Familie ter Heege (8)

 

(Enschede)

 

 

Deze familie stamt af van Jan Hendrik Gleis, later ter Heege, en Janna Lohuis. Hun relatie met de andere families ter Heege en ter Heegde in Twente is nog in onderzoek.

 

In deze ingekorte versie zijn geen (vermoedelijk nog) levende nazaten opgenomen.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, april 2002 (laatst herzien januari 2018)

 


 

0.  Hendrik Aloijs [], overl. voor 1823, tr. Hendrina Bu...... [Haaksbergen]

Opm. Jan Hendrik is een neef en knecht van Jenneken Buursink (e.v. Hermen Brunink)|a|.

 

Noten: |a| Geerdink-v.d.Worp, De marke Usselo, dl.2 p.27.

 

- - - - -

 

0. Hendrik Gleis, landbouwer, overl. voor 1787, tr. voor 1774 Hendrina Buursink.
HB otr. Haaksbergen 07.10.1787, tr. Haaksbergen 11.11.1787 Gerrit te Pel, uit Buurse.

Uit het huwelijk Gleis-Buursink:

1.       Hendrika Gleis, ged. Haaksbergen 02.03.1774, overl. Honesch (Haaksbergen) 22.06.1816|d|, tr. Haaksbergen 06.12.1801 Jan Harmen Odink, overl. na 1816.
Uit dit huwelijk: Jan Harmen, geb. Haaksbergen ca. 1803, overl. Haaksbergen 25.01.1876; Scato Hendrikus, geb. Haaksbergen ca. 1806, overl. Haaksbergen 23.40.1879; Hermannus, geb. Haaksbergen ca. 1815, overl. Honesch (Haaksbergen) 29.12.1845.
     JHO tr. 1e voor 1799 Janna Roerink, overl. voor 1801.

2.       Gerrid Gleis, ged. Haaksbergen 08.10.1775, landbouwer, overl. Buurse (Haaksbergen) 05.02.1845, tr. Haaksbergen 06.12.1807 Engele Reimerink, geb. Haaksbergen ca. 1791, landbouwster, overl. Haaksbergen 17.04.1862, d.v. Harmen Reimerink en Jenneken Odink.
Uit dit huwelijk: Gerridina, geb. Haaksbergen ca. 1813, overl. Buurse (Haaksbergen) 21.06.1836; levenloze dochter, Buurse (Haaksbergen) 09.02.1835; Gerrit Jan, geb. xx.02.1835, overl. Buurse (Haaksbergen) 19.02.1835.

3.       Hendrik Gleis, ged. Haaksbergen 26.07.1778.

4.       Jan Hendrik Gleis, geb. Buurse 1781; volgt I.

5.       Willemina Gleis, ged. Haaksbergen 25.07.1784, landbouwersche, overl. Haaksbergen 02.07.1863, tr. 1e voor 1816 Hendrik Reimerink, overl. voor 1820; tr. 2e Haaksbergen 10.11.1820 Jan Hendrik Teutelink, geb. Haaksbergen ca. 1770, landbouwer, overl. voor 1863, z.v. Gerrit Teutelink (-1817) en Harmina klein Buursink (-1820).

Uit het huwelijk te Pel-Buursink:

6.       Hendrika, ged. Haaksbergen 14.12.1788|b|.

7.       Arend, geb. op Gleis in Buurse 09.02.1792, ged. Haaksbergen 12.02.1792|c|.

 

Noten: |b| vader Gerridt ten Pelle op Gleis; |c| vader Gerridt Pelle, moeder Hendriena Nijhuis, get. Beerendjen Gleis; |d| Hendrica Gleis (overl.akte Haaksbergen 1816 no.38).

 


 

I.  Jan Hendrik Gleis, later ter Heege, geb. Buurse, ged. Haaksbergen 22.07.1781, geb. 24.07.1781|a|, krijgt bij testament van 1809 het erf Broekheurner Heege|c|, landbouwer in Usseler Broekheurne (1812,1818), overl. Usselo (Lonneker) 29.09.1823, tr. voor 1812 Janna Lohuis (1783-1868), d.v. Jan Hendrik Lohuis (1748-1813) en Berendina ter Heege (1758-1827). [Usselo no.98 (1823)]

Uit dit huwelijk:

1.                  Hendrika ter Heege, geb. Broekheurne (Lonneker) 20.06.1812, overl. Usseler Broekheurne (Lonneker) 31.01.1815.

