Rudi Alphons de Moor (1928-2001)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Tilburgse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2019 (laatst herzien maart 2020)

 


 

[1] Rudi Alphons de Moor, Ruud, geb. Chaam 06.04.1928, doctoraal Tilburg 1952, promotie 30.06.1961|a|, hoogleraar Tilburg (1962-1991), rector magnificus Tilburg (1968 & 1983-1991), lid KNAW 1978, eredoctoraat Heerlen 1994, RNL 1980, CON, overl. Tilburg 03.03.2001, tr. Isabella Maria Johanna Dymphna Janssen, geb. Breda 04.01.1929, overl. Tilburg 04.05.1989.

 

– Levensberichten RAdM: KNAW * wikimiddenbrabant * Kleine encyclopedie Tilburg University 1927-2017, pp.166-167.

 

Noten: |a| proefschrift: De verklaring van het conflict: een onderzoek naar de uitgangspunten van de sociologische theorie; promotor: A. Oldendorff (1912-1970).

 

[2] Hipolijtus de Moor, geb. Hontenisse 24.10.1902, rijksambtenaar (1927), commies der belastingen, verificateur bij de belastingen (1948), overl. Roosendaal 21.10.1990, begr. Chaam (Parochiekerkhof) 24.10.1990; tr. 2e na 1952 Martina Bertha de Potter, geb. Hontenisse 07.03.1905, overl. 1982, d.v. Johannes Franciscus de Potter, landbouwer (1905), werkman (1928), en Rosalia de Theije; tr. 1e Hontenisse 02.07.1927|a|
[3] Martha Rosalia Polfliet, geb. Hontenisse 24.03.1905, overl. 14.08.1974, begr. Chaam (Parochiekerkhof).

     MBdP tr. Hontenisse 11.04.1928 Augustinus Bernardus Luijk, geb. Schore 28.05.1903, koopman (1928), caféhouder (1952), overl. Goes 28.05.1952, z.v. Gerrit Luijk, herbergier, en Catharina van Rompu.

Uit dit huwelijk o.a.:

1.                   Rudi Alphons de Moor, geb. Chaam 06.04.1928; volgt [1].

2.                   Albert Eduard de Moor, geb. Chaam 22.02.1931, overl. Breda 02.12.2011.

3.                   Joseph Maria Regina de Moor, geb. Rotterdam 23.04.1933, overl. Roosendaal 25.04.1948.

4.                   Riet de Moor, geb. Roosendaal 23.05.1940, overl. Prinsenbeek 09.05.2010, begr. Prinsenbeek.

 

Noten: |a| moeder v/d bruidegom Bleijenbergh (huw.akte Hontenisse 1927 no.19).

 

[4] Alphonsus de Moor, geb. Hontenisse 16.05.1864, dienstknecht (1900), veldarbeider (1907), landbouwer (1927), overl. Nijmegen 18.02.1942, tr. Hontenisse 02.06.1900

[5] Anna Maria Bleijenberg, geb. Hontenisse 09.10.1869, veldarbeidster (1900), overl. Hontenisse 16.11.1940.

Uit dit huwelijk:

1.                   Eduardus Ludovicus de Moor, geb. Stoppeldijk 09.03.1901, rijksambtenaar (1926,1927), overl. 23.11.1968, begr. Nijmegen (Kerkhof Emmausparochie), tr. Hontenisse 12.05.1926 Regina Coleta Cappendijk, geb. Hulst 04.07.1897, dienstbode (1926), overl. 1975, begr. Nijmegen (Kerkhof Emmausparochie), d.v. Petrus Cappendijk, kantonnier, en Apolonia van Loij.

2.                   Hipolijtus de Moor, geb. Hontenisse 24.10.1902; volgt [2].

3.                   Maria Mathilda de Moor, geb. Hontenisse 29.01.1907, overl. Hontenisse 06.04.1907.

 

[6] Pieter Polfiet, geb. Hontenisse 26.04.1876, veldarbeider (1897,1900), spoorwegwerker (1905,1912), lijnwerker spoorweg (1920), lijnwerker (1926), tramwegarbeider (1927), tramlijnwerker (1929), lijnwerker (1930,1932), overl. Hontenisse 15.05.1947|a|, tr. Hontenisse 07.08.1897

[7] Anna Maria Daalman, geb. Graauw en Langendam 04.01.1871, dienstmeid (1897), overl. Hontenisse 22.02.1940.

Uit dit huwelijk:

1.                   levenloze dochter, Hontenisse 02.11.1897.

2.                   Joseph Polfliet, geb. Hontenisse 27.11.1898, machinist stoomtram (1920), machinist (1927,1932), overl. na 1960, tr. Hulst 27.10.1920 Maria Margareta de Schepper, geb. Clinge 15.09.1899, overl. Terneuzen 07.09.1960, d.v. Hijpolitus de Schepper, dijkbaas, en Rozalia Bleijenberg.

3.                   Maria Isabella Polfliet, geb. Hontenisse 25.09.1900, overl. Hontenisse 19.03.1945, tr. Hontenisse 26.06.1926 Josephus de Dijcker, geb. Graauw en Langendam 10.11.1899, landarbeider, z.v. Pieter Augustinus de Dijcker, landarbeider, en Maria Louisa Maas.

4.                   Martha Rosalia Polfliet, geb. Hontenisse 24.03.1905; volgt [3].

5.                   René Augustus Polfiet, geb. Hontenisse 07.10.1906, bankwerker, tr. Hontenisse 14.02.1930 Henriette Anna Martinu, geb. Wenen (Oostenrijk) ca. 1907, d.v. Franz Karl Martinu, werkman, en Maria Strasser.

