François de Vries (1884-1958)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Tilburgse hoogleraren en enkele andere markante figuren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, mei 2020 (laatst herzien augustus 2022)

 


 

[1] François de Vries, Frans, geb. Groningen 02.05.1884, mr., promotie Groningen 1910|a|, lector, later hoogleraar NEH Rotterdam (1913-1945), hoogleraar Amsterdam UvA (1945-1954)|b|, eredoctoraat Tilburg 21.11.1953|c|, overl. Amsterdam 15.06.1958, tr. ’s-Gravenhage 13.07.1916 jkvr. Pauline Geertruida de Savornin Lohman, geb. ’s-Gravenhage 15.08.1890, overl. Zeist 18.08.1968, d.v. jhr. Witius Hendrik de Savornin Lohman (1864-1932), mr., president Hoge Raad der Nederlanden, en Emelia Pauline Hovij.
– Levensberichten FdV: nl.wikipedia * BWN * parlement.com
– Levensbericht WHdSL: nl.wikipedia
– Prof. F. de Vries Stichting: nl.wikipedia

 

Noten: |a| stellingen; |b| De taak der theoretische economie. – Intreerede Amsterdam UvA 19.11.1945; De organisatie van het economisch leven. – Afscheidscollege Amsterdam UvA 1954; |c| erepromotor: M.J.H. Cobbenhagen (1893-1954).

 

[2] Lambertus de Vries, geb. Groningen 05.08.1850, lakenhandelaar (1879,1880), koopman (1882,1886), lakenhandelaar (1888), manufacturier (1890), koopman (1892), manufacturier (1916), koopman (1923), overl. Putten 05.03.1929, begr. Groningen (Noorderbpl.) 09.03.1929, tr. Groningen 27.08.1879
[3] Anna Maria Cornelia Daubanton, geb. Amsterdam 25.04.1851, overl. Groningen 28.06.1914.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hermannus de Vries, Herman, geb. Groningen 18.06.1880, tr. Antwerpen 23.02.1911 Marie Thérese Josephine Hubertine Coomans. [Fribourg 1914].

2.                   Carolina Johanna de Vries, geb. Groningen 13.03.1882, overl.  na 1951, tr. Groningen 14.04.1908 Dirk Ansko Cornelis van den Hoorn, geb. Buiksloot 11.03.1879, tandarts, overl. Haarlem 04.02.1951, z.v. Batavius Bernardus van den Hoorn, predikant te Domburg (1908), en Tjitske de Boer.

3.                   François de Vries, geb. Groningen 02.05.1884; volgt [1].

4.                   Anna Maria Cornelia de Vries, geb. Groningen 11.09.1886, overl. Rotterdam 10.05.1951, tr. Groningen 03.04.1923 Jan Dirk Boerkoel, geb. Haarlem 08.07.1889, dominee, predikant te Velsen (1921-1927) en Watergraafsmeer (1927-1950), erelid van het studentencorps Vides Qeaerit Intellecticum van de Theologische Hogeschool van de Gereformeerde Kerken te Kampen, overl. Ede 20.07.1973, begr. Ede (Alg.Bpl.) 24.07.1973, z.v. Jan Pieter Boerkoel, meesterknecht bij de gemeentereiniging (1889), directeur van een gemeentereinigings- en ontsmettingsdienst (1923), en Maria de Jong.

5.                   Lambertus de Vries, geb. Groningen 08.08.1888, overl. na 1914.

6.                   Hillegonda Hester de Vries, geb. Groningen 18.05.1890, overl. Almelo 11.10.1978, tr. Groningen 13.12.1916 Jan Woltjer, geb. Amsterdam 03.08.1891, observator aan de sterrenwacht te Leiden (1916), promotie Leiden 1918|b|, lector Leiden (1919), overl. Leiden 28.01.1946, z.v. Jan Woltjer (1849-1917) en Marchien Janssonius (1851-1919).
– Levensberichten JW: nl.wikipedia * en.wikipedia

– Het echtpaar Woltjer-Janssonius vormt tevens de kwartieren [4]/[5] in de Kwartierstaat Herman Jan Woltjer (1911-1990), hoogleraar Twente.

