Antonius Cornelis Zijderveld (1937-2022)

 


 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Tilburgse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, juli 2022 (laatst herzien juli 2022)

 


 

[1] Antonius Cornelis Zijderveld, Anton, geb. Malang 21.11.1937, kandidaatsexamen 1960|a| en doctoraalexamen theologie Utrecht 1963|b|, promotie Leiden 1966|c|, promotie Rotterdam 2006|d|, hoogleraar Tilburg (1971-1985), hoogleraar Rotterdam (1985-2002), RNL 2004, overl. Rotterdam 06.07.2022, tr. Angelika Eugenie Dissmann, Angelika, geb. Reichenberg 26.01.1945, overl. Rotterdam 21.06.2020, crem..
 
Noten: |a| Trouw 03.10.1960; |b| De Telegraaf 19.04.1963; |c| proefschrift: Institutionalisering : een studie over het methodologisch dilemma der sociale wetenschappen; promotor: R.F. Beerling (1905-1979); |d| proefschrift: Rickert’s Relevance.

 

[2] Jakobus Hendrik Zijderveld, geb. Amsterdam 18.09.1903, werkzaam ‘bij het Europees L.O. te Surabaja, aan een Chr. H.C.S. te Malang en een Chr. H.I.S. te Kediri’|a|, overl. Utrecht 03.03.1952, begr. Bilthoven 07.03.1952, tr. Utrecht 02.11.1927 
[3] Charlotte Maria Moulijn, geb. Aalsmeer 13.12.1901, overl. 10.03.1993, begr. Bilthoven (Bpl. Den en Rust) 15.03.1993. [Loemadjang 1928; Soerabaja 1933,1935; Malang]

Uit dit huwelijk o.a.:

1.                   Adriaan Dirk Zijderveld, geb. Loemadjang 25.10.1928, kolonel-arts KL, overl. Gorinchem 01.10.2009, crem. Dordrecht (Essenhof) 06.10.2009.

2.                   Antonius Cornelis Zijderveld, geb. Malang 21.11.1937; volgt [1].

 

Noten: |a| De vrije pers 12.03.1952; |b| De Indische courant 02.04.1930.

 

[4] Antonius Cornelis Zijderveld, geb. Valkenburg 17.08.1876, hoofd bijz. School te Amsterdam (1900-1908), hoofd der school te Vorden (1908), leraar (1929,1935), overl. Utrecht 23.11.1957, begr. Bilthoven (Bpl. Den en Rust) 27.11.1957, tr. Katwijk 25.02.1897

[5] Dirkje Verlint, geb. Katwijk 15.12.1875,  overl. Utrecht 16.02.1947, begr. Bilthoven (Bpl. Den en Rust).

Uit dit huwelijk:

1.                   Pietertje Zijderveld, geb. Zaandam 15.06.1897.

2.                   Hendrik Jacobus Zijderveld, geb. Alphen (ZH) 08.10.1898, onderwijzer (1929,1935).

3.                   Cornelis Jacobus Zijderveld, geb. Aarlanderveen 10.05.1900, onderwijzer (1929).

4.                   Antonius Cornelis Zijderveld, geb. Amsterdam 15.01.1902, onderwijzer, tr. Bunnik 25.07.1929 Louisa Wilhelmina Oldert, geb. Arnhem 03.10.1902, overl. 14.10.1986, crem. Utrecht (Daelwijck) 17.10.1986|a|, d.v. Willem Oldert, schoenmaker, en Johanna Jacoba Ort.

5.                   Jakobus Hendrik Zijderveld, geb. Amsterdam 18.09.1903; volgt [2].

6.                   Adriana Johanna Zijderveld, geb. Amsterdam 16.07.1905.

7.                   Dirk Antonius Albertus Zijderveld, geb. Vorden 15.10.1908, onderwijzer, tr. Driebergen-Rijssenburg 12.03.1935 Jeannette Afina Glastra, geb. Driebergen 15.08.1908, d.v. Meine Glastra en Martha Klaren.

 

Noten: |a| Louise (annonce collectie CBG).

 

[6] Adriaan Cornelis Moulijn, geb. Weesp 06.05.1869, arts, overl. Utrecht 21.01.1933, cren. Velsen (Westerveld) 25.01.1933; tr. 2e Soemenep (Res. Madoera) 04|18.09.1919|a| Jacomina Couvret, Mien, geb. Brummen 25.09.1891, overl. Hilversum 08.08.1954, crem. Velsen (Westerveld) 12.08.1954, d.v. Paulus Pieter Couvret, predikant, en Jacomina Antonia Johanna Botermans; tr. 1e Nijmegen 07.04.1897

[7] Charlotte Johanna Wilhelmina Lochmann van Königsfeldt, geb. Batavia 13.04.1870, overl. Tjiandjoer 19.06.1918|b||c|.

     JC tr. 2e Amsterdam 15.01.1948 Johannes Beumer, geb. Utrecht 25.01.1883, kapitein Ned.-Ind. Leger (1923), gep. luitenant-generaal KNIL (1948), OON-met-de-zwaarden, RNL, overl. Amsterdam 06.09.1953, begr. 10.09.1953, z.v. Johannes Beumer en Fenne Helena Maria van Doorn.

     JB tr. 1e Medan/Buitenzorg 16.10.1923 Johanna Sepina Boldewina Adriana Tellegen, Jeannette, geb. Arnhem 15.06.1891, overl. Hengelo (O) 06.10.1944, d.v. Jan Willem Cornelis Tellegen, directeur van gemeentewerken, en Alida Johanna Jacoba Fock.

Uit het huwelijk Moulijn-Lochmann van Königsfeldt:

1.                   Willem Constant Philippe Moulijn, geb. Aalsmeer 18.04.1899, arts, overl. Hilvarenbeek 14.05.1982, begr. Hilvarenbeek 18.05.1982, tr. Leeuwarden 03.05.1933 Anna Catharina Waebers, geb. Roswinkelermarke (Emmen) 18.04.1899, overl. Hilvarenbeek 23.10.1986, begr. Hilvarenbeek 27.10.1986, d.v. Berend Hindrik Waebers, landbouwer, en Anna Maria Wilhelmina Bürsken.

