Leonardus Jacobus Maria Smeele (1928-2013)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Tilburgse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, mei 2020 (laatst herzien april 2024)

 


 

[1] Leonardus Jacobus Maria Smeele, Leo, geb. s-Gravenhage 04.07.1928, eindexamen gymnasium B St. Aloysiuscollege 1946|a|, kandidaatsexamen 15.06.1950 en doctoraalexamen economische wetenschappen Rotterdam 26.06.1952, hoogleraar Tilburg, overl. Hilversum 18.09.2013, begr. s-Gravenhage (Bpl. St. Petrus Banden) 24.09.2013, tr. 1958|b| Maria Hermine Antonia de Kok, Ria, geb. s-Gravenhage 17.01.1936, overl. Hilversum 23.01.2018, begr. s-Gravenhage (Bpl. St. Petrus Banden) 30.01.2018.

 

Noten: |a| Het Binnenhof 05.07.1946; |b| Het Vaderland 12.04.1958 (huw.afkond.).

 

[2] Leonardus Adrianus Smeele, geb. s-Gravenhage 29.10.1894, zuivelhandelaar (1920), kaashandelaar (1929), overl. s-Gravenhage 09.07.1974, begr. s-Gravenhage (RK Bpl. a/d Kerkhoflaan) 12.07.1974, tr. s-Gravenhage 19.10.1920
[3] Antoinette Anna Maria Catharina Caminada, geb. s-Gravenhage 13.04.1900, overl. s-Gravenhage 27.04.1990, begr.s-Gravenhage (RK Kerkhof a/d Kerkhoflaan) 01.05.1990.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Leonardus Maria Smeele, geb. s-Gravenhage 28.10.1921, overl. Warmond 14.06.1983, begr. Warmond (Parochiekerkhof H. Matthias) 21.06.1983, tr. NN.

2.                   Anna Antoinette Maria Smeele, geb. s-Gravenhage 27.02.1925, Zr. Maris Stella. [Hoorn 1987; s-Hertogenbosch 1990].

3.                   Maria Antoinette Smeele, geb. s-Gravenhage 24.08.1926, overl. s-Gravenhage 11.03.1929.

4.                   Leonardus Jacobus Maria Smeele, geb. s-Gravenhage 04.07.1928; volgt [1].

5.                   Francisca Antoinette Maria Smeele, geb. s-Gravenhage 24.06.1930, leerling-verpleegster, overl. s-Gravenhage 02.03.1954.

6.                   dochter Smeele.

 

[4] Johannes Hendricus Smeele, geb. s-Gravenhagae 01.05.1855, koopman (1886), winkelier (1887,1889), koopman (1891,jan1892), boterhandelaar (sep1892), winkelier (1893), koopman (1894,1898), boterhandelaar (1900,1901), overl. s-Gravenhage 30.01.1935, tr. s-Gravenhage 19.05.1886

[5] Elisabeth Maria Smeele, geb. s-Gravenhage 25.10.1865, overl. s-Gravenhage 01.07.1948.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Antonius Smeele, geb. s-Gravenhage 08.04.1887, overl. s-Gravenhage 10.03.1950.

2.                   Petrus Hendricus Smeele, geb. s-Gravenhage 03.10.1889, overl. Rotterdam 17.07.1945.

3.                   Bernardus Petrus Smeele, geb. s-Gravenhage 03.01.1891, mr., advocaat en procureur, overl. Voorburg 30.10.1944, tr. Watergraafsmeer 29.07.1920 Maria Hendrika Antonia Dunselman, geb. Amsterdam 08.03.1899, d.v. Jan Dunselman (1863-1931), kunstschilder, en Maria Laurentia Blom.
 Levensbericht JD: nl.wikipedia * RKD

4.                   Helena Petronella Smeele, geb. s-Gravenhage 13.01.1892, overl. s-Gravenhage 14.09.1892.

5.                   Johanna Apolonia Smeele, geb. s-Gravenhage 07.09.1893, overl. s-Gravenhage 08.04.1897.

6.                   Leonardus Adrianus Smeele, geb. s-Gravenhage 29.10.1894; volgt [2].

7.                   Francisca Petronella Smeele, geb. s-Gravenhage 09.01.1896, overl. Wassenaar 13.10.1969|a|, begr. s-Gravenhage (RK Bpl. a/d Kerkhoflaan) 16.10.1969, tr. s-Gravenhage 13.05.1919 Johannes Antonius Leonardus Caminada (1895-1957), z.v. Leonardus Johannes Caminada en Anna Maria Iserief.

8.                   Maria Johanna Smeele, geb. s-Gravenhage 15.03.1897, tr. s-Gravenhage 21.09.1921 Jan Gerhard Beernink, geb. Hengelo (O) 24.06.1892, leraar in het tekenen, overl. s-Gravenhage 07.03.1969, z.v. Gerhardus Johannes Beernink, machinist, en Elisabeth Gertrudis Boing.

9.                   Nicolaas Petrus Smeele, geb. s-Gravenhage 13.07.1898, boterhandelaar, overl. s-Gravenhage 25.02.1922 .

10.               Gerardus Johannes Smeele, geb. s-Gravenhage 27.05.1900, overl. s-Gravenhage 30.10.1900.

11.               Antonius Johannes Smeele, geb. s-Gravenhage 26.09.1901, winkelier in lkevensmiddelen (1924), tr. s-Gravenhage 06.05.1924 Anna Catharina Westerbeke, geb. s-Gravenhage 28.03.1897, d.v. Willem Karel Westerbeke, arbeider (1897), manufacturier (1924), en Catharina Elisabeth Engelhardt.

 

Noten: |a| Francoise Petronella (De Volkskrant 15.10.1969).

 

[6] Leonardus Johannes Caminada, geb. Rotterdam 05.01.1865, koopman (1894), winkelier (1897,1900), winkelier in manufacturen (1903), manufacturier (1905,1910), overl. s-Gravenhage 30.09.1917, begr. 03.10.1917, tr. s-Gravenhage 15.08.1894

[7] Anna Maria Iserief, geb. s-Gravenhage 07.07.1870, overl. s-Gravenhage 29.12.1937.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Antonius Leonardus Caminada, geb. s-Gravenhage 21.09.1895, manufacturier (1919), winkelier in manufacturen (1934), overl. s-Gravenhage 08.07.1957, begr. s-Gravenhage (RK Bpl. a/d Kerkhoflaan) 11.07.1957, tr. s-Gravenhage 13.05.1919 Francisca Petronella Smeele (1896-1969), d.v. Johannes Hendricus Smeele en Elisabeth Maria Smeele.

