Familie Leliveld (24)

 

Deze familie betreft de nazaten van Jan Leliveld, Neeltje Schellingerhout en Belitje Vosmeer in Nieuwkoop.

 

Hun relatie met de andere families Leliveld is nog in onderzoek.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijersAThotmail.com.

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, januari 2007 (laatst herzien november 2023)

 


 

I. Cornelis Leliveld, tr. NN.

Uit dit huwelijk:

1.                  Jan Leliveld, geb. ca. 1748; volgt II.

 


 

II. Jan Leliveld, z.v. I, geb. ca. 1748, smid te Nieuwkoop (1813), overl. tussen 1813 en 1822, tr. 1e Nieuwkoop 03.11.1780 Neeltje Schellingerhout, overl. Nieuwkoop 10.04.1787; otr. 2e Nieuwkoop 11.04.1789 Belitje Vosmeer, overl. Nieuwkoop 01.01.1811.

Uit hett huwelijk Leliveld-Schellingerhout:

1.                  Cornelis Lelijveld, geb. Nieuwkoop 1783; volgt III.a.

2.                  Magteldje Lelijveld, ged. Nieuwkoop 29.01.1786.

Uit het huwelijk Leliveld-Vosmeer:

3.                  Jacob Lelijveld, ged. Nieuwkoop 21.05.1789, arbeider (1822), tr. Aarlanderveen 20.01.1822|a| Mietje Breuklander, geb. Rijnsaterwoude 13.06.1800, overl. Alkemade 05.11.1878, d.v. Johannis Breuklander en Antje van Tol.
     MB tr. 2e voor 1864 Johannes Bloos, geb. Bodegraven ca. 1803, arbeider, overl. Haarlemmermeer 23.03.1864, z.v. Arie Bloos en Neeltje Lakenvelt.

4.                  Jannetje Lelijveld, ged. Nieuwkoop 11.09.1791, overl. Nieuwkoop 16.01.1811.

5.                  Willem Lelijveld, ged. Nieuwkoop 05.05.1793, overl. Nieuwkoop 13.01.1811.

6.                  Pieter Lelijveld, ged. Nieuwkoop 28.09.1794, overl. Niewkoop 10.01.1811.

7.                  Gerrit Leliveld, geb. Nieuwkoop 1797; volgt III.b.

8.                  Klaas Leliveld, geb. Nieuwkoop 1799; volgt III.c.

9.                  Elizabeth Leliveld, geb. Nieuwkoop 10.04.1801, ged. Nieuwkoop 19.04.1801.

 

Noten: |a| get. Cornelis Lelijveld, arbeider, oud 39 jaren, verklaart niet te kunnen schrijven {geen relatie tot de bruidegom vermeld} (huw.akte Aarlanderveen 1822 no.2).

 


 

III.a. Cornelis Lelijveld, z.v. II, ged. Nieuwkoop 30.03.1783|a|, arbeider (1813), overl. Aarlanderveen 12.09.1863, tr. Aarlanderveen 03.01.1813 Neeltje Doeve, geb. Aalsmeer ca. 1777/1783, dienstbaar (1813), overl. Aarlanderveen 16.09.1869, d.v. Baart Doeve (-1802) en Aafje van Eijk (-1796).

Uit dit huwelijk:

1.                  Neeltje Lelijveld, geb. Aarlanderveen 10.03.1815, overl. Aarlanderveen 28.12.1871, tr. voor 1848 Evert Vastenhout, geb. Sluipwijk 19.04.1815, overl. Aalsmeer 12.12.1854, d.v. Jan Vastenhout en Adriana Ouweneel.
Uit dit huwelijk: Jan, geb. Aarlanderveen 23.08.1848, overl. Aarlanderveen 11.08.1880; levenloze dochter, Aarlanderveen 15.02.1851; Cornelis, geb. Aarlanderveen 04.07.1852, overl. Aarlanderveen 26.12.1859.

2.                  Aafje Lelijveld, geb. Aarlanderveen 01.01.1818, overl. Aarlanderveen 08.01.1818.

3.                  Aafje Lelijveld, geb. Aarlanderveen 05.12.1819; volgt IV.a.

 

Noten: |a| get. Aaltje Leliveld.

 


 

IV.a. Aafje Lelieveld, d.v. III.a, geb. Aarlanderveen 05.12.1819, overl. Aarlanderveen 08.11.1847.

