Fragmenten Leliveld (19)

 

 

Enkele fragmenten over ongehuwde moeders, wier ouders ik niet ken.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven en per e-mail aan: hjmwijersAThotmail.com.

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, juni 2006 (laatst herzien februari 2017)

 


top

Fragment (1)

 

I. Betje Lelijveld, geb. ca. 1783, naaister (1820).

Kind:

1.                  Abraham Lelijveld, geb. ’s-Gravenhage 23.11.1820|a|.

 

Noten: |a| geb.akte ’s-Gravenhage 1820 no.1467.

 


top

Fragment (5)

 

I. Theodora Lelieveld, zonder beroep (1850).

Kind:

1.                  Geertruida Lelieveld, geb. Loosduinen 09.03.1850|a|, overl. Loosduinen 19.09.1881.

 

Noten: |a| aangifte door Anna Wolters, vroedvrouw (geb.akte Loosduinen 1850 no.8).

 


top

Fragment (6)

 

I.  Catharina Elizabeth van Lelievelt.

Kind:

1.                  Johannes Adrianus van Lelievelt, geb. Rotterdam 03.11.1850, overl. Rotterdam 23.11.1850.

2.                  levenloze dochter, Rotterdam 10.03.1852|a|.

 

Noten: |a| van Leliveld.

 


top

Fragment (9)

 

I.  Trijntje Lelijveld, boerenmeid in dienst bij Cornelis de Kruijff, bouwman te Kamerik-Mijzijde (1824)|b|.

Kind:

1.                  dochter Lelijveld, geb. xx.05.1824|a|, overl. Kamerik-Mijzijde 30.05.1824.

 

Noten: |a| ‘zijnde het kind oud ruim drie weken, en alsnog zonder naam’ (overl.akte Kamerik-Mijzijde 1824 no.4); |b| overl.akte Kamerik-Mijzijde 1824 no.4.

 


top

Fragment (10)

 

I.  Clara Lelieveld, zonder beroep (1846).

Kinderen:

1.                  Johannes Lelieveld, geb. Loosduinen 09.05.1846|a|, overl. Loosduinen 26.08.1846.

2.                  Klazina Lelieveld, geb. Loosduinen 29.04.1847, overl. Loosduinen 28.07.1847.

3.                  Johannes Lelieveld, geb. Loosduinen 19.02.1851, overl. Loosduinen 19.03.1851.

 

Noten: |a| aangifte door Jannetje Josina Boer, vroedvrouw (geb.akte Loosduinen 1846 no.29).

 


top

Fragment (11)

 

I. Johanna Catrina Leliveld, naaister (1819).

Kind:

1.                  Johanna Catrina Leliveld, geb. ’s-Gravenhage 09.05.1819|a|.

 

Noten: |a| ‘onegte dogter’.

 


top

Fragment (12)

 

I. Anna Catharina Lelieveld, dienstbode (1830).

Kind:

1.                  Pieternella Lelieveld, geb. ’s-Gravenhage 31.01.1830|a|, overl. ’s-Gravenhage 02.05.1830.

 

Noten: |a| aangegeven door “Anna Lelieveld, geboren van Drunick, oud 55 jaren, oudtante van ’t kind, die bij de geboorte tegenwoordig is geweest”.

 


top

Fragment (15)

 

I. Aagje Lelieveld, naaister (1841), overl. voor 1921, ongehuwd (1841).

Kind:

1.                  Cornelia Lelieveld, geb. Aarlanderveen 26.12.1841|b|, overl. Alphen aan den Rijn 08.02.1921, tr. Aarlanderveen 09.12.1870 Jan Cornelis Koolmoes, geb. Zevenhoven 17.07.1846, arbeider, dagloner, overl. voor 1921.
Kinderen van Cornelia (gewettigd bij huwelijk):

a.                   Aafje Lelieveld, later Koolmoes, geb. Aarlanderveen 03.11.1867.

b.                   Johannes Frederik Leliveld, later Koolmoes, geb. Aarlanderveen 29.03.1870, overl. Leiden 15.11.1942|a|.

