Frederik Johan Wilhelm Löwensteijn (1922-1993)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Tilburgse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, mei 2020 (laatst herzien november 2020)

 


 

[1] Frederik Johan Wilhelm Löwensteijn, auteursnaam: Löwensteyn, Fried, geb. Schoten 28.09.1922, mr., promotie Amsterdam 16.10.1959|a|, hoogleraar Tilburg, hoogleraar Leiden (1983-1987), overl. Rotterdam 17.12.1993|b|, crem. Velsen (Westerveld) 22.12.1993.

 

Noten: |a| proefschrift: Wezen en bevoegdheid van het bestuur van de vereniging en de naamloze vennootschap; promotor: J. Offerhaus (1892-1966); |b| NRC Handelsblad 18.12.1993 (Löwensteyn).

 

[2] Frederik Johan Wilhelm Löwensteijn, geb. Amsterdam 28.09.1897, gemeente-ambtenaar (1922), werkzaam bij het Burgerweeshuis te Amsterdam –als hoofdklerk (1935), bureauchef (1937), hoofdboekhouder-kassier (1939), chef boekhouding en administratie (1942), chef algemene dienst en administratie (1945)–, overl. Amsterdam 08.01.1951|c|, tr. Schoten 06.09.1922|a|
[3] Alida Gerardina Tros, geb. Arnhem 23.08.1899.

Uit dit huwelijk:

1.                   Frederik Johan Wilhelm Löwensteijn, geb. Schoten|b| 28.09.1922; volgt [1].

2.                   zoon.

3.                   zoon.

 

Noten: |a| bruidegom Löwensteijn (huw.akte Schoten 1922 no.91); |b| de gemeente Schoten is in 1927 opgegaan in de gemeente Haarlem; |c| archiefkaart Stadsarchief Amsterdam (Löwensteijn).

 

[4] Jacob Löwensteijn, geb. Breda 25.01.1861, werkman (1888), spoorwegarbeider (1918), overl. Haarlem 22.04.1926|b||c|, tr. Amsterdam 06.06.1888

[5] Alida Dorothea Huijsing, geb. Amsterdam 29.05.1859, overl. Middelie 09.02.1946.

Uit dit huwelijk (erkend en gewettigd bij  het huwelijk):

1.                   Jacob Albert Huijsing, later Löwensteijn, geb. Amsterdam 14.10.1886.

Uit dit huwelijk:

2.                   Dirk Albert Löwensteijn, geb. Amsterdam 16.04.1889, kantoorbediende, overl. Heemstede 07.03.1984, tr. Amsterdam 11.07.1918 Johanna Wilhelmina van Looij, geb. Amsterdam 10.01.1891, d.v. Johannes Albert van Looij, smid, en Johanna Wilhelmina Wijbrandts.

3.                   Frederik Johan Wilhelm Löwensteijn, geb. Amsterdam 28.09.1897; volgt [2].

4.                   Maria Magdalena Lowensteijn, geb. Amsterdam 1901|a|, tr. Haarlem 26.10.1927 Meindert Blom, geb. Haarlem 26.11.1902, monteur, z.v. Meindert Blom (ca.1867-1926), opperman, en Hielkje Meijer.

 

Noten: |a| De courant 04.05.1901; |b| geb. Oost- en West-Souburg (overl.akte Haarlem 1926 no.402): |c| ook overl.akte Schoten 1926 no.53.

 

[6] Pieter Johannes Tros, geb. Alkmaar ca. 1858/1859, machinist (1891,1899), wagenlichter (1919), overl. Velsen 01.04.1936, tr. Winterswijk 13.11.1891

[7] Aaltjen Nijenhuis, geb. Dorpbuurt (Winterswijk) 10.07.1865, overl. Winterswijk 17.02.1952.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johan Albert Tros, geb. Arnhem 14.12.1892, stationschef (1917), controleur aan een elektrische apparatenfabriek (1919), overl.Arnhem 30.10.1958, tr. Haarlem 06.09.1917 Elizabeth Crama, geb. Haarlemmermeer 15.06.1885, d.v. Pieter Crama, koopman, en Adriana Boeser.

2.                   Engelina Margaretha Tros, geb. Arnhem 11.02.1894, overl. Winterswijk 02.09.1894|a|.

3.                   Engelina Margaretha Tros, geb. Arnhem 23.06.1895, tr. Haarlem 15.05.1919 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Haarlem 11.04.1939, ingeschr. Haarlem 24.04.1939) Johannes Hazelhorst, geb. Leiden 31.08.1884, commies aan de strafgevangenis (1919), rijksbeambte (1922), verzekeringsagent (1945), overl. Haarlem 03.02.1945|b|, z.v. Hendrikus Hazelhorst, sergeant-majoor bij de infanterie (1884), waagmeester (1919), en Elisabeth Blankwaardt.

4.                   Alida Gerardina Tros, geb. Arnhem 23.08.1899; volgt [3].

 

Noten: |a| ook overl.akte Arnhem 1894 no.818; |b| overl.akte Velsen 29.10.1945.

 

[8] Jacob Löwensteijn, geb. Amsterdam 17.09.1817, sergeant-majoor bij het tweede regiment vestingartillerie (1855,1861), sergeant-majoor (1862,1866), brugwachter (1877,1881), sluisknecht (1886), overl. Vlissingen 02.10.1886, tr. Vlissingen 21.03.1855

[9] Ida Maria Kivits, geb. Bergen op Zoom 08.02.1825, overl. Oost- en West-Souburg 27.07.1877|d|.

Kind (moeder Kievits):

1.                   Helena Cornelia Kiviets, geb. Maastricht 04.08.1849, overl. Maastricht 09.09.1849.

Kind (erkend bij akte van erkenning, Vlissingen 24.02.1853 no.5) (moeder Kievits):

2.                   Jan Simon Kievits, later Löwensteijn, geb. Terneuzen 21.10.1850|a|.

Kind (erkend bij akte van erkenning, Vlissingen 24.02.1853 no.6) (moeder Kiviets):

3.                   Coenraad Kiviets, later Löwensteijn, geb. Vlissingen 24.01.1853|b|.

Kind (erkend en gewettigd bij het huwelijk in 1855):

4.                   Nicolaas Henri Kiviets, later Löwensteijn, geb. Vlissingen 01.12.1854|c|, militair, overl. Bandjermasin 29.06.1873.