2.                  Jenneken ter Heege, geb. Usseler Broekheurne (Lonneker) 04.02.1814, landbouwster, overl. (kraambed) Broekheurne (Lonneker) 31.08.1841, tr. Lonneker 07.03.1840 Gradus Heutman, geb. Eschmarke (Lonneker) 10.05.1819, landbouwer, overl. Usselo (Lonneker) 11.01.1843, z.v. Jan Heutman en Jenneken lutje Berenbroek.
Uit dit huwelijk: Janna, geb. Usselo (Lonneker) 27.08.1841, overl. Broekheurne (Lonneker) 12.09.1841.

3.                  Hendricus ter Heege, geb. Lonneker 1815; volgt II.

4.                  Bernardus ter Heegde, geb. Broekheurne (Lonneker) 02.09.1816|f|, landbouwer, overl. Lonneker 29.06.1896.

5.                  Hendrik ter Heege, geb. Usseler Broekheurne (Lonneker) 29.11.1818|e|, landbouwer, overl. Broekheurne (Lonneker) 13.01.1863.

6.                  Hermine ter Heege, geb. Usselo (Lonneker) 24.06.1820, landbouwster, overl. Lonneker 05.12.1894, tr. Lonneker 03.05.1853|d| Hermen Wooldrik, geb. Lonneker 19.08.1823, landbouwer, overl. Lonneker 05.11.1890, z.v. Jan Wooldrik en Jenneken lutje Berenbroek.
Uit dit huwelijk: Jan, geb. Lonneker 16.09.1854, overl. Enschede 23.03.1941; Janna, geb. Eschmarke (Lonneker) 03.10.1858, overl. Lonneker 25.05.1893; Jan Hendrik, geb. Eschmarke (Lonneker) 15.03.1862, overl. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 15.12.1909.

7.                  Jan ter Heege, geb. Lonneker 09.09.1821, landbouwer, overl. Broekheurne (Lonneker) 08.11.1899.

8.                  Hermannus ter Heege, geb. Lonneker 19.04.1823, overl. Usselo (Lonneker) 15.01.1824.

 

Noten: |a| Registre Civique 1812, no. 9790/510; |c| E.C. Geerdink-vdWorp, De marke Usselo, deel 2, p.27; |d| moeder v/d bruid Janna Laarhuis (huw.akte Lonneker 1853 no.14); |e| vader ter Heegde, moeder Loohuis (geb.akte Lonneker 1818 no.88); |f| ter Heegde (geb.akte Lonneker 1816 no.76).

 


 

II.  Hendricus ter Heege, z.v. I, geb. Usseler Broekheurne (Lonneker) 26.02.1815, akkerbouwer (1882), landbouwer (1888,1890), overl. Lonneker 23.04.1890, tr. Lonneker 26.04.1851 Arendina Hesselink, geb. Hengelo(O) ca. 1819, landbouwster, overl. Broekheurne (Lonneker) 17.02.1862, d.v. Jan Hesselink en Jenneken Dekkers.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johanna ter Heege, geb. Lonneker 18.10.1852, overl. Haaksbergen 15.04.1925, tr. Haaksbergen 26.06.1882 Gerrit Willem Gleis, geb. Buurse (Haaksbergen) 30.07.1852, akkerbouwer (1882,1885), landbouwer (1893,1924), overl. Haaksbergen 14.01.1924, z.v. Hendrik Gleis, akkerbouwer, en Hendrika Gaakink.
Uit dit huwelijk: Arendina Hendrika, geb. Haaksbergen 1883; Hendrik, geb. Haaksbergen 17.07.1885; Hendrika Johanna, geb. Haaksbergen 22.11.1893.