7.                   Jean David de Vries, geb. Groningen 26.02.1892, manufacturier (1916), grossier in manufacturen (1918). [Stockholm 1919]

8.                   levenloze zoon, Groningen 29.03.1894.

9.                   Bertha Dorothea de Vries, geb. Groningen 29.03.1894, overl. na 1948, tr. Groningen 27.03.1918 Johannes van der Elst, geb. Groningen 16.03.1888, leraar (1918), rector van het Christelijk Lyceum te Haarlem (1930-1948), OON, overl. Haarlem 13.12.1948, begr. Heemstede (Alg.Bpl.) 17.12.1948, z.v. Pieter van der Elst, districtsinspecteur bij de Staatsspoorwegen, en Geertruida Wijnanda Wuestenenk.
– Levensbericht JvdE: Jaarboek Haerlem 1948, pp.36-38 met foto.

10.               Cornelis Wilhelmus de Vries, geb. Groningen 25.12.1895.

 

[4] Harmannus de Vries, geb. Groningen 18.06.1825, koopman (1846,1848), commissionair (1850,1879), makerlaar (1881), koopman (1890), overl. Groningen 08.03.1890; tr. 2e Groningen 22.04.1857 Hillegonda Hester Doorenbos, geb. Groningen 22.01.1819, overl. Groningen 24.12.1895, d.v. Jan Doorenbos (ca.1776-1844) en Titia Abbas (1779-1843); tr. 1e Emden 21.06.1846

[5] Antje de Weerth, geb. Emden ca. 1824, overl. Groningen 09.12.1855.

     HHD tr. 1e Groningen 22.07.1844 Frederik Hindrik Janssonius, geb. Groningen 12.03.1820, koopman (1844,1851), overl. Groningen 21.10.1853, z.v. Pieter Kornelis Janssonius (ca.1780-1826) en Margje Roelofs Bennink (1786-1855).
– Het echtpaar Janssonius-Doorenbos vormt tevens de kwartieren [10]/[11] in de Kwartierstaat Herman Jan Woltjer (1911-1990), hoogleraar Twente.

Uit dit huwelijk:

1.                   Klaas Lambert de Vries, geb. Groningen 26.12.1848.

2.                   Lambertus de Vries, geb. Groningen 05.08.1850; volgt [2].

3.                   Warner de Vries, geb. Groningen 22.05.1852.

4.                   Wobbina de Vries, geb. Groningen 25.04.1854, overl. Zaltbommel 05.03.1932, tr. Groningen 25.05.1881 Jan Herman Huijskes, geb. Groenlo 28.08.1855, manufacturier (1881), koopman (1928), overl. Zaltbommel 05.12.1928, z.v. Jan Herman Huijskes, Koopman (1855), manufacturier (1881), en Anna Elizabeth Huijskes.

 

[6] François Daubanton, geb. Amsterdam 15.03.1825, fabrikant (1850), hoedenmaker (1853), predikant bij de Waalsch Hervormde Gemeente te Groningen (1893), overl. Groningen 25.09.1893, otr. Amsterdam 04.07.1850

[7] Johanna Carolina Poensen, geb. Amsterdam 03.02.1826, overl. Groningen 23.01.1890.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Maria Cornelia Daubanton, geb. Amsterdam 25.04.1851; volgt [3].

2.                   François Elbertus Daubanton, geb. Amsterdam 05.02.1853, promotie Lausanne 1878, predikant te Zwolle (1879), eredoctoraat Utrecht 22.06.1886|f|, hoogleraar Utrecht (1903-1920), overl. Utrecht 06.12.1920, begr. Utrecht (Nwe Kerkhof) 09.12.1920, tr. Leiden 28.05.1879 Catharina Maria Dros, geb. Leiden 06.10.1857, overl. Utrecht 30.11.1938, begr. Utrecht (2e Alg.Bpl. Kovelswade) 03.12.1938, d.v. Dirk Cornelis Dros en Maria Elisabeth Tieleman.

