Familie Leliveld (11)

 

(Rotterdam)

 

Deze familie betreft de nazaten van Quirinus Lelivelt te Rotterdam.

 

Hun relatie met de andere families Leliveld –in het bijzonder no. 23 en 39– is nog in onderzoek.

 

[ Merk op dat Quirinus en Wilhelmina bij de doop van zoon Johannes in 1802 Francina Lelieveld en Joannes van Alphen laten getuigen. Zijn dat oom en tante, anders gezegd: is Quirinus een zoon van Jacobus Leliveld en Crijna Bras? ]

 

Deze genealogie kon niet tot stand komen dan met een gewaardeerde bijdragen van M. en W. Etmans en M. Zieverink. Voor de eindredactie van het hier gepresenteerde materiaal is uitsluitend de auteur verantwoordelijk.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, augustus 2006 (laatst herzien oktober 2020)

 


 

I. N Lelijveld.

Kind:

1.                  Quirinus Lelivelt; volgt II.

 


 

II.  Quirinus Lelivelt, z.v. I, jongeman van Kethel, doopgetuige Rotterdam 03.11.1806, overl. Rotterdam 17.10.1808|b|, otr. Rotterdam (stadstrouw) 15.10.1796|d|, tr. Rotterdam 30.10.1796 Wilhelmina Berten, geb. Rotterdam xx.12.1768, doopgetuige Rotterdam 03.11.1806, overl. Rotterdam 14.01.1836, d.v. Willem Berten en Maria van Oostenburg.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johanna Lelieveld, ged. Rotterdam (rk)14.10.1797|a|, overl. Rotterdam 24.06.1798, begr. Rotterdam 26.06.1798.

2.                  Gerardus Leliveld, geb. Rotterdam 1798; volgt III.a.

3.                  Jacobus Lelieveld, ged. Rotterdam (rk) 05.07.1800|e|, tr. Vlissingen 31.12.1833 Aaltje van der Steen, geb. Muiden ca. 1781, d.v. Heijmen van der Steen en Catharina Hagesteijn.
     AvdS tr. 1e voor 1816 Gerrit Schuts, overl. voor 1816; tr. 2e Vlissingen 24.02.1816 Lambertus Blommen, geb. Zolder 02.12.1777, overl. tussen 1816 en 1833, z.v. Hijronijmus Blommen en Elisabeth Lemmens.

4.                  Joannes Lelieveld, geb. Rotterdam 1802; volgt III.b.

5.                  Johanna Lelieveld, geb. Rotterdam 03.03.1804, ged. Rotterdam (rk) 04.03.1804, overl. Rotterdam 14.10.1832, tr. Rotterdam 29.04.1829 Johannes Clever, ook Cijefers, geb. Rotterdam 09.02.1806, timmermansknecht (1827), overl. Rotterdam 31.01.1846|f|, z.v. Johannes Christophorus Clever en Cornelia van Adrigem.
Uit dit huwelijk: Cornelia Johanna, geb. Rotterdam 26.02.1830, overl. Rotterdam 06.01.1900|c|; Willemina Catharina, geb. Rotterdam 22.10.1831, overl. Rotterdam 29.06.1866.
     Johannes Clever of Cijefers tr. 2e Rotterdam 13.02.1833 Agnes Wilhelmina Kroes, geb. Rotterdam 23.06.1813, overl. Rotterdam 14.05.1886, d.v. Christiaan Kroes en Elizabeth Doorewaard.

6.                  Catharina Lelieveld, ged. Rotterdam (rk) 13.03.1806, overl. Rotterdam 18.01.1854, tr. Rotterdam 02.11.1831 Jacobus de Caluwe, geb. Rotterdam 27.03.1808, timmerman (1831), overl. Rotterdam 26.06.1838, z.v. Petrus de Caluwe en Petronella Baaten.
Uit dit huwelijk: Petrus Jacobus, geb. Rotterdam 25.05.1832; Wilhelmina Cornelia, geb. Rotterdam 01.04.1834, overl. Rotterdam 14.11.1920; Jacobus Quirinus, geb. Rotterdam 30.06.1836, overl. Rhoon 06.05.1896; Curinus Petrus, geb. Rotterdam xx.08.1838, overl. Rotterdam 08.12.1848.

