Albert Overweg (1862-1952)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van markante figuren in de geschiedenis van N.V. Cacao- en Chocoladefabriek “Union” te Haarlem.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, september 2019 (laatst herzien september 2019)

 


 

[1] Albert Overweg, geb. Stad Delden 04.09.1862, procuratiehouder (1898,1900), fabrikant (1925), overl. ’s-Gravenhage 14.09.1952, tr. Groningen 25.08.1898 Alberdina Maria van der Heide, geb. Hoogezand 20.04.1869, overl. Haarlem 01.07.1928, d.v. Willem van der Heide, architect (1898), en Adriana Geertruida Bleeker, overl. na 1898.

 

[2] Gerrit Helmus Overweg, geb. Dalfsen 08.03.1819, (koren)molenaar, overl. Stad Delden 04.08.1881, tr. Dalfsen 16.11.1844

[3] Jentjen Hulsebosch, geb. Rechteren (Dalfsen) 10.10.1822, overl. Stad Delden 11.07.1875|b|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Martha Overweg, geb. Ruinen 07.08.1845, overl. Kampen 23.02.1899, tr. Stad Delden 16.04.1879 Jan Hulsebosch, geb. Hasselt 03.05.1850, schipper (1879), brugwachter (1901), chef-brugwachter (1907), overl. Meppel 25.12.1921, z.v. Hendrik Hulsebosch, grutter, en Margaretha Beekman.
     JH tr. 2e Kampen 10.12.1901 Gieltje Lunenberg, geb. Hattem 15.02.1863, overl. Kampen 01.12.1906, d.v. Berend Lunenberg, wagenmaker, en Willemina Vorsthof; tr. 3e Meppel 23.03.1907 Hillechien Thalen, geb. Meppel 07.10.1853, overl. Meppel 09.10.1928, d.v. Geert Henriks Thalen en Geertje Paddinge.

2.                   Albert Overweg, geb. Dalfsen 14.04.1847, overl. Stad Delden 28.04.1851.

3.                   Gerrit Jan Overweg, geb. Stad Delden 04.09.1849.

4.                   Gerritdina Overweg, geb. Stad Delden 28.02.1852, overl. Borne 04.01.1882, tr. Borne 26.02.1880 Gerardus Steinman, geb. Borne 14.12.1844, (brood)bakker, overl. Borne 19.06.1914, z.v. Johan Carel Steinman, bakker, en Janna de Wilde.
     GS tr. 2e Borne 16.07.1885 Anna Berendina Nieuwenhuis, geb. Borne 03.12.1858, overl.Apeldoorn 07.09.1941, d.v. Jacob Nieuwenhuis,wever, en Hendrica Leuijerink.

5.                   Zwaantje Overweg, geb. Stad Delden 18.12.1854, dienstmeid, overl. Stad Delden 23.09.1875.

6.                   Alberta Overweg, geb. Stad Delden 22.08.1857, overl. Stad Delden 06.08.1874.

7.                   Hermina Overweg, geb. Stad Delden 12.04.1860, overl. Stad Delden 10.04.1907, tr. Stad Delden 27.04.1882 Herbertus van Heek,  geb. Stad Delden 26.09.1858, bakker, overl. Stad Delden 30.07.1901, z.v. Jan van Heek, bakker, en Anna Geertruid Hagreis.

8.                   Albert Overweg, geb. Stad Delden 04.09.1862; volgt [1].

9.                   Jansje Overweg, geb. Stad Delden 24.03.1865, overl. Stad Delden 18.12.1880.

10.               Werner Overweg, geb. Stad Delden 28.10.1868, bakkersknecht, overl. Stad Delden 10.02.1888|a|.

 

Noten: |a| ook overl.akte Borne 1888 no.24; |b| Jentje Hulzebosch.

 

[4] Gerrit Jan Overweg, geb. Dalfsen 17.07.1791, garçon boulanger (1812), bakker (1813,1832), overl. Dalfsen 20.01.1832, tr. Zwolle 23.10.1812

[5] Martha van Aalderen, geb. Zwolle 07.11.1791, koekkramerse (1835),overl. Dalfsen 29.11.1835.

Uit dit huwelijk:

1.                   Zwana Overweg, ook Zwaantje, geb. Zwolle 21.01.1813, overl. Dalfsen 10.02.1848.

2.                   Hermina Overweg, geb. Dalfsen 01.08.1814, overl. Hasselt 06.05.1878, tr. Hasselt 04.07.1841 Hendrik Jan Greve, geb. Hasselt 08.10.1817, tapper (1875), overl. Hasselt 09.06.1875, z.v. Jan Hendrik Greve, bakker, en Berendina Aleida van Aalderen (ca.1790-1862).

