Paulus Johannes Kapteijn (1895-1984)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van markante figuren in de geschiedenis van N.V. Cacao- en Chocoladefabriek “Union” te Haarlem.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, september 2019 (laatst herzien november 2022)

 


 

[1] Paulus Johannes Kapteijn, Paul, geb. Amsterdam 28.09.1895|a|, student NEH te Rotterdam 07.11.1917, examen handelseconomie 04.07.1918, directeur informatiebureau (1923), OON 1952, RNL 1959, overl. (‘ten gevolge van een noodlottig ongeval’) Sint-Lambrechts-Woluwe (België)|c| 27.09.1984, crem., otr. Bussum xx.12.1922|d|, tr. Bussum 02.01.1923 Margaretha Johanna Picaine Schröder, geb. Pretoria 12.04.1900, overl. na 1984, d.v. Diederich Georg Johannes Gerhard Schröder (1874-), zeepfabrikant (1901), purser (1923), vertegenwoordiger (1930), en Maria Kornelia Kapteijn (1878-1967).
– Levensbericht PJK: Parlement&Politiek

 

Noten: |a| geb. 28.09 (geb.akte Amsterdam 1895 reg.10 fol.92 no.10698, Bevolkingsregister Amsterdam 1921 & Naamlijst Nederlandsche Handels-hoogeschool (te Rotterdam) 1913-1923, p.27); |b| per abuis geb. 26.09 (NRC Handelsblad 03.10.1984 & Parlement&Politiek); |c| Parlement&Politiek; |d| Gooi- en Eemlander 15.12.1922.

 

[2] Paulus Johannes Kapteijn, geb. Rotterdam 24.02.1867, sergeant (1895), gemeenteambtenaar (1921,1923), overl. Hilversum 14.01.1944, tr. Amsterdam 04.04.1895

[3] Antonia Margaretha Susanna Massini, geb. Amsterdam 28.03.1875, overl. Hilversum 08.02.1936.

Uit dit huwelijk:

1.                   Paulus Johannes Kapteijn, geb. Amsterdam 28.09.1895; volgt [1].

2.                   Anton Paulus Kapteijn, geb. Amsterdam 23.02.1898|a|.

3.                   Antonia Margaretha Susanna Kapteijn, geb. Utrecht 10.08.1900, tr. Hilversum 12.05.1921 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 16.05.1935, ingeschr. Hilversum 21.06.1935) Hendrikus Luterus van Uchelen, geb. Renswoude 27.03.1897, promotie Utrecht 22.06.1920|c|, student rechten en letteren Leiden 29.11.1920, Indisch rechterlijk ambtenaar, Japans krijgsgevangene 1944|b|, z.v. Nicolaas Petrus Evert Gijsbertus van Uchelen, dominee, predikant te Renswoude (1896-1901), ’s-Graveland (1901-1904) en Hilversum (1904-1938), en Antoinette Helène Gugelot.

 

Noten: |a| Algemeen Handelsblad 27.02.1898 (A. Kapteijn-Massini, d.); |b| Haarlemsche courant 07.09.1944; |c| proefschrift: thesis jurid. inaugurales; promotor: D. Simons (1860-1930).

 

[4] Paulus Johannes Kapteijn, geb. Nieuwkoop 20.08.1835, broodbakker (1867), handelsagent, overl. Rotterdam 01.06.1907, tr. Rotterdam 28.09.1864

[5] Adrijaantje Kok, geb. Capelle aan den IJssel 12.01.1845, overl. Rotterdam 23.06.1901.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Paulina Kapteijn, geb. Rotterdam 31.10.1865, overl. Rotterdam 29.03.1866.

2.                   Paulus Johannes Kapteijn, geb. Rotterdam 24.02.1867; volgt [2].

3.                   Adrijaantje Kok, geb. Rotterdam 07.11.1868, overl. Rotterdam 16.11.1870.

4.                   Johanna Kapteijn, geb. Rotterdam 28.05.1870, overl. na 1920, tr. Rotterdam 19.05.1903 Anthonij Snoep, geb. Schiedam 05.02.1872, overl. Rotterdam 29.01.1955, z.v. Jozias Snoep en Wouterlina de Vletter.

