Michael Hubertus Cornelius Paardekooper (1931-2024)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Tilburgse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, februari 2024 (laatst herzien februari 2024)

 


 

[1] Michael Hubertus Cornelius Paardekooper, Giel, geb. Zoeterwoude 16.09.1931, eindexamen hbs-B Titus Brandsma College te Oss 1950, kandidaatsexamen wis- en natuurkunde A 1958|a||b| en doctoraalexamen wiskunde Leiden 1961|c|, promotie Eindhoven 02.12.1969|d|, medewerker TH Eindhoven (1961-1970), lector, later hoogleraar Tilburg (1970-1996), overl. Eindhoven 25.02.2014.
 
Noten: |a| Leidse Courant 12.02.1958; |b| variant A omvat wiskunde en natuurkunde met sterrenkunde (M. Groen, Het wetenschappelijk onderwijs in Nederland van 1815 tot 1980, deel II, p.70); |c| Algemeen Handelsblad 07.07.1961 (Paardekoper); |d| proefschrift: An eigenvalue algorithm based on norm reducing transformations [autersnaam: Michael Hubertus Cornelius]; promotor: G.W. Veltkamp (1923-2015).

 

[2] Cornelis Petrus Jozephus Paardekooper, geb. Zoeterwoude 11.11.1889, timmerman (1917,1930), RON, begiftigd met de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice, overl. Zoeterwoude 14.08.1968, begr. Zoeterwoude (Bpl. St. Jans Onthoofding), tr. Zoeterwoude 12.04.1917
[3] Cornelia Wilhelmina Alida Mentink, geb. Zoeterwoude 12.07.1890, overl. Zoeterwoude 25.11.1960, begr. Zoeterwoude (Kerkhof achter de St. Janskerk) .

Uit dit huwelijk o.a.:

1.                   Zoon A.H.J. Paardekooper, geb. 1918, ingenieur bouwkunde Delft 1948, arch. Arch.Bur. Paardekooper en Barnhoorn (1971), overl. 1991.

2.                   Cornelia Antonia Johanna Paardekooper, tr. Gijsbertus Wilhelmus Marie Kallenberg, geb. Leiden 05.01.1919, dr., overl. Oegstgeest 11.08.2011, begr. Oegstgeest.

3.                   Cornelis Petrus Josephus Paardekooper, Kees, geb. 19.12.1923, overl. 10.04.1994, begr. Zoeterwoude (Bpl. St. Jans Onthoofding), tr. Agnes Catharina Rodewijk, geb. 01.04.1927, overl. 09.07.1983, begr. Zoeterwoude (Bpl. St. Jans Onthoofding). [Zoeterwoude 1960,1968]

4.                   Antonia Johanna Cornelia Paardekooper, Too, geb. Zoeterwoude 09.03.1925, overl. Zoeterwoude 12.05.2013, begr. Zoeterwoude (Bpl. St. Jans Onthoofding), tr. N.W.J. van Diemen, Nic., geb. 09.11.1921, overl. 29.01.1990, begr. Zoeterwoude (Bpl. St. Jans Onthoofding).

5.                   MichaŽl Hubertus Cornelis Paardekooper, geb. Zoeterwoude ca. 1927, overl. Zoeterwoude 29.05.1930.

6.                   MichaŽl Hubertus Cornelis Paardekooper, geb. Zoeterwoude 16.09.1931|a|; volgt [1].

 

Noten: |a| Leidsche Courant 05.10.1931 (kind Michael Hubertus Cornelis, vader P.C.J. Paardekooper, geen geboortedatum) & Leidsch Dagblad 06.10.1931.

 

[4] Arie Paardenkooper, geb. Zoeterwoude 04.10.1857, timmerman, overl. Zoeterwoude 08.03.1915; tr. 2e Leiden 02.02.1898 Cornelia Kleijweg, geb. Zoeterwoude ca. 1860, overl. Zoeterwoude 08.07.1912, d.v. Nicolaas Kleijweg en Maria Vastenbos; tr. 1e Zoeterwoude 19.07.1888

[5] Antonia Johanna Lagerberg, geb. Zoeterwoude 16.08.1860, overl. Zoeterwoude 20.03.1895.

Uit dit huwelijk (vader ook Paardekooper):

1.                   Cornelis Petrus Jozephus Paardekooper, geb. Zoeterwoude 11.11.1889; volgt [2].

2.                   Cornelis Johannes Paardekooper, geb. Zoeterwoude 04.12.1890|a|, overl. Zoeterwoude 21.01.1891.

3.                   Petrus Cornelis Paardekooper, geb. Zoeterwoude 04.12.1890|b|.

4.                   Anna Maria Paardenkooper, geb. Zoeterwoude 29.07.1892, tr. Zoeterwoude 08.01.1919 Hendricus Bernardus Baijer, geb. Leiden 13.04.1892, poelier, z.v. Jacobus Henricus Baijer, poelier, en Maria Hendrina Dieben.

5.                   Petrus Cornelis Paardenkooper, geb. Zoeterwoude 30.08.1893, timmerman, overl. 17.10.1974, begr. Zoeterwoude (Bpl. St. Jans Onthoofding), tr. Zoeterwoude 22.05.1919 Alida Helena Mentink (1893-1956), d.v. Hermanus Jozeph Mentink en Cornelia Maria Fisser.

6.                   Cornelis Hendrikus Paardekooper, geb. Zoeterwoude 19.10.1894, timmerman, overl. Zoeterwoude 01.09.1913.

 

Noten: |a| geboren des avonds te zes ure (akte no.177); |b| geboren des avonds te kwartier na zes ure (akte no.178).

