Gerardus Matheus Johannes Veldkamp (1921-1990)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Tilburgse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, mei 2020 (laatst herzien december 2020)

 


 

[1] Gerardus Matheus Johannes Veldkamp, geb. Breda 27.06.1921, econ.cand. (1946), promotie Tilburg 10.11.1949|a|, hoogleraar Leiden (1978-1986), hoogleraar Tilburg (1984-1986), Grootkruis ON, overl. Parijs 15.09.1990, verloofd Breda 29.12.1946 Maria Adriana Anna Clarijs, Riet, geb. Breda 23.08.1921, overl. ’s-Gravenhage 31.05.1994.
– Levensberichten GMJV: nl.wikipedia * parlement.com * brabantserfgoed.nl

 

Noten: |a|  proefschrift: Individualistische karaktertrekken in de Nederlandse sociale arbeidsverzekering : een critisch onderzoek naar de grondslagen der sociale arbeidsverzekering; promotor: F.J.H.M. van der Ven (1907-1999).

 

[2] Jacques Jacobus Hubertus Antonius Hendricus Veldkamp, geb. Breda 03.04.1880, bakovenbouwer (1944), overl. Breda 18.01.1944, tr.
[3] Anna Sophia Josephine Siebel, geb. Dorsten 04.03.1883, overl. Breda 22.02.1955.

Uit dit huwelijk:

1.                   * Antonius Gerhardus Jacques Veldkamp, geb. Bergen-Borbeck 21.05.1909.

2.                   * Theodor Bernhard Veldkamp, geb. Altenessen 21.08.1914.

3.                   Gerardus Matheus Johannes Veldkamp, geb. Breda 27.06.1921; volgt [1].

 

[4] Gerrit Veldkamp, geb. Breda 31.07.1851, timmerman, overl. Breda 14.05.1886, tr. Breda 10.02.1875

[5] Petronella Adriana de Glas, geb. Breda 05.11.1849, dienstbode (1875), overl. Breda 30.07.1916.

Uit dit huwelijk:

1.                   Matheus Gerardus Veldkamp, geb. Breda 30.01.1876, behanger, overl. Breda 29.01.1936, tr. Breda 30.05.1901 Anna Petronella Cecilia van den Akker, geb. Breda 29.06.1878, overl. Etten-Leur 03.03.1955, d.v. Michael van den Akker, timmerman, en Lucia Maria Bakx.

2.                   Maria Adriana Veldkamp, geb. Breda 28.08.1877, overl. Amersfoort 03.02.1952, tr. Amsterdam 08.12.1898 Adelbert Bernard Johannes Scheuter, geb. ’s-Gravenhage 03.10.1874, leerling-machinist (1898), overl. Amersfoort 20.07.1950, z.v. Adelbert Bernhard Johannes Scheuter, kleermaker (1898), geweermaker (1919), en Catharina van Leusden.

3.                   Cornelis Hendrikus Josephus Veldkamp, geb. Breda 30.11.1878, chemiker suikerfabriek (1907), fabrieksdirecteur (1945), overl. Maastricht 31.08.1945|b|, tr. Breda 13.05.1907 Anna Josepha Maria Brinkman, geb. Breda 05.04.1880, overl. Eindhoven 25.03.1939|a|, d.v. Hendrik Marinus Gerardus Brinkman, rentmeester, en Jacoba Hendrika Meulesteen.

4.                   Jacques Jacobus Hubertus Antonius Hendricus Veldkamp, geb. Breda 03.04.1880; volgt [2].

5.                   Gerhardus Theodorus Veldkamp, geb. Breda 17.06.1881, schoenmaker, tr. ’s-Gravenhage 15.06.1910 Teuna van Leenen, geb. Oud-Beijerland 19.09.1889, d.v. Dirk van Leenen, kaashandelaar, en Teuntje Boer.

6.                   Theodorus Johannes Veldkamp, geb. Breda 24.07.1882, boekbinder, overl. Breda 18.03.1958, tr. Breda 09.11.1914 Anna Antonia Joosen, geb. Breda 09.11.1889, overl. Breda 13.12.1948, d.v. Jacobus Johannes Joosen, smid, en Dijmphena van Laarhoven.

7.                   Johanna Cornelia Veldkamp, geb. Breda 13.12.1883.

8.                   Hendrikus Johannes Veldkamp, geb. Breda 02.01.1885.

 

Noten: |a| ook overl.akte Roosendaal en Nispen 1939 no.81; |b| ook overl.akte Roosendaal en Nispen 1945 no.281.