6.                   Julma Laurentina Polfliet, geb. Hontenisse 02.03.1909, tr. Hontenisse 18.05.1929 Hubertus Marie Johan Bracke, geb. Graauw 26.11.1905, roomsch-katholiek koster (1929), koster (1944), z.v. Aloisius Bracke, koster (1905), roomsch-katholiek koster (1929), en Maria Veneranda Vercauteren.

7.                   Juliana Maria Polfliet, geb. Hontenisse 28.08.1911, tr. Hontenisse 08.04.1932 Josephus Struijlaart, geb. Hontenisse 02.12.1909, bankwerker, z.v. Ludovicus Struijlaart, bierbrouwersknecht, en Ludovica Marie Janssen.

 

Noten: |a| moeder de Theij (overl.akte Hontenisse 1947 no.36).

 

[8] Ludovicus de Moor, geb. Zuiddorpe 07.04.1830, dienstknecht (1858), werkman (1861,1884), veldarbeider (1900), overl. Hontenisse 15.01.1911, tr. Hontenisse 22.12.1858

[9] Apolonia d’Hont, geb. Hontenisse 06.12.1828, dagloonster (1858,1864), werkvrouw (1865,1884), overl. Hontenisse 25.03.1902.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Catharina de Moor, geb. Hontenisse 05.08.1859, overl. Hontenisse 16.11.1946, tr. Hontenisse 04.06.1884 Petrus Antonius Baart, geb. Hontenisse 09.12.1859, onderwijzer, overl. Hontenisse 10.07.1919, z.v. Anthonij Baart, factoor, en Maria Catharina van Waterschoot.

2.                   Ludovicus de Moor, geb. Hontenisse 14.06.1861, overl. Hontenisse 15.09.1861.

3.                   Pieter Johannes de Moor, geb. Hontenisse 10.02.1863, overl. Hontenisse 17.12.1865.

4.                   Alphonsus de Moor, geb. Hontenisse 16.05.1864; volgt [4].

5.                   Rozalia de Moor, geb. Hontenisse 04.05.1865, overl. Hontenisse 06.10.1865.

6.                   Rozalia de Moor, geb. Hontenisse 16.03.1867, overl. Hontenisse 04.02.1953.

 

[10] Pieter Josephus Bleijenberg, geb. Hontenisse 08.02.1838, dagloner (1864), werkman (1869,1876), overl. Hontenisse 23.12.1876, tr. Hontenisse 11.06.1864

[11] Anna Catharina Mannaart, geb. Hontenisse 21.06.1840, dienstmeid (1864), werkvrouw (1869,1877), dagloonster (1896), overl. Hontenisse 29.06.1913.

Uit dit huwelijk:

1.                   Petrus Augustinus Bleijenberg, geb. Hontenisse 05.10.1864, werkman (1892), arbeider (1915), overl. Losser 10.07.1915, tr. Amsterdam 03.02.1892 Geesje Rijkeboer, geb. Meppel 21.06.1867, werkster, overl. na 1915, d.v. Gerrit Jan Rijkeboer, arbeider (1867), sjouwerman (1892), en Zwaantje van Brussel.

2.                   Anna Bleijenberg, geb. Hontenisse 13.02.1866, overl. Hontenisse 28.07.1872.

3.                   Rozalia Bleijenberg, geb. Hontenisse 13.10.1867, dienstbode (1896), overl. Clinge 05.06.1923, tr. Hontenisse 08.01.1896 Hijpolitus de Schepper, geb. Stoppeldijk 16.02.1866, polderwerker, overl. Hulst 01.02.1948, z.v. Pieter de Schepper, dagloner, en Maria Everaert.

4.                   Anna Maria Bleijenberg, geb. Hontenisse 09.10.1869; volgt [5].

5.                   Charlotta Mathilda Bleijenberg, geb. Hontenisse 06.08.1871, veldarbeidster, overl. Hontenisse 20.12.1948, tr. Hontenisse 03.01.1903 Josephus Koolegam, geb. Stoppeldijk 28.11.1871, polderwerker, overl. Hulst 03.10.1954|b|, z.v. Cornelis Koolegem en Anna Catharina de Dalie.

6.                   Anna Catharina Bleijenberg, geb. Hontenisse 17.12.1872.

7.                   Judocus Bleijenberg, geb. Hontenisse 29.10.1874, overl. Hontenisse 01.05.1877.

8.                   Jacobus Johannes Bleijenberg, geb. Hontenisse 04.06.1876, veldarbeider, overl. Hulst 04.05.1955, tr. Anna Catharina van Overmeeren, geb. Hontenisse 17.03.1879, veldarbeidster, overl. Hulst 12.06.1939|a|, d.v. Pieter van Overmeeren en Cornelia van den Bergen.

 

Noten: |a| ook overl.akte Hontenisse 1939 no.36; |b| ook overl.akte Hontenisse 1954 no.49.

 

[12] Judocus Polfliet, geb. Stoppeldijk 11.02.1847, arbeider (1870), werkman (1879,1890), veldarbeider (1894,1897), werkman (1898), veldarbeider (1903,1909), koopman (1920), overl. Hontenisse 27.06.1920, tr. Hontenisse 15.11.1870

[13] Isabella Francisca de Theije, geb. Hontenisse 29.07.1848, dagloonster (1870), werkvrouw (1879,1898), overl. Hontenisse 22.02.1942.

Voorkind (erkend en gewettigd bij het huwelijk in 1870):

1.                   Josephus de Theije, later Polfliet, geb. Hontenisse 05.10.1870|a|, miliciën plaatsvervanger bij het derde regiment infanterie, overl. in het militair hospitaal te Bergen op Zoom 24.08.1893|d|.

