Paul Johan Willems (1924-1984)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Tilburgse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2021 (laatst herzien april 2024)

 


 

[1] Paul Johan Willems, geb. Kerkrade 26.12.1924, kandidaatsexamen 1948|a| en doctoraalexamen psychologie Nijmegen 1952|b|, promotie Nijmegen 13.02.1959|c||d|, lector, later hoogleraar Tilburg (1968-1984), overl. Tilburg 15.01.1984, begr. Enschot (Parochiekerkhof St. Caecilia) 19.01.1984, tr. Engeliena Lauwers, Lien, geb. 21.02.1924, overl. 06.01.2018, begr. Enschot (Parochiekerkhof St. Caecilia).

 

Noten: |a| De Maasbode 08.07.1948; |b| De Zuid-Limburger 15.02.1952; |c| proefschrift: Voorspelbaarheid van studiegeschiktheid voor hoger onderwijs; promotor: F.J.Th. Rutten (1899-1980); |d| auteursnaam: Paulus Johannes (Hora est, Bibliografie van de proefschriften, Katholieke Universiteit Nijmegen1923-1998, p.40).

 

[2] Hendrik Willems, geb. Klimmen 09.08.1895, opzichter van publieke werken (1923), gemeenteopzichter (1931), overl. Kerkrade 22.01.1975, begr 25.01.1975, tr. Kerkrade 19.06.1923
[3] Maria Louisa Buck, geb. Kerkrade 23.03.1893, onderwijzeres (1923), overl. Kerkrade 04.08.1984|a|, begr. Schifferheide (Alg.Bpl.) 09.08.1984.

Uit dit huwelijk kinderen, waaronder:

1.                   Paul Johan Willems, geb. Kerkrade 26.12.1924; volgt [1].

2.                   Catharina Francisca Willems, geb. Kerkrade 03.08.1926, overl. Kerkrade 09.07.1988, tr. Petrus Vossen, geb. Munstergeleen 30.01.1921, overl. Geleen 14.01.1987.

 

Noten: |a| overledene Marie Louise (Limburgsch Dagblad 07.08.1984).

 

[4] Jan Willems, geb. Kleine Spauwen 17.06.1862, houtzager (1889,1913), arbeider (1921), timmerman (1923), houtzager (1931), overl. Kerkrade 28.03.1931|a|, tr. Klimmen 11.02.1889

[5] Maria Helena Beckers, geb. Wijlre 18.10.1856, dagloonster (1889), overl. Kerkrade 10.09.1921; tr. 1e Klimmen 15.01.1880 Petrus Josephus Hubertus Ritzen, geb. Voerendaal 22.11.1855, dienstknecht (1880), overl. Klimmen 30.08.1882, z.v. Pieter Joseph Ritzen, dagloner, en Maria Catharina Coenen.

Uit het huwelijk Ritzen-Beckers (vader Hubertus):

1.                   Jozef Ritzen, geb. Klimmen 15.08.1882, overl. Klimmen 29.10.1882.

Uit het huwelijk Willems-Beckers:

2.                   Catharina Maria Willems, geb. Kleine Spauwen ca. 1890, tr. Klimmen 22.05.1913 Hendrik Martens, geb. Geulle 05.10.1888, landbouwer, z.v. Joannes Martinus Martens, klompenmaker, en Anna Maria Jonkhout.

3.                   Willem Willems, geb. Klimmen 02.11.1893, voerman, overl. Heerlen 09.06.1968, tr. Heerlen 27.01.1921 Gertrud Scheepers, geb. Aken 11.08.1897, overl. Nieuwenhagen 25.01.1975, d.v. Johann Wilhelm Scheepers, arbeider, en Magdalena Roth.

4.                   Hendrik Willems, geb. Klimmen 09.08.1895; volgt [2].

5.                   Maria Gertrudis Willems, geb. Klimmen 01.12.1896, overl. Klimmen 02.08.1907.

6.                   Arnoldus Willems, geb. Klimmen 12.12.1898, tr. Kerkrade 14.05.1924 Maria Elisabeth Feiter, geb. Kerkrade 03.04.1901, d.v. Leonard Joseph Feiter en Anna Catharonaa Laven.