Uit dit huwelijk:

5.                   Helena Jacoba Löwensteijn, geb. Vlissingen 09.08.1856, overl. ’s-Gravenhage 14.01.1943, tr. Oost- en West-Souburg 01.11.1878 Willem Frederik Bekker, geb. Dale (Aalten) 15.09.1853, sergeant bij de infanterie (1878), adjudant-onderofficier der infanterie (1899), overl. ’s-Gravenhage 07.01.1937, z.v. Frederik Derk Bekker en Aaltjen van Hulst.

6.                   Ida Jacoba Löwensteijn, geb. Breda 15.12.1858, dienstbode (1886), overl. tussen 1917 en 1922, tr. Vlissingen 11.06.1886 Adriaan Marinus Flissebaalje, geb. Middelburg 09.06.1862, smid (1886), bankwerker (1917), werkman (1922), overl. na 1930, z.v. Cornelis Flissebaalje, dagloner (1862), veerman (1886), en Catharina van den Broeke.

7.                   Jacob Löwensteijn, geb. Breda 25.01.1861; volgt [4].

8.                   Gesina Martha Löwensteijn, geb. Geertruidenberg 14.09.1862, overl. Bergen op Zoom 23.07.1864.

9.                   Gesina Martha Löwensteijn, geb. Bergen op Zoom 16.02.1865, overl. Bergen op Zoom 16.11.1865.

10.               Egbert Löwensteijn, geb. Bergen op Zoom 30.07.1866, sergeant der infanterie (1899), kantoorbediende (1930), overl. ’s-Gravenhage 21.03.1930, tr. ’s-Gravenhage 10.05.1899 Neeltje Johanna Rustenhoven, geb. Lienden 01.01.1873, dienstbode (1899), overl. ’s-Gravenhage 05.06.1944, d.v. Hendrik Jerfaas Rustenhoven, slachter (1873), timmerman (1899), en Neeltje van Doorn.

 

Noten: |a| aangifte door Jan van Pienbroek, oud 25 jaar, genees-, heel- en verloskundige (geb.akte Terneuzen 1850 no.96); |b| aangifte door Pieternella Jacoba Pauwels, oud 45 jaar, vroedvrouw, moeder Kiviets (geb.akte Vlissingen 1853 no.31); |c| aangifte door Pieternella Jacoba Pauwels, oud 47 jaar, vroedvrouw, moeder Kiviets (geb.akte Vlissingen 1854 no.250); |d| Kievits, moeder Malto, aangifte door haar man Jacob Löwesteijn (overl.akte Oost- en West-Souburg 1877 no.13).

 

[10] Dirk Albert Huijsing, geb. Amsterdam 02.08.1827, stoelenmaker, overl. voor 1883, tr. Amsterdam 01.10.1856

[11] Maria Magdalena Roept, geb. Amsterdam 09.10.1828, overl. na 1896.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Magdalena Huijsing, geb. Amsterdam 25.02.1857, overl. Amsterdam 05.12.1911, tr. Amsterdam 09.05.1883 Willem Pieter Meijer, geb. Amsterdam 17.02.1858, opperman (1883), bootwerker (1912), overl. Amsterdam 22.12.1940, z.v. Jan Meijer en Johanna Catharina Clasina Roept.
     WPM tr. 2e Amsterdam 20.11.1912 Hendrika Hoorn, geb. Nijkerk 05.10.1859, d.v. Johannes Hoorn, zeevarende, en Gerritje de Bruin, werkster (1883).
     HH tr. 1e Amsterdam 07.02.1883 Bernardus Heijdekamp, geb. Wedderheide (Wedde) 18.11.1854, sergeant bij het korps mariniers, overl. voor 1907, z.v. Berendje Heijdekamp, arbeidster; tr. 2e Amsterdam 28.02.1907 Albert Lukkien, geb. Westerdiep (Veendam) 01.03.1863, varensgezel, overl. voor 1912, z.v. Antonij Lukkien, schipper, en Grietje Drenth.

2.                   Alida Dorothea Huijsing, geb. Amsterdam 29.05.1859; volgt [5].

3.                   Dirk Albert Huijsing, geb. Amsterdam 11.01.1861, pakhuisknecht, overl. Amsterdam 08.02.1950, tr. Amsterdam 16.08.1886 Hendrika Meijer, geb. Amsterdam 23.02.1852, overl. Amsterdam 07.03.1942, d.v. Jan Meijer en Johanna Catharina Clasina Roept.
     HM tr. 1e Amsterdam 16.09.1874 George Willemse, geb. Amsterdam 18.02.1843, schilder, overl. voor 1886, z.v. Willem Nicolaas Meijer en Helena Henderina Juwelier.

4.                   Peter Dirk Albert Huijsing, geb. Amsterdam 11.03.1863, werkman, overl. Amsterdam 28.12.1946, tr. Amsterdam 26.01.1893 Mina Cramer, geb. Woudenberg 10.08.1867, overl. Amsterdam 11.02.1951, d.v. Nicolaas Gerardus Cramer, wijnkopersknecht, en Cornelia Lagerweij.

5.                   Johannes Jacobus Huijssing, geb. Amsterdam 21.10.1864, bediende (1888), wijnkopersknecht, overl. Amsterdam 03.11.1955.

6.                   Clasina Catharina Huijsing, geb. Amsterdam 30.11.1868, overl. Heemstede 13.07.1937, tr. Sloten (NH) 24.08.1905 Jan Nicolaas Vredenburg, geb. Krommenie 08.03.1860, kantoorbediende, overl. Haarlem 07.01.1936, z.v. Jan Nicolaas Vredenburg en Jannetje Dikker.
     JNV tr. 1e Den Helder 18.06.1896 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 02.12.1904, ingeschr. Amsterdam 08.03.1905) Dorothea Johanna Smit, geb. Den Helder 24.05.1863, huishoudster (1910), overl. Den Helder 21.11.1935, d.v. Reijer Smit, schoenmaker, en Neeltje Grooff.
     DJS tr. 2e Haarlemmermeer 24.08.1910 Johannes Schonhage, geb. Noord-Waddinxveen 16.09.1849, arbeider (1872), tuinman (1910), overl. Haarlemmermeer 04.04.1914, z.v. Johannes Jozeph Schonhage en Johanna Konings; tr. 3e Den Helder 19.02.1925 Willebrordus Cornelis Aarsen, geb. Amsterdam 08.11.1855, overl. Den Helder 16.03.1936, z.v. Leendert Aarsen en Maartje Hartog.
     JS tr. 1e Haarlemmermeer 22.05.1872 Maria Elisabeth Sluiter, geb. Zegwaart 25.06.1853, overl. Haarlemmermeer 27.07.1907, d.v. Hendrik Sluiter, arbeider, en Carolina Hermina Catharina van Dijk.