 

[6] Hermanus Jozeph Mentink, geb. Zoeterwoude 12.02.1861, koopman (1888,1890), boterhandelaar (1891,1896), koopman (1901), boterhandelaar (1912), overl. Zoeterwoude 06.06.1912, tr. Leiden 15.10.1888

[7] Cornelia Maria Fisser, geb. Leiden 19.02.1867, overl. Leiden 25.10.1939.

Uit dit huwelijk:

1.                   Michael Hubertus Johannes Mentink, geb. Zoeterwoude 04.08.1889, overl. Zoeterwoude 18.08.1889.

2.                   Cornelia Wilhelmina Alida Mentink, geb. Zoeterwoude 12.07.1890; volgt [3].

3.                   Wilhelmina Alida Helena Mentink, geb. Zoeterwoude 20.10.1891, overl. na 1958, tr. Leiden 15.06.1921 Joannes Laurentius van Heteren, geb. Katwijk ca. 1897, onderwijzer (1921), hoofd ener school (1938), hoofd van de R.-K. Jongensschool, Pelikaanstraat 20 (1958), begiftigd met het Erekruis Pro Ecclesia at Pontifice, overl. Venlo 02.02.1958, begr. Leiden (RK Bpl. Zijlpoort) 06.02.1958|a|,z.v. Johannes Nicolaas van Heteren, timmerman, en Agatha Maria Sirre.

4.                   Alida Huberta Mentink, geb. Zoeterwoude 03.10.1892, overl. Zoeterwoude 09.02.1893.

5.                   Alida Helena Mentink, geb. Zoeterwoude 09.09.1893, overl. Zoeterwoude 18.04.1956, begr. Zoeterwoude (RK Kerkhof a/d Zuidbuurt) 21.04.1956, tr. Zoeterwoude 22.05.1919 Petrus Cornelis Paardenkooper (1893-1974), z.v. Arie Paardekooper en Antonia Johanna Lagerberg.

6.                   Michael Hubertus Mentink, geb. Zoeterwoude 23.01.1895, overl. Zoeterwoude 03.02.1907.

7.                   Hubertus Franciscus Johannes Mentink, geb. Zoeterwoude 06.08.1896, boekhouder, overl. Leiden 11.10.1947, tr. Leiden 03.11.1924 Theresia Catharina Geertruida Veeren, geb. Leiden 03.10.1899, d.v. Jacobus Johannes Veeren, kleermaker, en Catharina Maria Geertruida de Graaf.

8.                   Johannes Antonius Aloijsius Mentink, geb. Zoeterwoude 23.01.1901, overl. Zoeterwoude 24.01.1901.

 

Noten: |a| Johanna Laurentius (annonce collectie CBG).

 

[8] Cornelis Paardekoper, geb. Zoeterwoude 22.12.1812, bouwman (1839,1870), landbouwer (1888,1895), overl. Zoeterwoude 11.11.1895|c|, tr. Zoeterwoude 19.04.1839|a|

[9] Johanna van der Poel, geb. Zoeterwoude 08.08.1815, overl. Zoeterwoude 27.03.1870|b|.

Uit dit huwelijk (vader veelal Paardekooper):

1.                   Petrus Paardekoper, ook Paardekooper/Paardenkooper, geb. Zoeterwoude 04.08.1840, bouwman (1868), winkelier (1890), overl. Voorhout 25.11.1890, tr. Zoeterwoude 30.04.1868 Wilhelmina van Veen, geb. Wassenaar 06.09.1840, kastelijnesse (1891), overl. Voorhout 12.08.1891, d.v. Dirk van Veen en Maria Knijnenburg.

2.                   Cornelis Paardekooper, ook Paardenkooper, geb. Zoeterwoude 24.08.1841, bouwman (1869), landbouwer (1879), koffiehuishouder (1907), overl. Leiden 26.02.1907, tr. 1e Alkemade 12.05.1869 Adriana van Diemen, geb. Alkemade 09.11.1843, overl. Leiden 11.06.1878, d.v. Johannes van Diemen en Marijtje Slootbeek; tr. 2e Wassenaar 09.01.1879 Wilhelmina van der Hulst, geb. Oegstgeest 24.04.1852, overl. Leiden 01.06.1906, d.v. Arie van der Hulst en Johanna Langeveld, landbouwster.

3.                   Leonardus Paardekooper, geb. Zoeterwoude 22.10.1842, overl. Noordwijk 03.03.1929.

4.                   Jacobus Paardekooper, geb. Zoeterwoude 16.01.1844, landbouwer, overl. Zoeterwoude 21.09.1885.

5.                   Johannes Paardekooper, geb. Zoeterwoude 24.05.1845, landbouwer (1884), melkverkoper (1908), overl. ís-Gravenhage 09.10.1908, tr. Zoeterwoude 24.04.1884 Maria Jacoba Onderwater, geb. Zoeterwoude 09.01.1861, overl. ís-Gravenhage 15.09.1934, d.v. Adrianus Onderwater, bouwman, en Anna Doeswijk.

6.                   Jacobus Paardekooper, geb. Zoeterwoude 28.01.1847, landbouwer, overl. Zoeterwoude 16.11.1916.

7.                   Petronella Paardekooper, geb. Zoeterwoude 27.08.1848, overl. Leiden 18.05.1932.

8.                   Nicolaas Paardekooper, geb. Zoeterwoude 19.12.1849, overl. Zoeterwoude 19.12.1849.

9.                   Cornelis Paardekooper, geb. Zoeterwoude 02.04.1851, landbouwer (1882), winkelier (1897), overl. Leiden 24.01.1930, tr. 1e Zoeterwoude 24.04.1882 Barendina Duijndam, geb. Zoeterwoude 16.07.1858, overl. ís-Gravenhage 11.10.1896, d.v. Adrianus Duijndam, bouwman, en Clasina de Groot; tr. 2e ís-Gravenhage 22.09.1897 Hendrika Berk, geb. Zoeterwoude 25.07.1868, overl. ís-Gravenhage 09.06.1936, d.v. Willem Berk, arbeider, en Catharina van der Hoeven.