3.                   Warner Overweg, geb. Dalfsen 11.02.1817, (koek)bakker, overl. Dalfsen 30.12.1866, tr. Dalfsen 23.07.1842|b| Jansjen van Aalderen (ca.1800-1878), d.v. Gerrit van Aalderen en Herrempjen Brijnker.

4.                   Gerrit Helmus Overweg, geb. Dalfsen 08.03.1819|a|; volgt [2].

5.                   Jansje Overweg, geb. Dalfsen 08.02.1823, overl. Den Ham 10.01.1905, tr. Den Ham 19.04.1845 Mannes Schuurman, geb. Den Ham 16.12.1821, molenaar, overl. Den Ham 09.09.1875, z.v. Hendrik Jan Schuurman, landbouwer, en Egberdina Reuvers.

6.                   Reintje Overweg, geb. Dalfsen 15.07.1826, overl. Den Ham 16.05.1871, tr. Den Ham 06.05.1859 Hermannus Hofman, geb. Den Ham 05.12.1820, schoenmaker, overl. Den Ham 14.05.1873, z.v. Egbert Hofman, landbouwer, en Fredrika Lindenhovius.

7.                   Berentdina Aleida Overweg, geb. Dalfsen  27.03.1828, overl. Dalfsen 12.12.1831.

8.                   Willem Overweg, geb. Dalfsen 22.10.1830, bakker, overl. Dalfsen 07.01.1899, tr. 1e Dalfsen 03.05.1856 Geesjen van Lenthe, geb. Dalfsen 01.02.1827, overl. Dalfsen 06.11.1866, d.v. Jan van Lenthe, schipper, en Annigje Arenshorst; tr. 2e Dalfsen 14.11.1868 Derkjen Grolleman, geb. Olst ca. 1842, dienstbode (1868), overl. Dalfsen 01.08.1918, d.v. Albert Grolleman en Mariaa Buurman.

 

Noten: |a| moeder Mattha (geb.akte Dalfsen 1819 no.27); |b| bruid tante van de bruidegom, dispensatie KB 18.06.1842 (huw.akte Dalfsen 23.07.1842).

 

[6] Albert Hulsebos, ged. Ruinerwold 24.08.1794, bakkersknecht (1821), bakker (1822,1851), overl. Rechteren (Dalfsen) 19.09.1851, tr. Dalfsen 29.04.1821

[7] Gerritdina Jacobs, geb. Den Ham ca. 1792/1794, dienstmaagd (1821), overl. Rechteren (Dalfsen) 16.07.1862.

Uit dit huwelijk (vader Hulsebosch/Hulzebosch):

1.                   Jentjen Hulsebosch, geb. Rechteren (Dalfsen) 10.10.1822; volgt [3].

2.                   Derk Jan Hulsebosch, ook Hulzebosch, geb. Rechteren (Dalfsen) 15.06.1826, bakker (1849), landbouwer (1865,1905), overl. Oosterdalfsen (Dalfsen) 15.01.1905, tr. 1e Dalfsen 14.06.1849 Evertjen Lindeboom, geb. Dalfsen 19.05.1826, boerenwerkster, overl. Rechteren (Dalfsen) 08.10.1856, d.v. Evert Lindeboom, bouwman, en Klaziena van Ankum; tr. 2e Dalfsen 27.07.1865 Maria Kraijenbelt, geb. Dalfsen 01.08.1840, boerenwerkster, overl. Oosterdalfsen (Dalfsen) 08.10.1908, d.v. Gerrit Jan Kraijenbelt, bouwman, en Willemina Nijkamp, boerin.

3.                   Jan Willem Hulsebosch, geb. Rechteren (Dalfsen) 15.10.1828|a|, overl. Rechteren (Dalfsen) 13.06.1834.

4.                   Gerrigjen Hulsebosch, geb. Dalfsen 01.03.1831, boerenwerkster, overl. Vriezenveen 26.06.1888, tr. Dalfsen 16.11.1865 Hendrik Jan Goldsteen, geb. Dalfsen 24.06.1832, molenaar, overl. Vriezenveen 2.6.03.1883, z.v. Lambert Goldsteen, bouwman/landbouwer, en Jennigjen Snorrewind, landbouwster.

 

Noten: |a| vader per abuis 39 jaar (geb.akte Dalfsen 1828 no.113); |b| Hulsebos.

 

[8] Werner Overweg, overl. voor 1812, tr.

[9] Zwaantje Snel, overl. voor 1812.

Uit dit huwelijk:

1.                   Reint Overweg, ged. Dalfsen 27.07.1788, molenaarsknecht, overl. Dalfsen 02.07.1826, tr. Kampen 14.01.1819 Geertjen van Haarst, geb. Kampen 29.12.1789, dienstbaar (1819), overl. Kampen 31.01.1869, d.v. Egbert van Haarst, daghuurder, en Johanna Cornelissen.