     WCA tr. 1e Rotterdam 16.06.1880 Maria Helena van Helden, geb. Rotterdam 08.05.1856, overl. voor 1921, d.v. Daniel van Helden en Gerarda Maria Paulina van der Putten; tr. 2e Den Helder 27.10.1921 Catharina Petronella Anna Peelen, geb. Amsterdam 20.07.1856, modegoedmaakster (1879), overl. Den Helder 27.03.1924, d.v. Bernardus Peelen en Anna Catharina Hendriks.
     CPAP tr. 1e Amsterdam 29.05.1879 Hermanus Jacobus Mattheus Spruit, geb. Leiden 21.09.1855, timmerman, overl. Dordrecht 17.11.1910, z.v. Adrianus Spruit, grutter, en Catharina Anthonia Petronella Wunnink.

7.                   Karel Frederik Wilhelm Huijsing, geb. Amsterdam 21.03.1872, gasfitter, tr. Amsterdam 07.01.1897 Metje Jurriana Veerman, geb. Amsterdam 16.08.1876, d.v. Jurjen Veerman, zeeman, en Clasina Catharina Roept.

8.                   Cornelis Petrus Jacobus Huijsing, geb. Amsterdam 16.01.1874, koperdraaier, overl. Amsterdam 07.07.1960, tr. Amsterdam 02.12.1896 Maria Nucolet, geb. Amsterdam 26.11.1875, overl. Amsterdam 10.01.1970, d.v. Willem Nucolet, venter, en Johanna Adriana Roos.

 

[12] Johannes Tros, geb. Alkmaar ca. 1826, houtzagersknecht (1854), houtzaagmolenaarsknecht (1858,1863), houtzager (1871,1891), overl. Alkmaar 30.01.1900; tr. 2e Alkmaar 29.10.1871 Helena Koppe, geb. Alkmaar ca. 1840, overl. Alkmaar 04.12.1921, d.v. Willem Koppe en Jannetje Smit; tr. 1e Alkmaar 21.05.1854

[13] Grietje Vloon, geb. Westzaan ca. 1826, overl. Alkmaar 22.06.1871.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Tros, geb. Alkmaar 16.05.1855, dienstbode (1907), overl. Alkmaar 05.06.1919, tr. Alkmaar 06.02.1907 Hendrik Louw, geb. Alkmaar 08.05.1853, timmerman, overl. Alkmaar 13.04.1933, z.v. Aarnold Touw en Jansje Wijnkamp.
     HL tr. 1e Alkmaar 11.05.1879 Neeltje Stuifbergen, geb. Bergen (NH) 14.04.1854, dienstbode (1879), d.v. Cornelis Stuifbergen en Jannetje de Jong.

2.                   Petrus Johannes Tros, geb. Alkmaar xx.08.1857, overl. Alkmaar 30.01.1858.

3.                   Pieter Johannes Tros, geb. Alkmaar ca. 1858/1859; volgt [6].

4.                   Johannes Cornelis Tros, geb. Alkmaar ca. 1862, overl. Alkmaar 05.05.1863.

5.                   Johannes Petrus Tros, geb. Akmaar ca. 1864/1865, bankwerker, overl. Haarlem 07.02.1940, tr. Alkmaar 18.08.1889 Alida Christina Ramakers, geb. Alkmaar ca. 1861, dienstbode (1889), overl. Haarlem 30.07.1915, d.v. Nicolaas Ramakers, wagenmaker, en Christina Maria Lucassen.

6.                   Willem Cornelis Tros, geb. Alkmaar ca. 1865, machinist, overl. Alkmaar 19.01.1955, tr. Alkmaar 10.11.1889 Dina Antonia de Boer, geb. Alkmaar ca. 1866, dienstbode (1889), overl. Alkmaar 07.10.1946, d.v. Adrianus Hendricus de Boer, metselaar, en Maria Barbara Veel.

Uit dit huwelijk:

7.                   Johanna Dorothea Maria Tros, geb. Alkmaar xx.07.1873, overl. Alkmaar 08.10.1873.

8.                   Anna Maria Tros, geb. Alkmaar ca. 1874, tr. Alkmaar 21.10.1908 Hermanus Petrus van der Pol, geb. Hoorn ca. 1883, blikslager, overl. Hoorn 21.02.1957, z.v. Jan van der Pol, behanger, en Willemina Mels.

9.                   Alida Johanna Tros, geb. Alkmaar 1877, overl. Alkmaar 01.09.1897.

 

Noten: |a| bruidegom in akte Trost, tekent  met Tros (huw.akte Alkmaar 1854 no.42).

 

[14] Albert Nijenhuis, geb. Zwiep (Laren) 19.07.1828, landbouwer (1863,1883), arbeider (1884,1891), landbouwer (1904), overl. Winterswijk 24.08.1904, tr. Winterswijk 29.04.1863

[15] Engelina Oonk, geb. Corle (Winterswijk) 25.11.1839, landbouwster, overl. Winterswijk 15.03.1905.

Uit dit huwelijk:

1.                   Aaltjen Nijenhuis, geb. Dorpbuurt (Winterswijk) 19.03.1864, overl. Dorpbuurt (Winterswijk) 12.04.1864.

2.                   Aaltjen Nijenhuis, geb. Dorpbuurt (Winterswijk) 10.07.1865; volgt [7].

3.                   Jan Willem Nijenhuis, geb. Dorpbuurt (Winterswijk) 02.07.1867, ‘doende bouwerij’, overl. Winterswijk 29.08.1879.

4.                   Bernard Nijenhuis, geb. Dorpbuurt (Winterswijk) 16.10.1869, overl. Dorpbuurt (Winterswijk) 28.07.1872.

5.                   Bernard Nijenhuis, geb. Dorpbuurt (Winterswijk) 28.08.1872, fabrieksarbeider, overl. Winterswijk 12.06.1957, tr. Winterswijk 27.07.1906 Johanna Josina Colste, geb. Bredevoort (Aalten) 03.11.1873, d.v. Hendrikus Colste, wever, en Petronella Berendina ter Haar.

