Martinus Jan van Buren (1914-1986)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van markante figuren in de geschiedenis van N.V. Cacao- en Chocoladefabriek “Union” te Haarlem.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, september 2019 (laatst herzien september 2019)

 


 

[1] Martinus Jan van Buren, Martien, geb. Amsterdam 24.11.1914, RON, overl. Haarlem 27.07.1986, crem..
 
[2] Antoon Cornelis van Buren, geb. Culemborg 26.09.1882, stuurman ter koopvaardij (1913), gezagvoerder van de n.v. Kon. Holl. Lloyd, overl. Haarlem 07.04.1971, tr. Amsterdam 09.07.1913
[3] Johanna Barbara Straver, geb. Vlissingen 02.12.1885, overl. Haarlem 03.06.1968, crem. Velsen 06.06.1968.

Uit dit huwelijk:

1.                   Martinus Jan van Buren, geb. Amsterdam 24.11.1914; volgt [1].

2.                   P.J. van Buren, otr. Bloemendaal 1947|a| F.G. Scharp.

 

Noten: |a| Haarlem’s Dagblad 19.02.1947 (F.J. Scharp).

 

[4] Martinus Jan van Buren, geb. Culemborg 19.05.1852, sociëteitshouder (1880,1881), deurwaarder bij het kantongerecht te Culemborg (1882), deurwaarder bij de arrondissementsrechtbank te Dordrecht (1913), overl. Rotterdam 24.10.1921; tr. 2e Rotterdam 05.04.1905 Cornelia Maria Elisabeth Verbuijs, geb. Oegstgeest 08.10.1847, overl. Rotterdam 08.04.1932, d.v. Wouter Adriaan Verbuijs en Josina Helena Geertruida Kuijper; tr. 1e Lekkerkerk 06.12.1878

[5] Apolonia Stam, geb. Lekkerkerk 07.12.1851, overl. Dordrecht 13.03.1904.

     CMEV tr. 1e Rotterdam 31.10.1877 Andries Kerssen, geb. Schiedam 15.06.1847, overl. Sliedrecht 27.11.1896, z.v. Coenraad Kerssen en Geertruijda Johanna Stasse.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacob Martinus Cornelis van Buren, geb. Culemborg 30.0.4.1880, winkelier, overl. Apeldoorn 23.06.1920, tr. Dordrecht 02.09.1909 Johanna Knieriem, geb. Dordrecht 15.06.1885, koopvrouw (1921), overl. Lochem 10.04.1943, d.v. Teunis Knieriem en Christina Margaretha Heibeek.
     JK tr. 2e Apeldoorn 20.12.1921 Antonie Zweer van de Veen, geb. Apeldoorn 29.04.1882, stationsambtenaar, z.v. Hendrik van de Veen, spoorwegarbeider, en Willemina Berendina Koops, spoorwegwachteres.

2.                   Jan Nicolaas van Buren, geb. Culemborg 01.09.1881.

3.                   Antoon Cornelis van Buren, geb. Culemborg 26.09.1882; volgt [2].

4.                   Apolonia Martina Johanna van Buren, geb. Culemborg 09.02.1884, overl. na 1971, tr. Rotterdam 10.10.1907 Karel Cornelis van Seventer, geb. Sliedrecht 07.04.1880, overl. Voorburg 26.09.1963, crem. Velsen (Westerveld) 01.10.1963, z.v. Jan van Seventer en Ariaantje van der Wiel.

5.                   Johanna Barbara van Buren, geb. Culemborg 02.12.1885.

6.                   Martina Janna Anna van Buren, geb. Culemborg 04.02.1886, overl. Culemborg 21.02.1886.

7.                   Martinus Marcellis van Buren, geb. Culemborg 25.02.1887, overl. Sliedrecht 04.02.1891.

8.                   levenloze dochter, Culemborg 14.04.1889.

9.                   Johan Marie van Buren, geb. Sliedrecht 26.06.1890, machinist ter koopvaardij, tr. Vlissingen 17.10.1922 Francina Johanna den Outer, geb. Vlissingen 08.01.1893, d.v. Martinus Pieter den Outer, zeeman, en Catharina Adriana Elve.

10.               Amelia Alida van Buren, geb. Sliedrecht 01.12.1895, overl. Dordrecht 03.12.1901.

11.               Paulus Jan van Buren, geb. ca. 1896, kantoorbediende (1919).

 

[6] Paulus Jan Straver, geb. Vlissingen 15.03.1851, loods (1881,1896), overl. Vlissingen 01.05.1912, tr. Vlissingen 02.03.1881

[7] Neeltje Eekman, geb. Antwerpen ca. 1857/1858, overl. Haarlem 29.10.1941.

Uit dit huwelijk:

1.                   Adriana Straver, geb. Vlissingen 25.01.1882, overl. Vlissingen 26.06.1926, tr. Vlissingen 21.07.1908 Cornelis Sorgedrager, geb. Vlissingen 11.09.1880, machinist (1908), werktuigkundige (1919), chef van de technische dienst van de Zeevaartschool (1933), chef bij de praktische opleiding aan de Zeevaartschool (1938), overl. Vlissingen 16.12.1938, z.v. Cornelis Sorgedrager (ca.1854-1919), zeeman, loods, en Bartje Jetzes de Boer.
     CS tr. 2e tussen 1926 en 1930 Cornelia Straver (1891-1930), jongere zuster van Adriana; tr. 3e Vlissingen 21.11.1933 Cornelia Vicentina Johanna Holthuijsen, geb. Middelburg 22.11.1891, d.v. Cornelis van Holthuijsen, winkelier, en Pieternella Johanna Theodora de Klerk.