10.               Petrus Paardekooper, geb. Zoeterwoude 08.07.1854, winkelier (1882), landbouwer (1916), overl. Zoeterwoude 09.08.1916, tr. Zoeterwoude 28.11.1882 Maria Lagerberg (1858-1928), d.v. Cornelis Lagerberg en Johanna van Haastregt, ook van Haasteren.

11.               Arie Paardenkooper, geb. Zoeterwoude 04.10.1857|d|; volgt [4].

 

Noten: |a| bruidegom in akte Paardekoper, tekent met Paardekooper (huw.akte Zoeterwoude 1839 no.9); |b| e.v. Paardenkooper (overl.akte Zoeterwoude 1870 no.24); |c| overledene Paardekooper (overl.akte Zoeterwoude 1895 no.101); |d| vader Paardenkooper (geb.akte Leiden 1857 no.82).

 

[10] Cornelis Lagerberg, geb. Zoeterwoude 31.12.1825, koopman (1851,1872), wethouder van Zoeterwoude (1888,1902), overl. Zoeterwoude 20.08.1902|c|, tr. Zoeterwoude 30.05.1851

[11] Johanna van Haastregt, geb. Zoeterwoude 22.01.1824, naaister (1851), overl. Vught 27.05.1898|e||f|.

Uit dit huwelijk (moeder ook van Haasteren/van Haastrecht):

1.                   Johannes Lagerberg, geb. Zoeterwoude 28.09.1852, koopman, overl. Leiden 28.08.1933, tr. 1e Maria van Santen, geb. Stompwijk 14.02.1851, overl. Leiden 11.01.1915, d.v. Johannes van Santen en Johanna de Bever; tr. 2e Leiden 06.03.1916 Catharina de Goede, geb. Leiden 28.11.1865, overl. Leiden 22.01.1938, d.v. Adrianus de Goede, blekersknecht, en Catharina van Houten.

2.                   Alida Lagerberg, geb. Zoeterwoude 16.04.1854, tr. Zoeterwoude 11.04.1877 Henricus Josephus Houniet, geb. Zoeterwoude 20.04.1851, bouwman, overl. Rotterdam 27.02.1924, z.v. Everardus Houniet en Anna van der Voort.

3.                   Maria Lagerberg, geb. Zoeterwoude 10.03.1858|b|, overl. Zoeterwoude 07.08.1928, tr. Zoeterwoude 28.11.1882 Petrus Paardekooper (1854-1916), z.v. Cornelis Paardekooper en Johanna van der Poel.

4.                   Antonia Johanna Lagerberg, geb. Zoeterwoude 16.08.1860|a|; volgt [5].

5.                   Cornelis Lagerberg, geb. Zoeterwoude 05.10.1863, landbouwer (1889,1895), veehouder (1937), overl. Zoeterwoude 29.06.1937, tr. 1e Zoeterwoude 09.05.1889 Adriana van Teijlingen, geb. Zoeterwoude 16.04.1858, overl. Zoeterwoude 15.11.1889. d.v. Cornelis van Teijlingen en Cornelia van der Poel; tr. 2e Zoeterwoude 09.10.1890 Elizabeth Johanna Ammerlaan, geb. Stompwijk 15.03.1863, overl. Zoeterwoude 09.04.1942, d.v. Arend Ammerlaan en Elizabeth Rutte.

6.                   Johannes Jozephus Lagerberg, geb. Zoeterwoude 20.08.1865, overl. Voorburg 09.07.1934|d|, tr. Loosduinen 26.07.1887 Margaretha Wilhelmina van der Kroft, geb. Loosduinen 23.07.1868, d.v. Johannes Nicolaas van der Kroft en Hendrika Elisabeth Roefs.

7.                   Jacobus Petrus Lagerberg, geb. Zoeterwoude 22.03.1872, timmerman, overl. Sassenheim 26.01.1945, tr. Zoeterwoude 28.04.1904 Cornelia Dolle, geb. Zoeterwoude 25.01.1877, overl. Sassenheim 30.11.1923, d.v. Johannes Dolle en Petronella van Teijlingen.

 

Noten: |a||b| moeder van Haasteren; |c| wedr Anna van Haastrecht; |d| ook overl.akte Veur 1934 no.20; |e| Anna van Haastrecht, moeder Smit, aangifte door een portier {geen inbstelling vermeld} (overl.akte Vught 1898 no.66); |f| ook overl.akte Zoeterwoude 1898 no.29.

 

[12] Mechiel Mentink, geb. Zoeterwoude 01.03.1825, kuiper (1853,1883), winkelier (1888), overl. Zoeterwoude 29.10.1890|a|, tr. Zoeterwoude 20.05.1853

[13] Wilhelmina Ruigrok, geb. Alkemade 04.11.1828, naaister (1853), overl. Zoeterwoude 15.06.1888.

Uit dit huwelijk (vader veelal Machiel):

1.                   Hermanus Mentink, geb. Zoeterwoude 01.11.1854, overl. Zoeterwoude 31.08.1859.

2.                   Johannes Mentink, geb. Zoeterwoude 04.02.1857, koopman (1883), boterhandelaar (1909), overl. Zoeterwoude 22.06.1909, tr. Leiden 13.06.1883 Alida Helena Fisser (1864-1939), d.v. Hubertus Franciscus Bonifacius Fisser en Cornelia Vogelenzang.