6.                   Janna Willemina Nijenhuis, geb. Dorpbuurt Winterswijk 10.09.1874, overl. Winterswijk 22.10.1881.

7.                   Garritdina Nijenhuis, geb. Winterswijk 22.10.1878, overl. Winterswijk 27.07.1893.

8.                   Janna Hendrika Nijenhuis, geb. Winterswijk 29.01.1881, overl. Winterswijk 18.05.1883.

9.                   Janna Willemina Nijenhuis, geb. Winterswijk 25.03.1884, overl. Winterswijk 29.12.1885.

 

[16] Coenraadt Löwensteijn, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 26.08.1792, pakhuisknecht (1817), bediende (1830,1848), RMWO 3e klasse, overl. voor 1854, z.v. Jacob Löwensteijn en Gesina Schravelaar (zie Bijlage A); tr. 2e Amsterdam 05.05.1830 Maria Chatarina Berg, geb. Amsterdam 03.01.1799, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 17.01.1799, dienstbode (1830), overl. voor 1854, d.v. Johannes Berg, behanger, en Eva Maria Lochtner; tr. 1e Amsterdam 23.07.1817

[17] Matje Rigter, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 01.05.1791|a|, overl. voor 1830, d.v. David Rigter, ‘sedert lange jaren absent’ (1817), en Maria Broens, schoonmaakster (1817).

Uit het huwelijk Löwensteijn-Rigter:

1.                   Jacob Löwensteijn, geb. Amsterdam 17.09.1817; volgt [8].

2.                   Gesina Maria Löwensteijn, geb. Amsterdam ca. 1822, dienstbaar (1848), overl. Gouda 30.09.1859, tr. Amsterdam 16.02.1848 Cornelis Hendrik Schols, geb. Amsterdam 07.02.1826, scheepstimmerman, z.v. Hendrik Schols en Lammertje van Staveren.
     CHS tr. 2e Watergraafsmeer 29.02.1860 Tietje Dijkstra, geb. Leeuwarden 13.01.1826, d.v. Sijtze Rinses Dijkstra, arbeider (1826), tolgaarder (1860), en Anna Maria Kraus.

Uit het  huwelijk Löwensteijn-Berg:

3.                   Johannes Löwensteijn, geb. Amsterdam 12.02.1832, smidsknecht (1854), smid (1881,1887), tr. Amsterdam 07.06.1854 Kornelia Francina Breevoort, geb. Amsterdam 17.08.1830, naaister (1854), overl. na 1887, d.v. Dirk Breevoort, schilder, en Antje Knoflook.

4.                   Egbert Löwensteijn, geb. Amsterdam 30.08.1833, instrumentenmaker (1854), smid (1902), tr. 1e Amsterdam 25.10.1854 Frederika Hendrina Klaarhamer, geb. Amsterdam 10.02.1830, overl. voor 1902, z.v. Jan Klaarhamer en Trijntje Kwant, mandenmaakster (1854); tr. 2e Amsterdam 05.03.1902 Catharina Cornelia Duijker, geb. Amsterdam xx.03.1843, overl. voor 1907, d.v. Hendrik Willem Duijker, timmerman, en Cornelia Wegewijs.
     CCD tr. 1e Amsterdam 08.08.1872 Hendrik Just Kasten, geb. Amsterdam 03.03.1833, kantoorloper, overl. voor 1902, z.v. Johann Just Kasten en Maria Essenburg.

5.                   Elisabeth Christina Löwensteijn, geb. Amsterdam 05.08.1838, naaister (1870), overl. na 1904, tr. Amsterdam 07.09.1870 Frederik Johan Wilhelm van der Wiel, geb. Amsterdam 04.09.1842, smid (1870), bediende (1904), z.v. Jacobus Johannes van der Wiel en Wesselina Albertina Christman, naaister (1870).

 

Noten: |a| dopeling Matie, moeder Marija.

 

[18] Jan Simon Kivits, geb. Westmaas 18.12.1799, sergeant bij het tweede bataillon tweede afdeling infanterie in garnizoen te Bergen op Zoom (1824,1825), sergeant-majoor bij het reservebataillon der tweede afdeling infanterie (1832), gepensioneerd militair (1855), overl. Rotterdam voor 1873|e|, z.v. Adrianus Kivits, heel- en vroedmeester, en Maria Johanna Spruit; tr. Bergen op Zoom 17.05.1824|a|

[19] Helena Mallotaux, ged. Bergen op Zoom (rk) 10.01.1804, overl. Vlissingen 31.01.1873|d|, d.v. Gabriël Mallotaux en Catharina Linders.

Uit dit huwelijk (vader ook Kievits):

1.                   Ida Maria Kivits, geb. Bergen op Zoom 08.02.1825|b|; volgt [9].

2.                   Clara Clasina Kievits, geb. ’s-Hertogenbosch ca. 1828, overl. (in de kazerne de Militaire Akademie) Breda 20.05.1832|c|.

 

Noten: |a| bruid in akte Mallotaux, getuige Henricus Malotaux, broeder, zij tekenen met H. Malotaux en H. Mallotaux {niet duidelijk welke handtekening bij wie hoort} (huw.akte Bergen op Zoom 1824 no.16); |b| vader Kivits, moeder Malotaux; |c| vader Kievits, moeder Malotaux; |d||e| Malotaux, echtgenoot overleden te Rotterdam, aangifte door Jacob Löwensteijn, schoonzoon (overl.akte Vlissingen 1873 no.12).

 

[20] Jacob Otto Huijsing, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 05.03.1786, boekdrukkersknecht (1821), letterzetter (1838,1856), z.v. Jacob Huijsing en Lena Kreuger; otr. 1e Amsterdam 29.11.1805 Marritje van Someren, ook van Soomeren, geb. Breukelen ca. 1784, overl. voor 1821, d.v. Gijsbert van Someren; tr. 2e Amsterdam 19.12.1821

[21] Willemina Harmsen, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 25.05.1786, overl. na 1856, d.v. Albert Harmsen, sjouwerman, en Anna Dijkman.

Uit het huwelijk Huijsing-van Someren (moeder ookvan Soomeren):

1.                   Jacob Huijsing, geb. Amsterdam 23.09.1808, ged. Amsterdam (Westerkerk) 25.09.1808.

2.                   Elsie Huijsing, geb. Amsterdam 05.07.1810, ged. Amsterdam (Westerkerk) 11.07.1810.

3.                   Willem Huijsing, geb. Amsterdam ca. 1812, boekdrukker, tr. Amsterdam 28.11.1838|a| Aaltje Jans, geb. xx.09.1804|b|, dienstbaar (1838).

