Familie Janmaat (3)

 

Het betreft de nazaten van Petrus Janmaat en Catharina Trompert te Amsterdam. Hun relatie met de andere families Janmaat is nog in onderzoek.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijersAThotmail.com

 

H J.Michiel Wijers

Eindhoven, september 2006 (laatst herzien februari 2021)

 


 

I. Petrus Janmaat, tr. voor 1787 Catharina Trompert, doopgetuige Amsterdam (Mozes- en Aaronkerk (rk)) 18.01.1809 en 09.03.1811.

Uit dit huwelijk:

1.                  Theodora Janmaat, doopgetuige Amsterdam (De Toren (rk)) 01.08.1799, otr. Amsterdam 16.11.1798 Cornelius Klumper, doopgetuige Amsterdam (De Toren (rk)) 02.09.1792 en 01.08.1799.
Uit dit huwelijk: Theodora Cornelia, ged. Amsterdam (De Toren (rk)) 23.02.1799|a|; Joannes, ged. Amsterdam (De Toren (rk)) 05.02.1800|b|; Anna Maria, ged. Amsterdam (De Toren) 06.06.1801|c|.

2.                  Maria Janmaat, geb. Abcoude xx.04.1787, doopgetuige Amsterdam (De Toren (rk)) 23.02.1799, 05.02.1800 en 06.06.1801, Amsterdam (Mozes- en Aäronkerk (rk)) 01.03.1805 en 27.06.1806, overl. Rotterdam 06.03.1839, otr. Amsterdam 25.07.1806 Johannes Meijer, doopgetuige Amsterdam (Mozes- en Aäronkerk (rk)) 18.01.1809.
Uit dit huwelijk: Henricus, ged. Amsterdam (Mozes- en Aäronkerk (rk)) 21.09.1807, overl. Rotterdam 16.07.1869; Anna, ged. Amsterdam (Mozes- en Aäronkerk (rk)) 17.11.1808|d|, overl. Beek (Ubbergen) 29.07.1845; Pieter Joannes, ged. Amsterdam (Mozes- en Aäronkerk (rk)) 09.03.1811|e|; Johannes, geb. Alkmaar ca. 1813, overl. na 1834; Geertruida Catharina, geb. Rotterdam 22.05.1820, overl. Zundert 10.11.1853; Petrus Johannes, geb. Rotterdam 23.09.1823, overl. Rotterdam 12.08.1866.

3.                  Hendrik Janmaat; volgt II.

4.                  Pieter Janmaat, doopgetuige Amsterdam (De Toren) 06.06.1801, Amsterdam (Mozes- en Aäronkerk (rk)) 01.03.1805, 27.06.1806 en 17.11.1808.

 

Noten: |a| get. Maria Janmaat; |b| get. Maria Janmaat; |c| get. Petrus Janmaat en Maria Janmaat; |d| get. Petrus Janmaat {opa}; |e| vader Mijer, get. Hendrik Janmaat {oom} en Vatharina Trompert {oma}.

 


 

II. Hendrik Janmaat, z.v. I, doopgetuige Amsterdam (Mozes- en Aäronkerk (rk)) 09.03.1811, wieldraaier (1834,1839,1842), otr. Amsterdam 30.11.1804 Anna Theodora Wemmers {w.s. Dorothaea, ged. Amsterdam (De Posthoorn (rk)) 07.12.1771, overl. na 1824, d.v. Pieter Wemmers en Joanna Kloosters}.

Uit dit huwelijk:

1.                  Pieter Janmaat, ged. Amsterdam (Mozes- en Aäronkerk (rk)) 01.03.1805|c|, begr. Amsterdam (Karthuizer Kerkhof) 02.04.1805|a|.

2.                  Pieter Janmaat, ged. Amsterdam (Mozes- en Aäronkerk (rk)) 27.06.1806|d|; volgt III.a.

3.                  Adrianus Janmaat, ged. Amsterdam (Mozes- en Aäronkerk (rk)) 18.01.1809|b|, zilversmid (1834), tr. Amsterdam 02.07.1834 Matje Hoogendorp, geb. Haarlem ca. 1811, d.v. Pieter Hoogendorp en Antje van Slobbe.

