Familie Leliveld/Lelieveld/Lelijveld (14)

 

 

Deze familie betreft de nazaten van Hendrik Leliveld en Cornelia Groenewegen te Nootdorp.

 

Hun relatie met de andere families Leliveld is nog in onderzoek.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, augustus 2006 (laatst herzien mei 2015)

 


 

I. Hendrik Leliveld, tr. Nootdorp 11.02.1759 Cornelia Groenewegen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Catharina Leliveld, ged. Nootdorp 29.06.1760.

2.                  Gertie Leliveld, ged. Nootdorp 13.08.1761.

3.                  Jacobus Leliveld, ged. Nootdorp 27.04.1764.

4.                  Leendert Leliveld, ged. Nootdorp 31.10.1765.

5.                  Margareta Leliveld, ged. Nootdorp 05.11.1766.

6.                  Jan Leliveld, geb. Nootdorp 1768; volgt II.

7.                  Jacob Leliveld, ged. Nootdorp 10.11.1771.

8.                  Leendert Leliveld, ged. Nootdorp 18.04.1774.

 


 

II.Jan Leliveld, z.v. I, ged. Nootdorp 05.06.1768, overl. Stompwijk 10.04.1840, tr. 1e voor 1798 Anna de Bruijn, Antje, geb. ca. 1763, overl. Stompwijk 13.11.1820, d.v. Dirk de Bruijn en Neeltje van der Spek; tr. 2e Veur 26.04.1822 Pleuntje van Niele, geb. Veur 29.09.1778, overl. Stompwijk 02.12.1836, d.v. Frans van Niele en Wilmpje van Tongeren.

Uit het huwelijk Leliveld-de Bruijn:

1.                  Cornelia Lelivelt, ged. Nootdorp 01.05.1798.

2.                  Theodorus Leliveld, geb. Nootdorp 1800; volgt III.a.

3.                  Henricus Lelivelt, ged. Nootdorp 27.03.1800 (tweeling).

4.                  Cornelia Lelivelt, ged. Nootdorp 11.11.1801.

5.                  Hendrik Leliveld, geb. Nootdorp 1805; volgt III.b.

Uit het huwelijk Leliveld-van Niele:

6.                  levenloze zoon, Stompwijk 29.09.1823|a|.

 

Noten: |a| Jan Lelijveld en Apolonia van Niel.

 


 

III.a.Theodorus Leliveld, Dirk, z.v. II, ged. Nootdorp 27.03.1800, overl. Stompwijk 05.09.1856, tr. 1e voor 1825 Sara Bakker, geb. ca. 1802, overl. Stompwijk 30.09.1835, d.v. Hendrik Bakker en Jannetje de Ritter; tr. 2e Stompwijk 04.05.1838 Jannetje Veldhoven, geb. Nootdorp ca. 1797, overl. na 1856, d.v. Frank Veldhoven en Marijtje Langerak.

†††† JV tr. 1e voor 1819 Pieter Kouwenhoven, geb. ca. 1791, overl. Stompwijk 19.04.1830, z.v. Hugo Kouwenhoven en Cornelia Noordermeer.

Uit het huwelijk Leliveld-Bakker:

1.                  Johannes Leliveld, geb. ca. 1825, overl. Stompwijk 05.05.1847.

2.                  Hendrik Leliveld, geb. ca. 1827, overl. Stompwijk 20.03.1847.

3.                  Leendert Gerardus Leliveld, geb. Nootdorp 04.08.1828, overl. Veenhuizen (Norg) 20.09.1899|a|, tr. Stompwijk 08.06.1860 Aaltje van Beek, geb. Stompwijk ca. 1812/1815, overl. Voorburg 31.01.1908, d.v. Jacobus van Beek en Soetje van der Meer.
†††† AvB tr. 1e Stompwijk 31.05.1839 Leendert Hijdra, geb. Nootdorp ca. 1802, overl. Stompwijk 30.07.1859|b|, z.v. Arend Hijdra en Cornelia Noordermeer.

