Familie Lelifeld (8)

 

Deze familie betreft de nazaten van Gerrit Lelifeld en Gezina Haamberg te Denekamp. Hun relatie met de andere families Leliveld is nog in onderzoek.

 

Deze genealogie kon niet tot stand komen dan met een gewaardeerde bijdrage van F. Steggink. Voor de eindredactie van het hier gepresenteerde materiaal is uitsluitend de auteur verantwoordelijk.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, juni 2006 (laatst herzien mei 2022)

 


 

Begin oktober 2011 kon Frank Steggink (website Steggink Genealogy) melden dat in het RK Doopboek Lattrop bij enkele inschrijvingen staat dat Jan Gerrit Lelifeld uit Bramsche kwam en dat in het doopboek van Bramsche (bei Lingen) een vermelding van Johann Gerhard Lelifeld alias Legelet is aangetroffen.

 


 

I.  Gerardus Lelifeld, (Jan) Gerrit, geb. Lingen ca. 1799, landbouwer, overl. Lattrop (Denekamp) 28.02.1863|a|, tr. 1e voor 1823 Gezina Haamberg, geb. Lattrop (Denekamp) ca. 1802, landbouwster, overl. Lattrop (Denekamp) 19.04.1832, d.v. Gerrit Jan Haamberg en Elizabeth Haamberg; tr. 2e tussen 1832 en 1834 Hendrika Borggreve, geb. Losser ca. 1801/1803, landbouwster, overl. Lattrop (Denekamp) 06.09.1864, d.v. Berend Jan Borggreve (ca.1760-1820) en Euphemia Steunebrink (ca.1772-1819).

Uit het huwelijk Lelifeld-Haamberg:

1.                  Gerardus Leliefeld, geb. Denekamp 1823; volgt II.a.

2.                  Jan Hendrik Lelifeld, geb. Denekamp 1825; volgt II.b.

3.                  Herman Jan Lelifeld, geb. Denekamp 12.10.1827, overl. Lattrop (Denekamp) 03.07.1846.

4.                  Hermannus Lelifeld, geb. Denekamp 30.09.1829, overl. Lattrop (Denekamp) 22.04.1831.

5.                  Hermen Jan Lelifeld, geb. Denekamp 12.04.1832.

Uit het huwelijk Lelifeld-Borggreve:

6.                  Euphemia Gezina Lelifeld, geb. Denekamp 20.12.1834, overl. Rossum (Weerselo) 13.02.1912, tr. Denekamp 12.09.1855 Lambertus Huiskes, geb. Denekamp 19.05.1827, landbouwer, overl. Lattrop (Denekamp) 29.08.1886, z.v. Gerrit Huiskes (ca.1787-), ook Huisken, en Janna Beumkes (ca.1802-), ook Beumkers.
Uit dit huwelijk: Euphemia, geb. Weerselo ca. 1861, overl. Lattrop (Denekamp) 01.01.1866; Bernardus, geb. Lattrop (Weerselo) 10.10.1862, overl. Lattrop (Denekamp) 21.02.1863; Johannes, geb. Lattrop (Denekamp) 08.11.1866, overl. Losser 04.11.1941; Femia Maria, geb. Lattrop (Denekamp) 31.05.1869, overl. Rossum 20.01.1956; Hendrika, geb. Lattrop (Denekamp) 04.01.1872, overl. Denekamp 23.03.1942; Antonius, geb. Lattrop (Denekamp) 21.09.1874, overl. Denekamp 04.03.1897; Geertruida, geb. Lattrop (Denekamp) 21.09.1874, overl. Lattrop (Denekamp) 22.05.1875; Hermannus Johannes, geb. Lattrop (Denekamp) 05.05.1877, overl. Denekamp 26.07.1919.
     LH tr. 1e Denekamp 24.02.1851 Geertruij Westerhof, geb. Denekamp 27.08.1821, overl. Breklenkamp (Denekamp) 22.04.1852, d.v. Jannes Westerhof en Anna Maria Lubgers/Lubben.