2.                   Gerrit Jan Overweg, geb. Dalfsen 17.07.1791; volgt [4].

3.                   Cornelis Wilhelmus Overweg, geb. Dalfsen ca. 1796/1797, molenaar, overl. DenHam 19.04.1836, tr. Den Ham 07.12.1825 Johanna Lindenhovius, geb. Den Ham ca. 1804, overl. Den Ham 21.04.1836, d.v. Adam Lindenhovius, landbouwer, en Willemina ten Have, landbouwster.

 

[10] Gerrit van Aalderen, geb. Dalfsen ca. 1756, bakker, overl. Dalfsen 05.02.1826, tr.

[11] Hermpjen Jansen Brinkers, geb. ca. 1759, overl. Zwolle 15.08.1832.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrik van Aalderen, geb. Zwolle ca. 1786, overl. Zwolle 08.02.1859, tr. Margaretha Hilleman, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 15.04.1787|a|, overl. Zwolle 30.01.1855, d.v. Albert Hilleman en Geesje Koning.

2.                   Berendina Aleijda van Aalderen, geb. Zwolle 16.10.1789, winkelierster (1823), overl. Hasselt 26.03.1862, tr. 1e Hasselt 09.02.1816|c| Jan Hendrik Greve, ged. Hasselt 17.06.1787, bakker, overl. Hasselt 17.05.1820, z.v. Hendrik Greve en Cornelia Joosten; tr. 2e Hasselt 03.08.1823 Reint Schutte, geb. Zwolle 17.04.1792, koek- en broodbakker, overl. Hasselt 04.08.1851, z.v. Gradus Schutte en Elisabeth Snel.
Uit het huwelijk Greve-van Aalderen: Hendrik Jan Greve (1817-1875), tr. Hasselt 04.07.1841 Hermina Overweg (1814-1878), d.v. Gerrit Jan Overweg en Martha van Aalderen.

3.                   Martha van Aalderen, geb. Zwolle 07.11.1791; volgt [5].

4.                   Jansjen van Aalderen, geb. Zwolle ca. 1800, overl. Dalfsen 25.10.1878, tr. Dalfsen 23.07.1842|b| Warner Overweg (1817-1866), z.v. Gerrit Jan Overweg (1791-1832) en Martha van Aalderen (1791-1835).

5.                   Aaltjen van Aalderen, geb. Zwolle 20.11.1807, overl. Zwolle 27.02.1859, tr. Zwolle 06.05.1830 Hermannes Gerritsen, geb. Rijssen 12.02.1801, bakker, overl. Zwolle 12.09.1862, z.v. Zeine Gerritsen, landbouwer, en Grietje Koedijk, landbouwster.

 

Noten: |a| vader Hilman, moeder Gijsbertje; |b| bruid tante van de bruidegom, dispensatie KB 18.06.1842 (huw.akte Dalfsen 23.07.1842); |c| moeder v/d bruid Bunkers (huw.akte Hasselt 1816 no.1).

 

[12] Dirk Jans Hulsebos, geb. ca. 1754/1755, korenmolenaar (1812,1815), boer (1818), landbouwer (1821,1827), overl. (Meppel) 02.10.1833; tr. 2e Ruinerwold 02.09.1804 Hendrikjen Alberts, ook Henderkien, geb. Hoogeveen ca. 1776, overl. Oosterboer (Meppel) 15.03.1826, d.v. Albert Roelof Slouter en Albertien Hendriks; tr. 1e 

[13] Jentjen Alberts, begr. Ruinerwold 11.11.1803.

Uit het huwelijk met Jentjen:

1.                   Janna Hulsebos, geb. Ruinerwold 14.05.1787, ged. Ruinerwold 17.05.1787, overl. Ruinerwold 26.02.1863, tr. Albert Nijwenning, geb. Zweelo 04.04.1774, landbouwer, overl. De Kale Kluft (Ruinerwold) 02.11.1850, z.v. Jan Nijwenning en Beertje Alberts.

2.                   Jan Hulsebos, ged. Ruinerwold 27.09.1789.

3.                   Zwaantjen Hulsebos, ged. Ruinerwold 15.07.1792, w.s. jong gestorven.

4.                   Albert Hulsebos, ged. Ruinerwold 07.07.1793, w.s. jong gestorven.

5.                   Albert Hulsebos, ged. Ruinerwold 24.08.1794; volgt [6].

6.                   Zwaantjen Hulsebos, geb. Ruinerwold 17.04.1799, ged. Ruinerwold 21.04.1799, dienstmeid (1822), overl. Oosteinde (Ruinerwold) 25.08.1878, tr. Ruinerwold 23.11.1822 Jan Warners Slomp, geb. Ruinerwold ca. 1785/1786, landbouwer, overl. Oosteinde (Ruinerwold) 20.02.1853, z.v. Warner Jans (-1808) en Jentje Jans (-1810).