Kinderen:

1.                  Anna Lelieveld, geb. Aarlanderveen 09.05.1840, overl. Aarlanderveen 03.01.1842.

2.                  Cornelia Lelieveld, geb. Aarlanderveen 26.12.1841, overl. Alphen aan den Rijn 08.02.1921, tr. Aarlanderveen 09.12.1870 Jan Cornelis Koolmoes, geb. Zevenhoven 17.07.1846, arbeider, dagloner, overl. Aarlanderveen 23.11.1917, z.v. Johannes Fredrik Koolmoes en Antje van ’t Schip.
Kinderen van Cornelia (gewettigd bij huwelijk):

a.         Aafje Lelieveld, later Koolmoes, geb. Aarlanderveen 03.11.1867.

b.         Johannes Frederik Lelieveld, later Koolmoes, geb. Aarlanderveen 29.03.1870, overl. Leiden 15.11.1942|a|.

Uit dit huwelijk: Antje, geb. Aarlanderveen 28.07.1873; Willem, geb. Aarlanderveen 18.03.1876, overl. Aarlanderveen 23.10.1876; Willem, geb. Aarlanderveen 11.10.1878, overl. Aarlanderveen 28.11.1882; Fransje, geb. Aarlanderveen 17.11.1879, overl. Aarlanderveen 22.06.1883; Willem, geb. Aarlanderveen 31.12.1887, overl. Aarlanderveen 06.01.1889.

3.                  Jan Lelieveld, geb. Aarlanderveen 16.11.1843; volgt V.a.

4.                  levenloze zoon, Aarlanderveen 23.08.1846.

5.                  Anna Maria Aafje Lelieveld, geb. Aarlanderveen 30.10.1847, overl. Aarlanderveen 15.11.1847.

 

Noten: |a| overl.akte Alphen aan den Rijn 1942 no.202.

 


 

V.a. Jan Lelieveld, z.v. IV.a, geb. Aarlanderveen 16.11.1843, arbeider (1867,1880), timmerman (1883), landbouwer (1899,1902), overl. Nieuwer-Amstel 24.05.1906, tr. Haarlemmermeer 29.08.1867 Maaike Koolhaas, geb. Veen 28.07.1837, overl. Nieuwer-Amstel 20.10.1908, d.v. Jan Koolhaas, arbeider, en Maria de Bruin.

Voorkinderen|a|:

1.                  Aafje Koolhaas, later Lelieveld, geb. Haarlemmermeer 21.11.1865|b|, overl. Haarlemmermeer 27.08.1872.

2.                  Joost Koolhaas, later Lelieveld, geb. Haarlemmermeer 06.02.1867|c|.

Uit dit huwelijk:

3.                  Maria Lelieveld, geb. Haarlemmermeer 31.07.1868, overl. Nieuwer-Amstel 14.11.1883.

4.                  Frans Lelieveld, geb. Haarlemmermeer 06.11.1870; volgt VI.a.

5.                  Elske Lelieveld, geb. Haarlemmermeer 02.06.1872, tr. Nieuwer-Amstel 01.11.1899 Jacob Visser, geb. Aalsmeer 18.11.1872, landbouwer (1899), werkman (1922), schillenophaler (1931), z.v. Nicolaas Visser, werkman, en Adriana de Kooter.
Uit dit huwelijk: Nicolaas Abraham, geb. Nieuwer-Amstel ca. 1900, overl. na 1922; Jan, geb. Amsterdam ca. 1901, overl. na 1923; Adrianus Marinus, geb. Amsterdam ca. 1905, overl. na 1927; Wilhelm Amalias, geb. Amsterdam ca. 1910, overl. na 1931.

6.                  Aafje Lelieveld, geb. Haarlemmermeer 02.05.1874 (‘des nachts ten drie ure’), overl. Haarlemmermeer 02.05.1874 (‘des avonds ten elf ure’).

7.                  levenloze zoon, Haarlemmermeer 29.06.1875.

8.                  levenloze dochter, Haarlemmeer 15.12.1878.

9.                  Aafje Lelieveld, geb. Haarlemmermeer 08.12.1880, overl. Nieuwer-Amstel 08.03.1946, tr. Nieuwer-Amstel 13.03.1901 Jozef Muis, geb. Mijdrecht 31.12.1875, werkman (1901), boerenarbeider (1904), werkman (1906), overl. Nieuwer-Amstel 09.09.1958, z.v. Gijsbert Muis (ca.1835-na1904) en Neeltje de Jong.
Uit dit huwelijk: Gijsbert, geb. Nieuwer-Amstel ca. 1901, overl. na 1925; Jan, geb. Nieuwer-Amstel xx.05.1903, overl. Middelpolder (Nieuwer-Amstel) 27.04.1904; Jan, geb. Nieuwer-Amstel ca. 1905, overl. na 1928; Jacobus, geb. Nieuwer-Amstel xx.08.1906, overl. Nieuwer-Amstel 25.09.1906; Maarten, geb. Nieuwer-Amstel xx.05.1908, overl. Nieuwer-Amstel 30. 06.1908; Arie Hacobus, geb. Nieruwer-Amstel ca. 1913, overl. na 1935; Neeltje Maaike, geb. Nieuwer-Amstel ca. 1920, overl. Nieuwer-Amstel 26.10.1923.