7.                  Gerrit Jan Lelifeld, geb. Lattrop (Denekamp) 22.04.1837, overl. Lattrop (Denekamp) 22.04.1837|b|.

8.                  levenloze zoon, Lattrop (Denekamp) 17.03.1839.

9.                  levenloze zoon, Lattrop (Denekamp) 08.01.1842.

10.              Johannes Lelieveld, geb. Lattrop (Denekamp) 20.04.1843|c|.

 

Noten: |a| Jan Gerrit Lelieveld, ook Gerrit Lelifeld, ouders niet bekend (overl.akte Denekamp 1863 no.16); |b| een uur oud (overl.akte Denekamp 1837 no.38); |c| Lelieveld (geb.akte Denekamp 1843 no.34).

 


 

II.a.  Gerardus Leliefeld, z.v. I, geb. Lattrop (Denekamp) 12.09.1823|a|, landbouwer, overl. Denekamp 28.02.1901, tr. Denekamp 18.04.1863 Hendrika Gesina Dekkers, geb. Beuningen (Losser) 18.04.1835, overl. Denekamp 23.05.1888, d.v. Herm Johannes Dekkers en Hendrika Steunebrink.

Uit dit huwelijk:

1.                  Geertruida Gezina Leliefeld, geb. Lattrop (Denekamp) 05.05.1864, overl. Denekamp 27.09.1936, tr. Denekamp 13.05.1891 Antoon Arends, geb. Volthe (Weerselo) 12.09.1862, smid, overl. Denekamp 02.01.1920, z.v. Antonij Arends, grofsmid, en Geziena Roesthuis.
Uit dit huwelijk: Gradus Antonius, geb. Denekamp 01.10.1892, overl. na 1924; Gezina Hendrika, geb. Denekamp 02.06.1894, overl. Denekamp 19.02.1940; Anna Maria, geb. Denekamp 15.04.1896, overl. na 1920; Bernardus Johannes, geb. Denekamp 27.08.1898, overl. na 1926; Franciscus Hendrikus, geb. Denekamp 04.05.1900, overl. na 1928; Jacobus Hendrikus, geb. Denekamp 29.07.1902, overl. Denekamp 26.12.1903; Gezina Maria, geb. Denekamp 13.08.1906, overl. Oldenzaal 24.07.1936.

2.                  Gerardus Joannes Leliefeld, geb. Denekamp 1865; volgt III.a.

3.                  Maria Leliefeld, geb. Lattrop (Denekamp) 17.05.1868, overl. Oldenzaal 07.04.1934, tr. Denekamp 21.04.1898 Gerardus Johannes Meijerink, geb. Weerselo 11.01.1871, spoorwegarbeider (1925), ploegbaas (1929), overl. Oldenzaal 06.12.1956, z.v. Johannes Meijerink en Geziena Steenhof Lessink.
Uit dit huwelijk: Antonius Franciscus, geb. Losser ca. 1901, overl. Denekamp 17.03.1903; Hendrikus Albertus, geb. Losser ca. 1902, overl. na 1925; levenloze dochter, Denekamp 05.12.1903; Maria Gezina, geb. Denekamp ca. 1908, overl. na 1929.

4.                  Gerardus Leliefeld, geb. Denekamp 1871; volgt III.b.

5.                  Bernardus Lelieveld, geb. Lattrop (Denekamp) 22.02.1875, landbouwer, overl. Denekamp 05.11.1897.

 

Noten: |a| aangifte door Ferdinand Rummel, vroedmeester te Ootmarsum (geb.akte Losser 1823 no.70).

