Gerardus Adriaan van Oorschot (1909-1987)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Tilburgse hoogleraren en enkele andere markante figuren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, mei 2020 (laatst herzien augustus 2022)

 


 

[1] Gerardus Adriaan van Oorschot, Geert, geb. Vlissingen 15.08.1909, letterkundige (1932), eredoctoraat Tilburg 20.11.1986|a|, overl. Baambrugge 18.12.1987, tr. 1e Winschoten 10.11.1932 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 30.09.1943, ingeschr. Winschoten 25.11.1943) Anna Jantiena Smit, Jantina{?}, geb. Winschoten 10.09.1912, d.v. Hendrik Smit, fabriekarbeider, en Grietjede Vries; tr. 2e Amsterdam 23.02.1944 Hillechiena Munneke, Hillie, geb. Onstwedde 13.07.1920, dienstbode, kantoorbediende, overl. Baambrugge 28.08.1979, crem., d.v. Jannes Munneke en Anna Klara Smid.

– Levensbericht GAvO: nl.wikipedia

 

Noten: |a| “wegens verdiensten als ondernemer, waarmee hij een belangrijke blijvende bijdrage heeft geleverd aan de Nederlandse literatuur”, erepromotor H.J.A. Verdaasdonk (1945-2007).

 

[2] Levinus Petrus van Oorschot, geb. Vlissingen 21.12.1885, metselaar (1907,1911), broodbezorger (1920), administrateur ener coöperatie (mei1932), magazijnknecht (nov1932), propagandist Boerenbond (1943), secretaris Algemeen Ziekenfonds Walcheren, wethouder van Vlissingen (1944-1953), lid Provinciale Staten van Zeeland (-1961), overl. Vlissingen 26.08.1973, crem. Rotterdam (Rotterdam-Zuid) 29.08.1973, tr. Vlissingen 09.08.1907
[3] Johanna Wilhelmina Smallegange, geb. Kapelle 03.11.1883, overl. Vlissingen 24.01.1974, crem. 26.01.1974.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelia Maria van Oorschot, geb. Vlissingen 21.01.1908, onderwijzeres (1932), overl. 1951/1952, tr. ’s-Gravenhage 11.05.1932 Johannes Leonardus Kagie, geb. ’s-Gravenhage 02.10.1907, huisschilder, z.v. Johannes Leonardus Kagie (ca.1850-1941), huisschilder, en Maria de Vries.

2.                   Gerardus Adriaan van Oorschot, Geert, geb. Vlissingen 15.08.1909; volgt [1].

3.                   Maria Adriana van Oorschot, Mieke{?}, geb. Vlissingen 18.05.1911, overl. Amsterdam 20.09.1996.
– Levensbericht MAAvO: nl.wikipedia

4.                   Adriaan van Oorschot, Adrie, geb. Vlissingen 22.05.1920, kantoorbediende, overl. Vlissingen 09.03.2004, tr. Goes 15.01.1943 Maria Groenendijk, geb. Goes ca. 1921, winkelbediende, d.v. Gerrit Leendert Petrus Groenendijk, reiziger, en Willemina Bruel.
– Levensbericht AvO: nl.wikipedia

 

[4] Gerardus van Oorschot, geb. Roosendaal 17.08.1860, metselaar, overl. Vlissingen 07.03.1941, tr. Vlissingen 14.10.1882

[5] Maria Jacoba Pieternella Tollenaar, geb. Groede 29.10.1860, overl. Vlissingen 30.09.1931.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelis Johannes van Oorschot, geb. Vlissingen 29.07.1883, overl. Vlissingen 07.05.1886.

2.                   Anna Elizabeth van Oorschot, geb. Vlissingen 10.09.1884, schoenstikster (1907), tr. Vlissingen 23.08.1907 Marinus de Vries, geb. Bergen op Zoom 19.02.1882, smid, z.v. Christiaan de Vries, metselaar, en Maria Huberta Alleman.

3.                   Levinus Petrus van Oorschot, geb. Vlissingen 21.12.1885; volgt [2].

4.                   Pieternella Jacoba van Oorschot, geb. Vlissingen 19.02.1887, tr. Vlissingen 22.07.1910 Franciscus Bak, geb. Vlissingen 09.01.1885|a|, leurder, overl. Vlissingen 12.06.1961, z.v. Gerrit Bak, zeeman (1885), werkman (1910), en Martina Clasina Pieternella de Bos Burchart.

5.                   Cornelia Amelia van Oorschot, geb. Vlissingen 27.08.1888, overl. Oost- en West-Souburg 11.02.1924, tr. Vlissingen 09.08.1907 Adriaan Polderman, geb. Vlissingen 04.06.1887, scheepmaker (1907), scheepbouwer (1924,1945), overl. Vlissingen 28.09.1970, z.v. Teuntje Polderman.
     AP tr. 2e Oost- en West-Souburg 06.06.1924 Carolina Josina Heijdens, geb. Hoofdplaat 27.09.1892, overl. na 1970, d.v. Pieter Johannes Heijdens, schipper (1892), visser (1918), schipper (1924), en Angelina Francisca Joanna Boxtael.
     CJH tr. 1e Ermelo 06.05.1918 Cornelis van der Voet, geb. Haarlemmermeer 16.11.1892, korporaal kwartiermeester (1918), overl. Vlissingen 25.11.1918, z.v. Arie van der Voet, arbeider, en Jacomina de Graaff.

6.                   Adrianus van Oorschot, geb. Vlissingen 19.12.1889, schilder, overl. Koudekerke 25.09.1948, tr. Vlissingen 12.06.1914 Johanna de Nooijer, geb. Middelburg 31.08.1892|b|, overl.na 1948, d.v. Gillis Jacobus de Nooijer, werkman, en Janna Koppejan.

7.                   Delphina Johanna van Oorschot, geb. Vlissingen 01.05.1891, tr. Vlissingen 31.05.1912 Christianus Vermunt, geb. Roosendaal 20.11.1889, stukadoor, z.v. Petrus Vermunt, timmerman, en Paulina de Keersmaecker.