 

Noten: |a| moeder Wilhelmina Berten, get. Nicolaas Buijs en Cornelia Lelieveld; |b| overledene laat vijf minderjarige kinderen na, geen ouders vermeld; |c| Clever, achternaam van overledene en vader was genaamd Cijefers (overl.akte Rotterdam 1900 no.249); |d| bruid Wilhelmina Barte; |e| moeder Wilhelmina Berten; |f| Clever of Cijefers (overl.akte Rotterdam 1846 no.257).

 


 

III.a.  Gerardus Leliveld, z.v. II, ged. Rotterdam 22.10.1798, sjouwer (1824), overl. Rotterdam 03.09.1833, tr. Rotterdam 02.06.1824|a| Kaatje van Es, Catharina, geb. Rotterdam 19.12.1802, overl. Rotterdam 04.07.1887, d.v. Ary van Es en Heijltje Slof.

     KvE tr. 2e Rotterdam 1843 Joannes (1802-1849), broer van Gerardus.

Uit dit huwelijk:

1.                  Wilhelmina Leliveld, geb. Rotterdam 30.09.1824, overl. Rotterdam 16.12.1824.

2.                  Adrianus Jacobus Leliveld, geb. Rotterdam 1826; volgt IV.a.

3.                  Quirinus Johannes Lelieveldt, geb. Rotterdam 09.01.1829, overl. Rotterdam 17.10.1871, tr. Rotterdam 05.02.1868 Johanna Maria van Toer, geb. Rotterdam 30.06.1823, overl. Hillegersberg 03.12.1891, d.v. Johannes van Toer en Johanna Maria Roggeveen.
     JMvT tr. 1e Rotterdam 17.08.1842 Arie Johannes Ram, geb. Delfshaven 28.10.1816, overl. Rotterdam 07.02.1861, z.v. Johannes Ram en Grietje van Trijffel; tr. 3e Rotterdam 16.07.1873 Jan den Boer, geb. Giessen-Nieuwkerk 19.01.1822, overl. Hillegersberg 05.11.1894, z.v. Kornelis den Boer en Aaltje Fredrikse.

4.                  Elizabeth Wilhelmina Lelieveld, geb. Rotterdam 15.04.1831, overl. Rotterdam 22.06.1864, tr. Rotterdam 25.06.1856 Christiaan Stoffel Ontrop, geb. Rotterdam 19.04.1831, overl. Rotterdam 25.03.1914, z.v. Elizabeth Ontrop (-1838).
Uit dit huwelijk: Catharina Wilhelmina, geb. Rotterdam 10.09.1858, overl. Rotterdam 13.09.1858; Christiaan Gerardus, geb. Rotterdam 06.10.1859, overl. Rotterdam 04.04.1943; Adrianus Quirinus, geb. Rotterdam 26.03.1862, overl. Rotterdam 19.01.1907.
     CSO tr. 1e Rotterdam 16.10.1850 Maria van Reijnswoud, geb. Rotterdam 16.01.1817, overl. Rotterdam 22.11.1855, d.v. Marcelis van Reijswoud en Maria van der Does; tr. 3e Rotterdam 05.04.1865 Jannetje Kraneveld, geb. Leiden 23.02.1827|c|, overl. Rotterdam 15.01.1871, d.v. Frans Kraneveld en Maria Johanna Verbrugge; tr. 4e Rotterdam 20.08.1871 Jansje MacPherson, geb. Rotterdam 06.08.1823|b|, overl. Rotterdam 15.05.1907, d.v. George MacPherson en Johanna Vervoort.

5.                  Catharina Lelyveldt, geb. Rotterdam 23.06.1833, overl. Rotterdam 29.12.1833.

 

Noten: |a| certificaat van onvermogen 06.04.1824; |b| Jansje Vervoort, erkend 26.05.1824; |c| Kraaneveld.

