EIKENDAL - De Haagse tak

 

De meeste personen met achternaam Eikendal behoren tot de familie die Jan Baars beschreef in "De familie Eikendal: Hoog-Soeren, Apeldoorn, Beekbergen", [Apeldoorn]:[eigen uitgave], [1996], 98 pp. Zij stammen af van Berend Jansen (Eikendal), boswaarder, overl. Hoog Soeren 26.06.1771, tr. ca. 1754 Niesje Willems, ged. Loenen 02.02.1721, overl. Hoog Soeren 1791. De overigen behoren tot de hieronder beschreven nazaten van Gijsbert Eikendal en Martijntje Mansvelt. Het is tot op heden niet gebleken dat beide families verwant zijn, al bestaat het vermoeden dat ook Gijsbert uit de regio Hoog-Soeren/Apeldoorn/Beekbergen kwam.

 

Deze genealogie kon niet tot stand komen dan met de gewaardeerde kleinere en grotere bijdragen van wijlen L. Eikendal, H. Goslings, wijlen mr. C.A. Knook te London, mw. A. Kuiper-Timmerman, G. Roosegaarde Bisschop te Den Haag, mw. M. de Ruiter-Eikendal te Den Helder en wijlen drs. H.J. Wijers. Voor de eindredactie van het hier gepresenteerde materiaal is uitsluitend de auteur verantwoordelijk.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijersAThotmail.com.

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, mei 2000 (laatst herzien mei 2020)

 

- - - - -

 

Aanvulling: Jan Baars heeft nu ook deze familie beschreven in zijn uitgave "De familie Eikendal, deel II: Hoog Soeren en s-Gravenhage" (2005), pp.18-27.

 


 

I. Gijsbert Eikendal, begr. s-Gravenhage 05.12.1709|f|, tr. London (Dutch Chapel Royal) 03.05.1696 Martijntje Mansvelt, ged. s-Gravenhage (Kloosterkerk) 11.01.1664|e|, overl. tussen 1723 en 1725, d.v. Willem Mansvelt en Margreta Jans de Bye.

Gijsbert Eikendal is burger van Den Haag op 25.01.1698 (OA 1054 fol.127); hij woont aan het Lange Achterom hoek Kettingstraat.

Martijntje Mansvelt koopt als zijn weduwe op 02.05.1720 een huis en erf gelegen aan de Zuidzijde van het Lange Achterom voor 4.000. Zij testeert voor notaris C. van Dansioo op 13.01.1723. Op 01.02.1730 wordt het graf in de Kloosterkerk, gelegen in het Oostportaal no.1 beginnende van de Noordmuur en toebehorende aan de familie Chortus, overgeboekt op hun kinderen (Willem, Maria en Margarita).

Uit dit huwelijk:

1.                  Willem Eikendal, ged. London (Dutch Chapel Royal) 14.04.1697; volgt II.

2.                  Maria Eikendal, ged. s-Gravenhage (Kloosterkerk) 19.04.1699|a|, tr. Scheveningen 07.05.1724 Cornelis Mansvelt, meester-broodbakker.
Uit dit huwelijk negen kinderen, waaronder Johanna, geb./ged. 's-Gravenhage (Nieuwe kerk) 25.04.1794|g|.
(1779) Maria verkocht als zijne weduwe op 28.05.1779 hun huis, erf en broodbakkerij aan de Bierkade.

3.                  Margarita Eikendal, ged. s-Gravenhage (Grote Kerk) 27.10.1700|b|, tr. Scheveningen 24.02.1726 Geugjen Sywertsma, geb. Groningen.
Uit dit huwelijk twee kinderen.

4.                  Sofia Eikendal, ged. s-Gravenhage (Grote Kerk) 15.01.1702|c|, jong gestorven.

5.                  Pieter Eikendal, ged. s-Gravenhage 14.10.1703|d|, begr. 19.12.1703.

 

Noten: |a| get. Kornelis Mansvelt en Barbar Karseboom; |b| get. Kornelis Eykendal en de Kroen; extr. den 27.06.1725; |c| get. Willem Kleyn en Sofia Eernen; |d| get. Johannes van Dorn (Borm??) en Susanna van Zoomers; |e| get. Floris Mansvelt en Cornelia Nieuwland; |f| pro deo; |g| NP 8 (1917) p.238.