8.                   Pieter van Oorschot, geb. Vlissingen 24.04.1893, metselaar, overl. Vlissingen 02.07.1952, tr. Vlissingen 11.11.1921 Coleta Carolina Francisca Pouwlina Rouw, geb. Vlissingen 15.12.1902, overl. Vlissingen 15.08.1988, crem. Middelburg 18.08.1988, d.v. Mattheus François Rouw, varensgezel, en Pieternella Johanna de Wekker.
     CCFPR tr. 2e Vlissingen 1953 Pieter Pouwelse, geb. Koudekerke 20.01.1912, overl. Vlissingen 24.02.1985, begr. Vlissingen (Alg.Bpl.) 26.02.1985, z.v. Willem Pouwelse, koopman, en Apolonia Wouterse.
– Leestip: R.J. Peskens, Mijn tante Coleta, Amsterdam: Van Oorschot, 1976.

9.                   Cornelis Johannes van Oorschot, geb. Vlissingen 16.12.1894, schilder (1920,1943), overl. Vlissingen 14.03.1963, tr. Vlissingen 12.11.1920 Johanna Kathelina Pieternella de Vos Burchart, geb. Vlissingen 13.10.1894, overl. Vlissingen 11.04.1961, d.v. Abraham Johannes de Vos Burchart, werkman (1894), ketelmaker (1920), en Sara Poortvliet.

10.               Antonius van Oorschot, geb. Vlissingen 04.06.1897, metselaar, tr. Vlissingen 21.05.1926 Adriana van Rijswijk, geb. Vlissingen 15.01.1905, d.v. Cornelis Mattheus van Rijswijk, schoenmaker (1905), pontonwerker (1926), en Rose Rosine Rieffenach.

11.               Johannes van Oorschot, geb. Vlissingen 11.01.1899, timmerman, tr. Vlissingen 01.09.1922 Cornelia Adriana Wondergem, geb. Middelburg 06.06.1898, d.v. Hendrik Pieter Wondergem, pianomaker (1898), meubelmaker (1922), en Maria Pieternella Westdorp.

 

Noten: |a| aangifte door Maria Magdalena Florisse, oud 58 jaar, vroedvrouw, van een natuurlijke zoon van Martina Clazina Pieternella, gewettigd bij haar huwelijk met Gerrit, Vlissingen 25.02.1885 (geb.akte Vlissingen 1885 no.19 & huw.akte Vlissingen 1885 no.17); |b| aangifte door Anna de Keij, oud 62 jaar, verloskundige, van een natuurlijke dochter van Janna, gewettigd bij haar huwelijk met Gillis Jacobus, Vlissingen 01.06.1894 (geb.akte Middelburg 1892 no.337 & huw.akte Vlissingen 1894 no.34).

 

[6] Adriaan Smallegange, geb. Oosterland 01.02.1850, opziener der jacht (1879), rijksveldwachter (1881,1889), jachtopzichter (1891,1892), rijksveldwachter (1893,1903), brigadier titulair der Rijksveldwacht (1907), overl.  Rotterdam 07.07.1918, tr. Oosterland 31.05.1879

[7] Cornelia van der Have, geb. Oosterland 04.02.1854, arbeidster (1879), overl. Vlissingen 23.06.1913.

Kind van Cornelia (gewettigd bij het huwelijk):

1.                   Marinus van der Have, later Smallegange, geb. Oosterland 05.01.1879|a|, metselaar, overl. Hillegersberg 17.08.1939, tr. Vlissingen 03.07.1903 Suzanna Catharina Henriette Wessels, geb. Middelburg 19.08.1876, overl. Vlissingen 19.10.1946|b|, d.v. Abraham Christoffel Hendrik Wessels, koetsier, en Wilhelmina Johanna Pieternella Mink.

Uit dit huwelijk:

2.                   Wilhelmina Johanna Smallegange, geb. Kapelle 04.02.1881, overl. Kapelle 06.02.1881.

3.                   Willemina Johanna Smallegange, ook Wilhelmina Johanna, geb. Kapelle 02.01.1882, overl. Kapelle 30.12.1883.

4.                   Johanna Wilhelmina Smallegange, geb. Kapelle 03.11.1883; volgt [3].

5.                   Teunis Marinus Smallegange, geb. Kapelle 05.06.1885, overl. Heinkenszand 03.03.1886.

6.                   Teunis Marinus Smallegange, geb. Heinkenszand 16.11.1886, metaalboorder, overl. Rotterdam 12.06.1953, tr. Rotterdam 06.02.1918 Adriana Pantus, geb. Oosterland 07.11.1886, d.v. Jan Pantus, wagenmaker, en Johanna van der Have.

7.                   Wilhelmina Johanna Smallegange, geb. Heinkenszand 14.06.1888, overl. Rotterdam 06.04.1948.

8.                   Bernardus Jacobus Smallegange, geb. Heinkenszand 19.12.1889, overl. Heinkenszand 16.10.1890.

9.                   Cornelia Adriana Smallegange, geb. Heinkenszand 11.02.1891, overl. Heinkenszand 25.02.1891.

10.               Adriana Pieternella Smallegange, geb.  Heinkenszand 31.01.1892, overl. Heinkenszand 19.04.1892.

11.               Bernardus Jacobus Smallegange, geb. Heinkenszand 21.05.1893, overl. Heinkenszand 19.06.1893.

12.               Cornelis Adriaan Smallegange, geb. Vlissingen 12.02.1895, overl. Vlissingen 17.06.1895.

13.               Cornelis Adriaan Smallegange, geb. Vlissingen 10.06.1896, tr. Zweeloo 17.05.1927 Marchje Johanna Wessels, geb. Wezup (Zweeloo) 23.06.1899, d.v. Albert Wessels, landbouwer, en Roelofje Boezen.

 

Noten: |a| aangifte door Marinus Jacobus van der Have van een natuurlijke zoon van Cornelia, gewettigd bij haar huwelijk met Adriaan (geb.akte Oosterland 1879 no.3 & huw.akte Oosterland 1879 no.7); |b| ook overl.akte Rotterdam 1946 reg.s4 fol.060v.

                                  

[8] Cornelis van Oorschot, geb. Roosendaal 29.09.1820, arbeider (1844,1848), tabakskerversknecht (1850), arbeider (1853,1858), spoorwegwachter (1860,1865), arbeider (1868,1875), werkman (1882), overl. (verval van krachten) Roosendaal 27.03.1898, tr. Roosendaal 02.05.1844

[9] Johanna Smijdens, geb. Roosendaal 31.05.1821, arbeidster (1848), overl. (apoplexia cerebri, coma et paralysis cordis pulmonum) Roosendaal 14.01.1884.

