Familie Lelijveld (17)

 

Deze familie betreft de nazaten van Geertruij Lelieveld uit ís-Gravenhage.

 

Hun relatie met de andere families Leliveld is nog in onderzoek.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, juni 2006 (laatst herzien februari 2019)

 


 

0. Kors Lelieveld, Christiaan|a|, overl. voor 1824, tr. voor 1789 Cornelia Elisabeth Martijn/Martin, overl. voor 1824.

Uit dit huwelijk:

1.      Anna Catharina Leliveld, ged. Voorburg 14.02.1789.

2.      Joannes Leliveld, ged. Voorburg 29.08.1790.

3.      Johanna Leliveld, geb. ís-Gravenhage ca. 1794, werkster, overl. ís-Gravenhage 20.05.1834|b|; ongehuwd.

4.      Gertrude Lelieveld, Geertruida, geb. ís-Gravenhage ca. 1794, overl. ís-Hertogenbosch 16.01.1860|c|, tr. ís-Gravenhage 14.07.1824 Willem Frederik Heck, geb. ís-Gravenhage ca. 1799, behanger (1824,1826), overl. na 1830, z.v. Joannes Heck en Ida Wilhelmina van Baalen.
Uit dit huwelijk: Willem Fredrik, geb. ís-Gravenhage 24.05.1826, overl. Rotterdam 16.06.1877; Anna Wilhelmina, geb. ís-Gravenhage 15.07.1830, overl. Rotterdam 27.10.1902.

 

Noten: |a| dochter Gertrude verklaart bij huwelijk dat deze naam abusievelijk voorkomt in akten (huw.akte ís-Gravenhage 1824 no.250); |b| overl.akte ís-Gravenhage 1834 no.542 {oud 40 jaar, vader Christiaan, moeder Martijn}; |c| Geertrui (overl.akte ís-Hertogenbosch 1860 no.39).

 


 

I. Geertruij Lelijveld, geb. ca. 1794, Ďsans professioní (1813).

Kind:

1.                  George Lelijveld, geb. ís-Gravenhage 1813; volgt II.

 


 

II.George Lelijveld, z.v. I, geb. ís-Gravenhage 09.10.1813|a|, tr. 1e ís-Hertogenbosch 15.02.1840 Adriana van der Leest, geb. ís-Hertogenbosch 07.03.1818, overl. ís-Hertogenbosch 29.01.1843, d.v. Maria van der Leest; tr. 2e ís-Hertogenbosch 04.05.1844 Hendrika van Rossum, geb. Alem 26.02.1816, overl. ís-Hertogenbosch 15.04.1851, d.v. Antonij van Rossum en Catharina van Thiel; tr. 3e ís-Hertogenbosch 11.11.1854 Wilhelmina Heiligers, geb. Wansum 08.06.1807, d.v. Henricus Heiligers en Johanna van Lier.

†††† WH tr. 1e ís-Hertogenbosch 06.11.1847 Godefridus van de Ven, geb. Boxtel 15.08.1809, z.v. Franciscus van de Ven en Anna Maria Koppen.

Uit het huwelijk Lelijveld-van der Leest:

1.                  Johannes Cornelis Lelyveld, geb. ís-Hertogenbosch 29.10.1841 (akte), Eerwaarde Broeder Carolus, RON, overl. Maastricht 12.02.1915.

2.                  Adriana Johanna Lelijveld, overl. ís-Hertogenbosch 29.06.1842.

3.                  Adriana Lelijveld, geb. voor 29.01.1843, overl. ís-Hertogenbosch 17.09.1843.

Uit het huwelijk Lelijveld-van Rossum:

4.                  Gertrudis Lelijveld, geb. ís-Hertogenbosch 31.05.1846, overl. na 1879, tr. ís-Hertogenbosch 31.05.1875 Joannes Huijboom, geb. Maastricht 17.06.1842, overl. ís-Hertogenbosch 19.03.1899, z.v. Mathijs Joannes Huijboom en Sophia Wilhelmina Nijs.
Uit dit huwelijk: Georgius Henricus Josephus, geb. ís-Hertogenbosch 07.04.1879, overl. ís-Hertogenbosch 13.02.1940; Sophia Wilhelmina Maria, overl. ís-Hertogenbosch 13.01.1942.

5.                  levenloos kind, ís-Hertogenbosch 15.12.1847.

6.                  Wilhelmus Fredericus Lelijveld, geb. ís-Hertogenbosch 1849; volgt III.a.

7.                  Antonius Lelijveld, geb. ís-Hertogenbosch 1850; volgt III.b.

 

Noten: |a| Ďfils naturelí.

 


 

III.a.Wilhelmus Fredericus Lelijveld, z.v. II, geb. ís-Hertogenbosch 16.02.1849, overl. na 1914, tr. ís-Hertogenbosch 05.08.1884 Johanna Jacoba Bettonville, geb. ís-Hertogenbosch 14.03.1850, overl. voor 1914, d.v. Wilhelmus Antonius Bettonville en Maria Petronella Offermans.