4.                  Martinus Lelijveld, geb. Nootdorp ca. 1831; volgt IV.a.

5.                  Petrus Lelijveld, geb. Stompwijk 08.11.1832, overl. Delft 29.04.1881, tr. Delft 11.02.1880 Teuntje de Vos, geb. Dinteloord en Princenland ca. 1833, overl. Delft 06.06.1894, d.v. Helena de Vos.
†††† TdV tr. 2e Delft 15.03.1882 Dirk Wytman, geb. Delft 23.07.1855, overl. na 1894, z.v. Jacobus Wytman en Jannetje van der Beek.

6.                  Adrianus Leliveld, geb. Stompwijk 13.07.1835, overl. Nootdorp 27.08.1836.

 

Noten: |a| als wedr (?) Alida Verbeek; |b| e.v. Alida Verbeek.

 


 

IV.a. Martinus Lelijveld, z.v. III.a, geb. Nootdorp ca. 1831, overl. Delft 20.01.1861, tr. Stompwijk 05.06.1857 Beatrix Goeman, geb. Stompwijk 14.02.1836, overl. Rotterdam 12.04.1916, d.v. Antonie Goeman en Jacoba van Hagen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Sara Maria Lelieveld, geb. Delft 21.11.1858|b|, overl. Rotterdam 30.04.1928, tr. 1e Delft 23.04.1879 (echtsch. Arr.Rb. Rotterdam 20.12.1889, ingeschr. Delft) Hermanus Franciscus Marie Wiegman, geb. Delft 13.05.1857, kleermaker, z.v. Johannes Christianus Wiegman en Anna Maria Tulk; tr. 2e Rotterdam 08.03.1893|a| Petrus Kemp, geb. Rotterdam 16.08.1869, overl. Rotterdam 02.01.1915, z.v. Petrus Kemp en Adriana Erkens.
Uit het huwelijk Wiegman-Lelieveld: Johannes Jacobus Martinus, geb. Leiden 28.05.1880, overl. Rotterdam 25.02.1958; Maria Beatrix, geb. Delft 25.02.1884, overl. Delft 11.04.1884.
Uit het huwelijk Kemp-Lelieveld: Petrus Anton, geb. Rotterdam 28.09.1893, overl. Rotterdam 14.12.1895; Beatrix Adriana, geb. Rotterdam 11.06.1895, overl. na 1920; Adriana Petronella, geb. Rotterdam 08.12.1896, overl. na 1920; Henriette Engelina, geb. Rotterdam 18.09.1898, overl. na 1922;
Petrus Arnoldus, geb. Rotterdam 15.04.1900, overl. Velsen 23.11.1939.
†††† HFMW tr. 2e tussen 1889 en 1894 Bertha Elise Erneste Cramer, Elly; uit dit huwelijk: Anna, geb. Erfurt ca. 1894; Geertruida, geb. xx.12.1898, overl. Delft 18.06.1899.

2.                  Anthonius Franciscus Lelieveld, geb. Delft 14.10.1860, overl. Delft 20.07.1861.

 

Noten: |a| moeder bruid Adriana Goeman (huw.akte Rotterdam 1893 no.263); |b| moeder Adriana Goeman (geb.akte Delft 1858 no.643)..

 


 

III.b. Hendrik Leliveld, z.v. II, ged. Nootdorp 25.05.1805, arbeider (1837), arbeider te Veenhuizen (1865), overl. Delft 20.07.1866, tr. Stompwijk 05.11.1830 Cecilia Goeman, geb. Stompwijk ca. 1804, d.v. Gerrit Goeman en Beatrix van Boele.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johannes Lelijveld, geb. Stompwijk 06.03.1831, overl. Stompwijk 16.06.1831.

2.                  Gerardus Lelijveld, geb. Stompwijk 1832; volgt IV.b.

3.                  Johannes Lelijveld, geb. Stompwijk 1834; volgt IV.c.

4.                  Beatrix Lelijveld, geb. Stompwijk 13.10.1835, overl. Etten-Leur 04.0.1917, tr. Schipluiden 12.05.1868 Jan Dirk Holtkamp, geb. Wassenaar|a| ca. 1831/1834, overl. Delft 20.02.1893, z.v. Hermanus Holtkamp en Maria Aletta Ophuis.
Uit dit huwelijk: Johannis Wilhelmus, geb. Schipluiden 27.02.1869; Gerardus Hendricus, geb. Schipluiden 17.11.1870, overl. Delft 01.07.1961; Maria Alida, geb. Schipluiden 10.02.1872, overl. Delft 01.08.1936; Cecilia Wilhelmina, geb. Schipluiden 23.03.1873, overl. Delft 16.05.1934; Johannis, geb. Schipluiden 11.09.1874; Theodorus Adrianus, geb. Schipluiden 11.11.1876, overl. Schipluiden 29.12.1876; Adriana, geb. Schipluiden 24.05.1878, overl. Schipluiden 25.05.1878.