2.                   Jacob Adriaan Moulijn, geb. Aalsmeer 28.12.1900, overl. na 1984, tr. Utrecht 17.11.1926 Louise Jacoba Moulijn, geb. Heeg (Wymbritseradeel) 25.01.1898, overl. Hoorn 11.04.1984, crem. Lelystad (Ölandhorst) 16.04.1984, d.v. Cornelis Didriekus Moulijn (1863-1919) en Petronella ten Doesschate. [Franeker 1933]

3.                   Charlotte Maria Moulijn, geb. Aalsmeer 13.12.1901; volgt [3].

4.                   Adrianus Cornelis Moulijn, geb. Ridderkerk 04.05.1905. [Aruba 1933]

5.                   C.D. Moulijn. [Leiden 1933]

 

Noten: |a| 04.09 (annonce collectie CBG) of 18.09 (RA 1920 p.35); |b| RA 1919 p.175 (Charlotte Johanna Wilhelmina Lochmann von Königsfeldt, echtgenoote van Adriaan Cornelis Moulijn); |c| RA 1920 p.159 (Charlotte Johanna Wilhelmina Moulijn Lochmann van Koningsfeldt).

 

[8] Hendrik Zijderveld, geb. ’s-Gravenhage 24.12.1833, pannenwerker (1861), overl. Arnhem 14.02.1927, tr. Valkenburg 12.05.1861|b|

[9] Pietertje van der Nagel, geb. Katwijk aan den Rijn 19.04.1835.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Zijderveld, geb. Valkenburg ca. 1863, overl. Naarden 14.02.1934|a|, tr. Valkenburg 19.02.1885 Johannes van Elk, geb. Alphen en Rietveld 18.06.1853, overl. voor 1934, z.v. Jan van Elk en Barbara van der Ben.

2.                   Petronella Zijderveld, geb. Valkenburg ca. 1864, overl. voor 1931, tr. Valkenburg 09.04.1891 Adrianus Kerpestein, geb. Alphen ca. 1868, overl. voor 1931, z.v. Maarten Kerpestein en Jannetje Saeris.

3.                   Cornelis Zijderveld, geb. ca. 1869, hoofd ener school (1896,1899), overl. Arnhem 15.02.1956, tr. 1e Utrecht 17.08.1893 Hermina Raatgever, geb. Utrecht 19.03.1868, overl. Sluis 01.02.1896, d.v. Johannes Raatgever en Cornelia Elisabeth Esser; tr. 2e Culemborg 02.11.1899 Levina Cornelia Jozina de Smit, geb. Sluis 04.08.1869, vroedvrouw, overl. Zutphen 16.03.1956, d.v. David de Smit en Johanna Pieternella de Bruijne.

4.                   Jaapje Zijderveld, geb. Valkenburg ca. 1874, overl. Utrecht 12.02.1943, tr. Valkenburg 11.04.1895 Leendert Noppen, geb. Hagestein 22.10.1870, overl. Utrecht 30.06.1932, z.v. Johannes Noppen en Jansje Mina Lissenberg.

5.                   Antonius Cornelis Zijderveld, geb. Valkenburg 17.08.1876; volgt [4].

6.                   Johanna Lamberta Valkenburg, geb. Valkenburg ca. 1879, overl. Leiden 13.05.1925, tr. Valkenburg 28.08.1902 Jakob Verhaar, geb. Voorhout 23.02.1876, overl. na 1925, z.v. Leendert Verhaar, landbouwer, en Elsje van Hees.

 

Noten: |a| ook overl.akte Veur 1934 no.3; |b| moeder v/d bruidegom lijkt geschreven als Stakelbos (huw.akte Valkenburg 1861 no.1).

 

[10] Hendrik Jacobus Verlint, geb. Leiden 30.09.1847, horlogemaker (1908), overl. voor 1921; tr. 2e Katwijk 28.08.1913 Maartje Huigen, geb. Assendelft 28.02.1862, d.v. Bastiaan Huigen, wever, en Stijntje Dekker; tr. 1e Katwijk 13.10.1870

[11] Adriana Johanna de Kleijn, geb. Katwijk aan den Rijn 17.05.1844, overl. [Katwijk] tussen 1908 en 1913.

     MH tr. 1e Assendelft 14.04.1883 Simon Abbink, geb. Westzaan ca. 1860, arbeider, overl. voor 1913, z.v. Hermanus Abbink en Maartje Kop.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacobus Hendrik Verlint, geb. Katwijk ca. 1872, horlogemaker, overl. Leiden 16.02.1947, tr. 1e  Voorschoten 12.02.1903 Elisabeth van der Zwart, geb. Zoeterwoude 12.01.1884, overl. voor 1947, d.v. Jacob van der Zwart en Margaretha Catharina Adriana Sjardijn; tr. 2e Christina Margaretha Louisa de Ridder.

2.                   Dirkje Verlint, geb. Katwijk 15.12.1875; volgt [5].

3.                   Hendrik Jacobus Verlint, geb. Katwijk ca. 1879/1880, huisschilder, tr. 1e ’s-Gravenhage 03.01.1908|a| Eva Catharina Maria Hersbach, geb. ’s-Gravenhage 04.09.1881, dienstbode (1908), overl. ’s-Gravenhage 25.05.1921, d.v. Andreas Hermanus Hersbach, bediende (1881), smid (1908), en Eva Catharina Sandig; tr. 2e ’s-Gravenhage 23.11.1921 Clasina Alexander, geb. Rotterdam 19.03.1889, overl. ’s-Gravenhage 24.03.1923, d.v. William Alexander en Antje van den Berg; tr. 3e ’s-Gravenhage 19.03.1924 Cornelia Waarts, geb. ’s-Gravenhage 10.09.1894, costuumnaaister (1917), overl. ’s-Gravenhage 03.07.1967, d.v. Johannes Waarts, schoenmaker, en Elisabeth Bliek.
     CW tr. 1e ’s-Gravenhage 12.12.1917 (echtsch. vonnis Arr.Rb. ’s-Gravenhage 20.09.1921, ingeschr. ’s-Gravenhage 09.01.1922) Wilhelmus Gijsbertus van der List, geb. ’s-Gravenhage 05.01.1894, winkelhouder (1917), kruidenier (1929), overl. voor 1924, z.v. Gerardus van der List, blikslager (1894), loodgieter (1917,1929), en Catharina Maria Baggerman.
     WGvdL tr. 2e Amsterdam 03.07.1929 Jansje Vreeken, geb. Krommenie 20.08.1904, d.v. Jacob Vreeken, kruidenier, en Neeltje Hoeve.

 

Noten: |a| ‘voor [de] toestemmingen [van de ouders van de bruidegom is] de tusschenkomst van den kantonrechter [] ingeroepen’ (huw.akte ’s-Gravenhage 1908 no.13).