 

[6] Anton Siebel, overl. voor 1955, tr.

[7] Sophia Helmus, overl. voor 1955.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Sophia Josephine Siebel, geb. Dorsten|a| 04.03.1883; volgt [3].

 

Noten: |a| nu in Kreis Recklinghausen, Region Münsterland, Bundesland Nordrhein-Westfalen.

 

[8] Gerke Veldkamp, ged. Vledder 09.08.1807, dagloner (1845,1851), houtzager (1870), overl. Breda 31.01.1882, tr. Breda 20.05.1845

[9] Maria de Kort, ged. Ginneken (rk) 22.02.1808, tapster (1845), overl. Breda 12.03.1880; tr. 1e Breda 25.02.1830|a| Joseph Breitenmoser, geb. Mulruthe (Zwitserland){?} ca. 1795/1796, sjouwer (1830), overl. Breda 03.01.1836, z.v. Jacob Breitenmoser en Maria Barbara Burgin.

Uit het huwelijk Breitenmoser-de Kort:

1.                   Jacobus Breitenmoser, geb. Breda 28.02.1830.

2.                   Cornelia Breitenmoser, geb. Breda 15.08.1832, overl. ’s-Hertogenbosch 20.03.1898, tr. Breda 22.03.1858 Jan Bajens, geb. Vlissingen 17.10.1828, dagloner, overl. Breda 24.11.1905, z.v. Aarnout Bajens, smid, en Catharina van der Meulen.

Kinderen van Maria (erkend en gewettigd bij het huwelijk in 1845):

3.                   Cornelis de Kort, later Veldkamp, geb. Breda 23.10.1836, houtzager, overl. Breda 27.06.1910, tr. Breda 08.11.1883 Elisabeth Dusamos, geb. Ginneken 24.08.1834, overl. na 1910, d.v. Abraham Dusamos en Maria Wagemakers.

4.                   Wilhelmina de Kort, later Veldkamp, geb. Breda 17.01.1841, winkelierster (1874), overl. Breda 26.01.1917, tr. 1e Breda 24.08.1870 Cornelis Adrianus van Overbeek, geb. Breda 19.01.1843, dagloner, overl. Breda 15.05.1873, z.v. Wijnand van Overbeek en Maria van Dongen; tr. 2e Breda 09.12.1874 Antonius Johannes Ripson, geb. Breda 21.10.1849, stadsarbeider, overl. Breda 01.06.1911, z.v. Christiaan Ripson en Adriana Vlamings.

5.                   Johannes de Kort, later Veldkamp, geb. Breda 11.11.1843.

Uit het huwelijk Veldkamp-de Kort:

6.                   Gerrit Veldkamp, geb. Breda 12.08.1847, overl. Breda 31.03.1850.

7.                   Gerrit Veldkamp, geb. Breda 31.07.1851; volgt [4].

 

Noten: |a| ‘kunnende den bruidegom zoo van het aanwezen als overlijden zijner ouders of grootouders niet doen blijken, wijl hij van de eerste in zijne vroege jeugd is verlaten en de laatste nimmer heeft gekend en de plaats ignoreren waar zij zich met er laatste woon hebben opgehouden of waar zij zouden kunnen gestorven zijn’ (huw.akte Breda 1830 no.19).

 

[10] Matheus de Glas, geb. Breda 06.08.1818, kleermaker, overl. Breda 09.02.1903, tr. Breda 26.05.1845

[11] Catharina Theodora Ingenhoven, geb. Breda 13.04.1819, dienstmeid (1845), overl. Breda 08.06.1897.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrica de Glas, geb. Breda 20.03.1846, overl. Breda 29.03.1911, tr. Breda 30.05.1877 Andreas Antonius Jacobus Hubertus Quiten, geb. Roermond 02.01.1848, overl. Roermond 09.03.1915, z.v. Jacobus Hubertus Quiten, barbier, en Maria Elisabeth Hubertina Platzbeecker.

