Familie Knook uit West-Friesland I

 

De meeste personen met achternaam Knook stammen af van Joost Janse Knook de Jonge, geb. ca. 1630, overl. Fijnaart 10.08.1677, tr. 1e Fijnaart 20.01.1658 Francijntje Cornelis; tr. 2e Fijnaart 16.11.1670 Soetje Leenderts de Been. Deze familie is uitvoerig beschreven door Wagenvoort en Van der Vusse in «Familieregister Knook» (1967) en door mevrouw Knook-Vissers in «Het geslacht Knook 1594-1996» (1996). Zie voorts Register Knook West-Brabant.

 

De overigen behoren tot een van de twee West-Friese takken. De eerste tak stamt af van Reinder, geb. ca. 1690, tr. Grootebroek 22.05.1717 Cornelisje Abraham. De tweede tak stamt af van Jan, geb. ca. 1720, tr. Grootebroek 27.04.1746 Meinouwtje Gerrits. Het is tot op heden niet gebleken dat deze families verwant zijn.

 

Deze genealogie is grotendeels gebaseerd op het werk van G. van der Vusse en mr.dr. H. Wagenvoort te ’s-Gravenhage. Voorts waren er gewaardeerde kleinere en grotere bijdragen van mw. R. de Graaf-Appelman te Heiloo, C. Knook, C.G. Knook te Weert, T. Knook te St. Didier de la Tour (France), M. Wagener en M. Zwebe. Voor de eindredactie van het hier gepresenteerde materiaal is uitsluitend de auteur verantwoordelijk.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, mei 2000 (laatst herzien mei 2021)

 


 

I. Reinder, geb. ca. 1690, - wellicht identiek met Reinder Volkers, geb. Venhuizen, tr. (impost) Grootebroek 22.05.1717 Cornelisje Abraham.

Kinderen:

1.                  Nicolaas, geb. Grootebroek 1718; volgt II.

2.                  Albert, overl. Grootebroek 24.12.1796.

 


 

II. Nicolaas Knook, Klaas, z.v. I, ged. Grootebroek 06.12.1718, overl. Lutjebroek 24.01.1806, otr. (impost) Grootebroek 26.12.1745|a|, tr. 10.01.1746 Cornelia Veldboer, geb. Oosterblokker, d.v. Klaas Veldboer.

Uit dit huwelijk:

1.                  Volker Knook, geb. Lutjebroek 1747; volgt III.

2.                  Trijntje Knook, getuige bij doop van Pieter in 1778.

 

Noten: |a| Klaas Reijndersz en Cornelisje Klaas.

 


 

III. Volker Knook, z.v. II, ged. Lutjebroek 13.02.1747, veeman, bouman, overl. Lutjebroek (Grootebroek) 17.01.1826, tr. Lutjebroek 18.01.1768 Aafje Bommel, geb. Lutjebroek 08.10.1745, ged. Lutjebroek 22.10.1745, overl. Lutjebroek (Grootebroek) 09.01.1828, d.v. Cornelis Bommel en Marijtje Jacobs.

Uit dit huwelijk:

1.                  Pieter Knook, overl. 31.08.1770.

2.                  Trijntje Knook, ged. Lutjebroek 22.02.1772, overl. 20.11.1782.

3.                  Marijtje Knook, ged. Lutjebroek xx.06.1773, overl. Grootebroek 07.01.1864, otr. Grootebroek|c| 02.01.1796, tr. Grootebroek 17.01.1796 Cornelis Buurman, ged. Grootebroek 06.03.1764, overl. Grootebroek 17.02.1829, z.v. Gerrit Buurman en Geertje Buysekool.
Uit dit huwelijk: Gerrit, geb. Grootebroek ca. 1798, overl. Grootebroek 30.07.1898; Aafje, geb. Grootebroek ca. 1800, overl. Grootebroek 23.02.1884; Geertje, geb. Grootebroek ca. 1802, overl. Lutjebroek (Grootebroek) 22.08.1872; Trijntje, geb. Grootebroek ca. 1803, overl. Grootebroek 14.02.1876; Volkert, geb. Grootebroek ca. 1806, overl. Grootebroek 15.02.1876; Antje, geb. Grootebroek ca. 1808, overl. Grootebroek 18.08.1891; Marijtje, geb. Grootebroek ca. 1812, overl. Grootebroek 18.01.1899; Pieter, geb. xx.12.1813, overl. Grootebroek 28.06.1814; Pieter, geb. Grootebroek ca. 1817, overl. Grootebroek 14.09.1898; Klaas, geb. Grootebroek ca. 1821, overl. Grootebroek 29.01.1900.
     CB tr. 1e voor 1796 Marijtje Koedooder, overl. voor 1796.

4.                  Klaas Knook, ged. Lutjebroek 10.11.1774, koopman, overl. Lutjebroek (Grootebroek) 22.01.1816.

5.                  Cornelis Knook, geb. Lutjebroek 1776; volgt IV.a.

6.                  Jacob Knook, geb. Lutjebroek 1777; volgt IV.b.

7.                  Pieter Knook, geb. Lutjebroek 1778; volgt IV.c.

8.                  Cornelia Knook, ged. Lutjebroek 14.08.1780, overl. Lutjebroek 03.08.1784.

9.                  Niesje Knook, ged. Lutjebroek 01.03.1782, overl. 11.11.1782.

10.              Reijndert Knook, ged. Lutjebroek 10.12.1783, overl. 21.01.1784.

11.              Aaltje Knook, overl. Lutjebroek 30.01.1787.

12.              Jan Knook, ged. Lutjebroek 28.05.1787, overl. 28.05.1787|b|.

13.              Reijndert Knook, ged. Lutjebroek 18.02.1786, overl. Lutjebroek (Grootebroek) 28.01.1827.

14.              Cornelia Knook, ged. Lutjebroek 01.02.1790, overl. Lutjebroek (Grootebroek) 17.10.1816|a||d|.

 

Noten: |a| in WvdV is sprake van één Cornelia, geb. 1780, overl. 1816; |b| Jan niet genoemd in WvdV; |c| Lutjebroek volgens WvdV; |d| oud 26 jaar (overl.akte Grootebroek 1816 no.32).

 


 

IV.a. Cornelis Knook, z.v. III, ged. Lutjebroek 21.01.1776, overl. Lutjebroek (Grootebroek) 04.03.1873, tr. 18.01.1807 Catharina Swan (Zwam), Trijntje, geb. Lutjebroek ca. 1784, overl. Lutjebroek (Grootebroek) 29.07.1847, d.v. Petras Jacobs en Geerte Jans.