4.                   Jacob Otto Huijsing, geb. Amsterdam 06.01.1815, stoelenmaker, overl. Amsterdam (Buitengasthuis) 13.07.1854, tr. 1e Amsterdam 30.05.1838 Maria Johanna Belou, geb. Amsterdam ca. 1813, bleekster, overl. voor 1839, d.v. Hendrik Belou en Johanna Maria van Kerkhof, mangelhoudster (1838); tr. 2e Amsterdam 13.03.1839 Johanna Maria Seegers, geb. Amsterdam ca. 1820, overl. Amsterdam (Buitengasthuis) 08.11.1880, d.v. Abraham Seegers, vergulder, en Johanna Hendrica Serleijn.

5.                   Albert Huijsing, geb. Amsterdam 28.01.1819, schoenmaker (1850,1856), tr. Amsterdam 06.11.1850|c| Johanna Poelemeijer, geb. Amsterdam 11.07.1818, dienstbaar (1850), d.v. Jan Poelemeijer en Jannetje Aalders.

Uit het huwelijk Huijsing-Harmsen:

6.                   Leendert Huijsing, geb. Amsterdam 08.02.1822, stoelenmaker (1853,1889), meubelmaker (1892), overl. tussen 1892 en 1901, tr. Amsterdam 27.04.1853 Anna Geertruid van Steijn, geb. Zwolle 27.10.1823, dienstbode (1853), overl. na 1892, d.v. Simon van Steijn, kleermaker, en Hendrieka te Grootenhuis.

7.                   Wilhelmina Maria Huijsing, geb. Amsterdam 27.11.1824, tr. Amsterdam 30.05.1855 Albertus Anthonin Peuler, geb. Amsterdam 19.05.1814, kleermaker, z.v. Antonie Peuler en Margaretha Bittermond.

8.                   Dirk Albert Huijsing, geb. Amsterdam 02.08.1827; volgt [10].

 

Noten: |a| moeder v/d bruidegom Wilhelmina Harmsen {=stiefmoeder} (huw.akte Amsterdam 1838 reg.7 fol.91v); |b| de bruid verklaart ‘in de maand september des jaars achttien honderd en vier te zijn geboren, en alzoo te zijn meerderjarig, en den ouderdom van vier en dertig jaren te hebben bereikt, doch dat zij onbekend is met de plaats harer geboorte zoowel als met de namen harer ouders, en uit dien hoofde niet te kunnen overleggen een bewijs van geboorte of acte van bekendheid ter vervanging derzelve’ (ibidem); |c| moeder v/d bruidegom Willemina Harmsen {=stiefmoeder} (huw.akte Amsterdam 1850 reg.11 fol.22);

 

[22] Peter Roept, geb. Tiel ca. 1798, werkman (1824), stoker (1850), overl. voor 1856, z.v. Philip Roept, werkman, en Anna Pau; tr. Amsterdam 05.05.1824

[23] Catharina Clasina van Paddenburg, geb. ’s-Graveland 16.10.1799, overl. Amsterdam 13.04.1882|a|, d.v. Claas van Paddenburg en Catharina Cornie.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Catharina Clasina Roept, geb. Amsterdam 26.06.1824, dienstbaar (1850), tr. 1e Amsterdam 28.08.1850 Jan Meijer, geb. Amsterdam 27.04.1808, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 01.05.1808, timmermansknecht (1850), molenmaker (1856), overl. voor 1866, z.v. Jan Meijer en Jangis van den Berg; tr. 2e Amsterdam 03.10.1866 Joannes Hendrikus Hermanus Buissing, geb. Amsterdam 13.01.1838, schildersknecht, z.v. Reinerus Guillaume Buissing en Anna Catharina Hooge.
Uit het huwelijk Meijer-Roept: Hendrika Meijer (1852-1942), tr. Amsterdam 1886 Dirk Albert Huijsing (1861-1950), pakhuisknecht, z.v. Dirk Albert Huijsing en Maria Magdalena Roept; Willem Pieter Meijer (1858-), tr. Amsterdam 09.05.1883 Maria Magdalena Huijsing (1857-), d.v. Dirk Albert Huijsing en Maria Magdalena Roept.

2.                   Maria Magdalena Roept, geb. Amsterdam 09.10.1828; volgt [11].

3.                   Susanna Elisabeth Roept, geb. Amsterdam 05.05.1833, tr. 1e Amsterdam 11.06.1862 Johannes Willem Frederik Blad, geb. Amsterdam 11.01.1842, schuitenvoerder, overl. voor 1871, z.v. Pieter Jurriaan Blad en Anna Kies Arends Musket; tr. 2e Uithoorn 12.03.1871 Jan de Bos, geb. Amsterdam 05.05.1830, werkman (1862), fabrieksarbeider (1871), overl. voor 1873, z.v. Cornelis de Bos en Petronella Maria Barens; tr. 3e Amsterdam 24.09.1873 Johan Hendrik Visse, geb. Watergraafsmeer ca. 1828, timmermansknecht (1850), timmerman (1860), timmermansknecht (1873), overl. voor 1902, z.v. Johan Rudolph Visse en Judith Sabel; tr. 4e Amsterdam 29.10.1902 Johannes Voorwerk, geb. Amsterdam 30.04.1837, stoker (1868), opperman (1893), werkman (1902), z.v. Dirk Voorwerk en Margaretha Woelders.
    JdBos tr. 1e Uithoorn 09.11.1862 Maria Margaretha Visser, geb. Amsterdam 08.12.1821, naaister (1862), overl. Uithoorn 04.06.1870, d.v. Harmanus Cornelis Visser en Catharina Hendrica van den Andel.
     MMV tr. 1e Amsterdam 15.01.1851 Warnar Koedijk, geb. Amsterdam 25.05.1824, zeeman, overl. voor 1862, z.v. Dirk Koedijk en Menke Takes.

     JHVisse tr. 1e Watergraafsmeer 28.04.1850 Gesina Harmina Kuijper, geb. Weesperkarspel ca. 1833, overl. voor 1860, d.v. Leendert Kuijper en Catharina Waterschot; tr. 2e Amsterdam 14.06.1860 Catharina Elisabeth Webben, geb. Baarn 15.09.1834, dienstbaar (1860), overl. voor 1873, d.v. Johannes Hendrik Webber en Dorothea Frederika Meijer. 
     JVoorwerk tr. 1e Amsterdam 23.12.1868 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 13.10.1892, ingeschr. Amsterdam 29.12.1892) Willemina Mocke, geb. Coevorden 08.05.1837, d.v. Frederika Florentina Mocke; tr. 2e Amsterdam 18.01.1893 Kaatje Peperceel, geb. Amsterdam ca. 1836, overl. voor 1902, d.v. Jacobus van Peperceel en Johanna Catharina Pellegrim.