7.                   Jan Willems, geb. Klimmen 11.06.1900, overl. Klimmen 05.02.1901.

 

Noten: |a| overledene Jean, vader Jean, moeder Catharine (overl.akte Kerkrade 1931 no.95).

 

[6] Frans Joseph Buck, geb. Kerkrade 18.11.1864, schrijnwerker (1891), meubelfabrikant (1923), overl. Kerkrade 15.01.1928, tr. Kerkrade 01.07.1891

[7] Maria Paulina Delahaye, geb. Hoensbroek 15.08.1863, overl. Kerkrade 01.02.1947.

Uit dit huwelijk (vader ook Frans Hubert, moeder ook Paulina):

1.                   Elisabetha Buck, ook  Elisabeth, geb. Kerkrade 09.04.1892, tr. Kerkrade 09.02.1917 Michael Nicolas Joseph Denis, Gemmerich|a| ca. ca. 1891, z.v. Guillaune Huberrt Joseph Denis en Maria Elisabeth Gimmenich.

2.                   Marie Louise Buck, geb. Kerkrade 23.03.1893; volgt [3].

3.                   Leonard Joseph Buck, geb. Kerkrade 30.03.1895, tr. Kerkrade 16.05.1919 Anna Maria Janssen, geb. Kerkrade 11.03.1896, d.v. Johan Joseph Janssen en Clara Maria Hubertina Sanen.

4.                   Matthijs Joseph Buck, geb. Kerkrade 09.04.1898, tr. Kerkrade 12.05.1930 Maria Josephinaa Hubertinaa Ruiters, geb. Simpelveld caa. 1904, d.v. Gerard Joseph Ruiters en Anna Maria Prickaerts.

 

Noten: |a| Landkreis Rhein-Lahn-Kreis, Bundesland Rheinland-Pfalz.

 

[8] Jan Willems, overl. voor 1889, tr.

[9] Catharina Biesmans, huishoudster, overl. [Kleine Spauwen] tussen 1889 en 1931.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Willems, geb. Kleine Spauwen|a| 17.06.1862; volgt [4].

 

Noten: |a| nu Kleine-Spouwen, gemeente Bilzen, provincie Limburg, gewest Vlaanderen.

 

[10] Jan Pieter Beckers, geb. Voerendaal 12.08.1812, hoefsmid (1880), overl. Klimmen 04.07.1886; tr. 1e Wijlre 17.01.1838|b| Maria Agnes Jacobs, geb. Wijlre 08.07.1809, overl. Wijlre 30.05.1849, d.v. Andreas Jacobs, smid, en Maria Catharina Pessers; tr. 2e Voerendaaal 17.05.1851

[11] Maria Odilia Leurs, geb. Voerendaal 08.11.1818, overl. Wijlre 16.04.1864; tr. 1e Voerendaal 13.11.1846|c| Jan Bartholomeus Sturtz, geb. Bocholtz 11.09.1807, overl. Bocholtz 05.07.1848, z.v. Adamus Sturtz en Maria Barbara Autmans.

     MAJ tr. 1e Winand Gutkin, geb. Simpelveld ca. 1805, overl. Wijlre 09.06.1836, z.v. Jozeph Gutkin en Maria Jozepha Bergmans.

Uit het huwelijk Beckers-Jacobs:

1.                   Mathias Josephus Beckers, geb. Wijlre 17.11.1838, overl.Wijlre 26.08.1907, tr. Strucht 13.11.1873 Johanna Gertrudis Brouwers, geb. Strucht 03.05.1837, overl. Wijlre 01.04.1912, d.v. Willem Brouwers en Anna Gertrudis Pasmans.

Uit het huwelijk Beckers-Leurs:

2.                   Jan Joseph Beckers, geb. Wijlre 02.05.1852.

3.                   Jan Willem Beckers, geb. Wijlre 04.03.1854, overl. Klimmen 05.08.1942, tr. Klimmen 18.10.1888 Maria Catharina Moonen, geb. Wijnandsrade 15.08.1860, overl. Klimmen 04.02.1932, d.v. Joannes Leonardus Moonen en Anna Maria Limpens.