Uit dit huwelijk:

2.                   Mathilda Polfliet, geb. Hontenisse 02.12.1871, overl. Hontenisse 01.01.1879.

3.                   Clementina Polfliet, geb. Hontenisse 13.02.1873, veldarbeidster, overl. Hulst 13.01.1955, tr. Hontenisse 13.01.1894 Josephus Verheijden, geb. Stoppeldijk 27.05.1871, dienstknecht (1894), overl. Vogelwaarde 03.06.1948, z.v. Jan Francies Verheijden, veldarbeider, en Johanna Maria Roels.

4.                   Johannes Baptistus Polfliet, geb. Hontenisse 04.03.1874, overl. Hontenisse 27.04.1874.

5.                   Petrus Polfiet, geb. Hontenisse 25.04.1875, overl. Hontenisse 08.09.1875.

6.                   Pieter Polfliet, geb. Hontenisse 26.04.1876; volgt [6].

7.                   Ludovicus Franciscus Polfliet, geb. Hontenisse 12.10.1877, arbeider (1898), veldarbeider (1920), overl. Vogelwaarde 04.01.1952, tr. Stoppeldijk 21.06.1898 Christina van de Velde, geb. Stoppeldijk 25.11.1877, veldarbeidster, overl. Hontenisse 14.01.1957, d.v. Franciscus van de Velde en Lucia de Waal, arbeidster.

8.                   Eduard Polfliet, geb. Hontenisse 15.11.1879, koopman, overl. Elst 01.12.1960, tr. Hontenisse 01.05.1909 Clementina Apolonia Maria Beck, geb. Hontenisse 12.01.1887, overl. na 1960, d.v. Ludovicus Fidelus Beck, landbouwer, en Johanna Catharina Cappendijk.

9.                   Johanna Polfliet, geb. Hontenisse 12.04.1881, overl. Hontenisse 11.08.1882.

10.               Louisa Johanna Polfliet, geb. Hontenisse 18.02.1883, veldarbeidster, tr. Hontenisse 10.06.1903 Joannes Jacobus de Kind, geb. Kemzeke|c| ca. 1879, overl. Sint Jansteen 15.01.1965, z.v. Petrus Leopoldus de Kind en Coleta van Guijse.

11.               Maria Isabella Polfliet, geb. Hontenisse 21.05.1886, tr. Hontenisse 11.02.1908 Jules Frans van Hoijlandt, geb. Meerdonk|b| ca. 1882, z.v. Karel Lodewijk van Hoijlandt, fruitkoopman, en Stephania Bulles.

12.               René Leonardus Polfliet, geb. Hontenisse 27.06.1887, overl. Hontenisse 28.03.1888.

13.               Jacobus Polfliet, geb. Hontenisse 11.02.1889.

14.               Eugenia Clementina Ludovica Polfliet, geb. Hontenisse 05.05.1890, overl. Hontenisse 23.09.1890.

 

Noten: |a| aangifte door Ludovicus Franciscus de Theije, oud 53 jaar, werkman, getuige Judocus Polfliet, oud 23 jaar, arbeider (geb.akte Hontenisse 1870 no.152); |b| nu in gemeente Sint-Gillis-Waas, provincie Oost-Vlaanderen, België; |c| nu in gemeente Stekene, arrondissement Sint-Niklaas, provincie Oost-Vlaanderen, België; |d| ook overl.akte Hontenisse 1893 no.58.

 

[14] Petrus Daalman, geb. Graauw en Langendam 14.11.1834, dagloner (1859), werkman (1862,1869), veldarbeider (1897), overl. Rosmalen 11.06.1907|a|, tr. Graauw en Langendam 08.09.1859

[15] Dorothea Betman, geb. Hontenisse 03.08.1830, dienstmeid (1858,1859), werkvrouw (1860,1904), overl. Graauw en Langendam 12.04.1919.

Kind van Dorothea:

1.                   Cornelia Betman, geb. Graauw en Langendam 16.02.1858|c|, overl. Graauw en Langendam 13.10.1860.

Uit dit huwelijk:

2.                   Apolonia Daalman, geb. Graauw en Langendam 20.01.1860, overl. Graauw en Langendam 06.09.1862.

3.                   Apolonia Daalman, geb. Graauw en Langendam 23.02.1863, overl. Rotterdam 21.01.1948, tr. Rotterdam 05.11.1890 Cornelis Panhuizen, geb. Delfshaven 15.09.1865, overl. Rotterdam 31.10.1930, z.v. Petrus Panhuizen en Elizabeth van de Weg.

4.                   Maria Johanna Daalman, geb. Graauw en Langendam 24.04.1864, overl. Graauw en Langendam 09.11.1869.

5.                   Andreas Daalman, geb. Graauw en Langendam 30.11.1866.

6.                   Rosalia Daalman, geb. Graauw en Langendam 02.03.1869, dienstbode (1906), overl. Graauw en Langendam 13.02.1909, tr. Graauw en Langendam 18.05.1906 Gustavus Wagenaer, geb. Sint Jansteen 04.03.1881, werkman, overl. Hulst 28.02.1955, z.v. Carolus Ludovicus Wagenaer, werkman, en Constancia de Graef, werkvrouw.
     GW tr. 2e Graauw en Langendam 04.06.1909 Mathilde Ivens, geb. Graauw en Langendam 16.02.1876, dienstbode (1909), overl. Graauw en Langendam 06.01.1945, d.v. Judocus Ivens, schipper, en Louisa Blondina de Valck.

