Willem Nieboer (1927-2009)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Tilburgse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, mei 2020 (laatst herzien april 2024)

 


 

[1] Willem Nieboer, geb. Groningen 27.04.1927, kandidaatsexamen rechtsgeleerdheid Groningen 1947|a|, doctoraalexamen Nederlands recht Leiden 1951|b|, kandidaatsexamen geneeskunde (2a) Groningen 1954|c|, kandidaatsexamen geneeskunde (2b) Groningen 1955|d|, doctoraalexamen geneeskunde Groningen 1957|e|, artsexamen eerste gedeelte Groningen 1959|f|, promotie Groningen 22.06.1970|g|, lector Groningen (1973-), hoogleraar Tilburg (1976-), overl. Nijkerk 26.06.2009.

 

Noten: |a| Nieuwsblad van het Noorden 17.04.1947; |b|Nieuwsblad van het Noorden 11.07.1951; |c| De Volkskrant 10.07.1954; |d| Winschoter courant 20.05.1955; |e| Het Parool 21.10.1957; |f| Nieuwsblad van het Noorden 30.01.1959; |g| proefschrift: Aegroto suum : de toerekening in het strafrecht bij psychische afwijkingen; promotor: J. Remmelink (1922-2003).

 

[2] Willem Nieboer, geb. Houwerzijl (Ulrum) 11.11.1889, leraar (1920,1934), overl. Groningen 03.03.1961, begr. Groningen (Bpl. Selwerderhof) 07.03.1961, tr. Enschede 25.06.1920
[3] Hendrika Joanna ten Brink, geb. Enschede 12.02.1895, overl. Groningen 21.06.1974, begr. Groningen (Bpl. Selwerderhof) 26.06.1974.

Uit dit huwelijk:

1.                   George Nieboer, geb. Groningen 06.06.1922, overl. Groningen 13.07.1922.

2.                   Nicolaas Ebel Nieboer, geb. Groningen 11.08.1925, overl. Haren 16.10.2016, begr. Haren (Bpl. Harenerhof).

3.                   Willem Nieboer, geb. Groningen 27.04.1927|a|; volgt [1].

4.                   Herman Jan Nieboer, geb. Groningen 07.04.1929, overl. Groningen 11.08.2002, begr. Haren (Bpl. Harenerhof).

5.                   Eveline Nieboer, geb. Groningen 03.11.1931, overl. Groningen 19.11.2012, begr. Groningen (Bpl. Selwerderhof). [Kouh bij Tanah-Merah, Nieuw-Guinea 1961]

6.                   levenloze zoon, Groningen 23.03.1934.

 

Noten: |a| De Standaard 29.04.1927.

 

[4] Klaas Nieboer, geb. Meeden 27.06.1857, onderwijzer (1883,1888), hoofd der/ener school (1889,1920), overl. Enschede 10.11.1924, tr. Ulrum 10.05.1883

[5] Ebeltje Frik, geb. Zoutkamp (Ulrum) 04.04.1857, overl. Amsterdam 31.12.1939.

Uit dit huwelijk:

1.                   Tiddo Nieboer, geb. Nieuwe Pekela 16.03.1884, koopman (1911), handelsvertegenwoordiger(1915), leraar MO Boekhouden, overl. Amsterdam 11.01.1949, begr. Amsterdam (Bpl. De Nieuwe Ooster) 14.01.1949, tr. Enschede 14.09.1911 Helena Wilhelmina Menkens, geb. Enschede 08.03.1881, overl. Alkmaar 07.05.1958, begr. Amsterdam (Bpl. De Nieuwe Ooster) 10.05.1958, d.v. Johan Menkens, schrijnwerker, en Louisa Christina Kersten.

2.                   Ettina Anna Nieboer, geb. Nieuwe Pekela 21.01.1886, overl. Houwerzijl (Ulrum) 09.02.1889.

3.                   Willem Nieboer, geb. Houwerzijl (Ulrum) 30.08.1887, overl. Houwerzijl (Ulrum) 09.02.1889.

4.                   Willem Nieboer, geb. Houwerzijl (Ulrum) 11.11.1889; volgt [2].

5.                   Fokko Jan Nieboer, geb. Enschede 18.05.1892, ambtenaar bij het Binnenlandsch Bestuur in Nederlandsch Oost-Indië te Amoerang (Res. Menado) (1915), overl. Tjimahi 01.06.1944, begr. Nederlands Ereveld Leuwigajah, tr. Rotterdam 23.09.1915|a| Gerritdina Johanna Reijling, geb. Den Helder 22.12.1893, overl. ’s-Gravenhage 01.05.1952, d.v. Petrus Reijling, schrijver (1893), agent bij de Rijksverzekeringsbank (1915), en Catharina Margaretha van Geelen.

6.                   Nicolaas Nieboer, geb. Enschede 28.06.1893, overl. Enschede 10.10.1894.

7.                   Nicolaas Nieboer, geb. Enschede 28.09.1895, overl. Enschede 17.01.1896.

8.                   Nicolaas Nieboer, geb. Enschede 08.07.1898, leraar aan een gymnasium (1927), rector van het gereformeerd gymnasium (1960), overl. Kampen 19.01.1960, tr. Leiden 28.07.1927 Dieuwertje van Zuilen, geb. Oegstgeest 29.05.1906, overl. na 1960, d.v. Johannes van Zuilen en Femmetje Wilhelmina van der Meij.

 

Noten: |a| huwelijk ‘met de handschoen’, de bruidegom vertegenwoordigd door Willem Nieboer, oud 25 jaar, wonend te Leiden, toestemming bij KB van 25.03.1915 no.24 (huw.akte Rotterdam 1915 fol.o41v).