 

[12] Jacob Moulijn, geb. Rotterdam 18.03.1835, predikant te Nijmegen (1900), overl. Nijmegen 07.12.1902, tr. Rotterdam 26.02.1862

[13] Maria Suzanna Lagerwerff, geb. Dordrecht 19.12.1830, overl. Nijmegen 15.10.1914.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacob Moulijn, geb. Gouderak 07.11.1862, postdirecteur, overl. Heemstede 22.01.1940, tr. Nijmegen 09.06.1893 Charlotta Gesina Blokhuis, geb. Velp (Rheden) 10.05.1871, overl. na 1940, d.v. Hendrikus Cornelis Blokhuis, winkelier, en Angenita Willemina van Herikhuizen.

2.                   Cornelis Didriekus Moulijn, geb. Gouderak 21.12.1863, predikant te Lent (1919), overl. Elst 20.08.1919|b|, tr. Elst 29.07.1891 Petronella Adriana ten Doesschate, geb. Andelst (Valburg) 08.01.1869, overl. Elst 19.08.1936, d.v. Leonard ten Doesschate, landbouwer, en Cornelia Hendrika Duijs.
Uit dit huwelijk: Louise Jacoba Moulijn (1898-1984), tr. Utrecht 17.11.1926 Jacob Adriaan Moulijn (1900-na1984), z.v. Adriaan Cornelis Moulijn en Charlotte Johanna Wilhelmina Lochmann van Königsfeldt.

3.                   Willem Moulijn, geb. Amerongen 05.06.1865, sigarenfabrikant, overl. ’s-Gravenhage 28.03.1939, tr. 1e Leiden 24.05.1893 Jacomina Maria Hendrika Willebrands, geb. Leiden 16.10.1865, overl. ’s-Gravenhage 06.03.1899, d.v. Carel Willebrands, apotheker, en Maria Helena Hoogeboom; tr. 2e Leiden 05.09.1900|a| Johanna Maria Helena Willebrands, geb. Leiden 05.10.1872, overl. ’s-Gravenhage 25.12.1910, jongere zuster van Jacomina Maria Hendrika.

4.                   Sophie Moulijn, geb. Amerongen 24.09.1866, overl. ’s-Gravenhage 20.06.1929, tr. Nijmegen 27.01.1892 Jacobus Marinus Jalink, geb. ’s-Gravenhage ca. 1861, predikant, overl. ’s-Gravenhage 14.12.1937, z.v. Jacobus Jalink en Maria Johanna Burk.

5.                   Johanna Hendrika Moulijn, geb. Amerongen 19.12.1867, overl. Wolfheze 22.02.1963, tr. Nijmegen 12.11.1890 Albertus Christaan Kruijt, geb. Soerabaja 10.10.1869, zendelingleraar, overl. ’s-Gravenhage 19.01.1949, z.v. Johannes Kruijt, zendelingleraar te Djombang (1890), en Dorothea Johanna van der Linden (-1881). [Pendolo, Midden-Celebes 1919]

6.                   Adriaan Cornelis Moulijn, geb. Weesp 06.05.1869; volgt [6].

7.                   Louise Jacoba Moulijn, geb. ca. 1876, overl. Soest 16.03.1961, tr. Nijmegen 10.06.1896 Willem Johannes Jalink, geb. ’s-Gravenhage ca. 1867, kandidaat-notaris (1896), overl. ’s-Gravenhage 02.09.1949, z.v. Jacobus Jalink en Maria Johanna Burk.

 

Noten: |a| bij KB van 21.08.1900 n°34 dispensatie van het verbod ingevolge art. 88.1 Burgerlijk Wetboek (huw.akte Leiden 1900 no.260); |b| overleden Cornelis Diedrikus (annonce collectie CBG).

 

[14] Willem Constant Philip Lochmann van Königsfeldt, geb. Brielle 16.04.1829, opperstuurman (1857), stuurman (1860), overl. Hatert 22.11.1881; tr. 1e Nijmegen 20.05.1857 Carolina Jacoba Philippine van Bennekom, geb. Amersfoort 27.06.1823, overl. Buitenzorg (Res. Batavia) 27.09.1867|e|, d.v. Tijmen van Bennekom en Jacoba Henriette Lochmann van Königsfeldt; tr. 2e Batavia 30.05.1868|b|

[15] Aleida Charlotte Swaving, geb. Vianen 30.05.1841, overl. Apeldoorn 17.09.1924, begr. Apeldoorn (Nwe Bpl.) 20.09.1924.

Uit het huwelijk Lochmann van Königsfeldt-van Bennekom:

1.                   jkvr. Jacoba Henrietta Wilhelmina Constance Lochmann van Königsfeldt, geb. Renkum 17.03.1859, overl. Haarlem 19.07.1943|g|, otr. Nijmegen/Gouda 18.04.1883, tr. Nijmegen 04.05.1883 Rugier Pieter Magdalenus van Alderwerelt, later van Alderwerelt van Rosenburgh|f|, geb. Groningen 27.01.1831, gep.kapitein O.-I. Leger (1883), overl. Wageningen 22.04.1895, z.v. Rugier Pieter van Alderwerelt, kapitein bij de infanterie, en Catharina Wilhelmina Beerta du Bois.
     RP tr. 1e Afd. Tjilatjap (Res. Banjoemas) 27.01.1863 Maria Cornelia Overdijk, geb. Buitenzorg 17.04.1844, overl. Gouda 10.03.1877, d.v. Cornelis Overdijk en Carolina Frederika Stoltenhoff.

2.                   jkvr. Wilhelmina Jacoba Constance Lochmann van Konigsfeldt, geb. Renkum 19.08.1860, overl. Ede of ’s-Gravenhage 21.01.1953, crem. Velsen (Westerveld) 26.01.1953,  tr. Makassar (Res. Celebes en Onderhorigheden) 18.02.1889 Wolter van der Worff, geb. Rotterdam 18.10.1844, ingenieur 1e klasse B.O.W., overl. Soerabaja 28.03.1890, z.v. Wolter van der Worff en Magdalaine Delijde Bruist.

3.                   jkvr. Jacoba Caroline Wilhelmine Lochmann van Königsfeldt, ook Jacoba Carolina Wilhelmina geb. Batavia 21.04.1866|d|, overl. ’s-Gravenhage 21.04.1943, tr. Rotterdam 15.12.1892 Izaak Hendrik Boeije, geb. IJzendijke 08.02.1863, overl. ’s-Gravenhage 05.07.1940, z.v. Abraham Martinus Boeije en Anna Cornelia Bool.