5.                   Adrijaantje Kapteijn, geb. Rotterdam 29.11.1872, overl. Rotterdam 05.10.1949, tr. Rotterdam 08.06.1899 Jan Adriaan Bal, geb. Rotterdam 04.04.1876, overl. Rotterdam 22.12.1931|a|, z.v. Gerardus Bal en Adriana van der Smit.

6.                   Johanna Margaretha Kapteijn, geb. Rotterdam 01.06.1874, overl. Rotterdam 26.04.1950, tr. Rotterdam 29.01.1903 Hermanus Barend Driessen, geb. Rotterdam 28.02.1876, overl. Zwijndrecht 17.06.1964, begr. Rotterdam (Alg.Bpl. Crooswijk) 17.06.1964, z.v. Hermanus Barend Driessen en Anna Francina van Waning.

7.                   Maria Cornelia Kapteijn, geb. Rotterdam 22.12.1875, overl. Rotterdam 17.10.1878.

8.                   Willem Johannes Kapteijn, geb. Rotterdam 14.09.1877, overl. na 1920, tr. M. Groothuis, overl. na 1920. [New York 1920]

9.                   Maria Cornelia Kapteijn, geb. Rotterdam 07.06.1879, overl. na 1920, tr. Rotterdam 07.09.1905 Gustaaf Adolf Kapteijn, geb. Amsterdam 08.05.1880, overl. na 1920, z.v. Gerrit Cornelis Kapteijn (ca.1838-1930), leraar Stedelijk Gymnasium te Amsterdam, en Louise Rosalie Heijse (ca.1847-1919). [Kaapstad (Zuid-Afrika) 1931]

10.               Barend Dirk Kapteijn, geb. Rotterdam 16.05.1881, overl. Shanghai (China) 1920|b|.

11.               Louise Rosalie Kapteijn, geb. Rotterdam 04.03.1883, overl. ’s-Gravenhage 29.11.1954, crem. 03.12.1954, tr. Bondowoso (Res. Besoeki) 19.05.1909 Willem Frederik de Wilde, geb. Oudewater 31.01.1877, ingenieur, hoofdingenieur der S.S. in Ned.Indië, overl. ’s-Gravenhage 14.11.1956, crem. Velsen (Westerveld) 17.11.1956, z.v. Cornelis de Wilde en Suzanna Maria Kranenburg. [Soerabaya 1920]

12.               Willem Andries Gerardus Kapteijn, geb. Rotterdam 04.01.1885, overl. na 1920. [New York 1920]

13.               Emma Martine Kapteijn, geb. Kralingen 16.11.1887, overl. na 1920.

 

Noten: |a| ook overl.akte Hillegersberg 1931 no.127; |b| bericht ontvangen te ’s-Gravenhage 21.01.1920 (annonce collectie CBG).

 

[6] Ernesto Giorgio Cesare Massini, geb. Como (Italië) ca. 1836/1838, kantoorbediende (1872), overl. Amsterdam 25.10.1877, tr. Amsterdam 18.07.1872

[7] Margaretha van Rosmalen, geb. Tweede Gesticht te Veenhuizen (Norg) 18.04.1849, hofmeesteres (1895), naiister (1921), overl. Zeist 02.03.1930; tr. 2e Amsterdam 25.08.1881 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 01.06.1899, ingeschr. Amsterdam 28.03.1900) Jan Coenraad Möring, geb. Amsterdam 21.02.1854, bediende, overl. Rotterdam 17.12.1944, z.v. Jan Coenraad Möring, timmerman, en Louisa Petronella Otjes.

     JCM tr. 2e Rotterdam 23.02.1910 Elisabeth Antonetta Clarijs, geb. ’s-Hertogenbosch 25.07.1869, overl. Rotterdam 19.10.1945, d.v. Mathias Gerardus Clarijs en Antonetta Krijnen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Ernesto Cesare Emiglio Massini, geb. Amsterdam 13.06.1873, werkman, overl. voor 1929, tr. Amsterdam 02.10.1907 Hendrina Belia van Lopik, geb. Vlissingen 28.04.1883, overl. na 1929, d.v. Hendrik van Lopik, bankwerker (1883), monteur (1907), en Lucia Barbara ter Bliek.

2.                   Antonia Margaretha Susanna Massini, geb. Amsterdam 28.03.1875; volgt [3].

 

[8] Paulus Johannes Kapteijn, geb. Heukelum ca. 1789/1790/1791, onderwijzer der jeugd (1820,1848), overl. Nieuwkoop 26.03.1848, tr.