 


 

III.a. Gerardus Joannes Leliefeld, z.v. II.a, geb. Lattrop (Denekamp) 10.12.1865, landbouwer, overl. Denekamp 02.11.1932, tr. Denekamp 09.09.1897 Johanna Groeneveld, geb. Tilligte (Denekamp) 02.07.1868, overl. Denekamp 19.04.1945, d.v. Fredrikus Groeneveld en Euphemia Rippert.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gezina Hendrika Leliefeld, geb. Lattrop (Denekamp) 02.12.1898, overl. Lattrop (Denekamp) 19.05.1981, begr. Lattrop, tr. Denekamp 17.06.1927 Bernardus Groeneveld, geb. Denekamp 24.09.1892, landbouwer, overl. Denekamp 11.03.1946, begr. Lattrop, z.v. Ignatius Groeneveld en Anna Maria Oortman.
Uit dit huwelijk: Johannes Bernardus Jozeph, geb. Denekamp ca. 1928, overl. Oldenzaal 02.04.1960; Bernardus Gerardus, geb. Denekamp xx.05.1929, overl. Denekamp 22.02.1930; levenloos kind, Denekamp 29.09.1936.

2.                  Geertruida Maria Leliefeld, geb. Lattrop (Denekamp) 30.01.1900, overl. 20.01.1978, begr. Lattrop, tr. Denekamp 06.09.1923 Johannes Lambertus Groeneveld, geb. Denekamp 25.05.1898, landbouwer, overl. 03.06.1976, begr. Lattrop, z.v. Johannes Bernardus Groeneveld en Maria Rerink.

3.                  Maria Euphemia Leliefeld, geb. Lattrop (Denekamp) 07.05.1901, overl. Denekamp 07.03.1989, begr. Lattrop, tr. Denekamp 10.05.1929 Gerrit Jan Johannes Pikkemaat, geb. Denekamp 25.05.1900, landbouwer, overl. 07.01.1989, begr. Lattrop, z.v. Jan Pikkemaat en Maria Ruel.
Uit dit huwelijk: Maria Johanna Theresia, geb. Denekamp ca. 1931, overl. Denekamp 26.07.1945.

4.                  Hendrika Johanna Leliefeld, geb. Lattrop (Denekamp) 19.04.1903, overl. 29.01.1966, begr. Lattrop, tr. Denekamp 29.05.1931 Hermannus Hendrikus Niehoff, geb. Denekamp 18.04.1900, landbouwer, overl. 25.08.1990, begr. Lattrop, z.v. Everrardus Bernardus Niehoff en Femia Maria Alberink.
Uit dit huwelijk: levenloos kind, Denekamp 22.09.1939; Hendrikus Gerardus Antonius, geb. Denekamp xx.10.1940, overl. Denekamp 21.02.1941; levenloos kind, Denekamp 07.10.1943; levenloos kind, Denekamp 12.07.1944.

5.                  Gerhardus Johannes Leliefeld, geb. Denekamp 16.06.1905; volgt IV.a.

6.                  Hendrikus Antonius Leliefeld, geb. Lattrop (Denekamp) 19.07.1907, overl. Lattrop (Denekamp) 29.01.1985, begr. Lattrop 02.02.1985.

7.                  Euphemia Johanna Leliefeld, geb. Denekamp 17.11.1909, overl. Denekamp 09.02.1910.

 


 

IV.a. Gerhardus Johannes Leliefeld, Gerard, z.v. III.a, geb. Lattrop (Denekamp) 16.06.1905, landbouwer, overl. Deventer 17.03.1977, begr. Lattrop, tr. Denekamp 20.04.1934 Aleida Maria Borgerink, geb. Tilligte (Denekamp) 30.08.1912, overl. Denekamp 15.08.2001, begr. Lattrop 18.08.2001, d.v. Johannes Borgerink (ca.1878-1941), landbouwer,  en Maria Johanna Tijink (ca.1886-1956).

Uit dit huwelijk kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

 


 

III.b. Gerardus Leliefeld, z.v. II.a, geb. Lattrop (Denekamp) 20.11.1871, grofsmid (1906), smid (1909,1910,1938), overl. Borne 27.03.1938, tr. Borne 01.06.1906 Bartha Johanna op de Woerd, geb. Borne 26.10.1876, overl. Borne 09.03.1959, d.v. Gerhardus Anthonius op de Woerd (ca.1838-1919), wagenmaker, en Elizabeth Wolthuis (ca.1839-1904). 