4.                   Maria Helena Beckers, geb. Wijlre 18.10.1856; volgt [5].

5.                   Antoon Beckers, geb. Wijlre 05.10.1859, overl. Wijlre 12.02.1863.

6.                   Jan Hendrik Beckers, geb. Wijlre 12.05.1862, hoefsmid, overl. Heerlen 14.06.1929|a|, tr. Vaals 23.05.1901 Maria Josepha Simons, geb. Vaals 19.03.1855, huishoudster, overl. Heerlen 02.04.1942, d.v. Pieter Mathijs Simons en Maria Margaretha Regnier.

 

Noten: |a| ook overl.akte Vaals 1929 no.61; |b| bruidegom Johan Pieter; |c| bruidegom Stuolz (huw.akte Voerendaal 1846 no.6, transcriptie HCL, akte niet beschikbaar bij FamilySearch, apr’24).

 

[12] Jan Joseph Buck, geb. Heyden 04.02.1821, schrijnwerker, overl. Kerkrade 26.01.1889|c|, tr. Kerkrade 08.11.1845|a|

[13] Maria Elisabetha Josepha Wiertz, geb. Kerkrade 12.12.1821, naaister (1845), overl. Kerkrade 03.04.1904.

Uit dit huwelijk (vader veelal Buck):

1.                   Maria Theresia Böck, geb. Kerkrade 18.08.1846, overl. Kerkrade 08.03.1916|b|, tr. Kerkrade 11.10.1869 Charel Jan Hubert van der Biesen, geb. Maasniel 08.04.1834, overl. Kerkrade 17.05.1911, z.v. Jan van der Biesen en Rosalina Pohl.

2.                   Anna Catharina Buck, geb. Kerkrade 03.02.1848, overl. Kerkrade 28.11.1858.

3.                   Willem Joseph Buck, geb. Kerkrade 08.04.1850, schrijnwerker (1891), overl. Kerkrade 24.12.1908, tr. Emily Challer.

4.                   Maria Gertrudis Buck, geb. Kerkrade 04.04.1852, overl. Kerkrade 17.02.1855.

5.                   Hendrik Joseph Buck, geb. Kerkrade 15.09.1853, overl. Kerkrade 25.03.1856.

6.                   Maria Hubertina Buck, geb. Kerkrade 05.04.1855, overl. Kerkrade 04.08.1915, tr. Kerkrade 15.01.1883 Theodor Janssen, geb. Kerkrade 31.03.1842, overl. Kerkrade 10.03.1909, z.v. Johan Frans Janssen en Margaretha Prickartz.

7.                   Helen Josephina Buck, geb. Kerkrade 12.02.1857.

8.                   Catharina Buck, geb. Kerkrade 25.04.1858, overl. Kerkrade 05.09.1924, tr. Kerkrade 10.05.1892 Frans Pieter Hubert Schmitz, geb. Kerkrade ca. 1861, overl. Kerkrade 15.01.1931, z.v. Frans Carl Joserph Schmitz en Maria Elisabeth Heijnen.

9.                   Albert Joseph Buck, geb. Kerkrade 12.02.1862, schrijnwerker (1889,1891), overl. Kerkrade 14.09.1920, tr. Kerkrade 11.11.1889 Frederica Königstein, geb. Kerkrade 21.12.1865,  overl. Kerkrade 14.12.1930, d.v. Ferdinand August Königstein, machinist, en Maria Theresia Schirbach.

10.               Frans Joseph Buck, geb. Kerkrade 18.11.1864; volgt [6].

 

Noten: |a| bruidegom in akte Böck, tekent met Buck (huw.akte Kerkrade 1845 no.22); |b| wede Charles (overl.akte Kerkrade 1916 no.109); |c| overledene Buck, geb. Hertogenrade (overl.akte Kerkrade 1889 no.12).

 

[14] Leonard Joseph Delahaije, geb. Hoensbroek 23.03.1822, zadelmaker (1855), herbergier (1891), zadelmaker (1897), overl. Holz (Kerkrade) 06.01.1897|b|, tr. Hoensbroek 17.01.1855

[15] Maria Elisabeth Peters, geb. Hoensbroek 06.03.1831, winkelierster (1855), herbergierster (1891), overl. Kerkrade 23.10.1905|c|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Maria Delahaye, geb. Hoensbroek ca. 1859, overl. Kerkrade 02.12.1923.