 


 

IV.b. Jacob Volkerts Knook, z.v. III, ged. Lutjebroek 16.06.1777, overl. Hoogkarspel 09.07.1815, tr. Grootebroek 06.06.1807 of Westwoud 21.06.1805 Vrouwtje Appelman, geb. Hem 13.10.1782, winkelier (1819)|c|, bouwster (1836), d.v. Gerrit Appelman (1742-1809) en Geesje Barents Schaper (ca.1775-1812).

     VA tr. 2e Hoogkarspel 20.06.1819 Antonius de Jong, geb. Blokker ca. 1794, arbeider, z.v. Pieter Teunisz de Jong en Maartje Jacobs Groot.

Uit dit huwelijk|a|:

1.                  Geesje Knook, geb. Hoogkarspel ca. 1813, overl. Nibbixwoud 25.07.1905, begr. Nibbixwoud, tr. Westwoud 15.04.1836|b| Joannis Hofland, Jan, geb. Blokker ca. 1809, dagloner (1836), overl. Nibbixwoud 24.05.1887, begr. Nibbixwoud, z.v. Klaas Hofland, landman, en Trijntje Kieftenburg.
Uit dit huwelijk: Trijntje, geb. Westwoud ca. 1840.

2.                  Gerrit Knook, geb. Hoogkarspel ca. 1815; volgt V.a.

 

Noten: |a| (Gerrit en zijn dochter Vrouwtje) mw. R. de Graaf-Appelman (website Gens Data); |b| dezelfde dag als haar broer, hij akte no.3, zij akte no.4; |c| huw.akte Hoogkarspel 1819 no.3 (GenLias).

 


 

V.a. Gerrit Knook, z.v. IV.b, geb. Hoogkarspel ca. 1815, dagloner (1836), landbouwer (1865,1873), bouwman (1871), overl. Westwoud 19.02.1875, tr. Westwoud 15.04.1836 Niesje Groot, geb. Blokker ca. 1814, overl. Westwoud 26.07.1886, d.v. Jan Dirksz Groot, landman, en Marijtje de Boer.

Uit dit huwelijk:

1.                  Jacob Knook, geb. Westwoud ca. 1837; volgt VI.a.

2.                  Marijtje Knook, geb. Westwoud ca. 1839, overl. Oudijk (Westwoud) 23.06.1910, tr. Westwoud 23.04.1863 Jacob Karsten, geb. Zwaag ca. 1835, arbeider (1863), landbouwer (1903), overl. Oudijk (Westwoud) 01.02.1881, z.v. Pieter Karsten, vrachtman, en Maartje Dudink.
Uit dit huwelijk: Pieter, geb. Westwoud ca. 1864; Gerrit, geb. Westwoud ca. 1865, overl. Blokker 03.07.1878; Johannes, geb. Westwoud ca. 1866, overl. Oudijk (Westwoud) 04.06.1881; Jan, geb. Westwoud ca. 1867; Jacob, geb. Westwoud ca. 1869; Niesje, geb. Westwoud ca. 1869; Maartje, geb. Oudijk (Westwoud) xx.02.1870, overl. Oudijk (Westwoud) 18.07.1870; Maartje, geb. Westwoud ca. 1871, overl. Oudijk (Westwoud) 22.10.1872; Maartje, geb. Westwoud ca. 1874; Dirk, geb. Westwoud ca. 1875; Klaas, geb. Westwoud ca. 1877; Trijntje, geb. Oudijk (Westwoud) xx.11.1878, overl. Oudijk (Westwoud) 27.11.1878; Gerrit, geb. Westwoud ca. 1881.

3.                  Jan Knook, geb. Westwoud xx.08.1840, overl. Westwoud 26.08.1840.

4.                  Jan Knook, geb. Westwoud xx.12.1841, overl. Westwoud 25.04.1842.

5.                  Jan Knook, geb. Westwoud ca. 1843, overl. Westwoud 13.09.1844.

6.                  Vrouwtje Knook, geb. Westwoud 17.04.1844, overl. Zwaagdijk 07.10.1883, tr. Westwoud 11.05.1865 Johannes Antonius Nipshagen, Jan, geb. Wognum 21.01.1842, grof- en hoefsmid (1865,1889), smid te Zwaag, overl. Wervershoof 06.01.1922, z.v. Fredericus Antonius Hermanus Nipshagen (1811-1886), grof- en hoefsmid, en Geertje Beemster (1807-1890).
Uit dit huwelijk: Geertruida, geb. Zwaag xx.04.1866, overl. Zwaag 20.08.1866; Geertje, geb. Wervershoof ca. 1869, overl. Wieringermeer 30.04.1947; Agnes, geb. Wervershoof ca. 1871, overl. Spanbroek 29.11.1923|a|; Antonius, geb. Wervershoof ca. 1873, overl. Hoogwoud 02.12.1917; Grietje, geb. Wervershoof ca. 1875, overl. na 1897; Gerrit, geb. Wervershoof ca. 1877, overl. na 1902.
     JAN tr. 2e Spanbroek 13.11.1889 Marijtje Overboom, geb. Ursem ca. 1845, kasteleines (1889), overl. Nibbixwoud 04.04.1902, d.v. Willem Overboom en Trijntje Veldhoen.
     MO tr. 1e Spanbroek 14.07.1881 Jan Komen, geb. Berkhout ca. 1839, landbouwer (1864), winkelier (1881), overl. Spanbroek 06.04.1885, z.v. Pieter Komen en Aaltje van Diepen.
     Jan Koomen tr. 1e Spanbroek 22.04.1864 Pietertje Huijberts, geb. ca. 1840, overl. Spanbroek 24.07.1878, d.v. Klaas Huiberts en Maartje Ros.

7.                  Aafje Knook, geb. Westwoud 08.05.1846, overl. Hoogkarspel 04.08.1893, tr. Westwoud 23.05.1873 Adrianus Molenaar, Arien, geb. Hoogkarspel 28.07.1845, (veld)arbeider (1873,1904), z.v. Cornelis Molenaar en Grietje Koster.
Uit dit huwelijk: Cornelis, geb. Wervershoof ca. 1876; Grietje, geb. Wervershoof ca. 1876/1877, overl. Nibbixwoud 21.10.1937; Dieuwertje, geb. Hoogkarspel 22.05.1883; Pieter, geb. Hoogkarspel ca. 1886, overl. Hoorn 01.08.1960.