[9] Johanna van Dijk, geb. Echteld xx.10.1799, koopvrouw (1854), overl. Rotterdam 12.01.1874.

Uit dit huwelijk (acht kinderen in 1848, ‘van welke de meesten nog onverzorgd zijn’):

1.                   Wilhelmina Pauwlina Kapteijn, geb. Nieuwkoop ca. 1821, overl. Nieuwkoop 10.06.1845.

2.                   Maria Cornelia Kapteijn, geb. Nieuwkoop 18.03.1823, overl. Weesp 14.11.1848, tr. Nieuwkoop 04.07.1846 Anne Leendert Boeser, geb. Aarlanderveen 10.04.1821, benoemd onderwijzer der jeugd te Hekendorp (1846), onderwijzer (1849), overl. Weesp 30.01.1885, z.v. Johannes Christiaan Boeser, onderwijzer der jeugd, en Johanna van Wijk.
     ALB tr. 2e Weesp 19.10.1849 Jacomina van Voorst, geb. Nigtevecht 17.03.1827, overl. Weesp 21.04.1899, d.v. Jan Barend Pijstrop van Voorst en Maria Jacoba Guldenarm.

3.                   Willem Andries Gerardus Kapteijn, geb. Nieuwkoop 06.03.1825, heel- en vroedmeester (1854), geneesheer (1863,1886), overl. Nieuwveen 18.07.1886, tr. 1e Zevenhoven 07.09.1854 Anna Maria Tol, geb. Kampen 11.04.1827, overl. Nieuwveen 31.05.1860, d.v. Hendrik Jacobus Tol (ca.1796-), dominee, predikant te Amsterdam (1854), en Anna Maria de Vries Hofman; tr. 2e Nieuwveen 11.04.1863 Johanna Neeltje Schut, geb. Alkmaar ca. 1840, overl. Hilversum 05.01.1931, begr. Hilversum (Noorderbpl.) 08.01.1931, d.v. Johannes Schuten Neeltje Swart.
Uit het huwelijk Kapteijn-Schut: Maria Kornelia Kapteijn, geb. Nieuwveen 18.09.1878, overl. Bussum 07.06.1967, tr. Diederich Georg Johannes Gerhard Schröder, geb. Amsterdam 30.08.1874, overl. voor 1967; uit dit huwelijk o.a.: Margaretha Johanna Picaine Schröder, geb. Pretoria 12.04.1900, overl. na 1984, tr. Bussum 02.01.1923 Paulus Johannes Kapteijn (1895-1984).

4.                   Jan Hendrik Kapteijn, geb. Nieuwkoop 19.02.1827, overl. Nieuwkoop 25.05.1829.

5.                   Jan Hendrik Kapteijn, geb.  Nieuwkoop 13.05.1829, timmerman, overl. Nieuwenhoorn 07.04.1875|b|, tr. Nieuwkoop 28.09.1853 Neeltje Cornelia Broekhoff, geb. Leiderdorp 18.02.1831, overl. Rotterdam 04.02.1887, d.v. Jan Broekhoff, grutter, en Antje van Wengerden.

6.                   Johanna Margaretha Kapteijn,  geb. Nieuwkoop 05.09.1831, overl. Rotterdam 06.01.1909, tr. Sassenheim 31.12.1858 Jan Jacob van Manen, geb. Weesp ca. 1832, onderwijzer, overl. Krommenie 19.09.1862, z.v. Jan van Manen en Diderika Johanna Vroom.

7.                   Barend Dirk Kapteijn, geb. Nieuwkoop 13.06.1833, overl. Rotterdam 26.11.1918, tr. Rotterdam 06.08.1862 Anna Maria Dunk, geb. Rotterdam 20.11.1837, overl. Rotterdam 29.11.1915, d.v. Adrianus Jacobus Dunk en IJda Ontrop.