 

Noten: |a| erkend bij huwelijk (huw.akte Haarlemmermeer 1867 no.62); |b| aangifte door Johannes Broekhoff, doctor in de genees- en verloskunde, 45 jaar (geb.akte Haarlemmermeer 1865 no.574); |c| aangifte door Antoon Cornelis van Dorsten, verloskundige, 33 jaar (geb.akte Haarlemmermeer 1867 no.71).

 


 

VI.a. Frans Lelieveld, z.v. V.a, geb. Haarlemmermeer 06.11.1870, landbouwer (1902,1929), veehouder (1934,1936), overl. Nieuwer-Amstel 18.11.1949, tr. Nieuwer-Amstel 28.05.1902 Cornelia Muis, geb. Mijdrecht 16.05.1873, overl. Nieuwer-Amstel 09.09.1948, d.v. Gijsbert Muis en Neeltje de Jong.

Uit dit huwelijk:

1.                  Jan Lelieveld, geb. Nieuwer-Amstel 07.02.1904, schillenophaler (1923,1929), veehouder (1946), overl. Amsterdam 28.08.1946|a|, tr Nieuwer-Amstel 16.10.1929 Jantje Kruk, geb. Vinkeveen en Waverveen 11.07.1905, overl. na 1946, d.v. Pieter Kruk en Antje Sweers.

2.                  Gijsbert Lelieveld, geb. Nieuwer-Amstel 09.09.1907, schillenophaler (1926), veehouder (1936), overl. 05.06.1986, begr. Ouderkerk aan de Amstel (Bpl. Karssenhof), tr. Nieuwer-Amstel 18.03.1936 Johanna Margaretha van Noord, geb. Nieuwer-Amstel 09.12.1912, overl. 01.04.2003, begr. Ouderkerk aan de Amstel (Bpl. Karssenhof), d.v. Johan Koert van Noord, veehouder, en Maria Elizabeth van den Akker.

3.                  Maarten Lelieveld, geb. Nieuwer-Amstel 08.05.1910, fietsenreparateur (1929), overl. Amstelveen 04.05.2000, tr. 25.03.1936 Saartje van der Sluis, geb. Amsterdam 25.10.1913, overl. Ouderkerk a/d Amstel 06.05.1999, d.v. Johannes van der Sluis (1889-1969) en Anna Pruis (1891-1980).

4.                  Neeltje Maaike Lelieveld, geb. Nieuwer-Amstel 07.02.1912, overl. 1985, begr. Ouderkerk aan de Amstel (Bpl. Karssenhof), tr. Nieuwer-Amstel 22.08.1934 Pieter Taeke Burggraaf, geb. Nieuwer-Amstel 27.03.1912, veehouder (1934), schillenophaler (1943), overl. Amsterdam 05.08.1943|a|, begr. Ouderkerk aan de Amstel (Bpl. Karssenhof), z.v. Pieter Burggraaf (1878-1941) en Jantje de Vries (1877-1944).

 

Noten: |a| ook overl.akte Nieuwer-Amstel 1946 no.102; |b| ook overl.akte Nieuwer-Amstel 1943 no.123.

 


 

III.b. Gerrit Leliveld, ook Gerret, z.v. II, geb. 05.01.1797, ged. Nieuwkoop 15.01.1797, smid (1823,1834), overl. Nieuwkoop 11.07.1858, tr. Nieuwkoop 09.05.1821 Grietje Pijper, ged. Nieuwkoop 24.08.1800, overl. Nieuwkoop 21.12.1834, d.v. Joost Pijper en Neeltje Versnaij/Versneij; tr. 2e na 1834 Neeltje Kooij, geb. Hazerswoude ca. 1788, overl. Nieuwkoop 30.10.1855, d.v. Jan Kooij en Antje van der Vring.