5.                  Johanna Leliveld, geb. Nootdorp 08.03.1837, overl. Loosduinen 09.05.1883, tr. Stompwijk 23.04.1875 Johannes Antonius Bol, geb. Rijswijk 23.10.1824, overl. Loosduinen 07.02.1919, z.v. Arie Bol en Jannetje van der Lem.
Uit dit huwelijk: Petrus Hendricus, geb. Loosduinen 09.02.1876; Anna Cecilia, geb. Loosduinen 11.07.1877; Theodora Maria, geb. Loosduinen 17.10.1878, overl. Loosduinen 01.04.1879; Fredericus Bartholomeus, geb. Loosduinen 27.12.1879, overl. Loosduinen 07.06.1880.
†††† JAB tr. 1e Voorburg 22.04.1853 Maria van der Ham, geb. Voorburg 21.04.1832, overl. Loosduinen 05.05.1874, d.v. Gerardus van der Ham en Petronella den Hollander; tr. 3e tussen 1883 en 1919 Cornelia Hukenzwager, overl. tussen 1883 en 1919.

 

Noten: |a| niet gevonden.

 


 

IV.b. Gerardus Lelijveld, Gerrit, z.v. III.b, geb. Stompwijk 20.03.1832, arbeider (1863,1865), overl. Delft 15.01.1915|b|, tr. Stompwijk 04.05.1861 Johanna den Elzen, Antje, geb. Pijnacker ca. 1829, overl. Delft 05.06.1896|a|, d.v. George den Elzen en Wilhelmina Delfgauwer.

Uit dit huwelijk:

1.                  Hendrik Lelijveld, geb. Nootdorp 1862; volgt V.a.

2.                  Johannes Lelyveld, geb. Nootdorp 18.11.1863.
= w.s. Joseph Lelieveld, geb. Nootdorp ca. 1863, overl. Delft 15.12.1878.

3.                  Jan Lelijveld, geb. Nootdorp 27.07.1865, overl. Delft 29.03.1867.

4.                  Wilhelmina Alida Lelieveld, geb. Delft 28.08.1868|c|, overl. Delft 03.04.1871|d|.

5.                  Cecilia Wilhelmina Lelieveld, geb. Delft 26.11.1871, overl. Poortugaal 22.05.1917|f|, tr. Delft 13.05.1891 Johannes Eckhart, geb. Delft 27.07.1869|e|, overl. Delft 24.04.1943, z.v. Johannes Eckhart en Trijntje Vlok.
Uit dit huwelijk: Catharina, geb. Delft 11.10.1892, overl. Rotterdam 08.11.1918.
†††† JE tr. 2e Delft 11.04.1919 Catharina Ouwerkerk, geb. Leiden ca. 1866, overl. Delft 12.12.1956, d.v. Nicolaas Ouwerkerk en Catharina van Zijl.

 

Noten: |a| vader Joris Johannes den Elze, moeder Wilhelmina Delfgaauw (overl.akte Delft 1896 no.301); |b| e.v. Johanna de Elzer; |c| moeder den Ouden (geb.akte Delft 1868 no.554); |d| moeder van der Elzen (overl.akte Delft 1871 no.309); |e| geboren als zoon van Trijntje Vlok, gewettigd bij huwelijk Delft 31.08.1870; |f| overl.akte Rotterdam 1918.

 


 

V.a. Hendrik Lelijveld, z.v. IV.b, geb. Nootdorp 18.03.1862, overl. Delft 08.03.1940, tr. 1e Vrijenban 04.05.1887 Anthonia van Wel, geb. Rhoon ca. 1857, overl. Delft 25.05.1918, d.v. Elizabeth van Wel; tr. 2e Delft 23.04.1919 Alida Margaretha van Velzen, geb. Delft 17.08.1865, overl. Delft 26.03.1932, d.v. Anthonis van Velzen en Johanna Catharina Simons.