8.                  Jan Knook, geb. Westwoud ca. 1848; volgt VI.b.

9.                  Pieter Knook, geb. Westwoud ca. 1849, overl. Westwoud 29.03.1870.

10.              levenloze dochter, Westwoud 21.12.1849.

11.              levenloze zoon, Westwoud 12.05.1851.

12.              Trijntje Knook, geb. Westwoud ca. 1852, overl. Westwoud 25.10.1853.

 

Noten: |a| moeder Veronica Knook (overl.akte Spanbroek 1923 no.20).

 


 

VI.a. Jacob Knook, z.v. V.a, geb. Westwoud ca. 1837, vrachtman (1865), overl. Westwoud 26.05.1888, tr. Westwoud 11.05.1865 Neeltje Overboom, geb. Hensbroek ca. 1839, winkelierster (1889), overl. Westwoud 30.01.1904, d.v. Willem Overboom, koopman, en Neeltje Veldhoen.

     NO tr. 2e Westwoud 27.06.1889 Dirk Schouten, geb. Hensbroek ca. 1827, timmerman (1861), landman (1889), overl. Westwoud 05.09.1906, z.v. Pieter Schouten en Arejaantje de Wit.

     DS tr. 1e Wognum 11.05.1861|a| Ariaantje Tool, geb. Wognum ca. 1824, naaister (1861), overl. Nibbixwoud 21.01.1888, d.v. Jan Tool en Trijntje Vijgeboom.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerrit Knook, geb. Westwoud ca. 1867, overl. Westwoud 05.03.1869.

2.                  Gerrit Knook, geb. Westwoud xx.06.1869, overl. Westwoud 12.08.1869.

3.                  Catharina Knook, Trijntje, geb. Westwoud ca. 1869, overl. Hoorn 26.11.1917, tr. Westwoud 09.01.1890 Frans Ligthart, geb. Grootebroek ca. 1869, tramkoetsier (1890), pakhuisknecht (1925), koopman (1930), z.v. Pieter Ligthart, landbouwer, en Dingena Pieters Oud.
Uit dit huwelijk: Dina Catharina, geb. Hoorn ca. 1890, overl. na 1915; Catharina Johanna, geb. Hoorn ca. 1897; Anna Geertruida, geb. Hoorn ca. 1903; Geertruida Jacoba, geb. Hoorn ca. 1904, overl. na 1925; Jacobus Franciscus, geb. Hoorn ca. 1906, overl. na 1930.

4.                  Niesje Knook, geb. Westwoud ca. 1873, veehoudster (1919), overl. Wognum 01.01.1944, tr. 1e Wognum 28.04.1898 Cornelis Korver, geb. Wognum ca. 1868, landbouwer, overl. Wognum 19.10.1915, z.v. Jan Korver en Trijntje Boers; tr. 2e Wognum 24.04.1919 Nicolaas Snijders, geb. Oudkarspel ca. 1869, arbeider (1897), landbouwer (1919), overl. Wognum 02.09.1940, z.v. Jan Snijders en Aagtje Dekker.
Uit het huwelijk Corver-Knook: Jacobus, geb. Wognum ca. 1905, overl. Wognum 18.02.1942; Cornelis, geb. Wognum xx.02.1909, overl. Wognum 18.04.1909; Johannes, geb. Wognum ca. 1909, overl. Wognum 13.03.1944.
     NS tr. 1e Zijpe 21.08.1897 Johanna Mul, geb. Zijpe ca. 1872, overl. Oudkarspel 25.06.1915, d.v. Aris Mul en Geertje Winder.

5.                  Marijtje Knook, geb. Westwoud 20.10.1874 (no.20), overl. Westwoud 08.06.1875.

6.                  Marijtje Knook, geb. Westwoud 03.03.1876 (no.6), overl. Hoorn 18.10.1948, tr. Westwoud 17.08.1899 Jan Koning, geb. Venhuizen ca. 1875, arbeider (1899), overl. na 1948, z.v. Simon Koning, arbeider, en Trijntje Timmer.
Uit dit huwelijk: Catharina Maria, geb. Hoorn ca. 1901; Cornelia Agatha, geb. Hoorn ca. 1902, overl. na 1925; Agatha Margaretha, geb. Hoorn ca. 1903; Simon Johannes, geb. Hoorn ca. 1907, overl. na 1929.

7.                  Antje Knook, geb. Westwoud 03.07.1878 (no.16), overl. Heemstede 18.02.1948, tr. Westwoud 07.10.1903 Adrianus Cornelis Maria Buiteman, geb. Gorinchem 10.06.1877, slager (1903), overl. na 1948, z.v. Johannes Bernardus Buiteman, slager, en Johanna Catharina van Oord.
Uit dit huwelijk: Johannes Antonius, geb. Westwoud xx.05.1906, overl. Westwoud 06.07.1906; Johanna Maria, geb. Westwoud xx.05.1906, overl. Westwoud 25.01.1907; Jacobus Antonius, geb. Westwoud xx.01.1909, overl. Westwoud 19.04.1909.

 

Noten: |a| Thool (huw.akte Wognum 1861 no.11).

 


 

VI.b. Jan Knook, z.v. V.a, geb. Westwoud ca. 1848, koopman (1871,1880), overl. Westwoud 25.12.1888, tr. 1e Blokker 27.04.1871 Dieuwertje van Baar, geb. Zwaag ca. 1845/1846, overl. Westwoud 23.07.1879, d.v. Gerrit van Baar en Maartje Besseling; tr. 2e Zwaag 02.02.1880 Antje Opmeer, geb. Venhuizen en Hem ca. 1856, overl. Westwoud 21.01.1901, d.v. Maurits Opmeer en Antje Konijn.

     AO tr. 2e Westwoud 26.11.1889 Jacob Schagen, geb. Zwaag ca. 1863, kastelein (1889), overl. na 1901, z.v. Simon Schagen en Meeltje Otsen.

Uit het huwelijk Knook-van Baar:

1.                  Maartje Knook, ook Martha, geb. Westwoud 11.03.1876 (no.8), overl. Spanbroek 27.01.1946, tr. Westwoud 29.04.1902 Huibert Karels, ook Hubertus, geb. Spanbroek ca. 1873, smid (1902,1925,1928), overl. Spanbroek 11.06.1937, z.v. Jan Karels, smid, en Cornelisje van Baar.
Uit dit huwelijk: Dorotha Cornelia, geb. Spierdijk|b| 23.02.1903, overl. na 1928; Johannes Hubertus, geb. Oudorp ca. 1905, overl. na 1925.