 


 

IV.a.  Adrianus Jacobus Leliveld, z.v. III.a, geb. Rotterdam 15.12.1826, overl. Capelle a/d IJssel 15.11.1899|h|, tr. Rotterdam 10.05.1848 Jacoba Johanna Suerhoff, geb. Rotterdam 16.03.1824, overl. Rotterdam 25.09.1896, d.v. Simon Paulus Suerhoff en Mary Ann Robertson.

      “Gisteravond omstreeks halftien is te Rotterdam ten gevolg van een gasontplofing brand ontstaan in de jongejuffrouwenschool van den heer Lelieveld aan het einde van de Kruiskade. De brand heeft zich bepaald tot de tweede verdieping van het koepelgebouw, die geheel is uitgebrand. Te ruim 10 uren was men den brand meester. Twee spuiten hebben water gegeven.”

(Leidsch Dagblad, zaterdag 13 februari 1875)

      “Het spoorwegongeluk bij Kapelle. – (..) De heer A.J. Lelieveld, die bij de spoorwegramp onmiddellijk gedood werd, was eertijds hoofd eener bijzondere school aan de Kruiskade te Rotterdam en de laatste jaren hoofdonderwijzer in ruste.” (Leidsch Dagblad, zaterdag 18.11.1899)

     “Begrafenis der slachtoffers. – Een vijftal slachtoffers van de spoorwegramp werd hedenmorgen op verschillende uren onder groote belangstelling ter aard besteld en wel (..) A.J. Leliveld. (..) Naar wij vernemen schijnt het voorloopg ingesteld gerechtelijk onderzoek te wijzen op een verzuim van den seinwachter te Capelle of van dien aan de oostelijke splitsing der Centuurbaan. De trein van Rotterdam naar Utrecht toch bevond zich tusschen de Ceintuurbaan en de halte Capelle, waardoor dit blok bezet was en er zich geen andere trein op mocht begeven alvorens het sein te hebben ontvangen dat genoemd blok weer vrij was.” (Algemeen Handelsblad 19.11.1899)

Uit dit huwelijk:

1.                  Catharina Mary Ann Leliveld, geb. Rotterdam 21.07.1848, overl. Rotterdam 26.01.1850.

2.                  Catharina Leliveld, geb. Rotterdam 21.01.1851|a|, overl. Rijswijk 30.07.1928, begr. Rijswijk 02.08.1928, tr. Rotterdam 06.10.1876 Catharinus van Rossen, geb. Schiedam 21.10.1844, overl. tussen 1904 en 1928, z.v. Arij van Rossen en Anna Christina Sanders.
Uit dit huwelijk: Johan Christiaan, geb. Papendrecht 15.09.1877; Catharinus, geb. Papendrecht 22.03.1879; Jacoba Johanna, geb. Papendrecht 28.10.1880, overl. Rijswijk 17.07.1964; Arina Marij Ann, geb. Papendrecht 17.01.1883, overl. na 1907; Arie Jacobus, geb. Papendrecht 06.02.1885, overl. Papendrecht 25.11.1885; Adrianus Jacobus, geb. Papendrecht 03.09.1886; Willem, geb. Papendrecht 31.01.1889.

3.                  Mary Ann Leliveld, geb. Rotterdam 21.01.1851|b| (tweeling), overl. Rotterdam 22.05.1851.

4.                  Mary Ann Leliveld, geb. Rotterdam 05.01.1853, overl. Rotterdam 22.11.1853.

5.                  Wilhelmina Antoinette Leliveld, geb. Rotterdam 05.04.1854, overl. Rotterdam 20.04.1861.

6.                  Mary Ann Leliveld, geb. Rotterdam 22.12.1855, overl. Soest 07.01.1937, tr. Rotterdam 29.03.1888 Gerard Marinus van Krieken, geb. Tiel 10.05.1860, overl. Soest 27.06.1930, z.v. Peter Johannes van Krieken en Gerritje Slothouwer.
Uit dit huwelijk: levenloze zoon, Rotterdam 31.01.1889; levenloze dochter, Rotterdam 14.01.1890; levenloze dochter, Rotterdam 25.02.1895.