7.                   Anna Maria Daalman, geb. Graauw en Langendam 04.01.1871; volgt [7].

8.                   Johannes Daalman, geb. Graauw en Langendam 29.09.1875, werkman (1904), landarbeider (1926), overl. Hulst 05.10.1927, tr. Graauw en Langendam 22.07.1904 Johanna Maria Steijne, geb. Hontenisse 05.09.1878, dienstmeid (1904), d.v. Johannes Cornelis Steijne, werkman, en Apolonia van den Haute.
     JMS tr. 2e Graauw en Langendam 10.08.1928 Hijpolitus De Cuijper, geb. Stekene|b| ca. 1876, landbouwersknecht (1902), polderwerker (1906), landarbeider (1928), z.v. Vitalis De Cuijper en Virginia Vermeulen.
     HDC tr. 1e Hulst 30.04.1902 Maria Louisa Baart, geb. Hontenisse 03.06.1871, dienstmeid (1902), overl. voor 1928, d.v. Theodorus Baart en Maria Petronella Stobbelaar.

 

Noten: |a| ook overl.akte Graauw en Langendam 1907 no.27; |b| nu in arrondissement Sint-Niklaas, provincie Oost-Vlaanderen, België; |c| aangifte door Pieter Augustinus Verschuren, oud 33 jaar, werkman {zwager v/d moeder} (geb.akte Graauw en Langendam 1858 no.11).

 

[16] Pieter Joannes de Moor, geb. Zuiddorpe ca. 1799/1800, arbeider (1822,1849), slachter (1851,1853), werkman (1856,1858), arbeider (1866), overl. Zuiddorpe 06.02.1866, z.v. Jan de Moor en Isabella Theresia van Bastelaer (zie Bijlage A); tr. 2e Zuiddorpe 31.01.1851 Amelia Leijn, geb. Overslag 07.10.1819, arbeidster (1851,1869), werkvrouw (1881), overl. Zuiddorpe 01.08.1903, d.v. Bernardus Ludovicus Leijn, arbeider, en Maria Franciesca Cortebeke; tr. 1e Zuiddorpe 03.06.1822|g|

[17] Joanna Levina van den Brande, geb. Wachtebeke ca. 1797/1798, dienstmneid (1822) arbeidster (1830,1846), overl. Zuiddorpe 02.05.1849, d.v. Antonius van den Brande en Isabella Turkx/Turcks.

     AL tr. 2e Zuiddorpe 17.11.1869 Charles Thiron, geb. Stekene|e| ca. 1816, timmerman, overl. Zuiddorpe 06.12.1881, z.v. Albinus Ignatius Thiron, timmerman, en Sophia van Marke.
     CT tr. 1e Koewacht 30.07.1846 Josepha Adelia Pluim, geb. Brugge ca. 1824/1825, overl. Zuiddorpe 27.09.1862,  d.v. Ludovicus Pluim, rijksambtenaar, en Theresia Chanson; tr. 2e Zuiddorpe 22.04.1863 Henrica Francisca de Winne, geb. Zuiddorpe 24.02.1816, arbeidster, overl. Zuiddorpe 27.03.1867, d.v. Judocus Livinus de Winne en Isabella Francisca Groothaert.

     HFdW tr. 1e Zuiddorpe 11.06.1845 Petrus Valke, geb. Zuiddorpe 09.10.1818, arbeider, overl. Zuiddorpe 07.08.1861, z.v. Augustinus Valke, werkman, en Joanna Marie van den Corput.

Uit het huwelijk de Moor-van den Brande:

1.                   Blondina Cristina de Moor, geb. Zuiddorpe 05.02.1823, arbeidster, overl. Zuiddorpe 14.05.1846.

2.                   Levinus de Moor, geb. Zuiddorpe 18.11.1824, overl. Zuiddorpe 17.06.1829.

3.                   Dominicus Franciscus de Moor, geb. Zuiddorpe 21.01.1827, overl. Zuiddorpe 28.06.1829.

4.                   Ludovicus de Moor, geb. Zuiddorpe 07.04.1830; volgt [8].

5.                   Bruno Dominicus de Moor, geb. Zuiddorpe 21.09.1831, werkman, overl. Clinge 05.04.1856|d|.

6.                   Bernardus Franciscus de Moor, geb. Zuiddorpe 19.02.1835|a|, overl. Zuiddorpe 22.02.1835.

7.                   Melania de Moor, geb. Zuiddorpe 19.02.1835|b|, overl. Zuiddorpe 23.02.1835.

8.                   Seraphina de Moor, geb. Zuiddorpe 06.06.1836, overl. Koewacht 30.10.1924, tr. Gustavus Vlijminck, geb. Kemzeke|c| ca. 1833, landbouwer, overl. Koewacht 19.05.1907, z.v. Petrus Joannes Vlijminck en Levijna Verstraeten.

9.                   Petrus Johannes de Moor, geb. Zuiddorpe 02.08.1838, arbeider, overl. Rotterdam 03.05.1922, tr. Stoppeldijk 09.02.1866 Anna Catharina Michielsen, geb. Stoppeldijk 17.05.1845, arbeidster, overl. Stoppeldijk 11.08.1902, d.v. Pieter Johannes Michielsen, werkman, en Anna Catharina Romijn, werkvrouw.

Uit het huwelijk de Moor-Leijn:

10.               Aloijsius de Moor, geb. Zuiddorpe 04.12.1851, gisthandelaar (1918), overl. Zuiddorpe 18.04.1937, tr. Maria Ludovica de Witte, geb. Vrasene|f| ca. 1860, overl. Zuiddorpe 04.12.1918, d.v. Frans de Witte en Marie Baert.

11.               Maria Louisa de Moor, geb. Zuiddorpe 12.01.1853, overl. Zuiddorpe 31.01.1853.

12.               Melania de Moor, geb. Zuiddorpe 25.10.1854.

 

Noten: |a| geboren ten vijf uren in den ochtend (akte no.8); |b| geboren ten acht uren in den ochtend (akte no.9); |c| nu in gemeente Stekene, arrondissement Sint-Niklaas, provincie Oost-Vlaanderen, België; |d| moeder Judoca van den Branden; |e| nu in arrondissement Sint-Niklaas, provincie Oost-Vlaanderen, België; |f| nu in gemeente Beveren, arrondissement Sint-Niklaas, provincie Oost-Vlaanderen, België; |g| bruidegom geb. Wachtebeke, tekent met Petrus Joanus de Moor (huw.akte Zuiddorpe 1822 no.5).

