Johannes Theodorus Snijders (1910-1997)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Tilburgse hoogleraren en lectoren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, mei 2020 (laatst herzien december 2020)

 


 

[1] Johannes Theodorus Snijders, Jan, geb. Roelofarendsveen (Alkemade) 14.05.1910, psycholoog (1942), promotie Nijmegen 08.03.1946|a|, lector Tilburg (1947-1949), hoogleraar Groningen (1949-1980), overl. Groningen 06.03.1997, tr. Nijmegen 24.07.1942 Anna Wijnanda Maria Oomen, Nan, geb. Nijmegen 20.12.1916, psychologe (1942), promotie Nijmegen 29.01.1943|b|, overl. Groningen 18.10.1992, d.v. Andries Pieter Oomen en Margaretha Maria van der Waarden.
– Levensbericht JThS: nl.wikipedia
– Levensbericht AWMO: nl.wikipedia
 
Noten: |a| proefschrift: Zelfcorrectie en zelfcritiek bij kinderen in de kleuterperiode; promotor: F.J.Th. Rutten (1899-1980); |b| proefschrift: Intelligentieonderzoek van doofstomme kinderen : een nieuwe testschaal; promotor: F.J.Th. Rutten (1899-1980).

 

[2] Mattheus Anthonius Snijders, geb. Alkemade 03.01.1876, koopman (1908,1918), manufacturier (1921), overl. Utrecht 11.09.1939, tr.
[3] Anna de Jong, geb. Alkemade 13.12.1878, overl. Utrecht 12.11.1957.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacobus Adrianus Snijders, geb. Alkemade ca. 1906, tr. Utrecht 04.02.1931 Annaatje Maria Kuip, geb. Blokker ca. 1908, d.v. Gerrit Kuip en Maria Bakker.

2.                   Quirina Maria Snijders, geb. Alkemade ca. 1906, tr. Utrecht 12.10.1932 Petrus Joseph van der Lienden, geb. De Bilt 19.03.1909, slager, z.v. Johannes van der Lienden en Wilhelmina van Riet.

3.                   Maria Anna Snijders, geb. Alkemade ca. 1908, tr. Utrecht 24.06.1942 (echtsch. ingeschr. Utrecht 26.09.1980) Cornelis Jozef Hesp, geb. Soest 04.05.1909, z.v. Paules Hendrikus Hesp en Johanna Catharina van den Hoek.

4.                   Johannes Theodorus Snijders, geb. Roelofarendsveen (Alkemade) 14.05.1910; volgt [1].

5.                   Adrianus Jozef Snijders, geb. Alkemade ca. 1916, koopman, tr. Utrecht 15.04.1942 Madelberta Andriessen, geb. Utrecht 29.09.1919, d.v. Jan Francies Andriessen en Wijnadina Johanna Goettsch.

6.                   Engelina Cornelia Snijders, geb. Alkemade xx.03.1918, overl. Alkemade 02.04.1918.

7.                   Anthonius Marinus Snijders, geb. Alkemade xx.01.1921, overl. Alkemade 11.02.1921.

8.                   Anna Cornelia Snijders, geb. Alkemade ca. 1921, tr. Utrecht 27.05.1942 Franciscus Gijsbertus van Doorn, geb. Uithoorn ca. 1922, z.v. Hendrikus Gijsbertus Wilhelmus van Doorn en Cornelia Maria de Korte.

 

[4] Adriaan Snijders, geb. Raamsdonk 28.05.1850, tuinder (1875), inlands kramer (1876,1884), winkelier (1887,1902), depôthouder (1916), broodslijter (1917), broodverkoper (1919), overl. Utrecht 05.12.1923, tr. Alkemade 13.01.1875

[5] Maria Heemskerk, geb. Alkemade 25.12.1853, overl. Utrecht 23.01.1941.

Uit dit huwelijk:

1.                   Mattheus Anthonius Snijders, geb. Alkemade 03.01.1876; volgt [2].

2.                   Johannes Petrus Snijders, geb. Alkemade 22.02.1878, overl. Wassenaar 05.11.1960, tr. voor 1910 Catharina Joanna Hoogenboom, geb. ca. 1882, overl. Weassenaar 20.06.1919, d.v. Anthonij Hoogenboom en Maria Catharina Weitkamp.

3.                   Matthias Cornelis Snijders, geb. Alkemade 17.12.1879, bloemist (1919), overl. Leiden 30.05.1968, tr. Wilhelmina Wijnanda van Rijn, geb. Alkemade 06.06.1881, overl. Leiden 16.01.1926, d.v. Gerardus van Rijn en Jacoba ’t Hart.