Uit het huwelijk Lochmann van Königsfeldt-Swaving:

4.                   Charlotte Johanna Wilhelmina Lochmann van Königsfeldt, geb. Batavia 13.04.1870|a|; volgt [7].

5.                   Constance Augusta Philippine Lochmann van Königsfeldt, geb. Hatert (Nijmegen) 18.09.1875, tr. Nijmegen 12.10.1893 (echtsch. Padang 25.05.1905) John Alexander Mackenzie, administrateur, z.v. Francis Alexander Mackenzie en Sophia Dediere.

6.                   Philippine Johanna Gijsbertha Lochmann van Königsfeldt, geb. Hatert (Nijmegen) 26.06.1877, overl. Utrecht 17.07.1939|c|, begr. Apeldoorn (Nwe Bpl. a/d Soerenscheweg) 21.07.1939, tr. Nijmegen 27.07.1898 Daniël Hendrik Meijer, geb. Hekendorp 10.07.1857, onderwijzer (1887), gymnasiumleraar (1898), oud-inspecteur v/h Lager Onderwijs in de Inspectie Deventer (1927), overl. Apeldoorn 14.06.1927, begr. Apeldoorn (Nwe Bpl.) 17.06.1927, z.v. Daniël Hendrik Meijer, hoofdonderwijzer (1887), en Antoinette Johanna Wilhelmina den Bak.
     DHM tr. 1e ’s-Gravenhage 10.08.1887 Catharina Anna Maria Buckmann, geb. ’s-Gravenhage ca. 1861/1862, overl. Rotterdam 03.05.1888, d.v. Heinrich Johannes Buckmann, bedienaar van begrafenissen, en Anna Catharina Seelking.

7.                   Johanna Gijsberta Seline Lochmann van Königsfeldt, geb. Hatert (Nijmegen) 12.09.1878, tr. Nijmegen 27.01.1899 Henricus Wilhelmus Johannes Stroband, geb. Kampen 12.07.1858, artilleriekapitein, overl. Apeldoorn 05.12.1932, z.v. Lubertus Stroband, wijnkoper, en Maria Sophia Reerink.
     HWJS tr. 1e Hendrika Wilhelmina Reerink, overl. Batavia 08.05.1894.

8.                   Willem Karel Philip Lochmann van Königsfeldt, geb. Nijmegen 14.07.1880.

 

Noten: |a| RA 1871 p.196 (Lochmann van Konigsfeld); |b| RA 1869 p.5 (Lochmann van Koningsfeldt); |c| overl.akte Zeist 1939 no.255; |d| RA 1867 p.26 (Lochman van Königsfeldt); |e| RA 1868 p.83 (Caroline Jacoba Philipine); |f| bij KB van 14.02.1883 n°24 (geb.akte Groningen 1883 no.278 en kanttekening op geb.akte Groningen 1831 no.86); |g| overl.akte Haarlem 1943 no.136 (Lochmann van Köningsfeldt).

 

[16] Hendrik Zijderveld, geb. Zwijndrecht ca. 1800, schipper (1831,1836), beurtschipper (1838), overl. Middelburg 28.02.1838|e||f|, z.v. Joost Zijderveld en Jannigje de Bondt (zie Bijlage A); tr. 1e Charlois 24.10.1822 Adriaantje Schuier, geb. ca. 1799, d.v. Jacob Schuier en Neeltje de Roos; tr. 2e Papendrecht 23.06.1827

[17] Maria Stekelbos, geb. Papendrecht 01.07.1805, overl. tussen 1843 en 1861, d.v. Teunis Stekelbos en Adriana Wervenbos, ook Ariaantje Wervenbosch; tr. 2e Valkenburg 11.07.1843|g| Jacob Goudriaan, geb. Leiderdorp 25.03.1820, z.v. Cornelis Goudriaan en Adriana Kroon.

Uit het huwelijk Zijderveld-Schuier (moeder ook Schuijer):

1.                   Jannigje Zijderveld, geb. Charlois 26.03.1823, tr. IJsselmonde 11.11.1864 Maarten de Waard, geb. Charlois ca. 1820, overl. Rotterdam 27.12.1889, z.v. Bastiaan de Waard en Antonia de Lange.

2.                   Jannigje Zijderveld, geb. Charlois ca. 1824, tr. Katendrecht 21.01.1859 Willem Vermeulen, geb. Waarder ca. 1811, z.v. Amil Vermeulen en Annigje Verburg.

Uit het huwelijk Zijderveld-Stekelbos (meoder o0ok Steekelbos/Stekelbosch):

3.                   Joost Zijderveld, geb. Papendrecht 20.09.1828, overl. ’s-Gravenhage 26.06.1839.

4.                   Antonie Zijderveld, geb. Antwerpen ca. 1831, overl. ’s-Gravenhage 07.01.1839.

5.                   Arie Zijderveld, geb. Engelen 17.10.1831|a|, overl. ’s-Gravenhage 09.11.1832|c|.

6.                   Adriaantje Zijderveld, geb. Engelen 17.10.1831|b|, overl. ’s-Gravenhage 29.12.1835|d|.

7.                   Hendrik Zijderveld, geb. ’s-Gravenhage 24.12.1833; volgt [8].

8.                   Arie Zijderveld, geb. ’s-Gravenhage xx.07.1835, overl. ’s-Gravenhage 04.09.1835.

9.                   Adrianus Zijderveld, geb. ’s-Gravenhage xx.07.1836, overl. ’s-Gravenhage 29.07.1836.

 

Noten: |a| geb. om een ure des namiddags, moeder Steekelbos (akte no.8); |b| geb. om twee ure des namiddags, moeder Steekelbos (akte no.9); |c||d| moeder Stekelbosch; |e| e.v. Stekebos (overl.akte Middelburg 1838 no.96); |f| ook overl.akte ’s-Gravenhage 1838 no.396; |g| bruid Stekelbosch.

 

[18] Cornelis van der Nagel, geb. Valkenburg ca. 1812, landbouwer (1861), z.v. Jan van der Nagel en Maartje van Briemen; tr. Katwijk 23.11.1834

[19] Jaapje Klok, geb. Katwijk aan Zee ca. 1809, overl. voor 1861, d.v. Lammert Klok en Maartje Hus.

Uit dit huwelijk:

1.                   Pietertje van der Nagel, geb. Katwijk aan den Rijn 19.04.1835; volgt [9].

2.                   Johannes van der Nagel, geb. Katwijk aan den Rijn 23.04.1837, tr. Katwijk 06.06.1861 Margaretha Zuijderduijn, geb. Katwijk aan den Rijn 26.11.1839, d.v. Jacob Zuijderduijn en Grietje Wassenaar.