Uit dit huwelijk: Antje, geb. Aarlanderveen 28.07.1873; Willem, geb. Aarlanderveen 18.03.1876; Willem, geb. Aarlanderveen 11.10.1878; Fransje, geb. Aarlanderveen 17.11.1879; Willem, geb. Aarlanderveen 31.12.1887.

 

Noten: |a| overl.akte Alphen aan den Rijn 1942 no.202; |b| aangifte door Johanna van Asperen, vroedvrouw (geb.akte Aarlanderveen 1841 no.104).

 


top

Fragment (16)

 

I. Cornelia Lelijveld.

Kind:

1.                  Petronella Lelijveld, geb. Aarlanderveen 16.12.1820|a|.

 

Noten: |a| aangifte door Antje Rieseman, vroedvrouw. 

 


top

Fragment (17)

 

I. Truitje Lelieveld, dienstbode (1890).

Kind:

1.                  levenloze dochter, ’s-Gravenhage 15.01.1890.

 


top

Fragment (18)

 

I. Mensje Cornelisse Lelijveld.

Kinderen:

1.                  Jannigje, ged. Zevenhoven 03.03.1765|a|.

2.                  Marrigje, ged. Zevenhoven 31.05.1769|b|.

3.                  Annigje, ged. Zevenhoven 31.05.1769 (tweeling).

 

Noten: |a| kind van Jan v.d. Neut; |b| kind van Harmen ….

 

 


top

Fragment (22a)

 

I. Dirkje Lelieveld.

Kind:

1.                  Willem Lelieveld, ged. Uithoorn 15.07.1793|a|.

Noten: |a| get. Jan Lelieveld.

 

= = =

 

I. Dirkje Lelieveld, tr. voor 1789 Jan Bruiné.

Uit dit huwelijk: Matje, ged. Uithoorn (rk) 16.02.1789, overl. Mijdrecht 12.09.1849|a|.

Noten: |a| Bruinen.

 


top

Fragment (22b)

 

I. Dirkje Leliveld, boerenmeid (1842), zonder beroep (1844).

Kind:

1.                  Dirkje Lelieveld, geb. Waarder 23.03.1842|b|, winkelierster, overl. Rotterdam 15.11.1876, tr. Bodegraven 21.11.1867 Eduard Eliza François van Nikkelen Kuijper, geb. Kantens 19.06.1831, overl. tussen 1870 en 1876, z.v. Gerard Jean Eduard Nikkelen Kuiper (ca.1791-1863) en Jantje Frans Lameris (ca.1804-1849).
DL woont Purmerend (tot 04.09.1874), Aarlanderveen (tot 28.04.1875), Gouda (tot 20.08.1875), Rotterdam.
Uit dit huwelijk: Jannetje Barendina, geb. Bodegraven 13.04.1868, overl. Bodegraven 01.06.1868; Arend Cornelis, geb. Bodegraven 14.05.1869, overl. na 1894; Eduard Eliza François, geb. Purmerend 09.09.1871.
     EEFvNK tr. 1e Middelharnis 28.02.1856 Trijntje van der Veer, geb. Middelharnis ca. 1831, overl. Bodegraven 31.01.1866, d.v. Aren van der Veer en Jannetje Westdijk.

2.                  Willem Leliveld, geb. Linschoten 25.11.1844|c|, overl. Linschoten 25.04.1845|a|.

 

Noten: |a| ook overl.akte Noord-Waddinxveen 1845 no.16; |b| aangifte door Jan Wannee, heel- en vroedmeester te Bodegraven (geb.akte Waarder 1842 no.6); |c| aangifte door Hendrik Buyizert, heel- en vroedmeester (geb.akte Linschoten 1844 no.42).

 


top

Fragment (22c)

 

I.  Dirkje Lelieveld.

Kind:

1.                  Hendrik Lelieveld, geb. Rotterdam 13.06.1876, overl. Rotterdam 01.07.1876.

 


top

Fragment (24)

 

I. Neeltje Lelijveld, ‘gealimenteerde van de Roomsch-Catholieque gemeente alhier’ (1819)|b|.

Kind:

1.                  Pieter Lelijveld, geb. Woubrugge 17.12.1819|a|, overl. Woubrugge 01.01.1820.

 

Noten: |a| aangifte door Pieter Kelderman, ‘br...vader in ’t wees- en armhuis alhier’(geb.akte Woubrugge 1819); |b| geb.akte Woubrugge 1819.

