.05.1849, d.v. Eppes Adams, landbouwer, en Dievertje Waalkens.

Uit dit huwelijk (vader Bakker):

1.                   Harm Bakker, geb. Veendam 19.10.1831; volgt [10].

2.                   Jan Bakker, geb. Veendam 29.08.1833, w.s. overl. Veendam 26.03.1835.

3.                   Jantje Bakker, geb. Veendam 10.05.1837, overl. Vught 02.05.1918|b|.

4.                   Hindrik Bakker, ook Hendrik, geb. Ommelanderwijk (Veendam) 14.09.1840, bakker, overl. Scheemda 15.03.1906, tr. 1e Wildervank 29.10.1868 Niessien Niehof, geb. Stadskanaal (Nieuwe Pekela) 02.05.1831, overl. Stadskanaal (Wildervank) 26.11.1888, d.v. Abel Klaassens Niehof, koopman, en Anna Reints Koning; tr. 2e Wildervank 07.09.1893 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Winschoten 14.12.1904, ingeschr. Delfzijl 20.04.1905) Trientje Rutgers, geb. Groningen 27.02.1837, d.v. Cornelis Willems Rutgers, winkelier, en Hiltje Jans Mulder.
     TR tr. 1e Den Helder 26.09.1867 Gerardus Bernardus Aarens, geb. Amsterdam 22.05.1832, schoenmaker, overl. voor 1893, z.v. Gerardus Aarens en Anna Maria Jansen.

5.                   Hillechiena Bakker, geb. Ommelanderwijk (Veendam) 24.10.1842, overl. Ommelanderwijk (Veendam) 14.03.1843.

 

Noten: |a| Bakker, oud 45 jaar, ‘verdere renseigenementen onbekend’ (overl.akte Veendam 1852 no.11); |b| ook overl.akte Veendam 1918 no.82.

 

[22] Hindrik Geerts Schnieder, geb. Ostercappeln|c| ca. 1793/1794, arbeider (1821,1833), landbouwer (1852,1854), overl. Ommelanderwijk (Veendam) 04.03.1886|b|, tr.

[23] Jantje Sebes Bellinga, geb. Veendam ca. 1791, landbouwster (1852,1854,1872), overl. Ommelanderwijk (Veendam) 20.11.1872|a|.

Uit dit huwelijk (vader ook Schnijder/Snieder/Snijder, moeder ook Jantje Sebes):

1.                   Geert Snieder, geb. Veendam 19.02.1821.

2.                   Sebe Snijder, geb. Ommelanderwijk (Veendam) 29.11.1823, landbouwer (1852).

3.                   Frederik Snijder, geb. Veendam 08.02.1827, landbouwer (1852,1854), overl. Ommelanderwijk (Veendam) 05.12.1912, tr. Veendam 26.04.1854 Dina Bossema, geb. Veendam 05.03.1827, overl. Dedemsvaart (Ambt Hardenberg) 29.04.1913, d.v. Jan Jans Bossema, landbouwer, en Jantje Derks Pot.

4.                   Jakobjen Snijder, geb. Ommelanderwijk (Veendam) 08.07.1830, tr. Veendam 10.04.1854 Uge Jans Funekes, geb. Nieuwe Pekela 16.02.1824, landbouwer, z.v. Jan Uges Funekes, arbeider, landbouwer, en Grietje Jans Vegter, landbouwster.

5.                   Hinderkien Schnijder, geb. Ommelanderwijk (Veendam) 19.06.1833; volgt [11].

 

Noten: |a| e.v. Schnieder, ‘verdere renseignementen onbekend’ (overl.akte Veendam 1872 no.179); |b| Schnieder, geb. Oosterkapel (overl.akte Veendam 1886 no.24); |c| nu in Landkreis Osnabrück, Bundesland Niedersachsen.

 

[24] Geert Hindriks Vegter, geb. Veendam 15.01.1807, landbouwer (1830), verlaatsmeester (1836), ijzersmid (1847), veearts (1863), overl. Ommelanderwijk (Veendam) 26.02.1863, z.v. Hindrik Geerts Vegter, landbouwer, en Jakoba Grietina Havinck Steenhuis; tr. Veendam 28.04.1830

[25] Niesjen Jans Panman, geb. Veendam 17.11.1805, overl. Ommelanderwijk (Veendam) 02.04.1875, d.v. Jan Jans Panman, landbouwer, en Grietje Jakobs Seven.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Vegter, geb. Ommelanderwijk (Veendam) 08.03.1836; volgt [12].