7.                  Quirina Johanna Leliveld, geb. Rotterdam 21.12.1857, overl. Bennekom 30.01.1933, tr. Rotterdam 15.06.1882 Gerardus Joannes Peitsman, geb. Schiedam 05.01.1854, overl. Rotterdam 22.12.1915, z.v. Kaspar Peitsman en Geertruida Roksnoer.
Uit dit huwelijk: Jacoba Johanna, geb. Rotterdam 28.09.1886, overl. Rotterdam 30.05.1925; Johannes Casparus, geb. Rotterdam 20.05.1888|e|, overl. Rotterdam 24.10.1942; Adrianus Franciscus, geb. Rotterdam 30.06.1893, overl. Ede 28.12.1926|i|; levenloze dochter, Rotterdam 28.09.1894; Johanna Geertruida, geb. Rotterdam 23.03.1898.

8.                  Gerardus Adrianus Jacobus Leliveld, geb. Rotterdam 05.01.1860, overl. Rotterdam 17.06.1860.

9.                  Wilhelmina Antoinetta Leliveld, geb. Rotterdam 09.05.1861, overl. Rotterdam 17.11.1935, crem. Velsen (Westerveld) 21.11.1935, tr. Rotterdam 02.04.1885 Harm Roelof Haijen, geb. Rotterdam 11.08.1857, overl. Wassenaar 17.04.1942|j|, z.v. Dirk Janssen Haijen en Wilhelmina Martina Valentien.
Uit dit huwelijk: Wilhelmina Martina Antoinetta, geb. Rotterdam 02.01.1886|c|, overl. Voorschoten 22.11.1962|d|; Jacoba Johanna, geb. Rotterdam 06.04.1890, overl. na 1935.

10.              Adrianus Jacobus Leliveld, geb. Rotterdam 1862; volgt V.a.

11.              Jacobus Johannes Leliveld, geb. Rotterdam 1864; volgt V.b.

12.              Gerardus Leliveld, geb. Rotterdam 29.08.1866|f|, met s.s. Tantallon Castle van Londen naar Pretoria 25.01.1895|g|, overl. na 1930, tr. voor 1909 E. Taylor, overl. na 1930. [Zastron (Z.-A.) 1930]

 

Noten: |a| akte no.230; |b| akte no.231; |c| NP 36 (1950) p.317; |d| NP 62 (1976) p.255; |e| NP 15 (1925) p.112; |f| annonce gedateerd 30.08.1866 (CBG); |g| annonce (CBG); |h| ook overl.akte Rotterdam 1899 no.154; |i| ook overl.akte Wageningen 1926 no.122; |j| ook overl.akte Rotterdam 1942 no.208.

 


 

V.a. Adrianus Jacobus Leliveld, z.v. IV.a, geb. Rotterdam 18.12.1862, vrederechter district Hoopstad 1892|d|, voorzitter schoolcommissie Hoopstad (1907)|a|, overl. na 1930, tr. Philippolis (Oranje Vrijstaat) 01.03.1893 Maria Catharina Frederica Sem, geb. Kaap de Goede Hoop 26.09.1865, overl. na 1930.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johanna Radloff Leliveld, geb. Hoopstad (Oranje Vrijstaat) 09.01.1894, overl. Pinelands 15.03.1984, tr. Bloemfontein 14.03.1916 (echtsch. 12.01.1939) Gerrit Jan Cornelis Sem (1889-1966)
Uit dit huwelijk o.a.: Maria Sem, geb. Philippolis (Oranje Vrijstaat) 04.08.1917.|c|

2.                  Marie Leliveld, geb. Hoopstad 18.10.1898|b|, tr. Francois Ernst Johannes Malherbe, geb. Paarl (Cape) 03.05.1894, promotie Amsterdam GU 23.06.1924|e|, hoogleraar Stellenbosch University (1930-1959), overl. Stellenbosch (Zuid-Afrika) 04.07.1979.

 

Noten: |a| website hoopstadskool dot co dot za/geskiedenis.php; |b| Bataviaasch nieuwsblad 21.12.1898; |c| NP 57 (1971) p.215; |d| Bataviaasch nieuwsblad 14.10.1892 (benoemd door de Staatspresident van Oranje-Vrijstaat); |e| proefschrift: Humor in die algemeen en sy uiting in die Afrikaanse letterkunde; promotor: J. Prinsen (1866-1935).