 

[6] George ten Brink, geb. Enschede 25.02.1865, boekhouder (1891,1892), kantoorbediende (1893), boekhouder (1895,1921), overl. Enschede 08.11.1921, tr. Enschede 25.02.1891

[7] Jantje op ’t Holt, geb. Den Helder 29.09.1863, overl. Groningen 23.09.1930|b|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Aleida Hendrika ten Brink, geb. Enschede 01.07.1892.

2.                   Harmannus Jan ten Brink, geb. Enschede 18.08.1893, overl. Enschede 23.08.1893.

3.                   Hendrika Joanna ten Brink, geb. Enschede 12.02.1895; volgt [3].

4.                   Johanna Berendina ten Brink, geb. Enschede 22.09.1896, tr. Enschede 18.07.1923 Jan Althuis, geb. Harlingen 22.05.1895, onderwijzer, z.v. Johannes Althuis, gardenier, en Hulda Marie Olsen.

5.                   Hermannus Jan ten Brink, ook Harmannus Jan, geb. Enschede 02.01.1898, fabrieksdirecteur, tr. Ede 09.05.1923 Gerharda Johanna Pereboom, geb. Vriezenveen 24.03.1894, d.v. Bertus Pereboom, koopman (1894), reiziger (1923), en Gerharda Holland.

6.                   Jantje Gerritdina ten Brink, geb. Enschede 26.05.1899.

7.                   Cornelia Hendrika ten Brink, geb. Enschede 25.03.1903, tr. Enschede 21.07.1926 Johan Hendrik Frederik Koetsier, geb. Gorinchem 24.04.1897, advocaat en procureur, overl. Naarden 27.01.1949|a|, z.v. Leendert Koetsier, boekhouder, en Femmigje Meulink.

8.                   Abel Jacob ten Brink, geb. Enschede 23.04.1905, overl. Enschede 12.07.1905.

 

Noten: |a| ook overl.akte Huizen 1949 no.8; |b| ook overl.akte Enschede 1930 no.372.

 

[8] Tiddo Nieboer, geb. Meeden 29.04.1821, arbeider (1845,1861), werkman (1873,1878), slager (1883), werkman (1890), arbeider (1891), overl. Meeden 04.11.1891, tr. Meeden 09.11.1844

[9] Fennegien Hensens, geb. Meeden 11.05.1818, boerenmeid (1844), arbeidster (1845), werkvrouw (1890), overl. Meeden 07.01.1896|b|.

Uit dit huwelijk (moeder ook Fennechien):

1.                   Ida Nieboer, geb. Meeden 02.03.1845, overl. Meeden 06.12.1845.

2.                   Eefke Nieboer, geb. Meeden 16.09.1847, overl. Wijk bij Duurstede 07.08.1921, tr. Meeden 17.05.1873 Berent Doedens, ook Berend, geb. Meeden 31.03.1846, boerenknecht (1873), koopman (1898), overl. Meeden 29.08.1898, z.v. Berent Berents Doedens, arbeider/werkman, en Anje Daniels Udema, arbeidster/werkvrouw.

3.                   Fokko Nieboer, geb. Meeden 21.06.1850, boerenknecht (1921), overl. Winschoten 27.08.1921, tr. Veendam 20.09.1873|a| Jantje Doedens, geb. Meeden 16.03.1850, dienstmeid (1873), overl. Hoogezand 16.12.1910, d.v. Berend Berends Doedens, arbeider/werkman, en Anje Daniels Udema, werkvrouw.

4.                   Ida Nieboer, geb. Meeden 30.03.1853, overl. Meeden 30.10.1927, tr. Meeden 20.04.1878 Jacob Mooibroek, geb. Meeden 30.10.1850, arbeider, overl. Meeden 06.02.1919, z.v. Berend Mooibroek, arbeider, en Aaltje Harms Vrolijk, werkvrouw (1878).

5.                   levenloze dochter, Meeden 31.08.1855.

6.                   Klaas Nieboer, geb. Meeden 27.06.1857; volgt [4].

7.                   Jan Nieboer, geb. Meeden 06.07.1861, smid, overl. Haren 26.01.1929, tr. Meeden 31.05.1890 Aaltje Doedens, geb. Veendam 03.11.1859, dienstmeid (1890), overl. Haren 08.01.1934, d.v. Berend Doedens, arbeider/werkman, en Anje Daniels Udema, werkvrouw.

 

Noten: |a| moeder v/d bruid Zuidema (huw.akte Veendam 1873 no.64); |b| overledene Fennechien.

 

[10] Willem Frik, geb. Zoutkamp (Ulrum) 13.01.1824, schipper (1855,1883), overl. Enschede 28.07.1900|a|, tr. Ulrum 08.12.1855

[11] Ettje Hoekstra, geb. Zoutkamp (Ulrum) 18.04.1833, overl. Houwerzijl (Ulrum) 05.12.1888.

Uit dit huwelijk:

1.                   Ebeltje Frik, geb. Zoutkamp (Ulrum) 04.04.1857; volgt [5].

 

Noten: |a| moeder Kampinga (overl.akte Enschede 1900 no.276).

 

[12] Jan ten Brink, geb. Lonneker 24.11.1828, fabriekarbeider (1855,1868), kantoorbediende (1872), overl. Enschede 06.07.1872, tr. Enschede 12.11.1855

[13] Aleida Rusius, geb. Enschede 19.06.1828, dienstmeid (1855), overl. Enschede 18.02.1901.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Gerritdina ten Brink, geb. Enschede 30.11.1856.

2.                   Gerrit ten Brink, geb. Enschede 23.11.1858, onderwijzer, overl. Apeldoorn 02.08.1926, tr. Middelburg 29.10.1886 Maria Ludikhuijze, geb. Middelburg 14.12.1856, overl. Apeldoorn 07.12.1928, d.v. Pieter Cornelis Ludikhuijze, dagloner (1856), koopman (1886), en Geertruij Koole.