Uit het huwelijk Leliveld-Pijper:

1.                  Neeltje Leliveld, geb. Nieuwkoop 16.02.1823, overl. Nieuwkoop 14.05.1823.

2.                  Neeltje Leliveld, geb. Nieuwkoop 15.04.1824, overl. Nieuwkoop 30.07.1824.

3.                  Neeltje Leliveld, geb. Nieuwkoop 28.07.1825, overl. Amsterdam 18.11.1866, tr. Koudekerk 05.12.1847 Dirk Kiekens, geb. Hazerswoude 19.01.1825, inlandse kramer (1847), metselaar (1866), timmerman (1871), metselaar (1874,1876), timmerman (1877,1878,1885), z.v. Hendrik Philippus Kiekens en Elisabeth Kromkram.
Uit dit huwelijk: Grietje, geb. Hazerswoude 29.08.1848, overl. Bussum 16.09.1936; Hendrik Philippus, geb. Koudekerk 11.07.1850, overl. na 1878; Gerrit, geb. Koudekerk 11.09.1851, overl. Amsterdam na 1877; Albertus, geb. Amsterdam ca. 1854, overl. na 1876; Dirkje, geb. Vinkeveen en Waverveen 21.10.1860, overl. Nieuwer-Amstel 28.11.1887.

4.                  Jannetje Leliveld, geb. Nieuwkoop 22.09.1828, overl. tussen 1887 en 1889, tr. Nieuwkoop 30.12.1858 Gerret Groenendijk, Gerrit, geb. Aarlanderveen 09.03.1823, rietdekker, overl. Nieuwkoop 21.08.1886, z.v. Simon Groenendijk (ca.1797-1882) en Gerritje Oosterlaak (ca.1797-1882).
Uit dit huwelijk: Grietje, geb. Nieuwkoop 03.11.1859; Gerrit, geb. Nieuwkoop 01.09.1861; Pieter, geb. Nieuwkoop 15.04.1864, overl. Wassenaar 17.08.1946.
     GG tr. 1e Nieuwkoop en Noorden 21.11.1847 Johanna Catharina van Leeuwen, geb. Nieuwkoop 27.09.1825, overl. Nieuwkoop 15.12.1857, d.v. Cornelis van Leeuwen en Golida Vollebregt.

5.                  Dirkje Leliveld, geb. Nieuwkoop 31.12.1829, overl. Nieuwkoop 14.08.1830.

6.                  Dirkje Leliveld, geb. Nieuwkoop 26.03.1831, overl. Nieuwkoop 30.10.1900, tr. 1e Mijdrecht 20.10.1865 Willem Johannes Hijneman, geb. Soest 19.03.1838, overl. Mijdrecht 04.07.1866, z.v. Nicolaas Hijneman (-1848) en Johanna Sandbergh; tr. 2e Nieuwkoop 22.03.1872 Dirk Klapwijk, geb. Hazerswoude 14.06.1832, arbeider, overl. Nieuwkoop 06.02.1892, z.v. Abraham Klapwijk en Margaretha van den Bosch.
Uit het huwelijk Hijneman-Leliveld: Johanna, geb. Mijdrecht 18.02.1866, overl. na 1889.
Uit het huwelijk Klapwijk-Lelieveld: Abraham, geb. Nieuwkoop 13.12.1872, overl. na 1894.

7.                  Janna/Hanna Leliveld, geb. Nieuwkoop 06.09.1832, overl. Nieuwkoop 25.01.1834.

8.                  Beletje Leliveld, geb. Nieuwkoop 30.10.1833, overl. Nieuwkoop 25.09.1834.

9.                  Jan Leliveld, geb. Nieuwkoop 1834; volgt IV.b.

 


 

IV.b.  Jan Leliveld, z.v. III.b, geb. Nieuwkoop 12.12.1834, smid, overl. Nieuwkoop 30.05.1897, tr. Nieuwkoop 17.05.1860 Anna Hendrina van Leeuwen, geb. Bodegraven ca. 1833, overl. Nieuwkoop 06.07.1907, d.v. Jan Ariezoon van Leeuwen en Barbara Vermeulen.

JL en AHvL wonen Alphen (tot 13.03.1872), Hazerswoude (tot 08.05.1873), Nieuwkoop.

Kind van Anna Hendrina:

1.                  Jannetje van Leeuwen, geb. Aarlanderveen 31.01.1857, overl. Aarlanderveen 07.02.1857.

Uit dit huwelijk:

2.                  Gerardus Lelijveld, Gerrit, geb. Stompwijk 13.08.1863, overl. Hazerswoude 21.03.1872.

3.                  Jan Leliveld, geb. Nieuwkoop 01.11.1865.

4.                  Grietje Leliveld, geb. Nieuwkoop 15.07.1868, begr. Amsterdam (De Nieuwe Ooster) 04.10.1960, tr. Nieuwkoop 10.10.1895 Gerrit Slingerland, geb. Aarlanderveen 18.04.1862, tuinder, overl. Ter Aar 05.09.1907, z.v. Johannes Slingerland en Dirkje Rietkerk.
Uit dit huwelijk: Johannes, geb Ter Aar 09.08.1896; Jan, geb. Ter Aar 08.05.1899, overl. Graft 05.05.1960; Anna Hendrina, geb. Ter Aar 25.11.1906.