4.                   Jacobus Franciscus Snijders, geb. Alkemade 12.01.1882, timmermansknecht, overl. Alkemade 07.03.1902.

5.                   Anna Maria Snijders, geb. Alkemade 28.09.1884, dienstbode, overl. Alkemade 26.05.1902.

6.                   Petrus Joseph Snijders, geb. Alkemade 06.09.1887, overl. Utrecht 12.07.1945, tr. Zeist 15.04.1915 Mathilda Alida Kühne, geb. Zeist 09.07.1888, d.v. Johannes Adrianus Kühne, smid, en Alida van den Brink.

7.                   Cornelia Ludwina Josepha Snijders, geb. Alkemade 16.04.1890, tr. Lisse 22.11.1917 Gerardus Johannes Kühne, geb. Zeist 19.08.1884, timmerman, overl. Utrecht 17.09.1953, z.v. Johannes Adrianus Kühne, monteur, en Alida van den Brink.

8.                   levenloze dochter, Alkemade 28.07.1892.

9.                   Marinus Gerardus Snijders, geb. Alkemade 10.10.1893, uitstaller van koopwaren, overl. Utrecht 24.09.1955, tr. ’s-Gravenhage 09.07.1919 Bartha Johanna Smit, geb. ’s-Gravenhage ca. 1891, d.v. Gerardus Jacobus Smit, brandstoffenhandelaar, en Catharina Mercx.

10.               Maria Adriana Snijders, geb. Alkemade 24.02.1896, tr. Utrecht 07.05.1924 Johannes Anthonius Petrus Egtberts, geb. Utrecht 31.05.1892, overl. Utrecht 28.12.1953, z.v. Bernardus Coenradus Maria Egtberts en Johanna Besemer.
     JAPE tr. 1e Utrecht 25.06.1919 Johanna Christina de Kruif, geb. Utrecht 27.12.1891, overl. voor 1924, d.v. Willem de Kruif en Catharina Aarssen.

11.               Johannes Maria Snijders, geb. Alkemade 07.02.1899, tr. Utrecht 16.08.1922 Christina Petronella van Rooijen, geb. Utrecht 14.07.1899, d.v. Elias Johannes van Rooijen en Alida Franciska Wilhelmina Tersteeg.

 

[6] Johannes de Jong, geb. Alkemade 25.02.1844, tuinder, overl. Alkemade 06.04.1911, tr. Alkemade 05.06.1867

[7] Catharina van Berkel, geb. Alkemade 18.02.1844, overl. Alkemade 15.11.1912.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacobus de Jong, geb. Alkemade 24.04.1868, overl. Alkemade 27.05.1868.

2.                   Jacobus de Jong, geb. Alkemade 24.05.1869, verzekeringsagent (1944), overl. Alkemade 23.01.1944, tr. Maria Stipdonk, geb. Nieuwveen 10.09.1862, overl. Alkemade 28.06.1921, d.v. Hendrik Stipdonk, schoenmaker, en Johanna van Zijl.

3.                   Johannes de Jong, geb. Alkemade 11.01.1871, overl. Alkemade 25.03.1871.

4.                   Johannes de Jong, geb. Alkemade 17.03.1872, overl. Alkemade 15.12.1872.

5.                   Joannes de Jong, geb. Alkemade 24.11.1873, overl. Alkemade 10.07.1876.

6.                   Petronella de Jong, geb. Alkemade 28.06.1876, overl. Alkemade 06.02.1927, tr. Theodorus van der Klugt, geb. ca. 1872, tuinder (1927).

7.                   Anna de Jong, geb. Alkemade 13.12.1878; volgt [3].

8.                   Joanna de Jong, geb. Alkemade 14.03.1881, overl. Alkemade 17.01.1913, tr. Cornelis de Groninger, geb. Alkemade 26.12.1880, arbeider (1906,1912), smid (1935), overl. Leiden 29.01.1935, z.v. Jacobus de Groninger en Petronella Turk.
    CdG tr. 2e Katwijk 1914 Cornelia Adriana Goddijn, geb. Leiden 25.04.1875, overl. Wamel 14.03.1956, d.v. Johannes Goddijn, schoenmaker, en Johanna Maria Cornelia Colla.
     CAG tr. 1e Leiden 15.11.1909 Ludovikus Godijn, geb. Katwijk ca. 1877, kleermaker, overl. voor 1914, z.v. Johannes Godijn en Elisabeth van der Drift.