4.                   Clasina Catharina Roept, geb. Amsterdam 05.10.1837, tr. Amsterdam 30.12.1868 Jurjen Veerman, geb. Nieuw Beerta (Beerta) 20.03.1834, varensgezel (1868), zeeman (1897), z.v. Harm Wilken Veerman, arbeider, en Mettje Jurjens Bakker.
Uit dit huwelijk: Metje Jurriana Veerman (1876-), tr. Amsterdam 07.01.1897 Karel Frederik Wilhelm Huijsing (1872-), z.v. Dirk Albert Huijsing en Maria Magdalena Roept.

5.                   Alida Christina Roept, geb. Amsterdam 26.02.1839, dienstbaar (1873), tr. Amsterdam 07.05.1873 Johan Daniel Lippe, geb. Amsterdam xx.01.1849, metselaar, z.v. Hendrik Lippe en Helena Alijda van Bruinessen.

 

Noten: |a| De Standaard 19.04.1882.

 

[24] Jan Tros, geb. Hoorn ca. 1786, koopman (1814), negotiant (1821), winkelier (1831), venter (1854), overl. Alkmaar 04.11.1859, z.v. Cornelis Tros en Aaltje Harmensdr van der Palen; tr. 2e Alkmaar 28.08.1831|c| Maritje Gerver, geb. Westwoud ca. 1790, werkster (1831), overl. Alkmaar 26.12.1864, d.v. Paulus Gerver, smid, en Grietje Visser; tr. 1e Alkmaar 10.04.1814
[25] Maria Koppers, geb. Alkmaar ca. 1785/1786, werkster (1814), overl. Alkmaar 18.11.1830|a|, d.v. Gerrit Koppers en Catharina Makadas.

     MG tr. 1e Ransdorp 28.04.1816 Dirk van Brederode, geb. Durgerdam ca. 1784/1785, scheepstimmerman, overl. Durgerdam 11.12.1819, z.v. Fredrik Brederode en Neeltje Bording.

Uit het huwelijk Tros-Koppers:

1.                   Trijntje Tros, geb. ca. 1814, overl. Akmaar 29.06.1820.

2.                   Aaltje Tros, geb. Alkmaar ca. 1815, dienstbode (1859), overl. Alkmaar 20.03.1867, tr. Alkmaar 08.05.1859 Johannes Oudhoff, geb. Alkmaar ca. 1818, sjouwerman (1841), slachter/slager (1859,mrt1867), arbeider (aug1867), overl. Alkmaar 27.07.1887, z.v. Gerrit Oudhoff en Elisabeth Willebrands.
     JO tr. 1e Alkmaar 22.08.1841 Aagje de Moor, geb. Alkmaar ca. 1811/1812, overl. Alkmaar 10.11.1858, d.v. Jan de Moor en Aagje Coster, werkster (1841); tr. 3e Alkmaar 18.08.1867 Guurtje Landman, geb. Alkmaar ca. 1816, overl. Alkmaar 22.04.1903, d.v. Lourens Landman en Maartje Duijmeijer.

3.                   Cornelis Tros, geb. Alkmaar 21.07.1818, fuselier bij het Koloniaal Werfdepot eerste compagnie in garnizoen te Harderwijk (1845), overl. in de garnizoensinfirmerie te Harderwijk 05.04.1845.

4.                   Govert Tros, geb. Alkmaar 03.08.1821, overl. Alkmaar 25.05.1836|b|.

5.                   Johannes Tros, geb. Alkmaar ca. 1826; volgt [12].

 

Noten: |a| vader Govert, moeder Makkedas (overl.akte Alkmaar 1830 no.269); |b| Tros, moeder per abuis Maria Gerver {=stiefmoeder} (overl.akte Alkmaar 1836 no.134); |c| vader Trots (geb.akte Alkmaar 1821 no.231).

 

[26] Pieter Vloon, geb. Westzaan 20.03.1786, arbeider, overl. Westzaan 15.03.1830, z.v. Willem Vloon en Grietje Gijzen; tr.

[27] Neeltje Breeuwer, geb. Westzaan ca. 1787, overl. Westzaan 27.05.1828|a|, d.v. Jan Breeuwer. 

Uit dit huwelijk:

1.                   Jannetje Vloon, geb. Westzaan 27.02.1808, arbeidster, overl. Westzaan 27.11.1835, tr. Westzaan 05.07.1829 Engelbertus Blank, geb. Westzaan ca. 1808, arbeider, z.v. Dirk Blank, arbeider, en Guurtje Willems Flore.

2.                   Willem Vloon, geb. Westzaan ca. 1810, arbeider (1828), koopman (1871), overl. Wormerveer 29.04.1871, tr. Westzaan 05.10.1828 Agatha Blank, geb. Westzaan ca. 1804, d.v. Dirk Blank en Guurtje Floore.

3.                   Jan Vloon, tr. Westzaaan ca. 1814, arbeider (1839), papiermakersknecht (1855,1867), overl. Zaandijk 15.01.1867, tr. 1e Westzaan 03.11.1839 Sijtje Bank, geb. Westzaan ca. 1815, arbeidster, overl. Westzaan 24.11.1855, d.v. Pieter Bank, arbeider, en Guurtje Bonenkamp; tr. 2e Westzaan 15.11.1857 Elisabeth van Grossel, geb. Westzaan ca. 1823, dienstbode (1857), overl. Zaandijk 19.02.1900, d.v. Cornelis van Grossel, barbier, en Trijntje Wijnands.

4.                   Huibert Vloon, geb. Westzaan ca. 1816, milicien dienende bij de 6e compagnie van het bataillon artillerie en militie (1836), overl. ’s-Hertogenbosch 03.01.1836|b|.

5.                   Neeltje Vloon, geb. Westzaan ca. 1819, dienstbode (1851), overl. Westzaan 13.06.1867, tr. Westzaan 23.11.1851 Hendrik Blank, geb. Westzaan ca. 1822, wever, overl. Westzaan 22.03.1881, z.v. Roelof  Blank, veehouder, en Trijntje de Reus.

6.                   Cornelis Vloon, geb. Westzaan ca. 1822, papiermakersknecht, tr. Westzaan 17.08.1845 Geertje Bont, geb. Westzaan ca. 1818, dienstbode (1845), d.v. Simon Bont, boer, en Neeltje Bas.

