Familie Leliveld (7)

 

(Dordrecht/Den Helder)

 

Deze familie betreft de nazaten van Johannes Leliveld en Pieternella Ooms te Dordrecht, met nazaten in Den Helder.

 

Hun relatie met de andere families Leliveld is nog in onderzoek.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven en per e-mail aan: hjmwijersAThotmail.com.

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, juni 2006 (laatst herzien februari 2017)

 


 

I. Johannes Leliveld, Jan, overl. na 1816, tr. 03.09.1789 Pieternella Ooms, overl. na 1816.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Lelivelt, ook Leliveld, ged. Dordrecht 27.02.1790, overl. Dordrecht 12.08.1833, tr. voor 1812 Pieter van den Abeele, geb. Dordrecht ca. 1788, overl. Dordrecht 25.07.1864, z.v. Marinus van den Abeele en Johanna Knikman.
Uit dit huwelijk: Anna Maria, geb. Dordrecht 19.06.1812; Pieternella, geb. Dordrecht 18.08.1815.
     PvdA tr. 2e Dordrecht 02.11.1836 Cornelia Raademaker, geb. Dordrecht ca. 1789, overl. Dordrecht 28.04.1866, d.v. Leendert Raademaker en Catharina van Duijnen.

2.                  Elisabetta Leliveld, ged. Dordrecht 23.10.1791, w.s. jonggestorven.

3.                  Johannes Lelivelt, geb. Dordrecht 1793; volgt II.

4.                  Dirk Lelivelt, ged. Dordrecht 08.11.1795, w.s. jonggestorven.

5.                  Dirk Lelivelt, ged. Dordrecht 25.12.1796, w.s. jonggestorven.

6.                  Elizabeth Leliveld, ged. Dordrecht 22.06.1799, naaister, overl. Rotterdam 26.03.1872|b|, tr. Rotterdam 20.08.1834 Jan Spuijbroek, geb. Rotterdam 02.12.1798, ged. Rotterdam 15.12.1798, leertouwer, overl. Rotterdam 15.05.1857, z.v. Pieter Spuijbroek (ca.1765‑1832) en Anna Littooij.

7.                  Stijntje Leliveldt, ged. Dordrecht 16.10.1803, overl. Rotterdam 07.08.1875, tr. Rotterdam 26.05.1824|a| Johannes Hendrik Willem Nonnekens, geb. Rotterdam 07.11.1801, ged. Rotterdam 15.11.1801, overl. Rotterdam 07.08.1875, z.v. Johannes Nonnekens (‑1823) en Catrina Vester.
Uit dit huwelijk: Johannes Willem, geb. Rotterdam 07.06.1825, overl. Rotterdam 24.06.1829; Piernella Catharina, geb. Rotterdam 07.06.1825 (tweeling), overl. Rotterdam 25.03.1826; Catharina Petronella, geb. Rotterdam 30.11.1826; Johannes Willem, geb. Rotterdam 10.04.1828; Christina Wilhelmina, geb. Rotterdam 23.01.1830, overl. Rotterdam 08.09.1903; Willem Vester, geb. Rotterdam 05.05.1832, overl. Rotterdam 19.03.1837; Clara Sophia, geb. Rotterdam xx.12.1834, overl. Rotterdam 26.03.1837; Maria Sophia, geb. Rotterdam ca. 1840; Willem Hendrik, geb. Rotterdam 30.08.1841, overl. (‘drenkeling’) Rotterdam 20.01.1864; Pieter Abraham, geb. Rotterdam 13.08.1843, overl. Rotterdam 08.01.1854.

8.                  Dirk Lelieveld, ged. Dordrecht 15.06.1806, w.s. jonggestorven.

9.                  Dirk Leliveld, ged. Dordrecht 28.06.1809.

 

Noten: |a| bruid Leeliveldt; |b| wede. Spuibroek (overl.akte Rottrdam 1872 no.1056).

 

Opm: Er is een Pieternella Ooms, ged. Dordrecht 22.03.1775, d.v. Gerret Ooms en Neeltje Groenevelt.

 


 

II. Johannes Lelivelt, z.v. I, geb. Dordrecht 04.10.1793, ged. Dordrecht 06.10.1793, overl. Rotterdam 18.10.1832, tr. Rotterdam 06.11.1816 Sophia Kalf, ged. Krimpen a/d Lek 27.01.1788, overl. Rotterdam 21.07.1833, d.v. Gilles Kalf (-1812) en Adriana Luijk (-1806).

Uit dit huwelijk:

1.                  Johannes Gillis Leliveld, geb. Rotterdam 1817; volgt III.

 


 

III.  Johannes Gillis Leliveld, z.v. II, geb. Rotterdam 05.02.1817, sjouwerman (1842), kleermaker (1868), winkelier-kleermaker (1876), overl. Den Helder 13.01.1884, begr. Den Helder 16.01.1884, tr. Den Helder 08.12.1842 Grietje Prins, geb. Ilpendam 10.02.1824, koopvrouw, overl. Den Helder 01.03.1899, d.v. Cornelis Prins en Cornelia Doeber.