8.                   Paulus Johannes Kapteijn, geb. Nieuwkoop 20.08.1835; volgt [4].

9.                   Gerret Cornelis Kapteijn, geb. Nieuwkoop 13.09.1838, leraar aan het Gemeente Gymnasium te Amsterdam (1870), oud-leraar aan het Stedelijk Gymnasium te Amsterdam (1930), overl. Hilversum 20.10.1930, begr. Hilversum (Nwe Alg.Bpl. Boschdrift) 23.10.1930, tr. ’s-Gravenhage 29.06.1870 Louise Rosalie Heijse, geb. ’s-Gravenhage ca. 1847, overl. Hilversum 05.01.1919, d.v. Désiré Heijse, ambtenaar bij het Departement van Oorlog (1870), en Johanna Wilhelmina Niemans.

10.               Metje Elisabeth Kapteijn, geb. Nieuwkoop 03.05.1841, overl. Rotterdam 25.12.1917, tr. Rotterdam 09.05.1866 Pieter Cornelis Carel Walters, geb. Rotterdam 19.05.1839|a|, overl. Rotterdam 29.12.1890, z.v. Pieter Cornelis Carel Walters en Sara de Vlieger.

 

Noten: |a| natuurlijke zoon van Sara, erkend bij haar huwelijk Rotterdam 19.10.1842 (fol.b112v); |b| per abuis geb. 29.05, e.v. Broekhof (overl.akte Nieuwenhoorn 1875 no.26).

 

[10] Arie Kok, geb. Ouderkerk aan den IJssel 15.09.1793|a|, overl. Rotterdam 17.12.1881; tr. 1e Krimpen aan de Lek 18.05.1817 Marigje van Andel, geb. Krimpen aan de Lek xx.08.1790, overl. Rotterdam 18.09.1833, d.v. Gijsbert van Andel en Maria van Harten; tr. 2e West-Barendrecht 19.11.1836

[11] Adriaantje Visser, geb. West-Barendrecht ca. 1804, overl. voor 1881.

Uit hett huwelijk Kok-van Andel (moeder ook Marchje):

1.                   Leentje Kok, geb. Capelle aan den IJssel ca. 1818, tr. Capelle aan den IJssel 23.05.1841 Maarten Bus, geb. Capelle aan den IJssel ca. 1808, z.v. Adrianus Bus en Fijtje Verhorst.

2.                   Gijsbert Kok, geb. Capelle van den IJssel ca. 1820, tr. Gouda 15.07.1846 Maria Jonkheid, geb. Bloemendaal (Broek) 01.04.1820, d.v. Klaas Jonkheid en Grietje de Groot.

3.                   Cornelis Kok, geb. Capelle aan den IJssel ca. 1821/1822, overl. Goudswaard 13.03.1858, tr. Oud-Beijerland 09.09.1847 Maaijke Diepenhorst, geb. Oud-Beijerland 24.10.1827, overl. De Lier 08.12.1911, d.v. Pieter Diepenhorst en Sijtje van Halteren.
     MD tr. 2e Goudswaard 11.02.1859 Johannes Westerman, geb. Delft 26.09.1830, overl. Goudswaard 14.03.1903, z.v. Ernst Westerman, veerschippersknecht van Delft op Rotterdam (1830), en Johanna Schilperoort.

4.                   Maria Kok, geb. Capelle aan den IJssel ca. 1823, overl. Rotterdam 26.11.1900, tr. 1e Capelle aan den IJssel 22.04.1848 Pieter Bouman, geb. Nieuw-Beijerland 21.07.1820, overl. Nieuw-Beijerland 18.07.1861, z.v. Johannes Bouman en Neeltje Gravendeel; tr. 2e Charlois 23.10.1862 Ludolf Diderik Bekker, geb. Charlois 20.07.1827, overl. Charlois 27.11.1894, z.v. Johannes Bekker en Adriana Wilhelmina Keller.
     LDB tr. 1e Charlois 28.01.1847|c| Jacoba Maria Blok, geb. Charlois 28.03.1825, overl. Charlois 08.02.1862|b|, d.v. Gijsbert Blok en Maartje Speelman.

5.                   Neeltje Kok, geb. Capelle aan den IJssel xx.12.1826, overl. Rotterdam 05.03.1867, tr. Kralingen 04.11.1857 Dirk Groeneveld, geb. Kralingen 03.09.1835, z.v. Maarten Groeneveld en Catharina Helena de Haan.