7.                   Grietje Vloon, geb. Westzaan ca. 1826; volgt [13].

 

Noten: |a| geen ouders vermeld (overl.akte Westzaan 28.05.1828); |b| ook overl.akte Koog aan de Zaan 1836 no.28.

 

[28] Marten Nijenhuis, geb. Hengelo (Gld) 22.03.1787, ged. Hengelo (Gld) 23.03.1787|b|, boerenknecht (1818), landbouwer (1819,1820), daghuurder (1822,1835), dagloner (1837,1842), landbouwer (1851,1863), overl. Dorpboer (Winterswijk) 28.06.1864, z.v. Derk Nijenhuis, daghuurder (1818), en Janna Cappers; tr. Laren 10.12.1818

[29] Aaltjen Flinkers, geb. ‘op Kostverloren in Barchem’ 25.10.1794, ged. Lochem 02.11.1794, dienstmeid (1818), dagloonster (1840), landbouwster (1851,1859), overl. Dorpbuurt (Winterswijk) 12.08.1859, d.v. Henderik Flinkers en Berendjen Volriet.

Uit dit huwelijk:

1.                   Janna Nijenhuis, geb. Zwiep (Laren) 29.01.1819, dienstbaar (1842), overl. Lochem 07.01.1880, tr. Laren 29.04.1842 Jan Koopman, geb. ca. 1809, landbouwer (1842), dagloner (1880), overl. Lochem 09.09.1880, z.v. Gerrit Koopman, landbouwer, en Janna Katgerman.

2.                   Hendrika Nijenhuis, ook Henderika, geb. Zwiep (Laren) 27.10.1820, overl. Zwiep (Laren) 04.05.1823.

3.                   Berend Nijenhuis, geb. Zwiep (Laren) 12.08.1822, boerenknecht (1851), landbouwer (1890), overl. Gelselaar (Borculo) 05.09.1890, tr. Laren 01.08.1851 Geertjen Bemer, later Arfman, geb. Zwiep (Laren) 13.12.1820, dienstbaar (1851), overl. Schependom (Borculo) 20.05.1895, d.v. Hendrikus Bemer, landbouwer, en Henders Schutters, landbouwster.

4.                   Henderik  Nijenhuis, geb. Zwiep (Laren) 01.03.1824, overl. Zwiep (Laren) 13.08.1825.

5.                   Hendrika Nijenhuis, geb. Zwiep (Laren) 14.05.1826, dienstbaar (1855), tr. Laren 29.03.1855 Hendrik Jan Everink, geb. Ruurlo 27.10.1821, boerenknecht (1855), landbouwer (1895), overl. Zwiep (Laren) 15.12.1895, z.v. Lammerdina Everink.

6.                   Albert Nijenhuis, geb. Zwiep (Laren) 19.07.1828|a|; volgt [14].

7.                   Derk Nijenhuis, geb. Zwiep (Laren) 05.07.1830, dienstknecht (1859), dagloner (1863), overl. Noorddijk (Neede) 21.01.1863, tr. Neede 28.06.1859 Willemina Muller, geb. Lochuizen (Neede) 18.09.1836, dienstmeid (1859), overl. Neede 19.03.1919, d.v. Willem Muller, kleermaker, en Gerritdina Lodeweegs.
     WM tr. 2e Jan ten Elshof, geb. Neede 02.02.1822, boerenknecht (1848), dagloner (1863,1877), overl. Neede 19.11.1877, z.v. Teunis ten Elshof, landbouwer, en Janna Hilverink.
     JtE tr. 1e Diepenheim 13.11.1848 Henders Wilmsen, ook Willemsen, geb. Neede 08.09.1822, landbouwster, overl. Neede 29.12.1862, d.v. Derk Wilmsen, wever, en Hendrika Zwerink; tr. 2e Neede 04.12.1863 Janna Klanderman, geb. Neede 26.02.1836, overl. Neede 20.02.1866, d.v. Gerrit Jan Klanderman, hekelmaker (1836), dagloner (1863,1866), en Geertruid Assink, dagloonster.
     JK tr. 1e Gerrit Jan Blumink, geb. Neede 31.10.1838, dagloner, overl. Neede 18.12.1862, z.v. Reint Blumink, dagloner, en Berendina Koldewei.

8.                   Maria Nijenhuis, geb. Zwiep (Laren) 21.03.1833, overl. Winterswijk 25.05.1918, tr. Winterswijk 25.01.1872 Lubbert  Derk Klumpers, geb. Winterswijnk 18.02.1831, landbouwer, overl. Winterswijk 13.12.1893, z.v. Gerrit Jan Klumpers, landbouwer, en Johanna Konings.

9.                   Aaltjen Nijenhuis, geb. Zwiep (Laren) 25.09.1835, dienstmeid (1869), overl. Winterswijk 09.01.1909, tr. Winterswijk 16.12.1869 Berend Jan Wevers, geb. Winterswijk 24.12.1845, wever (1869), fabrieksarbeider (1907), overl. Winterswijk 25.02.1907, z.v. Hendrik Willen Wevers, wever, en Hendrina Boeijink.

10.               Jan Nijenhuis, geb. Zwiep (Laren) 13.11.1837, overl. Zwiep (Laren) 12.12.1840.

 

Noten: |a| moeder Flinkert; |b| vader Nienhuis.

 

[30] Jan Willem Oonk, geb. Winterswijk 12.03.1803, ged. Winterswijk 20.01.1803, boerenknecht (1835), landbouwer (1836,1873), overl. Dorpbuurt (Winterswijk) 24.07.1876|a|, z.v. Gerrit Jan Oonk en Lijsebeth te Winkel; tr. Winterswijk 06.05.1835

[31] Janna Berendina Veenhuis, geb. Corle (Winterswijk) 07.12.1812, dienstmeid (1835), landbouwster (1863,1873), overl. Dorpbuurt (Winterswijk) 22.01.1874, d.v. Berend Hendrik Veenhuis, ‘conscrit van de classe van agtien honderd agt’ (1812), en Hinners Voordes.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gerrit Jan Oonk, geb. Corle (Winterswijk) 02.10.1836, landbouwer, overl. Dorpbuurt (Winterswijk) 18.02.1900, tr. Winterswijk 24.04.1867 Johanna Christina Klomps, geb. Miste (Winterswijk) 16.11.1840, overl. Dorpbuurt (Winterswijk) 07.05.1914, d.v. Hendrik Klomps, landbouwer, en Johanna Willemina Simmelink.