2.                   Sara Straver, geb. Vlissingen 23.03.1883, overl. Haarlem 19.08.1958, tr. Amsterdam 15.08.1923 Christiaan Johannes de Vries, geb. Vlissingen 08.09.1885, machinist ter koopvaardij (1916), machinist (1923), overl. Haarlem 24.06.1949, z.v. Jan Pieter de Vries, stoker (1885), donkeyman (1916), en Johanna Christina Muller.
     CJdV tr. 1e Amsterdam 18.01.1916 Antonette Johanna Maria Croon, geb. Vlissingen 25.03.1883, overl. voor 1923, d.v. Johannes Arnoldus Croon, machinist, en Maatje Kemeling.

3.                   Paulina Johanna Straver, geb. Vlissingen 10.07.1884, overl. Vlissingen 05.10.1884.

4.                   Johanna Barbara Straver, geb. Vlissingen 02.12.1885; volgt [3].

5.                   Paulus Jan Straver, geb. Vlissingen 12.02.1887.

6.                   Henriette Josephine Marie Straver, geb. Vlissingen 07.11.1888|a|, overl. Dordrecht 04.09.1958, tr. Amsterdam 02.08.1917 Pieter Marinus Adamse, geb. Dordrecht 09.10.1887, kellner, z.v. Engelhard Adamse en Cornelia Esselaar.

7.                   Maartje Straver, geb. Vlissingen 07.11.1888|b|, overl. Vlissingen 01.03.1889.

8.                   Cornelia Straver, geb. Vlissingen 30.04.1891, overl. Vlissingen 15.02.1930, tr. tussen 1926 en 1930 Cornelis Sorgedrager (1880-1938).
     CS tr. 1e Vlissingen 21.07.1908 Adriana Straver (1882-1926), oudere zuster van Cornelia.

9.                   Helena Paulina Theodora Straver, geb. Vlissingen 02.04.1893, overl. na 1971, tr. Amsterdam 26.11.1919 Laurens van der Eijk, geb. Vlissingen 09.10.1891, stuurman ter koopvaardij (1919), overl. Haarlem 31.01.1957, z.v. Josias van der Eijk, loods, en Heiltje Dekker.

10.               Michiel Johannes Straver, geb. Vlissingen 14.08.1894, zeeman, overl. Den Helder 24.10.1918.

11.               Cornelis Pieter Straver, geb. Vlissingen 14.09.1896, overl. Vlissingen 03.04.1902.

 

Noten: |a| geboren des morgens te zeven ure, aangifte door Johannes van der Beke Callenfels, oud 59 jaar, medicinae doctor en vroedmeester, verklarende ‘dat de vader door afwezigheid verhinderd is zelfs aangifte te doen’ (akte no.455); |b| geboren des morgens te zeven en een kwart ure (akte no.456).

 

[8] Jacob Martinus van Buren, geb. Beusichem 25.06.1829, touwslager (1851,1859), tapper (1860,1865), stadsbode (1867,1892), overl. Culemborg 09.11.1895, tr. Culemborg 06.12.1851

[9] Johanna Cornelia Smits, geb. Culemborg 16.04.1828, overl. Culemborg 30.03.1907.

Uit dit huwelijk:

1.                   Martinus Jan van Buren, geb. Culemborg 19.05.1852; volgt [4].

2.                   Johanna Cornelia van Buren, geb. Culemborg 03.01.1854, overl. Culemborg 05.05.1854.

3.                   Jan Cornelis van Buren, geb. Culemborg 10.04.1855, overl. Culemborg 31.05.1855.

4.                   Johanna Cornelia van Buren, geb. Culemborg 18.05.1856, overl. Culemborg 18.09.1856.

5.                   Johanna Cornelia van Buren, geb. Culemborg 20.04.1857, overl. Culemborg 16.08.1857.

6.                   Jan Cornelis van Buren, geb. Culemborg 27.06.1858, overl. Culemborg 02.09.1858.

7.                   Johanna Cornelia van Buren, geb. Culemborg 04.07.1859, overl. na 1896, tr. Culemborg 29.09.1881 Willem Kars, geb. Leerdam 18.03.1855, glasblazer, overl. na 1896, z.v. Toon Kars, arbeider, en Anna van Os.

8.                   Janna Wilhelmina van Buren, geb. Culemborg 17.11.1860, overl. Culemborg 11.10.1917, tr. Culemborg 12.08.1881 Marinus de Braaf, geb. Beusichem 26.07.1861, steendrukker (1881), boekdrukker (1929), overl. Culemborg 20.02.1929, z.v. Nicolaas de Braaf, werkman, en Maria Huibertse.

9.                   Johanna Maria van Buren, geb. Culemborg 06.02.1863, overl. Culemborg 22.07.1863.

10.               Johanna Maria van Buren, geb. Culemborg 02.04.1864, overl. Culemborg 24.05.1865.

11.               Jakob Cornelis van Buren, geb. Culemborg 05.04.1865, overl. Culemborg 04.06.1865.

12.               Johanna Maria van Buren, geb. Culemborg 23.08.1867, overl. Culemborg 12.01.1871.

13.               Cornelia Jacoba van Buren, geb. Culemborg 12.03.1869, tr. Culemborg 20.03.1891 Christoffel van der Lingen, geb. Geldermalsen 05.10.1865, broodbakker, overl. Delft 15.12.1945, z.v. Teunis Peter van der Lingen, rietdekker, en Neeltje den Drijver.