2.                  Niesje Knook, geb. Westwoud 18.04.1878, woont Provenhuis van Zessen in de Schoutenstraat te Alkmaar (1922-w.s.1931), overl. Alkmaar 07.12.1958, tr. Blokker 25.01.1899|a| Simon Klein, geb. Lutjebroek ca. 1876, bakker (1899), overl. voor 1958, z.v. Eldert Klein, bakker, en Antje de Wit.

Uit het huwelijk Knook-Opmeer:

3.                  Anna Knook, geb. Westwoud xx.09.1883, overl. Westwoud 19.04.1884.

4.                  Maurits Knook, geb. Westwoud 16.07.1882 (no.21), overl. Westwoud 13.05.1884.

5.                  Maurits Johannes Knook, geb. Westwoud xx.09.1884, overl. Westwoud 08.12.1884.

6.                  Maurits Johannes Knook, geb. Westwoud xx.05.1886, overl. Westwoud 05.02.1887.

7.                  Antje Knook, geb. Westwoud ca. 1888, overl. Westwoud 03.05.1889.

 

Noten: |a| per abuis Wiesje in Genlias (huw.akte Blokken 1899 no.23); |b| Oudorp (huw.akte Spanbroek 1928 no.1).

 


 

IV.c.  Pieter Knook, z.v. III, ged. Lutjebroek 09.12.1778, bouwman (1829,1831), overl. Lutjebroek (Grootebroek) 12.02.1855, tr. 1e Grootebroek 18.02.1816 Cornelisje Timmerman, geb. Lutjebroek 04.10.1787, overl. Lutjebroek (Grootebroek) 11.02.1821, d.v. Dirk Meindersz en Meinouwtje Jans Schoof; tr. 2e Grootebroek 28.01.1827 Dieuwertje Reijn, ged. Grootebroek 06.08.1797, overl. Grootebroek 04.02.1860|c|, d.v. Jan Klaasz Rijn en Lijsbeth Gerrits Krijn.

     CT tr. 1e voor 1816 Gerrit Schuit, overl. voor 1816.

Uit het huwelijk Knook-Timmerman:

1.                  Dirk Knook, geb. Lutjebroek (Grootebroek) 1816; volgt V.b.

2.                  Meinouwtje Knook, geb. Lutjebroek (Grootebroek) 14.05.1818 (akte), overl. Grootebroek 06.07.1886, tr. Grootebroek 15.01.1843 Laurens Mol, geb. Andijk ca. 1811, overl. Grootebroek 19.04.1890, z.v. Jacob Jans Mol en Teetje Jans Laan.

Uit het huwelijk Knook-Reijn:

3.                  Volker Knook, geb. Lutjebroek (Grootebroek) 27.02.1828, overl. Lutjebroek (Grootebroek) 05.06.1828.

4.                  Volker Knook, geb. Lutjebroek (Grootebroek) 08.11.1829|a|, overl. Lutjebroek (Grootebroek) 13.03.1830.

5.                  Jan Knook, geb. Lutjebroek (Grootebroek) 08.11.1829|b|, overl. Lutjebroek (Grootebroek) 09.12.1829.

6.                  Volker Knook, geb. Lutjebroek (Grootebroek) 30.05.1831, overl. Lutjebroek (Grootebroek) 02.11.1831.

7.                  Aafje Knook, geb. Lutjebroek (Grootebroek) 05.01.1835 (akte), overl. Grootebroek 20.01.1924, tr. Grootebroek 09.01.1861 Hendricus Johannes Schoonenberg, geb. Amsterdam ca. 1835, overl. Grootebroek 31.08.1901, z.v. Hermanus Schoonenberg en Margaretha Wolkers.

 

Noten: |a| geb. ‘des avonds ten zeven ure’ (no.50); |b| geb. ‘des avonds ten acht ure’ (no.51); |c| Rijn (overl.akte Grootebroek 1860 no.4).

 


 

V.b.  Dirk Knook, z.v. IV.c, geb. Lutjebroek (Grootebroek) 15.11.1816 (akte), bouwman (1843,1849), winkelier (1847,1854), landman (1880), overl. Lutjebroek (Grootebroek) 06.05.1859, tr. Grootebroek 10.04.1842 Elisabeth Deen, geb. Broekerhaven ca. 1820, overl. tussen 1879 en 1931, d.v. Jan Deen en Marijtje de Vries.

Uit dit huwelijk:

1.                  Cornelia Knook, geb. Lutjebroek (Grootebroek) 19.05.1843, overl. Grootebroek 17.12.1931, tr. 1e Grootebroek 16.01.1862 Frederik Tulp, geb. Lutjebroek ca. 1840, overl. Lutjebroek (Grootebroek) 24.01.1872, z.v. Pieter Tulp en Hiltje Metselaar; tr. 2e Grootebroek 26.04.1873 Jan Duin, geb. Lutjebroek (Grootebroek) ca. 1845, overl. Grootebroek 28.10.1910, z.v. Pieter Duin en Reinouwtje Blokker.
Uit het huwelijk Tulp-Knook: Hiltje, geb. Lutjebroek (Grootebroek) xx.11.1864, overl. Lutjebroek (Grootebroek) 21.11.1864; Pieter, geb. Lutjebroek (Grootebroek) xx.11.1866, overl. Lutjebroek (Grootebroek) 10.05.1867; Pieter, geb. Lutjebroek (Grootebroek) xx.09.1867, overl. Lutjebroek (Grootebroek) 22.09.1867; Marijtje, geb. Lutjebroek ca. 1869, overl. Medemblik 12.06.1887; Pieter, geb. Lutjebroek (Grootebroek) xx.10.1870, overl. Lutjebroek (Grootebroek) 27.01.1871; Dirk, geb. Grootebroek ca. 1870, overl. Medemblik 05.07.1945; Pieter, geb. Lutjebroek (Grootebroek) xx.08.1871, overl. Lutjebroek (Grootebroek) 09.09.1871.
Uit het huwelijk Duin-Knook: Pieter, geb. Lutjebroek (Grootebroek) xx.03.1874, overl. Lutjebroek (Grootebroek) 29.11.1874; Pieter, geb. Grootebroek ca. 1876; Frederik, geb. Lutjebroek (Grootebroek) xx.09.1877, overl. Grootebroek 21.10.1877; Frederik, geb. Grootebroek xx.11.1879, overl. Grootebroek 22.09.1880; Frederik, geb. Grootebroek xx.12.1880, overl. Grootebroek 10.01.1881; Betje, geb. Grootebroek xx.08.1883, overl. Grootebroek 17.09.1883.