2.                   Gerardus Hendricus Caminada, geb. s-Gravenhage 10.07.1897, manufacturier (1920,1921), tr. s-Gravenhage 12.07.1921 Elisabeth Maria Theresia Simonis, geb. ca. 1899, d.v. Willem Johan Mari Simonis, manufacturier, en Catharina Martina Elisabeth Schilte.

3.                   levenloze dochter, s-Gravenhage 12.03.1899.

4.                   Antoinette Anna Maria Catharina Caminada, geb. s-Gravenhage 13.04.1900; volgt [3].

5.                   Ludovicus Leonardus Maria Caminada, geb. s-Gravenhage 07.04.1903, manufacturier, tr. s-Gravenhage 30.05.1930 Anna Maria Josepha de Wolf, geb. s-Gravenhage 12.05.1910, d.v. Hermanus Maria de Wolf, huis- en decoratieschilder, en Cornelia Jacoba Francisca Smeele (d.v. Petrus Nicolaas Smeele en Franmcisca Catharina Wilhelmina Petronellaa Theresia Kok).

6.                   Jacqueline Antoinette Maria Caminada, geb. s-Gravenhage 21.06.1905, tr. s-Gravenhage 22.05.1940 Joseph Aloijsius Marie Vierhout, geb. Leeuwarden 02.01.1897, accountant, overl. Arnhem 05.06.1952, z.v. Wilhelmus Matrie Vierhout, koopman, en Cornelia Margaretha Maria Verburg.

7.                   Leonardus Johannes Maria Caminada, geb. s-Gravenhage 07.03.1910.

8.                   Henricus Leonardus Maria Caminada, Henri, geb. s-Gravenhage 24.02.1915, tr. Venlo 05.07.1940 Antonia Jacoba Josephina Heintges, geb. Venlo 30.09.1918, d.v. Joseph Heintges en Henrica Hubertina Dings.

 

[8] Johannes Smeele, geb. s-Gravenhage 02.06.1814, winkelier (1844,1846), melkslijter (1848), winkelier (1850,1852), melkverkoper (1855), winkelier (1857,1861), melkverkoper (1862), winkelier (1864,1873), overl. s-Gravenhage 09.04.1873; tr. 2e s-Gravenhage 19.02.1868 Wilhelmina Hendrika Franken, geb. Amsterdam 06.09.1824, overl. s-Gravenhage 25.05.1904, d.v. Antonius Franken en Helena Severeinse; tr. 1e s-Gravenhage 08.05.1844

[9] Agatha Johanna Nederpeld, geb. Naaldwijk 26.11.1822, overl. s-Gravenhage 07.07.1862|a|.

WHF tr. 1e Leiden 06.10.1858 Johannes Frederik Schudelaro, geb. s-Gravenhage 26.05.1832, slijter in sterke dranken (1858), tapper (1867), overl. s-Gravenhage 05.04.1867, z.v. Pieter Antonie Schudelaro, schoorsteenveger (1832), grondeigenaar (1858), en Magdalena Wagner.

Uit het huwelijk Smeele-Nederpeld (moeder Nederpelt):

1.                   Agatha Helena Johanna Smeele, geb. s-Gravenhage 20.04.1845, overl. s-Gravenhage 03.03.1929, tr. s-Gravenhage 31.08.1864 Bernardus Petrus Schippers, geb. s-Gravenshage 31.08.1828, aannemer, overl. s-Gravenhage 12.06.1893, z.v. Nicolaas Schippers, timmerman, en Petronella Rijke.

2.                   Johanna Apolonia Smeele, geb. s-Gravenhage 24.08.1846, overl. s-Gravenhage 13.05.1921, tr. s-Gravenhage 07.10.1868 Gerardus Cornelis Smeele (1840-1918), z.v. Nicolaas Smeele en Maria van Quakenbeek.

3.                   Cornelia Pieternella Maria Smeele, geb. s-Gravenhage 27.05.1848, overl. s-Gravenhage 10.01.1888, tr. s-Gravenhage 26.05.1869 Jacobus Johannes Martinus Graaf, geb. s-Gravenhage 01.11.1840, tabakshandelaar (1869), winkelier (1888), overl. Voorburg 19.10.1917, z.v. Lambertus Theodorus Graaf, tabaksverkoper, en Wilhelmina Beijersbergen.

4.                   levenloze dochter, s-Gravenhage 14.02.1850.

5.                   Petrus Nicolaas Smeele, geb. s-Gravenhage 26.05.1852, winkelier (1876), koopman (1886), overl. s-Gravenhage 15.07.1915, tr. s-Gravenhage 13.09.1876 Francisca Catharina Wilhelmina Petronella Theresia Kok, geb. ca. 1857, d.v. Johannes Kok, spekslager, en Johanna Maria Vinkesteijn.
Uit dit huwelijk: Cornelia Jacoba Francisca Smeele, tr. s-Gravenhage 25.01.1906 Hermanus Maria de Wolf, geb. ca. 1880, z.v. Johannes Lodewijk de Wolf en Helena Arendina Brand; uit dit huwelijk: Anna Maria Josepha de Wolf, geb. s-Gravenhage 12.05.1910, tr. s-Gravenhage 30.05.1930 Ludovicus Leonardus Maria Caminada, geb. s-Gravenhage 07.04.1903, z.v. Leonardus Johannes Caminada en Anna Maria Iserief.

6.                   Johannes Hendricus Smeele, geb. s-Gravenhage 01.05.1855; volgt [4].

7.                   Antonius Johannes Smeele, geb. s-Gravenhage 14.03.1857, overl. s-Gravenhage 23.11.1921.

8.                   levenloze zoon, s-Gravenhage 11.01.1861.

Uit het huwelijk Smeele-Franken:

9.                   Maria Agatha Helena Smeele, geb. s-Gravenhage 15.01.1869, overl. s-Gravenhage 17.04.1889.

 

Noten: |a| overledene Nederpelt (overl.akte s-Gravenhage 1862 no.1190).