 

[20] Jacobus Verlint, geb. ca. 1810/1811, bediende (1847), overl. Voorburg 12.12.1887, tr.

[21] Dirkje de Graaf, geb. ca. 1811, overl. Voorburg 04.12.1887.

Uit dit huwelijk (moeder ook de Graaff):

1.                   Hendrik Jacobus Verlint, geb. Leiden 30.09.1847; volgt [10].

2.                   Wilhelmina Elizabeth Verlint, geb. Katwijk aan den Rijn 16.08.1850, overl. Loosduinen 27.11.1920|a|, tr. Katwijk 30.09.1875 Jacobus Hendrikus Houwaart, geb. Katwijk aan Zee 31.10.1852, overl. ’s-Gravenhage 22.08.1935, z.v. Cornelis Houwaart en Neeltje van den Dungen.

 

Noten: |a| aangifte door twee hoofdverplegers, overleden Monsterscheweg 83 {geen naam v/d instelling vermeld} {nu op dit adres een onderdeel van Parnassia} (overl.akte Loosduinen 1920 no.195).

 

[22] Jacobus de Kleijn, geb. Katwijk aan den Rijn ca. 1807, overl. voor 1891, z.v. Jacobus de Kleijn en Jesina van Megersse; tr. Katwijk 03.02.1833

[23] Christina Brinkman, geb. ’s-Gravenhage ca. 1811, overl. ’s-Gravenhage 09.06.1891, d.v. Christiaan Brinkman en Pieternella Riegenaar.

Uit dit huwelijk:

1.                   Frederica Jacoba de Kleijn, geb. Katwijk aan den Rijn 06.09.1833, overl. Zaandam 10.06.1919, tr. Katwijk 16.10.1857 Hendrik Walch, geb. Zaandam 28.03.1833, overl. Zaandam 19.06.1908, z.v. Lodewijk Walch en Aaltje Imes.

2.                   Josina de Kleijn, geb. Katwijk aan den Rijn 10.04.1840, tr. Katwijk 30.10.1862 Jan Glasbergen, geb. Rijnsburg 24.03.1839, overl. Rotterdam 02.08.1914, z.v. Casper Glasbergen en Joortje Brussee.
     JG tr. 2e Rotterdam 06.10.1875 Jannetje van Haastert, geb. Valkenburg 27.02.1849, overl. Rotterdam 07.06.1940, d.v. Hendrik van Haastert en Antje van den Nagel.

3.                   Petronella Adriana de Kleijn, geb. Katwijk aan den Rijn 01.04.1842, tr. Katwijk 18.09.1862 Willem Schaap, geb. Katwijk aan den Rijn 002.09.1833, z.v. Anthonij Schaap en Jannetje Schrier.

4.                   Adriana Johanna de Kleijn, geb. Katwijk aan den Rijn 17.05.1844; volgt [11].

5.                   Jacobus de Kleijn, geb. Katwijk ca. 1848, stoffeerder, overl. ’s-Gravenhage 23.10.1893, tr. Oegstgeest 19.02.1871 Aaltje Mugge, ook Alida, geb. Noordwijk 27.10.1850, overl. ’s-Gravenhage 16.12.1917, d.v. Gerrit Hendrik Mugge, klompenmaker, en Alida van den Bosch.

 

[24] Jacob Moulijn, ged. Rotterdam 01.05.1796, kaarsenmaker (1854), overl. Rotterdam 26.05.1855, z.v. Simon Moulijn en Wijntje de Jong (zie Bijlage A); tr. 1e Rotterdam 03.11.1819 Willemina Maria Geelkerken, ged. Rotterdam 23.09.1798, overl. Rotterdam 21.12.1828, d.v. Willem Geelkerken en Maria Stam; tr. 3e Rotterdam 27.09.1837 Adriana van Loon, geb,. Gorinchem ca. 1801, overl. Rotterdam 01.03.1854, d.v. Hendrik Willem van Loon en Catharina Henrij; tr. 2e Rotterdam 27.04.1831

[25] Sophia Henkemans, ged. Rotterdam (Grote Kerk) 23.05.1802, d.v. Adrianus Henkemans en Maria van der Burgh.

Uit het huwelijk Moulijn-Geelkerken:

1.                   Simon Willem Moulijn, geb. Rotterdam 31.05.1820, overl. Rotterdam 11.02.1852, tr. Utrecht 05.06.1844 Gijsberta van Dugteren, geb. Utrecht 08.12.1823, overl. Utrecht 22.07.1872, d.v. Pieter Ruijsch van Dugteren en Sara Johanna Renes.

2.                   Willem Moulijn, geb. Rotterdam 27.01.1822|b|, banketbakker, overl. ’s-Gravenhage 03.03.1899, tr. 1e ’s-Hertogenbosch 20.06.1844 Aleida Cornelia van Berge, geb. ’s-Hertogenbosch 20.12.1823, overl. ’s-Gravenhage 28.12.1852, d.v. Fredericus van Berge en Elisabeth van Hemert, winkelierster (1852,1854); tr. 2e ’s-Gravenhage 29.03.1854 Cornelia van Berge, geb. ’s-Hertogenbosch ca. 1828/1829, overl. ’s-Gravenhage 02.10.1893, jongere zuster van Aleida Cornelia.

3.                   Geertje Moulijn, geb. Rotterdam 17.04.1824, overl. Rotterdam 20.12.1830.

4.                   Maria Willemina Moulijn, geb. Rotterdam 17.05.1826.

Uit het huwelijk Moulijn-Henkemans:

5.                   Geertruida Moulijn, geb. Rotterdam 31.10.1832, overl. Gouda 03.12.1902, tr. Rotterdam 20.04.1877 Albert van Os, geb. Bloemendaal (Broek) 03.06.1844, overl. Rotterdam 11.03.1931, z.v. Aart van Os en Aaltje Prins.
     AvO tr. 2e Rotterdam 21.01.1904 Maria van Schaardenburgh, geb. Rotterdam 13.09.1859, overl. Rotterdam 03.03.1935, d.v. Antonie van Schaardenburgh en Pieternella Blom.

6.                   Maria Moulijn, geb. Rotterdam 02.02.1834.

7.                   Jacob Moulijn, geb. Rotterdam 18.03.1835; volgt [12].

8.                   Adriana Maria Moulijn, geb. Rotterdam 09.10.1836, overl. Gouda 01.01.1884|a|.

9.                   levenloze zoon, Rotterdam 09.10.1836.