2.                  Jan Knook, geb. Lutjebroek (Grootebroek) 1845; volgt VI.c.

3.                  Marijtje Knook, Maria, geb. Lutjebroek (Grootebroek) 25.02.1847, overl. Goirke (Tilburg) 30.06.1879.

4.                  Meinouwtje Knook, geb. Lutjebroek (Grootebroek) 01.06.1849, overl. Wervershoof 15.03.1879, tr. Grootebroek 28.04.1870 Adrianus Kaag, geb. Grootebroek ca. 1846, koopman (1880), z.v. Cornelis Kaag en Antje Bakker, winkelierster (1880).
Uit dit huwelijk: Aafje, geb. Blokker ca. 1872, overl. Grootebroek 11.04.1911; Maria, geb. Wervershoof ca. 1878, overl. Grootebroek 19.11.1907.
     AK tr. 2e Hoogkarspel 24.04.1880 Geertje Schouten, geb. Blokker ca. 1835, overl. Zwaagdijk 11.05.1902, d.v. Arien Schouten, landman, en Dieuwertje Dekker.
     GS tr. 1e Wervershoof 11.05.1855 Cornelis Vriend, geb. Wervershoof ca. 1834, landman, overl. Hoogkarspel 29.02.1872, z.v. Jan Vriend, landman, en Jantje de Boer.

5.                  Pieter Knook, geb. Lutjebroek (Grootebroek) 11.08.1852, overl. Lutjebroek (Grootebroek) 14.07.1854.

6.                  Trijntje Knook, geb. Lutjebroek (Grootebroek) 07.08.1854, overl. Grootebroek 12.05.1934, tr. Grootebroek 15.01.1874 Pieter Ooteman, geb. Lutjebroek (Grootebroek) ca. 1852, overl. Grootebroek 06.08.1915, z.v. Sijmon Ooteman en Geertje Groot.
Uit dit huwelijk: Geertje Eva, geb. Grootebroek ca. 1876, overl. Grootebroek 21.01.1949; Elisabeth, geb. Grootebroek ca. 1878, overl. Grootebroek 07.01.1959; Simon, geb. Grootebroek ca. 1881, overl. Grootebroek 12.06.1939; Theodorus, geb. Grootebroek ca. 1884, overl. Grootebroek 28.05.1903; Sebastiaan, geb. Grootebroek ca. 1887, overl. Grootebroek 28.10.1904.

7.                  Pieter Knook, geb. Grootebroek 1856; volgt VI.d.

 


 

VI.c. Jan Knook, z.v. V.b, geb. Lutjebroek (Grootebroek) 29.04.1845 (no.24), landman (1903), overl. Oostzaan 15.04.1893|c|, tr. Grootebroek 07.04.1864 Immetje|a| Out, geb. Enkhuizen 18.12.1844, overl. Purmerend 31.10.1927|d|, begr. Purmerend (RK Bpl.), d.v. Klaas Out en Impje Bakker.

Uit dit huwelijk:

1.                  Elisabeth Knook, geb. Grootebroek 08.07.1865 (no.38), overl. Nieuwendam 07.12.1909, tr. Nieuwendam 05.05.1886 Bernardus Josephus van den Bos, geb. ca. 1864, landbouwer, overl. Heemstede 17.05.1944, z.v. Bernardus van den Bos en Helena Karhof (ca.1833-1906).
Uit dit huwelijk: Bernardus Philippis, geb. Nieuwendam ca. 1888, overl. na 1913; Philippus Johannes, geb. Nieuwendam ca. 1895, overl. Amsterdam 23.02.1917|b|; Johanna Elisabeth, geb. Nieuwendam xx.05.1896, overl. Nieuwendam 30.10.1896; Cornelia Johanna, geb. Nieuwendam ca. 1902, overl. Nieuwendam 04.03.1904; Petrus Jacobus, geb. Nieuwendam xx.07.1903, overl. Nieuwendam 27.02.1904; Cornelia Agatha, geb. Nieuwendam xx.01.1905, overl. Nieuwendam 04.06.1905; Agatha Jacoba, geb. Nieuwendam xx.12.1907, overl. Nieuwendam 31.01.1908; Petrus Jacobus, geb. Nieuwendam xx.09.1909, overl. Nieuwendam 03.10.1909.

2.                  Johanna Knook, geb. Grootebroek 25.01.1868, overl. Purmerend 01.02.1944, begr. Purmerend (RK Bpl.), tr. Oostzaan 08.04.1891 Nicolaas Jonk, geb. Ilpendam 29.07.1862, landman (1891), stalhouder (1918), caféhouder (1928), overl. 13.01.1941, begr. Purmerend (RK Bpl.), z.v. Jan Jonk en Maartje Veerman.
Uit dit huwelijk: Maria, geb. 29.02.1892, overl. Purmerend 21.02.1952, begr. Purmerend (RK Bpl.); Johannes, geb. Ilpendam xx.02.1893, overl. Purmerland (Ilpendam) 26.05.1893; Johannes Josephus, geb. Ilpendam ca. 1894, overl. Beemster 10.01.1953; Hendrik Johannes, geb. Ilpendam xx.03.1895, overl. Purmerland (Ilpendam) 30.06.1895; Theodorus, geb. Ilpendam ca. 1897, overl. Purmerland (Ilpendam) 28.06.1898; Hendrik Theodorus, geb. Ilpendam ca. 1897, overl. Purmerend 27.03.1959; Nicolaas, geb. Ilpendam ca. 1899, overl. na 1923; Theodorus, geb. Ilpendam ca. 1903, overl. Velsen 05.04.1940; levenloze zoon, Purmerland (Ilpendam) 04.03.1903; Pieter, geb. Ilpendam xx.05.1904, overl. Purmerland (Ilpendam) 06.06.1904; Pieter, geb. Ilpendam xx.04.1906, overl. Purmerland (Ilpendam) 22.04.1906; levenloze zoon, Purmerland (Ilpendam) 03.06.1908; Johanna, geb. Ilpendam xx.07.1909, overl. Purmerland (Ilpendam) 03.04.1910; Johanna, geb. Ilpendam xx.09.1910, overl. Purmerland (Ilpendam) 25.01.1911.