Uit dit huwelijk (moeder ook Smeijdens):

1.                   Cornelia van Oorschot, geb. Roosendaal 09.02.1845, dienstmeid (1865), tr. Roosendaal 13.09.1865 Adrianus Nuiten, geb. Halsteren 27.09.1840, arbeider, overl. Roosendaal 03.02.1875, z.v. Matheus Nuiten, arbeider, en Maria Zomers, arbeidster.

2.                   Johannes van Oorschot, geb. Roosendaal 19.11.1846.

3.                   Johannes Cornelis van Oorschot, geb. Roosendaal 22.08.1848, metselaar, overl. Antwerpen (Burgerlijk Gasthuis) 31.01.1878|b|, tr. Roosendaal 06.09.1875 Anna Dimphena Francken, geb. Ossendrecht 02.09.1850, dienstmeid (1875), d.v. Gerardus Francken, rietdekker, en Lucia Michielsen.

4.                   Antonia van Oorschot, geb. Steenbergen 25.02.1850, dienstmeid (1879), werkvrouw (1886), overl. Bergen op Zoom 23.05.1926, tr. 1e Bergen op Zoom 01.05.1879 Johannes van Broekhoven, geb. Bergen op Zoom 09.05.1851, arbeider, overl. Bergen op Zoom 12.03.1885, z.v. Adrianus van Broekhoven, potmakersknecht, en Elisabeth Soffers; tr. 2e Bergen op Zoom 04.03.1886 Adrianus Suijkerbuijk, geb. Bergen op Zoom 04.03.1851, arbeider, z.v. Willem Suijkerbuijk, arbeider, en Catharina de Bruijn.

5.                   Theodora van Oorschot, geb. Roosendaal 21.11.1853.

6.                   Antonius van Oorschot, geb. Roosendaal 30.01.1856, metselaar, tr. Roosendaal 20.08.1879 Geertruida Jongeneelen, geb. Wouw 31.03.1861, overl. Roosendaal 14.11.1900|a|, d.v. Jan Baptist Jongeneelen, arbeider, en Petronella van Geel.

7.                   Johanna van Oorschot, geb. Roosendaal 14.01.1858.

8.                   Gerardus van Oorschot, geb. Roosendaal 17.08.1860; volgt [4].

9.                   Adrianus van Oorschot, geb. Roosendaal 08.03.1862.

10.               Petrus van Oorschot, geb. Roosendaal 27.09.1864, overl. Roosendaal 23.11.1868.

 

Noten: |a| ook overl.akte Vlissingen 1900 no.370; |b| overl.akte Rossendaal 1878 no.138.

 

[10] Pieter Tollenaar, geb. Groede 06.11.1830, arbeider (1859,1867), werkman (1868,1873), overl. Vlissingen 01.08.1873, tr. Groede 05.10.1859

[11] Anna Elisabeth de Held, geb. Vlissingen 10.01.1841, overl. Vlissingen 28.01.1917; tr. 2e Vlissingen 31.05.1876 Corneil François Jean Lagace, geb. Nieuport|b| ca. 1812, overl. Vlissingen 02.05.1879, z.v. Jean Baptiste Louis Lagace en Marie Josephine Lebouck.

     CFJL tr. 1e Joanna Catharina Petronella Rouzee, geb. Oostende ca. 1816, overl. Vlissingen 17.08.1873.

Uit het huwelijk Tollenaar-de Held:

1.                   Maria Jacoba Pieternella Tollenaar, geb. Groede 29.10.1860; volgt [5].

2.                   Wijnandus Petrus Tollenaar, geb. Groede 29.12.1864, overl. Groeder 28.08.1865.

3.                   Petrus Tollenaar, geb. Groede 01.10.1866, overl. Groede 03.08.1867.

4.                   Levinus Tollenaar, geb. Vlissingen 11.01.1868, opperman (1891), metselaar (1922), overl. Haarlem 03.02.1922, tr. Vlissingen 27.11.1891 Wilhelmina Hendrica Wilhelmus, geb. Middelburg 06.11.1864, overl. Haarlem 02.02.1907, d.v. Jan Hendrik Wilhelmus, schrijnwerker, en Maria Josina Martina Bal.

5.                   Louis Tollenaar, geb. Vlissingen 20.06.1869, overl. Vlissingen 14.08.1870.

6.                   Johannes Karel Tollenaar, geb. Vlissingen 07.09.1871, overl. Vlissingen 18.10.1871.

Kind (gewettigd bij het huwelijk):

7.                   Delphina Justina Johanna de Held, later Lagace, geb. Vlissingen 17.12.1874|a|, overl. Vlissingen 25.06.1931, tr. Vlissingen 21.06.1895 Coenraad Johannes Willem Lichtenberg, geb. Vlissingen 28.04.1874, schoenmaker, overl. voor 1931, z.v. Gijsbrecht Karel Lichtenberg, werkman, en Prijntje Hage.

Uit het huwelijk Lagace-de Held:

8.                   Wijnandus Lagace, geb. Vlissingen 22.07.1876, opperman, overl. Vlissingen 22.07.1924, tr. Middelburg 28.05.1897 Elisabeth Joziasse, geb. Middelburg 14.01.1877, overl. Middelburg 28.07.1953, d.v. Cornelia Joziasse.

9.                   Karel Johannes Lagace, geb. Vlissingen 04.11.1877, werkman (1896), metselaar (1927), overl. Vlissingen 13.11.1927, tr. Vlissingen 04.12.1896 Elisabeth Roelse, geb. Vlissingen 22.04.1877, dienstbode (1896), overl. Vlissingen 03.08.1963, d.v. Kornelis Roelse, werkman, en Catharina IJzelenberg.

10.               Cornelis Franciscus Lagace, geb. Vlissingen 30.04.1879, overl. Vlissingen 13.06.1885.

 

Noten: |a| aangifte door Louise Victorie Fanie van der Walle, oud 61 jaar, vroedvrouw (geb.akte Vlissingen 1874 no.395 & huw.akte Vlissingen 1876 no.34); |b| nu Nieuwpoort, arrondissement Veurne, province West-Vlaanderen, gewest Vlaanderen.

 

[12] Marinus Smallegange, geb. Ouwerkerk 06.01.1813, arbeider, overl. Oosterland 03.11.1860, tr. Oosterland 19.02.1840|a|

[13] Johanna Timmerman, geb. Ouwerkerk 17.08.1813, dienstmeid (feb1840), arbeidster (sep1840,1858), overl. Oosterland 30.08.1858.