 


top

Fragment (26)

 

I. Neeltje Lelijveld, zonder beroep (1829), ongehuwd (1829).

Kind:

1.                  Maria Lelijveld, geb. Rijnsaterwoude 20.10.1829|a|, overl. Rijnsaterwoude 30.11.1829.

2.                  Willem Lelijveld, geb. Rijnsaterwoude 20.10.1829|b|, overl. Rijnsaterwoude 23.11.1829.

 

Noten: |a| aangifte door Gerbrand Swart, vroedmeester (geb.akte Rijnsaterwoude 1829 no.19); |b| akte no.20.

 


top

Fragment (27)

 

I. Johanna Lelijveld, geb. ca. 1805, dienstmaagd (1832).

Kind:

1.                  Janna Lelijveld, geb. Noord-Waddinxveen 21.03.1832|a|, overl. Rijnsaterwoude 21.01.1871, tr. Rijnsaterwoude 07.03.1867 Hermanus van der Boon, geb. Rijnsaterwoude 22.12.1819, overl. Rijnsaterwoude 03.12.1890, z.v. Jan van der Boon en Grietje Meurs.
Uit dit huwelijk: Johanna Heiltje, geb. Rijnsaterwoude 15.02.1868, overl. Hilversum 04.12.1932; levenloze zoon, Rijnsaterwoude 08.05.1869.
     HvdB tr. 1e Leimuiden 12.02.1854 Hijltje Sepers, geb. Leimuiden 29.07.1821, overl. Rijnsaterwoude 12.04.1865, d.v. Matthijs Sepers en Teuntje de Rijk; tr. 3e Rijnsaterwoude 18.02.1872 Jannetje Slingerland, geb. Nieuwkoop ca. 1833, overl. Woubrugge 10.02.1917, d.v. Dirk Slingerland en Dirkje Otte.
     JS tr. 1e Woubrugge 16.05.1867 Gerrit Roos, geb. Woubrugge ca. 1840, overl. Woubrugge 22.04.1871, z.v. Cornelis Roos en Willemina Burggraaf.

 

Noten: |a| aangifte door Wilhelmina Petronella Walsteen, vroedvrouw (geb.akte Noord-Waddinxveen 1832 no.4).

 


top

Fragment (28)

 

I. Neeltje Lelieveld, werkster (1831).

Kind:

1.                  Maartje Lelieveld, geb. Woubrugge xx.01.1838, overl. Alphen 16.08.1831.

 

Noten: |a| niet gevonden Woubrugge 1837-1838.

 


top

Fragment (29)

 

I. Lijsje Lelieveld.

Kind:

1.                  Wilmpje Lelieveld, geb. {niet gevonden in Waarder en Woerden} xx.07.1814, overl. Woerden 24.09.1814.

 

Opm: Mogelijk is dit Elisabet Lelieveld, ged. Waarder 20.03.1791, tr. Woerden 27.08.1818 Aart van den Ent.

 


top

Fragment (30)

 

I. Anna Lelieveld.

Kind:

1.                  Jan Lelieveld, geb. ca. 1773; volgt II.

 

II. Jan Lelieveld, z.v. I, geb. ca. 1773, overl. Woerden 22.11.1843, tr. voor 1820 Steintje van Oosterom, geb. ca. 1783, overl. Woerden 24.10.1841, d.v. Dirk van Oosterom en Neeltje den Bruinen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Annetje Lelieveld, geb. Woerden ca. 1820, overl. Woerden 10.12.1885, tr. Woerden 20.05.1843 Dirk de Jongste, geb. Linschoten ca. 1816, overl. Woerden 22.04.1851, z.v. Mees de Jongste en Lijntje Boele.
Uit dit huwelijk: Lijntje, geb. Woerden 25.03.1844, overl. Kamerik 28.06.1924; Jan, geb. Woerden 25.05.1845, overl. Woerden 26.08.1855; Stijntje, geb. Woerden 02.08.1846, overl. Woerden 31.03.1908; Dirkje, geb. Woerden 30.12.1848, overl. Woerden 04.10.1926.