14.               Jeannetta Maria van Buren, geb. Culemborg 28.10.1871, overl. Culemborg 21.08.1873.

 

[10] Jan Stam, geb. Lekkerkerk 22.02.1827, timmerman, overl. Lekkerkerk 09.02.1908, tr. Lekkerkerk 23.06.1851|c|

[11] Klaasje van Duijvendijk, geb. Lekkerkerk 06.11.1831, overl. Lekkerkerk 04.02.1909.

Uit dit huwelijk:

1.                   Apolonia Stam, geb. Lekkerkerk 07.12.1851; volgt [5].

2.                   Klazina Stam, geb. Lekkerkerk ca.1856, tr. Lekkerkerk 25.06.1885 Huibert van Oosterom, geb. Wulverhorst|a| 18.07.1855, overl. Zevenbergen 25.10.1922, z.v. Anthonij van Oosterom en Annigje Bos.

3.                   Arie Peter Stam, geb. Lekkerkerk ca. 1857/1858, overl. Lekkerkerk 31.08.1906, tr. Lekkerkerk 23.05.1901 Barendina Slingerland, geb. Lekkerkerk 12.10.1868, overl. Lekkerkerk 13.05.1903, d.v. Pieter Slingerland en Leentje de Bruijn.
     BS tr. 1e Lekkerkerk 01.12.1887 Arie Knoop, geb. Bergambacht ca. 1866, overl. Lekkerkerk 28.11.1897, z.v. Arie Knoop en Johanna Kok.

4.                   Antje Stam, geb. Lekkerkerk ca. 1860, tr. Lekkerkerk 10.08.1900 Pieter Jacob van Wijnen, geb. Krimpen aan de Lek ca. 1860, overl. Krimpen aan de Lek 14.08.1938, z.v. Jacob van Wijnen en Dingena Verhoeff.
     PJvW tr. 1e Krimpen aan de Lek 16.08.1882 Geertruida Groeneveld, geb. Krimpen aan de Lek ca. 1862, overl. Krimpen aan de Lek 10.11.1897, d.v. Jan Groeneveld en Elisabeth Verwaal.

5.                   Johanna Maria Stam, geb. Lekkerkerk ca. 1860, tr. Klaaswaal 25.11.1915 Jan Sneep, geb. Mijnsheerenland 28.09.1843, overl. Klaaswaal 30.06.1920, z.v. Adrianus Sneep en Cornelia in ’t Veld.
     JS tr. 1e Mijnsheerenland 08.04.1864 Hermina Hoek, geb. Numansdorp 08.11.1841, overl. Klaaswaal 19.03.1915, d.v. Willem Hoek en Maartje van der Blom.

6.                   Johanna Willemina Stam, geb. Lekkerkerk ca. 1870, tr. Lekkerkerk 09.06.1894 Hendrik de Vos, geb. Krimpen aan de Lek ca. 1870, z.v. Teunis de Vos en Willemina de Boom.

7.                   Jan Teunis Weinand Lambertus Stam, geb. Lekkerkerk ca. 1872, overl. Poortugaal 06.06.1953|b|, tr. Maasland 06.04.1900 Maria Jacoba Korver, geb. ca. 1876, d.v. Kornelis Korver en Klazina van der Borden.

 

Noten: |a| in 1857 opgegaan in de gemeente Linschoten; |b| ook overl.akte Rotterdam 1953 fol.s074v; |c| bruid en haar vader in akte Duivendijk, bruid en haar vader tekenen met Duijvendijk (huw.akte Lekkerkerk 1851 no.18).

 

[12] Paulus Jan Straver, geb. Vlaardingen 07.09.1806, loods (jan1837), kwekeling op een loodsboot (aug1837), zeeman (1839,1840), loods, ook buitenloods of zeeloods (1842,1864), overl. Vlissingen 23.03.1865; tr. 2e Vlissingen 21.08.1855 Neeltje Haarzakker (1815-1888), d.v. Cornelis Haarzakker en Maria Johanna van Klodewijk; tr. 1e Middelburg 05.01.1837

[13] Adriaantje Manders, geb. Brouwershaven 31.03.1812, overl. Vlissingen 27.03.1855|b|.

     NH tr. 1e Vlissingen 20.07.1842 Hubertus Joannes Ligtenberg, geb. Dordrecht ca. 1812, werkman, overl. Goor 09.05.1843, z.v. Gerardus Ligtenberg en Hermina van Wilsten.

Uit dit huwelijk (moeder soms Jaantje):

1.                   Maartje Straver, geb. Vlissingen 17.08.1837, overl. tussen 1896 en 1917, tr. Vlissingen 05.07.1864 Christiaan Cornelis Gillissen geb. Vlissingen 26.03.1840, scheepmaker (1864), scheepstimmerman (1891), overl. tussen 1896 en 1917, z.v. Pieter Hubert Gillissen, metselaar, en Johanna Jacoba Buquet.