3.                   Margaretha ten Brink, geb. Enschede 11.06.1861, overl. Utrecht 18.01.1927, tr. Tiel 09.03.1905 Johannes van Rouwendal, geb. Nijkerk 24.03.1867, broodbakker, overl. Utrecht 01.05.1936, z.v. Teunis van Rouwendal, gemeentebode, en Maria Brons.

4.                   George ten Brink, geb. Enschede 25.02.1865; volgt [6].

5.                   Barend Johannes ten Brink, geb. Enschede 03.01.1867, winkelier, overl. Enschede 08.08.1891.

6.                   Joanna Berendina ten Brink, geb. Enschede 18.10.1868, overl. Enschede 06.04.1886.

 

[14] Harmannus op ’t Holt, geb. Borger 20.12.1830, dominee, predikant bij de Christelijk Afgescheiden Gemeente te Dalfsen (1855-), Katwijk aan Zee (1857-, Den Helder (1861-), Leeuwarden (1864-), Heemse (1870-) en Stadskanaal (1875-1890), predikant, overl. Stadskanaal (Onstwedde) 06.12.1890, tr. Hoogeveen 02.05.1855

[15] Hendrikje ten Kate, geb. Meppel 10.02.1830, overl. Enschede 18.02.1913.

Uit dit huwelijk (vader ook Hermannus):

1.                   Abel op ’t Holt, geb. Dalfsen 25.02.1856, predikant, overl. Zeist 22.08.1926, tr. Onstwedde 04.11.1881 Hillechien Dun, geb. Onstwedde 04.02.1860, overl. Zeist 03.08.1940, d.v. Jarke Dun, landbouwer, en Janna Eefsting.

2.                   Jantje op ’t Holt, geb. Katwijk aan Zee ca. 1859, overl. Den Helder 22.08.1863.

3.                   Dietje Roeloffina op ’t Holt, geb. Katwijk aan Zee ca. 1860, overl. Den Helder 21.12.1861.

4.                   Jacob op ’t Holt, geb. Den Helder 08.03.1862, overl. Den Helder 28.09.1863.

5.                   Jantje op ’t Holt, geb. Den Helder 29.09.1863; volgt [7].

6.                   Jakob op ’t Holt, geb. Leeuwarden 11.11.1864, predikant te Beetgum (1890-) en Bolsward (1896-1931), overl. Meppel 24.08.1945, tr. Onstwedde 04.11.1890 Jantina Rensina Niks, geb. Nieuw-Buinen (Borger) 24.03.1854, overl. Meppel 03.05.1933, d.v. Jurrien Andries Niks, koopman (1854), vervener (1890), en Hillechien Wever.

7.                   Johannes op ’t Holt, geb. Leeuwarden 20.02.1867|a|. fotograaf, overl. Stadskanaal (Onstwedde) 26.03.1893|c|.

8.                   Henderikus op ’t Holt, geb. Leeuwarden 20.02.1867|b|, overl. Leeuwarden 08.04.1867.

9.                   levenloze dochter, Leeuwarden 01.11.1868.

10.               levenloze zoon, Leeuwarden 21.12.1869.

11.               Roelof Hendrikus op ’t Holt, geb. Heemse (Ambt Hardenberg) 21.06.1871, overl. Heemse (Ambt Hardenberg) 18.08.1872.

12.               Atje Roelofina op ’t Holt, geb. Stadskanaal (Onstwedde) 02.02.1875, overl. Stadskanaal (Onstwedde) 21.11.1875.

 

Noten: |a| des namiddags te half vier uur (akte no.123); |b| des namiddags te vier uur (akte no.124); |c| ook overl.akte Winaschoten 1893 no.90.

 

[16] Fokko Nieboer, geb. Wildervank 09.02.1794, landbouwerszoon (1815), winkelier (1818,1823,1828), landgebruiker/landbouwer (1843,1864), overl. Meeden 08.04.1873, z.v. Jan Jans Nieboer en Tietje Fokkes Tamminga (zie Bijlage A); tr. Meeden 15.05.1815

[17] Ida Garrelsma, geb. Meeden 28.03.1785, landgebruikster/landbouwster (1843,1852), overl. Meeden 15.04.1864, d.v. Jan Tjakkes Garrelsma, landbouwer, en Anna Maria Klasens, winkelierster (1815).

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Nieboer, geb. Meeden 23.02.1816, bakkersknecht (1845), koopman (1883), overl. Nieuwe Pekela 20.06.1883, tr. Nieuwe Pekela 27.05.1845 Hinderika Huges, geb. Sappemeer 25.08.1805, vrouwenhoedenmaakster (1842), baker (1845), overl. Nieuwe Pekela 01.03.1887, d.v. Tijmen Jans Huges, schipper, en Hinderika Tobias.
     HH tr. 1e Muntendam 29.04.1842 Roelf Boon, geb. Sappemeer ca. 1806, bakker, overl. Nieuwe Pekela 22.04.1844, z.v. Abel Roelfs Boon, bakker, en Vrouwke Geerts Agterop.

2.                   Jan Tjakkes Nieboer, geb. Meeden 25.01.1818, overl. Meeden 22.06.1819.

3.                   Tjakko Nieboer, geb. Meeden 09.10.1819, boerenknecht (1843), arbeider (1852,1859), overl.Westerlee (Scheemda) 07.01.1859, tr. 1e Scheemda 14.03.1843 Trijntje Mulder, geb. Westerlee (Scheemda) 26.01.1820, overl. Wersterlee (Scheemda) 02.12.1850, d.v. Christiaan Abels Mulder, arbeider, en Antje Eltjes Kremer, arbeidster; tr. 2e Wildervank 08.05.1852 Aaltje Bleeker, geb. Wildervabnk 15.06.1821, overl. Wildervank 02.02.1887, d.v. Roelof Alberts Bleeker, schipper, en Dievertje Roelfs Engelsman.
     AB tr. 2e Wildervank 23.04.1863 Jelte Adriaans Veenhoven, geb. Wildervank 06.03.1812, overl. Wildervank 10.11.1890, z.v. Adriaan Hendriks Veenhoven, herbergier, en Hillechien Haijes Zandt.
     JV tr. 1e Annechien Lanema, geb. Veendam 21.01.1819, overl. Wildervank 03.01.1857, d.v. Berend Remkes Lanema, zeeman, en Sietske Lukkien.