3.                  levenloze dochter, Lutjebroek (Grootebroek) 08.03.1869.

4.                  Theodorus Knook, geb. Grootebroek 1870; volgt VII.a.

5.                  Immetje Knook, geb. Lutjebroek (Grootebroek) xx.08.1872, overl. Lutjebroek (Grootebroek) 16.03.1873.

6.                  Emerentia Knook, geb. Grootebroek 10.10.1873, overl. Purmerend 11.09.1947, begr. Purmerend (RK Bpl.), tr. Oostzaan 11.11.1903 Johannes Kramer, geb. Monnickendam 23.10.1875, landman (1903), overl. Purmerend 16.08.1953, begr. Purmerend (RK Bpl.), z.v. Jan Kramer en Christina de Wit.

7.                  Cornelia Knook, geb. Lutjebroek 06.05.1878, kloosterzuster te Rucphen, overl. (tuberculose van de buikingewanden) Roosendaal en Nispen 27.05.1920.

8.                  Maria Knook, geb. Oostzaan 03.03.1880, kloosterzuster, overl. (bronchopneumonie) Roosendaal en Nispen 04.04.1916.

9.                  Petrus Knook, geb. Oostzaan 1882; volgt VII.b.

10.              Johannes Knook, geb. Oostzaan ca. 1884; volgt VII.c.

11.              Agatha Knook, geb. Oostzaan 07.08.1886, overl. 04.07.1978, begr. Heerhugowaard, tr. Purmerend 15.05.1919 Johannes Duijn, geb. Beemster 12.05.1888, landbouwer (1919), overl. 11.08.1976, begr. Heerhugowaard, z.v. Willem Duijn, landbouwer, en Maria Konijn.

 

Noten: |a| Emerentia (overl.akte dochter Cornelia); |b| ook overl.akte Nieuwendam 1917 no.4; |c| Johannes (overl.akte Oostzaan 15.04.1893); |d| wede Johannes Knook, d.v. Nicolaas Out.

 


 

VII.a. Theodorus Knook, Dirk, z.v. VI.c, geb. Grootebroek 25.01.1870, landman (1903), landbouwer (1928), overl. Purmerend 06.01.1961, begr. Purmerend (RK Bpl.), tr. Buiksloot 13.05.1903 Geertje Huiberts, geb. Wognum 10.07.1877, veehoudster (1903), overl. Purmerend 16.04.1972, begr. Purmerend (RK Bpl.), d.v. Pieter Huiberts en Maartje Smit.

     GH tr. 1e Nieuwendam 26.04.1900 Johannes Koemeester, geb. Haarlemmermeer 16.12.1875, overl. Buiksloot 05.02.1902, z.v. Cornelis Koemeester en Trijntje Stoop.

Uit dit huwelijk: |a|

1.                  Johannes Nicolaas Knook, geb. Buikslotermeer 1904; volgt VIII.a.

2.                  Petrus Johannes Knook, geb. Buikslotermeer/Amsterdam 18.10.1905/15.11.1905, landbouwer, overl. Breda 17.11.1986, begr. Purmerend, tr. Wijdewormer 13.05.1930 Catharina Margaretha de Jong, geb. Wijdewormer 12.04.1905, overl. 25.12.1987, begr. Purmerend, d.v. Cornelis de Jong en Grietje Mul.

3.                  Emerentia Cornelia Maria Knook, geb. Amsterdam 13.03.1907, overl. Heerlen 24.12.1947.

4.                  Maria Gerarda Alida Knook, geb. Amsterdam 21.04.1908, overl. Amsterdam 10.07.1909.

5.                  Maria Gerarda Alida Knook, geb. Amsterdam 15.05.1910, overl. Purmerend 01.06.1991, tr. voor 1940 Petrus Cornelis Koning, geb. ca. 1911, landbouwer, overl. xx.01.1962.

Uit dit huwelijk: Anna Geertruida Maria, geb. Beemster ca. 1940, overl. Purmerend 20.07.1943|b|; Theodorus Wilhelmus Maria, geb. Beemster xx.12.1940|c|; levenloos kind, Beemster 03.10.1951.

6.                  Nicolaas Antonius Knook, geb. Amsterdam 1912; volgt VIII.b.

7.                  Alida Antonia Afra Knook, geb. Amsterdam 30.12.1913, overl. Bergen(NH) 27.07.1986.

8.                  Theodorus Petrus Knook, geb. Amsterdam 21.10.1915, overl. Schoorl 30.04.1987.

9.                  Albertus Johannes Knook, geb. Amsterdam 1919; volgt VIII.c.

 

Noten: |a| Genealogie Bakker/Bleeker/Commandeur op wwwDOT genealogieonlineDOTnl; |b| overl.akte Beemster 1943 no.48; |c| Dagblad nieuwe Hoornsche courant 24.12.1940.

 


 

VIII.a. Johannes Nicolaas Knook, z.v. VII.a, geb. Buikslotermeer 14.03.1904, landbouwer, overl. Emmeloord 30.07.1971, tr. Graft 03.10.1928 Klasina Wilhelmina Kramer, geb. Graft 15.02.1905, d.v. Petrus Marie Kramer en Alida Koning.

Uit dit huwelijk:

1.                  Theodorus Petrus Knook, geb. Alkmaar 1929; volgt IX.a.

2.                  Piet Knook, overl. voor 2012.

3.                  levenloze dochter, Schermerhorn 21.01.1934.

 


 

VIII.b. Nicolaas Antonius Knook, z.v. VII.a, geb. Amsterdam 01.01.1912, landbouwer, overl. Middenmeer 16.05.1988, begr. Middenmeer, tr. Margaretha Anna van Baar, geb. 05.07.1911, overl. 22.12.1992, begr. Middenmeer.

Uit dit huwelijk :

1.                  levenloos kind, Alkmaar 27.09.1942.

 


 

VIII.c. Albertus Johannes Knook, geb. Amsterdam 03.04.1919, overl. Purmerend 29.12.1992, tr. Alida Koning.

 


 

IX.a. Theodorus Petrus Knook, Theodore/Theo, z.v. VIII.a, geb. Alkmaar 03.12.1929, overl. 24.06.2012, tr. Manitoba (Canada) 04.10.1957 Annette Beaupré, d.v. Edmond Beaupré (1904-1987) en Jeannette Fortier (1912-1990).