2.                   Johannes Theodorus de Glas, geb. Breda 02.10.1847, overl. Breda 08.02.1851.

3.                   Petronella Adriana de Glas, geb. Breda 05.11.1849; volgt [5].

4.                   Johannes Theodorus de Glas, geb. Breda 11.10.1851, kleermaker, overl. Breda 13.09.1926.

5.                   Maria Johanna de Glas, geb. Breda 11.05.1854, overl. Breda 21.03.1916, tr. Breda 11.10.1886 Casper Albertus Vos, geb. Tiel 18.01.1848, wachtmeester der cavallerie (1886), overl. Ginneken en Bavel 03.11.1937, z.v. Dirk Vos, schoenmaker, en Maria Emerentia van den Berg.
     CAdV tr. 2e Breda 25.07.1918 Maria Adriana Bernardina Koch, geb. Breda 24.07.1875, overl. Breda 15.10.1957, d.v. Bernardus Koch, gouddraadtrekker, en Jacoba Cornelia Beuming.

6.                   Anna Carolina de Glas, geb. Breda 11.01.1857, overl. Breda 03.02.1940.

7.                   Cornelis Antonius de Glas, geb. Breda 20.05.1859, overl. Breda 26.09.1861.

 

[12] Siebel

[13] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Anton Siebel; volgt [6].

 

[14] Helmus

[15] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Sophia Helmus; volgt [7].

 

[16] Sijmen Gerken Veldkamp, geb. ca. 1760, boerenknecht te Onna (1813), ingek.lidmaat Noordwolde en Boyl 11.02.1818 (att. van Steenwijk), overl. Noordwolde (Weststellingwerf) 25.09.1823|b||c|, tr. Vledder 13.05.1804

[17] Geessien Jans Vledder, ook Fledder, geb. Donkerbroek ca. 1773, arbeidster, ingek.lidmaat Noordwolde en Boyl 11.02.1818 (att. van Steenwijk), overl. Uffelte (Havelte) 22.08.1833, d.v. Jan Vledder en Wummegien Jans.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jantje Veldkamp, ged. Vledder 07.10.1804, arbeidster, tr. Havelte 06.02.1837 Gerrit Soetevent, geb. Havelte 22.08.1784, arbeider, overl. Havelte 05.01.1872, z.v. Jan Gerrits Soetevent en Annegien Ariens Modderman.
     GS tr. 1e Wubbegien Pijpot, geb. Ruinen 29.03.1790, arbeidster, overl. Uffelte (Havelte) 13.02.1835, d.v. Hendrik Hendriks en MarchienRoelofs.

2.                   Gerke Veldkamp, ged. Vledder 09.08.1807; volgt [8].

3.                   Wolter Veldkamp, geb. Steenwijkerwold 28.11.1813|a|, lidmaat Noordwolde en Boyl xx.05.1850, tr. 1e Weststellingwerf 30.12.1841 Wijbegien Berkenbosch, geb. Oldeholtpade (Wolvega) 28.07.1812, overl. Weststellingwerf 14.06.1845, d.v. Roelof Martens Berkenbosch en Grietje Wolters; tr. 2e Weststellingwerf 19.01.1848 Jantjen Jonkers, geb. Elsloo ca. 1797, d.v. Dirk Jans Jonkers en Antjen Sijen.
     JJ tr. 1e Ooststellingwerf 19.07.1829 Dirk de Groot, geb. Rottevalle ca. 1805, z.v. Rinze Hendriks de Groot en Richtje Dirks.

 

Noten: |a| ‘zijnde deze akte te alhier te laat, edoch ingevolge besluit van Z.K.H. in dato 16.02.1814 geinsereerd in Staatsblad no.26 aangegeven’, vader in akte Veldkamp, tekent met Veltkamp (geb.akte Steenwijkerwold 25.03.1814 no.19); |b| register lidmaten Noordwolde en Boyl; |c| overl. 24.09 (overl.akte Weststellingwerf 1823 no.89; niet beschikbaar bij Alle Friezen).

 

[18] Antonius de Kort, geb. Ginneken en Bavel ca. 1778/1781/1782, journalier (1811), arbeider (1816,1820), overl. Ginneken en Bavel 11.06.1820, z.v. Cornelis de Kort en Maria Verschueren; tr. Princenhage (Martinusparochie) 08.05.1803

[19] Cornelia Vermeeren, geb. Rijsbergen ca. 1773, overl. Breda 10.07.1831|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna de Kort, ged. Ginneken (rk) 08.06.1805|c|, overl. Breda 29.01.1848.

2.                   Maria de Kort, ged. Ginneken (rk) 22.02.1808; volgt [9].

3.                   Jeanne Cornelie de Kort, ook Johanna Cornelia, geb. Ginneken en Bavel 02.08.1811, overl. Breda 06.02.1877, tr. Breda 16.01.1834 Philip Gerrit Heijdelman, geb. Amsterdam 09.12.1805, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 22.12.1805, schutter bij het eerste bataillon der Vierde Afdeling Zuid-Hollandsche Schutterij in garnizoen te Breda (1834), overl. Dordrecht 24.04.1873|b|, z.v. Philip Heijdelman en Kato van Haften.