4.                  Catharina Janmaat, geb. Amsterdam 17.05.1812, naaister (1843), overl. tussen 1843 en 1868, tr. Amsterdam 05.07.1843 Jan Pieter Jegers, geb. Amsterdam 19.05.1819, draaier (1843), kunstdraaier (1868), houtdraaier (1876), z.v. Jan Pieter Jegers en Catharina Henke.
    JPJ tr. 2e Amsterdam 11.06.1868 Maria Catharina Kroes, geb. Amsterdam ca. 1839, huisbewaarster (1868), overl. tussen 1872 en 1876, d.v. Jacobus Cornelis Kroes en Catharina Koster; tr. 3e Amsterdam 21.09.1876 Elizabeth Schuberts, geb. Kampen ca. 1828, d.v. Jan Willem Schuberts en Johanna Frank.
     ES tr. 1e Kampen 23.02.1859 Paulus ten Hoove, geb. Kampen 23.11.1817, schoenmaker (1844), stoker (1859), overl. voor 1876, z.v. Diena ten Hoove.
     PtH tr. 1e Kampen 29.08.1844 Trijntje Abma, geb. Workum 22.01.1820, w.s. overl. Kampen 1856 (no.191), d.v. Douwe Jans Abma en Dieuke Jelles.

5.                  Hendrik Janmaat, geb. Amsterdam 19.03.1818; volgt III.b.

6.                  Antonius Joannes Janmaat, geb. Amsterdam 24.06.1823; volgt III.c.

 

Noten: |a| ‘kind van Hendk. Janmaat’; |b| moeder Dorothea, get. Catharina Trompert {oma}; |c| Jaarmaar, get. Pieter en Maria; |d| moeder Anna Theodora, get. Pieter Janmaat en Maria Janmaat.

 


 

III.a. Pieter Janmaat, z.v. II, ged. Amsterdam (Mozes- en Aäronkerk (rk)) 27.06.1806, ijzerdraaier (1842), overl. tussen 1846 en 1853, tr. Amsterdam 30.03.1842 Maria Delleman, geb. Amsterdam 17.07.1806, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 20.07.1806, mutsenmaakster (1842), tapster (1853,1866,1869), d.v. Pieter Delleman en Trijntje van Alven.

     MD tr. 1e Amsterdam 12.11.1834 Karel Gerbel, geb. Bierum ca. 1804, sjouwer, overl. voor 1842, z.v. Jan Gerbel en Margreta Bohmien; tr. 3e Amsterdam 26.10.1853 Cornelis Legling, geb. Amsterdam 08.07.1798, ged. Amsterdam (Oosterkerk) 15.07.1798, baandersknecht (1822), sjouwer (1853), z.v. Abraham Legling, scheepstimmermansknecht (1822), en Agje Neesman.

     CL tr. 1e Amsterdam 08.05.1822 Sibregt Martijn, ged. Amsterdam (Westerkerk) 08.04.1792, dienstbode (1822), d.v. Jan Martijn en Sibregt Neesman.

Uit dit huwelijk:

1.                  Anna Theodora Maria Janmaat, geb. Amsterdam 04.02.1843, naaister (1866), tr. Amsterdam 31.10.1866 Andries Anthonie Andriese, geb. Amsterdam 31.10.1835, timmermansknecht (1866), timmerman (1891), conciërge (1912), koopman (1918), z.v. Anthonie Andriese en Johanna Berendina de Roos.
Uit dit huwelijk: Andries Pieter Anthonie, geb. Amsterdam ca. 1868, overl. na 1891; Berendina Johanna, geb. Amsterdam ca. 1880, overl. na 1912; Maria, geb. Amsterdam ca. 1884, overl. na 1912; Willem, geb. Amsterdam ca. 1890, overl. na 1918.

2.                  Pieter Janmaat, geb. Amsterdam 03.02.1846; volgt IV.a.

 


 

IV.a.  Pieter Janmaat, z.v. III.a, geb. Amsterdam 03.02.1846, scheepstimmerman (1869,1893,1894), timmerman (1898,1899), scheepstimmerman (1908,1911), tr. Amsterdam 28.07.1869 Antje Koning, geb. Amsterdam ca. 1846, dienstbaar (1869), d.v. Jacob Koning en Johanna Wilhelmina Vegter.