 

[10] Pieter Smeele, geb. s-Gravenhage 14.10.1828, spekslager (1857,1879), overl. s-Gravenhage 13.11.1910; tr. 2e s-Gravenhage 05.06.1872 Susanna Willemina Linneweever, geb. s-Gravenhage 29.09.1830, overl. s-Gravenhage 26.12.1922, d.v. Johannes Martinus Linneweever, schoenmaker, en Susanna Cools; tr. 1e s-Gravenhage 22.04.1857

[11] Helena Vorst, geb. s-Gravenhage 16.05.1828, overl. s-Gravenhage 21.06.1871.

Uit dit huwelijk (vaader ook Petrus):

1.                   Petrus Nicolaas Smeele, geb. s-Gravenhage 21.03.1858, spekslager, overl. s-Gravenhage 16.06.1914, tr. s-Gravenhage 27.04.1887 Helena Wilhelmina Maria Bakker, geb. ca. 1858/1859, overl. s-Gravenhage 09.12.1926, d.v. Johannes Josephus Framnciscus Bakker en Maria Antoinetta Permentier.

2.                   Leonardus Antonius Smeele, geb. s-Gravenhagae 26.08.1859, spekslager (1886), overl. s-Gravenhage 04.11.1937, tr. Delft 23.04.1884 Helena Agatha Gouardt, geb. Delft 11.10.1859, overl. s-Gravenhage 25.07.1908, d.v. Christiaan Frederik Gouardt en Catharina Cramer.

3.                   Johannes Josephus Smeele, geb. s-Gravenhagae 23.09.1861, overl. s-Gravenhage 19.07.1879.

4.                   Maria Johanna Smeele, geb. s-Gravenhage 04.06.1863, overl. s-Gravenhage 06.05.1921.

5.                   Franciscus Smeele, geb. s-Gravenhagae 11.07.1864, overl. s-Gravenhage 22.10.1864.

6.                   Elisabeth Maria Smeele, geb. s-Gravenhage 25.10.1865; volgt [5].

7.                   Anna Maria Antonia Smeele, geb. s-Gravenhage 18.11.1866, overl. s-Gravenhage 15.05.1867.

 

[12] Johannes Anthonius Caminada, geb. Delft 07.11.1830, instrumentmaker, overl. Rotterdam 03.04.1887, tr. Delft 02.05.1860

[13] Catharina Maria Wolterbeek, geb. Delft 11.04.1840, overl. Rotterdam 26.06.1907|b|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Antonius Caminada, geb. Rotterdam 24.04.1861, instrrumentmaker (1897), directeur van een naamloze vennootschap (1928), overl. Rotterdam 09.08.1945, tr. 1e Rotterdam 13.05.1897 Aloisia Margaritha van Meurs, geb. Nijmegen 12.10.1862, overl. Rotterdam 16.01.1926, d.v. Bernardus van Meurs, koffiehuishouder, en Everdina van Woerkom; tr. 2e Amsterdam 01.02.1928 Maria Catharina Hermina van Leevenstijn, geb. Amsterdam 28.05.1876, overl. Rotterdam 29.12.1938, d.v. Antonie van Leevenstijn en Anna Geertruida Brugman.

2.                   Catharina Maria Caminada, geb. Rotterdam 14.06.1862, overl. Schiedam 15.04.1943.

3.                   Henrietta Geertruida Caminada, geb. Rotterdam 15.09.1863, overl. Rotterdam 21.01.1864.

4.                   Leonardus Johannes Caminada, geb. Rotterdam 05.01.1865|a|; volgt [6].

5.                   Antoinetta Geertruida Maria Caminada, geb. Rotterdam 28.04.1866, overl. Rotterdam 22.08.1866.

6.                   Casper Carel Fredrik Caminada, geb. Rotterdam 02.10.1868, kantoorbediende, overl. Rotterdam 15.04.1945, tr. Rotterdam 18.05.1899 Antoinetta Anna Maria Reidinger, geb. Leiden 17.09.1869, overl. Rotterdam 09.12.1948, d.v. Johannes Josephus Reidinger, behanger, en Isabella Maria Verbrugge.

7.                   Anna Catharina Henrietta Caminada, geb. Rotterdam 09.11.1869, overl. Rotterdam 15.12.1870.

8.                   Maria Elizabeth Caminada, geb. Rotterdam 07.11.1870, overl. Rotterdam 22.10.1871

9.                   Carel Hendrik Antonius Caminada, geb. Rotterdam 17.11.1871, overl. Rotterdam 26.08.1872.

10.               Anna Catharina Maria Caminada, geb. Rotterdam 21.12.1872, overl. Rotterdam 13.09.1916.

11.               Maria Johanna Caminada, geb. Rotterdam 16.05.1874, overl. Soest 19.04.1932, tr. Rotterdam 03.02.1910 Hendricus Adrianus Aalders, geb. Amsterdam 05.04.1869, banketbakker, z.v. Adrianus Aalders en Joanna ter Laare.
HAA tr. 1e Amsterdam 21.04.1898 Bernardina Maria Johanna Caminada, geb. Amsterdam 31.01.1874, overl. voor 1910, d.v. Petrus Jacobus Emilius Caminada (1845-) en Geertruida Wilhelmina Grve.

12.               Wilhelmina Catharina Maria Caminada, geb. Rotterdam 23.05.1875, overl. Rotterdam 03.09.1875.

13.               Hendrikus Johannes Petrus Caminada, geb. Rotterdam 18.07.1877, winkelier, tr. Schiedam 17.05.1916 Alida Cornelia Maria Zoetmulder, geb. Schiedam 03.04.1873, d.v. Jurrianus Johannes Zoetmulder en Hermina Antonia Kuijpers.

14.               Gerardina Caminada, geb. Rotterdam 15.09.1878.

15.               Henriette Geertruida Caminada, geb. Rotterdam 17.11.1879, overl. Rotterdam 12.01.1880.

16.               Johanna Anthonia Catharina Caminada, geb. Rotterdam 23.12.1880, overl. Rotterdam 13.05.1881.

17.               Maria Pieternella Caminada, geb. Rotterdam 14.01.1882, overl. Rotterdam 24.04.1882.

18.               Wilhelmina Antoinetta Maria Caminada, geb. Rotterdam 15.08.1883, overl. Rotterdam 04.09.1883.

 

Noten: |a| vader Johannes Antonius (geb.akte Rotterdam 1865 fol.a019); |b| d.v. Karel Antonius W en CM Peters {?}, aangifte door een lijkbezorger en een gemeentebode (overl.akte Rotterdam 1907 fol.c113v).