2.                   Maria Paulina Delahaye, geb. Hoensbroek 15.08.1863|a|; volgt [7].

3.                   Frans Delahaije, geb. Hoensbroek ca. 1865, overl. Kerkrade 01.10.1928, tr. Hubertina Hanssen.

4.                   Jan Renier Delahaije, geb. Hoensbroek 05.06.1873, overl. Kerkrade 17.11.1928, tr. Maria Therese Josephina Klinkenberg.

 

Noten: |a| vader  Leonard Jozef de la Haye (geb.akte Hoensbroek 1863 no.20); |b| moeder Gertrud Hamers (overl.akte Kerkrade 1897 no.5); |c| overledene Elisabeth, vader Mathijs, wede Leonard (overl.akte Kerkrade 1905 no.222).

 

[16] Willems

[17] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Willems; volgt [8].

 

[18] Biesmans

[19] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Catharina Biesmans; volgt [9].

 

[20] Mathijs Beckers, geb. ca. 1759, dagloner (1834), overl. Slenaken 30.12.1838|b|, tr.

[21] Catharine Elisabeth Leerssen, geb. Voerendaal ca. 1777, overl. Voerendaal 04.08.1815, d.v. Antoin Leerssen en Anna Sophie Lecleuc.

Uit dit huwelijk (vader ook Mathieu, moeder ook Leersen):

1.                   Jean Antoin Beckers, geb. Voerendaal ca. 1799, overl. Voerendaal 02.07.1804.

2.                   Maria Anne Beckers, geb. Voerendaal 31.12.1805, overl. Voerendaal 11.04.1801.

3.                   Anne Gertud Beckers, geb. Voerendaal 20.12.1804.

4.                   Jeanne Marie Beckers, ook Joanna Maria, geb. Benzenrade (Heerlen) 16.05.1809, dienstmeid (1834), overl. Noorbeek 06.01.1891, tr. Noorbeek 05.11.1834 Willem Offermans, geb. Noorbeek 07.11.1793, landbouwer, overl. Noorbeek 23.01.1884, z.v. Pieter Offermans en Maria Lardinois.

5.                   Jean Pierre Beckers, ook Jan Pieter, geb. Voerendaal 12.08.1812|a|; volgt [10].

6.                   Marie Josephe Beckers, geb. Voerendaal 01.05.1815.

 

Noten: |a| vader Mathieu, moeder Catharine Elisabeth; |b| geen geboorteplaats en geen ouders vermeld (overl.akte Slenaken 1838 no.10).

 

[22] Jan Pieter Leurs, geb. Voerendaal 17.02.1778, schoenmaker, overl. Voerendaal 30.06.1848|b|, z.v. Pierre Leurs en Marie Catherine Houben; tr. Voerendaal 03.02.1805|a|

[23] Anna Maria Scheeren, geb. Voerendaal 23.03.1777, overl. Wijlre 109.02.1855|c|, d.v. Jean Henri Scheeren (ca.1747-1810) en Odile Bosch.

Uit dit huwelijk:

1.                   Marie Odille Leurs, geb. Voerendaal 22.12.1805, overl. Voerendaal 31.08.1811.

2.                   Marie Helene Leurs, geb. Voerendaal 27.03.1807.

3.                   Maria Anna Leurs, geb. Voerendaal ca. 1811, overl. Voerendaal 20.10.1848.

4.                   Anne Marie Leurs, ook Anna Maria, geb. Voerendaal 08.06.1812, overl. Voerendaal 08.02.1821.

5.                   Joannes Andreas Leurs, ook Jan Andreas, geb. Voerendaal 01.06.1816, overl. Voerendaal 06.02.1817.

6.                   Maria Odilia Leurs, geb. Voerendaal 08.11.1818; volgt [11].

 

Noten: |a| bruidegom Jean Pierre, bruid Anne Marie (huw.akte Voerendaal 1805 no.32); |b| overledene Peter (overl.akte Voerendaal 1848 no.18, transcriptie HCL, akte niet beschikbaar bij FamilySearch, apr’24); |c| overledene Scheren.

 

[24] Jan Nicolas Joseph Buck, geb. Kerkrade ca. 1782, menuisier (1812,1814), schrijnwerker (1845,1860), overl. Kerkrade 08.10.1860|b|, z.v. Hendrik Buck en Maria Angelina Quadflieg; tr.