Uit dit huwelijk (vader ook Smallegang):

1.                   Adriaan Smallegang, geb. Oosterland 06.09.1840.

2.                   Barendina Adriana Smallegang, geb. Oosterland 19.10.1841, arbeidster, overl. Oosterland 15.09.1873, tr. Ouwerkerk 12.07.1865 Jakob Koopman, geb. Noordwelle 28.09.1835, arbeider, overl. Zierikzee 05.08.1905,  z.v. Jan Koopman, arbeider, en Helena Giljam.
     JK tr. 2e Oosterland 21.11.1873|b| Lamberta Keuvelaar, geb. Bommenede en Blois 09.09.1843, arbeidster, overl. Zierikzee 27.11.1918, d.v. Pieter Keuvelaar, arbeider, en Levina Filee, arbeidster.

3.                   Pieternella Smallegang, ook Smallegange, geb. Oosterland 09.02.1843, overl. Oosterland 17.12.1844.

4.                   Adriaantje Smallegang, ook Smallegange, geb. Oosterland 01.05.1844, dienstbode (1876), arbeidster (1902), overl. Bruinisse 15.01.1902, tr. Bruinisse 28.04.1876 Marinus van Vessem, geb. Bruinisse 02.03.1840, arbeider, overl. Bruinisse 17.10.1900, z.v. Johannis van Vessem, arbeider, en Adriaantje van den Berge, arbeidster.

5.                   Pieternella Smallegang, geb. Oosterland 24.04.1847, dienstbode (1872), overl. Zierikzee 29.07.1885, tr. Zierikzee 17.04.1872 Jacobus Pistorius, geb. Leeuwarden 25.03.1837, bewaarder in het Huis van Arrest te Zierikzee (1871,1872), koopman (1887), overl. Zierikzee 11.09.1925, z.v. Pieter Pistorius, commies bij de rijksbelastingen, en Aukje van Wanting.
     JP tr. 1e Leeuwarden 24.05.1863 Klaartje Kuipers, geb. Zierikzee 05.08.1840, overl. Zierikzee 12.09.1871, d.v. Marinus Kuipers, metselaar, en Johanna Deurloo, wasvrouw (1871); tr. 3e Ellemeet 02.09.1887 Jannetje Pimmelaar, geb. Duivendijke 08.05.1867, overl. Rotterdam 18.04.1944|c|, d.v. Neeltje Pimmelaar.

6.                   Adriaan Smallegange, geb. Oosterland 01.02.1850; volgt [6].

7.                   Martina Smallegange, geb. Oosterland 12.09.1852, dienstbode (1876), overl. Bruinisse 07.11.1938, tr. Oosterland 20.10.1876 Willem Zoeter, geb. Oosterland 24.06.1850, landman (1876), werkman (1905), overl. Bruinisse 17.08.1905, d.v. Teunis Zoeter, landbouwer, en Pieternella Voorbeijtel.

8.                   Jacobus Smallegange, geb. Oosterland 03.04.1856, overl. Oosterland 26.06.1856.

 

Noten: |a| bruidegom in akte Smallegang, tekent met Smallegange (huw.akte Oosterland 1840 no.1); |b| bruid geb. Zonnemaire, waarin Bommenede en Bloois per 1866 opging; |c| ook overl.akte Zierikzee 1944 no.64.

 

[14] Theunis van der Have, geb. Oosterland 23.03.1820, arbeider, overl. Oosterland 01.02.1890|e|, tr. Oosterland 05.09.1843

[15] Willemina Vijverberg, geb. Oosterland 12.12.1824, arbeidster, overl. Oosterland 25.02.1893.

Uit dit huwelijk (vader ook Teunis):

1.                   Jacoba van der Have, geb. Oosterland 05.01.1844, dienstbode (1882), overl. Oosterland 08.01.1913, tr. Oosterland 12.05.1882 Marinus Knulst, geb. Stavenisse 15.04.1851, arbeider, overl. Bergen op Zoom 15.03.1930|a|, z.v. Cornelis Knulst, arbeider, en Neeltje Wolfenbach.

2.                   Jacomina van der Have, geb. Oosterland 22.03.1845, overl. Oosterland 30.03.1845.

3.                   Jacomina van der Have, geb. Oosterland 31.08.1846, overl. Oosterland 01.01.1927.

4.                   Frans van der Have, geb. Oosterland 22.12.1848, (veld)arbeider, overl. Oosterland 23.10.1898, tr. Oosterland 07.04.1876 Jannetje van de Panne, geb. Serooskerke (Schouwen) 31.12.1840, dienstbode (1866,1872), arbeidster (1876), overl. Oosterland 03.10.1896, d.v. Job van de Panne, arbeider, en Johanna Kosten.
     JvdP tr. 1e Oosterland 05.01.1872 Cornelis van Dijke, geb. Oosterland 19.12.1845, arbeider, overl. Oosterland 17.03.1874, z.v. Cornelis van Dijke, arbeider, en Jacomina Wagemaker, arbeidster.

5.                   Marinus Jacobus van der Have, geb. Oosterland 11.11.1850, arbeider, overl. Oosterland 21.03.1929, tr. Oosterland 05.05.1871 Tannetje Verhoek, geb. Kerkwerve 06.01.1853, arbeidster, overl. Oosterland 09.06.1911, d.v. Hendrik Verhoek, smid, en Adriana Verwest.

6.                   Cornelia van der Have, geb. Oosterland 04.02.1854|d|; volgt [7].

7.                   Johanna van der Have, geb. Oosterland 10.10.1856, arbeidster, overl. Heinkenszand 10.12.1925|b|, tr. Oosterland 30.06.1886 Jan Pantus, geb. Ovezand 07.10.1861, wagenmaker, overl. Rotterdam 10.11.1927, z.v. Marinus Pantus, arbeider (1861), timmerman (1886), en Adriana Boonman, arbeidster.

8.                   Daniel van der Have, geb. Oosterland 11.04.1859, (veld)arbeider, overl. Oosterland 20.07.1924, tr. Oosterland 15.04.1887 Adriana Steenpoorte, geb. Scherpenisse 09.12.1862, dienstbode (1887), overl. Oosterland 01.01.1939, d.v. Adriaan Steenpoorte, arbeider, en Domina Willemina de Valk.