6.                   Jacoba Johanna Kok, geb. Capelle aan den IJssel ca. 1829, overl. Krimpen aan den IJssel 25.09.1866, tr. 1e Capelle aan den IJssel 16.06.1855 Willem Bus, geb. Rotterdam ca. 1830, overl. voor 1863, z.v. Gores Bus en Adriana Bijker; tr. 2e Krimpen aan den IJssel 23.05.1863 Benjamin van Wamelen, geb. Biezelinge (Kapelle) 18.09.1818, arbeider, overl. Heinkenszand 25.06.1877, z.v. Jan van Wamelen en Cornelia Stroosnijder.
     BvW tr. 2e Heinkenszand 26.03.1868 Janna Moerman, geb. Heinkenszand 04.04.1828, dienstmeid (1859), arbeidster (1864,1868), overl. Heinkenszand 11.10.1905, d.v. Pieter Moerman, arbeider, en Johanna Sophia Willaard, arbeidster.
     JM tr. 1e Heinkenszand 04.11.1859 Johannes de Jonge, geb. Heinkenszand 13.11.1825|d|, boerenknecht (1859), arbeider (1864), overl. Heinkenszand 21.10.1864, z.v. Jacobus de Jonge, bijgenaamd Kole, timmerman, en Cornelia de Jonge.

Uit het huwelijk Kok-Visser:

7.                   Bastiaantje Kok, geb. Capelle aan den IJssel ca. 1839, overl. Rotterdam 11.11.1916, tr. Rotterdam 27.11.1861 Hendrik Christiaan van Suijlekom, geb. Rotterdam 09.08.1835, overl. Rotterdam 05.02.1870, z.v. Hendrik van Suijlekom en Grietje van der Torre.

8.                   Willem Johannes Kok, geb. Capelle aan den IJssel xx.10.1839, overl. Rotterdam 29.07.1862.

9.                   Arie Kok, geb. Capelle aan den IJssel ca. 1841, tr. Dirksland 27.12.1867 Johanna van de Gevel, geb. Dirksland 30.10.1846, d.v. Pieter van de Gevel en Cornelia van Oostenbrugge.

10.               Adrijaantje Kok, geb. Capelle aan den IJssel 12.01.1845; volgt [5].

 

Noten: |a| geb. Capelle aan den IJssel (huw.akte West-Barendrecht 1836 no.16 in wiewaswie); |b| oud 35 jaar en 11 mnd (overl.akte Charlois 1862 no.16); |c| bruid oud bijna 20 jaar (huw.akte Charlois 1847 no.1); |d| natuurlijke zoon van Cornelia, aangifte door Jacobus die al met haar in ondertrouw is, en zich ‘als vader erkend’ (geb.akte Heinkenszand 1825 no.50), gewettigd bij hun huwelijk (Heinkenszand 17.11.1825 no.13).

 

[12] Giovanni Battista Massini, overl. voor 1872, tr.

[13] Antonia Martinelli, overl. voor 1872.

Uit dit huwelijk:

1.                   Ernesto Giorgio Cesare Massini, geb. Como (Italië) ca. 1836/1838; volgt [6].

 

[14] Christiaan van Rosmalen, geb. Dordrecht 23.06.1814, bakker (1843), arbeider (1844), bakker (1845), bakkersbaas (feb1847), militair (apr1847), bakker (1848,1853), broodbakker (1854), bakkersbaas (1857), ambtenaar (1872), cipier (apr1880), geëmployeerde (mei1880), ambtenaar (1881,1883), gepensioneerd cipier van het Rijksgesticht Ommerschans (1893), overl. Onna (Steenwijkerwold) 29.08.1893, tr. Norg 26.10.1843

[15] Maria Napolina Suzanna van Riet, geb. Apeldoorn 12.08.1813, arbeidster (1841), overl. Boskoop 12.03.1897.

Kind (erkend en gewettigd bij het huwelijk):

1.                   Susanna Napolina van Riet, later van Rosmalen, geb. Tweede Etablissement te Veenhuizen (Norg) 04.03.1841|a|, overl. Tweede Gesticht te Veenhuizen(Norg) 01.08.1848|b|.

Uit dit huwelijk:

2.                   Catharina van Rosmalen, geb. Veenhuizen (Norg) 14.03.1844, overl. Tweede Gesticht te Veenhuizen (Norg) 26.02.1847.