9.                   Engelina de Jong, geb. Alkemade 14.07.1886, overl. Alkemade 05.10.1913.

10.               Johannes de Jong, geb. Alkemade 26.09.1888, overl. Alkemade 23.12.1888.

 

[8] Mathijs Snijders, ged. Raamsdonk (rk) 13.11.1805, arbeider, overl. Raamsdonk 05.04.1853|a|, tr. Raamsdonk 15.04.1841

[9] Maria Jansen, geb. Waspik 18.03.1818, dienstmeid (1841), overl. Alkemade 05.04.1897.

Uit dit huwelijk:

1.                   Adriana Snijders, geb. Raamsdonk 24.02.1842, overl. Raamsdonk 05.09.1894, tr. Raamsdonk 08.05.1865 Marinus van Sprang, geb. Tilburg 25.04.1837, overl. Raamsdonk 15.01.1918, z.v. Cornelis van Sprang, droogscheerder, en Cornelia Mutsaers.

2.                   Anna Maria Snijders, geb. Raamsdonk 25.08.1844, overl. Alkemade 05.06.1861.

3.                   Petronella Snijders, geb. Raamsdonk 01.09.1847, overl. Alkemade 03.12.1915, tr. Alkemade 19.10.1870 Gerrit van Klink, geb. Alkemade 15.02.1844, arbeider, z.v. Jan van Klink, arbeider, en Geertruida van Dijk.

4.                   Adriaan Snijders, geb. Raamsdonk 28.05.1850; volgt [4].

5.                   Pieter Vincentius Snijders, geb. Raamsdonk 19.07.1851, overl. Raamsdonk 25.11.1851.

6.                   Mathijs Snijders, geb. Raamsdonk 26.04.1853, overl. Raamsdonk 22.07.1853.

 

Noten: |a| Mattijs, e.v. Janssen (overl.akte Raamsdonk 1853 no.29).

 

[10] Pieter Heemskerk, geb. Alkemade 30.11.1828, inlands kramer (jan1852), schipper (sep1852,1853), koopman (jan1857), schipper (okt1857,1907), overl. Alkemade 31.12.1907; tr. 2e Woubrugge 28.09.1882 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Haarlem 08.05.1894, ingeschr. Alkemade 15.09.1894) Johanna Ruigrok van der Werven, geb. Hoogmade 29.05.1839, d.v. Kornelis Ruigrok van der Werven, schipper, en Maria van der Pouw; tr. 1e Alkemade 08.01.1852

[11] Antje de Groot, Anna, geb. Alkemade 31.08.1824, overl. Leiden 13.07.1880|b||c|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Petrus Heemskerk, geb. Alkemade 28.09.1852, overl. Heemskerk 01.10.1852.

2.                   Maria Heemskerk, geb. Alkemade 25.12.1853; volgt [5].

3.                   Johanna Heemskerk, geb. Alkemade 29.01.1857, overl. (in een vaartuig liggende in de grote haven) Gorinchem 06.10.1857|a|.

4.                   Johanna Heemskerk, geb. Alkemade 14.08.1858.

5.                   Pieter Heemskerk, geb. Alkemade 28.10.1860, overl. Alkemade 24.03.1942, tr. Marijtje van Diemen, overl. na 1942.

6.                   Jacobus Heemskerk, geb. Alkemade 18.01.1863, schipper, overl. Alkemade 18.10.1880.

 

Noten: |a| ook overl.akte Alkemade 1857 no.107; |b| Anna, geb. Rijpwetering (overl.akte Leiden 1880 no.701); |c| ook overl.akte Alkemade 1880 no.91.

 

[12] Jacobus de Jong, geb. Alkemade 27.06.1816, tuinder, overl. Alkemade 07.01.1863; tr. 2e Alkemade 21.09.1848 Engeltje van der Meer, geb. Alkemade 03.12.1821, overl. Alkemade 05.12.1859, d.v. Gerrit van der Meer, tuinder, en Trijntje Warmerdam; tr. 1e Alkemade 19.11.1840

[13] Petronella van Duuren, geb. Alkemade 09.07.1822, overl. Alkemade 11.02.1848.

Uit het huwelijk de Jong-van Duuren:

1.                   Cornelia de Jong, geb. Alkemade 03.10.1841, overl. Alkemade 21.01.1885, tr. Alkemade 17.10.1866 Jan Dobbe, geb. Alkemade 16.08.1823, timmerman, overl. Alkemade 01.04.1894, z.v. Dirk Dobbe en Maria Nelemoer.