 

[18] Adriaan d’Hont, geb. Hontenisse ca. 1790/1791, arbeider (1822), dagloner (1835,1838), overl. Hontenisse 10.06.1838, z.v. Cornelis d’Hont, arbeider, en Elisabeth Buijsrogge; tr. Hontenisse 20.08.1822

[19] Maria Jacoba Picavet, geb. Hontenisse ca. 1799, arbeidster (1822,1835), werkvrouw (1855,1867), overl. Hontenisse 08.05.1867, d.v. Pieter Augustinus Picavet en Catharina van de Keer.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannis d’Hont, geb. Hontenisse 15.06.1823.

2.                   Pieter Augustinus d’Hont, geb. Graauw en Langendam 21.11.1824, dagloner, overl. Hontenisse 29.09.1855.

3.                   Gillis d’Hont, geb. Hontenisse 04.06.1826.

4.                   Apolonia d’Hont, geb. Hontenisse 06.12.1828; volgt [9].

5.                   Pieter Johannes d’Hont, geb. Hontenisse 10.09.1830, (veld)arbeider, overl. Hontenisse 10.10.1907, tr. Hontenisse 15.05.1858 Elisabeth van Eck, geb. Hontenisse 14.06.1835, dienstmeid (1858), overl. Hontenisse 13.12.1926, d.v. Pieter van Eck, arbeider, en Cornelia van Huffel.

6.                   Petronella d’Hont, geb. Hontenisse 29.12.1834, overl. Hontenisse 12.01.1835.

7.                   Petronella d’Hont, geb. Hontenisse 18.02.1836.

 

[20] Josephus Bleijenberg, geb. Sint Jansteen ca. 1809, boerenknecht (1835), dagloner (1839,1846), werkman (1864), overl. na 1864, z.v. Cornelis Bleijenberg (-1821) en Sophia Rottier (-1811); tr. Hontenisse 21.02.1835|a|

[21] Leonora van Jole, geb. Hontenisse ca. 1803, dagloonster, overl. (kraambed) Hontenisse 20.06.1846, d.v. Cornelis van Jole, verwer, en Isabella Theresia van Dorsselaer.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Catharina Bleijenberg, geb. Hontenisse 28.11.1835.

2.                   Johanna Maria Theresia Bleijenberg, geb. Hontenisse 01.10.1836, dienstmeid (1859), tr. Hulst 18.06.1859 Adrianus van Couwenbergh, geb. Hulst 01.03.1835, arbeider, z.v. Josephus van Couwenbergh en Francisca Dal, werkvrouw (1859).

3.                   Pieter Josephus Bleijenberg, geb. Hontenisse 08.02.1838; volgt [10].

4.                   levenloze dochter, Hontenisse 15.03.1839.

5.                   Petronella Bleijenberg, geb. Hontenisse 04.03.1840, overl. Hontenisse 25.05.1840.

6.                   Elisabeth Bleijenberg, geb. Hontenisse 14.01.1843.

7.                   Cornelis Gerardus Bleijenberg, geb. Hontenisse 12.01.1844, overl. Hontenisse 07.03.1845.

8.                   levenloze zoon, Hontenisse 19.06.1846.

 

Noten: |a| bruid van Jolen, de vader v/d bruid tekent met van Jole (huw.akte Hontenisse 1835 no.5).

 

[22] Pieter Mannaert, geb. Hontenisse ca. 1797/1798, boerenknecht (1829), dagloner (1835,1859), overl. Hontenisse 28.11.1848|b|, z.v. Jan Francies Mannaert en Maria Magdalena Mangnus; tr. Stoppeldijk 07.03.1829|a|

[23] Maria van Herrewegen, geb. Stoppeldijk ca. 1807, werkvrouw (1829), dagloonster (1840), werkvrouw (1848), overl. Hontenisse 28.11.1861|d|, d.v. Adriaan van Herrewegen, werkman, en Adriana de Bliek, werkvrouw.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelia Mannaert, ook Mannaart, geb. Stoppeldijk 12.12.1829, dagloonster, overl. Hontenisse 13.04.1848.

2.                   Catharina Mannaart, geb. Stoppeldijk 17.04.1831|c|, dienstmeid (1855), overl. Stoppeldijk 18.08.1907, tr. Hontenisse 26.05.1855 Jacobus Buijs, geb. Hontenisse 12.05.1819, landbouwersknecht (1855), werkman (1891), overl. Stoppeldijk 11.08.1891, z.v. Francies Buijs en Cornelia Pieters.

3.                   Maria Pieternella Mannaert, ook Mannaaert, geb. Stoppeldijk 03.10.1832, overl. Hontenisse 11.08.1835.

4.                   Pieter Augustinus  Mannaart, geb. Stoppeldijk 20.09.1834, dagloner (1859,1862), werkman (1891), overl. Stoppeldijk 29.12.1891, tr. Stoppeldijk 03.06.1862 Anna Maria Veereman, geb. Stoppeldijk 09.03.1836, arbeidster (1862), werkvrouw (1896), overl. Stoppeldijk 12.07.1896, d.v. Pieter Augustinus Veereman en Apolonia Scheers.