3.                   Bertha Dorothea Daubanton, geb. Amsterdam 15.02.1854, overl. Utrecht 16.01.1942, tr. Groningen 27.12.1907 Leendert Abraham van Melle, geb. Wissenkerke 26.01.1867, leraar aan het Christelijk Gymnasium te Utrecht (1907), overl. Utrecht 30.09.1963, z.v. Jannis Jacobus van Melle (1829-1911) en Barbara Tannetje van Noppen (1827-1903).
     LAvM tr. 2e na 1952 Elizabet den Burger, geb. Werkhoven 25.04.1891, overl. Utrecht 30.07.1964, d.v. Nicolaas Leonardus den Burger, predikant, en Woutrina Serton.
     EdB tr. 1e Utrecht 09.09.1919 Geerard Mol, geb. ’s-Heer Arendskerke 24.10.1885, predikant, overl. Heemstede 28.07.1952, z.v. Pieter Mol, smid, en Aaltje Verburg.

4.                   Jean David Daubanton, geb. Amsterdam 18.12.1856, student geneeskunde Utrecht 24.04.1876, student geneeskunde Leiden 04.10.1876, student geneeskunde Groningen 21.01.1879, promotie Groningen 1884|e|, medicinae doctor, overl. Hilversum 23.03.1931, begr. Hilversum (Nwe Alg. Bpl. Boschdrift) 26.03.1931, tr. 1e Groningen 15.01.1885 Adelgunde Christine Thomassen à Thuessink van der Hoop, geb. Groningen 26.08.1851, overl. ’s-Gravenhage 20.11.1902|c||d|, d.v. Evert Jan Thomassen à Thuessink van der Hoop, mr., officier van justitie, en Willemina Elisabeth de Ranitz; tr. 2e Rotterdam 20.07.1905 Jacoba Martha van Oordt, geb. Rotterdam 16.02.1862, overl. Hilversum 01.09.1943, begr. Hilversum (Bpl. Boschdrift) 04.09.1943, d.v. Hendrik Willem Adriaan van Oordt, suikertraffinadeur, en Ida Wijnkes.

5.                   Cornelia Wilhelmina Daubanton, geb. Amsterdam 16.12.1858, student letteren Groningen 31.12.1884, tr. Groningen 06.12.1894 Edwin Friedrich Emil Richard Schneider, geb. Hildburghausen|b| 10.05.1857, predikant, z.v. Richard Schneider, leraar gymnasium, en Mathilde Elise Marie Christiane Nonne.

6.                   Carolina Johanna Daubanton, geb. Amsterdam 01.12.1860, student letteren Groningen 31.12.1884.

7.                   Johannette Elisabetta Daubanton, geb. Amsterdam xx.08.1863, overl. Amsterdam 21.12.1863.

8.                   Johannetta Elisabeth Daubanton, geb. Amsterdam 02.09.1866, overl. Wolfheze (Renkum) 04.03.1956, begr. Wageningen (Alg.Bpl. Diedenweg) 07.03.1956, tr. Groningen 02.08.1900 Marinus Anthonie van Melle, geb. Wissenkerke 25.03.1872, promotie Amsterdam UvA 15.05.1900|a|, geneesheer, hoogleraar Amsterdam UvA (1901-1906), overl. Amsterdam 27.02.1906, z.v. Jannis Jacobus van Melle (1829-1911) en Barbara Tannetje van Noppen (1827-1903).
– Levensbericht MAvM: nl.wikipedia

 

Noten: |a| proefschrift: Over aphasie; promotor: C. Winkler (1855-1941); |b| Bundesland Thüringen; |c| Thuesink (overl.akte ’s-Gravenhage 1902 no.2990); |d| ook overl.akte Rotterdam 1902 fol.s073v; |e| proefschrift: Exenteratio bulbi volgens Dr. Mulder; |f| erepromotor: J.J.P. Valeton (1848-1912).