9.                   Tannetje van der Have, geb. Oosterland 03.02.1862, overl. Oosterland 27.01.1937, tr. Oosterland 29.04.1887 Gabriel van der Hulle, geb. Oosterland 29.081865, arbeider, overl. ’s-Gravenhage 21.04.1945, z.v. Johannes van der Hulle, metselaar, en Johanna van den Berge.

10.               Anna Martina van der Have, geb. Oosterland 05.01.1864, dienstbode (1893), overl. Oosterland 06.04.1940, tr. Zierikzee 19.04.1893 Johann Carl Friedrich Pankow, geb. Zierikzee 08.01.1866, varensgezel (1893), petroleumventer (1935), overl. Zierikzee 24.04.1935, z.v. Johann Carl Friedrich Pankow, varensgezel, en Pieternella Maria de Graaf.

11.               Leendert van der Have, geb. Oosterland 26.07.1865, veldarbeider, overl. Oosterland 26.10.1946, tr. Oosterland 31.03.1893 Maria van ’t Hoff, geb. Oosterland 05.10.1870, overl. Oosterland 20.03.1952, d.v. Marinus van ’t Hoff, landman, en Christina Goudzwaard, veldarbeidster.

12.               Rika van der Have, ook Hendrika, geb. Oosterland 04.04.1868, overl. Zierikzee 15.02.1953|c|, tr. Oosterland 15.06.1901 Willem van der Have, geb. Oosterland 19.09.1868, veldarbeider, overl. Oosterland 12.01.1911, z.v. Dingeman van der Have, veldarbeider, en Jakoba van der Werf.

 

Noten: |a| ook overl.akte Oosterland 1930 no.4; |b| moeder Wilhelmina Viergever (overl.akte Heinkenszand 1825 no.23); |c| ook overl.akte Oosterland 1953 no.6; |d| vader Teunis; |e| overledene Teunis.

 

[16] Joannes van Oorschot, geb. Roosendaal 17.03.1789, landbouwersknecht (1817), arbeider (1819,1844), overl. Roosendaal 05.04.1847|b|, z.v. Marijn van Oorschot en Johanna Domen (zie Bijlage A); tr. Roosendaal 04.05.1817|a|

[17] Cornelia Schrauwen, geb. Roosendaal 15.10.1791, dienstmeid (1817), arbeidster (1844), overl. Roosendaal 02.03.1878, d.v. Pieter Schrauwen en Adriana Smits, arbeidster (1817).

Uit dit huwelijk (vader ook Jan/Johannes):

1.                   Pieter van Oorschot, geb. Roosendaal 13.02.1819, arbeider, overl. (pneumonie) Roosendaal 27.12.1873, tr. 1e Roosendaal 03.05.1848 Adriana Luijckx, ook Luijks, geb. Kalmthout|d| ca. 1820, dienstmeid (1848), overl. Roosendaal 19.09.1857, d.v. Adrianus Luijckx en Anna Catharina Heijnen; tr. 2e Roosendaal 03.05.1859 Maria Catharina Peerenboom, geb. Steenbergen 06.07.1822, overl. (marasmus senilis) Roosendaal 20.12.1904, d.v. Karel Peerenboom, kleermaker, en Maria Catharina de Klerck.

2.                   Cornelis van Oorschot, geb. Roosendaal 29.09.1820|c|; volgt [8].

3.                   Johanna van Oorschot, geb. Roosendaal 24.09.1823, overl. Roosendaal 07.04.1828.

 

Noten: |a| de bruidegom in de akte Joannes van Oirschot, tekent met Jan van Oorschot, de vader v/d bruid ‘volgens verklaring van de bruid zedert omtrent achttien jaren alhier absent zonder te weten of den zelven al dan niet in leven is’ (huw.akte Roosendaal 1817 no.6); |b| overledene Jan; |c| vader Johannes; |d| provincie Antwerpen, Vlaanderen.

 

[18] Antonij Smijdens, geb. Etten ca. 1785/1787/1788/1789, kleermaker (1814,1844), overl. Roosendaal 11.06.1864|d|, z.v. Cornelis Gerardus Smijdens en Gertrudis Weinincx; tr.

[19] Cornelia Hendriks, geb. Roosendaal ca. 1782/1783/1784/1786, overl. Roosendaal 05.03.1839|a|, d.v. Mathijs Hendriks en Adriana de Waal.

Uit dit huwelijk (vader ook Smeijdens):

1.                  

2.                   Anna Cornelia Smeijdens, geb. Rucphen ca. 1812, overl. Roosendaal 01.04.1835.

3.                   Matthea Smijdens, ook Smeijdens, geb. Roosendaal 28.09.1812, arbeidster, overl. Roosendaal 13.08.1866, tr. Roosendaal 22.02.1835 Joannes Aarts, geb. Roosendaal 13.12.1810, arbeider, overl. Rosendaal 28.09.1875|b|, z.v. Joseph Aarts en Cornelia Dooren.

4.                   Geertruij Smijdens, geb. Roosendaal 19.11.1814, overl. Roosendaal 21.05.1882.

5.                   Adriana Smeijdens, geb. Roosendaal 04.03.1818, arbeidster (1841), winkelierster (1861), overl. Roosendaal 19.09.1890, tr. 1e Roosendaal 28.02.1841 Joannes Wittebols, geb. Roosendaal 05.10.1810, arbeider, overl. voor 1861, z.v. Joanna Wittebols; tr. 2e Roosendaal 03.02.1861 Jan Francis Aarts, geb. Roosendaal 22.03.1825, arbeider (1854), borstelmaker (1861), overl. Middelburg 13.01.1903, z.v. Josephus Aarts, arbeider, en Cornelia Doren.
     JFA tr. 1e Halsteren 05.04.1854 Anna Timmers, geb.Halsteren ca. 1832, arbeidster, overl. voor 1861, d.v. Michiel Timmers en Anna Maria Dietvorst.

6.                   Johanna Smijdens, ook Smeijdens, geb. Roosendaal 11.01.1820, overl. Roosendaal 11.03.1820.

7.                   Johanna Smijdens, geb. Roosendaal 31.05.1821, ged. Roosendaal (Parochie St. Jan de Doper) 31.05.1821|c|; volgt [9].