 


top

Fragment (31)

 

I. Cornelia Lelieveld, geb. ca. 1792, zonder beroep (1822).

Kind:

1.                  Dirkje Lelieveld, geb. Waarder 04.01.1822, overl. Zegwaart 14.01.1909, tr. voor 1853 Matthijs Sepers, geb. Koudekerk 27.05.1819, bouwman, overl. Hazerswoude 01.09.1887, z.v. Dirk Sepers en Neeltje van Diemen.
DL en MS wonen Schipluiden (tot 01.05.1841), Hazerswoude (tot 15.12.1858), Leiden.
Uit dit huwelijk: Cornelia, geb. Hazerswoude 30.04.1853, overl. Hazerswoude 21.06.1929; Adrianus Johannes, geb. Hazerswoude 26.05.1856, overl. Hazerswoude 22.04.1919; Matthijs, geb. Hazerswoude 15.09.1857, overl. Hazerswoude 18.08.1882; Jacobus, geb. Leiden 28.09.1860, overl. Hazerswoude 28.04.1912; Willem, geb. Hazerswoude 15.05.1865, overl. Hazerswoude 16.10.1867.

 


top

Fragment (33)

 

I. Maria Leliveld, overl. voor 1857|h|.

Kinderen:

1.                  Albertus Lelijveld, geb. Ter Aar 14.06.1817.

2.                  Johanna Lelijveld, geb. Ter Aar 18.12.1825, naaister, overl. na 1888, tr. Ter Aar en Vrijhoeven 13.02.1857 Johannes Wallenstijn, Jan, geb. Ter Aar 20.03.1832, boerenknecht (1857), werkman, overl. voor 1888, z.v. Otto van Wallenstijn en Anthonia Rijnsoever.
Uit dit huwelijk: Anthonius, geb. Ter Aar 15.08.1857|f|; Marinus, geb. Ter Aar 09.11.1858|e|, overl. ’s-Gravenhage 01.03.1914|g|; Maria, geb. Ter Aar 26.10.1860|d|, overl. Alkemade 20.05.1924; Hendricus Otto, geb. Ter Aar 26.11.1862|c|, overl. Baarle-Nassau 23.01.1943; Cornelia, geb. Ter Aar 04.11.1864|b|, overl. Stompwijk 01.08.1919; Johannes, geb. Ter Aar 26.09.1870|a|.

 

Noten: |abcd| vader Wallensteijn, moeder Lelivelt; |e| vader Wallesteijn, moeder Lelijveld; |f| vader Wallenstijn, moeder Leliveld; |g| Wallesteijn (overl.akte Loosduinen 1914 no.39); |h| huw.akte Ter Aar 1857 no.5.

 


top

Fragment (34)

 

Neeltje Leliveld, geb. ca. 1790, werkster (apr1826), dienstmaagd (sep1826).

Kind:

1.                  Adriana Lelieveld, Jaantje, geb. Zevenhoven 14.04.1826|b|, overl. Nieuwkoop 11.09.1826|a|.

 

Noten: |a| overleden ten huize van de eerste comparant, Jan Bos, arbeider, oud 42 jr (overl.akte Nieuwkoop 1826 no.35); |b| aangifte door Frans van Hulst, veldwachter, oud 33 jr (geb.akte Zevenhoven 1826 no.13).

 


top

Fragment (35)

 

I. Elske Lelieveld, ongehuwd (1891).

Kind:

1.                  Elske Lelieveld, geb. Nieuwer-Amstel xx.01.1891, overl. Nieuwer-Amstel 28.01.1891|a|.

 

Noten: |a| aangifte door Jan Lelieveld, landbouwer, 47 jr {grootvader} (overl.akte Nieuwer-Amstel 1891 no.9).

 


top

Fragment (36)

 

...

 

 


top

Fragment (37)

 

...

 


terug naar het overzicht Leliveld