Uit het huwelijk Moulijn-van Loon:

10.               Hendrik Willem Moulijn, geb. Rotterdam 21.06.1838, overl. ’s-Gravenhage 20.11.1905, tr. Rotterdam 17.09.1873 Grietje Prins, geb. Voorburg 16.08.1845, overl. ’s-Gravenhage 30.12.1919, d.v. Israël Prins en Jetta Abrahams.

11.               Wijnanda Moulijn, geb. Rotterdam 14.05.1840, overl. Dordrecht 11.06.1874, tr. Rotterdam 10.08.1870 Jan Hendrik Dijkman, geb. Rotterdam 15.02.1836, leraar bij de HBS te Dordrecht (1877), overl. Dordrecht 19.10.1895, z.v. Bernardus Dijkman, notaris, en Gerritje van Someren.
     JHD tr. 2e Franeker 29.03.1877 Aaltje Teetske Schot, geb. Franeker 09.07.1840, overl. ’s-Gravenhage 13.08.1909|c|, d.v. Gijsbertus Schot, ontvanger, en Aaltje Banga.

12.               Catharina Moulijn, geb. Rotterdam 06.01.1843, overl. Rotterdam 22.11.1844.

 

Noten: |a| ook overl.akte Rotterdam 1884 fol.s003; |b| moeder Geelkerke; |c| overledene Aaltje Taetske.

 

[26] Cornelis Diderikus Lagerwerff, geb. Schoonhoven 16.03.1805, tabaksverkoper (1830), kantoorbediende (1840), overl. Utrecht 23.11.1889, z.v. Mattheus van der Zeegen Lagerwerff en Maria Susanna Loncq; tr. Hazerswoude 14.03.1830

[27] Johanna Hendrika van Zuijdam, geb. Hazerswoude 07.11.1805, overl. Groningen 24.11.1881, d.v. Dirk van Zuijdam en Adriana Thiebout.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Suzanna Lagerwerff, geb. Dordrecht 19.12.1830; volgt [13].

2.                   Dirk Lagerwerff, geb. Dordrecht 20.02.1833, overl. Dordrecht 15.06.1834.

3.                   Dirk Lagerwerff, geb. Dordrecht 25.04.1835, overl. Dordrecht 12.07.1835.

4.                   Mattheus Lagerwerff, geb. Dordrecht 07.05.1836, overl. Dordrecht 19.08.1836.

5.                   Adrianus Lagerwerff, geb. Dordrecht 10.07.1837, postdirecteur, overl. Lochem 02.06.1909, tr. Tiel 12.11.1875 Dina Kouwenhoven, geb. ca. 1834, overl. Lochem 16.11.1908, d.v. Willem Pieter Kouwenhoven, belastingontvanger, en Arendina Marie Hendrika Annokkee.

6.                   Simonia Louise Lagerwerff, geb. Rotterdam 19.04.1840|b|, overl. Utrecht 17.04.1919, tr. Rotterdam 04.09.1861 Jacob Cramer, geb. Rotterdam 24.12.1833, predikant te Oudewetering (1861), promotie Utrecht 11.06.1858|a|, hoogleraar Groningen (1876-1884), hoogleraar Utrecht (1884-1895), overl. Utrecht 18.05.1895, z.v. Jan Anthonie Cramer en Cornelia Claudia van Waning.

7.                   Cornelis Didericus Lagerwerff, geb. Dordrecht 08.11.1842, overl. Rotterdam 06.05.1863.

8.                   Mattheus Lagerwerff, geb. Dordrecht 25.07.1846, overl. Hemmen 29.11.1872.

 

Noten: |a| proefschrift: Specimen historico-dogmaticum de Arianismo; promotor: H.E. Vinke (1794-1862); |b| moeder van Zuijlen (geb.akte Rotterdam 1840 fol.a238v no.948).

 

[28] Willem George August Lochmann van Königsfeldt, ged. Wijk bij Duurstede 09.08.1795, luitenant ter zee 2e klasse aan boord van Z.M. fregat de Kenau Hasselaar liggende te Hellevoetsluis (1823), luitenant ter zee (1829), luitenant ter zee 1e klasse (1831,1839), gepensioneerd zeekapitein (1863), gepensioneerd kapitein luitenant ter zee (1869), overl. Roermond 19.09.1869, z.v. Jacob Willem Lochmann van Königsfeldt en Wilhelmina Catharina Meijsenheim (zie Bijlage A); tr. 2e Roermond 21.06.1866 Johanna Augusta Linke, geb. Keulen 06.10.1844, woont Amsterdam (okt1869)|b|, d.v. Johann Carl Gottlieb Linke en Maria Elisabeth Schwartzkij; tr. 1e Brielle 06.12.1823

[29] Wilhelmina Constantia Henriette de Roo van Alderwerelt, geb. Brielle 18.03.1797, overl. Heerlen 10.11.1863|a|, d.v. Willem Pieter de Roo van Alderwerelt, ontvanger der directe belastingen, en Constantia Catharina Henrietta van Baerle.

Uit dit huwelijk:

1.                   Wilhelmina Jacoba Constantia Lochmann van Königsfeldt, geb. De Bilt 26.06.1824, overl. Heenvliet 19.11.1851.

2.                   Willem Constant Philip Lochmann van Königsfeldt, geb. Brielle 16.04.1829; volgt [14].

3.                   Johan Philip August Lochmann van Königsfeldt, geb. Brielle 03.06.1831, zeeman te Batavia, opgenomen in het Buitengasthuis te Amsterdam, Afd. Mannen Krankzinnigen (09.10-26.10.1869).

4.                   Ernest August Lochmann van Königsfeldt, geb. Brielle 16.02.1839, overl. Brielle 16.02.1839.

 

Noten: |a| e.v. George Willem August Lochtmann van Königsfeldt (overl.akte Heerlen 1863 no.93); |b| op 19.05.1874 ambtshalve afgevoerd (Bevolkingsregister Amsterdam).

 

[30] Christiaan Swaving, geb. Dodewaard ca. 1781/1782, overl. Vianen 29.04.1848, z.v. Cornelius Swaving en Barta Kist; otr. 1e Amsterdam 11.02.1803 Susanna Wilhelmina Ottens, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 01.12.1782|d|, overl. Vianen 07.11.1818, d.v. Jacob Hendrik Ottens en Anna Elisabeth de Rhoer; tr. 2e Vianen 03.07.1824

[31] Johanna Gijsberta van den Berg, geb. Vianen ca. 1800, overl. Vianen 13.09.1886, d.v. Cornelis van den Berg en Bothie/Bolhie Versteeg.