 

[8] Lambertus de Vries, ged. Groningen 09.10.1778, kleermaker, overl. Groningen 07.05.1835; tr. 1e Maria Alagonda Lieftink, geb. Groningen ca. 1750, overl. Groningen 08.08.1815, d.v. Franciscus Lieftink en Anna Sombergen; tr. 2e Groningen 12.10.1815 Jakoba Engelina Janssen, ged. Groningen 12.01.1781, overl. Groningen 03.08.1822, d.v. Albert Janssen, beeldhouwer, en Berendina Rozeboom; tr. 2e Groningen 08.08.1823

[9] Wobbiggien van Mere, ged. Groningen 07.07.1799, overl. Groningen 08.01.1877; tr. 2e Groningen 04.11.1836 Frerich de Weerth, geb. Larrelt|a| 25.07.1800, sociëteitshouder (1836), koffiehuishouder (1837), overl. Grtoningen 11.01.1861, z.v. Jakob Klaassen de Weert, smid, en Reentje Fransen Terviel.

Uit het huwelijk de Vries-Janssen (gewettigd?):

1.                   Johanna Arentina de Vries, ged. Breda 10.04.1805, overl. Groningen 11.02.1835, tr. Groningen 29.11.1832 Lambertus Ekkart, geb. Groningen 05.04.1805, overl. Groningen 02.03.1856, z.v. Adam Ekkart, koopman, en Elisabet Smit.

Uit het huwelijk de Vries-van Mere:

2.                   Harmannus de Vries, geb. Groningen 01.03.1824, overl. Groningen 04.11.1824.

3.                   Harmannus de Vries, geb. Groningen 18.06.1825; volgt [4].

4.                   Engelbertus de Vries, geb. Groningen 07.05.1828, overl. Groningen 12.06.1897, tr. Rotterdam 12.11.1856 Cornelia Elizabeth van Binsbergen, geb. Rotterdam 31.01.1828, overl. Groningen 11.07.1893, d.v. Pieter van Binsbergen en Wilhelmina Roozenraad.

5.                   Elsje de Vries, geb. Groningen 20.03.1831, overl. Groningen 12.06.1833.

6.                   Johanna de Vries, geb. Groningen 28.03.1833.

Uit het huwelijk de Weerth-van Mere:

7.                   Jacobus de Weerth, geb. Groningen 05.06.1837, overl. Groningen 07.12.1841.

 

Noten: |a| nu Stadtteil van Emden, Bundesland Niedersachsen.

 

[10] Klaas Jacobs de Weerth, bakker (1848), overl. [Emden] tussen 1855 en 1891, tr.

[11] Marijke Warners, overl. [Emden] tussen 1855 en 1891.

Uit dit huwelijk:

1.                   Warner de Weerth, geb. Emden ca. 1819/1820, koopman en winkelier (1848), winkelier (1862), overl. Alkmaar 16.04.1891, tr. Alkmaar 09.01.1848 Trijntje Bloem, geb. Alkmaar ca. 1826, overl. Alkmaar 15.10.1862, d.v. Jacob Bloem en Catharina de Vries.

2.                   Antje de Weerth, geb. Emden|a| ca. 1824; volgt [5].

 

Noten: |a| Region Ostfriesland, Bundesland Niedersachsen.

 

[12] Franciscus Daubanton, ged. Amsterdam (Kerk Stadhuis van Hoorn (rk)) 12.03.1799, kantoorbediende (1825,1830), marktmeester en ontvanger der veemarkten (1846,1850), ambtenaar (1863), overl. Amsterdam 01.10.1874; tr. 2e Amsterdam 19.05.1830 Cornelia Wolff, geb. Amsterdam 20.08.1803, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 21.08.1803, overl. Amsterdam 20.09.1860, d.v. Georg Wolff en Cornelia Evenblij; tr. 3e Amsterdam 08.01.1863 Johannetta Elisabeth Overdijk, geb. Harlingen 17.06.1811, overl. Amsterdam 11.05.1872, d.v. Klaas Overdijk, koopman, en Annetta Metzlar; tr. 1e Amsterdam 02.03.1825|a|

[13] Anna Maria Maan, geb. Amsterdam 30.05.1804, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 10.06.1804, overl. Amsterdam 09.08.1829.