Uit dit huwelijk:

1.                  Elisabeth Maria Johanna Leliefeld, geb. Borne 02.03.1909, overl. Borne 07.07.1999, begr. Borne 12.07.1999.

2.                  Gerharda Antonetta Leliefeld, geb. Borne 10.11.1910, overl. Borne 08.10.1997, begr. Borne 13.10.1997.

3.                  Maria Johanna Leliefeld, geb. Borne 02.03.1912, overl. Enschede 21.04.2001, tr. J.H.M. Mol, overl. voor 1997.

4.                  Gerhardus Antonius Leliefeld, geb. Borne 1914; volgt IV.b.

5.                  Johanna Maria Leliefeld, geb. Borne 28.05.1917, overl. Enschede 03.01.2012, tr. Voorst 11.01.1945 Johannes Wilhelmus Wools, geb. Voorst 28.06.1915, overl. Apeldoorn 19.12.1992.

6.                  Bernardus Johannes Leliefeld, geb. ca. 1920; volgt IV.c.

 


 

IV.b. Gerhardus Antonius Leliefeld, z.v. III.b, geb. Borne 09.10.1914, hoefsmid en siersmid, overl. Hengelo 14.12.1995, begr. Borne 18.12.1995, tr. 22.08.1946 Johanna Geziena ten Dam, geb. Lutte 10.11.1913, overl. Hengelo 08.10.2004, begr. Borne 13.10.2004.

Uit dit huwelijk (klein)kinderen, waaronder:       

1.                  levenloos kind, Borne 15.10.1958.

 


 

IV.c. Bernardus Johannes Leliefeld, z.v. III.b, geb. ca. 1920, overl. Soest 30.06.1988, tr. 23.04.1946 Margaretha Kok, Gré, geb. Amersfoort 07.03.1921, overl. Soest 14.01.2010, begr. Soest (RK Bpl.) 19.01.2010.

Uit dit huwelijk (klein)kinderen.

 


 

II.b.  Jan Hendrik Lelifeld, z.v. I, geb. Denekamp 04.04.1825|a|, landbouwer, overl. Denekamp 10.04.1906, tr. Weerselo 30.10.1849 Johanna Spitshondeborg, geb. Beuningen (Losser) 28.02.1827, landbouwster, overl. Denekamp 14.06.1894, d.v. Gerardus Spitshondeborg (ca.1792-), landbouwer, en Geertruida Borggreve (ca.1797-).

Uit dit huwelijk:

1.                  Geertruida Lelifeld, geb. Weerselo 17.02.1850.

2.                  Geziena Lelifeld, geb. Weerselo 12.08.1852, overl. Volthe (Weerselo) 03.04.1853.

3.                  Gesina Lelifeld, geb. Weerselo 25.12.1854, overl. Oldenzaal 22.03.1929, tr. Denekamp 17.02.1881 Lambertus Oortman, geb. Breklenkamp (Denekamp) 02.06.1850, landbouwer, overl. Noord-Berghuizen (Losser) 22.05.1922, z.v. Jan Hermen Oortman (ca.1819-1875), landbouwer, en Maria Adelheid Peters (ca.1823-1903).
Uit dit huwelijk: levenloze dochter, Losser 11.12.1881; levenloze dochter, Losser 09.11.1882; Johannes, geb. Losser 1886 (no.24), overl. na 1908; levenloze dochter, Losser 21.12.1888; Hermannus, geb. Losser 1890 (no.5), overl. Oldenzaal 18.03.1926; Hendrikus Lambertus, geb. Losser xx.05.1892 (no.44), overl. Losser 04.05.1892; Gerardus, geb. Losser ca. 1893, overl. Oldenzaal 27.05.1947; Johanna Geertruida, geb. Epe(D) ca. 1895.