8.                   Elizabeth Smeijdens, geb. Roosendaal 18.07.1824,overl. Roosendaal 24.07.1824.

9.                   Maria Catharina Smeijdens, geb. Roosendaal 02.09.1826, overl. Roosendaal 03.10.1826.

 

Noten: |a| oud 56 jaar (>geb.ca.1783); |b| wedr Dorothea Smeijdens (overl.akte Roosendaal en Nispen 1875 no.197); |c| dopeling Joanna, vader Antonius Smedens, moeder Hendrickx; |d| oud 78jaar (>geb.ca.1786).

 

[20]

[21] Pieternella Tollenaar, geb. Nieuwvliet ca. 1802/1803, dienstmeid (1830), arbeidster (1831,1863), overl. Groede 12.03.1863|d|, d.v. François Tollenaar en Stoffelina Wisse; tr. Groede 04.08.1836|b| Jannis Eckkebus, geb. Groede 11.11.1808, werkman (1836), arbeider (1840,1864), overl. Groede 27.05.1864|e|, z.v. Cornelia Ecckebus.

Kind van Pieternella:

1.                   Pieter Tollenaar, geb. Groede 06.11.1830|a|; volgt [10].

Uit dit huwelijk (vader Eckebus):

2.                   Suzanna Cornelia Eckebus, geb. Groede 06.09.1840, overl. Groede 24.09.1840.

3.                   Cornelia Pieternella Eckebus, geb. Groede 07.08.1843, overl. Groede 05.12.1843.

4.                   Suzanna Johanna Eckebus, ook Johanna Suzanna, geb. Groede 17.07.1845, arbeidster, tr. Groede 09.12.1863 Abraham de Vos, geb. Breskens 31.07.1831, werkman (1856), strandwerker (1863), z.v. Cornelis de Vos, werkman, en Janneke Elias, arbeidster.
     AdV tr. 1e Breskens 16.07.1856 Cornelia Haartsen, geb. Breskens 10.12.1832|c|, arbeidster, overl. Breskens 10.04.1857, d.v. Adriaan Haartsen, arbeider, en Janna van der Broecke, arbeidster.

 

Noten: |a| aangifte door Jannis Jansen, oud 44 jaar, werkman, van  een kind ‘buiten huwelijk verwekt’ (geb.akte Groede 1830 no.89); |b| beide echtgenoten ‘hebben verklaard niet te kunnen schrijven noch teekenen, als zulks niet geleerd hebbend’ (huw.akte Groede 1816 no.8); |c| vader Haarsen (geb.akte Breskens 1832 no.56); |d| e.v. Ekkebus; |e| overledene Ekkebus.

 

[22] Winandus de Held, ged. Deventer 13.06.1802, (huis)(scheeps)timmerman, overl. Vlissingen 07.07.1879, z.v. Jacobus de Held en Maria Bekker; tr. 2e Margaretha Maria Verbrugge, geb. Groede 01.11.1847, overl. Vlissingen 25.09.1901, d.v. Elizabeth Verbrugge, arbeidster; tr. 1e Vlissingen 10.12.1823|e|

[23] Anna Elisabeth Geller, ged. Zutphen (rk) 20.02.1804, overl. Vlissingen 25.02.1868, d.v. Adam Geller en|b| Joanna Michels.

     MMV tr. 2e Vlissingen 05.05.1880 Jacobus Franciscus van Hoorn, geb. Vlissingen 14.09.1851, werkman, overl. Vlissingen 14.05.1897, z.v. Helena van Hoorn.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Jacoba de Held, geb. Vlissingen 06.04.1825, werkvrouw (1880), overl. Vlissingen 25.12.1895, tr. 1e Vlissingen 25.03.1846 Pieter Westerman, geb. Amsterdam 22.09.1810, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 10.10.1810|c|, matroos eerste klasse op ZM Kanonneerbeoot n°2 (1846), kwartiermeester op ZM fregat De Rijn (1847), overl. (‘aan verouderde darmonsteking met bijkomende buikvliesontsteking’) Garnizoenshospitaal te Vlissingen 31.05.1847, z.v. Joachim Riboo Westerman en Henderina van Iperen; tr. 2e Sliedrecht 24.05.1860 Willem Slagboom, geb. Sliedrecht ca. 1821, arbeider (1860), schipper (1875), overl. Vlissingen 04.03.1875, z.v. Joost Slagboom en Annigje de Visser; tr. 3e Vlissingen 29.09.1880 Willem Dirk Meijer, geb. Frederiksoord kol. n°1 (Vledder) 15.09.1823, werkman, overl. Vlissingen 23.01.1905, z.v. Dirk Willem Meijer, arbeider/werkman, en Kornelia Strik.
     WS tr. 1e Neeltje van der Graaf, geb. Sliedrecht ca. 1813, overl. Rotterdam 25.10.1847, d.v. Maarten van der Graaf en Lijpje Maasesluis.
     WDM tr. 1e Vlissingen 24.01.1849 Johanna Vervoort, geb. Zierikzee ca. 1812, dienstbode (1834), overl. voor 1880, d.v. Johanna Pieternella Vervoort.
     JV tr. 1e Vlissingen 18.06.1834 Marinus Bruijnzeel, geb. Vlissingen ca. 1813, smid, overl. voor 1849, z.v. Engel Bruijnzeel en Johanna Wale.
– Er is een Marinus Bruinzeel, geb. Vlissingen ca. 1813 (z.v. Johannes Walle), vuurstoker aan boord van ZM stoomschip Curaçao, overl. Paramaribo 25.02.1842|d|.

2.                   Johan Adam de Held, geb. Vlissingen 21.09.1826, overl. Vlissingen 28.03.1840.

3.                   levenloze zoon (Nicolaas), Vlissingen 04.09.1828.

4.                   Lucia Johanna de Held, geb. Vlissingen 04.09.1828, overl.Vlissingen 22.11.1829.

5.                   Louiza Cornelia de Held, geb. Vlissingen 08.11.1830, overl. Vlissingen 22.11.1853.

6.                   Jacobus de Held, geb. Vlissingen 20.02.1833, overl. Vlissingen 30.01.1835.

7.                   Karel Johannes de Held, geb. Vlissingen 23.09.1835, zeeman, overl. Vlissingen 15.11.1872, tr. Middelburg 05.10.1864 Helena Francina Keijzer, geb. Middelburg ca. 1835, werkvrouw, d.v. Jan Keijzer en Leena Fransina Vaders.