3.                   Anna Jacoba Mentink, geb. Zoeterwoude 01.04.1859.

4.                   Hermanus Jozeph Mentink, geb. Zoeterwoude 12.02.1861; volgt [6].

5.                   Jacobus Mentink, geb. Zoeterwoude 30.04.1863, overl. Zoeterwoude 17.09.1864.

 

Noten: |a| overledene Machiel, moeder Geertruda van Dijk{?} (overl.akte Zoeterwoude 1890 no.80).

 

[14] Hubertus Franciscus Bonifacius Fisser, geb. Leiden 23.03.1837, timmermansknecht (1863,1867), timmerman (1869,1871), winkelier (1873,1874), timmerman (1881), koopman (1878,1888), overl. Rotterdam 09.11.1915, tr. Leiden 11.11.1863

[15] Cornelia Vogelenzang, geb. Leiden 04.04.1840, overl. Leiden 20.04.1899.

Uit dit huwelijk:

1.                   Alida Helena Fisser, geb. Leiden 17.03.1864, overl. Leiden 11.09.1939, tr. Leiden 13.06.1883 Johannes Mentink (1857-1909), z.v. Machiel Mentink en Willemina Ruigrok.

2.                   Hubertus Mattheus Franciscus Fisser, geb. Leiden 31.05.1865, smid (1885,1892), overl. Noordwijkerhout 29.12.1932|a|, tr. Leiden 29.06.1892 Maria Adriana van Meurs, geb. Leiden 15.08.1868, overl. Leiden 05.02.1944, d.v. Cornelis van Meurs, koetsier, en Maria Adriana Rijken.

3.                   Cornelia Maria Fisser, geb. Leiden 19.02.1867; volgt [7].

4.                   Engelina Helena Francina Fisser, geb. Leiden 17.03.1869.

5.                   Maria Helena Agatha Fisser, geb. Leiden 11.01.1871, overl. na 1933, tr. Voorschoten 04.11.1898 Lourens Elligens, geb. Mijdrecht 16.12.1873, schoenmaker (1933), d.v. Johannes Theodorus Elligens en Margaretha Verheul.

6.                   Franciscus Johannes Antonius Fisser, geb. Leiden 01.03.1873, overl. Leiden 28.06.1873.

7.                   Franciscus Antonius Hubertus Fisser, geb. Leiden 14.05.1874, koopman (1907,1930), overl. Leiden 13.12.1947|b|, tr. 1e Leiden 26.06.1907 Petronella Theodora Wilhelmina Bezie, geb. Oegstgeest 09.01.1876, overl. Leiden 24.12.1928, d.v. Johannes Bezie en Wilhelmina Kriena Wagemans; tr. 2e Leiden 07.05.1930 Wilhelmina Kriena Simonis, geb. Leiden 02.02.1882, overl. na 1947, d.v. Jacobus Johannes Simonis, meubelmaker, en Wilhelmina Kriena Bezie.

8.                   Engelbertha Helena Antonia Fisser, geb. Leiden 28.02.1878, overl. Leiden 28.11.1878.

9.                   Antonius Cornelis Leonardus Fisser, geb. Leiden 25.06.1879, overl. Leiden 03.09.1879.

10.               Aloijsius Leonardus Antonius Fisser, geb. Leiden 12.11.1881, winkelier, tr. Apeldoorn 25.04.1906 Anna Maria Lahnstein, geb. ís-Gravenhage 13.05.1883, d.v. Peter Lahnstein, meubelmaker, en Theresia Paulina Kok.

 

Noten: |a| ook overl.akte Haarlem 1933 no.99; |b| ook overl.akte Oegstgeest 1947 no.140.

 

[16] Pieter Paardekooper, geb. Wassenaar ca. 1763/1764, cultivateur (1812), bouwman, overl. Zoeterwoude 24.02.1837, z.v. Jan Paardekooper en Pleuntje van der Boom (zie Bijlage A); otr. Zoeterwoude (gerecht) 02.05.1800, tr. Zoeterwoude 18.05.1800

[17] Petronella Duijndam, geb. Warmond ca. 1775, bouwvrouw (1839,1848), overl. Zoeterwoude 23.11.1848|b|, d.v. Leendert Duijndam en NN.

Uit dit huwelijk (vader ook Petrus, ook Paardekoper, moeder ook Pieternelletje, ook Duindam):

1.                   Jan Paardekoper, ged. Zoeterwoude (rk) 03.04.1802|c|, bouwman (1837,1848), overl. na 1857.

2.                   Maartje Paardekoper, ged. Zoeterwoude (rk) 24.10.1803.

3.                   Pleuntje Paardekoper, ook Paardenkooper, ged. Zoeterwoude (rk) 02.01.1805, overl. Alkemade 04.07.1868|g|.

4.                   Leonardus Paardekoper, ged. Zoeterwoude (rk) 09.10.1806, landbouwer, overl. Haarlem 25.04.1842|e||f|.