2.                  Jenneken ter Heege, geb. Lonneker 22.02.1854, overl. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 04.03.1910, tr. Haaksbergen 15.12.1888 Egbert Veldkamp, geb. Buurse (Haaksbergen) 08.05.1859, landbouwer, overl. Enschede 27.09.1937, z.v. Jan Hendrik Veltkamp, landbouwer, en Harmiena Gleis.
Uit dit huwelijk: Harmina Arendina, geb. Haaksbergen 24.06.1890, overl. na 1921; Herman, geb. Haaksbergen 11.08.1892, overl. na 1921; Jan Hendrik, geb. Enschede 29.05.1895, melkventer, overl. Enschede 29.01.1947.
     EV tr. 2e Lonneker 20.04.1916 Fenneken lutje Beerenbroek, geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 12.08.1872, overl. Enschede 18.09.1945, d.v. Jan Hendrik lutje Beerenbroek en Hendrina Berenbroek.
     FlB tr. 1e Lonneker 26.11.1896 Hermen Duivengoor, geb. Eschmarke (Lonneker) 17.02.1858, overl. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 26.09.1900, z.v. Herman Duivengoor en Hermiene Breukers; tr. 2e Lonneker 28.08.1902|a| Jan Duivengoor, geb. Broekheurne (Lonneker) 01.04.1856, landbouwer, overl. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 07.02.1913, z.v. Hermen Duivengoor en Hermiene Breukers.

3.                  Jan Hendrik ter Heege, geb. Broekheurne (Lonneker) 12.04.1856, landbouwer, overl. Broekheurne (Lonneker) 01.03.1928.

4.                  Johanna Hermina ter Heege, geb. Broekheurne (Lonneker) 02.12.1857, overl. Enschede 14.04.1938, begr. Enschede (W.Bpl.), tr. Lonneker 29.04.1892 Jan Hendrik ter Heegde (1860-1932), z.v. Hendrik ter Heegde en Hermken lutje Berenbroek.

5.                  Jan ter Heege, geb. Lonneker 1859; volgt III.

6.                  Arend Jan ter Heege, geb. Broekheurne (Lonneker) 17.02.1862, overl. Broekheurne (Lonneker) 15.12.1862.

 

Noten: |a| huw.akte Lonneker 1902 (no.67) {dispensatie KB 26.07.1902}.

 


 

III.  Jan ter Heege, z.v. II, geb. Broekheurne (Lonneker) 16.12.1859, landbouwer (1893,1917), overl. Enschede 24.01.1937, begr. Usselo, tr. Lonneker 21.04.1893 Hendrika Veldkamp, geb. Haaksbergen 11.07.1867, overl. Enschede 30.01.1938, begr. Usselo, z.v. Jan Hendrik Veldkamp en Harmiene Gleis.

Uit dit huwelijk:

1.                  Arendina Hermina ter Heege, geb. Broekheurne (Lonneker) 29.06.1894, overl. Haalsbergen 15.04.1956, begr. Buurse (NH)|a|, tr. Haaksbergen 12.04.1917 Jan Bos, geb. Haaksbergen 14.04.1888, landbouwer (1917), overl. 29.01.1963, begr. Buurse (NH), z.v. Fredrik Bos, landbouwer, en Johanna Scholten.
Uit dit huwelijk: Herbert Jarke, geb. Haaksbergen ca. 1924, overl. Haaksbergen 03.03.1925.

2.                  Johan Hendrik ter Heege, geb. Lonneker 1898; volgt IV.

3.                  Hendrika Bertha ter Heege, geb. Broekheurne (Lonneker) 31.05.1901, overl. Broekheurne (Lonneker) 29.01.1922.

 

Noten: |a| Grafzerk {ter Heeghe}.

 


 

IV.  Johan Hendrik ter Heege, z.v. III, geb. Broekheurne (Lonneker) 23.06.1898, landbouwer, overl. Enschede 03.01.1971, tr. Lonneker 09.12.1926 Johanna Niemeijer, geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 03.07.1897, overl. na 1983, d.v. Jan Niemeijer en Johanna ten Kate.

Uit dit huwelijk:

1.                  Jan Johan ter Heege, Jan, geb. Lonneker 25.04.1931, overl. Enschede 06.09.1983, crem. Usselo 09.09.1983.

 


terug naar het overzicht ter Heege/Heegde