Uit dit huwelijk:

1.                  Antje Janmaat, geb. Amsterdam 12.10.1870, tr. Amsterdam 16.02.1893 Cornelis Sterk, geb. Streefkerk 14.02.1871, matroos in marinedienst (1893), z.v. Gijsbert Sterk en Anna Zuidbroek.
Uit dit huwelijk: Lena, geb. Amsterdam ca. 1903, overl. na 1926.

2.                  Johanna Wilhelmina Janmaat, geb. Amsterdam 25.06.1872, dienstbode (1894), tr. Amsterdam 22.02.1894 Christiaan Matzen, geb. Alkmaar 17.09.1870, smid (1894), scheepmaker (1918), ketelmaker (1921), ijzerwerker (1924), z.v. Pieter Simon Matzen en Geertruida Susanna Smit.
Uit dit huwelijk: Johanna Wilhelmina, geb. Amsterdam ca. 1894, overl. na 1918; Geertruida Susanna, geb. Amsterdam ca. 1895, overl. na 1917; Anna, geb. Amsterdam, ca. 1897, overl. na 1921; Christina Hillegonda Sophia, geb. Amsterdam ca. 1898, overl. na 1924; Pieter Simon, geb. Amsterdam ca. 1900, overl. na 1924; Christiaan, geb. Amsterdam ca. 1904, overl. na 1930.

3.                  Maria Janmaat, geb. Amsterdam 17.05.1874, overl. Amsterdam 06.06.1936, tr. Amsterdam 07.04.1898 Hendrik Emous, geb. Amsterdam 24.08.1874, smid (1898), metaalbewerker (1929), overl. Amsterdam 01.04.1944, z.v. Hendrik Emous en Gerarda van den Boogaard.
Uit dit huwelijk: Hendrika Gerarda (Rieka), geb. Amsterdam 04.02.1899, overl. Amsterdam 24.12.1993; Jan, geb. Amsterdam 13.05.1903, overl. Haarlem 25.09.1977; Antje (Annie), geb. Amsterdam 29.08.1907, overl. Amsterdam 28.04.1998.

4.                  Pieter Janmaat, geb. Amsterdam 12.02.1876; volgt V.a.

5.                  Jacob Janmaat, geb. Amsterdam 29.10.1877; volgt V.b.

6.                  Cornelia Janmaat, geb. Amsterdam 09.11.1879, overl. Hilversum 15.10.1951, tr. Amsterdam 16.03.1922 Jacobus Antoni Hardonk, geb. Zwolle 14.08.1879, gasfitter (1904,1922), overl. Hilversum 29.05.1939, z.v. Antoni Josephus Hardonk, gasfitter, en Johanna van Voorst.
     JHA tr. 1e Amsterdam 21.04.1904 Alida Kok, geb. Amsterdam ca. 1876, overl. Hilversum 17.06.1921, d.v. Johannes Cornelis Kok en Johanna van der Lugt.

7.                  Jansje Janmaat, geb. Amsterdam 17.03.1881, begr. Amsterdam (De Nieuwe Ooster) 10.05.1955, tr. Amsterdam 27.08.1908 Evert Herman Euwe, geb. Amsterdam 26.09.1882, klerk aan de Stadsbank van lening (1908), overl. 13.11.1910, z.v. Willem Cornelis Euwe en Mensina Bertha Horne.

8.                  Franciscus Janmaat, geb. Amsterdam 29.03.1883; volgt V.c.

9.                  Theodora Janmaat, geb. Amsterdam 22.12.1886, begr. Amsterdam (De Nieuwe Ooster) 13.12.1973, tr. Amsterdam 02.11.1911 Pieter Casparus Janson, geb. Amsterdam 31.01.1882, kruier (1911), overl. Amsterdam 13.11.1954, z.v. Pieter Casparus Janson en Maria Hendrika Lankhoorn.

10.              Gerardus Janmaat, geb. Amsterdam 27.05.1889; volgt V.d.

 


 

V.a. Pieter Janmaat, z.v. IV.a, geb. Amsterdam 12.02.1876, diamantslijper (1899,1920), tr. Amsterdam 20.04.1899 (echtsch. vonnis Arr.Rb. 13.11.1903, ingeschr. Amsterdam 22.01.1904) Engelina Martha Leuring, geb. Den Helder 10.11.1874, d.v. Johannes Andries Leuring en Engeltje Kok.

