Aloijsius Bernardus Constantinus Triebels (1874-1933)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Tilburgse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, mei 2020 (laatst herzien september 2020)

 


 

[1] Aloijsius Bernardus Constantinus Triebels, geb. Amsterdam 15.01.1874, promotie Amsterdam UvA 24.10.1916|a|, promotie Amsterdam UvA 27.06.1924|b|, procuratiehouder (1910), hoogleraar Tilburg, overl. Nijmegen 28.02.1933|c|, tr. Nijmegen 01.08.1910 Elisabeth Maria Johanna Geertruida van Agt, geb. ’s-Hertogenbosch 04.06.1885, lerares bij het middelbaar onderwijs (1910), overl. Nijmegen 19.08.1952, d.v. Martinus Petrus van Agt (1848-1894) en Theresia Lingemann (ca.1856-1920).
 
Noten: |a| rechtswetenschap; proefschrift: Over den invloed der theorieën betreffende het rechtskarakter van het octrooi op de ontwikkeling van het octrooirecht; promotor: R. Kranenburg (1880-1956); |b| staatswetenschap; proefschrift: De staatsidee volgens Leo XIII : vergelijkende studie; promotor: R. Kranenburg (1880-1956); |c| hoogleraar aan een handelshoogeschool (overl.akte Nijmegen 1933 no.184).

 

[2] Petrus Johannes Triebels, geb. Amsterdam 17.10.1818, kantoorbediende (1842), winkelier (1856,1866), kantoorbediende (1876), overl. Amsterdam 04.10.1878; tr. 1e Amsterdam 01.06.1842 Maria Josephina Johanna Duvergé, geb. Amsterdam 19.10.1821, overl. Amsterdam 14.09.1855, d.v. Frans Joseph Duvergé, winkelier (1842), en Maria Louisa Bernardina Knaup; tr. 2e Amsterdam 17.04.1856
[3] Marianna Frederika Duvergé, geb. Amsterdam 25.09.1830, overl. tussen 1882 en 1933.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Maria Josephina Triebels, geb. Amsterdam 24.03.1843, tr. Amsterdam 25.01.1866 Hermanus Albertus Hilkmann, geb. Amsterdam 08.09.1841, koopman, z.v. Johan Bernard Heinrich Hilkmann, koopman, en Helena Joanna Nieters.

2.                   Henricus Franciscus Bernardus Triebels, geb. Amsterdam 27.06.1846, commissionair, tr. Groningen 04.04.1877 Joanna Christina Brugman, geb. Groningen 30.04.1852, d.v. Joannes Christianus Brugman, sachoenmaker, en Harmanna Pluis.

3.                   Wilhelmus Johannes Antonius Triebels, geb. Amsterdam 08.09.1848, reiziger, tr. Amsterdam 07.09.1876 Elisabeth Scheepmaker, geb. Amsterdam 05.04.1849, d.v. Jean Pierre Scheepmaker, hovenier, en Susanna Elisabeth Hoffman.

4.                   dochter Triebels, geb. Amsterdam 14.05.1852.

Uit dit huwelijk:

5.                   Bernardus Johannes Josephus Triebels, geb. Amsterdam 21.01.1857, commissionair, tr. 1e Amsterdam 19.01.1882 Cornelia Wilhelmina Esman, geb. Rotterdam 20.08.1858, overl. Amsterdam 09.09.1884, d.v. Johannes Esman en Cornelia van Veen, bierhandelaarster (1882); tr. 2e Amsterdam 08.10.1885 Alida Wilhelmina Hendrika Maria Coppers, geb. Amsterdam 06.10.1858, d.v. Jacobus Wilhelmus Antonius Bernardus Coppers, bediende, en Maria Hendrika Vermolen.

6.                   Emma Wilhelmina Maria Triebels,geb. Amsterdam 05.11.1858, tr. Amsterdam 23.09.1880 Albertus Petrus Scholtz, geb. Amsterdam 14.06.1855, reiziger, z.v. Pieter Scholtz, kleermaker, en Cornelia Margaretha van Essen.

7.                   Bertha Josephina Maria Triebels, geb. Amsterdam 12.10.1860, tr. Amsterdam 01.06.1882 Cornelis Wilhelmus Zwanikken, geb. Amsterdam 04.06.1857, onderwijzer, z.v. Gerrit Zwanikken, bakker, en Jacoba Johanna Boermans.