Uit dit huwelijk:

1.                  Clasina Knook, tr. Richard Muller.

2.                  Linda Knook, tr. Brent Peters.

3.                  Vivian Knook, tr. Ron Van Walleghem, z.v. Albert Van Walleghem en Lillian De Wandel (ca.1933-2014).

4.                  Shelley Knook, tr. Dave Torz.

5.                  Robert Knook, tr. Wanda.

 


 

VII.b. Petrus Knook, z.v. VI.c, geb. Oostzaan 16.03.1882, landbouwer, begiftigd met het gouden kruis Pro Ecclesia et Pontifice, overl. Amsterdam-Nieuwendam 10.07.1966, begr. Amsterdam (Bpl. De Nieuwe Noorder) 13.07.1966, tr. Nieuwendam 15.01.1913 Elizabeth Dekker, geb. Nieuwendam 10.03.1882, overl. 12.11.1960, begr. Amsterdam (Bpl. De Nieuwe Noorder), d.v. Pieter Dekker en Grietje de Wit.

Uit dit huwelijk:

1.                  E.M. Knook, Emmy, geb. 04.12.1913, overl. 03.08.1990, begr. Amsterdam (Bpl. De Nieuwe Noorder), tr. Johannes Hendricus Dijkman, geb. 03.07.1910, overl. 17.01.1980, begr. Aqmsterdam (Bpl. De Nieuwe Noorder).

2.                  Maria Margaretha Knook, geb. Ransdorp 08.12.1914, overl. 10.06.2001, begr. Amsterdam (Bpl. De Nieuwe Boorder), tr. Antonius Jacobus Langeveld, geb. 21.07.1911, overl. 20.12.1986, begr. Amsterdam (Bpl. De Nieuwe Noorder).

3.                  Johannes Petrus Knook, geb. 11.09.1917, overl. Zuidoostbeemster 30.06.1992, begr. Purmerend, tr. Veronica Maria Ruyter, geb. 28.06.1921, overl. 30.06.2002, begr. Purmerend.

4.                  Petrus Johannes Knook, geb. Ransdorp 20.11.1919, overl. 30.09.2001, begr. Amsterdam (Bpl. De Nieuwe Noorder), tr. Adriana Maria Kea, geb. Ouder-Amstel 13.05.1923, overl. 20.04.2006, begr. Amsterdam (Bpl. De Nieuwe Noorder).

 


 

VII.c. Johannes Knook, z.v. VI.c, geb. Oostzaan ca. 1884, landbouwer (1914), overl. Haarlemmerliede en Spaarnwoude 13.07.1955, begr. Halfweg 16.07.1955, tr. Purmerend 19.11.1914 Geertruida Catharina Anna Mirck, geb. Purmerend 01.02.1890 (akte), overl. Heemstede 18.07.1958, d.v. Johannes Petrus Mirck, smid, en Antonia Maria Anna Verbeek.

Uit dit huwelijk:

1.                  Emerentia Antonia Knook, Emmy, geb. 27.03.1916, overl. 03.01.2010, begr. Zaandam (Gem.Bpl.) 08.01.2010, tr. voor 1939 Theo J. Mul, geb. 12.03.1912, overl. 09.02.1974, begr. Zaandam (Gem.Bpl.).
Uit dit huwelijk kinderen, waaronder: Johannes Petrus Maria, geb. Zaandam xx.05.1939|a|.

2.                  Johannes Petrus Knook, geb. Oostzaan 11.12.1918, priester, overl. Voorhout 17.02.1995, begr. Voorhout 22.02.1995.

3.                  dochter A.M.A. Knook, tr. P.G. Smit. [Ens 1955]

4.                  zoon Th.P.J. Knook, tr. P.I.M. Bommer. [Halfweg 1955]

5.                  P.M.T. Knook.

6.                  Elisabeth Johanna Maria Knook, geb. Halfweg 16.12.1930, tr. Haarlemmerliede (bs) 23.12.1955, tr. Houtrakpolder (St.Gertrudis rk) 26.12.1955 Joseph Martinus Henricus Carpay, geb. Heusden 13.12.1925, z.v. Gerardus Gregorius Carpay (1881-1963) en Cornelia Maria Josephina Verbruggen (1888-1974).

7.                  G.L.T. Knook.

 

Noten: |a| Zaans volksblad 01.06.1939.

 


 

VI.d.  Pieter Knook, z.v. V.b, geb. Grootebroek 22.09.1856, bouwman (1880,1882), tuinman (1898), groentekoopman (1901), tuinman (1903,1904,1906), warmoezenier (1911), groentenhandelaar (1929), overl. Winterswijk 03.08.1931, tr. 1e Blokker 08.04.1880 Aaltje Bot, geb. Blokker ca. 1858, overl. Lutjebroek (Grootebroek) 06.02.1881, d.v. Jan Bot en Aaltje Vis; tr. 2e Zwaag 30.06.1882 Petronella Buisman, geb. Zwaag 26.11.1862, overl. na 1931, d.v. Hendrikus Buisman en Trijntje Boots. [Lutjebroek (1881,1887), Winterswijk no.266 (1898), Winterswijk no.383 (1901,1904), Winterswijk (1911), Vredenscheweg 42 (1931)]

Teylers Museum te Haarlem bezit een haarwerkje (memento mori van haar van een overledene) met de tekst “Alida Bot, echtgenote van Pieter Knook, overl. te Lutjebroek 6 Februari 1881, ouderdom 23 jaar”|b|.

Uit het huwelijk Knook-Bot:

1.                  Dirk Knook, geb. Lutjebroek 1881; volgt VII.d.

Uit het huwelijk Knook-Buisman:

2.                  levenloze zoon, Grootebroek 12.06.1883.

3.                  Hendrikus Knook, geb. Grootebroek 06.06.1884 (akte), overl. Grootebroek 07.06.1884.

4.                  Catharina Knook, geb. Lutjebroek (Grootebroek) 29.08.1887 (akte), overl. Winterswijk 16.07.1898.

5.                  Elizabeth Knook, geb. Grootebroek 05.04.1886 (akte), overl. Grootebroek 31.01.1891.

6.                  Henderikus Knook, geb. Grootebroek 1889; volgt VII.e.

7.                  Pieter Knook, geb. Grootebroek 05.11.1891.

8.                  Elizabeth Knook, geb. Grootebroek 18.06.1893 (akte), overl. Grootebroek 20.01.1894.

9.                  Johannes Knook, geb. Grootebroek 28.11.1894 (akte).
= w.s. John Knook, geb. 27.11.1894, SSN 085-05-4108 (issued New York before 1951), overl. xx.10.1975.