2.                   Jurjen Vegter geb. Ommelanderwijk (Veendam) ca. 1839/1840, smid (1865), houthandelaar (1904), overl. Ommelanderwijk (Veendam) 15.11.1904, tr. Nieuwe Pekela 28.02.1865 Antje Polter, geb. Nieuwe Pekela 09.06.1830, overl. Ommelanderwijk (Veendam) 27.03.1898, d.v. Jurjen Jannes Polter, landgebruiker, en Johanna Margaretha Cappenberg.

3.                   Geert Vegter, geb. Ommelanderwijk (Veendam) 30.11.1847, ijzersmid, overl. Veendam 22.12.1933, tr. Veendam 29.09.1870 Susanna Bakker, geb. Ommelanderwijk (Veendam) 09.11.1850, overl. Veendam 06.10.1933, d.v. Jochem Klaassens Bakker, landbouwer, en Elsina Lubberts Nieland.

 

[26] Sies Kornelis Albers, geb. ca. 1805/1806, kleermaker (1835,1836), overl. 06.06.1838, tr.

[27] Siberdina Broersema Verver, geb. Winschoten 04.02.1811, ged. Winschoten 08.03.1811, overl. Ommelanderwijk (Veendam) 14.10.1866, d.v. Pieter Verver, zilversmid (1839), en Maria Pieters Mulder; tr. 2e Veendam 29.04.1839 Hittje van Heem, ook Hitje, geb. Zuidbroek 01.03.1799, kleermaker (1826,1830), koopman (1832,1846), kleermaker (1850), boodschaploper (1855), overl. Ommelanderwijk (Veendam) 27.12.1855, z.v. Egge Hitjes van Heem (-1816), arbeider, en Klaassien Bongers (-1801).

     HvH tr. 1e Veendam 22.05.1826 Margje Luder, ook Marchien, ged. Groningen 21.12.1799, naaister (1826), overl. Veendam 10.02.1838|b|, d.v. Johan Hendrik Luder, huisonderwijzer (1826), en Grietje Hoebers.

Uit hett huwelijk Albers-Verver:

1.                   Maria Albers, geb. Veendam 10.04.1835, dienstbaar (1855), overl. Amsterdam 19.02.1855|c|.

2.                   Nieske Albers, geb. Veendam 23.10.1836|a|; volgt [13].

Uit het huwelijk van Heem-Verver (moeder ook Seberdina/Sieberdina):

3.                   Klasina van Heem, geb. Ommelanderwijk (Veendam) 21.07.1839, overl. Veendam 26.10.1914, tr. Veendam 09.12.1867 Lammert Kostwinder, geb. Veendam 09.03.1831, zeeman (1867), arbeider (1873), overl. Ommelanderwijk (Veendam) 24.11.1873, z.v. Lammechien Jans Kostwinder.

4.                   Hinderika van Heem, geb. Ommelanderwijk (Veendam) 05.03.1841, dienstmeid, overl. Ommelanderwijk (Veendam) 13.12.1862.

5.                   levenloze dochter, Ommelanderwijk (Veendam) 07.03.1844.

6.                   levenloos kind, Ommelanderwijk (Veendam) 08.02.1846.

7.                   levenloos kind, Ommelanderwijk (Veendam) 18.02.1850.

 

Noten: |a| moeder Siberdina Broersema; |b| geen ouders vermeld (overl.akte Veendam 1838 no.22); |c| overl.akte Veendam 1855 no.212 (d.v. Sitses Albers en Dina Verwer).

 

[28] Jan Harms van Delden, geb. Meeden ca. 1758/1759, landbouwer/landgebruiker, overl. Meeden 04.08.1830, tr.

[29] Anje Harms Nanninga, geb. Meeden ca. 1785, landgebruikersche, overl. Meeden 09.07.1870|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Zwaantje van Delden, geb. Meeden 24.08.1809, tr. 1e Meeden 22.11.1833 Harm Hoving, geb. Beerta 08.05.1797, boerenknecht, overl. Meeden voor 1844, z.v. Hendrik Harms, landgebruiker, en Anje Lulofs, landgebruikster; tr. 2e Meeden 01.04.1844 Jakob Hindriks Kool, geb. Veendam ca. 1800, landgebruiker, z.v. Hindrik Alberts Kool en Fennechien Jacobs Boer, landgebruikster (1844).

2.                   Martje van Delden, geb. Meeden ca. 1811, overl. Wildervank 30.01.1882, tr. Meeden 08.11.1850 Samuël Meihuizen  (1822-1885), z.v. Melcherts Samuels Meihuizen en Stijntje Engberts Blaauw.