     EML tr. 2e Amsterdam 20.09.1905 Roelof Brouwer, geb. Woudsend (Wymbritseradeel) 18.12.1872, diamantslijper, z.v. Sijbe Brouwer, stuurman, en Minke Wielsma.

Kinderen (erkend bij het huwelijk):

1.                  Johannes Andries Janmaat, geb. Amsterdam 21.10.1894, schoenmaker, overl. 25.11.1970, begr. Amsterdam (Bpl. De Nieuwe Ooster) 30.11.1970, tr. Amsterdam 10.06.1931 Hendrica Lansing, geb. Amsterdam 13.08.1904, begr. Amsterdam (De Nieuwe Ooster) 25.08.1988, d.v. Hendricus Lansing en Christina Gesina van Zwol.
     HL tr. 1e Amsterdam 06.10.1921 (echtsch. ingeschr. Amsterdam 13.06.1930) Willem Ernst Bosch, geb. Amsterdam 30.01.1898, werkman, huidenzouter, overl. Amsterdam 20.08.1971, z.v. Willem Ernst Lansing en Elisabeth Johanna Leuring.
    WEB tr. 2e Amsterdam 17.04.1935 Susanna Maria Baars, geb. Amsterdam 29.06.1912.
     SMB tr. 2e Amsterdam 19.12.1978 Jan Dekker, geb. Lekkerkerk 09.04.1915, sergeant, hulpkommies, deurwaarder, ambt. Rijksbel..
    JD tr. 1e Rotterdam 14.05.1941 Hendrika Dirkje van Walsem, geb. Rotterdam 26.07.1918, overl. Amsterdam 15.08.1977, d.v. Hendrik Dirk vanWalsen en Johanna Elisabeth Derendorp.

2.                  Engelina Martha Clasina Janmaat, geb. Amsterdam 29.04.1897, overl. Amsterdam 26.08.1985, tr. Amsterdam 27.09.1922 Wiebe Hendricus van der Plaats, geb. Amsterdam 25.07.1890, vuurstoker ter koopvaardij, overl. Blaricum 18.10.1965,z.v. Hendericus van der Plaats en Tjietske Drijfhout.

     WHvdP tr. 1e Amsterdam 23.12.1914 (echtsch. ingeschr. Amsterdam 09.09.1921) Jacoba Petronella Pos, geb. Amsterdam 07.09.1892, d.v. Pieter Jacob Pos en Heintje Louman.

     JPP tr. 2e Amsterdam 06.04.1927 (echtsch. 26.09.1935) Adam Johannes van Hoorn, geb. Amsterdam 07.11.1883, koetsier (1912), chauffeur (1927), z.v. Adam Johannes van Hoorn en Maria Jacqueline Manché.

     AJvH tr. 1e Amsterdam 14.02.1912 (echtsch. ingeschr. Amsterdam 15.03.1927) Anna Brancart, geb. ’s-Hertogenbosch 19.05.1890, d.v. Theodorus Josephus Brancart en Maria Sophia van Laarhoven.
     AB tr. 2e Amsterdam 26.01.1928 Johannes Bosland, geb. Vinkeveen en Waverveen 30.04.1881, werkman, z.v. Dirk Johannes Bosland en Janna Weerdenburg.

Uit dit huwelijk:

3.                  Petronella Janmaat, geb. Amsterdam 11.09.1900, tr. Amsterdam 11.11.1920 Pieter Schipper, geb. Amsterdam ca. 1893, timmerman, z.v. Pieter Schipper en Catharina Veldkamp.

4.                  Roelof Janmaat, geb. Amsterdam 17.06.1903; volgt VI.a.

5.                  Hermanus Johannes Janmaat, geb. Amsterdam 23.07.1904, overl. 11.05.1978, begr. Amsterdam (De Nieuwe Ooster) 16.05.1978.

 


 

VI.a. Roelof Janmaat, z.v. V.a, geb. Amsterdam 17.06.1903, overl. Amsterdam 16.11.1968, begr. Amsterdam (De Nieuwe Ooster) 20.11.1968, broodbakker (1927), tr. Amsterdam 07.09.1927 Petronella Paulina Gmelich, geb. Amsterdam 22.11.1908, begr. Amsterdam (De Nieuwe Ooster) 15.03.1972, d.v. Johanna Frederika Gmelich.