     JEO tr. 1e Amsterdam 04.04.1850 Teunis Schut, geb. Amsterdam 27.04.1798, ged. Amsterdam (Hersteld Evangelisch-Lutherse Kerk) 29.04.1798, commies bij de stedelijke belasting (1828), ambtenaar (1841,1850), overl. Amsterdam 23.02.1852, z.v. Barent Schut en Catharina Aalheijt Steennek.

     TS tr. 1e Amsterdam 16.07.1828 Marie Anne Danneman, geb. Amsterdam 17.01.1797, ged. Amsterdam (Oude Waalse Kerk) 22.01.1797, overl. voor 1841, d.v. Jean Dirk Danneman, chirurgijn, en Anne Judith Audebert; tr. 2e Amsterdam 13.10.1841 Martha Maria Oordenbag, geb. Amsterdam 26.12.1804, ged. Amsterdam (Herstel Evangelisch-Lutherse Kerk) 09.01.1805, dienstbaar (1841), overl. voor 1850, d.v. Dirk Oordenbag, waagdrager, en Maria Magdalena Dupont.
     MMO tr. 1e Amsterdam 27.05.1829|b| Gerardus Roelofs, geb. 21.10.1795, ged. Amsterdam (Hersteld Evangelisch-Lutherse Kerk) 28.10.1795, zeilmakersknecht, overl. voor 1841, z.v. Carel Roelofs, scheepstimmerman, en Catharina Naastepad.

Uit het huwelijk Daubanton-Maan:

1.                   François Daubanton, geb. Amsterdam 15.03.1825; volgt [6].

2.                   Ellebertus Daubanton, geb. Amsterdam 16.12.1826, zeevarensgezel, 3de stuurman aan boord van het barkschip A.R. Falck, overl. (‘door een ongelukkig toeval’) Alblasserdam 21.07.1846.

Uit het huwelijk Daubanton-Wolff (moeder ook Wolf):

3.                   Gerrit Jacobus Daubanton, geb. Amsterdam 15.01.1837, tr. Utrecht 13.03.1862 Helena Frederika Greebe, geb. Schoonrewoerd 30.07.1831, d.v. Pieter Greebe en Elisabeth Catharina van der Miede Bakker.

 

Noten: |a| bruidegom Boogaert, bij vonnis Rechtbank van Eerste Aanleg 03.10.1826 gewijzigd in Daubanton (huw.akte Amsterdam 1825 reg.1 fol.62v); |b| bruidegom ged. 28.09 (huw.akte Amsterdam 1829 reg.1 fol.165) .

 

[14] Carel Poensen, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 05.10.1785, provoost in het werkhuis (1825), overl. Angeren (Bemmel) 21.10.1859; tr. Amsterdam 15.06.1825

[15] Maria Theodora Lapidoth, geb. Vianen 02.07.1792, ged. Vianen 28.03.1805, overl. Arnhem 01.12.1876|c|, d.v. Christiaan Nicolaas Lapidoth en Christina Johanna de Jonge.

Uit dit huwelijk:

1.                   Elsje Poensen, geb. Amsterdam 29.05.1829, overl. Arnhem 23.09.1883, tr. Amsterdam 04.06.1857 Jan Jacobus Janse, geb. Amsterdam 13.08.1823, hoedenmaker, overl. na 1883, z.v. Jeremias Janse en Jacoba la Fevre.