5.                   Adrianus Paardekoper, ged. Zoeterwoude (rk) 17.10.1807.

6.                   Martina Paardekooper, ged. Zoeterwoude (rk) 04.10.1808, overl. Alkemade 20.02.1858, tr. 1e Zouterwoude 30.04.1841 Pieter van der Vlucht, geb. Noordwijkerhout ca. 1808, bouwman, overl. voor 1851, z.v. Maarte van der Vlucht en Cornelia Veldhoven; tr. 2e Zoeterwoude 17.01.1851 Jan Straathof, ook Joannes, geb. Alkemade/Rijpwetering ca. 1795/1796, bouwman, overl. Alkemade 23.12.1869, z.v. Arie Straathof en Krijntje van der Voort.
††† JS tr. 1e Alkemade 04.05.1820 Marijtje van Dregt, geb. Alkemade ca. 1799, overl. Alkemade 27.03.1845, d.v. Cornelis van Dregt en Pleuntje Gaalswijk/Geilswijk.

7.                   Adriana Paardekoper, ged. Zoeterwoude (rk) 06.10.1810, overl. Zoeterwoude 10.03.1813.

8.                   Gisberta Paardekoper, ook Gijsje, ged. Zoeterwoude (rk) 06.10.1810, overl. Zoeterwoude 06.03.1813.

9.                   Cornelis Paardekoper, geb. Zoeterwoude 22.12.1812|d|; volgt [8].

10.               Arij Paardekoper, ook Adrianus Paardekooper, geb. Zoeterwoude 27.09.1814, overl. Zoeterwoude 03.07.1864.

11.               Aafje Paardekoper, ook Paardekooper, geb. Zoeterwoude 24.12.1817,overl. Zoeterwoude 11.06.1819.

 

Noten: |a| Paardekooper e.v. Duindam (overl.akte Zoeterwoude 1837 no.17); |b| Duijndam wede Paardekooper, geen ouders vermeld (overl.akte Zoeterwoude 1848 no.74); |c| moeder Duivendam; |d| vader Paardekoper, Ď‚gť de quarante un ansí, moeder Pieternelletje Duindam (geb.akte Zoeterwoude 1812 no.56); |e| oud 33Ĺ jaar, geboren xx.10.1808 (overl.akte Haarlem 28.04.1842); |f| ook overl.akte Zoeterwoude 1842 no.57; |g| moeder Theodora.

 

[18] Cornelis van der Poel, geb. Zoeterwoude ca. 1772/1773, cultivateur (1813), bouwman (1815,1839), overl. Zoeterwoude 14.12.1846|c|, z.v. Govert van der Poel en N Verdel; otr. Zoeterwoude (gerecht) 11.04.1800, tr. Zoeterwoude (rk) 27.04.1800

[19] Petronella Houniet, geb. Leiderdorp ca. 1775, overl. Zoeterwoude 24.07.1836|b|, d.v. Hendrik Houniet.

Uit dit huwelijk (moeder ook Pieternelletje/Pietje/Pietronella):

1.                   Godefridus van der Poel, ook Godefriedes, ged. Zoeterwoude (rk) 28.01.1801, bouwman, overl. Hazerswoude 23.04.1867, tr. Zoeterwoude 23.04.1824 Fijtje van der Salm, ook Sophia van der Zalm, ged. Zoeterwoude (rk) 26.04.1798, overl. Hazerswoude 17.04.1865, d.v. Huig van der Salm (-1818) en Marijtje Colijn, bouwvrouw.

2.                   Neeltje van der Poel, ged. Zoeterwoude (rk) 09.11.1802, tr. Zoeterwoude 20.04.1827 Cornelis van Leeuwen, geb. Stompwijk ca. 1779/780, bouwman, z.v. Japik van Leeuwen (-1822) en Jannetje van Rijn (-1792).
†††† CvL tr. 1e Apolonia Heinsbergen, geb. ca. 1788, overl. Veur 26.07.1821, d.v. Huibertus Heinsbergen en Petronella Spierenburg; tr. 2e Zoeterwoude 20.09.1822 Maria van der Meer, geb. Sassenheim ca. 1781, overl. Zoeterwoude 09.09.1823, d.v. Hendrik van der Meer (-1785) en Eenijsje Cornelisse de Vlieger.
†††† MvdM tr. 1e Johannes van der Poel, Jan, geb. ca. 1779, overl. Zoeterwoude 09.10.1820.

3.                   Cornelis van der Poel, ged. Zoeterwoude (rk) 15.08.1804, overl. Zoeterwoude 14.06.1813.

4.                   Maria van der Poel, ook Martina, ged. Zoeterwoude (rk) 07.05.1806, overl. Zoeterwoude 14.04.1885, tr. 1e Zoeterwoude 13.04.1826 Jacobus van Tijlingen, ook van Teijlingen, geb. Zoeterwoude ca. 1802, bouwman, overl. Zoeterwoude 26.02.1832, z.v. Arij Dirkzn van Tijlingen, bouwman, en Marijtje Jacobsdr van Velzen (-1802); tr. 2e Zoeterwoude 11.04.1834 Christianus van Meurs, ged. Zoeterwoude (rk) 17.02.1794, boerenknecht, overl. Zoeterwoude 19.01.1882, z.v. Arij van Meurs en Katje Korsdr van Rhijn.

5.                   Anna van der Poel, ged. Zoeterwoude (rk) 19.01.1808, bouwvrouw, overl. Warmond 24.05.1855, tr. Zoeterwoude 19.04.1833 Joannis van der Horst, geb. Oegstgeest ca. 1810, bouwman, overl. Warmond 15.06.1862, z.v. Joannes van der Horst en Clazina van Swieten.
†††† JvdH tr. 2e Alkemade 23.04.1857 Apolonia van Dregt, geb. Alkemade 31.01.1822, overl. Alkemade 07.02.1900, d.v. Gerrit van Dregt, bouwman, en Marijtje Borst.