Uit dit huwelijk twee dochters en een zoon.

 


 

V.b. Jacob Janmaat, z.v. IV.a, geb. Amsterdam 29.10.1877, diamantslijper (1898), tr. Amsterdam 02.02.1898 Kaatje de Hoogd, geb. Amsterdam 29.12.1879, overl. Amsterdam 30.04.1958, begr. Amsterdam (De Nieuwe Ooster) 03.05.1958, d.v. Simon de Hoogd en Petronella van Bremen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Pieter Janmaat, geb. Amsterdam 26.04.1898; volgt VI.b.

2.                  Simon Janmaat, geb. Amsterdam 18.11.1899, timmerman, aannemer, overl. Amsterdam 06.01.1990, tr. Amsterdam 23.04.1925 Alida Hendrika van de Bilt, geb. Amsterdam 24.01.1902, overl. Amsterdam 17.02.1975, d.v. Jacobus van de Bilt en Anna Maria Overwater.

3.                  Jacoba Janmaat, geb. Amsterdam 24.12.1901, tr. Amsterdam 06.03.1924 Gerardus Willem Brugman, geb. Amsterdam 19.10.1900, bouwkundig tekenaar (1933), z.v. Gerardus Willem Brugman en Grietje Gijzenberg.

4.                  Dirk Janmaat, geb. Amsterdam 22.09.1903; volgt VI.c.

5.                  Petronella Janmaat, geb. Amsterdam 18.12.1909, overl. Amsterdam 28.04.1985, tr. Amsterdam 13.10.1932 Johan Dirk Hendricus de Langen, geb. Amsterdam 16.12.1908, loodgieter, overl. Amsterdam 06.01.1977, z.v. Willem Fredrik de Langen en Johanna Hendrika Versteeg.

6.                  Gerardus Janmaat, geb. Amsterdam 24.03.1919; volgt VI.d.

 


 

VI.b. Pieter Janmaat, z.v. V.b, geb. Amsterdam 26.04.1898, diamantslijper, overl. Amsterdam 26.09.1961, tr. Amsterdam 21.06.1923 Cornelia de la Chambre, geb. Amsterdam 23.01.1902, overl. Amsterdam 06.09.1985, d.v. Gerrit Johannes de la Chambre en Johanna Margaretha Kemmer.

Uit dit huwelijk een dochter.

 


 

VI.c. Dirk Janmaat, z.v. V.b, geb. Amsterdam 22.09.1903, bankwerker, overl. Amsterdam 12.10.1981, tr. Amsterdam 20.05.1926 Maria Johanna Catharina de Jong, geb. Amsterdam 01.11.1903, overl. Amsterdam 28.05.1990, d.v. Hieleke de Jong en Maria Johanna Catharina Meijer.

Uit dit huwelijk een dochter.

 


 

VI.d. Gerardus Janmaat, z.v. V.b, geb. Amsterdam 24.03.1919, overl. Amsterdam 15.06.1959, begr. Amsterdam (De Nieuwe Ooster) 18.06.1959, tr. Amsterdam 03.11.1943 Helena Christina Bosse, geb. Amsterdam 20.08.1922, overl. Amsterdam 08.02.2000, begr. Ouderkerk aan de Amstel (Bpl. Karssenhof), d.v. Jan Frederik Bosse (1879-1971) en Janke Beitema (1886-1965).

Uit dit huwelijk kinderen.

 


 

V.c. Franciscus Janmaat, z.v. IV.a, geb. Amsterdam 29.03.1883, overl. Utrecht 08.10.1928|b|, tr. Amersfoort 27.11.1907 Willemina Bakker, geb. Amersfoort 27.04.1883, overl. na 1928, d.v. Arie Bakker en Maria Meijer.

Voorkind (erkend bij huwelijk):

1.                  Franciscus Bakker, later Janmaat, geb. Amersfoort 24.11.1906, bankwerker, tr. Amersfoort 15.07.1931 Louisa Klee, geb. Utrecht 06.04.1906|a|, d.v. Christiaan Klee en Louisa Bakkenes.