2.                   Johanna Carolina Poensen, geb. Amsterdam 03.02.1826; volgt [7].

3.                   Johannes Poensen, geb Amsterdam 26.02.1831, behanger (1860), firmant van Hock & Poensen.

4.                   Carel Poensen, geb. Amsterdam 09.05.1836, behanger (1860), hoogleraar Delft, OON, overl. ’s-Gravenhage 07.02.1919, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 11.02.1919, otr. Amsterdam 07.06.1860, tr. Amsterdam 21.06.1860 Maria Catharina Westrik, geb. Amsterdam 10|18.08.1830, overl. ’s-Gravenhage 23.11.1909, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 26.11.1909, d.v. Willem Westrik en Rijkje Catharina Westrik.

 

Noten: |b| overledene Karel Ponsen, vader Maggiel, e.v. Lapidolts (overl.akte Bemmel 1859 no.117); |c| overledene Lappidot, geb. Utrecht (overl.akte Arnhem 1876 no.865).

 

[16] Harm de Vries, koopman, overl. voor 1815, tr.

[17] Elsje Heins, overl. voor 1815.

Uit dit huwelijk:

1.                   Lambertus de Vries, ged. Groningen 09.10.1778; volgt [8].

 

[18] Klaas van Mere, hoedenmaker, ‘zedert twintig jaar absent’ (1823), otr. Groningen 23.02.1799|a|, tr. Groningen 17.03.1799|b|

[19] Roelfien Remmers, geb. Wierum ca. 1771, overl. Groningen 17.01.1830|c|, d.v. Harm Remmers, kastelein, en Wobbechien Klaassens.

Uit dit huwelijk:

1.                   Wobbiggien van Mere, ged. Groningen 07.07.1799; volgt [9].

 

Noten: |a| bruidegom van Meeven, tr. 16.03 (Ondertrouwboek Groningen 1799-1803); |b| bruidegom van Meeven (Trouwboek Groningen 1796-1803; |c| ‘gesepareerde ehevrouw van Klaas van Meeven’ (overl.akte Groningen 1830 no.44).

 

[20] de Weerth

[21] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Klaas Jacobs de Weerth; volgt [10].

 

[22] Warners

[23] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Marijke Warners; volgt [11].

 

[24]

[25] Anna Margarita Boogaart; en Franciscus Daubanton.

Kind:

1.                   Franciscus, ged. Amsterdam (Kerk Stadhuis van Hoorn (rk)) 12.03.1799|a|; volgt [12].

 

Noten: |a| ‘bapt. Franciscus, filius illegitimus Anna Margaritae Boogaart et ut dictur Francisci Daubanton’.

 

[26] Ellebertus Maan, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 19.08.1770, begr. Amsterdam (Westerkerk) 03.03.1808, z.v. Willem Maan en Geertruij Vorsselman; otr. Amsterdam 23.09.1796|a|

[27] Anna Sophia van Dijk, ged. Amsterdam (Westerkerk) 03.09.1773, overl. na 1810, d.v. Gerrit van Dijk en Neeltje van Dorsten.

Uit dit huwelijk:

1.                   Geertruijda Wilmina Maan, ook Geertruijda Willemina, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 19.01.1800, begr. Amsterdam (Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof) 04.02.1804|b|.

2.                   Neeltie Maan, geb. Amsterdam 10.11.1801, ged. Amsterdam (Westerkerk) 22.11.1801.

3.                   Anna Maria Maan, geb. Amsterdam 30.05.1804, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 10.06.1804; volgt [13].

 

Noten: |a| bruidegom in akte Elbertus, tekent met Ellebertus; |b| vader Elbertus.

 

[28] Machiel Poensen, geb. Harderwijk ca. 1750, overl. tussen 1804 en 1825, otr. Amsterdam 09.05.1777

[29] Elsje van Montfoort, geb. Woerden ca. 1745, overl. tussen 1804 en 1825.