 


 

V.b. Jacobus Johannes Leliveld, z.v. IV.a, geb. Rotterdam 08.11.1864, leraar Zeevaartschool te Delfzijl (1900), oud-leraar MTS (1930), overl. ’s-Gravenhage 15.04.1930, crem. Driehuis-Westerveld, tr. Schiedam 02.10.1900 Johanna Adolphina Vürtheim, geb. Rotterdam 19.03.1871, overl. Amsterdam 06.02.1933, crem. Driehuis-Westerveld 09.02.1933, d.v. Julius Johannes Vürtheim en Johanna Adolphina Nieuwkamp.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johanna Adolphina Leliveld, geb. Delfzijl 08.08.1902, dr., cytologe bij Proefstation Midden- en Oost-Java te Malang (1942), Officier in de Orde van Oranje-Nassau, overl. Bennekom 06.03.1989, begr. Bennekom (Oude Bpl.) 09.03.1989, otr. Malang/Buitenzorg 23.12.1939, tr. Malang 23.01.1940|a||c| E.D. Gerhard Frahm, ir., scheikundige bij de Phytochemische onderafdeeling van het Laboratorium voor Scheikundig Onderzoek te Buitenzorg (benoemd 21.05.1937 en 24.04.1940)|b|, overl. Bennekom 06.05.1971, begr. Bennekom (Alg.Bpl.) 10.05.1971.

2.                  Adrianus Johannes Leliveld, geb. Amsterdam 1906; volgt VI.a.

 

Noten: |a| Het Vaderland 10.02.1940 (uit de Indische bladen); |b| Regeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië 1942; |c| Soerabaijasch handelsblad 24.01.1940.

 


 

VI.a. Adrianus Johannes Leliveld, z.v. V.b, mr., geb. Amsterdam 16.12.1906, eervol ontslag op eigen verzoek als lid van de Raad van Toezicht op de Rijksverzekeringsbank (1941)|a|, lid Rijkscommissie van advies voor de werkloosheidsverzekering (1941)|b|, overl. Warmond 07.09.1962, begr. Warmond 11.09.1962, tr. Scheveningen 13.10.1933 Johanna Wijnanda Donker, geb. Rotterdam 23.05.1909, overl. na 1989, d.v. Hendrik Hermanus Donker (1881-) en Johanna Adriana Briejer (1877-).

Uit dit huwelijk:

1.                  Alfred Erik Leliveld, geb. ’s-Gravenhage 03.06.1935, tr. voor 1962 J.R.L. Lefeber; tr. voor 1971 B. Kerkow.

 

Noten: |a| Het Vaderland 20.03.1941 (Lelieveld); |b| Het Vaderland 08.02.1941.

 


 

III.b.  Joannes Lelieveld, z.v. II, ged. Rotterdam (rk) 12.04.1802|b|, zeevarende, overl. Soerabaya 21.12.1849, tr. Rotterdam 12.07.1843|c| Kaatje van Es, Catharina, geb. Rotterdam 19.12.1802, overl. Rotterdam 04.07.1887, d.v. Areij van Es en Heijltje Slof.

     KvE tr. 1e Rotterdam 1824 Gerardus (1798-1833), broer van Joannes.

Voorkinderen (erkend bij het huwelijk):

1.                  Catharina van Es, later Lelieveld, geb. Rotterdam 16.08.1838, overl. Rotterdam 12.07.1918, tr. Rotterdam 30.09.1868 Willem van Leijden, geb. Rotterdam 10.05.1842, overl. Rotterdam 16.05.1922, z.v. Adrianus van Leijden en Wilhelmina Sophia Keijnemans of Kijnemans.
Uit dit huwelijk: Catharina Wilhelmina Sophia, geb. Rotterdam 21.01.1869, overl. Rotterdam 29.03.1914; Johanna Sophia Wilhelmina, geb. Rotterdam 14.02.1871, overl. Rotterdqam 04.02.1943; Wilhelmina Sophia, geb. Rotterdam 17.01.1873, overl. Rotterdam 22.06.1873; Adriaan Johan Willem, geb. Rotterdam 11.08.1874, overl. Rotterdam 03.04.1877; Adriaan Willem, geb. Rotterdam 30.12.1877, overl. Rotterdam 01.08.1900.