4.                   Tiddo Nieboer, geb. Meeden 29.04.1821; volgt [8].

5.                   Anna Nieboer, geb. Meeden 10.08.1822, overl. Meeden 08.12.1822.

6.                   Anna Nieboer, geb. Meeden 21.12.1823, overl. Meeden 25.05.1906, tr. Meeden 21.09.1844 Tonnis Bos, geb. Meeden ca. 1811, landgebruiker (1844), arbeider (1889), overl. Meeden 29.04.1889, z.v. Jakob Tonnis Bos en Janna Arends Bosscher.

7.                   Klaas Nieboer, geb. Meeden 18.08.1825|a|, overl. Meeden 11.11.1843.

8.                   Tietje Nieboer, geb. Meeden 25.12.1828|a|, overl. Meeden 18.05.1910, tr. Meeden 04.03.1856 Pieter Hopman Takens, geb. Scheemda 20.01.1816, landbouwer, overl. Meeden 13.01.1894, z.v. Ludolf Takens, bakker, en Fenje Tjakkes Hopman.

 

Noten: |a||b| vader Niebuir.

 

[18] Klaas Hensens, geb. Kloosterholt ca. 1776/1777, arbeider (1812,1818), dagloner (1825), arbeider (1826,1848), overl. Meeden 03.06.1848, z.v. Abel Hensens en Lammechien Hinderks; tr.

[19] Eefke Geerts Deddens, geb. Meeden ca. 1780, arbeidster (1826,1844), overl. Meeden 19.07.1852|a|.

Uit dit huwelijk (vader ook Henssens):

1.                   Hinderktjen Henssens, geb. Meeden 08.06.1803, boerenmeid, tr. Meeden 12.11.1826 Ernst Taaijke, geb. ca. 1802, boerenknecht, z.v. Simon Hindriks Taaijke, arbeider, en Marchien Ernst Broekema.

2.                   Lammechien Hensens, geb. Meeden ca. 1807, overl. Meeden 13.02.1890, tr. Meeden 15.02.1839 Freerk Smid, geb. Meeden ca. 1813/1814, landbouwer, overl. Meeden 04.05.1891, z.v. Popko Meints Smid (1767-1846), burgemeester van Meeden (1819-1846), en Geertruit Freerks, landgebruikster (1839).

3.                   Geertje Hensens, geb. Meeden ‘in het jaar 1810’, overl. Meeden 14.06.1871.

4.                   Willemtje Hensens, geb. Meeden 14.09.1812, dienstmeid (1843), overl. Meeden 08.06.1843.

5.                   Geert Hensens, geb. Meeden 09.09.1815, slachtveeschatter (1844), deurwaarder (1873), overl. Rotterdam 30.05.1873, tr. Veendam 27.12.1844 Johanna Willemsen, geb. Tjamsweer (Appingedam) 02.03.1813, overl. Rotterdam 16.01.1872, d.v. Hindrik Willemsen, koopman (1813), logementhouder (1834), en Eilke Bronzema.
     JW tr. 1e Zuidbroek 05.03.1834 Harm Mulder, geb. Veendam 23.09.1804, schipper, overl. Veendam 08.03.1838, z.v. Berend Jans Mulder en Aagtje Sijtzes Wilkens.

6.                   Fennegien Hensens, geb. Meeden 11.05.1818; volgt [9].

7.                   Abel Hensens, geb. Meeden 22.10.1825, timmerman, overl. Zuidbroek 10.05.1875, tr. Zuidbroek 17.06.1847 Hilje Beekman, geb. Zuidbroek 19.12.1818, dienstmeid (1847), overl. Zuidbroek 20.04.1906, d.v. Hindrik Wessels Beekman en Jantje Okkes Stobbinga.

 

Noten: |a| ‘verdere renseignementen onbekend’ (overl.akte Meeden 1852 no.14).

 

[20] Geert Everts Frik, geb. Zoutkamp ca. 1784/1785, schipper (1814,1852), overl. Zoutkamp (Ulrum) 10.10.1852, z.v. Evert Egberts Frik en Sara Geerts Kunst; tr.

[21] Berentje Klazes Kampenga, geb. Zoutkamp ‘in het jaar 1786’, schippersche (1857), overl. Oostmahorn (Oostdongeradeel) 14.03.1879|a|.

Uit dit huwelijk (moeder ook Beerentje/Berendje):

1.                   Evert Frik, geb. Zoutkamp ca. 1809, overl. Zoutkamp (Ulrum) 23.09.1869, tr. Ulrum 20.07.1833 Klaassien Zwart, geb. Zoutkamp ca. 1807, overl. voor 1869, d.v. Klaas Emes, Schipper, en Martje Roelfs Loots, winkelierster.

2.                   Saartje Frik, geb. Zoutkamp ca. 1811/1812, overl. Zoutkamp (Ulrum) 09.01.1900, tr. Ulrum 04.06.1836 Marten Buitjes, geb. Zoutkamp ca. 1812, schippersknecht, overl. Zoutkamp (Ulrum) 13.02.1884, z.v. Abel Jacobs Buitjes, schipper, en Barber Martens Visser.

3.                   Klaas Frik, geb. Zoutkamp (Ulrum) 16.03.1814, schipper, overl. Anjum (Oostdongeradeel) 15.09.1897, tr. Ulrum 07.08.1852 Janna Ronda, geb. Zoutkamp (Ulrum) 17.08.1822, naaister (1852), overl. Anjum (Oostdongeradeel) 17.05.1890, d.v. Albert Jacobs Ronda, kleermaker, en Rentje Jans Loots, kleermaakster.
     JR tr. 1e Ulrum 08.09.1849 Jacob Astra, geb. Harlingen 29.08.1820, schipper, overl. Zoutkamp (Ulrum) 23.11.1850, z.v. Jacob Jacobs Astra, zeeman (1820), schipper (1849), en Anje Waalkes Balk, schippersche.