– Er is een Michiel, ged. Harderwijk 20.10.1747, z.v. Jan Poenis, ook Poenissen, en Johanna Bos, ook Bosch.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Christoffel Poenessen, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 18.03.1778, otr. 1e Amsterdam 27.04.1804|a| Anna Maria Hotze, geb. Amsterdam ca. 1774, overl. voor 1840; tr. 2e Amsterdam 24.06.1840 Maria Fredirika Elliot, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 05.10.1788, koffienering doende (1850), d.v. Frederik Lambertus Elliot en Elisabeth Meijer.
     MFE tr. 1e Petrus Lourens Steenbergen, overl. voor 1840; tr. 3e Amsterdam 29.05.1850 Jan Kruger, geb. Bunschoten ca. 1794, tuinman, z.v. Hendrik Peterse Kruger en Jannetje Malestein.
     JK tr. 1e Wilhelmina Hogenberk, overl. voor 1850.

2.                   Johanna Poenessen, ook Poensen, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 27.03.1780, otr. Jisp 25.07.1804, otr. Amsterdam 27.07.1804, tr. Jisp 20.08.1804 Fredrik Harshagen.
     FH tr. 1e Geertruij van Santen, overl. voor 1804.

3.                   Carel Poensen, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 05.10.1785; volgt [14].

 

Noten: |a| bruidegom Johannes Ponsen.

 

[30] Salomon Lapidoth, later Christiaan Nicolaas Lapidoth, geb. Amsterdam 08.08.1750, ged. Vianen 28.03.1805|a|, overl. IJsselstein 26.01.1825, z.v. Benjamin Abrahams jr; otr. Amsterdam 24.08.1781

[31] Sara de Jonge, later Christina Johanna de Jonge, geb. Amsterdam 05.12.1764, ged. Vianen 28.03.1805, overl. Utrecht 26.12.1814|b|, z.v. Isaak de Jonge Meijersz.

Uit dit huwelijk:

1.                   Reina, later Reinira Frederika Lapidoth, geb. 28.10.1782, ged. Vianen 28.03.1805.

2.                   Meijer, later Willem Frederik Lodewijk Lapidoth, geb. Arnhem 28.08.1785, ged. Vianen 28.03.1805, notaris en secretaris der stad IJsselstein (1843), overl. IJsselstein 04.10.1843, tr. Utrecht 16.03.1814 Maria Johanna de Man, ged. Utrecht 28.12.1788, overl. Wijk bij Duurstede 02.09.1862, d.v. Johannes de Man en Cornelia Margaretha Burger.

3.                   Lea, later Aletta Charlotta Lapidoth, geb. 05.09.1786, ged. Vianen 28.03.1805, ingek.lidmaat Ooterloo 03.07.1811, overl. [Amsterdam] na 1855.

4.                   Everdina Gerarda Lapidoth, geb. 17.05.1789, ged. Vianen 28.03.1805, overl. Utrecht 05.04.1834.

5.                   Bernard Goswijn Lapidoth, geb. Amsterdam  06.04.1790, ged. Vianen 28.03.1805, overl. Utrecht 10.10.1857, tr. 1e Utrecht 19.05.1824 Maria Elisabeth Mulder, geb. Amsterdam 04.08.1798, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 05.08.1798, naaister (1824), overl. Utrecht 15.10.1827, d.v. Jan Mulder, schoenmaker, en Alida Sakeleu/Sakelen/Saceleu; tr. 2e Utrecht 21.03.1832 Elizabeth Gunterman, geb. Valkenburg (ZH) ca. 1801, overl. Utrecht 04.04.1872, d.v. Johan George Gunterman en Maria Elisabeth Nieuwenhuijsen.

6.                   Maria Theodora Lapidoth, geb. 02.07.1792, ged. Vianen 28.03.1805; volgt [15].

7.                   Wilhelmina Jacoba Lapidoth, geb. Amsterdam 07.09.1793, ged. Vianen 28.03.1805, tr. ’s-Gravenhage 19.07.1815 Jan Frederik Samuel Thieme, geb. Berlin ca. 1782, schrijnwerker, z.v. Johan Hendrik Julius Thieme en Catharina Sophia Schaupin.
     JFST tr. 1e Maria Duijnstee, geb. ’s-Gravenhage ca. 1775, overl. ’s-Gravenhage 13.08.1814, d.v. Gerrit Duijnstee en NN.