Uit dit huwelijk:

1.                  Wilhelmus George Maria Lelijveld, Willem, geb. ís-Hertogenbosch 13.05.1885, overl. ís-Hertogenbosch 21.02.1914.

2.                  Joannes Josephus Maria Lelijveld, geb. ís-Hertogenbosch 1887; volgt IV.a.

 


 

IV.a. Joannes Josephus Maria Lelijveld, z.v. III.a, geb. ís-Hertogenbosch 12.04.1887 (akte), overl. ís-Hertogenbosch 17.05.1963, tr. ís-Hertogenbosch 14.04.1913 Maria Ardina van Rosmalen, geb. ís-Hertogenbosch 18.02.1883, overl. ís-Hertogenbosch 05.04.1963, d.v. Johannes van Rosmalen (1845-1932) en Adriana Hurks (1850-1919).

Uit dit huwelijk:

1.                  Wilhelmus Johannes Adriana Lelijveld, geb. ís-Hertogenbosch 1914; volgt V.a.

2.                  Johannes Pius Leonardus Lelijveld, geb. ís-Hertogenbosch 1916; volgt V.b.

3.                  Maria Clasina Josepha Lelijveld, overl. ís-Hertogenbosch 27.02.1926.

4.                  A. Lelijveld.

5.                  dochter J. Lelijveld, tr. voor 1963 E. Schadek.
Uit dit huwelijk kind.

6.                  Henry Lelijveld, tr. ís-Hertogenbosch (St. Pieter) 08.05.1947 Reiki Blom.
Uit dit huwelijk kind.

7.                  dochter G. Lelijveld, tr. voor 1952 G. Cornelis.
Uit dit huwelijk: Franciscus Adrianus Ardina Maria, geb. 22.05.1952.

8.                  dochter A. Lelijveld, tr. voor 1963 E. Smit.
Uit dit huwelijk kinderen.

9.                  M. Lelijveld.

10.              Arnoldus Johannes Maria Lelijveld, tr. voor 1963 Johanna Wilhelmina Antonisse, An, geb. ís-Hertogenbosch 18.02.1931, overl. ís-Hertogenbosch 10.01.1992, begr. Orthen 14.01.1992.
Uit dit huwelijk kinderen.

 


 

V.a. Wilhelmus Johannes Adriana Lelijveld, Willem, z.v. IV.a, geb. ís-Hertogenbosch 17.07.1914, overl. ís-Hertogenbosch 31.03.1984, crem. Heeze 05.04.1984, tr. ís-Hertogenbosch 15.05.1941 Cornelia Mathilda van Alphen, geb. ís-Hertogenbosch ca. 1911, d.v. Arnoldus van Alphen en Adriana Merkx.

Uit dit huwelijk:

1.                  Jeannie Lelijveld.

2.                  Jan Lelijveld.

3.                  Marijke Lelijveld.

4.                  Wilma Lelijveld, tr. Peter Heijmans.

 


 

V.b. Johannes Pius Leonardus Lelijveld, Jan, z.v. IV.a, geb. ís-Hertogenbosch 12.07.1916, overl. ís-Hertogenbosch 18.04.2003, tr. voor 1947 Jopie Swagemakers, geb. Heusden 02.11.1913, overl. ís-Hertogenbosch 12.01.2011.

Uit dit huwelijk:

1.                  Arnoldus Joannes Maria Lelyveld, geb. ís-Hertogenbosch 04.06.1947.

 


 

III.b. Antonius Lelijveld, z.v. II, geb. ís-Hertogenbosch 28.08.1850, timmerman, overl. tussen 1911 en 1931, tr. 1e ís-Hertogenbosch 13.04.1874 Johanna Catharina Foorth, geb. ís-Hertogenbosch 16.06.1850, overl. Hilversum 22.09.1883, d.v. Peter Franz Foorth en Jacoba van den Broek; tr. 2e Hilversum 14.06.1884 Anna Maria Donkers, geb. ís-Hertogenbosch ca. 1854, dienstbode (1884), overl. na 1911, d.v. Hendrikus Donkers en Anna van der Donk.

Uit het huwelijk Lelijveld-Foorth:

1.                  Gregorius Franciscus Jacobus Lelyveld, geb. ís-Hertogenbosch 28.01.1875; volgt IV.b.

2.                  Philomena Francisca Jacoba Lelijveld, geb. ís-Hertogenbosch 09.04.1876, overl. na 1931, tr. Amsterdam 12.05.1899 Arie de Bood, geb. Amsterdam 25.10.1872, machinist (1899), bankwerker (1902), z.v. Dirk de Bood en Maria Margaretha Harms.
Uit dit huwelijk: Dirk, geb. Amsterdam ca. 1900, overl. na 1932; Anna Cathrina, geb. Amsterdam ca. 1902, overl. na 1930; Antonius Johannes, geb. Amsterdam ca. 1907, overl. na 1931.