3.                   Johannes Anthonij van Rosmalen, geb. Veenhuizen (Norg) 05.07.1845.

4.                   Pieter van Rosmalen, geb. Tweede Etablissement te Veenhuizen (Norg) 06.04.1847, gemeenteveldwachter, overl. Onna (Steenwijkerwold) 17.10.1922, tr. Steenwijkerwold 24.04.1880 Jeltje Piest, geb. Steenwijkerwold 04.05.1859, overl. Steenwijkerwold 06.05.1952, d.v. Arend Piest, arbeider, en Roelofje Groen.

5.                   Margaretha van Rosmalen, geb. Tweede Gesticht te Veenhuizen (Norg) 18.04.1849; volgt [7].

6.                   Sophia Margaretha van Rosmalen, geb. Tweede Gesticht te Veenhuizen (Norg) 08.03.1851, overl. voor 1916, tr. 1e Stad Ommen 26.02.1875 David Walker, geb. Corves (Engeland) ca. 1849, hoofdmachinist, overl. Den Helder 09.11.1877, z.v. John Walker en Janet Christie; tr. 2e Amsterdam 13.05.1880 Johannes Bartholomeus Bakkers, geb. (in de Kazerne de Hooge Barakken) Breda 03.08.1852, sergeant (1880), kantoorbediende (1916), overl. Hilversum 08.09.1936, z.v. Pieter Bakkers, korporaal bij het tweede regiment vestingartillerie (1852), sergeant-majoor (1880), en Elisabeth de Wit.
     JBB tr. 2e Amsterdam 31.05.1916 Wilhelmina Lodden, geb. Haarlem 13.10.1864, pensionhoudster (1916), overl. Hilversum 19.03.1958, d.v. Johannes Lodden, boekbinder, en Helena de Roos.

7.                   Catharina van Rosmalen, geb. Tweede Gesticht te Veenhuizen (Norg) 20.01.1853, overl. Woerden 24.04.1944, tr. Nieuwer-Amstel 25.07.1883 Jan van der Kraats, geb. Boskoop 29.11.1858, boomkweker, overl. Woerden 19.04.1942, z.v. Aart van der Kraats en Jansje Burger.

8.                   levenloze zoon, Veenhuizen (Norg) 17.12.1854.

9.                   Christiaan van Rosmalen, geb. Tweede Gesticht te Veenhuizen (Norg) 06.10.1855, overl. Tweede Gesticht te Veenhuizen (Norg) 08.10.1855.

10.               Christiaan van Rosmalen, geb. Tweede Gesticht te Veenhuizen (Norg) 21.04.1857.

 

Noten: |a| aangifte door Jan Gijsberti Hodenpijl, 37 jaar, vroedmeester (geb.akte Norg 1841 no.20); |b| per abuis Susanna Maria (overl.akte Norg 1848 no.370).

 

[16] Paulus Kapteijn, geb. Heukelum ca. 1764, ‘uit hoofde van zinneloosheid in een verbeterhuis gedetineerd’ (1816)|d|, overl. Utrecht 24.04.1819|a|, otr. Heukelum 19.10.1787, tr. Heukelum 04.11.1787|b|

[17] Marijtje van Ogten, geb. Maartensdijk xx.09.1763, woont Ochten (1817), overl. Nieuwkoop 06.02.1846, d.v. Johannes van Ogten en Maria Diepgrond.

Uit dit huwelijk:

1.                   Paulus Johannes Kapteijn, geb. Heukelum ca. 1789/1790/1791; volgt [8].

2.                   Maria Kaptain, ook Kapteijn, geb. Heukelum 06.04.1790, ged. Heukelum 11.04.1790, overl. Utrecht 18.02.1870|f|, tr. Juphaas 19.01.1817|c| Johan Heinrich Arndts, geb. Essen ca. 1772, broodbakker, overl. voor 1870, z.v. Johan Heinrich Arndts en Clara Margaretha Fleigensmidt.
     JHA tr. 1e voor 1816 Gijsberta van der Linden, geb. ca. 1753, overl. Utrecht 19.02.1816|e|.

3.                   Andries Gerardus Kaptein, geb. Heukelum ca. 1800, overl. Utrecht 08.02.1879, tr. Utrecht 07.10.1829 Johanna Megteld Camperdijk, ged. Utrecht 07.09.1806, overl. Utrecht 13.05.1886, d.v. Hermannus Camperdijk en Maria Cornelia Dijkmans.