2.                   Willem Straver, geb. Vlissingen 31.10.1839.

3.                   Cornelia Straver, geb. Vlissingen 15.06.1840|a|, overl. voor 1894, tr. Amsterdam 27.03.1867 Johannes Christiaan van Hoek, geb. Vlissingen 18.02.1842, (scheeps)timmerman, overl. Den Helder 19.07.1936, z.v. Arij van Hoek en Maria Anna van der Leije.
     JCH tr. 2e Amsterdam 06.09.1894 Helena Paulina Theodora Straver (1846-voor1936), jongere zuster van Cornelia.

4.                   Nicolasina Straver, geb. Vlissingen 02.01.1842, overl. Vlissingen 13.01.1861.

5.                   Paulus Jan Straver, geb. Vlissingen 31.12.1842, overl. Vlissingen 25.01.1844.

6.                   levenloze zoon, Vlissingen 23.03.1844.

7.                   Helena Paulina Theodora Straver, geb. Vlissingen 16.03.1846, overl. voor 1936, tr. Amsterdam 06.09.1894 Johannes Christiaan van Hoek, geb. Vlissingen 18.02.1842, (scheeps)timmerman, overl. Den Helder 19.07.1936, z.v. Arij van Hoek en Maria Anna van der Leije.
     JCvdH tr. 1e Amsterdam 27.03.1867 Cornelia Straver (1841-voor1894), oudere zuster van Helena Paulina Theodora.

8.                   Johanna Pieternella Levina Straver, geb. Vlissingen ca. 1850, overl. Vlissingen 27.07.1914, tr. Vlissingen 03.05.1876 Paulus Hutchison, geb. Vlissingen 28.09.1849, gareelmaker, overl. Vlissingen 26.03.1934, z.v. Josias Hutchison, varensgezel, en Geertruij Tanis.

9.                   Paulus Jan Straver, geb. Vlissingen 15.03.1851; volgt [6].

10.               Cornelis Pieter Straver, geb. Vlissingen 24.07.1853, zeeman (1887), zeilmaker (1919), overl. Vlissingen 18.06.1926, tr. Vlissingen 13.04.1887 Jozina Louwerina Florusse, geb. Ritthem 22.11.1857, overl. Vlissingen 07.12.1927, d.v. Johannis Florusse, werkman, en Catharina Maas.

11.               Pieter Adrianus Straver, geb. Vlissingen 18.03.1855, overl. Vlissingen 08.05.1855.

 

Noten: |a| moeder Jaantje; |b| Adriana Manderse.

 

[14] Machiel Johannes Eekman, geb. Biervliet 11.05.1812, loodskwekeling (1841,1845), matroos bij het loodswezen (1847), loodsleerling (1850), varensgezel (1851), loodskwekeling (1852), loods (1865), tapper (1879), overl. Vlissingen 05.04.1896, tr. Vlissingen 29.12.1841

[15] Sara Haarzakker, geb. Vlissingen 01.07.1819, dienstbode (1841), overl. Vlissingen 20.01.1892.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Barbara Eekman, geb. Vlissingen 03.03.1844, overl. Vlissingen 15.07.1907, tr. Frederik van der Vies, geb. Lemmer (Lemsterland) 15.11.1839, overl. Vlissingen 16.02.1912, z.v. Klaas Frederiks van der Vies en Froukje Klazes Mink.

2.                   Cornelis Eekman, geb. Vlissingen 06.03.1845, zeeman (jan1878), kwartiermeester (mrt1878), overl. Vlissingen 10.03.1878, tr. Vlissingen 09.01.1878 Adriana Vader, geb. Vlissingen 23.01.1856, overl. Vlissingen 04.04.1920, d.v. Cornelis Vader, dijkwerker, en Paulina Blees.
     AV tr. 2e Vlissingen 24.11.1883 Lourens Braat, geb. Middelburg 01.07.1849, zeeman (1883), scheepstuiger (1906), overl. Vlissingen 07.05.1906, z.v. Jacobus Braat en Anna Sophia Cornelia Dourlein.

3.                   levenloze dochter, Vlissingen 14.02.1847.

4.                   Pieter Johannes Eekman, geb. Vlissingen 08.05.1850, barbier (1881).

5.                   Maria Johanna Eekman, geb. Vlissingen 06.08.1851, overl. Vlissingen 05.09.1851.

6.                   Maria Johanna Eekman, geb. Vlissingen 17.08.1852, overl. Antwerpen 11.04.1865|a|.

7.                   Georgius Samuel Eekman, geb. Antwerpen ca. 1855, machinist, tr. Vlissingen 10.09.1879 Thona Christina Bok, geb. Vlissingen 10.11.1853, overl. Vlissingen 30.03.1934, d.v. Jan Bok, metselaar, en Thona Boot.

8.                   Neeltje Eekman, geb. Antwerpen ca. 1857/1858; volgt [7].

9.                   Paulus Jan Eekman, geb. Antwerpen ca. 1861, machinist, overl. Voorburg 01.08.1943, tr. Vlissingen 27.08.1886 Jacoba Alida Spaanderman, geb. Katwijk ca. 1863, overl. Voorburg 11.11.1946, d.v. Maarten Spaanderman, stuurman op een lichtschip, en Jacoba van der Plas.

 

Noten: |a| overl.akte Vlissingen 09.12.1865 no.202.