2.                   Johannes de Jong, geb. Alkemade 25.02.1844; volgt [6].

3.                   Maria de Jong, geb. Alkemade 26.08.1846, overl. Alkemade 19.03.1909, tr. Alkemade 16.11.1870 Jacobus Termeulen, geb. Alkemade 01.10.1843, tuinder, overl. Alkemade 15.07.1923, z.v. Gerardus Leonardus Termeulen en Cornelia Bijlemeer.
     JT tr. 2e Wilhelmina Reckvoort, geb. Alkemade 05.05.1855, overl. Alkemade 20.10.1921, d.v. Engel Reckvoort en Krijntje van Zaal.
     WR tr. 1e Alkemade 31.05.1876 Johannes van der Meer, geb. Alkemade 23.10.1846, tuinder, overl. Alkemade 25.12.1902, z.v. Jacobus van der Meer, tuinder, en Maria Koek.

Uit het huwelijk de Jong-van der Meer:

4.                   Petronella de Jong, ook Pietje, geb. Alkemade 29.07.1849, overl. Alkemade 16.04.1862.

5.                   Gerrit de Jong,  geb. Alkemade 13.09.1851, overl. Alkemade 04.04.1852.

6.                   Trijntje de Jong,  geb. Alkemade 12.06.1853, overl. Alkemade 13.11.1872.

7.                   Anthonia de Jong,  geb. Alkemade 06.01.1855, overl. Alkemade 28.01.1876.

8.                   Gerritje de Jong,  geb. Alkemade 03.11.1856, overl. Alkemade 30.12.1859.

9.                   Dirkje de Jong,  geb. Alkemade 16.11.1859, overl. Alkemade 22.11.1859.

 

[14] Joannes van Berkel, geb. Oude Wetering, ged. Alkemade (rk) 18.11.1809, metselaar, overl. Alkemade 09.05.1896; tr. 2e Alkemade 15.07.1852 Jannetje de Jong, geb. Alkemade ca. 1810, overl. Alkemade 16.10.1882, d.v. Pieter de Jong en Joanna van Egmond; tr. 1e Alkemade 18.11.1836

[15] Anna Otto, geb. Rijnsaterwoude ca. 1810/1811, overl. Alkemade 15.04.1847.

     JdJ tr. 1e Cornelis van Klink, overl. voor 1835; tr. 2e Alkemade 07.05.1835 Bastiaan Kleijberg, geb. Oosterhout ca. 1788/1789, schipper (1822), koopman in aardewerk (1835), koopman (1851), overl. Alkemade 11.05.1851, z.v. Gerardus Kleijberg en Cornelia Appels.

     BK tr. 1e Alkemade 27.01.1822 Sophia Aris, ook Ares, geb. Hillegom ca. 1758/1761, winkelierster, overl. Alkemade 30.10.1834, d.v. Arie Rijmense Aris en Petronella Fokke.

     SA tr. 1e Johannes Arends, overl. voor 1822.

Uit dit huwelijk:

1.                   levenloze dochter, Alkemade 12.05.1837.

2.                   Cornelius van Berkel, geb. Alkemade 27.04.1838, metselaar (1861), vleeshouwer (1867,1910), overl. Alkemade 26.06.1910, tr. 1e Alkemade 03.10.1861 Apolonia Mesman, geb. Alkemade ca. 1838, d.v. Dirk Mesman en Marijtje de Jong; tr. 2e Helena Cozijn.

3.                   Hendricus van Berkel, Hendrik, geb. Alkemade 21.02.1840, tuinder (1866,1885), overl. Alkemade 11.02.1917, tr. 1e Alkemade 24.10.1866 Maria Bontje, geb. Alkemade 22.04.1844, overl. Alkemade 21.10.1885, d.v. Cornelis Bontje, bouwman, en Mattje van Duuren, bouwvrouw; tr. 2e Maria van Kints, geb. Alkemade 01.11.1855, overl. Alkemade 03.08.1938, d.v. Maarten van Kints en Antje Trompslager.

4.                   levenloze zoon, Alkemade 24.06.1841.

5.                   Jacob van Berkel, geb. Alkemade 25.07.1842.

6.                   Catharina van Berkel, geb. Alkemade 18.02.1844; volgt [7].

7.                   Leonardus Johannes van Berkel, geb. Alkemade 17.02.1846, overl. Alkemade 25.01.1847.

Uit het huwelijk van Berkel-de Jong:

8.                   Petrus van Berkel, geb. Alkemade 12.01.1854, metselaar, overl. Alkemade 19.02.1910, tr. Alkemade 15.11.1876 Engeltje Heemskerk, geb. Alkemade 18.10.1852, overl. Alkemade 03.12.1929, d.v. Jan Heemskerk en Adriana van der Meer.
     EH tr. 2e na 1910 Hubertus Houniet, geb. Zoeterwoude 13.04.1849, bouwman, overl. Alkemade 18.09.1930, z.v. Everardus Houniet en Anna van der Voort.
     HH tr. 1e Zoeterwoude 29.04.1875 Elisabeth Deters, geb. Stompwijk ca. 1851/1852, overl. Alkemade 06.02.1914, d.v. Arend Deters en Helena Hellings.