10.              Elizabeth Knook, geb. Grootebroek 22.09.1897.

11.              Gerardus Knook, geb. Winterswijk 1901; volgt VII.f.

12.              Catharina Maria Knook, geb. Winterswijk 07.06.1903.

13.              Anton Pieter Joseph Knook, geb. Winterswijk ca. 30.10.1904|a|, overl. Winterswijk 14.11.1904.

14.              Cornelis Johannes Knook, geb. Winterswijk 1907; volgt VII.g.

 

Noten: |a| bij overlijden zestien dagen oud; |b| mededeling van de conservator, juli 2004.

 


 

VII.d.  Dirk Knook, z.v. VI.d, geb. Lutjebroek 30.01.1881, spoorbeambte (1906), zonder beroep (1911), overl. Winterswijk 15.09.1911, tr. Winterswijk 05.10.1906 Maria Helena Boonhof, geb. Winterswijk 19.08.1885, overl. Haarlem 02.02.1977, d.v. Johannes Franciscus Boonhof en Maria Hofman. [Winterswijk no.1165 (1911)]

     MHB tr. 2e Winterswijk 09.07.1920 Gradus Johannes Lelivelt (1868-1946).

Uit het huwelijk Knook-Boonhof:

1.                  Pieter Franciscus Knook, geb. Winterswijk 01.10.1907, boekhandelaar (1932), overl. Winterswijk 29.08.1932. [Vredenscheweg 79 (1932)]

2.                  Maria Alida Petronella Knook, geb. Winterswijk ca. xx.02.1911|a|, overl. Winterswijk 30.09.1911.

 

Noten: |a| bij overlijden zeven maanden oud.

 


 

VII.e. Henderikus Knook, z.v. VI.d, geb. Grootebroek 06.08.1889, meubelmaker (1926,1929), tr. Winterswijk 21.05.1929|a| Johanna Berendina Maria Bekker, geb. Winterswijk 15.05.1899, overl. Vught 07.12.1995, begr. Winterswijk 12.12.1995, d.v. Wilhelmus Johannes Bernardus Bekker en Maria Hermina Konings.

Uit dit huwelijk:

1.                  Wilhelmus Petrus Knook, Wil, geb. Dorp (Winterswijk) xx.08.1930|c|, overl. voor 1995, tr. Anny Koopman.

2.                  Elisabeth Petronella Theresia Maria Knook, Bets, geb. Dorp (Winterswijk) xx.01.1933|d|, tr. Frans van Everdingen, overl. voor 1995.

3.                  Petronella Theresia Catharina Maria Knook, Nell, geb. Dorp (Winterswijk) xx.05.1936|b|, tr. Ton Boelens.

 

Noten: |a| Henderikus (huw.akte Winterswijk 1929 no.65); |b| De Graafschap-bode 15.05.1936; |c| De Graafschap-bode 08.08.1930; |d| De Graafschap-bode 13.01.1933.

 


 

VII.f.  Gerardus Knook, z.v. VI.d, geb. Winterswijk 23.12.1901, meubelmaker (1926,1929), meubelfabrikant (1943),  overl. Winterswijk 29.03.1969, begr. Winterswijk 02.04.1969, tr. 1e Winterswijk 26.08.1926|b| Louise Maria Müller, geb. Bocholt ca. 1902, overl. Winterswijk 07.01.1941, d.v. Johann Müller en Wilhelmina Wensink; tr. 2e Gendringen 15.07.1943 Wilhelmina Johanna Hartering, geb. Ulft (Gendringen) 23.08.1918, d.v. Bernardus Johannes Hartering, fabrieksarbeider, en Willemina Berendina Hogenkamp.

Uit het huwelijk Knook-Müller:

1.                  Petrus Johannes Knook, Piet, geb. Winterswijk ca. 1932, overl. Winterswijk 18.07.2009, crem. Aalten 23.07.2009.

2.                  Jan P. Knook, geb. 05.08.1932, overl. Winterswijk 22.04.2006, tr. C.L. Hooiveld, Ina.

3.                  Cornelis Gerardus Knook, Kees, geb. Winterswijk 08.04.1935, vertegenwoordiger in verwarmings- en airconditioningsartikelen (Weert 1986), overl. Weert 04.10.2000, tr. Bussum 27.12.1967 (echtsch. Bussum 09.01.1985) Alexandrine Ledeboer, geb. Bandoeng 05.11.1940, d.v. Tjepke Ledeboer (1908-1973) en Nanny van Delden (1917-).|a|
     AL tr. 2e Weert 02.10.1985 Cornelis Johannes van Doorn, geb. Nederweert 02.11.1934.

4.                  H.L.M. Knook, Eliënne, geb. 02.04.1937, overl. Veere 05.10.2009.

 

Noten: |a| NP 70 (1986) p.272; |b| get. Henderikus Knook {broer} en Gerardus Johannes Lelivelt, oud 58 jaar, spoorwegbeambte (huw.akte Winterswijk 1926 no.91).

 


 

VII.g.  Cornelis Johannes Knook, z.v. VI.d, geb. Winterswijk 03.06.1907, rijksinspecteur van het onderwijs te Roermond en Arnhem, officier in de Orde van Oranje-Nassau, overl. Horn (Verpleeghuis “Hornerheide”) (gem. Haelen) 03.09.1999, begr. Roermond (“Tussen de Bergen”) 08.09.1999, tr. IJsselstein 26.07.1932 Gerarda Geertruida Maria Nieuwenhuijs, geb. IJsselstein 24.03.1906, overl. Roermond 17.04.1990, d.v. Johannes Hendricus Nieuwenhuijs en Agatha Maria van Elst.

Uit dit huwelijk:

1.                  Peter Knook.

2.                  Ada Knook.

3.                  Peet Knook.

4.                  Jan Knook.

5.                  Paul Knook.

6.                  Maria Everina Knook.

7.                  Ineke Knook.

8.                  Johanna Gerarda Maria Knook, Hans, geb. Utrecht 07.02.1945, overl. Roermond 28.12.1961.

9.                  Trees Knook.

 


terug naar overzicht Knook