4.                   Lubbert Frik, geb. Zoutkamp (Ulrum) 22.03.1817, schippersknecht, tr. Ulrum 18.10.1849 Engeltje Visser, geb. Zoutkamp ca. 1816, d.v. Rinke Jacobs Visser, visser, en Anje Jans.

5.                   Grietje Frik, geb. Zoutkamp (Ulrum) 18.02.1820, overl. Zoutkamp (Ulrum) 21.11.1864, tr. Ulrum 27.10.1852 Bieuwe Vellenga, ook Beeuwe, geb. Zoutkamp ca. 1814, schipper (1851,1868), winkelier (1891), z.v. Menne Klaassens Vellenga en Bieuwke Pouwels Spanjer.
     BV tr. 1e Einna Roelfs Straatman, geb. Houwerzijl (Ulrum) ca. 1825, schippersche, overl. Zoutkamp (Ulrum) 27.04.1850, d.v. Roelf Straatman en Stientje Berghuis; tr. 3e Ulrum 26.02.1868 Jantje Davids, geb. Zoutkamp (Ulrum) 16.01.1836, overl. Zoutkamp (Ulrum) 29.04.1915, d.v. Berend Koerts Davids, matroos (1836), broodbakker (1868), en Martje Arends Visser.

6.                   Willem Frik, geb. Zoutkamp (Ulrum) 13.01.1824|b|; volgt [10].

7.                   Egberdina Frik, geb. Zoutkamp (Ulrum) 20.04.1830, overl. Leens 23.04.1923, tr. Ulrum 18.07.1857 Goossen Kruizinga, ook Goosen, geb. Zoutkamp (Ulrum) 13.05.1823, schipper, overl. Zoutkamp (Ulrum) 11.01.1906, z.v. Folkert Goossens Kruizinga, schipper, en Dietje Gerkes Liefering/Liefring.

 

Noten: |a| overledene Berentje, ‘zijnde de namen harer ouders, die beide overleden zijn, den aangevers onbekend’ (overl.akte Oostdongeradeel 1879 fol.9v); |b| moeder Berendje Klaassens Kampenga.

 

[22] Jakob Hoekstra, ook Jacob, geb. Zoutkamp ca. 1803, schipper (1832,1855), winkelier (1874), koopman (1879), overl. Zoutkamp (Ulrum) 14.10.1879, z.v. Ouwe Jakobs Hoekstra, schipper, en Ettje Jakobs Buitjes; tr. 2e Ulrum 08.08.1846 Anje Loots, geb. Zoutkamp (Ulrum) 16.04.1826, winkelierster (1884), overl. Zoutkamp (Ulrum) 21.01.1919, d.v. Jan Jans Loots, schipper, en Trientje Jans Bol; tr. 1e Ulrum 02.06.1832

[23] Ebeltje Smit, geb. Zoutkamp ca. 1811, overl. Zoutkamp (Ulrum) 19.06.1845, d.v. Melle Meertens Smit, havenmeester (1832), en Anje Arends Danhof.

Uit het huwelijk Hoekstra-Smit:

1.                   Ettje Hoekstra, geb. Zoutkamp (Ulrum) 18.04.1833; volgt [11].

2.                   Anje Hoekstra, geb. Zoutkamp (Ulrum) 14.11.1834, overl. Zoutkamp (Ulrum) 01.02.1835.

3.                   Luwina Hoekstra, geb. Zoutkamp (Ulrum) 10.11.1835, overl. Zoutkamp (Ulrum) 14.11.1835.

4.                   Geert Hoekstra, geb. Zoutkamp (Ulrum) 07.06.1837, stuurman (1859), scheepskapitein (1894), overl. Groningen 12.11.1920,  tr. Groningen 09.01.1859 Agatha Meijer, geb. Groningen 10.10.1839, overl. Groningen 04.01.1894, d.v. Konraad Jannes Meijer, schipper (1839), scheepskapitein (1859), en Geertje Jans Kramer.

5.                   Oewe Hoekstra, geb. Zoutkamp (Ulrum) 08.01.1840, overl. Zoutkamp (Ulrum) 08.09.1845.

6.                   Melle Hoekstra, geb. Zoutkamp (Ulrum) 06.07.1842, overl. Zoutkamp (Ulrum) 28.05.1846.

Uit het huwelijk Hoekstra-Loots:

7.                   Trientje Hoekstra, geb. Zoutkamp (Ulrum) 07.04.1848, overl. Leens 09.04.1932, tr. Ulrum 11.11.1884 Geert Hoeksema, geb. Ulrum 15.07.1843, overl. Uithuizermeeden 11.01.1903, z.v. Derk Hoeksema, korenmolenaar, en Martje Geerts de Vries.

8.                   Anna Hoekstra, geb. Zoutkamp (Ulrum) 05.06.1850, overl. Zoutkamp (Ulrum) 27.01.1912, tr. Ulrum 23.05.1874 Menne Loots, geb. Zoutkamp (Ulrum) 09.03.1849, schipper, overl. Ulrum 27.04.1930, z.v. Jan Jans Loots, schipper, en Emke Mennesa Beukema.