8.                   Anna Maria Francisca Triebels, geb. Amsterdam 20.09.1862.

9.                   Johanna Maria Elisabeth Triebels, geb. Amsterdam 28.06.1864.

10.               Albertus Hermanus Josephus Triebels, geb. Amsterdam 07.04.1866, handelsreiziger, opgenomen in het Buitengasthuis te Amsterdam (27.07-19.08.1897).

11.               Johannes Henricus Antonius Triebels, geb. Amsterdam 25.11.1870, Roomsch Katholiek priester, overl. Bergen op Zoom 12.02.1906.

12.               Aloijsius Bernardus Constantinus Triebels, geb. Amsterdam 15.01.1874; volgt [1].

 

[4] Melchior Michael Triebels, geb. Nieuwenhagen ca. 1748/1749, linnenkoopman, overl. voor 1842; otr. 1e Amsterdam 15.11.1782|a| Alida Barenbrug, geb. Amsterdam ca. 1763, overl. voor 1813, d.v. Hendrik  Barenbrug; tr. 2e Nieuwer-Amstel 05.06.1813

[5] Anna Elisabeth Mans, ged. Amsterdam (Kerk De Posthoorn (rk)) 11.02.1783, winkelierster (1827), overl. voor 1840; tr. 2e Amsterdam 25.05.1827 Cornelis Pennekamp, ged. Amsterdam (Mozes- en Aäronkerk (rk)) 15.03.1778, timmerman, z.v. Hermanus Pennekamp en Christina Fedder.

     AB otr. 1e Amsterdam 18.01.1765|b| Hendrik Fokking, geb. Aaghuijsen|c| ca. 1737, w.s. begr. Amsterdam (Nieuwe Zijds Kapel) 26.06.1781.

     CP otr. 1e 02.08.1805 Maria Anna Triebels, geb. Amsterdam ca. 1781, overl. voor 1827, d.v. Hendrik Triebels.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Geertruida Maria Triebels, geb. Amsterdam 12.12.1815, tr. Amsterdam 29.01.1840 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 30.03.1857, ingeschr. Amsterdam 25.08.1857) Antonius Henricus Joannes Termars, geb. Amsterdam 27.08.1812, goudsmid, z.v. Henricus Bartholomeus Termars en Maria Francisca Siebelitz.

2.                   Petrus Johannes Triebels, geb. Amsterdam 17.10.1818; volgt [2].

 

Noten: |a| bruidegom Melchior, bruid wede Voeking; |b| bruid in akte Alyda Baarenbrug, tekent met Alida Barenbrug; |c| mogelijk Achthuizen.

 

[6] Jean Baptiste Etienne Duvergé, tr.

[7] Anna Constantina van der Maar.

Uit dit huwelijk:

1.                   Marianna Frederika Duvergé, geb. Amsterdam 25.09.1830; volgt [3].

 

[8] Melchior Triebels, tr.

[9] Joanna Römkens.

Uit dit huwelijk:

1.                   Melchior Michael Triebels, geb. Nieuwenhagen ca. 1748/1749; volgt [4].

2.                   Hendrik Triebels, overl. na 1782.

 

[10] Pieter Mans, geb. Amsterdam; tr. 1e Hendrina Gasteling, overl. voor 1758; otr. 2e Amsterdam 03.11.1758 Catharina van Warmeloo, geb. Amsterdam ca. 1728, overl. voor 1778; otr. 3e Amsterdam 10.07.1778

[11] Annaatje van den Berg, geb. Amsterdam ca. 1748.

     CvW otr. 1e Amsterdam 05.03.1745 Hendrik Poppelaer, geb. Amsterdam ca. 1720, overl. voor 1758, z.v. Anna Maria Homans.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Elisabeth Mans, ged. Amsterdam (Kerk De Posthoorn (rk)) 11.02.1783|a|; volgt [5].

2.                   Maria Petronella Mans, ged. Amsterdam (Kerk De Posthoorn (rk)) 09.07.1785, w.s. overl. na 1825.

 

Noten: |a| moeder Anna van den Berg.

 

[12] Duvergé

[13] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Jean Baptiste Etienne Duvergé; volgt [6].

 

[14] van der Maar

[15] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Constantina van der Maar; volgt [7].

 


terug naar Kwartierstaten Tilburgse hoogleraren