6.                   Joanna van der Poel, ook Jansje, ged. Zoeterwoude (rk) 10.11.1809, overl. Zoeterwoude 07.12.1811.

7.                   Cornelia van der Poel, geb. Zoeterwoude 18.01.1813, overl. Zoeterwoude 30.01.1886, tr. Zoeterwoude 11.04.1834 Cornelis van Teijlingen, geb. Zoeterwoude 01.03.1813, bouwman, overl. Zoeterwoude 12.03.1881, z.v. Cornelis van Teijlingen en Adriaantje Westerbeek.

8.                   Johanna van der Poel, geb. Zoeterwoude 08.08.1815|a|; volgt [9].

9.                   Cornelis van der Poel, geb. Zoeterwoude 09.04.1820, landbouwer, overl. Zoeterwoude 15.04.1849.

 

Noten: |a| vader Kornelis, moeder Houwniet (geb.akte Zoeterwoude 1815 no.44); |b| geen ouders vermeld (overl.akte Zoeterwoude 1836 no.52); |c| voornaam van de moeder niet ingevuld (overl.akte Zoeterwoude 1846 no.89).

 

[20] Jan Lagerenberg, geb. Oegstgeest ca. 1787/1788, bouwman, overl. Zoeterwoude 30.01.1860|d|, z.v. Jacob Lagerenberg en Jannetje van den Bosch; tr. 2e Zoeterwoude 26.05.1837|c| Belia van der Waart, geb. Veur ca. 1791/1793, boerendienstbode (1837), overl. Zoeterwoude 16.04.1848, d.v. Gerrit van der Waart, daggelder, en Neeltje de Rie (-1792); tr. 1e Zoeterwoude 05.04.1815|a|

[21] Marijtje Onderwater, geb. Alkemade ca. 1789, overl. Zoeterwoude 12.02.1831|b|, d.v. Cornelis Gerritsz Onderwater, bouwman, en Aaltje de Vlieger.

Uit dit huwelijk (vader veelal Lagerberg):

1.                   Jacob Lagerenberg, geb. Zoeterwoude 06.04.1816, bouwmanszoon (1851), tr. Zoeterwoude 02.05.1851 Jansje Augustinus, geb. Noordwijk-Binnen (Noordwijk) 06.02.1818, dienstbode (1851), d.v. Jan Augustinus, daggelder, en Jansje Brama.

2.                   Alida Lagerberg, geb. Zoeterwoude 22.10.1818, dienstbaar (1852), tr. Voorschoten 09.05.1852 Pieter van Galen, geb. Leiderdorp 01.09.1817, dienstbaar (1852), z.v. Frederik van Galen, landman, en Johanna Wageman.

3.                   Cornelis Lagerberg, geb. Zoeterwoude 30.12.1820, overl. Zoeterwoude 12.09.1837.

4.                   Jannetje Lagerberg, geb. Zoeterwoude 19.03.1823, overl. Zoeterwoude 03.10.1891, tr. Zoeterwoude 02.05.1851 Cornelis van Haastregt (1820-1858), z.v. Teunis van Haastregt en Aaltje Smit.

5.                   Cornelis Lagerberg, geb. Zoeterwoude 31.12.1825; volgt [10].

6.                   Johannes Lagerberg, geb. Zoeterwoude 30.04.1829, overl. Zoeterwoude 29.07.1837.

 

Noten: |a| bruidegom in akte Lagerenberg, tekent met Laagerberg (huw.akte Zoeterwoude 1815 no.3); |b| e.v. Lagerberg; |c| bruidegom Jan Lagerenberg zich schrijvende Jan Lagerberg (huw.akte Zooeterwoude 1837 no.7); |d| overledene Johannes Lagerberg wedr Elisabeth van der Waard (overl.akte Zoeterwoude 1860 no.4).

 

[22] Teunis van Haastregt, geb. Zoeterwoude ca. 1777/1778/1779, arbeider (1820), dagloner (1824), arbeider (1840), overl. Zoeterwoude 23.12.1840, z.v. Laurens van Haastregt en Caatje Does; tr.

[23] Aaltje Smit, geb. Hazerswoude ca. 1785, overl. Zoeterwoude 14.12.1868|a|.

Uit dit huwelijk (vader ook Antonius, ook van Haastrecht, moeder ook Alida):

1.                   Klara van Haastregt, geb. ca. 1810, overl. Zoeterwoude 12.12.1826.

2.                   Louwris van Haastregt, ook Laurentius van Haastrecht, geb. Hazerswoude 12.03.1812, koopman, overl. Zoeterwoude 27.02.1883, tr. Stompwijk 28.04.1843 Adriana Groen, geb. Gouda ca. 1813, overl. Zoeterwoude 21.02.1893, d.v. Dirk Groen en Lena Straver.

3.                   Catharina van Haastregt, geb. Hazerswoude 30.07.1814, tr. Voorschoten 10.05.1839 Joannes Lambo, geb. Oegstgeest ca. 1810, z.v. Barend Lambo en Marijtje Verdel.

4.                   Jacob van Haastregt, geb. Hazerswoude 22.10.1816.

5.                   Jaapje van Haastregt, geb. Hazerswoude 23.11.1817, boerendienstbode (1847), tr. Zoeterwoude 30.04.1847 Nicolaas de Groot, geb. Zoetermeer 07.05.1818, bouwmansknecht, z.v. Jacob de Groot, bouwman, en Maria van der Geest.

6.                   Cornelis van Haastregt, ook van Haastrecht, geb. Woubrugge 28.07.1820, boerenknecht (1851), arbeider (1858), overl. Zoeterwoude 25.01.1858, tr. Zoeterwoude 02.05.1851 Jannetje Lagerberg (1823-1891), d.v. Jan Lagerberg en Marijtje Onderwater.