 

[16] Adrianus Snijders, Adriaan, overl. Raamsdonk 10.03.1810|a|, tr.

[17] Adriana Leijte, overl. na 1841.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hubertus Snijders, ged. Raamsdonk (rk) 16.02.1796.

2.                   Maria Snijders, ged. Raamsdonk (rk) 31.08.1799.

3.                   Petrus Snijders, Peter, ged. Raamsdonk (rk) 09.12.1801, arbeider, overl. Raamsdonk 03.12.1851, tr. Raamsdonk 12.05.1842 Cornelia Jansens, ook Janssen, geb. Oosterhout ca. 1807/1808, overl. Raamsdonk 29.10.1890, d.v. Cornelis Jansens en Antonetta Cools.

4.                   Adrianus Snijders, ged. Raamsdonk (rk) 16.02.1803, arbeider, overl. Raamsdonk 12.11.1828.

5.                   Elisabetha Snijders, ged. Raamsdonk (rk) 18.05.1804.

6.                   Mathias Snijders, ged. Raamsdonk (rk) 13.11.1805; volgt [8].

7.                   Huberdina Snijders, ged. Raamsdonk (rk) 28.02.1807.

8.                   Huberta Snijders, ged. Raamsdonk (rk) 19.03.1808, w.s. jong gestorven.

9.                   Huberta Snijders, ged. Raamsdonk (rk) 23.09.1809, tr. Raamsdonk 25.05.1837 Johannes Gerardus Eekels, ged. ’s-Hertogenbosch 08.01.1804, schoenmaker, z.v. Gerardus Eekels (--1812) en Anna Maria de Vos.

 

Noten: |a| huw.akte Raamsdonk 1837 no.17 (dochter Huberta).

 

[18] Pieter Jansen, geb. ca. 1786, stoelenmaker (1818), metselaar (1841), overl. na 1841, tr.

[19] Anna Maria Schoondermerk, overl. na 1841.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Jansen, geb. Waspik 18.03.1818; volgt [9].

2.                   Elisabeth Jansen, geb. Raamsdonk 18.12.1825.

 

[20] Jacob Heemskerk, geb. Alkemade ca. 1780/1781, tuinder (1822), arbeider (1823,1826), ventjager (1828,1832), groenteverkoper (1836), inlands kramer (1852), overl. Alkemade 13.11.1857, z.v. Pieter Heemskerk en Pieternelletje van Meenen; tr. Alkemade 09.06.1822

[21] Jannetje van Zanten, ook Johanna, geb. Alkemade ca. 1794, arbeidster (1822), overl. Alkemade 17.08.1868, d.v. Cornelis van Zanten en Matje van Schaik.

Uit dit huwelijk:

1.                   Petronella Heemskerk, geb. Alkemade 10.10.1823, overl. Alkemade 16.06.1901, tr. Alkemade 16.01.1845 Lambertus de Boer, geb. Rijnsaterwoude 29.08.1821, schippersknecht (1845), koopman (1851,1887), overl. Alkemade 27.07.1887, z.v. Jacobus de Boer, arbeider (1821), schipper (1845), en Grietje Ouwerkerk.

2.                   Kornelis Heemskerk, Cornelis, geb. Alkemade 15.02.1826, overl. Heemskerk 20.08.1831.

3.                   Pieter Heemskerk, geb. Alkemade 30.11.1828; volgt [10].

4.                   Cornelia Heemskerk, geb. Alkemade 05.12.1832, overl. Heemskerk 30.12.1836.

 

[22] Petrus de Groot, Pieter, geb. Zoeterwoude ca. 1795, boerenknecht (1818), werkman (1818), arbeider (1820,1824), schipper (1826,1848), overl. Alkemade 07.05.1848, z.v. Arij de Groot (-1809) en Maartje Willemsdr van Someren; tr. Noordwijkerhout 08.09.1818

[23] Marijtje van den Berg, ook Maria, geb. Noordwijkerhout ca. 1792/1793, overl. Alkemade 13.11.1852, d.v. Gerrit van den Berg (-1817) en Neeltje Willemse van der Holst, landbouwster (1818).