2.                   Berend Jan Oonk, geb. Corle (Winterswijk) 22.04.1838, landbouwer, overl. Henzel (Winterswijk) 09.06.1907|b|, tr. 1e Winterswijk 20.05.1864 Janna Willemina Gellink, geb. Meddo (Winterswijk) 15.06.1828, overl. Henzel (Winterswijk) 07.10.1892, d.v. Jan Albert Gellink, landbouwer, en Janna Berendina Gellink; tr. 2e Winterswijk 03.11.1893 Janna Hendrika Kortschot, geb. Ratum (Winterswijk) 09.01.1847, dienstmeid (1871), overl. Kotten (Winterswijk) 14.01.1929, d.v. Jan Barts Kortschot, landbouwer, en Anna Catharina te Kulve.
     JHK tr. 1e Winterswijk 03.05.1871 Gerrit Roerdinkholder, geb. Ratum (Winterswijk) 27.12.1846, landbouwer, overl. Ratum (Winterswijk) 29.11.1892, z.v. Jan Albert Roerdinkholder, landbouwer, en Berendina Hijink.

3.                   Engelina Oonk, geb. Corle (Winterswijk) 25.11.1839; volgt [15].

4.                   Hendrika Oonk, geb. Corle (Winterswijk) 28.11.1841, overl. Winterswijk 22.03.1935, tr. Winterswijk 27.11.1874 Jan Konings, geb. Ratum (Winterswijk) 08.07.1837, wever (1865), fabrieksarbeider (1874), overl. Winterswijk 24.08.1882, z.v. Jan Willem Konings, landbouwer, en Berendina Beskers.
     JK tr. 1e Winterswijk 31.08.1865 Johanna Aleida ten Pas, geb. Winterswijk 01.09.1833, overl. Winterswijk 08.09.1874, d.v. Laurens ten Pas, arbeider, en Berendina Abbink.
    JAP tr. 1e Winterswijk 02.04.1862 Bartholomeus Hermsen, ook Harmsen, geb. Arnhem 26.08.1834, kleermaker, overl. Winterswijk 07.10.1863, z.v. Hendrica Hermsen, arbeidster.

5.                   Jan Berend Oonk, geb. Corle (Winterswijk) 27.12.1843, radenmaker, overl. Kotten (Winterswijk) 06.12.1911, tr. Winterswijk 20.02.1873 Johanna Kuenen, geb. Dorpbuurt (Winterswijk) 28.01.1854, overl. Kotten (Winterswijk) 27.02.1910, d.v. Jan Willem Keunen, landbouwer, en Gesiena Leurdijk.

6.                   Gerrit Willem Oonk, geb. Corle (Winterswijk) 26.02.1846, landbouwer, overl. Dorpbuurt (Winterswijk) 15.04.1873.

7.                   Janna Willemina Oonk, geb. Dorpbuurt (Winterswijk) 30.06.1848, overl. Dorpbuurt (Winterswijk) 15.07.1874.

8.                   Jan Hendrik Oonk, geb. Dorpbuurt (Winterswijk) 05.07.1850, landbouwer, overl. Winterswijk 20.09.1915, tr. Winterswijk 11.08.1882 Janna Berendina Boland, geb. Woold (Wintesdwijk) 22.09.1858, overl. Winterswijk 18.02.1955, d.v. Jan Berend Boland, landbouwer, en Gesiena Wieskamp, landbouwster.

9.                   Jan Albert Oonk, geb. Dorpbuurt (Winterswijk) 24.09.1852, landbouwer, overl. Winterswijk 30.11.1913, tr. Winterswijk 23.02.1883 Janna Geertruid Meerdink, geb. Kotten (Winterswijk) 24.07.1859 overl. Winterswijk 26.11.1918, d.v. Gerrit Willem Meerdink, landbouwer, en Janna Geertruid Kobus, landbouwster.

10.                Johanna Willemina Oonk, geb. Dorpbuurt (Winterswijk) 01.05.1855, overl. Dorpbuurt (Winterswijk) 15.03.1892, tr. Winterswijk 23.02.1883 Derk Jan Schreurs, geb. Winterswijk 19.08.1856, landbouwer, overl. Dorpbuurt (Winterswijk) 13.04.1892, z.v. Jan Willem Schreurs en Engelina Veenhuis.

 

Noten: |a| moeder Elisabeth te Ovink (overl.akte Winterswijk 1876 no.89); |b| moeder Catharina Grevink {?} (overl.akte Winterswijk 1907 no.111).

 


Bijlage A

 

[32] Johan Jacob Löwensteijn, geb. Deventer ca. 1752/1753, pruikenmaker (1817), haarsnijder (1822), overl. voor 1830, otr. Amsterdam 23.04.1788

[33] Gesina Schravelaar, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 29.03.1767, overl. tussen 1822 en 1830, d.v. Gijsbert Schravelaar en Steijntje Sluijter.

Uit dit huwelijk:

1.                   Steije Löwensteijn, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 28.01.1789.

2.                   kind, begr. Amsterdam (Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof) 18.04.1791.

3.                   Coenraadt Löwensteijn, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 26.08.1792|a|; volgt [16].

4.                   Geijsie Löwensteijn, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 18.01.1795.

5.                   Geijsie Löwensteijn, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 04.02.1798, dienstbode (1826), tr. Amsterdam 03.05.1826 Abram Kuijpedoo, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 30.05.1790, behangersknecht, z.v. Hendrik  Kuijpedoo, turfdrager, en Anna Charistina Bragts.

6.                   Egbert Löwensteijn, geb. Amsterdam 15.08.1801, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 23.08.1801, timmerman (1822), schutter bij het 2e bataillon 1e afdeling Noord-Hollandsche Schutterij gekantonneerdte Helmond (1832), overl. Helmond 22.11.1832, tr. Amsterdam 11.09.1822|b| Caatje Splinter, geb. Amsterdam 12.09.1798, ged. Amsterdam (Westerkerk) 16.09.1798, d.v. Willem Splinter, timmerman, en Aagie Scheepmaker.

7.                   Antonie Löwensteijn, geb. Amsterdam 19.01.1805, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 03.02.1805.

 

Noten: |a| vader Jacob; |b| bruidegom in akte Leowensteijn, tekent met Löwensteijn.

 


Legenda

– Laren = Laren (Gld)


terug naar Kwartierstaten Tilburgse hoogleraren