7.                   Johanna van Haastregt, geb. Zoeterwoude 22.01.1824; volgt [11].

 

Noten: |a| Alida wede Antonius van Haastrecht, Ďdochter van |naam der ouders den aangevers onbekend|í (overl.akte Zoeterwoude 1868 no.81).

 

[24] Hermanus Mentink, ged. Vaassen en Epe (rk) 01.09.1800|a|, kuiper (1823,1825,1853), overl. Zoeterwoude 22.01.1863, z.v. Egbertus Mentink en Johanna Reekens (-1818); tr. Zoeterwoude 24.12.1823

[25] Antje Verhagen, geb. Zoeterwoude ca. 1794, overl. Zoeterwoude 14.10.1829, d.v. Jacobus Verhagen (-1819) en Geertje Moraal.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacobus Mentink, geb. Zoeterwoude 06.03.1824, overl. Zoeterwoude 01.05.1825.

2.                   Mechiel Mentink, geb. Zoeterwoude 01.03.1825|b|; volgt [12].

3.                   Geertruidus Jacoba Mentink, geb. Zoeterwoude 30.04.1826, tr. 1e Zoeterwoude 18.06.1852 Jacobus van der Lugt, geb. Zoeterwoude 27.02.1819, rietdekker, overl. Zoeterwoude 02.01.1885, z.v. Dirk van der Lugt en Marijtje Kastelein/Castelijn; tr. 2e Zoeterwoude 30.09.1886 Everhardus van Remmen, geb. Zoeterwoude 25.10.1813, bouwman, z.v. Henderik van Remmen en Willemina Verheul.
††† EvR tr. 1e Zoeterwoude 09.05.1851 Helena van der Klugt, geb. Sassenheim 25.10.1812, bouwvrouw, overl. Zoeterwoude 29.08.1872, d.v. Jacob/Jacobus van der Klugt, dagloner, en Johanna Lorremans/Laremans.

4.                   Johanna Mentink, geb. Zoeterwoude 06.10.1827, overl. Zoeterwoude 26.04.1829.

5.                   Johannes Mentink, geb. Zoeterwoude 08.10.1829, overl. Zoeterwoude 04.12.1829.

 

Noten: |a| dopeling Hermannus; |b| kind Mechiel.

 

[26] Johannes Ruigrok, geb. Hazerswoude ca. 1798, bouwman (1823,1828), schipper (1830), tapper (1831,1838), schipper (1853,1857,1866), overl. Zoeterwoude 07.08.1866, z.v. Arie Ruigrok (-1809) en Marijtje de Groot; tr. Zoeterwoude 03.04.1823

[27] Jacoba Groenendijk, ged. Hillegom (rk) 31.10.1801, overl. Zoeterwoude 09.11.1857, d.v. Sijme Groenendijk (-1804) en Willemijntje Wesselaar.

Uit dit huwelijk (vader ook Jan, vader ook Ruijgrok):

1.                   Adrianus Ruijgrok, ook Ruigrok, geb. Alkemade 31.03.1824, schipper, overl. Zoeterwoude 31.12.1909, tr. Zoeterwoude 10.05.1850 Maria van der Poel, geb. Berkel en Rodenrijs 28.09.1825, dienstbode (1850), overl. Zoeterwoude 04.10.1909, d.v. Jacob van der Poel, bouwman, en Anna Persoon.

2.                   Simon Ruigrok, geb. Alkemade 03.10.1825, overl. Zoeterwoude 09.07.1834.

3.                   Florentius Ruigrok, geb. Alkemade 03.02.1827, overl. Alkemade 24.03.1827.

4.                   Wilhelmina Ruigrok, geb. Alkemade 04.11.1828; volgt [13].

5.                   Maria Ruigrok, geb. Zoeterwoude 09.08.1830, overl. Brielle 23.12.1895|b|, tr. Brielle 12.11.1858 Modestus Leonardus Nobels, geb. Oostvoorne 01.04.1832, bouwknecht (1858), bouwman (1866), arbeider (1879), overl. Oostvoorne 28.12.1879, z.v. Modestus Nobels (-1839) en Anna Maria Wijntjes.

6.                   Adrianus Ruigrok, geb. Zoeterwoude 06.09.1831, schipper, overl. Zoeterwoude 24.08.1865|a|, tr. Katwijk 12.02.1863 Henrica Aanhanen, geb. Katwijk aan den Rijn 08.10.1839, overl. Voorburg 25.03.1924, d.v. Willem Gerrits Aanhanen en Alida Schrama.
†††† HA tr. 2e Zoeterwoude 28.06.1866 Henricus Oostdam, geb. Zoeterwoude 09.04.1841, bouwman, z.v. Cornelis Oostdam, bouwman, en Ermelindes van der Meer.

7.                   Catharina Ruigrok, geb. Zoeterwoude 28.06.1833, overl. Amersfoort 13.11.1879.

8.                   Maria Ruigrok, ook Ruijgrok, geb. Zoeterwoude 08.07.1836, huishoudster, overl. Rosmalen 20.07.1898|c|.

9.                   Jacoba Ruigrok, geb. Zoeterwoude 11.11.1838, overl. Zoeterwoude 04.01.1840.

 

Noten: |a| per abuis e.v. Aanhalen (overl.akte Zoetermeer 1865 no.52); |b| d.v. Cornelis Ruigrok en Koosje Else {?} (overl.akte Brielle 1895 no.77); |c| ook overl.akte Sloten (NH) 1898 no.75.