7.                   Dina Hulsebos, ook Hulsebosch/Hulzebos, ged. Ruinerwold 01.08.1802, landbouwster, overl. Oosteinde (Ruinerwold) 06.05.1854, tr. Ruinerwold 20.03.1830 Jan Roelofs Nijentap, ged. Ruinerwold 16.01.1785, landbouwer, overl. Ruinerwold 09.04.1859, z.v. Roelof Jans en Geesje Engberts/Emmeriks.
     JRN tr. 1e voor 1830 Trijntje Willems, overl. voor 1830.

Uit het huwelijk met Hendrikjen (zeven kinderen in 1826):

8.                   Albertjen Hulsebos, ook Hulzebosch, ged. Ruinerwold 17.11.1805, overl. Meppel 10.03.1887, tr. Meppel 16.05.1827 Jan Lommers, geb. Staphorst 15.06.1801, landbouwer, overl. Meppel 25.08.1892, z.v. Roelof Aelberts Lommers, landbouwer, en Hilligje Jans ter Haar (-1807).

9.                   Albert Hulsebos, ged. Ruinerwold 11.10.1807, overl. Oosterboer (Meppel) 12.03.1827.

10.               Hendrik Hulsebos, ook Hulzebosch, ged. Ruinerwold 01.09.1810, grutter, overl. Hasselt 13.09.1868, tr. Zwolle 15.10.1840 Margaretha Beekman, geb. Zwolle 12.12.1817, overl. Hasselt 12.11.1883, d.v. Antonij Beekman, koopman, en Hendrikje Kolkmans.

11.               Jentien Hulsebos, ook Hulzebos, geb. Ruinerwold 16.10.1812|a|, werkmeid (1846), bakkersche (1883), overl. Rogat (De Wijk) 30.01.1883, tr. De Wijk 17.01.1846 Lukas Kloeten, geb. De Wijk 04.04.1811, bakker, overl. Rogat (De Wijk) 24.09.1875, z.v. Harm Everds Kloeten (-1827) en Hilligje Lukas Veningen.
     LK tr. 1e De Wijk 05.10.1836 Roelofje Jans Smit, ook Smid, geb. De Wijk 10.04.1811, doende boerenbedrijf (1836), overl. De Wijk 31.10.1844, d.v. Jan Vriens Smit (-1829) en Hilligje Warners.

12.               Jantjen Hulsebos, ook Hulzebos, geb. Ruinerwold 19.05.1815, doende boerenbedrijf (1835), overl. Meppel 06.11.1894, tr. De Wijk 23.05.1835 Roelof Alberts Koster, geb. 22.04.1817, landbouwer, (1835), sluiswachter (1876), overl. Rogatsluis (De Wijk) 05.12.1876, z.v. Albert  Roelofs Koster (-1834) en Aaltje Cornelis Wildeboer (-1834).

13.               Mina Hulsebosch, ook Hulzebosch, geb. Meppel 24.07.1818, overl. Hasselt 07.01.1888, tr. Hasselt 05.10.1838 Pieter Roelofs Riemer, geb. Wanneperveen 22.06.1805, schipper (1838), koopman (1882), overl. Hasselt 04.09.1882, z.v. Roelof Pieters Riemer, schipper, en Geertruid Pieters van Blanken.

14.               Jan Hulsebosch, geb. Meppel 29.04.1821, horlogemaker, overl. Meppel 21.06.1855|b|.

 

Noten: |a| geb. 14.10 (overl.akte De Wijk 1883 no.7); |b| moeder Hendrikje Alberts Slouter (overl.akte Meppel 1855 no.110).

 

[14] Jacob Simons, tr.

[15] Geesje Gerrits.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gerritdina Jacobs, geb. Den Ham ca. 1792/1794; volgt [7].

 

[16] Overweg

[17] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Werner Overweg; volgt [8].

 

[18] Snel

[19] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Zwaantje Snel; volgt [9].

 

[20] Hendrik van Aalderen, tr.

[21] Martha Richterink.

Uit dit huwelijk:

1.                   Asuerus van Aalderen, geb. Zwolle ca. 1749, overl. Zwolle 01.01.1843|a|.

2.                   Gerrit van Aalderen, geb. Zwolle ca. 1756; volgt [10].

 

Noten: |a| moeder Rigterink.

 

[22] Brinkers

[23] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Hermpjen Jansen Brinkers, geb. ca. 1759; volgt [11].

 

[24] Hulsebos

[25] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Dirk Jans Hulsebos, geb. ca. 1754/1755; volgt [12].

 

[26] Albert N

[27] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Jentjen Alberts; volgt [13].

 

[28] Simon N

[29] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacob Simons; volgt [14].

 

[30] Gerrit N

[31] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Geesje Gerrits; volgt [15].

 


terug naar Union