4.                   Cornelis de Kort, geb. Ginneken en Bavel 18.08.1816, schoenmaker, overl. Breda 22.02.1891, tr. Breda 02.05.1844 Jacoba Massar, geb. Oudenbosch 24.12.1812, dienstmeid (1844), overl. Breda 19.07.1889, d.v. Cornelis Massar en Teuntje Heijblom.

 

Noten: |a| ‘de ouders aan de komparanten onbekend’ (overl.akte Breda 1831 no.317); |b| overledene Philippus Gerrit Hijdelman; |c| moeder Voormeeren.

 

[20]

[21] Hendrica de Glas, ook Henrica, geb. Breda 07.08.1792, breidster (1845), overl. Breda 19.03.1863, d.v. Franciscus de Glas en Engelina Hendrikx.

Uit dit huwelijk:

1.                   Matheus de Glas, geb. Breda 06.08.1818|a|; volgt [10].

 

Noten: |a| aangifte door Gerardus Hendriks, opperman (geb.akte Breda 1818 no.209).

 

[22] Josephus Ingenhoven, geb. Breda 01.05.1797, kleermaker, overl. Breda 16.01.1864|a|, z.v. Joannes Theodorus Ingenhoven en Joanna Elisabeth Timp; tr.

[23] Johanna van Hooijdonk, geb. Teteringen ca. 1793/1794/1795/1798/1801, overl. Breda 21.11.1872|b|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Catharina Theodora Ingenhoven, geb. Breda 13.04.1819; volgt [11].

2.                   Johannes Theodorus Ingenhoven, geb. Breda 15.10.1820, kleermaker (1845,1848), tr. Breda 13.01.1848 Pieternella van Tilburgh, geb. Breda 28.09.1829, overl. Breda 07.04.1886, d.v. Johannes van Tilburgh, tuinman, en Elisabeth Boordmans.

3.                   Adrianus Franciscus Ingenhoven, geb. Breda 23.03.1823, koetsier (1854), postillon (1869), overl. ’s-Gravenhage 20.04.1869, tr. ’s-Gravenhage 04.10.1854 Maria Bom, geb. ’s-Gravenhage ca. 1822/1823, dienstbode (1854), overl. ’s-Gravenhage 15.04.1885, d.v. Johannes Bom, schoenmaker, en Catharina Haring.

4.                   Karel Joseph Ingenhoven, geb. Breda 15.12.1825, kleermaker, overl. Breda 02.04.1874, tr. Breda 19.10.1857 Cornelia van Dongen, geb. Oosterhout 27.09.1822, dienstmeid (1857), overl. Breda 16.01.1906, d.v. Johannes van Dongen en Catharina van Diessen.

5.                   Pieternella Ingenhoven, geb. Breda 31.08.1828, dienstmeid (1855), overl. Breda 05.09.1880, tr. Breda 04.06.1855 Jacobus Roelands, geb. Teteringen 15.11.1829, herbergier (1855), koetsier (1899), overl. Breda 03.11.1899, z.v. Adriaan Roelands, hovenier, en Petronella van Woestenbergh, hovenierster.

6.                   Wilhelmus Ingenhoven, geb. Breda 20.06.1831, kleermaker, overl. Breda 10.01.1892, tr. Breda 01.07.1861 Catharina Heijne, geb. Breda 18.04.1837, overl. Breda 03.11.1916, d.v. Adrianus Heijne en Henrica Soetermans.

7.                   Lambertus Ingenhoven, geb. Breda 20.02.1835, kleermaker, overl. ’s-Gravenhage 02.09.1896, tr. ’s-Gravenhage 08.10.1879 Josina Koens, geb. ’s-Gravenhage 17.06.1854, overl. ’s-Gravenhage 26.11.1943, d.v. Mattheus Adrianus Koens en Josina Klarenbeek.

 

Noten: |a| oud 76 jaar, geen ouders vermeld (overl.akte Breda 1864 no.27); |b| oud 74 jaar, geen ouders vermeld (overl.akte Breda 1872 no.396).

 

[24] Siebel

[25] NN

 

[26] NN

[27] NN

 

[28] Helmus

[29] NN

 

[30] NN

[31] NN

 


terug naar Kwartierstaten Tilburgse hoogleraren