 

[16] Jacob Martinus van Buuren, geb. Beusichem 13.12.1805, schoenmaker, overl. Beusichem 30.11.1877|c|, z.v. Jacob van Buuren en Margaretha van Eck (zie Bijlage A); tr. Beusichem 28.04.1829

[17] Johanna van Hattem, Janna, geb. Lienden/Ingen 20.01.1807, overl. Beusichem 27.03.1883|d|, d.v. Jan van Hattem, werkman, en Daniëlla van Meerten.

Uit dit huwelijk (vader veelal van Buren, moeder ook van Hattum):

1.                   Jacob Martinus van Buuren, geb. Beusichem 25.06.1829; volgt [8].

2.                   Jan van Buren, geb. Beusichem 24.11.1830, schoenmaker, overl. Beusichem 30.03.1881.

3.                   Huibert Johannes van Buuren, geb.ca. 1832, arbeider (1877), werkman (1883).

4.                   Alida Daniella van Buren, geb. Beusichem 03.03.1834, overl. Beusichem 20.06.1834.

5.                   Albert van Buren, geb. Beusichem 25.05.1835, arbeider, overl. Geldermalsen 18.03.1910, tr. Buren 11.05.1866 Gerrigje Bogerd, geb. ca. 1833, overl. Geldermalsen 21.05.1897, d.v. Jan Bogerd, landman, en Cornelia van Dijk.

6.                   Margritha van Buren, geb. Beusichem 01.12.1837, overl. Zevenhuizen 18.01.1917, tr. Beusichem 13.05.1868 Kornelis de Koster, geb. Kedichem 25.05.1843, veerman, overl. Zevenhuizen 29.12.1931, z.v. Kornelia de Koster.

7.                   Arnoldus Stephanus van Buren, geb. Beusichem 08.03.1840, boerenknecht (1866), arbeider (1907), overl. Geldermalsen 23.01.1907, tr. Varik 31.01.1866 Commerijntje Ghijbe, geb. Opijnen (Est en Opijnen) 04.03.1846, dienstmeid (1866), overl. Geldermalsen17.12.1895, d.v. Martinus Ghijbe, arbeider, en Bartje de Keijzer.

8.                   Dirk van Buren, geb. Beusichem 16.09.1842, werkman, overl. Beusichem 30.06.1928, tr. Beusichem 15.02.1871 Cornelia Ruis, geb. Zoelmond (Beusichem) 15.11.1841, overl. Zoelmond (Beusichem) 11.02.1914, d.v. Jacob Ruis, werkman, en Aartje van Mourik.

9.                   Gerrigje van Buren, geb. Beusichem 03.06.1845, overl. Beusichem 07.01.1847.

10.               Gerrit van Buren, geb. Beusichem 04.11.1847, arbeider, tr. Beusichem 07.08.1872 Pieternella Koetzier, geb. Buren ca. 1833/1834, overl. Rotterdam 21.01.1929, d.v. Jurriën Koetzier, arbeider, en Maaike Staprade.
– Er is een PK, geb. Buren 02.03.1833, maar zij overl. Buren 07.03.1833|a|.
     PK tr. 1e Beusichem 20.04.1855 Aart Boon, geb. Beusichem 31.05.1861, werkman, overl. Beusichem 31.05.1861, z.v. Aartje Boon.

11.               Johanna Elisabeth van Buren, geb. Beusichem 21.11.1849, overl. Beusichem 04.01.1926, tr. Beusichem 16.04.1879 Jan Haagsman, geb. Beusichem 07.11.1853|b|, werkman, overl. Beusichem 11.11.1927, z.v. Anthonij Hendrikus Haagsman, werkman, en Jannigje van Oijen, ook van Ojen, dienstmeid (1853).

 

Noten: |a| oud vier dagen (overl.akte Buren 1833 no.6); |b| natuurlijke zoon van Jannigje, erkend bij haar huwelijk Beusichem 21.03.1860 (no.3); |c| van Buuren, e.v. van Hattum, aangifte door zoon Huibert Johannes (in akte van Buuren, tekent met van Buren) (overl.akte Beusichem 1877 no.38); |d| van Hattem, wede van Buren, aangifte door zoon Huibert Johannes (in akte van Buuren, tekent met van Buren) (overl.akte Beusichem 1883 no.11).

 

[18] Jan Cornelis Smits, geb. Culemborg ca. 1791/1792, timmerman (1816,1833), koopman (1845), overl. Culemborg 03.01.1845, z.v. Bastiaan Smits, broodbakker, en Helena Vermeulen; tr. Culemborg 21.02.1816

[19] Johanna Maria van der Veer, geb. Culemborg ca. 1790/1791, overl. Culemborg 04.05.1867, d.v. Johannes van der Veer, lintwerker, en Jacomina van Emmerik.

Uit dit huwelijk:

1.                   Helena Barbara Smits, geb. Culemborg 30.08.1816, overl. Culemborg 29.09.1816.

2.                   Jan Cornelis Smits, geb. Culemborg 11.02.1818, koopman (1849,1851), tapper (1866), overl. Culemborg 04.08.1866, tr. Culemborg 28.12.1849 Alberdina van Kuik, geb. ca. 1809/1810, tapster (1886), overl. Culemborg 18.12.1886, d.v. Elbert van Kuik en Catrina Onderbuijs.