 


 

II. Willem Eikendal, z.v. I, ged. London (Dutch Chapel Royal) 14.04.1697, meester-handschoenmaker, overl. s-Gravenhage 24.07.1742, begr. s-Gravenhage (Kloosterkerk) 28.07.1742, tr. 1e Leiden (Hooglandschekerk) 12.08.1725 Johanna Labroy, Jannetje, ged. Leiden (Hoogl.kerk) 20.05.1696, overl. s-Gravenhage 01.05.1740, begr. s-Gravenhage (Kloosterkerk) 08.05.1740, d.v. Pieter Labroy en Jannetje Starrevelt; tr. 2e s-Gravenhage (Nieuwekerk) 26.09.1741 Sara Stassen, geb. Amsterdam, overl. 01.03.1749.

Willem Eikendal werd 15.08.1730 lid van het gilde en handelde toen in katoenen in het Agterom; hij testeerde met Johanna Labroy voor notaris P. Bakker op 22.11.1725; maakte met Sara Stassen huwelijkse voorwaarden voor notaris Trouill.

Sara tr. 2e (echtsch.) Scheveningse kerk 27.08.1743 Gerard Suurmont.

Uit het huwelijk Eikendal-Labroy:

1.                  Gijsbert Eikendal, geb. s-Gravenhage 1726; volgt III.a.

2.                  Johanna Eikendal, ged. s-Gravenhage (Kloosterkerk) 22.02.1728|b|, begr. 16.12.1729.

3.                  Johanna Martijna Eikendal, ged. s-Gravenhage (Nieuwe Kerk) 10.09.1730|c|, begr. 21.09.1730.

4.                  Johanna Eikendal, ged. s-Gravenhage 11.05.1732|d|, begr. 06.01.1803, tr. 17.08.1766 Godefridus Reuvers.
Uit dit huwelijk vier kinderen.

5.                  Martina Eikendal, ged. s-Gravenhage (Grote Kerk) 28.07.1734|e|, begr. s-Gravenhage (Kloosterkerk) 02.09.1735.

6.                  Pieternella Martina Eikendal, ged. s-Gravenhage (Nieuwe Kerk) 16.08.1735|f|.

7.                  Pieter Eikendal, geb. s-Gravenhage 1737; volgt III.b.

 

Noten: |a| get. Cornelis Mansvelt en Maria Eykendal; ds. Pregtunis/Peregrinus; |b| get. Pieter Labroy en zijn huisvrouw Johanna Montagne; ds. Romm; |c| get. PL en JM; |d| get. PL en JM; ds. Doesburgh; |e| get. Sieversma en Margrita Eykendal; |f| get. PL en JM; ds. van Utrecht; |g| get. Johanna Eikendal; ds. Ranwertz.

 


 

III.a. Gijsbert Eikendal, z.v. II, ged. s-Gravenhage (Kloosterkerk) 26.07.1726|a|, overl. 21.11.1766, begr. s-Gravenhage (Kloosterkerk) 28.11.1766, tr. s-Gravenhage 11.05.1755 Hendrina Meyer.

Uit dit huwelijk:

1.                  Willem Eikendal, ged. s-Gravenhage (Kloosterkerk) 23.04.1756|g|, begr. 10.11.1806.

 


 

III.b. Pieter Eikendal, z.v. II, geb. s-Gravenhage 25.01.1737, ged. s-Gravenhage (Grote Kerk) 27.01.1737|d|, stadschirurgijn, vroedmeester, overl. s-Gravenhage 01.05.1813, tr. s-Gravenhage (Kloosterkerk) 26.10.1766 Katharina Louisa Bisschop, ged. s-Gravenhage (Grote Kerk) 26.08.1739, overl. s-Gravenhage 30.08.1807, begr. s-Gravenhage (Grote Kerk) 02.09.1807, d.v. Christoffel Bisschop jr. en Maria van Dueren.

Uit dit huwelijk:

1.                  Maria Eikendal, ged. s-Gravenhage (Nwe Kerk) 26.07.1767|f|, overl. s-Gravenhage 10.01.1802, ongehuwd.

2.                  Willem Eikendal, ged. s-Gravenhage 21.09.1768|a|, jong gestorven.

3.                  Geertrui Eikendal, ged. s-Gravenhage 28.01.1770|g|, overl. s-Gravenhage 21.06.1846; ongehuwd.

4.                  Christoffel Eikendal, ged. s-Gravenhage 01.09.1771|h|, apotheker|o|, overl. s-Gravenhage 03.10.1855; ongehuwd.