3.                   Trijntje van Delden, geb. Meeden 19.02.1814, overl. Heereweg (Meeden) 22.01.1882, tr. Meeden 16.07.1852 Jan Nanninga (1814-1898).
     JN tr. 1e 1847 Aagtje van Delden (1816-1848), jongere zuster van Trijntje.

4.                   Aagtje van Delden, geb. Meeden 21.03.1816, verl. Meeden 05.06.1848, overl. Meeden 05.06.1848, tr. Meeden 25.05.1847 Jan Nanninga, geb. Meeden 27.06.1814, landbouwer, overl. Heereweg (Meeden) 03.01.1898, z.v. Harm Juikes Nanninga en Foktjen Willems.
     JN tr. 2e 1852 Trijntje van Delden (1814-1882), oudere zuster van Aagtje.

5.                   Harm van Delden, geb. Meeden 10.11.1818; volgt [14].

6.                   Hemmo van Delden, geb. Meeden 04.08.1821, landbouwer, tr. Meeden 16.11.1870 Kornelissie Jager, geb. Meeden ca. 1838, d.v. Arent Egberts Jager en Kornelia Siemons Taaike.

 

Noten: |a|  verdere renseignementen onbekend’ (overl.akte Meeden 1870 no.19).

 

[30] Melchert Samuels Meihuizen, geb. Borgercompagnie onder Sappemeer xx.07.1789, koopman (1813,1821), koren- en pelmolenaar (1822,1828), koopman (1832,1850), overl. Wildervank 26.09.1868, z.v. Samuel Roelfs Meihuizen en Trijntje Jans; tr. 1e Arentje Jans Giezen, geb. Veendam ca. 1768, koopmansche (1814), overl. Veendam 17.06.1814, d.v. Jan Roelfs en Aafke Tjarks; tr. 2e Veendam 01.02.1816

[31] Stijntje Engberts Blaauw, geb. Veendam 06.06.1788, overl. Wildervank 02.07.1859, d.v. Engbert Hindriks Blaauw (-1814), blauwverver, en Trijntje Harms (-1809).

Uit het huwelijk Meihuizen-Giezen:

1.                   Jan Meihuizen, geb. Westerdiep (Veendam) 20.08.1813, negotiant (1838), burgemeester van Wildervank (1874-1889), overl. Wildervank 11.09.1890|b|, begr. Wildervank (Margaretha Hardenbergkerk), tr. Wildervank 05.04.1838 Weija Reinders, geb. Wildervank 17.03.1816, overl. Wildervank 28.04.1884, d.v. Hindrik Jacob Reinders, ontvanger, en Klaassien Klaassens Tiktak.
– Levensbericht JM: nl.wikipedia

Uit het huwelijk Meihuizen-Blaauw:

2.                   Arentje Meihuizen, geb. Wildervank 01.05.1817, overl. Wildervank 21.07.1817.

3.                   Arentje Meihuizen, geb. Wildervank 27.09.1818, tr. Wildervank 09.12.1841 Lieuwe Roelfs Leeuwes, geb. Wildervank ca. 1813, schipper, z.v. Roelf Leeuwes, scheepstimmerman, en Gepke Aarends.

4.                   Engbert Meihuizen, geb. Wildervank 27.07.1821, schipper, tr. 1e Wildervank 28.11.1850 Bouchien Schrader, geb. Veendam 04.03.1827, overl. Wildervank 27.05.1857, d.v. Jakob Geerts Schrader, schipper (1827), landbouwer (1850), en Wobbechien Harms Stefanus, landbouwster; tr. 2e Oude Pekela 24.10.1862 Elisabeth Schuur, geb. Harlingen 06.08.1820, d.v. Dirk Geerts Schuur, schipper, en Aaltje Jans Strootman.
     ES tr. 1e Hartman Hinloopen, overl. voor 1862.

5.                   Samuël Meihuizen, geb. Wildervank 19.11.1822, koopman, overl. Nieuwe Pekela 07.06.1885, tr. Meeden 08.11.1850 Martje van Delden (ca.1811-1882), d.v. Jan Harms van Delden en Anje Harms Nanninga.

6.                   Harm Meihuizen, geb. Wildervank 11.05.1824, overl. Wildervank 11.10.1828.

7.                   Trijntje Meihuizen, geb. Wildervank 30.08.1825; volgt [15].

8.                   Catharina Meihuizen, geb. Wildervank 06.05.1828, overl. Wildervank 25.06.1832.

 

Noten: |a| huw.akte Wildervank 31.12.1840 no.71; |b| Jan Melchior (overl.akte Wildervank 1890 no.149).

 


terug naar Kwartierstaten Tilburgse hoogleraren