 

[28] Franciscus Fisser, ged. Leiden (Kerk aan de St.Jorissteeg (rk)) 18.05.1805|a|, tabakkerver (1829), kruidenier (1830,1837), winkelknecht (1863), opperman (1878), overl. Leiden 18.03.1878, z.v. Franciscus Fisser en Helena Jonkers; tr. Leiden 19.11.1829

[29] Adela van den Berg, geb. Veur ca. 1806, kruidenierster (1829), winkelierster (1863), overl. Leiden 02.12.1870, d.v. Leendert van den Berg en Lena Groenendijk.

Uit dit huwelijk:

1.                   Lena Agatha Fisser, geb. Leiden 18.10.1830, overl. Leiden 13.12.1890, tr. Leiden 05.03.1873 Wouter Looze, geb. Leiden 13.11.1825, timmerman, overl. ís-Gravenhage 28.12.1883, z.v. Wouter Looze (-22.10.1825) en Maartje Hulstmeijer.
†††† WL tr. 1e Leiden 10.05.1848 Elisabeth Maria Rietbergen, geb. Leiden 07.10.1822, melkslijtster (1848), overl. Leiden 14.03.1869, d.v. Johannes Rietbergen, schippersknecht, en Margaretha van der Linden.

2.                   Hubertus Franciscus Bonifacius Fisser, geb. Leiden 23.03.1837; volgt [14].

 

Noten: |a| moeder acath.

 

[30] Mattias Vogelenzang, ged. Leiden (Kuipersteeg (rk)) 02.09.1802, wever (1821), droogscheerder (1828,1840), wolwerker (1843), fabrikant (1860), fabriekwerker (1862), koopman (1863,1868), overl. Leiden 02.05.1888, z.v. Nicolaas Vogelenzang, metselaar, en Geertruida Hannaaart, schoonmaakster; tr. Leiden 20.11.1828

[31] Cornelia van Dieren, ged. Leiden (Kuipersteeg (rk)) 02.02.1804, schoonmaakster (1828), overl. Leiden 25.03.1886, d.v. Johannes van Dieren, wolscheider, en Maria Ruisenaar, schoonmaakster.

Uit dit huwelijk (vader veelal Matthijs, vader ook Vogelezang):

1.                   Nicolaas Johannes Vogelezang, geb. Leiden 19.02.1829|a|, overl. Leiden 23.07.1829.

2.                   Johannes Nicolaas Vogelenzang, geb. Leiden 01.08.1830, overl. Leiden 11.05.1831.

3.                   Maria Vogelezang, geb. Leiden 14.04.1832, dienstbode, overl. Leiden 09.07.1849.

4.                   Mattheus Johannes Vogelezang, ook Vogelenzang, geb. Leiden 20.09.1834, fabriekwerker (1853), sjouwer (1868), fabriekwerker (1873), tr. 1e Leiden 05.08.1868 Jansje Melet, geb. Leiden 04.12.1835, overl. Leiden 16.08.1872, d.v. Gerrit Melet, kleermaker, en Kaatje Hoop; tr. 2e Leiden 19.02.1873 Wilhelmina Koningsbruggen, geb. Leiden 06.12.1844, overl. Leiden 24.07.1891, d.v. Hubertus Koningsbruggen, kleermaker, en Wilhelmina Catharina Crombergen.

5.                   Geertrui Vogelenzang, geb. Leiden 06.03.1838, dienstbode (1860), overl. ís-Gravenhage 04.05.1900, tr. Leiden 18.01.1860 Philip Casper Fredrik Niericker, geb. Leiden 12.08.1836, banketbakker, overl. Rotterdam 09.04.1892, z.v. Philip Niericker, gepensioneerd militair (1836), en Maria Jacoba de Jong.

6.                   Cornelia Vogelenzang, geb. Leiden 04.04.1840; volgt [15].

7.                   Johannes Michael Vogelenzang, geb. Leiden 25.01.1843, sigarenmaker (1862,1863), overl. Rotterdam 29.03.1906, tr. Leiden 06.08.1862 Anna Geertruida Koenen, geb. Leiden 22.08.1840, overl. Rotterdam 16.02.1896, d.v. Jacobus Koenen, sjouwer, en Hendrica Biegstraaten.

 

Noten: |a| de vader doet aangifte en verklaart niet te kunnen schrijven.

 


Bijlage A

 

[32] Jan Paardekooper, z.v. Jan Paardekooper; tr.

[33] Pleuntje van der Boom, d.v. Jan van der Boom.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Paardekooper, geb. ca. 1759, overl. Wassenaar 30.11.1839.

2.                   Pieter Paardekooper, geb. Wassenaar ca. 1764; volgt [16].

3.                   Adriana Paardekooper, geb. ca. 1768, overl. Wassenaar 12.05.1840.

4.                   Nicolaas Paardekooper, geb. ca. 1775, overl. Wassenaar 12.03.1820, tr. Johanna van Pijlen, geb. ca. 1767, overl. Wassenaar 30.12.1828, d.v. Claas van Pijlen en Aaltje van der Velde.

5.                   Cornelia Paardekooper, geb. ca. 1777, overl. Wassenaar 31.03.1843, tr. Nicolaas van der Fluit, geb. ca. 1772, overl. Wassenaar 20.01.1838, z.v. Pieter van der Fluit en NN.

6.                   Johannes Paardekoper, tr. 1e Marijtje Zandvliet, overl. voor 1789; otr. 2e Leiden 06.02.1789|a| Anna van Egmond, overl. Leiden 1796, d.v. Klaas van Egmond.

 

Noten: |a| getr. Pleuntje van der Boom.

 


terug naar Kwartierstaten Tilburgse hoogleraren