[25] Maria Catharina Joris, geb. Kerkrade ca. 1782, overl. Kerkrade 01.01.1836, d.v. Pieter Joseph Goris en Clara Hermans.

Uit dit huwelijk (vader Nicolas Joseph):

1.                   Pierre Joseph Buck, geb. Kerkrade 30.11.1812|c|, overl. Kerkrade 15.12.1812.

2.                   Marie Madelaine Buck, geb. Kerkrade 01.01.1814|d|.

3.                   Anna Catharina Buck, geb. Heyden 14.05.1819, overl. Kerkrade 26.04.1890, tr. Kerkrade 27.09.1838|e| Willem van der Meuhlen, geb. Wijlre 14.03.1813, z.v. Cornelius van der Meuhlen en Catharina Cleuters.

4.                   Jan Joseph Buck, geb. Heyden|a| 04.02.1821 [tr. Kerkrade 08.11.1845|f|]; volgt [12].

 

Noten: |a| nu Ortsteil van Rheydt, Stadtbezirk Mönchengladbach Süd, Bundesland Nordrhein-Westfalen; |b| wedr Jöris (overl.akte Kerkrade 1860 no.99); |c| moeder Marie Catherine Gorissen (geb.akte Kerkrade 1812 no.232); |d| moeder Marie Catherine Goris (geb.akte Kerkrade 1814 no.1); |e| moeder vd/ bruid Gorres; |f| moeder v/d bruidegom Maria Catharina Joris (huw.akte Kerkrade 1845 no.22).

 

[26] Pieter Joseph Wiertz, geb. Kerkrade ca. 1776, overl. Kerkrade 12.02.1827, z.v. Gerard Wiertz en Maria Christina Cremers; tr.

[27] Maria Theresia Bahnen, geb. Kerkrade ca. 1781, herbergierster (1842), overl. Kerkrade 14.12.1853, d.v. Jan Pieter Bahnen en Anna Catharina Hennes.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jean Winand Joseph Wiertz, geb. Kerkrade 03.01.1806, overl. Kerkrade 17.06.1839, tr. Kerkrade 20.10.1831 Maria Elisabetha Herrij, geb. Kerkrade 05.02.1808, overl. Kerkrade 14.04.1890, d.v. Antoon Joseph Herrij en Maria Catharina Hautvast.
     MEH tr. 2e Kerkrade 09.01.1841 Hendrik Josepoh Kerres, geb. Ubach 03.02.1813, zadelmaker, z.v. Jan Hendrik Barthold Kerres en Maria Geertruida Vaessen.

2.                   Marie Catharine Wiertz, ook Maria Catharina, geb. Kerkrade 24.02.1809, overl. voor 1890, tr. Kerkrade 24.11.1832 Albert Joseph Römgens, ook Roemgens, geb. Aachen ca. 1810, overl. Kerkrade 04.12.1890|b|, z.v. Pieter Joseph Römgens en Anna Catharina Nieters.

3.                   Henri Engelbert Joseph Wiertz, geb. Kerkrade 26.01.1811, overl. Kerkrade 19.06.1813.

4.                   Aloize Joseph Wiertz, geb. Kerkrade 24.05.1812.

5.                   Maria Magdalena Hubertina Wiertz, geb. Kerkrade 25.02.1816, overl. Kerkrade 10.04.1868, tr. Kerkrade 07.04.1842 Jan Joseph Dormans, geb. Kerkrade 23.04.1818, schoenmaker, overl. Kerkrade 22.12.1883, z.v. Jan Joseph Dormans, landbouwer, en Maria Catharina Hanssen, landbouwster.

6.                   Jean Pierre Joseph Wiertz, geb. Kerkrade 07.06.1818, gemeentebode (1891).

7.                   Maria Cornelia Hubertina Wiertz, geb. Kerkrade 12.12.1821, overl. Kerkrade 01.07.1896, tr. Nicolas Joseph Buck, geb. Herzogenrade ca. 1820, overl. Kerkrade 22.10.1886, z.v. Hendrik Joseph Buck en Maria Josepha Offermans.