8.                   Winandus Ludovicus de Held, geb. Vlissingen 10.01.1838.

9.                   Anna Elisabeth de Held, geb. Vlissingen 10.01.1841; volgt [11].

10.               Willem de Held, geb. Vlissingen 19.07.1843, overl. Vlissingen 20.07.1853.

11.               Pieternella Jacoba de Held, geb. Vlissingen 09.08.1846, overl. Vlissingen 03.07.1910, tr. 1e Vlissingen 09.06.1869 Louis van Acker, geb. Terneuzen 21.08.1839, werkman, overl. Vlissingen 19.06.1870, z.v. Pieter Franciscus van Acker en Johanna Levina Adriaansen; tr. 2e Vlissingen 03.04.1872 Pieter Cornelis van den Bosch, geb. Terneuzen 17.12.1842, werkman, overl. Vlissingen 26.01.1905, z.v. Ludovicus Stephanus van den Bosch, koopman, en Pieternella van Wiemens de Bruijne.
     PCvdB tr. 1e Rosalia d’Haase, overl. voor 1872.

 

Noten: |a| ‘filia Adae [Geller] et Joannae Michels’ (RBS 1908, transcriptie genealogiedomein); |b| Joannes Adam Geller, tr. Nijmegen 21.11.1790 Joanna Michielse; |c| dopeling Peter; |d| overl.akte Vlissingen 22.07.1832 no.132 (Bruinzeel, plaats overlijden niet vermeld); |e| bruidegom in akte de Helt, tekent met de Held, moeder v/d bruidegom ook Joanna (huw.akte Vlissingen 1823 no.71).

 

[24] Adriaan Smallegange, ged. Ouwerkerk 04.06.1786, journalier (1813), arbeider (1815,1854), overl. Oosterland 17.06.1854, d.v. Cornelis Smallegange en Jacomina Wagemaker; otr. Ouwerkerk 25.08.1805|a|

[25] Maria van der Have, ged. Oosterland 01.09.1785, arbeidster, overl. Oosterland 14.10.1854, d.v. Marinus van der Have en Levina de Ronde.

Uit dit huwelijk (vader ook Smallegang):

1.                  

2.                   Cornelis Smallegange, geb. Ouwerkerk 19.03.1809, arbeider, tr. 1e Oosterland 09.06.1833 Jannetje van der Zande, ged. Oosterland 15.10.1809, dienstmeid (1833), overl. Oosterland 15.08.1846, d.v. Tonus van der Zande, arbeider, en Arriaantje Joris, arbeidster; tr. 2e Oosterland 09.12.1846 Cornelia Lems, geb. Oosterland 26.05.1805, arbeidster, overl. Oosterland 14.01.1882, d.v. Jan Lems, winkelier, en Elisabeth Otte.
     CL tr. 1e Oosterland 14.05.1844 Anthonij Smalheer, geb. Stavenisse 31.07.1796, boerenknecht (1821), arbeider (1844), overl. Oosterland 08.09.1845, z.v. Leendert Anthonisse Smalheer en Pieternella Cornelisse Dorst.
     AS tr. 1e Oosterland 11.06.1821 Neeltje Vroegop, geb. Oosterland ca. 1796, dienstmeid (1821), overl. voor 1845, d.v. Witte Vroegop en Kaatje Adams.

3.                   levenloze dochter, Ouwerkerk 20.04.1811.

4.                   Marinus Smallegange, geb. Ouwerkerk 06.01.1813|b|; volgt [12].

5.                   Pieter Smallegang, geb. Ouwerkerk 29.03.1815, overl. Oosterland 05.07.1815.

6.                   Jacomina Smallegange, geb. ca. 1817, overl. Oosterland 04.10.1817.

7.                   Pietronella Smallegange, ook Pieternella, geb. Oosterland 22.04.1819, arbeidster, overl. Oosterland 23.04.1869, tr. Oosterland 09.04.1844 Jacob Kwaak, geb. Oosterland 18.12.1820, arbeider, overl. Loosduinen 02.11.1899|c|, z.v. Matheus Kwaak, arbeider, en Davina Stoutjesdijk, arbeidster.

8.                   Govert Smallegang, ook Smallegange, geb. Oosterland 23.12.1820, arbeider, overl. Oosterland 19.07.1888, tr. Oosterland 17.08.1855 Bertje de Granje, geb. Oosterland 23.01.1836, overl. Zierikzee 17.06.1902, d.v. Jacobus de Granje, broodbakker, en Janna van der Hulle, arbeidster.

9.                   Pieter Smallegang, ook Smallegange, geb. Oosterland 13.03.1823, arbeider, tr. Oosterland 03.09.1855 Neeltje Noteboom, geb. Herkingen 31.03.1834, arbeidster, overl. Oosterland 13.02.1856, d.v. Jacobus Noteboom en Sophia Kamerling.

 

Noten: |a| bruidegom Smallegang; |b| kind Marin, vader Adrien Smallehang (geb.akte Ouwerkerk 1813 no.1); |c| ook overl.akte Oosterland 1899 no.22.

 

[26] Jan Timmerman, geb. ca. 1764, voiturier (1813), arbeider (1819,1829), overl. Ouwerkerk 15.05.1829|a|, z.v. Leendert Timmerman; tr.

[27] Adriana van der Endt, Adriaantje, geb. Ouwerkerk ca. 1777, arbeidster (1819,1843), overl. Ouwerkerk 21.11.1843, d.v. Abraham van der Endt en Maria de Jonge.

Uit dit huwelijk:

1.                  

2.                   Martha Timmerman, geb. Ouwerkerk 16.01.1812, overl. Ouwerkerk 13.02.1812.

3.                   Johanna Timmerman, geb. Ouwerkerk 17.08.1813; volgt [13].

4.                   Martha Timmerman, geb. Ouwerkerk 01.03.1816, overl. Ouwerkerk 17.09.1870.

5.                   Lena Timmerman, geb. Ouwerkerk 08.05.1817, dienstmeid (1844), tr. Oosterland 13.12.1844 Marinus Dooge, geb. Oosterland 06.05.1813, overl. Oosterland 19.09.1896, z.v. Frans Dooge en Heiligje Onderdijk.