Uit dit huwelijk (Lelieveld in bevolkingsregister):

1.                  Johannes Cornelis Lelieveld, geb. Den Helder xx.07.1843, overl. Den Helder 20.04.1844.

2.                  Sophia Cornelia Leliveld, geb. Den Helder 25.02.1847, overl. Den Helder 01.04.1897, begr. Den Helder 04.04.1897, tr. Den Helder 09.04.1868 Klaas Bijl, geb. Den Helder 27.03.1842, visscherman (1870,1887), z.v. Abraham Bijl en Jannetje Lastdrager.
Uit dit huwelijk: levenloze dochter, Den Halder 11.12.1868; Jannetje, geb. Den Helder 09.03.1870, overl. Den Helder 30.06.1925; Elisabeth, geb. Den Helder xx.12.1871, overl. Den Helder 17.12.1871; Johannes Gilles, geb. Den Helder 24.11.1872; Grietje, geb. Den Helder 17.05.1875, overl. Leiden 11.07.1955; Jan, geb. Den Helder 05.01.1880, overl. Den Helder 05.11.1880; Trijntje, geb. Den Helder 05.10.1881, overl. Den Helder 12.12.1926; Cornelis, geb. Den Helder ca. 1884, overl. Den Helder 05.01.1890; Jan, geb. Den Helder 01.05.1887, overl. Den Helder 18.03.1939.

3.                  Elisabeth Leliveld, geb. Den Helder 27.08.1851, overl. Den Helder 29.10.1876, begr. Den Helder 01.11.1876.

4.                  Cornelia Leliveld, geb. Den Helder 01.02.1853, tr. Den Helder 23.03.1876 Cornelis Schorsij, geb. Den Helder 29.10.1853, stoker (1877), vuurstoker (1882), machinist (1883,1901), overl. Velsen 31.08.1919, z.v. Willem Christiaan Schorsij (1815-) en Trijntje Hoogerduin (1817-).
Uit dit huwelijk:Grietje, geb. ca. 1877, overl. Gorinchem 12.01.1943; Willem Christiaan, geb. Den Helder 03.11.1877, overl. Den Helder 13.12.1877; Willem Christiaan, geb. Velsen 15.12.1878, overl. na 1901; Johannes Gilles, geb. Velsen 29.12.1879; Cornelis, geb. Den Helder 21.06.1882|c|; Klaas, geb. Den Helder 25.08.1883; Trijntje, geb. Den Helder 17.04.1885, overl. Den Helder 22.03.1929; Johannes Gilles, geb. Terschelling 13.05.1889, lichtwachter-stoker (1911), tr. Velsen 20.07.1911 Grietje Rob (1891-), d.v. Arie Rob en Christina Leliveld; Frederik, geb. Terschelling 10.03.1895, overl. Den Helder 25.04.1902.

5.                  Jan Leliveld, geb. Den Helder 12.07.1855, stoker bij de marine (1887), overl. Den Helder 20.04.1897, begr. Den Helder 24.04.1897, tr. Den Helder 05.05.1887 Sara Elisabeth van der Velde, geb. Middelburg 08.09.1857, overl. Den Helder 27.04.1930, d.v. Isaac van der Velde en Hendrika Carolina Wilhelmina Tellmann.
     SEvdV tr. 2e Den Helder 03.03.1898 Willem Reinderman, geb. Den Helder 07.04.1861, werkman, overl. Den Helder 21.04.1934, z.v. Leendert Reinderman en Guurtje Bleijendaal.

6.                  Aaltje Lelieveld, geb. Den Helder 12.07.1855, overl. Den Helder 10.02.1856.

7.                  Aaltje Leliveld, geb. Den Helder 29.09.1857, overl. Den Helder 06.09.1936, begr. Den Helder 09.09.1936, tr. Den Helder 02.11.1882 Jacobus de la Fonteijne, geb. Vlissingen 29.06.1858, overl. Den Helder 25.12.1921, z.v. Franciscus Jacobus de la Fonteijne en Jacomina Grondhout.
Uit dit huwelijk: Franciscus Jacobus, geb. Den Helder 27.12.1883, sergeant-machinedrijver (1920,1922), vliegtg.mr.-majoor (1924), gepensioneerd machinist-majoor (1928), overl. Amsterdam 18.11.1928|b|; Elisabeth, geb. Den Helder 14.11.1885; Johannes Gilles, geb. Den Helder 11.04.1889; levenloze zoon, Den Helder 07.08.1891; Jacobus, geb. Den Helder ca. 1896, overl. Den Helder 24.08.1899.