 

[14] Gerardus Hendrikus Iserief, geb. s-Gravenhage 02.07.1832, winkelier (1857,1890), koopman (1894), overl. s-Gravenhage 02.04.1912, tr. s-Gravenhage 08.05.1861

[15] Maria Joanna Petronella van Gennip, geb. Amsterdam 05.09.1832, overl. Voorburg 25.09.1924.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Joanna Iserief, geb. s-Gravenhage 04.09.1862, overl. Voorburg 25.09.1924, tr. s-Gravenhage 22.08.1888 Ludovicus Lambertus Retel, geb. s-Gravenhage 17.12.1859, winkelier (1888), kruidenier (1915), overl. s-Gravenhage 19.11.1915, z.v. Alexander Paulus Frederik Retel en Adriana Leijendeckers.

2.                   Cornelia Maria Iserief, geb. s-Gravenhage 10.05.1864, overl. na 1930, tr. s-Gravenhage 05.02.1890 Jean Baptist Joseph Marie Bieshaar, geb. s-Gravenhage 08.12.1862, kleermaker, overl. s-Gravenhage 30.04.1930, z.v. Josephus Boldewinus Bieshaar, kleermaker, en Maria Antoinette Grijseels.

3.                   Frans Iserief, geb. ca. 1866, overl. s-Gravenhage 18.04.1891.

4.                   Anna Maria Iserief, geb. s-Gravenhage 07.07.1870; volgt [7].

 

[16] Petrus Smeele, geb. Vrijenban ca. 1766, melkboer (1814), winkelier (1843), overl. s-Gravenhage 14.07.1843, z.v. Johannes Smeele en Anna Wolfers (zie Bijlage A); tr.

[17] Agatha Bakker, geb. s-Gravenhage ca. 1778/1782, winkelierster (1843), overl. s-Gravenhage 24.09.1843.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Smeele, geb. s-Gravenhage 02.06.1814; volgt [8].

 

[18] Johannes Nederpelt, geb. Poeldijk 15.08.1793, tuinier (1820), tuinder (1844), tuinman (1862), tuinder (1863), overl. Boekel 08.10.1877|a|, z.v. Nicolaas Nederpelt en Adriana Bunthof; tr. Monster 27.11.1820|b|

[19] Appolonia Schalke, ook Apolonia/Appollonia, geb. Monster 02.04.1795, dienstmaagd (1820), overl. Naaldwijk 10.06.1866, d.v. Hendricus Schalke en Johanna Langeveld.

Uit dit huwelijk (vader ook Jan, ook Nederpeld):

1.                   Wilhelnina Johanna Nederpelt, geb. 01.10.1821, overl. Monster 12.06.1825.

2.                   Agatha Johanna Nederpeld, geb. Naaldwijk 26.11.1822; volgt [9].

3.                   Hendrik Nederpelt, geb. Naaldwijk 16.12.1823, overl. Wateringen 01.12.1891, tr. Naaldwijk 04.06.1853 Johanna Maria Zwinkels, geb. Naaldwijk 29.04.1824, overl. Monster 31.03.1904, d.v. Hendrik Zwinkels en Gerarda van den Berg.

4.                   Adriana Nederpelt, ook Nederpeld, geb. Naaldwijk 16.12.1823, tuinierster, overl. s-Hertogenbosch 27.11.1894.

5.                   Nicolaas Nederpeld, geb. Naaldwijk 22.01.1825, overl. Monster 14.10.1882, tr. Monster 03.05.1851 Joanna Bode, Boode, geb. Monster 11.04.1827, overl. Monster 24.04.1885, d.v. Jan Bode en Hendrika van Dijk.
JB tr. 1e Naaldwijk 12.05.1849 Jacobus van Wingerden, geb. Monster 24.07.1803, overl. Monster 30.11.1849, z.v. Cornelis van Wingerden en Jacoba Kouwenhoven.

6.                   Antoni Nederpeld, ook Anthonie/Anthonij, ook Nederpel, geb. Naaldwijk 17.03.1826, tuinder, erl. Naaldwijk 23.04.1870, tr. Delft 13.05.1863 Wilhelmina Cornelia Zeegers, geb. Delft 03.09.1839, d.v. Hendrikus Zeegers, bezemmaker, en Wilhelmina Berghuizen.

7.                   Johannes Nederpelt, geb. Naaldwijk 17.09.1827, tr. Naaldwijk 15.05.1858 Johanna van der Tuin, geb. Naaldwijk 01.07.1834, overl. Rotterdam 21.10.1896, d.v. Pieter van der Tuin en Cornelia van der Klugt.

8.                   Johanna Marie Nederpeld, geb. Naaldwijk 01.09.1828.

9.                   Appolonia Wilhelmina Nederpeld, geb. Naaldwijk 13.01.1830, overl. Naaldwijk 16.02.1895, tr. Naaldwijk 23.05.1863 Theodorus van der Hoeven, geb. Wateringen 15.03.1839, overl. Naaldwijk 08.03,.1897, z.v. Cornelis Petrus van der Hoeven en Catharibna Kokshoorn.

10.               Coenradus Johannes Nederpelt, ook Coenradus Johannes, geb. Naaldwijk 23.06.1831, overl. Naaldwijk 23.08.1831.

 

Noten: |a| overledene Joannes Nederpeld, geb. Naaldwijk (overl.akte Boekel 1877 no.47; ook overl.akte Monster 1877 no.112(); |b| bruidegom Nederpelt, z.v Klaas Jansz. Nederpelt (huw.kte Monster 1820 no.28).

 

[20] Claas Smeele, geb. Veur ca. 1799, bleker (1825,1868), overl. s-Gravenhage 18.01.1892, z.v. Pieter Smeele, bleker, en Trijntje van Wouw; tr.s-Gravenhage 08.06.1825

[21] Maria van Quakenbeek, geb. s-Gravenhage ca. 1803/1804, overl. s-Gravenhage 13.12.1882, d.v. Joseph van Quakenbeek en Johanna van der Smaal.