5.                  Pieter Eikendal, geb. 22.09.1772, ged. s-Gravenhage 27.09.1772|i|, ingeschreven als M(edisch student) te Leiden 16.09.1791, doctor geneeskunde Leiden 08.08.1796|n|, Stads Medicinae Doctor, overl. s-Gravenhage 13.01.1823, tr. s-Gravenhage (bs en Engelse Kerk|p|) 02.04.1817 Geertruij Petronella van Cleef, geb. s-Gravenhage ca. 1783, overl. s-Gravenhage 20.01.1835, d.v. Isaac van Cleef en Maria Heynsius.
Pieter is als student te Leiden op 02.03.1794 verwikkeld in een affaire met majoor Van de Graaff en collega-student Samuel van Schaack. Zie (1) Matthijs Siegenbeek, 'Geschiedenis der Leidsche Hoogeschool 1575-1825', Leiden, 1839; (2) dr. R. Krul, 'Haagsche doctoren, chirurgijnen en apothekers in den ouden tijd', p.29; (3) prof.dr. W. Otterspeer, 'De dood van de Leidse student Samuel van Schaak: een antiquarische exercitie inzake de patriottentijd', pp.247-262, in: Miscellanea Gentiana, Brill, Leiden, 1993; (4) prof.dr. W. Otterspeer, 'Groepsportret met dame, deel 3: De werken van de wetenschap, de Leidse universiteit 1776-1876', Amsterdam: Bert Bakker, 2005, pp.116-119.

6.                  Pieter Johannes Eikendal, geb. 22.09.1772 (tweeling), ged. s-Gravenhage 27.09.1772|i|, chirurgijn bij het Hospitaal der Marine te Feijenoord, overl. (verdronken in de Maas) Rotterdam 27.02.1798; ongehuwd.

7.                  Willem Eikendal, ged. s-Gravenhage 17.07.1774|j|, klerk op het Departement van Oorlog, overl. (longtering) s-Gravenhage 10.09.1806.

8.                  Louis Eikendal, geb. s-Gravenhage 1776; volgt IV.

9.                  Johanna Eikendal, ged. s-Gravenhage 29.12.1776|k|.

10.              Gijsbert Eikendal, ged. s-Gravenhage (Nieuwe Kerk) 07.06.1778|b|, begr. 's-Gravenhage 19.02.1785|l|.

11.              Antonie Eikendal, ged. s-Gravenhage 10.10.1779|c|, begr. 20.04.1786|m|.

12.              Pieter Karel Eikendal, ged. s-Gravenhage 01.04.1781|e|.

 

Noten: |a| get. Godefridus Reuvers en Johanna Eikendal; ds. Nieuwland; |b| get. Maria Heynsius; ds. Lieftinck; |c| get. Antonetta Nieuwenhuisen; ds. Casterdijk; |d| get. Kornelis Mansvelt en Maria Eykendal; ds. Muilman; |e| get. Johanna Hendrina Reuvers; ds. Lieftinck; in adv.: "twaalfde kind waarvan tien in leven"; |f| get. Antonetta Nieuwenhuyzen en Christoffel B.; ds. Castendijk; |g| get. Christoffel en Geertruy Bisschop; |h| get. Christoffel en Geertruy Bisschp; ds. Lieftink v. Loosduinen; |i| get. Pieter Heynsius en Geertruy Bisschop; ds. Castendijk; |j| get. Johanna Eikendal; ds. Verloren te Hoorn; |k| get. Johanna Eikendal; |l| 2e klasse ad 15,=; |m| 3e klasse, tering, impost 6,=; |n| Petr. Eikendal. Diss. med. inaug. de aphtis. Lugduno-Batavus, 1796; |o| niet gevonden als student te Leiden (Martine Zoeteman, promovenda bij prof.dr. W. Otterspeer, 1997); |p| NL 11 (1893) p.45.

 


 

IV. Louis Eikendal, z.v. III.b, geb. s-Gravenhage 12.01.1776, ged. s-Gravenhage (Nieuwe Kerk) 14.01.1776|a|, chirurgijn en vroedmeester, overl. s-Gravenhage 23.01.1851, otr. 30.08.1810, tr. s-Gravenhage (Hoogduitsche Kerk) 16.09.1810 Maria Johanna Swaan, geb. s-Gravenhage 13.07.1789, ged. s-Gravenhage (Kloosterkerk) 17.07.1789, overl. s-Gravenhage 14.02.1870, d.v. Hendrik Swaan en Cornelia Maria Verstege.