8.                   Julia Christina Lapidoth, geb. 02.09.1794, ged. Vianen 28.03.1805.

9.                   Elisabeth Helena Lapidoth, geb. 14.06.1792, ged. Vianen 28.03.1805, dienstbaar (1834), tr. Amsterdam 06.08.1834 Jan Cornelis Havenstroom, geb. Amsterdam 14.09.1807, ged. Amsterdam (Hersteld Evangelisch-Lutherse Kerk) 20.09.1807, sjouwer, z.v. Erick Havenstroom en Catharina Smit, werkster (1834).

10.                Henrietta Emilia Lapidoth, geb. 23.04.1799, ged. Vianen 28.03.1805, winkelierster (1843), tr. Alkmaar 17.12.1843 Hendrik Lijnbach, geb. 28.03.1809, blikslager, z.v. Hermanus Lijnbach, verver, en Sara Joh. Siemons.
     HL tr. 1e Guurtje Dorman, geb. Alkmaar ca. 1811, overl. Alkmaar 20.02.1837, d.v. Willem Dorman en Maartje Heem.

11.                Dina Cornelia Lapidoth, geb. 23.11.1800, ged. Vianen 28.03.1805, naaister (1841), tr. Amsterdam 12.05.1841 Adolph Bernhard Friedrich Gollwitz, geb. Amsterdam 20.07.1806, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 10.08.1806, baardscheerder, z.v. Johan Friedrich Gollwitz en Wilhelmina Fredrica Deutsch.

12.                Sophia Catharina Lapidoth, geb. 23.07.1803, ged. Vianen 28.03.1805, naaister (1836,1855), tr. 1e Amsterdam 17.08.1836 Joannes de Ruijter, geb. Amsterdam ca. 1806, timmerman, overl. voor 1855, z.v. Willem de Ruijter en Alida Diks; tr. 2e Amsterdam 27.06.1855 Johannes Gundelach, geb. Hetteroe/Hitterö/Hitteroe|c| ca. 1806, zeeman (1842,1849), zeilmaker (1855), z.v. Andreas Gundelach en Zidsel Johnsdr.
     JG tr. 1e Amsterdam 21.09.1842 Greetje Melgers Lange, geb. Emden ca. 1809, dienstbaar (1842), overl. voor 1849, d.v. Frans Lange en Wieske Peters Annema, tapster (1842); tr. 2e Amsterdam 27.06.1849 Maria Friedrica Wilhelmina Gollwitz, geb. Amsterdam ca. 1804, overl. voor 1855, d.v. Johan Friedrich Gollwitz en Wilhelmina Friederica Deutsch.
     MFWG tr. 1e (echtsch. voor 1849) Johann Christiaan Fredrik August Klinge.

13.                Christiaan Pieter Lapidoth, geb. 30.12.1804, ged. Vianen 28.03.1805, begr. Utrecht 12.07.1806.

14.                Johan Pieter Lapidoth, ged. Utrecht 21.06.1807, kantoorbediende (1833), lakenkoopman (1856), overl. Leiden 24.07.1856, tr. Leiden 21.11.1833 Pieternella Cornelia Seegers, geb. Amsterdam 07.05.1811, ged. Amsterdam (Westerkerk) 26.05.1811, overl. Balk (Gaasterland) 30.04.1880, d.v. Abraham Seegers en Christina Adolphina Cremers.

 

Noten: |a| ‘na voorafgaande belijdenis des geloofs gedoopt [als] volwassene personen van de Joodsche Natie’ evenals de oudste drie kinderen, en vervolgens gedoopt de tien jongste kinderen (Doopboek Vianen 1762-1811, p.139); |b| overledene Johanna Christina, oud ruim 54 jaar, geen ouders vermeld (overl.akte Utrecht 1814 no.1268); |c| mogelijk Hitra, provincie Trøndelag, Noorwegen.

 


terug naar Kwartierstaten Tilburgse hoogleraren (en enkele andere markante figuren)