5.                   Coleta Mannaert, geb. Hontenisse 25.08.1836, overl. Hontenisse 24.01.1859.

6.                   Anna Catharina Mannaart, geb. Hontenisse 21.06.1840; volgt [11].

7.                   Josephus Hermanus Mannaart, geb. Hontenisse 03.06.1843, overl. Hontenisse 18.02.1848.

8.                   Ludovicus Mannaart, ook Mannaert, geb. Hontenisse 28.06.1845, werkman, overl. Ossenisse 19.06.1912, tr. 1e Ossenisse 26.02.1870 Petronella de Bruijn, geb. Ossenisse 15.10.1837, dagloonster, overl. Ossenisse 03.06.1881, d.v. Jan Baptista de Bruijn en Maria Jacoba Neve; tr. 2e Hontenisse 15.10.1881 Christina Mannaert, geb. Hontenisse 25.01.1848, dagloonster, overl. Terneuzen 06.01.1935, d.v. Pieter Mannaert, kantonnier, en Judoca Lemsen.

 

Noten: |a| bruidegom Mannaert, die verklaart ‘uit hoofde van zulks nimmer geleerd te hebben niet te kunnen schrijven of naam teekenen’ (huw.akte Stoppeldijk 1829 no.4); |b| Mannaart, moeder Anna Catharina (overl.akte Hontenisse 1848 no.201); |c| moeder van Errewegen; |d| van Errewegen, moeder Josina (overl.akte Hontenisse 1861 no.186).

 

[24] Josephus Polfliet, geb. Kieldrecht|b| ca. 1808/1809, arbeider (feb1840), werkman (dec1840,1849), overl. Stoppeldijk 02.02.1850|c|, z.v. Pieter Josephus Polfliet en Johanna Jacoba Pauwels; tr. Graauw en Langendam 11.02.1840|a|

[25] Maria Mangnus, geb. Graauw ca. 1811, arbeidster (1840), werkvrouw (1849), dagloonster (1865), arbeidster (jan1870), werkvrouw (1870,1878), overl. Stoppeldijk 18.11.1878, d.v. Adriaan Mangnus, arbeider, en Apolonia van Heck.

Uit dit huwelijk:

1.                   Francies Polfliet, geb. Stoppeldijk 29.12.1840, dienstknecht (1865), herbergier (1891), overl. Hontenisse 04.01.1891, tr. Hengstdijk 04.08.1865 Pietronella Maas, geb. Hengstdijk 13.11.1838, dienstmeid (1865), werkvrouw (1891), overl. Hengstdijk 22.01.1914, d.v. Willem Maas, arbeider, en Maria de Maagt.
     PM tr. 2e Hontenisse 20.02.1892 Judocus Leenknegt, geb. Hontenisse 20.12.1831, werkman (1864,1891), veldarbeider (1892), overl. Hontenisse 13.10.1915, z.v. Cornelis Augustinus Leenknegt en Petronella Francisca Ebert.
     JL tr. 1e Hontenisse 30.04.1864 Francisca Dalia Vermeerschen, geb. Hengstdijk ca. 1832, dagloonster, overl. Hengstdijk 24.12.1891, d.v. Brictus Vermeerschen en Anna Catharina van Damme.

2.                   Petrus Polfliet, geb. Stoppeldijk 07.12.1841, dienstknecht (1868), werkman (1872), veldarbeider (1910), overl. Hontenisse 25.02.1926, tr. Graauw en Langendam 03.07.1868 Johanna Kouijzer, geb. Hontenisse 24.03.1843, dienstmeid (1868), werkvrouw (1872), overl. Hontenisse 05.02.1910, d.v. Pieter Kouijzer en Angelina Francisca Cicelia Leenknegt.

3.                   Andries Polfliet, geb. Stoppeldijk 04.05.1844, werkman, overl. Utrecht 28.10.1915, tr. 1e Wemeldinge 28.01.1870 Anna Catharina van Essen, ook Anna Catrina, geb. Hontenisse 17.01.1847, dienstmeid (1870), overl. Utrecht 30.03.1903, d.v. Jan Francies van Essen en Apolonia Broekaart; tr. 2e Utrecht 13.04.1904 Sophia van Eck, geb. Langbroek 16.06.1843, overl. Utrecht 16.05.1929, d.v. Aart van Eck en Aaltje van Rhee.
     SvE tr. 1e Utrecht 18.06.1873 Gerardus Sackers, geb. Alphen (Appeltern) 09.04.1840, overl. Utrecht 29.12.1891, z.v. Aaldert Sackers, timmerman, en Petronella van Uden.

4.                   Judocus Polfliet, geb. Stoppeldijk 11.02.1847; volgt [12].

5.                   levenloze zoon, Stoppeldijk 10.10.1849.

 

Noten: |a| bruid Magnus, maar ‘de echtgenoten, de ouders van de vrouw tot medeteekening dezer aanzocht hebben allen verklaard niet te kunnen schrijven of naamteekenen, uit hoofde van het niet geleerd te hebben’ (huw.akte Graauw en Langendam 1840 no.2); |b| nu in gemeente Beveren, arrondissement Sint-Niklaas, provincie Oost-Vlaanderen, België; |c| vader Pieter, moeder Jacoba, echtgenote Anna Maria.

 

[26] Ludovicus Cornelis de Theije, geb. Hontenisse 26.10.1818, dagloner (1844,1853), werkman (1862,1884), overl. Hontenisse 06.03.1884, z.v. Pieter Johannes de Theije en Dorothea Constantia Isabella Jacobs; tr. Hontenisse 17.05.1845|c|

[27] Anna Catharina Heijman, geb. Hontenisse 17.10.1823, dagloonster (1844,1845), werkvrouw (1853,1884), overl. Hontenisse 02.05.1923, d.v. Jan Francies Heijman, landman, en Johanna Verbust.