3.                   Bastiaan Smits, geb. Culemborg 28.07.1819, koopman, overl. Culemborg 24.10.1868.

4.                   Jacobus Smits, geb. Culemborg 16.03.1821, koopman, overl. Culemborg 18.03.1848.

5.                   Leonardus Bernardus Smits, geb. Culemborg 26.01.1823, overl. Culemborg 06.02.1823.

6.                   Leonardus Bernardus Nicolaas Smits, geb. Culemborg 23.01.1824, koopman (1851), tapper (1857), overl. Culemborg 12.04.1857, tr. Culemborg 14.02.1851 Adriana Moleman, geb. Aalsmeer 21.10.1825, d.v. Casper Moleman, veender (1825), veenman (1851), en Aletta van de Pol.
     AM tr. 2e Utrecht 16.02.1870 Gijsbertus de Tige, ged. Utrecht (rk) 20.12.1801, overl. Utrecht 10.05.1875, z.v. Gijsbertus de Tige en Neeltje Plomp.
     GdT tr. 1e Utrecht 28.05.1834 Johanna Anthonia Verhoef, ged. Utrecht (OKN) 13.10.1806, overl. Utrecht 03.04.1869, d.v. Anthonie Verhoef en Geertruida Gresnigt.

7.                   Johanna Maria Smits, geb. Culemborg 27.01.1826, overl. Culemborg 21.10.1880.

8.                   Johanna Cornelia Smits, geb. Culemborg 16.04.1828; volgt [9].

9.                   Jan Cornelis Smits, geb. Culemborg 01.06.1830, timmerman, overl. Culemborg 21.06.1876.

10.               Jacomina Helena Smits, geb. Culemborg 11.09.1833, overl. Culemborg 02.01.1837.

 

[20] Jan Stam, geb. ca. 1785, herbergier (1851), overl. Lekkerkerk 05.07.1865, z.v. Arie Pieter Stam en Annigje de Gruijter; tr.

[21] Apollonia Roest, geb. ca. 1787, overl. Lekkerkerk 27.02.1838, d.v. Hendrik Roes ten Johanna van Driel.

Uit dit huwelijk:

1.                   Arie Stam, geb. ca. 1817, overl. Lekkerkerk 02.04.1892.

2.                   Annigje Stam, geb. Lekkerkerk 22.01.1822, overl. Lekkerkerk 26.02.1910, tr. 1e Lekkerkerk 21.03.1844 Willem Hogenboezem, ook Hoogenboezem, geb. Lekkerkerk 22.06.1821, overl. Lekkerkerk 23.09.1849, z.v. Dirk Hogenboezem en Lijntje de Gruijter; tr. 2e Lekkerkerk 04.01.1866 Cornelis Verschoor, geb. Hardinxveld ca. 1826, overl. Lekkerkerk 12.10.1895, z.v. Adriaan Verschoor en Ariaantje Steenhoek.

3.                   Jan Stam, geb. Lekkerkerk 22.02.1827; volgt [10].

4.                   Ariaantje Stam, ook Adriana, geb. Lekkerkerk 18.10.1831, overl. Lekkerkerk 26.05.1902, tr. Lekkerkerk 22.08.1856 Bastiaan Verboom, geb. Lekkerkerk 17.08.1828, overl. Lekkerkerk 14.04.1881, z.v. Stijntje Verboom.

 

[22] Jan van Duijvendijk, geb. Lekkerkerk ca. 1808/1809, scheepsbouwmeester (1851), overl. Lekkerkerk 06.11.1875, z.v. Teunis van Duijvendijk en Klaasje Verkaik; tr. Lekkerkerk 15.01.1831

[23] Klasina van Zoest, geb. Lekkerkerk 21.10.1812, overl. Lekkerkerk 28.12.1890, d.v. Jan Huigzn van Zoest en Johanna Nijding.

Uit dit huwelijk (moeder veelal Klazina):

1.                   Klaasje van Duijvendijk, geb. Lekkerkerk 06.11.1831; volgt [11].

2.                   Jan van Duijvendijk, geb. Lekkerkerk 13.01.1834, overl. Lekkerkerk 03.01.1837.

3.                   Johanna van Duijvendijk, geb. Lekkerkerk 12.09.1836, overl. Zeist 17.01.1925, tr. Lekkerkerk 27.02.1884 Arie Kraaij, geb. Veen 04.12.1830, overl. Gorinchem 10.02.1900, z.v. Arie Kraaij en Maria Cornelia van Raamsdonk.
     AK tr. 1e Gorinchem 26.05.1865 Bastiaantje Heijmans, ook Bastiana, geb. Dussen 15.12.1835, overl. Gorinchem 09.08.1880, d.v. Adriaan Heijmans en Heiltje Koekkoek.

4.                   Jan van Duijvendijk, geb. Lekkerkerk 10.05.1839, overl. Lekkerkerk 19.01.1896.

5.                   Weintje van Duijvendijk, geb. Lekkerkerk 16.11.1841, tr. Lekkerkerk 07.06.1871 Lambertus Neijens, geb. Appingedam 25.11.1840, z.v. Johannes Gerardus Neijens, koopman, en Elizabeth Houwerzijl.

6.                   Teunis van Duijvendijk, geb. Lekkerkerk 07.08.1844, overl. Lekkerkerk 22.05.1918, tr. 1e Lekkerkerk 09.09.1875 Adriana Johanna Streefland, geb. Lekkerkerk 29.12.1853, overl. Lekkerkerk 28.12.1881, d.v. Aart Streefland en Neeltje Huijzer; tr. 2e Ouderkerk aan den IJssel 14.10.1886 Leentje Hoogendijk, geb. Ouderkerk aan den IJssel 09.07.1859, overl. Zeist 31.12.1935, d.v. Arie Corneliszn Hoogendijk en Jacomina Schouten.