9.                   Martje Hoekstra, geb. Zoutkamp (Ulrum) 23.10.1853, olverl. Houwerzijl (Ulrum) 07.09.1914.

10.               Pieterke Hoekstra, geb. Zoutkamp (Ulrum) 30.10.1855, overl. Zoutkamp (Ulrum) 01.08.1921.

 

[24] Gerrit ten Brink, geb. Lonneker 19.09.1803, ged. Lonneker 02.10.1803, timmerman (1828), landbouwer (1830, wever (1833), timmerman (1836,1841), overl. Enschede 26.03.1841|b|, z.v. Jan ten Brink (ca.1774-1824), ook ten Brinke, landbouwer, en Hendrika Leppink (ca.1773-1828), landbouwster; tr. Lonneker 21.06.1828

[25] Anna Adolfs, geb. Enschede 21.02.1809, ged. Enschede 26.02.1809, landbouwster (1828), spoelster (1833,1836), overl. Enschede 08.03.1842, d.v. Berend Adolfs, fabriekarbeider, en Anna Catharina Craus.

Uit dit huwelijk (vader ook ten Brinke):

1.                   Jan ten Brink, geb. Lonneker 24.11.1828; volgt [12].

2.                   Abraham Cornelis ten Brinke, geb. Lonneker 11.10.1830, koopman (1860), gasthuisvoogd (1911), overl. Coevorden 17.11.1911, tr. Coevorden 14.02.1860 Berendina Deurink, geb. Coevorden 30.07.1817, fabrikante, overl. Coevorden 15.02.1891, d.v. Pieter Deurink en Fennegien Leemgraven.
     BD tr. 1e Coevorden 10.10.1846 Johan Gerhard Gelderman, geb. Schermbeck|c| 14.03.1812, fabrikant, overl. Coevorden 24.09.1849, z.v. Gerhard Gelderman en Catharina Blotekamp.

3.                   Hendrik ten Brinke, geb. Enschede 25.11.1833, bediende (1860), ruwer (1874), overl. Noord-Eschmarke (Lonneker) 03.11.1874|d|, tr. ’s-Gravenhage 16.05.1860 Maria Elizabeth Hazelhorst, geb. Kampen 11.11.1828, dienstbode (1860), baker (1898), overl. Enschede 06.10.1898, d.v. Willemina Hazelhorst.

4.                   Barend ten Brinke, geb. Enschede 02.01.1836, overl. Enschede 02.01.1836.

5.                   Barend ten Brinke, geb. Enschede 17.03.1837, wever, overl. Enschede 08.02.1854.

6.                   Johanna Wilhelmina ten Brinke, ook ten Brink, geb. Enschede 03.08.1839, overl. Eschmarke (Lonneker) 30.09.1857.

 

Noten: |b| overledene oud 61 jaar {een rekenfout of persoonsverwisseling?} (overl.akte Enschede 1841 no.27); |c| Kreis Wesel, Region Niederrhein, Bundesland Nordrhein-Westfalen; |d| moeder Aadolfsen (overl.akte Lonneker 1874 no.214).

 

[26] Geerlich Rusius, geb. Gildehaus|a| 03.11.1792, ged. Gildehaus 07.11.1792, katoenspinner (apr1822), katoenspinnersbaas (aug1822,1837), spinnersbaas (1847), katoenspinner (1850), overl. Enschede 25.03.1850|b|, z.v. Gerrit Rusius, bergwerker, en Ahle Lenderik; tr. Enschede 05.04.1822

[27] Margaretha Reudink, geb. Enschede 07.05.1795, ged. Enschede 10.05.1795, fabriekarbeidster (1822,1833), overl. Enschede 19.06.1838, d.v. Gerrit Reudink, katoenspinnersbaas, en Geertruid Vogelaar.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hermanus Rusius, geb. Enschede 18.08.1822, fabriekarbeider (1847), fabrieksbaas (1890,1897), overl. Enschede 22.02.1897, tr. 1e Enschede 29.04.1847 Geertruida Meijer, geb. Nienhuis|c| ca. 1823, d.v. Barend Meijer, fabriekarbeider, en Janna van Almeloo; tr. 2e Johanna Geurdes, geb. Nordhorn|d| ca. 1824, overl. Enschede 29.09.1889, d.v. Bernardus Geurdes en Hermanna Hombrink.

2.                   Geertruid Rusius, geb. Enschede 17.07.1825, overl. Enschede 25.07.1907, tr. Enschede 22.07.1852 Hendrik Jan Goorhuis, geb. Stad Delden 03.11.1829, bakkersknecht, overl. Enschede 21.06.1910, z.v. Fredrik  Goorhuis, timmerman, en Johanna Hemke.

3.                   Aleida Rusius, geb. Enschede 02.02.1827, overl. Enschede 14.02.1827.

4.                   Aleida Rusius, geb. Enschede 19.06.1828; volgt [13].

5.                   Gerrit Rusius, geb. Enschede 31.10.1830, grondwerker, tr. Krommenie 17.04.1881 Antje Woud, geb. Krommenie 07.02.1834, d.v. Willem Woud en Neeltje Bakker.

6.                   Gerhard Rusius, geb. Enschede 21.07.1833, overl. Enschede 14.09.1833.

7.                   Gerhard Rusius, geb. Enschede 17.08.1834.

8.                   Jacob Rusius, geb. Enschede 30.08.1837, bakker, overl. Enschede 19.08.1914, tr. Oldenzaal 27.11.1863 Fenna Krabbe, geb. Veldhausen ca. 1839, dienstmeid (1863), overl. Enschede 13.04.1903, d.v. Geerd Krabbe, landbouwer, en Maria Molt, landbouwster.

 

Noten: |a| destijds Gildehuis, Koningrijk Hannover, nu Ortsteil van Bad Bentheim, Landkreis Grafschaft Bentheim, Bundesland Niedersachsen; |b| overledene geb. ‘Oldenzaal, Koningrijk Hannover’, moeder Lenderink (overl.akte Enschede 1850 no.33); |c| destijds Nienhuis, Koningrijk Hanover, nu Neuenhaus, Landkreis Grafschaft Bentheim, Bundesland Niedersachsen; |d| Landkreis Grafschaft Bentheim, Bundesland Niedersachsen; |e| destijds in Hanover, nu Ortschaft in Neuenhaus, Landkreis Grafschaft Bentheim, Bundesland Niedersachsen.