Uit dit huwelijk:

1.                  Pieter Cato Louis Eikendal, geb. s-Gravenhage 02.07.1811, ged. s-Gravenhage (Grote Kerk) 14.07.1811|b|, M(edisch) student Leiden 14.03.1831, doctor geneeskunde Leiden 16.06.1841, Off. v. gezondh. O.I.L., overl. s-Gravenhage 30.01.1853; ongehuwd.
Pieter promoveert in 1841: Petrus Cato Ludovicus Eikendal. Dissertatio chir.-med. de hydrocele tunicae vaginalis testis. Lugduno-Batavorus, 1841.

2.                  Christoffel Willem Eikendal, geb. s-Gravenhage 04.11.1813, overl. s-Gravenhage 24.10.1815, begr. s-Gravenhage (Kloosterkerk) 28.10.1815.

3.                  Hendrik Cornelis Marie Eikendal, geb. s-Gravenhage ca. 1813|f|, apotheker, overl. s-Gravenhage 05.06.1857; ongehuwd.

4.                  Cornelia Maria Eikendal, geb. xx.06.1815, overl. s-Gravenhage 29.04.1816, begr. s-Gravenhage (Kloosterkerk) xx.05.1816.

5.                  Christoffel Willem Eikendal, Christiaan(?), geb. 21.12.1816, M(edisch) student Leiden 17.04.1834, doctor genees- en heelkunde Leiden 16.06.1841 (cum laude), overl. s-Gravenhage 16.04.1886, begr. s-Gravenhage (Eik-en-Duinen); ongehuwd.
Christoffel promoveert in 1841: Christophilus Guilielmus Eikendal. Dissertatio medica inauguralis de Saccharo et Extracto Saturni: quam, annuente summo numine ... Joannis Frederici van Oordt ... Lugduni-Batavorum: C.C. van der Hoek, 1841. 51 p.; 24 cm.

6.                  Jacoba Cornelia Maria Eikendal, geb. s-Gravenhage 05.01.1819, overl. s-Gravenhage 10.10.1888|g|, tr. s-Gravenhage 16.05.1849 Ludovicus Johannes Immink, geb. s-Gravenhage 30.03.1822, stadsarchitect Zaandam, overl. Zaandam 23.09.1869, z.v. Antonie Cornelis Immink en Lucia Geertruida van Steenhoven.
Uit dit huwelijk: Lucia Geertruida, geb. Zaandam ca. 1850, overl. Arnhem 24.06.1928; Louis Marie, geb. Zaandam xx.05.1851, overl. Zaandam 07.05.1851; Louis Mari Johannes, geb. Zaandam 1854: zie V.a.2; Maria Johanna, geb. Zaandam 1856: zie V.a.1; Jacoba Cornelia Maria, geb. Zaandam xx.09.1857, overl. Zaandam 30.10.1857; Wardenierus Anthonie Cornelis Lambertus, geb. Zaandam ca. 1859, overl. Zaandam 08.10.1860.

7.                  Pieter Johannes Louis Eikendal, geb. s-Gravenhage 25.07.1820; volgt V.a.

8.                  Rijk Otto Cornelis Eikendal, geb. s-Gravenhage 10.04.1822, overl. s-Gravenhage 11.04.1845; ongehuwd.

9.                  Cornelia Maria Johanna Eikendal, geb. s-Gravenhage 26.02.1824, overl. Velp (Rheden) 25.03.1893, tr. s-Gravenhage 29.10.1845|e| Johannes Antonius Jacobus Verstege, geb. Voorst 01.05.1822, doopsgezind predikant te Ouddorp 1845, Westzaan 1849 en Sneek 1858, emeritus 1888, overl. Velp (Rheden) 15.04.1899, z.v. Johannes Jacobus Verstege en Margaretha Johanna Poel.
Uit dit huwelijk: Margaretha Geertruida, geb. Ouddorp 28.07.1846; Maria Johanna, geb. Ouddorp 14.02.1848, overl. Groningen 14.11.1907; Louise, geb. ca. 1853, overl. Velp (Rheden) 15.02.1924; Antoinette Geertruida, geb. Westzaan ca. 1855, overl. Haarlem 16.01.1942; Cornelia Maria, geb. Westzaan ca. 1858, overl. Haarlem 15.10.1937; Johannes Jacobus, geb. Sneek 05.11.1859, overl. na 1901; levenloze zoon, Sneek 25.05.1861; Willem Johannes, geb. Sneek 02.02.1864; Everhardina Debora, geb. Sneek 28.02.1866; Willem Johannes, geb. Sneek 24.02.1869, overl. Velp (Rheden) 20.02.1907; Johanna Jacoba, overl. Velp (Rheden) 08.08.1919.