8.                  Cornelis Leliveld, geb. Den Helder 1860; volgt IV.

9.                  Christina Leliveld, geb. Den Helder 21.02.1863, overl. Den Helder 17.07.1867, begr. Den Helder 20.07.1867.

10.              Johanna Catharina Leliveld, geb. Den Helder ca. 1866, overl. Den Helder 21.08.1866, begr. Den Helder 23.08.1866.

11.              Christina Leliveld, geb. Den Helder 20.03.1869, overl. Hilversum 26.11.1944, begr. Hilversum (Noorderbpl.) 30.11.1944, tr. Den Helder 29.11.1888 Arie Rob, geb. Enkhuizen 11.05.1865, kwartiermeester bij de marine (1888), rijksambtenaar, overl. IJmuiden 17.05.1949, z.v. Johannes Rob (1840-1913) en Edeltje Brouwer (1838-1905).|a|
Uit dit huwelijk vijf kinderen, waaronder: Edeltje, geb. Den Helder 15.08.1889, overl. IJmuiden 18.04.1970; Grietje Rob, geb. Den Helder 25.04.1891, tr. Velsen 20.07.1911 Johannes Gilles Schorsij (1889-), z.v. Cornelis Schorsij en Cornelia Leliveld; Johanna Catharina, geb. Den Helder 28.12.1893; Johannes Gillus, geb. Texel ca. 1896.

 

Noten: |a| website Daniel Rob te Landgraaf; |b| Heldersche Courant 20.11.1928; |c| de vader ‘varende thans op zee’, aangifte door Elisabeth Mallet, vroedvrouw (geb.akte Helder 1877 no.368).

 


 

IV. Cornelis Leliveld, z.v. III, geb. Den Helder 29.09.1860, besteller bij de telegrafie (1887), telegrambesteller (1909), overl. Den Helder 11.04.1934, begr. Den Helder 14.04.1934, tr. Den Helder 03.03.1887 Grietje Fijnhaar, geb. Den Helder 13.05.1864, overl. Den Helder 05.08.1936, begr. Den Helder 08.08.1936, d.v. Grietje Fijnhaar.

Uit dit huwelijk:

1.                   Elizabeth Leliveld, geb. Den Helder 03.07.1888, overl. Bergen 03.07.1933, tr. 1e Den Helder 23.12.1909 Klaas de Vries, geb. Ursem ca. 1881, schilder, overl. Bergen 11.02.1913, begr. 14.02.1913, z.v. Pieter de Vries en Elisabeth van der Velde; tr. 2e Den Helder 06.07.1916 Jan Hoogvorst, geb. Schoorl ca. 1884, slager, z.v. Klaas Hoogvorst en Maartje Houtkooper.
Uit het huwelijk de Vries-Leliveld: Pieter, geb. ca. 1911, begr. Bergen 18.07.1932.
Uit het huwelijk Hoogvorst-Leliveld: Klaas Cornelis, geb. Bergen ca. 1918, overl. Bergen 29.06.1934.

2.                  levenloze dochter, Den Helder 18.08.1889, begr. Den Helder 20.08.1889.

3.                  Johannes Gillis Leliveld, geb. Den Helder 08.04.1891, bankwerker, overl. Den Helder 26.08.1961, begr. Den Helder (AlgBpl) 31.08.1961, otr. Den Helder xx.07.1924|a|, tr. Den Helder 24.07.1924 Jaantje van den Beldt, geb. Monnickendam 05.09.1886, overl. Den Helder 03.09.1965, begr. Den Helder (AlgBpl) 08.09.1965, d.v. Johannes van den Beldt en Elizabeth Zijp.

4.                  Albertina Leliveld, geb. Den Helder 11.01.1893, overl. Den Helder 22.02.1905, begr. Den Helder 25.02.1905.

5.       Alida Leliveld, geb. Den Helder 09.07.1895, tr. Den Helder 12.06.1919 Jacob Otto, geb. Koedijk ca. 1884, landbouwer (1917), tuinder (1919), z.v. Jan Otto en Aagtje Houtkooper.
     JO tr. 1e Koedijk 31.05.1917 Jannetje Boelhouwers, geb. Haarlemmermeer ca. 1895, overl. voor 1919, d.v. Thomas Boelhouwers en Maartje Modder.

6.                  Cornelis Lelieveld, geb. Den Helder 24.10.1898, elektriciën, overl. ’s-Gravenhage 10.09.1969, begr. Den Helder 13.09.1969, tr. Den Helder 11.10.1923 Metha Marie Rickers, geb. Bergsheide/Hamburg 07.04.1893, overl. 25.05.1979, crem. Schagen 29.05.1979, d.v. Hinrich Christiaan Rickers en Emma Maria Felscher.

 

Noten: |a| Heldersche Courant 10.07.1924 {8 of 9 juli; Lelieveld,Beldt}.

 


terug naar het overzicht Leliveld