4.                  Hendrika Lelifeld, geb. Groot-Agelo (Denekamp) 16.12.1857, landbouwster (1888), overl. Ootmarsum 26.02.1942, tr. Borne 18.05.1888 Bernardus Bosch, geb. Epe ca. 1845, landbouwer, overl. Reutum (Tubbergen) 16.05.1923, z.v. Jan Bosch (ca.1808-) en Gerardina Bouwmeester (ca.1822-1851).
Kind van Hendrika:

1.      Maria Leliveld, geb. Denekamp 08.06.1878|b|.

Uit dit huwelijk: Wilhelmina Johanna, geb. Borne 14.07.1889 (no.80) (tweeling), overl. Borne 28.07.1889; Johannes Hendrikus, geb. Borne 14.07.1889 (no.81), overl. Borne 27.07.1889; Gradina, geb. Borne 23.12.1890 (no.115), overl. Zenderen (Borne) 23.04.1891; Johannes Hendrikus, geb. Borne 19.03.1892 (no.31), overl. na 1914; Johanna Geertruida, geb. Epe(D) ca. 1895, overl. Enschede 20.07.1961.
     BB tr. 1e Weerselo 10.09.1868 Johanna Annink, geb. Borne 16.04.1846, landbouwster (1868), overl. Zenderen (Borne) 22.06.1887, d.v. Antonie Annink en Engelina Averdijk.

5.                  Berendiena Lelifeld, geb. Groot-Agelo (Denekamp) 22.09.1860, overl. Oldenzaal 23.10.1940, tr. Denekamp 29.04.1884 Hendrikus Wolbers, geb. Weerselo 26.01.1857, landbouwer, overl. Zuid-Berghuizen (Losser) 20.10.1926, z.v. Hermannus Wolbers (ca.1817-) en Johanna Poppink (ca.1819-).
Uit dit huwelijk: Johanna, geb. Losser 1885 (no.71), overl. Losser 26.11.1904; Geertruida, geb. Losser 1886 (no.94), overl. Losser 19.05.1893; Johannes, geb. Losser 1888 (no.66), overl. Losser 10.01.1902; Johanna Maria, geb. Losser 1890 (no.9), overl. na 1915; Gerhardus Johannes, geb. Losser 1892 (no.29), overl. na 1923; Susanna Geertruida, geb. Losser 1894 (no.11), overl. na 1924; Hendrikus Johannes, geb. Losser xx.04.1896 (no.75), overl. Losser 24.04.1896; Hendrikus Johannes, geb. Losser 1897 (no.72), overl. Enschede 20.10.1925; levenloos kind, Losser 09.05.1899; Berendina Josephina, geb. Losser xx.03.1901 (no.61), overl. Losser 24.07.1901; Antonius Johannes, geb. Losser ca. 1904, overl. Losser 17.02.1905.

6.                  Gerardus Joannes Lelifeld, geb. Groot-Agelo (Denekamp) 11.10.1863, landbouwer, overl. Denekamp 04.02.1887.

7.                  Gerardus Lelifeld, geb. Denekamp 1866; volgt III.c.

 

Noten: |a| eerste getuige Ferdinand Rummel, vroedmeester te Ootmarsum (geb.akte Denekamp 1825 no.26); |b| aangifte door Jan Hendrik Leliveld {opa} (geb.akte Denekamp 1878 no.56).

 


 

III.c.  Gerardus Lelifeld, z.v. II.b, geb. Groot-Agelo (Denekamp) 05.03.1866, landbouwer, overl. Denekamp 08.01.1910, tr. Denekamp 03.05.1895 Maria Hesselink, geb. Mander (Tubbergen) 10.04.1871, overl. Weerselo 10.03.1936, d.v. Johannes Hesselink (ca.1826-) en Johanna Heuver (ca.1837-1904).

     MH tr. 2e Denekamp 09.08.1911 Hendricus Veenhuis, geb. Reutum (Tubbergen) 25.12.1873, landbouwer, overl. na 1936, z.v. Johannes Lucas Veenhuis (ca.1830-1910) en Johanna Nijhuis (ca.1841-).