Uit dit huwelijk:

1.                   Maartje de Groot, geb. Noordwijkerhout 07.11.1818, overl. Alkemade 22.06.1819.

2.                   Neeltje de Groot, geb. Alkemade 08.02.1820, overl. Alkemade 07.05.1829.

3.                   Arie de Groot, geb. Alkemade 15.09.1821, schipper (1846,1851), overl. Gorinchem 28.12.1889, tr. Alkemade 28.05.1846 Theodora Koot, geb. Hazerswoude 30.08.1822, overl. Gorinchem 03.04.1899, d.v. Jan Koot en Cornelia Rodenburg.

4.                   levenloze zoon, Alkemade 25.06.1823.

5.                   Antje de Groot, geb. Alkemade 31.08.1824; volgt [11].

6.                   Willem de Groot, geb. Alkemade 04.05.1826, overl. Alkemade 15.07.1827.

7.                   Gerrit de Groot, geb. Alkemade 27.03.1828, overl. Alkemade 09.05.1829.

8.                   Neeltje de Groot, ook Cornelia, geb. Alkemade 20.10.1830, overl. Leiden 27.04.1892, tr. Alkemade 20.01.1853 Jacobus Johannes van der Spek, geb. Alkemade 23.01.1827, overl. Alkemade 25.10.1882, z.v. Willemina van der Spek.

9.                   Gerrit de Groot, geb. Alkemade 02.02.1832, overl. Alkemade 17.06.1834.

10.               Gijsbertus de Groot, geb. Alkemade 15.09.1834, overl. Alkemade 25.09.1834.

11.               Maartje de Groot, geb. Alkemade 30.01.1836.
= w.s. Hermina de Groot, overl. Alkemade 18.03.1837|a|.

 

Noten: |a| oud ‘circa een en een half jaren’, aangifte door twee ‘gebuuren’ van de  overledene (overl.akte Alkemade 1837 no.19).

 

[24] Teunis de Jong, geb. Alkemade ca. 1783, jardinier (1812), tuinder (1814,1841), tuinier (1853), arbeider (1853), overl. Alkemade 03.08.1853, z.v. Jacob de Jong en Marijtje Westerhout; tr.

[25] Dirkje de Koning, geb. Alkemade ca. 1785, overl. Alkemade 21.10.1861, d.v. Pieter de Koning en Teunis de Jong.

Uit dit huwelijk:

1.                   Marijtje de Jong, ged. Roelofarendsveen (rk) 27.01.1809, overl. Alkemade 31.01.1878.

2.                   Pieter de Jong, ged. Roelofarendsveen (rk) 17.04.1810, tuinder, overl. Alkemade 24.11.1873, tr. Alkemade 06.05.1841 Cornelia Krijger, geb. Alkemade 26.02.1814, overl. Alkemade 30.11.1905, d.v. Jacobus Krijger, tuinder, en Wijntje van Zanten.

3.                   Jacob de Jong, geb. Alkemade 18.05.1812, tuinder, overl. Alkemade 20.04.1872, tr. Alkemade 06.04.1837 Antje van der Meer, geb. Alkemade 07.10.1816, tuinster, overl. Alkemade 23.01.1909, d.v. Gerrit van der Meer, tuinder, en Trijntje Warmerdam.
     AvdM tr. 2e Alkemade 05.11.1873 Cornelis van Veen, geb. Alkemade ca. 1806, tuinder, overl. Alkemade 14.03.1889, z.v. Wouter van Veen en Maartje Outshoorn.
     CvV tr. 1e Alkemade 16.11.1837 Helena van Klink, geb. Alkemade ca. 1812, overl.Alkemade 17.12.1844, d.v. Anthonij van Klink, tuinder, en Elsje Zaal; tr. 2e Alkemade 29.04.1852 Jacoba Wagenaer, geb. Alkemade ca. 1810/1811, overl. Alkemade 21.08.1870, d.v. Mathijs Wagenaer, ook Martinus, en Agje Schinkeveld, ook Agatha Schinkenveld.

4.                   Nicolaas de Jong, geb. Alkemade 06.12.1814, arbeider, overl. Alkemade 15.02.1840.

5.                   Jacobus de Jong, geb. Alkemade 27.06.1816; volgt [12].

6.                   Jan de Jong, geb. Alkemade 14.04.1819, tuinder, overl. Alkemade 30.01.1878.

7.                   Hermanus de Jong, geb. Alkemade 19.04.1824, arbeider, overl. Alkemade 20.01.1878, tr. Alkemade 02.11.1854 Martha van der Hoorn, geb. Alkemade 24.11.1828, overl. Alkemade 10.04.1896, d.v. Bartholomeus van der Hoorn, arbeider, en Neeltje Rietbroek.