10.              Geertruida Petronella Eikendal, geb. s-Gravenhage 08.10.1825, overl. s-Gravenhage 26.05.1909.

11.              Wilhelmus Johannes Eikendal, geb. s-Gravenhage 04.07.1827; volgt V.b.

12.              Hendrik Cornelis Adrianus Klaas Eikendal, geb. s-Gravenhage 26.03.1829; volgt V.c.

 

Noten: |a| get. Geertruid Bisschop; ds. Heringa; |b| get. Pieter en Geertruy Eikendal; ds. Groeneveld; |e| Kwartierstaat Verstege-Eikendal (ook voor II t/m IV), in: Kwartierstatenboek 1983, 's-Gravenhage: Kon. Ned. Gen. voor Geslachts- en Wapenkunde, 1983, p.91, alsmede correspondentie met Maria de Ruiter-Eikendal (1993); |f| oud 44 jaar (overl.akte 's-Gravenhage 1857 no.889); |g| NL 7 (1889) 8.

 


 

V.a. Pieter Johannes Louis Eikendal, z.v. IV, geb. s-Gravenhage 25.07.1820, overl. s-Gravenhage 04.09.1905|e|, tr. Dinteloord 14.07.1843 Catharina Jacoba Lugten, geb. Gorinchem 06.08.1823, overl. Meerkerk 26.08.1862, d.v. Boudewijn Dirk Lugten (1796-1858) en Alida Wilhelmina van Baale/Balen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Pieter Cato Louis Eikendal, geb. Haarlem 17.03.1844, notaris te s-Gravenhage (1883)|g|, overl. s-Gravenhage 01.05.1929, begr. s-Gravenhage (Oud Eik en Duinen) 04.05.1929|f|, tr. Arnhem 27.03.1893 Maria Johanna Immink, geb. Zaandam 08.06.1856, overl. Deventer 06.06.1945, begr. Deventer 11.06.1945, d.v. Ludovicus Johannes Immink, architect, en Jacoba Cornelia Maria Eikendal (IV.5). [Noordeinde 38, s-Gravenhage 1915|a|]

2.                  Alida Boudewina Jacoba Eikendal, geb. Haarlem 08.09.1845, overl. Haarlem 23.07.1908, tr. voor 1908 Louis Mari Johannes Immink, geb. Zaandam 04.08.1854, overl. Zaandam 20.12.1926, z.v. Ludovicus Johannes Immink en Jacoba Cornelia Maria Eikendal (IV.5).
LMJI tr. 2e Harlingen 25.08.1909 Hendrika Maria Rodenhuis, geb. Harlingen 13.11.1875, overl. Haarlem 05.08.1941, d.v. Pieter Ypeus Rodenhuis (1839-1912) en Catharina Christina Goslings (1840-1923).

3.                  levenloze zoon, Haarlem 10.06.1847.

4.                  Boudewijn Christiaan Eikendal, geb. Haarlem 22.06.1848 (akte), overl. Heusden 08.10.1866.

5.                  Maria Louisa Eikendal, geb. Haarlem 29.05.1850 (akte), overl. Haarlem 12.04.1851.

6.                  Maria Johanna Eikendal, geb. Haarlem 20.05.1852, overl. s-Gravenhage 14.10.1915|d|.

7.                  Geertruida Pieternella Eikendal, geb. Haarlem 30.03.1854 (akte), overl. Haarlem 30.05.1858.

8.                  Jacobus Johannes Eikendal, geb. Haarlem 24.05.1856 (akte), overl. Groenestein (s-Gravenhage) 06.12.1877; ongehuwd.