Uit dit huwelijk (vader Nicolaas):

1.                   Catharina Smeele, geb. s-Gravenhage 11.02.1826, overl. s-Gravenhage 06.05.1826.

2.                   Johannes Josephus Smeele, geb. s-Gravenhage 07.04.1827, overl. s-Gravenhage 25.03.1898, tr. s-Gravenhage 10.09.1862 Lena Adriana Schrijver, geb. s-Gravenhage 05.08.1829, overl. s-Gravenhage 06.01.1898, d.v. Johannes Schrijver, voerman, en Johanna Gerarda Steijger.

3.                   Pieter Smeele, geb. s-Gravenhage 14.10.1828; volgt [10].

4.                   Jacobus Smeele, geb. s-Gravenhage 02.08.1831, bleker, overl. s-Gravenhage 30.12.1917, tr. s-Gravenhage 23.10.1861 Catharina Maria van Os, geb. s-Gravenhage ca. 1837, overl. s-Gravenhage 12.12.1918, d.v. Willem van Os, broodbakker, en Maria Johanna Ruijgrok.

5.                   levenloze dochter, s-Gravenhage 09.06.1833.

6.                   Leonardus Jacobus Smeele, geb. s-Gravenhage 08.08.1834, (spek)slager, overl. s-Gravenhage 17.01.1871, tr. s-Gravenhage 10.08.1859 Hendrika Fokke, geb. s-Gravenhage 22.06.1836, overl. s-Gravenhage 06.03.1870, d.v. Hendrik Fokke, tuinman (1836), en Maria van der Lans, warmoezierster (1859).

7.                   Johanna Maria Smeele, geb. s-Gravenhage 13.05.1836, overl. Voorburg 28.12.1914.

8.                   Catharina Alida Smeele, geb. s-Gravenhage 23.06.1838, overl. Voorburg 08.07.1913|a|, tr. s-Gravenhage 27.08.1862 Theodorus Johannes Henricus Maes, geb. s-Gravenhage ca. 1839/1840, broodbakker, overl. s-Gravenhage 26.03.1889, z.v. Antonius Johannes Benedictus Maes, broodbakker, en Maria van Straten.

9.                   Gerardus Cornelis Smeele, geb. s-Gravenhage 30.11.1840, grutter, overl. s-Gravenhage 05.11.1918, tr. s-Gravenhage 07.10.1868 Johanna Apolonia Smeele (1846-1921), d.v. Johannes Smeele en Johanna Agatha Nederpelt.

10.               levenloze zoon, s-Gravenhage 04.03.1844.

11.               Josephus Nicolaus Smeele, geb. s-Gravenhage 14.06.1845, tabaksverkoper, overl. s-Gravenhage 01.07.1921, overl. s-Gravenhage 01.07.1921, tr. 1e s-Gravenhage 28.09.1870 Barbara Rosalia Saut, geb. s-Gravenhage 20.03.1844, overl. s-Gravenhage 16.03.1903, d.v. Louis Albert Saut, koetsier (1844), schoenmaker (1870), en Cornelia van Dongen; tr. 2e s-Gravenhage 19.10.1905 Elisabeth Frederica Johanna Maria van Moorsel, geb. Leiden 01.01.1858, overl. s-Gravenhage 18.10.1936, d.v. Isaak Hubertus van Moorsel, boekhouder, en Carolina Johanna Antoinetta Ellinckhuijsen.

 

Noten: |a| ook overl.akte s-Gravenhage 1813 no.2205.

 

[22] Leonardus Adrianus Vorst, geb. s-Gravenhage ca. 1801, handschoenmaker (1819,1820), breukbandmaker (1824,1855), instrumentmaker (1857,1859), breukbandenmaker (1874), overl. s-Gravenhage 27.12.1874, z.v. Mattheus Vorst, handschoenmaker, en Maria van Hees; tr. s-Gravenhage 20.10.1819

[23] Maria Elisabeth Tijsmans, ged. Oosterhout (rk) 16.05.1796, dienstbode (1819), overl. s-Gravenhage 30.03.1871, d.v. Martinus Johannes Tijsmans en Susanna Simonis.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Johanna Vorst, geb.s-Gravenhage 14.10.1820, tr. s-Gravenhage 07.05.1845 Wilhelm Buch, geb. s-Gravenhage 28.05.1820, kleermaker, overl.s-Gravenhage 02.11.1909, z.v. Johannes Buch, kleermaker, en Klazina Bijne.

2.                   Elisabeth Maria Vorst, geb. s-Gravenhage 29.05.1824, overl. Utrecht 19.08.1891, tr. 1e s-Gravenhage 06.05.1846 Theodorus Maal, geb. s-Gravenhage 26.08.1824, vleeshouwer, overl. Rotterdam 29.09.1851, z.v. Johannes Theodorus Maal, vleeshouwer (1824), en Catharina Klijberge/Kleijbergen, winkelierster (1846); tr. 2e Utrecht 26.01.1853 Franciscus Armee, geb. Utrecht 17.02.1824, overl. Utrecht 08.04.1908, z.v. Johannes Armee en Catharina Meessen.

3.                   Petrus Gerardus Vorst, geb. s-Gravenhage 26.03.1826, smid, overl. s-Gravenhage 17.09.1866, tr. s-Gravenhage 26.09.1849 Adriana Maria Stakenburg, geb. Voorburg 24.10.1819, naaister, overl. s-Gravenhage 19.01.1884, d.v. Johannes Stakenburg, winkelier, en Cornelia Rijme.