Uit dit huwelijk:

2.                  Maria Willemina Janmaat, geb. Rotterdam 07.08.1908, tr. Amersfoort 29.08.1929 Isaac den Baas, geb. Rotterdam 17.11.1905, z.v. Willem Johannes Baas en Geertrui Berger.

3.                  Antje Janmaat, geb. Leusden 14.08.1910, tr. Utrecht 24.09.1936 Hendrikus Jacobus Dekker, geb. Utrecht 06.12.1899, z.v. Hendrikus Johannes Dekker en Adriana Johanna Smit.

 

Noten: |a| natuurlijke dochter van Louisa, erkend en gewettigd bij haar huwelijk Amersfoort 13.09.1911 (geb.akte Utrecht 1906 no.903); |b| overl.akte Amersfoort 1928 no.277.

 


 

V.d. Gerardus Janmaat, z.v. IV.a, geb. Amsterdam 27.05.1889, bouwkundige (1920), bouwkundig hoofdopzichter, overl. na 1956, tr. 1e Amsterdam 10.06.1920 Anna Henrietta Grommé, geb. Nieuwer-Amstel 16.05.1894, overl. Amsterdam 01.11.1951, d.v. Arie Grommé en Anna Henrietta Stijger; tr. 2e Amsterdam 06.02.1954 Anna Aries, geb. Amsterdam 27.04.1888, overl. Amsterdam 04.12.1956, d.v. Pieter Aries en Maaike Kuijpers.

      AA tr. 1e Amsterdam 07.10.1909 Teunis Damen, geb. Amsterdam 20.05.1887, metaaldraaier,overl. Johannesburg (Zuid-Afrika) 02.02.1951, z.v. Dirk Damen en Jansje Loers.

Uit het huwelijk Janmaat-Grommé een zoon.

 


 

III.b. Hendrik Janmaat, z.v. II, geb. Amsterdam 19.03.1818, wieldraaier (1839,1850), tr. 1e Amsterdam 25.09.1839 Maria Theresia Beudeker, geb. Amsterdam 07.03.1820, overl. tussen 1851 en 1874, d.v. Karel Josephus Beudeker en Maria Magdalena van der Poorten; tr. 2e Amsterdam 06.08.1874 Catharina Elizabeth Bulterman, geb. Amsterdam ca. 1824, dienstbaar (1850), d.v. George Marten Bulterman en Catharina Elizabeth Wiegman.

     CEB tr. 1e Amsterdam 08.05.1850 Hendrik Matthijs Kreeft, geb. Amsterdam 01.05.1826, milicien, schildersknecht, overl. voor 1874, z.v. Margaretha Kreeft, naaister (1850).

Uit het huwelijk Janmaat-Beudeker:

1.                  Hendrik Janmaat, geb. Amsterdam 29.03.1850, houtdraaier, tr. Amsterdam 04.02.1875 Maria Antonia Wuurman, geb. Amsterdam 24.03.1851, dienstbaar (1875), overl. 26.02.1910, d.v. Willem Wuurman en Johanna Antonia Nolting.

2.                  Joannes Teodorus W. Janmaat, geb. Amsterdam 12.01.1852.

3.                  Theodorus Wilhelmus Janmaat, geb. Amsterdam 23.03.1853.

 


 

III.c. Antonius Joannes Janmaat, z.v. II, geb. Amsterdam 24.06.1823, wieldraaier (1844), overl. Amsterdam 15.04.1850, tr. Amsterdam 13.06.1844 Catharina Elisabeth Dum, geb. Amsterdam 29.01.1823, winkeldochter (1844), tapster (1867), d.v. Johannes Dum en Cornelia ter Maaten.

Uit dit huwelijk:

1.                  Catharina Maria Janmaat, geb. Amsterdam 12.04.1845, tr. Amsterdam 28.11.1867 Jacobus Henricus Verheijen, geb. Amsterdam 18.08.1843, hoedenmaker, z.v. Henricus Joannes Verheijen en Catharina Joanna Horsman.

Uit dit huwelijk: Catharina Hendrika Elisabeth, geb. Amsterdam 10.07.1873, overl. Amsterdam 09.05.1944|a|.

 

Noten: |a| overl.akte Beverwijk 1944 no.130.

 


terug naar het overzicht Janmaat