Uit dit huwelijk:

1.                  Johannes Hendrikus Lelifeld, geb. Denekamp 06.05.1896, overl. Denekamp 25.07.1896.

2.                  Gerardus Johannes Lelifeld, geb. Denekamp 11.11.1897; volgt IV.d.

3.                  Johanna Maria Lelifeld, geb. Denekamp 12.06.1900, overl. na 1937, tr. Weerselo 11.11.1920 Bernardus Brand, geb. Hasselo (Weerselo) 06.02.1872 (akte), landbouwer, overl. Weerselo 04.08.1937, z.v. Johannes Brand (ca.1824-1890), landbouwer, en Gesiena Oonck (ca.1833-1879)
Uit dit huwelijk kinderen.

4.                  Johannes Antonius Lelifeld, geb. Denekamp 18.10.1902; volgt IV.e.

5.                  Johanna Maria Lelifeld, geb. Denekamp 18.09.1904, overl. Almelo 04.02.1975, begr. Almelo (rk), tr. Almelo 15.06.1928 Hendrikus Stephanus Holtkamp, geb. Borne 26.12.1901, klompenmaker, overl. Almelo 10.06.1963, begr. Almelo (rk), z.v. Hendrikus Holtkamp (ca.1868-1946) en Lena Ravers (ca.1869-1934).

 


 

IV.d. Gerardus Johannes Lelifeld, z.v. III.c, geb. Denekamp 11.11.1897, fabriekarbeider, overl. Hengelo 11.02.1984, crem. Usselo 15.02.1984, tr. Weerselo 31.10.1922 Maria Renella Nijhof, geb. Weerselo ca. 1896, fabriekarbeidster (1922), overl. Hengelo(O) 22.06.1994, crem. Usselo 25.06.1994, d.v. Hermannus Nijhof (ca.1863-) en Johanna Schiphorst (ca.1867-).

Uit dit huwelijk kinderen, klein- en achterkleinkinderen, waaronder:

1.                  Johannes Jozef Lelifeld, geb. Hengelo 1930|a|.

2.                  Maria Johanna Lelifeld, Marietje, geb. Hasselo (Weerselo) 1935|a|, overl. Hengelo 25.04.2022, crem., tr. voor 1963 B.A. Hassink, Bennie, overl. voor 2022.

 

Noten: |a| Twentsch dagblad Tubantia en Enschedesche courant 22.03.1930; |b| Twentsch dagblad Tubantia en Enschedesche courant 12.10.1935.

 


 

IV.e. Johannes Antonius Lelifeld, z.v. III.c, geb. Denekamp 18.10.1902, verver, overl. Almelo 13.05.1971, begr. Almelo (rk), tr. Almelo 09.08.1929 Gerritdina Hendrika Holtkamp, geb. Ambt Almelo 27.07.1904, naaister (1929), overl. 27.05.1962, begr. Almelo (rk), d.v. Hendrikus Holtkamp (ca.1868-1946) en Lena Ravers (ca.1869-1934).

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerhardus Hendrikus Lelifeld, Gerrit, geb. Almelo 07.03.1931, overl. 03.11.1986, begr. Almelo (rk), tr. J.H.M.E. Leus, An, geb. Almelo 04.04.1930, overl. Almelo 03.08.2004, begr. Almelo (rk).

2.                  Lena Maria Lelifeld, geb. Almelo 1933|b|.

3.                  Hendrikus Johannes Lelifeld, geb. ca. 1936; volgt V.a.

4.                  Maria Gerdina Lelifeld, geb. Almelo 1943|a|, tr. Th.M.J. Mäkel.

 

Noten: |a| Dagblad van het Oosten: Almelo’s dagblad 13.10.1943; |b| Twentsch dagblad Tubantia en Enschedesche courant 21.10.1933.

 


 

V.a. Hendrikus Johannes Lelifeld, Henny, z.v. IV.e, geb. ca. 1936, overl. Almelo 15.10.2010, crem., tr. M.Th. Pfeiffer, Marie.

Uit dit huwelijk:

1.                  Jean-Paul Lelifeld.

2.                  Marie Therèse Lelifeld, Marieke, tr. Siwart Plantema.

 


terug naar het overzicht Leliveld