6.                   Cornelia Timmerman, geb. Ouwerkerk 11.04.1819, overl. Ouwerkerk 14.05.1819.

7.                   Abraham Timmerman, geb. Ouwerkerk 11.04.1819, overl. Ouwerkerk 07.05.1819.

8.                   Cornelia Timmerman, geb. Ouwerkerk 10.10.1820, dienstmeid (1844), overl. Oosterland 22.09.1896, tr. Oosterland 16.04.1844 Antonie Donker, geb. Oosterland 14.07.1815, schoenmaker, z.v. Abram Donker en Gerritje Kerpestein.

 

Noten: |a| geen geboorteplaats en geen ouders vermeld (overl.akte Ouwerkerk 1829 no.8).

 

[28] Frans van der Have, ged. Oosterland 10.02.1782, journalier (1813), arbeider (1814,1823), overl. Oosterland 08.10.1823, z.v. Marinus Teunisz van der Have, journalier, en Levina de Ronde; tr. Oosterland 16.08.1813|a|

[29] Jacoba Bolijn, ged. Bruinisse 31.08.1788, servante (1813), arbeidster (1839,1849), overl. Oosterland 20.09.1849, d.v. Marinus Klaasse Bolijn (-1809) en Jacoba Gillisse Bal (-1794).

Uit dit huwelijk:

1.                   Marinus van der Have, geb. Oosterland 26.06.1814, boerenknecht (1841), arbeider (1851), tr. Ouwerkerk 29.01.1841 Maria Vijverberg, geb. Dinteloord 03.09.1816, dienstmeid (1841), werkster (1851), overl. Oosterland 24.01.1851, d.v. Willem Vijverberg, arbeider, en Susanna Keri.

2.                   Johannes van der Have, geb. Oosterland 18.08.1815, kleermaker, overl. Oosterland 11.01.1876, tr. Oosterland 27.08.1839 Pieternella Hermina Knoote, geb. Ouwerkerk 22.01.1818, overl. Oosterland 25.06.1894, d.v. Ambrozius Knootre en Pieternella Doeleman.

3.                   Jacobus van der Have, geb. Oosterland 02.01.1817, overl. Oosterland 07.03.1817.

4.                   Jacoba van der Have, geb. Oosterland 27.04.1818, dienstbode (1858), overl. Oosterland 22.04.1890, tr. Oosterland 10.06.1858 Hendrik Verhoek, geb. Oosterland 15.03.1823, (hoef)smid, overl. Oosterland 21.03.1870, z.v. Marcelis Verhoek, hoefsmid (1845,1852), veearts (1858), en Willemina Sneevliet.
     HV tr. 1e Oosterland 28.04.1845 Dina Otte, geb. Oosterland 08.02.1822, overl. Kerkwerve 29.11.1851, d.v. Kornelis Otte en Aaltje van der Haven; tr. 2e Kerkwerve 09.06.1852 Adriaantje Verwest, geb. Elkerzee ca. 1823, dienstmeid (1852), overl. Oosterland 17.07.1857, d.v. Jacobus Verwoest, kuiper, en Tannetje Beukelaar.

5.                   Theunis van der Have, geb. Oosterland 23.03.1820|b|; volgt [14].

 

Noten: |a| bruid Bolin; |b| moeder Bolin.

 

[30] Willem Vijverberg, geb. Oosterland ca. 1784, winkelier (1820), arbeider (1821,1828,1843,1847), overl. tussen 1847 en 1893, z.v. Cornelis Vijverberg en Maria Willemse Lemson; tr. 2e Oosterland 19.04.1829 Jannetje van den Berge, geb. Bruinisse ca. 1785, dienstmeid (1829), arbeidster (1838), overl. Oosterland 25.01.1838, d.v. Leunis van den Berge en Susanna van Klinke; tr. 1e Dinteloord 27.02.1820|a|

[31] Jacomijna van ’t Hof, geb. Sint-Annaland ca. 1792, dienstmaagd (1820), overl. Oosterland 20.02.1828|c|, d.v. Christiaan van ’t Hof (-1809) en Tannetje Wagenmaker, arbeidster (1820).

Uit dit huwelijk:

1.                   Christiaan Vijvervberg, ook Cristiaan, geb. Dinteloord 23.04.1821, overl. Oosterland 17.08.1821.

2.                   Tannetje Vijverberg, geb. Oosterland 01.09.1822, arbeidster (1847), winkelierster (1902), overl. Oosterland 04.12.1902, tr. Oosterland 26.05.1847 Cornelis Stouten, geb. Oosterland 18.07.1814, varensgezel, overl. Oosterland 04.11.1899, z.v. Jan Stouten, arbeider, en Adriana Lieventz/Lievens, arbeidster.

3.                   Willemina Vijverberg, geb. Oosterland 12.12.1824|b|; volgt [15].

4.                   Christiaan Vijverberg, ook Cristiaan, geb. Oosterland 22.09.1826, overl. Oosterland 11.10.1826.

 

Noten: |a| vier grootouders van de bruidegom vermeld (huw.akte Dinteloord 1820 no.1); |b| moeder Jacomina van ’t Hoff; |c| overledene Jacomina van ’t Hoff.

 


Bijlage A

 

[32] Marijn van Oorschot, geb. Roosendaal ca. 1744, arbeider (1815), overl. Roosendaal 08.06.1815, z.v. Joannes van Oorschot en Catharina Veraart; tr.

[33] Johanna Domen, begr. Roosendaal 15.01.1804.

Uit dit huwelijk:

1.                  

2.                   Joannes van Oorschot, geb. Roosendaal 17.03.1789; volgt [16].

3.                   Marijn van Oorschot, geb. Roosendaal ca. 1791, boerenknecht (1815).

4.                   Cornelis van Oorschot, geb. Roosendaal ca. 1793, bouwmansknecht (1815), arbeider (1831), overl. Roosendaal 03.02.1831, tr. Roosendaal 24.12.1815 Petronilla van der Vere, ook Petronella vander Veren, geb. Borteldonk, ged. Nispen-Essen (rk) 14.08.1794, boerendochter (1815), arbeidster (1849), overl. Roosendaal 25.09.1849, d.v. Marijn van der Vere, bouwman, en Maria Luijsterborg/Luijsterburg.

5.                   Pieter van Oorschot, geb. Roosendaal ca. 1795, boerenknecht, overl. Roosendaal 01.06.1815.

6.                   Dimphna van Oorschot, geb. Roosendaal ca. 1798, overl. Roosendaal 11.06.1815.

7.                  

 


terug naar Kwartierstaten Tilburgse hoogleraren (en enkele andere markante figuren)