4.                   Helena Vorst, geb. s-Gravenhage 16.05.1828; volgt [11].

5.                   Adrianus Vorst, geb. s-Gravenhage 24.12.1830, overl. s-Gravenhage 29.01.1831.

6.                   Adrianus Vorst, geb. s-Gravenhage 13.02.1832, tabakskoper (1855,1857), koopman (1867), winkelier (1883), overl. s-Gravenhage 17.12.1883, tr. 1e s-Gravenhage 18.04.1855 Elisabeth Cornelia Bogaerts, geb. Leiden 12.04.1825, overl. s-Gravenhage 26.02.1856, d.v. Gerardus Bogaerts, drogist, en Gertrudis Ouwerkerk; tr. 2e s-Gravenhage 24.06.1857 Hendrika Louisa van Steevering, geb. s-Gravenhage 17.11.1832, overl. s-Gravenhage 02.12.1863, d.v. Theodorus Antonius van Steevering, bediende (1832), hofkeldermeester (1857), en Anna Alida van der Voet; tr. 3e Amsterdam 20.06.1867 Catharina Maria van El, geb. Haarlem 23.05.1838, overl. s-Gravenhage 21.12.1910, d.v. Jacobus van El, broodbakker, en Cathrina Suzanna Assink.

7.                   Antonius Vorst, geb. s-Gravenhage ca. 1834, instrumentmaker (1857,1859), tr. s-Gravenhage 17.08.1859 Anna Maria Focke, geb. s-Gravenhage ca. 1835, overl. Rotterdam 14.01.1888, d.v. Lambertus Focke en Catharina Melsert, winkelierster (1859).

8.                   Hendrika Vorst, geb. s-Gravenhage ca. 1838, overl. s-Gravenhage 30.09.1850.

9.                   Wilhelmus Vorst, geb. s-Gravenhage ca. 1841, spekslager, overl. voor 1915, tr. s-Gravenhage 30.04.1862 Johanna Maria Ruijgrok, geb. s-Gravenhage ca. 1841/1842, overl. s-Gravenhage 05.12.1915, d.v. Jacobus Theodorus Ruijgrok, koopman, en Apolonia Warmenhoven.

 

[24] Joannes Kamenada, ged. Delft (Parochie St. Hippolytus) 25.12.1803, instrumentmaker, overl. Delft 19.01.1876|f|, z.v. Anthonius Caminada en Geertruida Eijkhoorn; tr. Delft 07.05.1828|e|

[25] Joanna Catharina van Brussel, ged. Rotterdam (rk) 01.04.1810, overl. s-Gravenhage 03.04.1897, d.v. Antonius van Brussel, smid, en Maria Hollander.

Uit dit huwelijk (vader Johannes Caminada, moeder Johanna Catharina):

1.                   Carel Anthonius Caminada, geb. Delft 12.03.1829, overl. s-Gravenhage 12.04.1921, tr. Delft 04.05.1859 Henrietta Geertruida Wolterbeek (1839-1900), d.v. Anthonij Hendrik Wolterbeek en Catharina Maria Pijpers.

2.                   Johannes Anthonius Caminada, geb. Delft 07.11.1830; volgt [12].

3.                   Gerdina Caminada, geb. Delft 02.10.1832, overl. Rotterdam 07.01.1924, tr. Delft 04.05.1859 Simon Wolterbeek (1831-1892), z.v. Anthonij Hendrik Wolterbeek en Catharina Maria Pijpers.

4.                   Maria Pieternella Caminada, geb. Delft 24.01.1835, overl. Schiedam 28.12.1903|d|, tr. Delft 21.10.1868 Casper Friedrich Carl Berding, geb. Essen ca. 1842, winkelier, z.v. Anton Berding, korenmolenaar, en Carolina Niermann.

5.                   Pieter Caminada, geb. Delft 15.02.1837, instrumentmaker, overl. na 1905, tr. 1e Delft 27.05.1868 Johanna Maria Smits, geb. Heenvliet 29.04.1840, overl. s-Gravenhage 19.06.1905, d.v. Dirk Smits, commies bij s Rijks middelen, en Henrietta Rieken; tr. 2e s-Gravenhage 30.08.1911 Maria Johanna Scheepens, geb. Dordrecht 23.10.1865, overl. Nuland 24.06.1949, d.v. Pieter Johannes Scheepens en Genoveva Arnoldina Goverts.

6.                   Catharina Caminada, geb. Delft 23.11.1838, tr. Delft 29.10.1862 Renson Nicolaas Joseph Bar, geb. Delft 11.10.1835, instrumentmaker, overl. Maastricht 25.01.1928, z.v. Renson Bar, geweermaker, en Marie Joseph Tellings.

7.                   Franciscus Caminada, geb. Delft 27.11.1840, overl. Delft 20.04.1841.

8.                   Hendricus Johannes Caminada, ook Hendrikus Johannes, geb. Delft 16.07.1842, instrumentmaker (1872), gezichtskundige (1877), instrumentmaker (1878), tr. 1e Noordwijk 20.06.1872 Johanna Wilhelmina Walenkamp, geb. Noordwijk 07.01.1852, overl. s-Gravenhage 13.04.1877, d.v. Hermanus Philippus Walenkamp, broodbakker, en Cornelia Catharina van Rhijn; tr. 2e Rotterdam 22.01.1878 Francina Elizabeth Maria Looijaard, geb. Rotterdam 20.05.1849, d.v. Cornelis Hendrik Looijaard, broodbakker (1849), brander (1878), en Willemina Francina Buzemeijer.

9.                   Petrus Jacobus Emilius Caminada, geb. Delft 23.03.1845, smid (1871), fabrikant (1893), overl. voor 1927, tr. Amsterdam 26.04.1871 Geertruida Wilhelmina Grve, geb. Amsterdam 05.12.1839, overl. s-Gravenhage 07.06.1927, d.v. Bernard Grve en Bernardina Christina Vleeshouwer.
Uit dit huwelijk: Bernardina Maria Johanna Caminada, geb. Amsterdam 31.01.1874, overl. voor 1910, tr. Amsterdam 21.04.1898 Hendricus Adrianus Aalders (1869-); HAA tr. 2e Rotterdam 03.02.1910 Maria Johanna Caminada (1874-1932).

10.               levenloze zoon kind, Delft 22.06.1846.

11.               Johanna Pieternella Caminada, geb. Delft 21.03.1848|a|, overl. Delft 21.08.1848.

12.               Gerardus Caminada, geb. Delft 21.03.1848|b|, overl. Delft 17.08.1848.

13.               Eduard Adrianus Caminada, geb. Delft 14.02.1850, werktuigkundige en instrumentmaker, overl. Delft 11.03.1880.

