Gezocht

 


 

Doodelijk ongeval Djokjakarta, 2 april. Gisterenavond werd zekere Ter Beest, rijdend op een fiets zonder licht, bij het omslaan van een hoek door een auto aangereden en met een inwendige kwetsuur opgenomen. Spoedig daarop is hij overleden.

(Bataviaasch nieuwsblad 03.04.1918)

 

Er is een Gerrit Jan ter Beest, tr. Djokjakarta (NOI) 14.11.1917|a| de Inlandsche Christenvrouw Louisa.

 

Noten: |a| RA 1919 p.19.

 


 

Gendringen. De heeren en E.J. te Beest hebben verzuimd bericht te zenden dat zij hun benoeming tot lid van den raad aannemen. In hun plaats zijn thans benoemd en C.J. Lammers (A.R.).

(Nieuwe Rotterdamsche Courant, zondag 8 juli 1923)

 


 

Gendringen. Het gekozen anti-rev. raadslid F.W. te Beest had verzuimd zijn geloofsbrieven tijdig in te zenden om welke reden zijn opvolger H. Lammers gekozen werd verklaard. Deze bedankte evenwel, waarop het genoemde raadslid F.W. te Beest gekozen werd verklaard.

(Nieuwe Rotterdamsche Courant, vrijdag 20 juli 1923)

 


terug naar het overzicht te(r) Beest