 

[26] Jan van Duuren, geb. Alkemade ca. 1766, tuinder (1816,1833), overl. Alkemade 25.08.1833, z.v. Jan van Duuren en Cornelia Hogerwerf; tr.

[27] Leuntje van Leeuwen, geb. Alkemade ca. 1785, tuinster, overl. Alkemade 23.03.1870, d.v. Jacob van Leeuwen en Klazina Schas; tr. 2e Alkemade 11.09.1834|a| Jan Loos, geb. Alkemade ca. 1793, tuinder, overl. Alkemade 01.04.1865, z.v. Cornelis Loos en Aaltje Dijkhof.

Uit dit huwelijk:

1.                   Klasina van Duuren, ged. Roelofarendsveen (rk) 19.09.1807, overl. Alkemade 29.07.1866, tr. Alkemade 16.10.1829 Gerrit Turk, geb. Alkemade ca. 1802, tuinder, overl. Alkemade 01.12.1871, z.v. Cornelis Turk en Eva van der Meer.

2.                   Jannetje van Duuren, geb. Alkemade ca. 1809, overl. Alkemade 08.11.1835, tr. Alkemade 21.09.1832 Leendert van der Klugt, geb. Alkemade ca. 1801/1802, tuinder, overl. Alkemade 08.04.1873, z.v. Klaas van der Klugt en Neeltje van Tol, ook Mettje.
     LvdK tr. 1e Alkemade 13.11.1825 Antje Hogenboom, geb. Alkemade ca. 1803, overl. Alkemade 11.03.1832, d.v. Jan Hogenboom en Cornelia van Duuren; tr. 3e Alkemade 28.04.1836 Martha Akerboom, Matje, geb. Roelofarendsveen (Alkemade) 05.06.1811, ged. Roelofarendsveen (rk) 05.06.1811, tuinster, overl. Alkemade 21.02.1860, d.v. Wouter Akerboom, schippersgezel, en Johanna Sneeuw; tr. 4e Alkemade 04.04.1861 Adriana Edelaar, geb. Alkemade 30.11.1828, overl. Alkemade 05.12.1920, d.v. Arie Edelaar, arbeider, en Cornelia Zoetemelk.
     MA tr. 1e Alkemade 17.01.1834 Hendrik l’Ami, geb. Alkemade ca. 1807/1809, tuinder, overl. Alkemade 11.06.1835, z.v. David l’Ami, tuinder, en Marijtje Gobbers.
     AE tr. 1e Alkemade 14.10.1852 Teunis Bogaard, geb. Leimuiden 21.12.1818, arbeider, overl. Alkenade 20.10.1859, z.v. Cornelis Bogaard en Hijltje Oosterzeel; tr. 3e Alkemade 04.02.1874 Jan van Hameren, geb. Alkemade 21.05.1821, tuinder, overl. Alkemade 10.10.1889, z.v. Andries van Hameren, arbeider, en Dirkje Akerboom.
     JvH tr. 1e Alkemade 23.01.1845 Kornelia van Kints, geb. Alkemade 18.05.1821, d.v. Hendrik van Kints, arbeider, en Neeltje Kennis; tr. 2e Alkemade 14.04.1864 Kornelia Dobbe, geb. Alkemade ca. 1821/1822, overl. Alkemade 13.12.1868, d.v. Kornelis Dobbe en Willempje Nieuwenhuis.

3.                   Maria van Duuren, Maartje, geb. Alkemade ca. 1813, overl. Alkemade 28.08.1833, tr. Alkemade 17.05.1832|b| Hendrik l’Ami, geb. Alkemade ca. 1809, arbeider (1832), tuinder (1834), overl. na 1834, z.v. David l’Ami, arbeider, en Marijtje Gobbers.

4.                   Maria van Duuren, geb. Alkemade 31.03.1816, overl. Alkemade 19.01.1894, tr. Alkemade 27.11.1834 Dirk l’Ami, geb. Alkemade ca. 1807/1808, tuinder, overl. Alkemade 18.06.1880, z.v. David l’Ami, tuinder, en Marijtje Gobbers.

5.                   Jacob van Duuren, geb. Alkemade 16.07.1819, tuinder, overl. Alkemade 21.03.1902, tr. Alkemade 19.11.1840 Helena Heemskerk, geb. Alkemade 10.01.1819, overl. Alkemade 09.09.1897, d.v. Martinus Heemskerk, melkverkoper, en Neeltje van Zanten.