8.                   Maria Elisabetha Josepha Wiertz, geb. Kerkrade 12.12.1821; volgt [13].

 

Noten: |a| nu Herzogenrath, Kreis Städteregion Aachen, Bundesland Nordrhein-Westfalen; |b| overledene geb. Kerkrade (overl.akte Kerkrade 1890 no.134).

 

[28] Joannes Renaldus Delahaije, ook Jan Renier, geb. Hoensbroek 05.08.1792, landbouwer, overl. Hoensbroek 06.12.1855|d|, z.v. Leonardus de la Haye en Maria Ida Custers; tr. Hoensbroek 04.11.1815|a|

[29] Maria Gertrudis Mannens, geb. Hoensbroek 11.06.1790, landbouwster, overl. Hoensbroek 19.11.1862, d.v. Thomas Mannens en Maria Catharina Kerckhoffs.

Uit dit huwelijk (vader Jan Renier):

1.                   Maria Catharina Delahaije, geb. Hoensbroek 27.10.1816, huishoudster, overl. Hoensbroek 02.09.1904, tr. Hoensbroek 15.10.1860 Jan Renier Custers, geb. Hoensbroek 21.07.1823, landbouwer, verl. Herlen 22.02.1888, z.v. Jan Pieter Custers, landbouwer, en Anna Barbara Packbiers.
     JRC tr. 1e Brunssum 18.06.1854 Maria Cornelia Willems, geb. Brunssum 24.11.1831, overl. Brunssum 21.08.1857, d.v. Peter Hendrik Willems en Maria Elisabeth Jongen.

2.                   Leopold Joseph de la Haije, geb. Hoensbroek ca. 1819, overl. Hoensbroek 28.05.1881|c|, tr. Hoensbroek 17.01.1855 Maria Elisabeth Peters, geb. Hoensbroek 06.03.1831, winkelierster, d.v. Mathijs Peters, molenaar, en Maria Helena Boumans, metselaarster (1855).

3.                   Joannes Franciscus Delahaje, ook Frans de la Haye, geb. Hoensbroek 18.07.1820, overl. Hoensbroek 06.09.1874.

4.                   Leonard Joseph Delahaije, geb. Hoensbroek 23.03.1822|b|; volgt [14].

5.                   Joanna Clara Delahaij, ook Anna Clara, geb. Hoensbroek 05.07.1823, overl. Hoensbroek 29.11.1890.

6.                   Maria Mechtilduis Hubertina Delahaije, geb. Hoensbroek 24.01.1825, overl. Hoensbroek 22.12.1881.

7.                   Maria Catharina Louisa Delahaije, geb. Hoensbroek 12.03.1827, overl. Hoensbroek 04.02.1905, tr. Hoensbroek 04.06.1875 Jan Matthijs Voncken, geb. Heerlen 18.02.1827, landbouwer, overl. Hoensbroek 05.12.1908, z.v. Hubert Joseph Voncken en Maria Josepha Cloot.

8.                   Pieter Renier de Lahaije, geb. Hoensbroek 12.12.1828, overl. voor 1884, tr. Oud-Valkenburg 06.08.1870 Maria Agnes Debie, geb. Oud-Valkenburg 23.03.1839, overl. Oud-Valkenburg 26.11.1920, d.v. Nicolas Debie en Mari Agnes Bemelmans.
     MAD tr. 2e Oud-Valkenburg 21.02.1884 Franciscus Scheres, geb. Oud-Valkenburg 13.03.1840, overl. Oud-Valkenburg 18.07.1922, z.v. Jan Willem Scheres en Maria Barbara Loyson.

 

Noten: |a| (huw.akte Hoensbroek 1815 no.54); |b| vader Jan Renier; |c| moeder Mommers (overl.akte Hoensbroek 1881 no.16); |d| overledene Jan Renier de la Haye (overl.akte Hoensbroek 1855 no.15).

 

[30] Mathijs Peters, geb. Nederweert ca. 1795/1797, molenaar (1826,1855), overl. Hoensbroek 03.07.1864, z.v. Franciscus Peeters (-1816) en Maria Franssen/Trouwen; tr. Hoensbroek 03.02.1826|a|

[31] Maria Helena Boumans, geb. Hoensbroek ca. 1807/1808, molenaarster (1855), overl. Hoensbroek 02.07.1863, d.v. Nicolaas Boumans, landbouwer, en Maria Catharina Stijfs.