Voorkind:

1.                   Clementina de Theije, geb. Hontenisse 23.09.1844|a||b|, dagloonster (1872), overl. Boschkapelle 02.02.1915, tr. Hontenisse 07.02.1872 Augustinus Schelfaut, geb. Zaamslag 06.03.1843, wagenmakersknecht (1872), wagenmaker (1911), overl. Boschkapelle 18.12.1911, z.v. Johannes Andries Schelfaut en Maria Judoca de Wante, landbouwster.

Uit dit huwelijk:

2.                   Johanna de Theije, geb. Hontenisse 01.03.1846, dagloonster (1875), overl. Hontenisse 13.12.1907, tr. Hontenisse 17.04.1875 Johannes Baptist Cornelissens, geb. Graauw en Langendam 23.12.1836, werkman, overl. Hontenisse 03.04.1882, z.v. Jan Francies Cornelissens, landbouwer, en Rosalia Pieternella Francisca de Smit, landbouwster.

3.                   Isabella Francisca de Theije, geb. Hontenisse 29.07.1848; volgt [13].

4.                   Anna Catharina de Theije, geb. Hontenisse 22.02.1850, overl. Hontenisse 07.04.1853.

5.                   Johannes Adolf de Theije, geb. Hontenisse 04.01.1853, (veld)arbeider, overl. Hontenisse 12.07.1911, tr. Stoppeldijk 16.01.1879 Anna Maria van Driessche, geb. Hontenisse 02.02.1855, arbeidster, overl. Hontenisse 16.09.1926, d.v. Jan Francies van Driessche, metselaar, en Maria Coleta du Bois.

6.                   Ludovocus Franciscus de Theije, geb. Hontenisse 18.01.1854, huisknecht (1911), overl. Hulst 03.10.1940, tr. Hulst 06.09.1911 Stefania D’Haen, geb. Sint-Gillis-Waas|d| ca. 1851/1852, overl. Hulst 17.06.1922, d.v. Petrus D’Haen en Petronella de Witte.

7.                   Seraphina de Theije, geb. Hontenisse 17.09.1857, dagloonster (1891), overl. Hontenisse 11.02.1944, tr. Hontenisse 09.05.1891 Jan Francies van Leemput, geb. Hontenisse 12.03.1855, veldarbeider (1891), herbergier (1925), overl. Hontenisse 23.04.1925, z.v. Pieter van Leemput, dagloner (1855), en Dorothea de Wilde, bierhuishoudster (1891).

8.                   Jacobus de Theije, geb. Hontenisse 17.11.1860, overl. Hontenisse 30.04.1862.

9.                   Leonardus Ludovicus de Theije, geb. Hontenisse 06.11.1861, overl. Hontenisse 25.02.1862.

10.               Coleta de Theije, geb. Hontenisse 10.02.1863, overl. Hontenisse 30.10.1864.

11.               Dorothea de Theije, geb. Hontenisse 18.05.1868, veldarbeidster (1892), overl. Hontenisse 26.02.1941, tr. Hontenisse 29.07.1892 Jacobus Rombout, geb. Hontenisse 17.11.1865, polderwerker (1892), werkman (1917), overl. Hontenisse 21.02.1917, z.v. Francies Rombout, arbeider, en Apolonia de Blok.

 

Noten: |a| aangifte door Ludovicus de Theije, oud 25 jaar, dagloner, ‘betuigende wijders het kind [] als het zijne te erkennen’, moeder Anna Catharina (geb.akte Hontenisse 1844 no.118); |b| akte van erkenning  25.01.1872 {in de aanloop naar Clementina’s huwelijk} (ibidem); |c| geen wettiging van kinderen (huw.akte Hontenisse 1845 no.13); |d| nu in arrondissement Sint-Niklaas, provincie Ooast-Vlaanderen, België.

 

[28] Pieter Daelman, geb. Graauw ca. 1788/1798, arbeider (1834), werkman (1842,1857), overl. Graauw en Langendam 25.02.1857|c|, z.v. Judocus Ferdinandus Daelman, werkman, en Judoca van Poorten; tr. Graauw en Langendam 27.02.1826|b|

[29] Apolonia van Ackeren, geb. Graauw en Langendam ca. 1802/1803, dienstmeid (1826), werkvrouw (1857,1860), overl. Graauw en Langendam 07.02.1876, d.v. Judocus van Ackeren en Catharina Theresia Rosier.

Uit dit huwelijk (vader ook Daalman):

1.                   Maria Theresia Daalman, geb. Graauw en Langendam ca. 1828, overl. Graauw en Langendam 08.04.1834.

2.                   Cornelia Daelman, ook Daalman, geb. Graauw en Langendam 23.07.1829, dagloonster (1860,1874), overl. Graauw en Langendam 24.03.1917, tr. Graauw en Langendam 05.07.1860 Bernardus Boudewijn, geb. Stekene|a| ca. 1833, dagloner (1860), werkman (1874), overl. Graauw en Langendam 27.12.1874, z.v. Joannes Francies Boudewijn, arbeider, en Maria Theresia van Duijze.

3.                   Petrus Daalman, geb. Graauw en Langendam 14.11.1834; volgt [14].

4.                   Judocus Daalman, geb. Graauw en Langendam 18.05.1839, dagloner (1866), werkman (1870), overl. Hontenisse 20.05.1920, tr. 1e Graauw en Langendam 28.04.1866 Christina Heijens, geb. Hengstdijk 10.04.1840, dienstmeid (1866), overl. Graauw en Langendam 19.04.1870, d.v. Pieter Gillis Heijens, werkman, dagloner, en Christina Baart, werkvrouw, dagloonster; tr. 2e Hontenisse 25.06.1870 Anna Catharina de Bakker, geb. Hontenisse 19.03.1839, dienstmeid (1870), overl. Graauw en Langendam 14.01.1920, d.v. Francies de Bakker, werkman, en Anna Catharina Neve.