4.                   Johannis Kaptein, ook Kapteijn, geb. Heukelum xx.09.1803, schoolonderwijzer, overl. Opheusden (Kesteren) 12.06.1845, tr. Loenen 24.10.1835 Ida Edema, geb. Loenen 24.04.1814, overl. na 1845, d.v. Hendrik Edema en Elisabeth de Wilde.

 

Noten: |a| Kaptijn, e.v. Marretje van Ochten, geen ouders vermeld, overleden ten huize van Dirk van der Voorn, commenzaalhouder (overl.akte Utrecht 1819 no.381); |b| bruidegom Kaptein, bruid van Ogten; |c| bruid Kaptain, vader Paulus ‘uit hoofde van krankzinnigheid blijkens vonnis door de Rechtbank van eerste instantie zitting houdende te Tiel [] niet in staat [] zijne toestemming tot de voltrekking van dit huwelijk te geven’ (huw.akte Jutphaas 1817 no.1); |d| huw.bijln Jutphaas 1817 no.1; |e| e.v. Jan Hendrik Arends; |f| wede Jan Hendrik Arends.

 

[18] Willem van Dijk, tr.

[19] Johanna Tijink.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna van Dijk, geb. Echteld xx.10.1799; volgt [9].

 

[20] Cornelis Kok, geb. ca. 1765, overl. Ouderkerk aan den IJssel 06.12.1835, z.v. Teunis Kok en Annigje Cornelisse Kortenhoef; tr.

[21] Leentje Verheul, geb. ca. 1761, overl. Ouderkerk aan den IJssel 08.05.1812, d.v. Arie Louwe Verheul en Neeltje Jacobs.

Uit dit huwelijk:

1.                   Teunis Kok, geb. Ouderkerk aan den IJssel ca. 1792, overl. Haastrecht 01.05.1852, tr. Ouderkerk aan den IJssel 23.12.1820 Neeltje Weggeman, geb. Ouderkerk aan den IJssel ca. 1791, overl. Haastrecht 01.11.1850, d.v. Dirk Weggeman en Adriana Jongebreur.

2.                   Arie Kok, geb. Ouderkerk aan den IJssel 15.09.1793; volgt [10].

3.                   Johannis Kok, geb. Ouderkerk aan den IJssel 15.06.1799, overl. Ouderkerk aan den IJssel 26.06.1833, tr. Ouderkerk aan den IJssel 09.04.1825 Elizabeth Rijkaart, geb. Ouderkerk aan den IJssel 18.09.1805, overl. Ouderkerk aan den IJssel 23.02.1860, d.v. Jacobus Rijkaart en Neeltje Tromp.
     ER tr. 2e Ouderkerk aan den IJssel 25.11.1837 Adrianus Dekker, geb. Ouderkerk aan den IJssel 17.11.1809, overl. Ouderkerk aan den IJssel 08.11.1849, z.v. Willem Dekker en Stijntje den Toorn.

 

[22] Willem Visser, z.v. Leendert Visser en Geertruij Jongenruijter (ca.1737-1819); tr.

[23] Bastiaantje Niemantsverdriet, d.v. Bastiaan Niemantsverdriet en Adriaantje Maas.

Uit dit huwelijk:

1.                   Leendert Visser, geb. Oost- en West-Barendrecht ca. 1803, tr. Barendrexcht 08.02.1840 Lena de Ruijter, geb. Oost- en West-Barendrecht ca. 1821, d.v. Jan de Ruijter en Cornelia de Bruin.

2.                   Adriaantje Visser, geb. West-Barendrecht ca. 1804; volgt [11].

3.                   Neeltje Visser, geb. Barendrecht ca. 1807, tr. West-Barendrecht 22.05.1831 Arij van der Jagt, geb. Barendrecht ca. 1808, z.v. Pieter van der Jagt en Ingetje Kievit.

4.                   Bastiaan Visser, geb. Oost- en West-Barendrecht ca. 1808, tr. Barendrecht 11.12.1840 Maria de Raadt, geb. Oost- en West-Barendrecht ca. 1815, d.v. Pieter de Raadt en Bastiaantje van Beek.