 

[28] Abel op ’t Holt, geb. Veendam 10.05.1797, blauwverver (1828), stoffenverver (1830), blauwverver (1833), overl. Beilen 11.12.1868|b|, z.v. Dietje op ’t Holt; tr.

[29] Roelofje Koopman, geb. Borger 23.02.1802, landbouwster, overl. Borger 09.08.1835, d.v. Jan Jans Koopmans en Aaltien Hendriks.

Uit dit huwelijk (moeder ook Roelfien):

1.                   Aaltien op ’t Holt, geb. Borger 20.12.1828, dienstmeid (1864), overl. Hollandescheveld (Hoogeveen) 28.01.1894, tr. Hoogeveen 16.04.1864 Arend Bolk, geb. Hoogeveen 27.09.1835, schoenmaker, overl. Hoogeveen 27.11.1915, z.v. Gerrit Bolk (-1852) en Margje Jans Eshuis (-1850).

2.                   Harmannus op ’t Holt, geb. Borger 20.12.1830|a|; volgt [14].

3.                   Janna op ’t Holt, geb. Pals (Beilen) 29.11.1833, naaister, overl. Beilen 10.01.1894.

 

Noten: |a| moeder Roelfien; |b| wedr Koopmans (overl.akte Beilen 1868 no.100).

 

[30] Jacob ten Kate, geb. Hoogeveen ca. 1809/1810, timmerman (1829,1880), overl. [Hoogeveen] tussen 1888 en 1907, z.v. Hendrikus ten Kate, kleermaker, en Hendrikjen van Oosten; tr. Meppel 25.07.1829

[31] Jantien Kluin, geb. Meppel 09.01.1808, naaister (1829), overl. De Sloot (Hoogeveen) 19.03.1866, d.v. Derk Kluin en Marchien Schippers, winkelierster (1829).

Uit dit huwelijk (moeder ook Jantje/Jentien):

1.                   Hendrikje ten Kate, geb. Meppel 10.02.1830; volgt [15].

2.                   Margje ten Kate, geb. De Slood (Hoogeveen) 11.10.1831, overl. De Sloot (Hoogeveen) 03.01.1860, tr. Hoogeveen 29.11.1856 Hindrik Kip, geb. Veldhausen|a| 17.03.1828, smidsknecht (1852), ijzersmid (1856,1860), landbouwer (1897), overl. Hollandscheveld (Hoogeveen) 15.07.1897, z.v. Gerrit Jan Kip, arbeider, en Jenna Gosink ‘eigenlijk Janna Aarsman’, arbeidster.
     HK tr. 1e Hoogeveen 16.06.1852 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Assen 19.05.1856, ingeschr. Hoogeveen 06.11.1856) Hendrikje Heersing, geb. Hoogeveen 09.12.1811, landbouwster, overl. Hoogeveen 02.02.1857, d.v. Harm Heersing en Aaltjen Harms Koster; tr. 3e Hoogeveen 04.08.1860 Hendrikje Koster, geb. Hoogeveen 07.02.1833, linnenaaister (1833), dienstmeid (1860), overl. Hollandscheveld (Hoogeveen) 28.04.1924, d.v. Jan Harms Koster en Grietje Roelofs Mulder.
     HH tr. 1e De Wijk 27.04.1833 Harm Hooijer, geb. De Wijk 09.07.1805, ijzersmid, overl. De Huizen (Hoogeveen) 02.05.1847, z.v. Koop Harms Hooijer, landbouwer (1833), arbeider (1847), en Aaltjen Berends, ook Aaltje Benen Kok; tr. 2e Hoogeveen 19.07.1848 Adolph Wilhelm Worpenberg, geb. Schüttorf|b| 24.05.1822, smidsknecht (1848), ijzersmid (1850), overl. De Huizen (Hoogeveen) 07.08.1850, z.v. Evert Wilhelm Worpenberg, landbouwer, en Christina Elisabeth Hnschen.

3.                   Diena ten Kate, ook Dina, geb. De Slood (Hoogeveen) 28.07.1834, overl. (‘in de Zuiderzee’) Diemen 14.01.1880|f|, tr. Hoogeveen 04.02.1860 Lambert Hartman, geb. Hoogeveen 20.11.1831, schipper, overl. ’s-Gravenhage 14.08.1886|c|, z.v. Jan Lamberts Hartman, schipper, en Annegien Hendriks Stoter.
     LH tr. 2e Hoogeveen  21.08.1880 Albertje Gruppen, geb. Kerkenveld (Zuidwolde) 15.04.1854, overl. Avereest 06.01.1924, d.v. Gerrit Hendriks Gruppen, arbeider, en Jentje Jans Zanting.
     AG tr. 1e Zuidwolde 23.12.1876 Booi Kreuzen, geb. Grafhorst 20.06.1847, schippersknecht (1876), schipper (1879), overl. (‘aan boord van het schip de vrouw Albertje liggende in de Buitenhaven’) Wageningen 20.02.1879|d|, z.v. Jan Kreuzen, schipper, en Marrigje Bosman; tr. 3e Avereest 01.07.1887 Matthijs Maas, geb. Avereest 20.06.1844, arbeider (1870), kleermaker (1879,1887), overl. Avereest 12.01.1905, z.v. Leendert Johannes Maas, arbeider, en Grietje Alfing.
     MM tr. 1e Avereest 29.07.1870 Antje Bakker, geb. Nieuwleusen 26.05.1849, overl. Avereest 04.05.1879, d.v. Jacob Bakker, kalkbaas (1849), schipper (1870), en Jannetje Houtman; tr. 2e Avereest 12.12.1879 Klasina Koes, geb. Paardelanden (Zuidwolde) 17.12.1853, naaister, overl. Avereest 04.12.1886, d.v. Jannes Koes, arbeider, en Grietje Mandemaker.