Uit dit huwelijk (vader ook Mathias, ook Peeters/Pieters):

1.                   Johanna Maria Peters, geb. Hoensbroek 11.02.1827, overl. Waubach (Ubach over Worms) 29.05.1903, tr. Amstenrade 16.01.1851 Jan Willem Custers, geb. Hoensbroek 27.10.1825, z.v. Jan Andries Custers en Maria Barbara Vonken.

2.                   Anna Maria Pieters, ook Peters, geb. Hoensbroek 29.03.1829, overl. Hoensbroek 14.06.1865, tr. Hoensbroek 14.10.1852 Hendrik Joseph Kokkelkoren, geb. Hoensbroek 18.04.1828, overl. Hoensbroek 16.10.1907, z.v. Hendrik Kokkelkoren en Elisabeth Heuten.
     HJK tr. 2e Hoensbroek 1875 Maria Helena Peters, jongere zuster van Anna Maria.

3.                   Maria Elisabeth Peters, geb. Hoensbroek 06.03.1831|b|; volgt [15].

4.                   Fransciscus Hubertus Peeters, geb. Hoensbroek 25.11.1832, overl. Hoensbroek 23.03.1835.

5.                   Caspar Joseph Peeters, ook Casper Jozef, geb. Hoensbroek 06.01.1835m, molenaar, tr. Hoensbroek 24.07.1857 Maria Lucia Custers, geb. Hoensbroek 04.04.1834, d.v. Pieter Jozef Custers, landbouwer, en Maria Catharina Gullikers, landbouwster.

6.                   Pieter Hubertus Peeters, geb. Hoensbroek 23.10.1836, molenaar, tr. Hoensbroek 22.11.1866 Clara Augustina Driessen, geb. Hoensbroek 02.10.1844, overl. Schinnen 15.04.1886|c|, d.v. Jan Mathijs Driessen, landbouwer, en Anna Elisabeth Diederen, landbouwster.

7.                   Maria Helena Peeters, ook Peters, geb. Hoensbroek 16.09.1838, tr. Hoensbroek 16.01.1875 Hendrik Joseph Kokkelkoren (1828-1907).
     HJLK tr. 1e Hoensbroek 1853 Anna Maria Peters, oudere zuster van Maria Helena.

8.                   Gerardus Hubertus Peeters, geb. Hoensbroek 26.09.1840, molenaar, overl. Hoensbroek 01.02.1908, tr. Nuth 18.11.1872 Maria Adela America, geb. Nuth 18.02.1842, overl. Hoensbroek 07.04.1913, d.v. Jan Leonard America, landbouwer, en Maria Gertrudis Sijstermans, landbouwster.

9.                   Maria Josepha Peeters, ook Peters, geb. Hoensbroek 08.11.1842, overl. Hoensbroek 24.10.1930, tr. Hoensbroek 30.08.1873 Joannes Hubertus Antonius Hermans, geb. Mesch 09.08.1849, koster, overl. Venray 12.09.1926, z.v. Jan Nicolas Hubert Hermans, hoofdonderwijzer, en Elisabeth Teheu.

10.                Frans Hubert Peters, geb. Hoensbroek 25.05.1845, winkelbediende, tr. Hoensbroek 06.01.1870 Catharina Philomena Driessen, geb. Hoensbroek 23.03.1844, modewerkster, d.v. Jan Wijnand Driessen, koopman, en Maria Helena Goossens.

11.                Pieter Mathijs Peters, geb. Hoensbroek 08.08.1847, hoefsmid, tr. Heerlen 17.02.1871 Maria Theresia Hubertina Daemen, geb. Heerlen 31.05.1846, d.v. Jan Gerard Daemen en Maria Katharina Wingaerts.

12.                Maria Catharina Peters, geb. Hoensbroek 03.05.1853, overl. Hoensbroek 12.05.1853.

 

Noten: |a| bruidegom Peeters (huw.akte Hoensbroek 1826 no.12); |b| vader Peters; |c| vader Pieter Mathijs, moeder Maria Elisabeth (overl.akte Schinnen 1886 no.15).

 


terug naar Kwartierstaten Tilburgse hoogleraren