Uit het huwelijk Lelyveld-van Wel:

1.                  Gerardus Johannes Lelijveld, geb. Vrijenban 11.03.1889, overl. Vrijenban 24.03.1889.

2.                  Elisabeth Catharina Maria Lelieveld, geb. Vrijenban 18.05.1891, overl. Delft 19.08.1958, tr. Delft 25.06.1913 Laurens Nicolaas van der Knaap, geb. Delft 29.09.1888, overl. Westkapelle 16.11.1914|a|, z.v. Johannes Georgius van der Knaap en Apolonia Steijger.

3.                  Gerardus Petrus Paulus Lelieveld, geb. Vrijenban 29.06.1892.

 

Noten: |a| overl.akte Den Helder 14.05.1915 no.131.

 


 

IV.c. Johannes Lelijveld, z.v. III.b, geb. Stompwijk 18.02.1834, blekersknecht (1865), overl. Delft 14.03.1892, tr. Delft 26.04.1865 Philippina Wilhelmina Kluit, geb. Delft 01.04.1839, overl. Delft 09.01.1896, d.v. Jacobus Kluit, arbeider, en Cornelia Francina van der Hoeven.

Kind van Philippina:

1.                  Jacobus Kluit, geb. Delft 12.02.1861, overl. Delft 17.03.1861.

2.                  Cornelis Jacobus Kluit, geb. Delft 17.08.1863, overl. Delft 09.10.1863.

Uit dit huwelijk:

3.                  Hendrikus Lelijveld, geb. Delft 24.01.1866, overl. Delft 14.04.1866.

4.                  Jacobus Lelijveld, geb. Delft 17.01.1867|d|, overl. Delft 22.03.1867|e|.

5.                  Dirk Lelieveld, geb. Delft 08.10.1868|a|, overl. Delft 23.06.1871.

6.                  Cornelia Cecilia Lelieveld, geb. Delft 03.04.1872, overl. Delft 24.03.1923, tr. Delft 14.12.1892 Alexander Jacobus Stolk, geb. Delft 11.01.1869|b|, overl. ís-Gravenhage 04.04.1959, z.v. Arie Alexander Stolk en Arentje Elfrink.
Voorkind (gewettigd bij huwelijk):

a.         Arie Alexander Lelieveld, later Stolk, geb. Delft (in het huis aan het Klooster wijk twee nommer zeven) 07.07.1889, overl. Delft 03.04.1959.

7.                  Hendrica Jacoba Lelijveld, geb. Delft 16.05.1874, overl. Delft 07.02.1946, tr. Delft 03.01.1896 Dirk Stolk, geb. Delft 02.01.1877, werkman, overl. Delft 02.09.1965, z.v. Arie Alexander Stolk en Arentje Elfrink.
Voorkind (gewettigd bij huwelijk):

a.         Johannes Wilhelmus Lelyveld, later Stolk, geb. Delft 26.03.1894.

Uit dit huwelijk: Philippina Wilhelmina, geb. Delft 31.03.1896; Arie Alexander, geb. Delft 10.07.1898, overl. Delft 01.11.1898; Hendrica Cornelia, geb. Delft 07.11.1899; Arendje, geb. Delft 01.05.1902, overl. Delft 08.08.1950; Dirk, geb. Delft 25.07.1904; Cornelia Cecilia, geb. Delft 17.11.1906; Alexander Jacobus, geb. Delft 14.01.1909; Johanna Maria, geb. Delft 10.02.1912; Jacoba Maria, geb. Delft 19.01.1914; Sara Louisa, geb. Delft 28.08.1916, overl. Delft 07.06.1918.

8.                  Jacobus Lelijveld, geb. Delft 17.07.1877, overl. Delft 17.12.1880.

 

Noten: |a| moeder Wilhelmina Philippina (geb.akte Delft 1868 no.658); |b| eerst Elfrink, erkend bij huwelijk ouders Delft 04.09.1872 (geb.akte Delft 1869 no.27); |d||e| moeder Huiberdina Philippina de Kluit (Digitale Stamboom Delft).

 


terug naar het overzicht Leliveld