4.                   Aaltje ten Kate, geb. De Huizen (Hoogeveen) 13.11.1836, overl. Bennebroek 18.12.1875, tr. Bennebroek 08.12.1870 Hendrik van der Werf, geb. Valkenburg (ZH) 05.01.1829, arbeider, overl. Bennebroek 10.11.1895, z.v. Maarten van der Werf en Maria Timmers.
     HvdW tr. 1e Katwijk 28.02.1856 Willempje van Rhijn, ook van Rijn, geb. Katwijk aan Zee 04.02.1833, overl. Bennebroek 08.06.1870, d.v. Jan van Rhijn en Annetje van der Plas; tr. 3e Bennebroek 08.06.1876 Fijtje van Rhijn, ook Sophia, geb. Katwijk aan Zee 18.08.1837, overl. Bennebroek 08.04.1880, d.v. Gerrit van Rhijn en Marijtje Hoek; tr. 4e Bennebroek 20.11.1890 Grietje Meijer, geb. Groningen 18.04.1834, overl. Bennebroek 17.04.1904, d.v. Jan Meijer, timmerman en Grietje Drent.
     FvR tr. 1e Katwijk 15.11.1866 Mattheus Daniel Krieger, geb. Spaarnwoude 27.12. 1818, mastenmaker, overl. Alphen 02.08.1873, z.v. Willem krieger en Maria Melchior.
     GM tr. 1e Amsterdam 17.02.1869 Georg Wiesner, geb. Amsterdam 29.06.1819, varensgezel, overl. voor 1890, z.v. Willem Wiesner en Maria Blankenstein.

5.                   Hendrika Johanna ten Kate, geb. De Huizen (Hoogeveen) 20.05.1839, overl. Hoogeveen 30.11.1848.

6.                   Femmigje ten Kate, geb. Hoogeveen 29.03.1842, overl. Amsterdam 11.05.1907|e|, tr. Hoogeveen 22.09.1866 Dirk Kamperman, geb. Hoogeveen 05.04.1841, schipper, z.v. Willem Jan Kamperman en Geesien Remken.

7.                   Hendrikus ten Kate, geb. De Huizen (Hoogeveen) 01.09.1844, schipper, tr. 1e Hoogeveen 23.10.1872 Annigje de Vroome, geb. Hollandscheveld (Hoogeveen) 30.06.1846, overl. De Huizen (Hoogeveen) 07.11.1884, d.v. Mattijs de Vroome, schipper (1846), arbeider (1872), en Aaltje Bloemberg; tr. 2e Hoogeveen 10.03.1888 Hendrikje Kleine, geb. De Slood (Hoogeveen) 27.04.1854, overl. De Slood (Hoogeveen) 06.04.1912, d.v. Berend Kleine, schipper, en Aaltjen Faken.
     HK tr. 1e Hoogeveen 24.04.1879 Berend Blokzijl, geb. Noord (Hoogeveen) 31.01.1855, arbeider, overl. Alteveer (Hoogeveen) 18.08.1882, z.v. Roelof Blokzijl, arbeider, en Hillegond IJmker.

8.                   Derk Jan ten Kate, geb. De Huizen (Hoogeveen) 30.08.1848, overl. Hoogeveen 04.03.1849.

9.                   Jan ten Kate, geb. Het Haagje (Hoogeveen) 08.08.1850.

 

Noten: |a| nu Ortschaft in Neuenhaus, Landkreis Grafschaft Bentheim, Bundesland Niedersachsen; |b| destijds Schuttorff, Graafschap Bentheim, Koningrijk Hannover, nu Schüttorf, Landkreis Grafschaft Bentheim, Bundesland Niedersachsen; |c| ook overl.akte Hoogeveen 1886 no.182; |d| ook overl.akte Zuidwolde 1879 no.18; |e| overl.akte Hoogeveen 1907 no.166; |f| ook overl.akte Hoogeveen 1880 no.15.

 


Bijlage A

 

[32] Jan Jans Nieboer, landbouwer/landgebruiker (1815,1830), tr.

[33] Tietje Fokkes Tamminga, geb. ca. 1767, landbouwster (1815,1817), overl. Meeden 04.08.1817|d|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Nieboer, geb. Meeden 07.01.1791, landbouwer, overl. Duurkenakker (Muntendam) 10.07.1828|c|, tr. Meeden 29.05.1818 Grietje Brongers, geb. Winschoten 01.06.1795, overl. Duurkenakker (Muntendam) 16.01.1852|a|, d.v. Tonnis Brongers, landbouwer, en Albertje Alders/Alderts.
     GB tr. 2e 1830 Tidde Nieboer (ca.1802-), jongere broeder van Jan.

2.                   Fokko Nieboer, geb. Wildervank 09.02.1794; volgt [16].

3.                   Antje Nieboer, geb. Wildervank xx.09.1798, overl. Zuidbroek 07.03.1859|b|, tr. Meeden 16.05.1821|a| David Wildeman, geb. Zuidbroek 28.06.1786, landbouwer, overl. Zuidbroek 27.06.1856, z.v. Jan Berents Wildeman, landbouwer, en Tietje Berends.

4.                   Tidde Nieboer, ged. Wildervank 07.02.1802, landbouwer, tr. Muntendam 03.09.1830, tr. Muntendam 03.09.1830 Grietje Brongers (1795-1852).
     GB tr. 1e 1818 Jan Nieboer (1791-1828), oudere broeder van Tidde.

 

Noten: |a| bruid geb. ‘in de maand september’ (huw.akte Meeden 1821 no.4); |b| overledene geb. 07.09 (overl.akte Zuidbroek 1859 no.6); |c| e.v. Boer (overl.akte Muntendam 1828 no.17); |d| overledene Teetje, geen geboorteplaats en geen ouders vermeld (overl.akte Meeden 1817 no.17).

 


terug naar Kwartierstaten Tilburgse hoogleraren