7.                   Huig van Duijvendijk, geb. Lekkerkerk 08.02.1847, overl. Lekkerkerk 16.03.1851.

8.                   Dirk van Duijvendijk, geb. Lekkerkerk 17.12.1849, overl. Bergen op Zoom 12.11.1925.

 

[24] Cornelis Straver, visser (1837), tr.

[25] Maartje van den Broek, overl. na 1837.

Uit dit huwelijk:

1.                   Paulus Jan Straver, geb. Vlaardingen 07.09.1806; volgt [12].

2.                   Klaartje Straver, ook Klara, geb. Goedereede 29.12.1812, overl. Goedereede 08.05.1813.

 

[26] Willem Manders, geb. ca. 1792, garde côte (1812), scheepmaker (1837), z.v. Adriaan Manders (ca.1764-1831), visser, en Stoffelina Kortvriend (ca.1763-1822), schoolvrouw; tr. Brouwershaven 21.11.1811

[27] Nicolasina Janse, overl. na 1837, d.v. Cornelis Janse en Lena Theodora van Woestenburg.

Uit dit huwelijk:

1.                   Adriaantje Manders, geb. Brouwershaven 31.03.1812|b|; volgt [13].

2.                   Helena Manderse, geb. Zierikzee 15.06.1815|c|, naaister (1837), overl. Middelburg 19.05.1883|d|, tr. Middelburg 06.04.1837 Ivo Pieter Bouwman, geb. Middelburg 14.01.1813, kleermaker (1837), winkelier (1864), overl. Middelburg 07.12.1864, z.v. Jacoba Bouwman, kabaretiere (1813), naaister (1837).

 

Noten: |a| bruidegom Mandels, ‘assisté de SK sa mere, par l’absence de son pere’, bruid Jansen, ‘assisté de Leena van Woestenburg, sa mere seulement, sa pere étant décédé’ (huw.akte Brouwershaven 1811 no.6); |b| vader Manders, moeder Janse (geb.akte Brouwershaven 1812 no.13); |c| vader Manderse, moeder Niclasina Janse (geb.akte Zierikzee 1815 no.113); |d| per abuis oud 65 jaar (overl.akte Middelburg 1883 no.159).

 

[28] Pieter Eekman, geb. Axel ca. 1777/1779, schipper (1806), winkelier (1812), schipper (1821,1841), overl. Vlissingen 31.01.1842, z.v. Nicolaas Eekman en Aletta van Doeselaar; tr. Terneuzen 25.05.1806

[29] Johanna Berbera Tresling, geb. Leeuwarden 06.06.1779, ged. Leeuwarden 27.06.1779, overl. na 1841, d.v. Georgius Tresling (-1824), dominee, predikant te Nes (Ameland) (1776-1787), Leeuwarden (1787-1791), Burgh (1791-1797), Terneuzen (1797-1808), Schore-Vlake en Meliskerke-Marienkerke (1811-1824), en Frena Volleweider.

Uit dit huwelijk:

1.                   Nicolaas Eekman, geb. Terneuzen ca. 1806, varensgezel, overl. Breskens 01.07.1844|b|, tr. Vlissingen 22.08.1838 Anna Maria van Hoeke, geb. Vlissingen 12.06.1815, overl. Vlissingen 07.02.1845, d.v. Leendert van Hoeke, schipper (1815), loods (1838), en Christina Martina van Brakel.

2.                   Georgius Samuel Eekman, geb. Biervliet ca. 1810, timmerman (1832), scheepmaker (1861), overl. Vlissingen 26.04.1861, tr. Vlissingen 13.06.1832 Alexandrina Pieternella Meskes, geb. Vlissingen 13.02.1811, overl. na 1861, d.v. Christiaan Meskes, peintre, en Catholina Brand.

3.                   Machiel Johannes Eekman, geb. Biervliet 11.05.1812|a|; volgt [14].

4.                   Frederica Aletta Eekman, geb. ca. 1815, overl. Biervliet 24.07.1816.

5.                   Jan Hendrik Eekman, geb. Biervliet 23.08.1816.

6.                   Pieter Nicolaas Eekman, geb. Vlissingen 22.03.1821.

 

Noten: |a| Magchiel Johannis (geb.akte Biervliet 1812 no.25); |b| ook overl.akte Vlissingen 1844 no.160.

 

[30] Cornelis Haarzakker, geb. Veere 06.12.1789, schoenmaker (1814,1815), brouwersknecht (1816,1821), sjouwer (1822), brouwersknecht (1824), sjouwer (1825,1826), werkman (1830), schoenmaker (1832), werkman (1841,1855), overl. Vlissingen 03.12.1857, z.v. Hendrik Haasakker (-1802) en Neeltje Cornelis; tr. Middelburg 03.11.1814|a|

[31] Maria Johanna van Klodewijk, geb. Middelburg 17.04.1790, dienstbode (1814), overl. Vlissingen 23.06.1864|b|, d.v. Anthonij van Klodewijk (-1791) en Sara Siemens, dagloonster (1814).