2.                  Johannes van Es, later Lelieveld, geb. Rotterdam 23.10.1841|a|, overl. Rotterdam 09.02.1847.

Uit dit huwelijk:

3.                  Nicolaas Jacobus Lelieveld, geb. Rotterdam 1844; volgt IV.b.

 

Noten: |a| geb.akte Rotterdam 1841 no.2487 (in Digitale Stamboom Rotterdam geen vermeldiging van erkenning o.i.d.); |b| get. Francina Lelieveld en Joannes van Alphen; |c| dispensatie bij KB 22.03.1842 no.67.

 


 

IV.b. Nicolaas Jacobus Lelieveld, z.v. III.b, geb. Rotterdam 25.06.1844, overl. Rotterdam 09.01.1917, tr. Rotterdam 21.03.1866 Cornelia Dammers, geb. Rotterdam 31.01.1844, overl. Rotterdam 30.12.1908, d.v. Franciscus Dammers (ca.1808-1876) en Cornelia Breur (ca.1810-1876).

Uit dit huwelijk:

1.                  Nicolaas Jacobus Lelieveld, geb. Rotterdam 06.05.1866, overl. Rotterdam 07.04.1867.

2.                  Cornelia Catharina Lelieveld, geb. Rotterdam 24.04.1868, overl. Rotterdam 09.09.1871.

3.                  Nicolaas Jacobus Lelieveld, geb. Rotterdam 1870; volgt V.c.

4.                  Franciscus Johannes Lelieveld, geb. Rotterdam 1873; volgt V.d.

5.                  Johannes Lelieveld, geb. Rotterdam 13.12.1875, overl. Rotterdam 16.04.1876.

 


 

V.c. Nicolaas Jacobus Lelieveld, z.v. IV.b, geb. Rotterdam 02.09.1870, kantoorbediende (1922), handelsreiziger (1925), overl. Schiedam 17.11.1925|b|, tr. Rotterdam 27.03.1895 Johanna Henderika Beer, geb. Rotterdam 20.03.1870, overl. Rotterdam 30.03.1937|a|, begr. Rotterdam (Alg.Bpl. Crooswijk) 02.04.1937, d.v. Casper Beer en Johanna Henderika Bouwmeester.

Uit dit huwelijk:

1.                  levenloze zoon, Rotterdam 14.05.1895.

2.                  Cornelia Lelieveld, Corrie, geb. Rotterdam 11.03.1898, overl. Rotterdam 17.03.1954, crem. Driehuis-Westerveld, tr. Jan Jacob Daniel van IJzerlooij, overl. na 1954

3.                  Johanna Henderika Lelieveld, geb. Rotterdam 20.04.1899, winkelierster in chocolade (1922), woont San Francisco CA, USA (1953), overl. ’s-Gravenhage 15.05.1953, begr. ’s-Gravenhage (Oud Eik-en-Duinen), tr. ’s-Gravenhage 08.02.1922 Bernardus Johannes Maarleveld, geb. Rotterdam 23.11.1887, kok (1922), overl. na 1953, z.v. Pieter Maarleveld en Neeltje van Spronsen.
Uit dit huwelijk: Pieter, geb. ’s-Gravenhage 29.04.1923; Nicolaas Jacobus, geb. Hillegersberg 26.10.1924; Berhardus Johannes, geb. Rotterdam 18.09.1926; Johannes Hendrik, geb. Rotterdam 15.11.1930.
     BJM tr. 1e Schiedam 03.08.1916 Elizabeth Petronella van der Schouw, geb. Schiedam 22.09.1883, overl. Schiedam 27.08.1919, d.v. Simon van der Schouw en Elizabeth Petronella Tettelaar.

4.                  Nicolina Jacoba Lelieveld, geb. Rotterdam 14.11.1900, overl. na 1958, tr. Rotterdam 13.01.1926 Simon Tromp, geb. Broek in Waterland ca. 1896, overl. na 1958, z.v. Simon Tromp en Cornelia Swart.
Uit dit huwelijk kleinkind(eren).