9.                  Hendrik Cornelis Marie Eikendal, geb. Haarlem 29.11.1858 (akte), overl. Haarlem 15.12.1859.

10.              Geertruida Petronella Eikendal, geb. Haarlem 29.09.1860, overl. s-Gravenhage 16.02.1888|i|, tr. s-Gravenhage 13.09.1882 Marinus Gerardus de Bloeme, geb. s-Gravenhage 22.09.1855, commies ter Algemeene Rekenkamer (1882), referendaris Dep. van Waterstaat, administrateur Hoofdbestuur der P. en T., wnd.dir.gen. 1902, oud-directeur der Post-, Cheque-, en Girodienst|m| (1934), RNL, CON, overl. s-Gravenhage 23.04.1934, begr. s-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 27.04.1934, z.v. Willem Arend Cornelis de Bloeme en Sara Johanna Davida de Jongh.
Uit dit huwelijk: Willem Arend Cornelis, geb. s-Gravenhage 06.08.1883, overl. s-Gravenhage 10.03.1888|j|; Pieter Johannes Louis, geb. s-Gravenhage 09.10.1884|k|, overl. Blaricum 29.06.1951; Aleidus Boudewijn Jacobus, geb. s-Gravenhage 08.09.1885|l|, overl. na 1913.
MGdB tr. 2e s-Gravenhage 22.07.1901 Amelia Carolina Hardenberg, geb. s-Gravenhage 19.02.1862, overl. Rotterdam 15.07.1951, d.v. Jan Frederik Hardenberg en Johanna Jacoba van Essen.

 

Noten: |a| Naamlijst voor den Telefoondienst, januari 1915, p.286 (toestel H2201); |d| oud 64 jaar (>1851) (overl.akte s-Gravenhage 1915 no.3152); |e| eerst per abuis 04.05; |f| Het Vaderland 03.05.1929 (foto van de overledene) en 04.05.1929 (verslag van de teraardebestelling); |g| Het Vaderland 26.10.1923 (40 jaar notaris); |h| zie ook Bevolkingsregister s-Gravenhage; |i| NL 6 (1888) 46; |j| NL 6 (1888) 57; |k| NL 2 (1884) 97; |l| NL 3 (1885) 90; |m| annonce collectie CBG.

 


 

V.b. Wilhelmus Johannes Eikendal, z.v. IV, geb. s-Gravenhage 04.07.1827, candidaat-notaris (1858), notaris met standplaats s-Gravenhage (01.04.1863), kantoor aan Noordeinde 38 (1875), overl. s-Gravenhage 12.10.1887|a|, begr. s-Gravenhage (Bpl. Eikenduinen) 15.10.1887, tr. 1e s-Gravenhage 06.04.1859 Johanna Alida Maria de Bas, geb. s-Gravenhage 02.04.1828, overl. s-Gravenhage 15.05.1870, d.v. Adrianus Franois de Bas en Johanna Antonia Lucretia van Ogten; tr. 2e s-Gravenhage 01.11.1871 Cornelia Henrietta de Bas, geb. s-Gravenhage 08.03.1834, overl. s-Gravenhage 04.08.1883|b|, d.v. Adrianus Franois de Bas en Johanna Antonia Lucretia van Ogten.

Uit het huwelijk Eikendal-Johanna de Bas:

1.                  Geertruij Petronella Eikendal, geb. s-Gravenhage 26.03.1861, overl. s-Gravenhage 23.10.1904.

2.                  Christina Wilhelmina Eikendal, geb. s-Gravenhage 19.06.1862, overl. s-Gravenhage 03.03.1946.

3.                  Louis Eikendal, geb. s-Gravenhage 15.02.1864; volgt VI.

4.                  Johanna Maria Wilhelmina Eikendal, geb. s-Gravenhage 16.10.1868, overl. s-Gravenhage 05.05.1891.

Uit het huwelijk Eikendal-Cornelia de Bas:

5.                  Wilhelmus Johannes Eikendal, geb. s-Gravenhage 27.05.1873, overl. s-Gravenhage 02.10.1880.

 

Noten: |a| NL 6 (1888) 7; |b| NL 1 (1883) 71.