Uit dit huwelijk (moeder ook van Kloodewijk/van Cloodewijk):

1.                   Neeltje Haarzakker, geb. Middelburg 15.08.1815, dienstbode (1842), overl. Vlissingen 09.09.1888, tr. Vlissingen 21.08.1855 Paulus Jan Straver (1808-1865), z.v. Cornelis Straver en Maartje van den Broek.
     NH tr. 1e Vlissingen 20.07.1842 Hubertus Joannes Ligtenberg, geb. Dordrecht ca. 1812, werkman, overl. Goor 09.05.1843, z.v. Gerardus Ligtenberg en Hermina van Wilsten.

2.                   Jacobus Haarzakker, geb. Vlissingen 31.08.1816, kolonist, overl. Tweede Gesticht te Veenhuizen (Norg) 12.02.1857.

3.                   Hendrik Haarzakker, geb. Vlissingen 31.03.1818.

4.                   Sara Haarzakker, geb. Vlissingen 01.07.1819|c|; volgt [15].

5.                   Hendrika Haarzakker, geb. Vlissingen 03.09.1820, dienstbode (1862), overl. Vlissingen 10.03.1904, tr. Vlissingen 093.12.1862 Jacobus Frits, ook Fritz, geb. Vlissingen 22.08.1814, wagenaar (1839), werkman (1861,1862), zakkendrager (1870), overl. Vlissingen 31.10.1870, z.v. Willem Frits, sleper, en Jerina Revier.
     JF tr. 1e Vlissingen 11.09.1839 Martijntje Kieviets, ook Kieviet, geb. Klundert ca. 1812/1813, overl. Vlissingen 10.04.1861, d.v. Adriaan Kieviets, metselaar, en Gerardina Harm.

6.                   Anthonij Haarzakker, geb. Vlissingen 28.10.1821.

7.                   Adriaan Haarzakker, geb. Vlissingen 28.11.1822.

8.                   Nicolaas van Kloodewijk Haarzakker, geb. Vlissingen 21.12.1824, overl. Vlissingen 02.03.1825.

9.                   Abraham Haarzakker, geb. Vlissingen 01.02.1826.

10.                Cornelis Haarzakker, geb. Vlissingen 26.12.1830, overl. Vlissingen 10.01.1831.

11.                Nicolaas Haarzakker, geb. Vlissingen 07.01.1832.

 

Noten: |a| bruidegom in akte Haasakker, tekent met Haarzakker (huw.akte Middelburg 1814 no.96); |b| van Kloodewijk; |c| moeder van Klodewijk.

 


Bijlage A

 

[32] Jacob van Buuren, geb. Buurmalsen ca. 1768/1770, schoenmaker (1825,1829), overl. Beusichem 25.02.1844|a|, z.v. Willem van Buren en NN; tr.

[33] Margaretha van Eck, Grietje, ged. Beusichem 20.03.1765, overl. Beusichem 09.12.1827, d.v. Huibert van Eck en Hendrika Vink.

Uit dit huwelijk:

1.                   ...

2.                   Johanna van Buuren, geb. Amsterdam 20.01.1795, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 25.01.1795|b|, overl. Culemborg 14.06.1850, tr. Culemborg 07.05.1823 Arnoldus Stephanus van der Veer, geb. Culemborg ca. 1777/1778, touwslager, overl. Culemborg 09.11.1841, z.v. Nicolaas van der Veer en Cornelia van Emmerik.
     ASvdV tr. 1e Culemborg 17.05.1815 Gijsbertje Nieuwenhuisen, ook Bartje, geb. ca. 1783, overl. voor 1823, d.v. Hendrik Gerritsen Nieuwenhuisen en Elisabeth de Jager.

3.                   Huibert van Buuren, geb. Beusichem 28.03.1797, schoenmakersknecht (1825), werkman (1829), overl. Beusichem 23.04.1829, tr. Beusichem 18.03.1825 Maaike van Diejen, geb. Deil 29.11.1798, boerenmeid (1825), d.v. Willem van Diejen en Maaike Zondag, werkvrouw (1825).
     MvD tr. 2e Beusichem 23.04.1830 Cornelis Ouburg, arbeider, werkman, z.v. Pieter Ouburg en Maria van der Lingen.

4.                   Willem van Buuren, geb. Beusichem 21.02.1799, werkman, overl. Beusichem 13.02.1871, tr. Beusichem 28.03.1828 Aartje van den Berg, geb. Beusichem 30.04.1805, overl. Beusichem 18.11.1871, d.v. Leendert van den Berg, werkman, en Jantje Hardenbol.
Uit dit huwelijk: Jacob Martinus van Buuren, geb. Beusichem 25.03.1829, overl. Beusichem 02.01.1905.

5.                   Hendrikus van Buuren, geb. Beusichem 13.08.1802, werkman (1826), landman (1857), overl. Beusichem 27.03.1857, tr. Beusichem 12.08.1826 Cornelia Verlee, geb. Beusichem 23.08.1800, overl. Beusichem 31.05.1868, d.v. Cornelis Verlee en Hilligje de Ridder.

6.                   Jacob Martinus van Buuren, geb. Beusichem 13.12.1805; volgt [16].

7.                   Dirk van Buuren, geb. ca. 1810, overl. Beusichem 18.06.1814.

 

Noten: |a| van Buren, ‘de naam der moeder onbekend’, wedr Grietje van Eck, aangifte door zoon Jacobus Martinus (overl.akte Beusichem 1844 no.4); |b| moeder Gritje van Ek.

 


terug naar Union