5.                  Casper Lelieveld, geb. Rotterdam 23.12.1901, overl. Rotterdam 06.03.1913.

6.                  Nicolaas Jacobus Leliveld, geb. Rotterdam 16.06.1903, overl. Rotterdam 07.07.1918.

7.                  Jacob Samuel Lelieveld, geb. Rotterdam 17.08.1904; volgt VI.b.

8.                  Johannes Henderikus Lelieveld, geb. Rotterdam 02.03.1908, overl. Rotterdam 06.04.1909.

9.                  Quirinus Johannes Lelieveld, geb. Rotterdam 19.10.1909; volgt VI.c.

10.              Anna Elizabeth Lelieveld, geb. Rotterdam 27.03.1911, tr. Rotterdam 22.09.1937 Jelle van Dijk, geb. Haskerland 22.09.1912, z.v. Ids Johannes van Dijk en Margrietha Hendrika Knol.

11.              Jacoba Maria Lelieveld, geb. Rotterdam 09.07.1912.

12.              dochter Lelieveld, tr. voor 1958 Heniger.

 

Noten: |a| Het Vaderland 01.04.1937 (geen plaats genoemd); |b| ook overl.aktre Rotterdam 1925 fol.s060v.

 


 

VI.b. Jacob Samuel Lelieveld, z.v. V.c, geb. Rotterdam 17.08.1904, overl. Hillegersberg (Rotterdam) 07.11.1946, begr. Hillegersberg 12.11.1946, tr. Rotterdam 23.03.1932 Yzina Bastiana Elizabeth Machieltje Kraaijeveld, geb. Rotterdam 24.05.1909, overl. na 1946, d.v. Cornelis Kraaijeveld en Magdalena Guis.

Uit dit huwelijk:

1.                  dochter, geb. Rotterdam xx.03.1934|a|.

2.                  Hannie Lelieveld, geb. voor 1946.

3.                  Jetty Lelieveld, geb. voor 1946.

4.                  Jacob Samuel Lelieveld, geb. voor 1946.

 

Noten: |a| De banier 21.03.1934.

 


 

VI.c. Quirinus Johannes Lelieveld, z.v. V.c, geb. Rotterdam 19.10.1909, overl. Rotterdam 07.03.1958, begr. (Zuiderbpl.) 12.03.1958, tr. voor 1939 Yvonne Beatrix Dolores Engelchor, geb. 23.06.1915.
Uit dit huwelijk:

1.                  zoon Lelieveld, geb. Rotterdam xx.08.1939|b|.

 

Noten: |a| Het Vaderland 01.04.1937 (geen plaats genoemd); |b| De banier 08.08.1939.

 


 

V.d. Franciscus Johannes Lelieveld, z.v. IV.b, geb. Rotterdam 19.11.1873, overl. Rotterdam 02.01.1914, tr. Rotterdam 18.12.1901 Cornelia Agatha Elisabeth Hillegonda Driessen, geb. Rotterdam 01.06.1882, overl. Rotterdam 16.01.1959, d.v. Vries Driessen en Cornelia Agatha Bakker.

Uit dit huwelijk:

1.                  Cornelia Lelieveld, geb. Rotterdam 10.01.1903, overl. Rotterdam 02.11.1904.

2.                  Agatha Cornelia Lelieveld, geb. Rotterdam 03.03.1904, overl. na 1944, tr. voor 1944 Marinus van den Berg, geb. ’s-Gravenhage 14.01.1910, machine-bankwerker, overl. Duisburg 14.10.1944, begr. Düsseldorf-Oberblik (Nederlands ereveld, vak C, rij 7, nummer 5)|a|, z.v. Hendrik Jan van den Berg en Cornelia Stöppel.

3.                  Francisca Johanna Lelieveld, geb. Rotterdam 26.03.1907, tr. Rotterdam 15.11.1933 Andreas Johannes Kouwenhoven, geb. Rotterdam 01.01.1908, z.v. Andreas Johannes Kouwenhoven en Maria Theresia Lans.

 

Noten: |a| vermeld in het Slachtofferregister van de Oorlogsgravenstichting.

 


terug naar het overzicht Leliveld