 


 

VI. Louis Eikendal, z.v. V.b, geb. s-Gravenhage 15.02.1864, student Rechtsgeleerdheid Leiden 27.09.1883, doctor rechtswetenschappen Leiden 01.07.1891, candidaat-notaris (1893), notaris, overl. s-Gravenhage 15.12.1922, begr. s-Gravenhage (Oud Eik en Duinen) 18.12.1922|c|, tr. s-Gravenhage 15.09.1892 Helena Anna barones van Heerdt|b|, geb. Voorburg 03.10.1866, overl. s-Gravenhage 25.12.1948, d.v. Jacob Carel Frederik baron van Heerdt en Eugenia Carolina Frederika George. [Benoordenhoutscheweg 35, s-Gravenhage (1915)|b|; Gorssel 1938]

Louis promoveert in 1891 op de dissertatie: Uitvoerders van uiterste wilsbeschikkingen. Amsterdam: De Bussy, 1891. 80 p.; 23 cm.

Uit dit huwelijk:

1.                  Wilhelmus Johannes Carel Eikendal, geb. s-Gravenhage 29.10.1893; volgt VII.a.

2.                  Eugenie Timonine Charlotte Eikendal, geb. Voorburg 02.12.1898, naar London (18.10.1924). [Ashtead, Surrey 1938]

3.                  Louis Eikendal, geb. Voorburg 15.07.1902; volgt VII.b.

 

Noten: |b| NA 1961 (van Heerdt) p.456; |b| naamlijst voor den Telefoondienst, januari 1915, p.286 (toestel H4352, kantoor H2201 = kantoor PCL Eikendal); |c| Het Vaderland 18.12.1922 (verslag van de begrafenis).

 


 

VII.a. Wilhelmus Johannes Carel Eikendal, z.v. VI, geb. s-Gravenhage 29.10.1893|a|, overl. Gries am Brenner (Tirol, Oostenrijk) 03.06.1938, begr. s-Gravenhage (Oud Eik en Duinen) 10.06.1938, tr. Dordrecht 17.07.1923 Maria Elisabeth Frederika van Nahuijs, geb. Geertruidenberg 08.12.1892, overl. na 1938, d.v. Cornelis Hermanus van Nahuijs, opzichter, en Sophia Johanna Cornelia Hoogendijk.

WJC is auteur van (o.a.):

(a) Gebruik en onderhoud van de electrische uitrusting van het motorrijwiel. Amsterdam, [1925]. (Weten en kunnen. Afd. Auto en motor; no.133)

(b) De electrische uitrusting van de auto. s.l.: Kosmos, 1935.

(c) KNAC technisch handboek voor den automobilist. Amsterdam: Kosmos, 1936. 287 p.

(d) Het autoboek voor jongens. Bewerkt naar de Duitse uitgave van Rolf Schur. Amsterdam: Kosmos, ca. 1950. 102 p.

Uit dit huwelijk:

1.                  L.C.H. Eikendal, Wieke, geb. Wassenaar 08.07.1924|c|.

2.                  H.S. Eikendal, Heleentje, geb. Wassenaar xx.04.1926|b|.

3.                  Wilhelmus Johannes Carel Eikendal, Pim, geb. Wassenaar 24.06.1927.

 

Noten: |a| get. Pieter Cato Louis Eikendal, neef van de vader; |b| Het Vaderland 13.04.1936; |c| Het Vaderland 08.07.1934 {zoon}.

 


 

VII.b. Louis Eikendal, Piet, z.v. VI, geb. Voorburg 15.07.1902, student Rechtsgeleerdheid Leiden 21.09.1921, doctoraalexamen rechten te Leiden (1928)|c|, overl. Zebbug (Malta) 22.12.1983, begr. Malta; verloofd 1926 Muriel J. Robbers|a|; tr. 1e Holborn (Graafschap Londen) 09.12.1931|d| (echtsch. 06.02.1939) Wilhelmina Johanna Siliacus, geb. Rotterdam 03.06.1908, overl. na 1939, d.v. Willem Siliacus (ca.1881-1958) en Johanna Wilhelmina Helena Poelman; tr. 2e s-Gravenhage 12.12.1946 Florence Mary Newton, Kitty, geb. Londen 22.10.1908, overl. na 1983, d.v. Ernst Yandle Newton, glasfabrikant. [Ashtead, Surrey (UK) 1938; Mechelschestraat 32, s-Gravenhage 1950|b|; Zebbug, Malta 1983]

FMN tr. 1e Sr. Marylebone (Graafschap Londen) 14.02.1931|e| Johan Eduard Theunissen, geb. Batavia 08.08.1907, z.v. Gerard Herman Theunissen, bankier.