3.                  Geertruida Johanna Jacoba Lelijveld, geb. Rotterdam 23.11.1877, tr. Amsterdam 31.10.1900 Cornelis Wessels, geb. Amsterdam 14.06.1877, werkman (1900), koopman (1903,1910), z.v. Johannes Wilhelmus Wessels en Christina Alblas.
Uit dit huwelijk: Bernardus Constantinius, geb. Amsterdam ca. 1903, overl. na 1926; Johanna Maria, geb. Amsterdam ca. 1905, overl. na 1931; Christina Johanna, geb. Amsterdam ca. 1910, overl. na 1931.

4.                  Jacoba Anna Antonia Lelijveld, geb. Rotterdam 04.01.1880.

5.                  Philomena Maria Felix Lelijveld, geb. ís-Hertogenbosch 07.07.1881, tr. Amsterdam 29.06.1910 Koenraad Wolffers, geb. Amsterdam 26.02.1881, koopman, z.v. Koenraad Wolffers en Susanna Hendrika Kruijt.

6.                  Jacoba Maria Lelijveld, geb. Hilversum 13.09.1883, overl. Amsterdam 16.08.1884.

Uit het huwelijk Lelijveld-Donkers:

7.                  Antonius Hendrikus Johannes Lelijveld, geb. Amsterdam 17.04.1885.

8.                  Anna Maria Lelijveld, geb. Amsterdam 15.07.1886, tr. ís-Gravenhage 04.01.1911 Barend Croes, geb. Tricht (Buurmalsen) 13.07.1887, hofmeester, z.v. Barend Croes, arbeider, en Anna Catharina Keij.

9.                  Wilhelmus Lelijveld, geb. Amsterdam 29.11.1887, overl. Amsterdam 08.12.1887 (akte).

10.              Andrea Eugenie Olieva Lelijveld, geb. Amsterdam 22.07.1889, overl. Amsterdam 31.12.1890 (akte).

11.              Carel Hendrik Jan Lelijveld, geb. Amsterdam 17.08.1897, veemarbeider, tr. Amsterdam 07.07.1921 Margaretha Hendrika Colee, geb. ís- Gravenhage 13.05.1896, d.v. Hendrikus Johannes Colee en Hendrika Margrietha Lobel.

 


 

IV.b. Gregorius Franciscus Jacobus Lelyveld, z.v. III.b, geb. ís-Hertogenbosch 28.01.1875, reiziger (1903), stoker (1906,1909), machinist (1915, 1931), tr. 1e Amsterdam 16.12.1903 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 26.09.1924, ingeschr. Amsterdam 28.11.1924) Theodora Christina Schuurmans, geb. Amsterdam 15.10.1883, d.v. Theodorus Schuurmans en Jaantje Bakker; tr. 2e Amsterdam 23.04.1931 Josephine Hausmann, geb. Krefeld ca. 1883, d.v. Heinrich Hausmann en Maria Gatzen.

†††† JH tr. 1e voor 1931 Anton Nussbaum, overl. voor 1931.

Uit het huwelijk Lelyveld-Schuurmans:

1.                  Gregorius Franciscus Jacobus Lelyveld, geb. Amsterdam 05.06.1905; volgt V.c.

2.                  levenloos kind, Amsterdam 07.08.1906 (reg.10.fol.55v).

3.                  Theodorus Lelyveld, geb. Amsterdam 20.12.1907; volgt V.d.

4.                  levenloos kind, Amsterdam 18.09.1909 (reg.11 fol.8v).

5.                  Carel Hendrik Jan Lelyveld, Charles, geb. Amsterdam 13.02.1915; volgt V.e.

 


 

V.c. Gregorius Franciscus Jacobus Lelyveld, z.v. IV.b, geb. Amsterdam 05.06.1905, controleur bij een stoomvaartsmaatschappij (1930), reiziger (1931), bediende (1943), tr. Amsterdam 09.04.1930 Louwke Huizing, geb. Groningen 13.09.1904, d.v. Jan Huizing en Martje Steenstra. [Amsterdam; Hoeverkade 8a, Alkmaar (1931)|a|]

Uit dit huwelijk o.a.:

1.                  Martha Lelyveld, geb. Amsterdam ca. 1933, overl. Groningen 01.09.1943, begr. Groningen (N.Bpl.).

 

Noten: |a| Alkmaarsche Courant 04.08.1931.

 


 

V.d. Theodorus Lelyveld, z.v. IV.b, geb. Amsterdam 20.12.1907, vuurstoker, overl. 02.06.1972, begr. Amsterdam (De Nieuwe Ooster) 06.06.1972, tr. Amsterdam 14.05.1930 Aagje Onderwater, geb. Zaandam 03.11.1904, overl. 20.01.1985, begr. Amsterdam (De Nieuwe Ooster) 25.01.1985, d.v. Dirk Onderwater en Aafje Karten.

Uit dit huwelijk:

1.                  Dick Lelyveld, geb. 11.01.1937, overl. 25.08.2004, begr. Amsterdam (De Nieuwe Ooster).

 


 

V.e. Carel Hendrik Jan Lelyveld, Charles, geb. Amsterdam 13.02.1915, overl. Amsterdam 19.12.1976, begr. Amsterdam (De Nieuwe Ooster) 23.12.1976, tr. Dora Graeff.

Uit dit huwelijk (klein)kinderen.

 


terug naar het overzicht Leliveld