Uit het huwelijk Swaving-Ottens:

1.                   Corneille Swaving, geb. Amsterdam 16.01.1804. ged. Amsterdam (Nieuwe Waalse Kerk) 12.02.1804.

2.                   Jacques Henrij Swaving, geb. Amsterdam 02.07.1806, ged. Amsterdam (Oude Waalse Kerk) 03.08.1806, matroos 3e klasse bij de marine, overl. aan boord van het fregat Maria Reijgersbergen 12.05.1826|c|.

Uit het huwelijk Swaving-van den Berg:

3.                   Anthonij Johannes Swaving, geb. Vianen 02.11.1824, overl. Delft 23.09.1895, tr. Vianen 04.02.1852 Gerardina Anna Hendrica du Bon Brooks, geb. Arnhem 20.08.1824, overl. ’s-Gravenhage 16.04.1908, d.v. Theodorus Jan du Bon Brooks en Adriana Magdalena Drooglever.

4.                   Diederica Swaving, geb. Vianen 09.11.1828, tr.Vianen 11.07.1850 Hermanus Schippers, geb. Bleskensgraaf ca. 1819, z.v. Hermanus Hendrikus Schippers en Dirkje Bijl.
     HS tr. 1e Sliedrecht 02.06.1842 Kunderina Adriana Schram, geb. Sliedrecht 11.09.1815, overl. ’s-Gravendeel 04.01.1846|a|, d.v. Kundert Schram en Cornelia van Es.

5.                   Jacques Henri Swaving, geb. Vianen 23.11.1829, gepensioneerd majoor van het O.I. Leger (1878), overl. Vianen 26.05.1878, tr. Buitenzorg 31.03.1859 jkvr. Johanna Henriette Adolphine van den Bosch, geb. Batavia 17.07.1838, overl. na 1867.

6.                   Ewaldus Swaving, geb. Vianen 18.06.1831, tr. Benschop 06.11.1861 Jeanetta Wilhelmina van den Berg, geb. Benschop 14.09.1835, d.v. Gijsbert van den Berg en Teuntje van Maurik.

7.                   Anna Christina Swaving, geb. Vianen 06.10.1832, overl. Budel 18.12.1902.

8.                   Jacobus Wilhelmus Swaving, geb. Vianen 04.02.1834, overl. Vianen 06.09.1834.

9.                   Wilhelmina Swaving, geb. Vianen 12.06.1836.

10.                Susanna Maria Swaving, geb. Vianen 21.03.1838, overl. Amsterdam 09.12.1913, begr. Hilversum (Nwe Alg.Bpl.) 12.12.1913, tr. Vianen 03.04.1857|f||g| Hendricus Alexander van de Graaf, later Messemaeckers van de Graaf|e|, geb. Vianen ca. 1825, muziekdirecteur (1857), muziekonderwijzer (1898), overl. Hilversum 09.09.1898, z.v. Gerard van de Graaf en Catharina van Lit.

11.                Henrietta Louisa Swaving, ook Louise Henriette, geb. Vianen 09.12.1839, overl. Princenhage 02.09.1915, tr. Vianen 23.11.1874 Carel Preij, geb. ’s-Hertogenbosch ca. 1832, gepensioneerd kapitein der infanterie (1879), overl. ’s-Hertogenbosch 26.07.1893, z.v. Carel Preij en Maria Philippina van Halm.

12.                Aleida Charlotte Swaving, geb. Vianen 30.05.1841; volgt [15].

13.                Cornelis Swaving, geb. Vianen 20.12.1842, deurwaarder bij het kantongerecht en adjunct-commissaris van politie te Den Helder (1879), overl. Den Helder 14.11.1915, tr. ’s-Gravenhage 27.08.1879 Carolina Petronella van Deinse, geb. Naaldwijk 27.06.1855, overl. ’s-Gravenhage 22.02.1894|b|, d.v. Bernard Samuel van Deinse, predikant, en Maria Josina Helbert Reeder.

 

Noten: |a| overledene Catharina Adriana (overl.akte ’s-Gravendeel 1846 no.4); |b| ook overl.akte Den Helder 1894 no.98; |c| overl.akte Vianen 20.01.1827 no.3 (akteniet beschikbaar bij Family Search, mei’21); |d| dopeling Willemina Susanna; |e| bij KB van 06.03.1857 (huw.akte Vianen 1857 no.5 in wiewaswie, akte niet beschikbaar bij Family Search, mei’21); |f| bruidegom Messemaekers van de Graaf (huw.akte Vianen 1857 no.5 in wiewaswie, akte niet beschikbaar bij Family Search, mei’21); Messemaeckers van de Graaff (annonce collectie CBG).

 


Bijlage A

 

[32] Joost Zijderveld, overl. [Meerdervoort] voor 1815, z.v. Arij Zijderveld en Aaltje van Dam; tr.

[33] Jannigje de Bondt, ook de Bont, overl. [Meerdervoort] voor 1815, d.v. Arie de Bont en Elizabeth uit den Bogerd.

Uit dit huwelijk:

1.                   Elisabeth Zijderveld, geb. Zwijndrecht ca. 1790/1791, overl. (verdronken in de rivier de Noord en alzoo overleden) Hendrik-Ido-Ambacht 29.11.1836, tr. Meerdervoort 24.05.1820 Aart de Snoo, geb. Hendrik-Ido-Ambacht ca. 1794/1795, arbeider, overl. Maasdam 07.09.1861, z.v. Daniel de Snoo en Pleuntje Slagboom.

2.                   Arij Zijderveld, geb. Giessendam ca. 1792, overl. Zwijndrecht 02.06.1816, tr. Zwijndrecht 11.11.1815 Lijntje Huijzer, geb. Volgerland van Meerdervoort ca. 1794, d.v. Daniel Huijzer en Maria Boer.
     LH tr. 1e Daniel Romijn, geb. Zwijndrecht ca. 1793, tuinman (1814), overl. (verdronken in het Noorddiep tussen het Huis Sint-Ellebrecht en het Kralingsche Veer) 15.11.1814|a|, z.v. Daniel Romijn en Maria Bergijk.