Uit het huwelijk Eikendal-Siliacus:

1.                  Wilma Eikendal, geb. s-Gravenhage 25.03.1936, tr. F. Gerricke. [Johannesburg (Zuid-Afrika) 1983,1984]

 

Noten: |a| annonce (woonplaatsen Den Haag en Reading) Het Vaderland 27.02.1926; |b| Naamlijst voor de interlocale telefoondienst 1950; |c| Het Vaderland 14.11.1928; |d| ingeschreven als huw.akte s-Gravenhage 04.11.1932 no.C515; |e| ingeschreven als huw.akte s-Gravenhage 15.01.1932 no.C17.

 


 

V.c. Hendrik Cornelis Adrianus Klaas Eikendal, z.v. IV, geb. s-Gravenhage 26.03.1829, militair kweekeling Utrecht 01.09.1847, officier van gezondheid derde klasse 03.08.1851, M(edisch) student Leiden 15.02.1856, officier van gezondheid tweede klasse 1859, officier in de Orde van de Eikenkroon 1866, M(edisch) student Leiden 27.11.1866, doctor geneeskunde Leiden 04.12.1866 (cum laude), particulier geneesheer te s-Gravenhage (1866-1896), lid en secretaris der commissie van Inspecteurs over de Apotheek van het ziekenfonds der Maatschappij tot Nut van t Algemeen (1875-1904), overl. s-Gravenhage 15.11.1907, tr. s-Gravenhage 02.06.1858|a| Johanna Susanna Wilhelmina Elisabeth Swaan, geb. s-Gravenhage 01.04.1830 (akte), overl. s-Gravenhage 26.01.1908, d.v. Cornelis Johannes Swaan en Wilhelmina Elisabeth Anna van Haansbergen.

Foto en biografische schets|d|.

Proefschrift Leiden 1866: Henricus Cornelis Adrianus Nicolaus Eikendal. Over de veratrine en haar gebruik bij rheumatismus articulario. Leiden, 1866. vi+36 p.; 24 cm.

Uit dit huwelijk:

1.                  Cornelis Louis Eliza Marie Eikendal, geb. s-Gravenhage 08.05.1859, overl. s-Gravenhage 29.05.1859.

2.                  Elizabeth Maria Eikendal, geb. s-Gravenhage 18.07.1860, overl. s-Gravenhage 12.01.1948, crem. Driehuis. [Riouwstraat 85, s-Gravenhage (1915)|c|]

3.                  Louise Cornelia Eikendal, geb. s-Gravenhage 14.10.1865, overl. s-Gravenhage 09.05.1955, tr. s-Gravenhage 05.05.1892|b||e| Willem Hendrik van Terwisga, geb. Haarlem 01.04.1861, 1e luitenant der grenadiers (1892), later Lt.-Gen. Infanterie, commandant van het Veldleger, R.N.L., Commandeur O.N., drager van de Prins Maurits Medaille, overl. s-Gravenhage 22.11.1948, z.v. Fedde Jentjes van Terwisga en Emmerentiana Wennekers. [Laan Copes van Cattenburch 91 (1923,1924); Riouwstraat 180, s-Gravenhage (1925,1934); Bankastraat 84, s-Gravenhage (1935,1948)]
1940: Terwisga. Son Exc. le Lt.-Gn. r., W.H. van Chev. Lion nerl., Comm. Or.-Nass., Cr. de Mrite Cr. R., Cr. de Service XXXV, Cr. de Mob., Cr. de Mr. Gardes Civiques, Off. Lg. Dhon. (Fr.), Comm. Cour. (Roum.), Md. arg. Prince Maurits, N. L. S., et Mme. ne L. C. Eikendal. 84, Bankastraat. T. 554287.|f|

4.                  Henri Ernst Eikendal, geb. s-Gravenhage 01.05.1874, overl. s-Gravenhage 03.05.1874.

 

Noten: |a| get. Christoffel Willem Eikendal {broer} en Wilhelmus Johannes Eikendal {broer}; |b| get. Pieter Johannes Louis Eikendal {oom}; |c| Naamlijst voor den Telefoondienst, januari 1915, p.286 (toestel H7465); |d| Geheugen van Nederland, Kon.Bibliotheek; |e| 12 (1894) 45; |f| La Haye Diplomatique et Mondain 1940, p.377.

 


terug naar het overzicht Eikendal