 

Noten: |a| des nachts ten twee ure (akte no.165); |b| des nachts ten half drie ure (ook akte no.165); |d| ook overl.akte Rotterdam 1903 fol.s003v; |e| bruidegom Kamenada (huw.akte Delft 1828 no.35); |f| overledene Caminada (overl.akte Delft 1876 no.36).

 

[26] Antoni Hendrik Wolterbeek, ged. Nijmegen 26.09.1802, broodbakker (1824,1850), overl. Delft 09.05.1859, z.v. Antoni Hendrik Wolterbeek, deurwaarder bij de Rechtbank van koophandel te Nijmegen (1824), en Catharina Elisabet Reijnen; tr. Delft 15.01.1824

[27] Catharina Maria Pijpers, ged. Delft 19.12.1799, broodbakster (1859), overl. Delft 13.09.1866, d.v. Johannes Pijpers, koekenbakker (1824), en Maria Elisabeth Roosmalen.

Uit dit huwelijk (vader ook Anthonij Hendrik):

1.                   Anthonius Franciscus Wolterbeek, geb. Delft 30.06.1824, broodbakker (1850), verpleegder (1878), overl. Ommerschans (Stad Ommen) 04.04.1878|b|, tr. Delft 21.08.1850 Maria Louisa Schretlen, geb. Leiden ca. 1826, overl. voor 1878, d.v. Petrus Jacobus Schretlen, koper- en blikslager, en Maria Theodora Peskens.

2.                   Jacobus Franciscus Wolterbeek, geb. Delft 14.09.1825, overl. Delft 15.06.1830.

3.                   Catharina Elizabeth Wolterbeek, geb. Delft 07.12.1826, overl. Delft 07.12.1826.

4.                   Lambertus Theodorus Wolterbeek, geb. Delft 28.08.1828.

5.                   Hendrika Maria Wolterbeek, geb. Delft 17.10.1829, overl. Delft 30.07.1833.

6.                   Simon Wolterbeek, geb. Delft 26.02.1831, koekbakker, overl. Delft 07.09.1892, tr.04.05.1859 Gerdina Caminada (1832-1924), d.v. Johannes Caminada en Johanna Catharina van Brussel.

7.                   Elizabeth Catharina Francisca Wolterbeek, geb. Delft 19.10.1832.

8.                   Henricus Franciscus Wolterbeek, geb. Delft 03.01.1834, overl. Delft 10.01.1834.

9.                   Maria Elisabeth Wolterbeek, geb. Delft 17.12.1834, overl. Delft 29.06.1903, tr. Delft 19.10.1859 Johannes Leonardus Beukers, geb. Schiedam 10.05.1831, broodbakker, overl. Delft 16.08.1878, z.v. Gerardus Stephanus Antonius Beukers, waagmeester, en Jeannette Eleonore Franoise Mascheck.

10.               Johannes Hubertus Wolterbeek, geb. Delft 27.09.1836, overl. Delft 26.11.1838.

11.               Henrietta Geertruida Wolterbeek, geb. Delft 05.02.1839, overl. Rotterdam 27.03.1900, tr. Delft 04.05.1859 Carel Anthonius Caminada (ca.1838-1921), z.v. Joannes Caminada en Joanna Catharina van Brussel.

12.               Catharina Maria Wolterbeek, geb. Delft 11.04.1840|a|; volgt [13].

13.               levenloze zoon, Delft 19.07.1843.

14.               Jacoba Maria Huberta Wolterbeek, geb. Delft 04.05.1847, overl. Delft 13.08.1847.

 

Noten: |a| vader Anthonij Hendrik; |b| wedr Schetting (overl.akte Stad Ommen 1878 no.28).

 

[28] Gerardus Josephus Isereef, ged. Amsterdam (Kerk De Toren (rk)) 07.09.1805, winkelier (1831,1865), koopman (1866), overl. s-Gravenhage 11.06.1887|b|, z.v. Gerardus Isereef en Gebina Meijrink; tr. s-Gravenhage 10.08.1831

[29] Maria van den Voorn, geb. IJsselstein ca. 1805, overl. s-Gravenhage 15.11.1866|c|, d.v. Hendrik van den Voorn en Erkje van Breukelen.

Uit dit huwelijk (vader Iserief, moeder ook van der Voorn):

1.                   Gerardus Hendricus Iserief, geb. s-Gravenhage 02.07.1832; volgt [14].

2.                   Gebina Erkelina Iserief, geb. s-Gravenhage ca. 1834, overl. s-Gravenhage 17.02.1915, tr. s-Gravenhage 08.06.1859 Franciscus Wilhelmus Pauwels, geb. s-Gravenhage ca. 1837, fabrikant (1859,1861), hoedenfabrikant (1891), overl. s-Gravenhage 20.02.1891, z.v. Johannes Theodorus Willemszoon Pauwels, fabrikant, en Anna Elisabeth Borst.

3.                   Hendricus Wilhelmus Iserief, geb. s-Gravenhage ca. 1837/1838, winkelier (1864,1871), tr. s-Gravenhage 13.04.1864 Anna Bernardina Cornelia Verhulst, geb. s-Gravenhage ca. 1844, d.v. Gerardus Johannes Verhulst en Elisabeth Barbara Staaalekker.

4.                   Antonius Hendrikus Iserief, geb. s-Gravenhage ca. 1839, winkelier, overl. s-Gravenhage 13.03.1893, tr. s-Gravenhage 10.05.1865 Leonarda Frederika Wilhelmina Vorst, geb. s-Gravenhage ca. 1838, overl. s-Gravenhage 16.10.1900, d.v. Nicolaas Hendrik Vorst en Maria Hendrika Hubenet (1808-1864).

5.                   Josephus Joannes Iserief, geb. s-Gravenhage ca. 1840, winkelier, overl. na 1883, tr. s-Gravenhage 11.09.1872 Catharina Cornelia Vogels, geb. s-Gravenhage ca. 1850, overl. s-Gravenhage 28.12.1883, d.v. Michael Antonius Vogels en Hiletta Johanna Margaretha Asmus.

6.                   Petrus Johannes Iserief, geb. s-Gravenhage 14.06.1844, overl. Oudenbosch 11.07.1881.

7.                   Alouisius Gerardus Hendrikus Iserief, geb. s-Gravenhage ca. 1848, winkelier, overl. Voorburg 29.11.1935, tr. s-Gravenhage 22.07.1874 Hiletta Johanna Margaretha Vogels, geb. s-Gravenhage ca. 1852, overl. s-Gravenhage 19.03.1920, d.v. Michael Antonius Vogels en Hiletta Johanna Margaretha Asmus.