5.                   Pieter Visser, geb. Oost- en West-Barendrecht ca. 1810, tr. Barendrecht 31.10.1840 Lijsebeth van der Linden, geb. Oost- en West-Barendrecht ca. 1820, d.v. Pleun van der Linden en Adriaantje Leenheer.

 

[24] Massini

[25] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Giovanni Battista Massini; volgt [12].

 

[26] Martinelli

[27] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Antonia Martinelli; volgt [13].

 

[28] Johannes Anthonij van Rosmalen, geb. Rossum 29.01.1764, pontonnier (1814), militair veteraan (1840), overl. Tweede Etablissement te Veenhuizen (Norg) 25.06.1840|a|, z.v. Johannes van Rosmalen en Elstje vanden Berg; tr.

[29] Sophia Margaretha Eickelsheim, geb. Dendermonde 25.11.1775|c|, overl. Tweede Gesticht te Veenhuizen (Norg) 07.08.1850|b|, d.v. Philip Jacob Eickelsheim en Catharina Jacoba Tichin. 

Uit dit huwelijk:

1.                  

2.                   Christiaan van Rosmalen, geb. Dordrecht 23.06.1814|d| (huw. Norg 1843|e|, overl. 1893|f|); volgt [14].

3.                  

 

Noten: |a| e.v. Sophia Margaretha Engelspaar (overl.akte Norg 1840 no.150); |b| overl.akte Norg 1850 no.148; |c| ingeschreven als Sophia Margaretha Engelspaer, geb. 01.05.1774 (bevolkingsregister Norg); |d| moeder Sophia Engel Sijmer (geb.akte Dordrecht 1814 no.241); |e| moeder Sophia Engel Sijmer (huw.akte Norg1843 no.14); |f| moeder Sophia Margretha IJgelheimer (overl.akte Steenwijkerwold 1893 no.94).

 

[30] Pieter van Riet, geb. ’s-Gravenhage 07.01.1777, veteraan gedetacheerd op Het Loo (1813), gardeveteraan (1814), militair (1833), veteraan (1863), overl. Tweede Gesticht te Veenhuizen (Norg) 26.10.1863|a|, z.v. Joseph van Riet en Susanna Roos; tr. 1e voor 1812 Maria Le Temps, geb. ca. 1773, overl. Het Loo (Apeldoorn) 29.03.1812; tr. 2e Apeldoorn 18.08.1814|d|

[31] Margaritha Garritsen, geb. Zutphen 23.10.1788, ged. Zutphen 26.10.1788, overl. Tweede Etablissement der Maatschappij van Weldadigheid te Veenhuizen (Norg) 17.08.1833|c|, d.v. Johannes Garritsen en Harmina Johanna Berends.

Voorkind:

1.                   Maria Napolina Suzanna van Riet, geb. Apeldoorn 12.08.1813|b|; volgt [15].

Uit dit huwelijk (moeder ook Garritse/Gerrits/Gerritsen):

2.                   Johanna van Riet, geb. Apeldoorn 01.05.1815, overl. Het Loo (Apeldoorn) 30.11.1816.

3.                   Hendrik van Riet, geb. Apeldoorn 08.11.1816.

4.                   Margrita Johanna van Riet, geb. Apeldoorn 03.03.1819, arbeidster, tr. Norg 30.03.1843 Jan Abram Keiner, geb. Normandië 28.06.1813, zaalopziener, z.v. Fredric Keiner, militair, en Antje op de Kamp.

5.                   Hermina Johanna van Riet, geb. Apeldoorn 09.03.1821, overl. Apeldoorn 20.04.1821.

6.                   Johannes van Riet, geb. Het Loo (Apeldoorn) 07.06.1823, overl. Tweede Etablissement der Maatschappij van Weldadigheid te Veenhuizen (Norg) 22.02.1827.

 

Noten: |a| wedr Margaretha Johanna Gerritsen; |b| aangifte door Pieter van Riet, moeder Margretha Gerrits deszelfs huisvrouw (geb.akte Apeldoorn 1813 no.79); |c| Margaretha Gerritse, per abuis geb. 1798, d.v. Johannis Gerritse en wijlen moeders naam onbekend (overl.akte Norg 1833 no.106); |d| ouders v/d bruidegom Job van Riet en Sussanna de Groossen, geen vermelding van een voorkind (huw.akte Apeldoorn 1814 no.22).

 


terug