6.                   Petronella van Duuren, geb. Alkemade 09.07.1822; volgt [13].

7.                   Jannetje van Duuren, geb. Alkemade 11.12.1825, overl. Alkemade 21.05.1900, tr. Alkemade 23.11.1848 Jacobus Rietbroek, geb. Alkemade 08.12.1823, tuinder, overl. Alkemade 26.02.1911|c|, z.v. Willem Rietbroek, tuinder, en Willempje Casteleijn.

 

Noten: |a| get. Gerrit Turk, Leendert van der Klugt en Hendrik l’Ami {schoonzoons uit het eerste huwelijk} (huw.akte Alkemade 1834 no.28); |b| moeder v/d bruid Pleuntje; |c| wedr Johanna van Duren.

 

[28] Cornelis van Berkel, geb. ca. 1768, schoenmaker, overl. Alkemade 11.07.1841, z.v. David van Berkel en Crijna de Vlaming; otr. Rijnsaterwoude 06.07.1798

[29] Krijntje Scheenaard, geb. ca. 1764, overl. Alkemade 27.04.1840, d.v. Jacobus Scheenaard en Cornelia van der Zwaan.

Uit dit huwelijk (moeder ook Crijntje/Kuniera/Quirina, moeder soms Scheenaart):

1.                   Jakobus van Berkel, geb. Alkemade ca. 1799, schoenmaker, overl. Alkemade 16.09.1844.

2.                   Davina van Berkel, geb. Alkemade ca. 1800/1801, overl. Alkemade 30.09.1860, tr. Alkemade 25.02.1836 Jan van der Hoorn, geb. Alkemade ca. 1797/1798, tuinder (1820,1836), arbeider (1860), overl. Alkemade 22.09.1875, z.v. Jan van der Hoorn, tuinder, en Marijtje Koek.
     JvdH tr. 1e Alkemade 26.11.1820 Petronella van der Hoorn, geb. Alkemade ca. 1794, overl. Alkemade 08.10.1835, d.v. Leendert van der Hoorn en Machteld van Egmond.

3.                   Joannes van Berkel, geb. Oude Wetering, ged. Alkemade (rk) 18.11.1809|a|; volgt [14].

4.                   Joanna Maria van Berkel, geb. Alkemade ca. 1814, tr. Alkemade 09.08.1838 Arens Kraan, geb. Noord-Waddinxveen 17.07.1814, kleermaker, z.v. Cornelis Kraan, metselaar, en Margaretha van Tol.

 

Noten: |a| moeder Crijntje Scheenaart.

 

[30] Henricus Otto, Hendrik, geb. Everswinkel|a| ca. 1780/1782/1784/1785, arbeider (1814,1836), overl. Rijnsaterwoude 04.07.1839|b|, tr.

[31] Anna van Schaik, geb. Rijnsaterwoude ca. 1784, werkster (1840), overl. Alkemade 20.08.1849|c|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Otto, geb. Rijnsaterwoude ca. 1810/1811; volgt [15].

2.                   levenloze zoon, Rijsaterwoude 10.09.1814.

3.                   Hendricus Otto, ook Henricus, geb. Rijnsaterwoude 04.05.1816, overl. Rijnsaterwoude 09.03.1817.

4.                   Bartholomeus Otto, geb. Rijnsaterwoude 04.06.1817, arbeider, overl. Ter Aar 27.12.1893, tr. Ter Aar 13.05.1840 Margaretha van der Hoorn, geb. Ter Aar 15.04.1818, d.v. Barend van der Hoorn, arbeider, en Marijtje Nieuwenhuijzen.

5.                   Willemijntje Otto, ook Wilhelmina, geb. Rijnsaterwoude 23.10.1818, overl. Rijnsaterwoude 15.01.1820.

6.                   Johanna Otto, geb. Rijnsaterwoude 13.08.1820, overl. Rijnsaterwoude 21.09.1820.

7.                   Johanna Otto, geb. Rijnsaterwoude 15.08.1821, overl. Rijnsaterwoude 28.09.1821.

 

Noten: |a| destijds in Pruissen, nu in Kreis Warendorf, Bundesland Nordrhein-Westfalen; |b| oud 54 jaar, ‘zijnde de ouders onbekend’ (overl.akte Rijnsaterwoude 1839 no.5); |c| ‘zijnde de namen der ouders de aangevers onbekend’ (overl.akte Alkemade 1849 no.148).

 


terug naar Kwartierstaten Tilburgse hoogleraren