5.                   Maria Theresia Daalman, geb. Graauw en Langendam 14.11.1834, overl. Graauw en Langendam 13.08.1842.

6.                   Maria Theresia Daaleman, geb. Graauw en Langendam 31.03.1842, overl. Graauw en Langendam 13.08.1842.

 

Noten: |a| nu in arrondissement Sint-Niklaas, provincie Oost-Vlaanderen, België; |b| bruidegom oud 38 jaar, bruid van Akker (huw.akte Graauw en Langendam 1826 no.2); |c| Petrus Daalman, oud 59 jaar, moeder Regina, e.v. van Akkeren (overl.akte Graauw en Langendam 1857 no.5).

 

[30] Hendrik Philippus Betman, geb. ca. 1801, dagloner (1825,1830), en

[31] Petronella Kaasmaker, geb. Hontenisse ca. 1792/1793/1794, dienstmeid (1820), dagloonster (1823,1834), werkvrouw (1857), overl. Graauw en Langendam 01.06.1857, d.v. Jan Francies Kaasmaker en Anna Maria Zegers.

– Er is een Hendrik Betman, geb. ca. 1801, schutter (1832), overl. Middelburg 06.01.1832, z.v. Hendricus Betman en Elizabeth Parnela.

Kind:

1.                   Johannes Kaesmaker, ook Kaasmaker, geb. Hengstdijk 18.12.1820|f|, overl. Hengstdijk 02.04.1823|g|.

Kinderen (aangegeven en erkend door Hendrik Philippus Betman):

2.                   Anna Maria Betman, geb. Hontenisse 18.02.1825|a|, overl. Hengstdijk 26.01.1870.

3.                   Cornelia Betman, geb. Hontenisse 27.09.1827|b|, dienstmeid (1855), werkvrouw (1903), overl. Graauw en Langendam 16.05.1903|e|, tr. Graauw en Langendam 10.09.1855 Pieter Augustinus Verschuuren, geb. Graauw en Langendam ca. 1824/1825, dienstknecht (1855), werkman (1858), z.v. Johannes Verschuuren en Maria Josepha de Loor.

4.                   Dorothea Betman, geb. Hontenisse 05.01.1829|c|, overl. Hontenisse 10.04.1829.

5.                   Dorothea Betman, geb. Hontenisse 03.08.1830|d|; volgt [15].

Kind:

6.                   levenloze dochter, Hontenisse 15.12.1834.

 

Noten: |a| aangifte door Hendrik Philippus Betman van een kind ‘waarvan hij zich als vader erkent’ (geb.akte Hontenisse 1825 no.29); |b| aangifte door Hendrik Philippus Betman van een kind ‘waarvan hij zich als vader erkent’ (geb.akte Hontenisse 1827 no.125); |c| aangifte door Hendrik Philippus Betman van een kind ‘waarvan hij zich als vader erkent’ (geb.akte Hontenisse 1829 no.4); |d| aangifte door Hendrik Philippus Betman van een kind ‘waarvan hij zich als vader erkent’ (geb.akte Hontenisse 1830 no.114); |e| moeder Caesmaker; |f| moeder Pietronella Kaesmaker, oud 24 jaar (geb.akte Hengstdijk 1820 no.23); |g| moeder 26 jaar.

 


Bijlage A

 

[32] Joannes de Moor, geb. Zuiddorpe ca. 1770/1774, arbeider, overl. Zuiddorpe 13.02.1829, z.v. Pieter de Moor en Petronella Huijsman; tr.

[33] Isabella Theresia van Bastelaer, geb. Overslag ca. 1767, arbeidster, overl. Zuiddorpe 06.01.1827, d.v. Joannes van Bastelaer en Petronella Huijsman.

Uit dit huwelijk:

1.                   Ignatius de Moor, geb. Zuiddorpe ca. 1795, slachter, overl. Zuiddorpe 16.02.1844, tr. Koewacht 28.10.1835 Catharina Josepha van Doorsselaer, ook van Doesselaer, geb. Koewacht ca. 1801/1802, koopvrouw (1866,1872), overl. Zuiddorpe 07.07.1872, d.v. Johannes Levinis van Doorsselaer en Colletta Judoca Goossens.

2.                   Pieter Joannes de Moor, geb. Zuiddorpe ca. 1799/1800; volgt [16].

3.                   Talita de Moor, geb. Zuiddorpe ca. 1803/1804, dienstmeid (1830), arbeidster (1869), overl. Zuiddorpe 14.03.1869|a|, tr. Zuiddorpe 25.05.1830 Joannes Anthonius van Hoecke, geb. Overslag ca. 1803, dagloner (1830), arbeider (1881), overl. Zuiddorpe 14.04.1881|b|, z.v. Joannes Ambrosius van Hoecke, landman, en Joanna Francisca Simoens.

4.                   Elisia de Moor, geb. Zuiddorpe ca. 1807, dienstmeid (1830), arbeidster (1834,1835), tr. 1e Zuiddorpe 31.07.1830 Augustinus Verniers, geb. Zuiddorpe ca. 1801, boerenknecht (1830), arbeider (1834), overl. Zuiddorpe 20.01.1834|c|, z.v. Pieter Verniers en Isabella Winters; tr. 2e Zuiddorpe 13.05.1835 Pieter Johannes Pauwels, geb. Destelbergen|d| ca. 1811, strodekker, z.v. Francies Pauwels en Francisca Jozepha Haerens.

 

Noten: |a| Felicitas (overl.akte Zuiddorpe 1869 no.11); |b| wedr Felicitas de Moor (overl.akte Zuiddorpe 1881 no.11); |c| e.v. Lucia de Moor (overl.akte Zuiddorpe 1834 no.1); |d| a| nu in arrondissement Gent, provincie Oost-Vlaanderen, België.

 


terug naar Kwartierstaten Tilburgse hoogleraren