8.                   Paulus Joannes Iserief, geb. s-Gravenhage ca. 1851, koopman, overl. voor 1942, tr. Maastricht 25.08.1881 Anna Maria Hubertina Dejongh, ook de Jongh, geb. Maastricht 15.10.1857, overl. s-Gravenhage 03.03.1942, d.v. Petrus Hubertus Dejongh, rouwverhuurder, en Maria Elisabeth Winand.

 

Noten: |b| overledene Iserief (overl.akte s-Gravenhage 1887 no.1562); |c| overledene van der Voorn (overl.akte s-Gravenhage 1866 no.3152).

 

[30] Gijsbertus van Gennip, geb. Bergen op Zoom 05.09.1792, schrijnwerker (1819,1822), winkelier (1825), schrijnwerker (1827), paleisconcirge (1851), overl. Nieuwer-Amstel 06.10.1863|a|, z.v. Willem van Gennip en Dijna Verdult (-1796); tr. 2e Amsterdam 25.07.1855|b| Wilhelmina Frederika de Haag, geb. Amsterdam 04|14.09.1824, overl. Rosmalen 26.01.1902, d.v. Jan Willem de Haag, sleperspkecht, en Elisabeth Dorsteen; tr. 1e Middelburg 06.05.1819

[31] Joanna Francisca Kieboom, geb. Middelburg 17.10.1794, overl. s-Gravenhage 13.06.1840, d.v. Pieter Kieboom en Adriana van Dongen (-1795).

Uit het huwelijk van Gennop-Kieboom:

1.                   Adriana Wilhelmina van Gennip, geb. Bergen op Zoom 10.02.1820, overl. s-Gravenhage 23.01.1901.

2.                   Cornelia Joanna Theresia van Gennip, geb. Bergen op Zoom 29.08.1822, overl. voor 1853, tr. Amsterdam 23.01.1851 Joannes Martinus Bonsen, geb. Amsterdam 10.12.1826, timmerman, overl. s-Gravenhage 14.07.1891, z.v. Joannes Wilhelmus Bonsen, balletjesmaker, en Maria Petronella Burgmeijer.
JMB tr. 2e Amsterdam 04.11.1864 Helena Casius, geb. Amsterdam 06.08.1831, dienstbaar (1863), baker (1899)< overl. s-Gravenhage 19.02.1899, overl. na 1891, d.v. Johannes Casius en Agi Rens.

3.                   Cornelius Joannes van Gennip, geb. Bergen op Zoom 27.01.1825, commissionair (1862), handelsreiziger (1871), tr. Tilburg 08.01.1862 Maria Antonetta van den Heuvel, geb. Tilburg 17.06.1837, d.v. Johannes Cornelis van den Heuvel, tabakskerver, en Johanna van Steensel.

4.                   Wilhelmus Adrianus van Gennip, geb. Bergen op Zoom 03.10.1827, borduurwerker (1862), fabrikant (1871), tr. Zevenaar 05.05.1862 Johanna Geertruida Elisabeth Rosendael, geb. Breda 03.06.1835, d.v. Johannes Rosendael, landmeter der eerste klasse bij de bijzondere bewaring van het kadaster (1835), en Francina Melort.

5.                   Maria Johanna Petronella van Gennip, geb. Amsterdam 05.09.1832; volgt [15].

Kind van Wilhelmina Frederika (erkend en gewettigd bij het huwelijk in 1855):

6.                   Willem Gijsbertus de Haag, later van Gennip, geb. Amsterdam 27.07.1853, reiziger, tr. Amsterdam 31.05.1877 Clara Barbara Bernardina Kloters, geb. Amsterdam 06.02.1849, d.v. Andreas Josephus Kloters, gemployeerde, en Joanna Catharina Antonia Reijntjes.

Uit het huwelijk van Gennip-de Haag:

7.                   Christiaan van Gennip, geb. Nieuwer-Amstel xx.05.1859, overl. Nieuwer-Amstel 09.07.1859.

 

Noten: |a| De Tijd 09.10.1863; |b| vader v/d bruidegom Wilhelmus, moeder v/d bruidegom Dijmphna (huw.akte Amsterdam 1855 reg.6 fol.20).

 


Bijlage A

 

[32] Johannes Smeele, onder Vrijenban, klederbleeker, overl. [Rijswijk][onder Vrijenban] 02.03.1800, otr. Delft 12.10.1765, tr. Delft (gerecht) 27.10.1765

[33] Antonetta/Anthonetta Wolfers, buijten de Kethelpoort, overl. [Rijswijk][onder Vrijenban] 06.02.1803.

Uit dit huwelijk (vader ook Joannes, moeder ook Anthonia/Antonia):

1.                   Petrus Smeele, geb. Vrijenban ca. 1766; volgt [16].

2.                   Anthonij Smeele, geb. Vrijenban xx.02.1768, wagenmaker, overl. Delft 10.06.1825, otr. Delft 27.05.1797, tr. Delft 11.06.1797 Pieternella Houtentuijn, ook Petronella, geb. Delft ca. 1778, overl. Delft 07.05.1847, d.v. Jan Houtentuijn, plateelbakker, en Martijntje Nieuwpoort, winkelierster.

3.                   Andries Smeele, geb. Delft xx.11.1773, zadelmaker, overl. Delft 31.12.1833, tr. Apolonia Maria Schaap, ged. Delft 22.02.1784, overl. Alphen 25.07.1865, d.v. Nicolaas Schaap en Neeltje Nieukerk.

4.                   Maria Smeele, ged. Delft 22.06.1778, vleeshouwster (1814), overl. Delft 24.04.1865, tr. 1e Johannes van Veen, overl. 11.04.1807; tr. 2e Delft 19.10.1814 Jan Bladergroen, ged. Delft 11.11.1788, vleeshouwer, overl. Delft 15.02.1847, z.v. Hermanus Bladergroen, tapper, en Johanna de Raat.

5.                   Martinus Smeele, ged. Delft 20.05.1780.

 


terug naar Kwartierstaten Tilburgse hoogleraren