3.                   Willem Zijderveld, geb. Zwijndrecht ca. 1894/1895, overl. Hendrik-Ido-Ambacht 19.02.1859, tr. Meerdervoort 27.02.1819 Neeltje van Houwelingen, geb. Hendrik-Ido-Ambacht ca. 1793, overl. Hendrik-Ido-Ambacht 01.01.1866, d.v. Cornelis van Houwelingen en Hendrika Bakker.

4.                   Hendrik Zijderveld, geb. Zwijndrecht ca. 1800; volgt [16].

 

Noten: |a| sindsdien ‘niet opgevischt, nog van hem eenig nader bericht bekomen is’ (overl.akte Zwijndrecht 21.03.1815 no.4).

 

[48] Simon Moulijn, geb. Rotterdam, otr. Rotterdam 03.09.1786, tr. Rotterdam 01.10.1786

[49] Wijntje de Jong, ook Weijntje, geb. Rotterdam, overl. Rotterdam 29.03.1804, begr. Rotterdam (Prinsenkerk) 03.04.1804.

Uit dit huwelijk:

1.                   Benjamin Moulijn, ged. Rotterdam (Zuiderkerk) 09.04.1787.

2.                   Johannes Moulijn, ged. Rotterdam 04.06.1789, overl. Rotterdam 24.05.1879, tr. Rotterdam 31.05.1820 Jannetje van Duijl, ged. Rotterdam (Grote Kerk) 12.11.1799, overl. Rotterdam 28.12.1862, d.v. Jozua van Duijl en Magdalena Hendrina Ketelaar.
Uit dit huwelijk: Simon Moulijn (1821-1901), tr. 1e voor 1859 Sara Maria Hoogendijk (ca.1821-1859); tr. 2e tussen 1859 en 1862 Magdalena Maria Johanna Walter (1829-1892); uit het huwelijk Moulijn-Walter: Simon Moulijn (1866-1948), tr. 1877 Henriëtte Haitsma Mulier (1877-1948).
– Levensbericht SM: nl.wikipedia
– Levensbericht HHM:
nl.wikipedia

3.                   Jannetje Moulijn, ged. Rotterdam (Zuiderkerk) 08.04.1792, tr. Rotterdam 18.05.1814 Coenraadt de Wolff, geb. Vlissingen ca. 1787, z.v. Hendrik de Wolff en Maria Heijman.

4.                   Jacob Moulijn, ged. Rotterdam 01.05.1796; volgt [24].

5.                   Cornelia Moulijn, ged. Rotterdam 18.03.1798.

 

[56] Jacob Willem Lochmann van Königsfeldt, geb. ca. 1757, overl. Wijk bij Duurstede 18.07.1825, tr.

[57] Wilhelmina Catharina Meijsenheim, overl. na 1810.

Uit dit huwelijk:

1.                   Wilhelmina Augusta Catharina Lochmann van Königsfeldt, ged. Wijk bij Duurstede 14.08.1785, overl. Amsterdam 29.01.1881, tr. Amsterdam 06.07.1810 Frans van der Breggen, ged. Leiden (Remonstrants) 09.11.1783, promotie Leiden 19.04.1806, medicinae doctor, hoogleraar Athenaeum Illustre (1817-1843), overl. Amsterdam 03.02.1843, z.v. Cornelis van der Breggen en Elizabeth Konijnenburg.

2.                   Jacoba Henrietta Lochmann van Königsfeldt, ged. Wijk bij Duurstede 02.09.1787, overl. Renkum 09.01.1864, tr. Beek (Gld) 07.05.1816 Tijmen van Bennekom, ged. Amersfoort 02.09.1784, zijdereder (1816), hypotheekbewaarder (1830), overl. Scheveningen (’s-Gravenhage) 07.05.1830|a|, z.v. Otto van Bennekom en Haasje van Beek.
Uit dit huwelijk: Carolina Jacoba Philippine van Bennekom (1823-1867), tr. Nijmegen 1857 Willem Constant Philip Lochmann van Königsfeldt (1829-1881).

3.                   Johanna Philippina Lochmann van Königsfeldt, ged. Wijk bij Duurstede 29.10.1789, overl. Doorn 08.05.1841, tr. Doorn 26.09.1822 Hubertus Johannes van Bennekom, geb. Amersfoort 27.04.1796, ged. Amersfoort 01.05.1796, overl. Doorn 19.11.1881, z.v. Otto van Bennekom en Haasje van Beek, ook Hasina.
Uit dit huwelijk o.a.: Willem George August Lochmann van Bennekom, geb. Doorn 08.06.1828, tr. Soerabaja 11.09.1861 Henriette Elise Josephine Andresen. {Nazaten voeren de familienaam Lochmann van Bennekom.}
     HJvB tr. 2e Doorn 04.05.1843 Johanna van Nieuwenhuizen, geb. Amersfoort 26.09.1819, overl. Doorn 23.09.1875, d.v. Cornelis Cornelisse van Nieuwenhuizen en Cornelia Ariette Donath.

4.                   Charlotta Hendriëtta Willemina Lochmann van Königsfeldt, ged. Wijk bij Duurstede 22.04.1792, overl. Amsterdam 04.01.1886, tr. 1e Beek (Ubbergen) 02.08.1822 Cornelis ten Hoet, notaris, overl. voor 1835, z.v. Johannes ten Hoet en Anna Magdalena Kruger; tr. 2e Nijmegen 20.06.1835 Willem Hendrik Suringar, geb. Leeuwarden ca. 1790/1791, koopman (1817), negociant (1835), president van de Vereniging Nederlandsch Mettray, CNL, overl. Amsterdam 17.09.1872, z.v. Petrus Jacobus Suringar en Baukje Buijsing.
     WHS otr. 1e Leeuwarden 01.06.1810, tr. Leeruwarden 20.06.1810 Aukjen Gorter, overl. voor 1817, d.v. Oene Gorter; tr. 2e Leeuwarden 04.03.1817 Anna de Jong, geb. ca. 1798, overl. voor 1835, d.v. Willem de Jong en Grietje van der Berg.

5.                   Willem George August Lochmann van Königsfeldt, ged. Wijk bij Duurstede 09.08.1795; volgt [28].

 

Noten: |a| ook overl.akte Amersfoort 1830 no.156.

 

[64] Arij Zijderveld,

[65] Aaltje van Dam.

Uit dit huwelijk:

1.                   Joost Zijderveld; volgt [32].

2.                   Pieter Zijderveld, overl. Zwijndrecht 07.05.1813, tr. Teuntje Veldhoen, overl. voor 1813.

 


Legenda

– Valkenburg = Valkenburg (ZH)


terug naar Kwartierstaten Tilburgse hoogleraren