5.                  Barbara Leliveld, geb. Alphen 09.07.1871, overl. Hazerswoude 06.04.1872.

6.                  Gerrit Leliveld, geb. Nieuwkoop 13.04.1873, smid (1907), overl. Amsterdam 29.10.1942.

7.                  Cornelis Leliveld, geb. Nieuwkoop 19.06.1876; volgt IV.a.

 


 

IV.a. Cornelis Leliveld, z.v. III.a, geb. Nieuwkoop 19.06.1876, smid (1907,1910), tr. Nieuwkoop 14.06.1907 Pietje Schellingerhout, geb. Nieuwkoop 12.12.1884, d.v. Gerrit Schellingerhout, smid, en Marijtje Klijn.

Uit dit huwelijk:

1.                  Jan Leliveld, geb. Nieuwkoop 26.09.1907.

2.                  Marijtje Leliveld, geb. Nieuwkoop 11.05.1910, overl. Amsterdam 28.09.1989, begr. Amsterdam (Westgaarde) 03.10.1989, otr. Nieuwkoop 1938|a| Wilhelm Pieter van Geest, geb. Nieuwkoop 09.12.1908, z.v. Izak van Geest, winkelier, en Johanna Breeveld.

3.                  Gerrit Leliveld, geb. Nieuwkoop ca. 1918, fabrieksarbeider, overl. Nieuwkoop 06.11.1948.

 

Noten: |a| Woerdensch Weekblad 04.06.1938.

 


 

III.c. Klaas Lelieveld, z.v. II, geb. 22.03.1799, ged. Nieuwkoop 31.03.1799, smid (1832,1848), overl. Aarlanderveen 04.05.1875, tr. 1e Aarlanderveen 28.05.1822 Adriana van Kreuningen,|b| geb. ca. 1801, overl. Aarlanderveen 17.08. 1847, d.v. Jacobus van Kreuningen en Alida van Halteren; tr. 2e Aarlanderveen 11.12.1847 Johanna Groenheiden, geb. Zoeterwoude 20.07.1810, ged. Zoeterwoude 29.07.1810, overl. Aarlanderveen 05.11.1849, d.v. Jan Cornelisz Groenheiden (1770-1822) en Pietertje van der Wal (1778-1822).|a|

Uit het huwelijk Lelieveld-van Kreuningen:

1.                  Beligie Leliveld, geb. Nieuwkoop 19.01.1823; volgt IV.c.

2.                  Maggeltje Lelieveld, geb. Aarlanderveen 26.04.1825.

3.                  Koosje Lelieveld, geb. Aarlanderveen 26.04.1825 (akte), overl. Nieuwkoop 22.02.1905, tr. 1e Nieuwkoop en Noorden 11.11.1848 Jan van Haringen, geb. Nieuwkoop 19.07.1821, schipper, overl. Nieuwkoop 18.02.1861, z.v. Klaas van Haringen, turfschipper, en Jannigje Janse Tijsterman; tr. 2e Nieuwkoop 14.04.1865 Fredrik Lagerman, geb. Achttienhoven 14.06.1829, klompenmaker, overl. Nieuwkoop 28.05.1902, z.v. Jacob Lagerman (ca.1798-1885), klompenmaker, en Grietje van Wengerden.
Uit het huwelijk van Haringen-Leliveld: Lijdia, geb. Nieuwkoop 05.09.1849; Adriana, geb. Aarlanderveen 19.09.1851, overl. Alphen aan den Rijn 21.07.1920; Jansje, geb. Alphen en Rietveld 21.09.1853, overl. Utrecht 17.04.1898.
Uit het huwelijk Lagerman-Lelieveld: Jacob, geb. Nieuwkoop 15.09.1866, overl. Nieuwkoop 09.04.1871.

     FL tr. 1e Nieuwkoop 13.08.1857 Hendrika van Haringen, geb. Nieuwkoop 21.10.1826, overl. Nieuwkoop 28.11.1863, d.v. Klaas van Haringen en Jannigje Tijsterman.

4.                  Jannetje Lelieveld, geb. Aarlanderveen 19.04.1827, overl. Nieuwkoop 29.05.1851, tr. Nieuwkoop en Noorden 25.05.1849 Jan Tijsterman, geb. Nieuwkoop 26.02.1821, visser, koopman, overl. Nieuwkoop 21.04.1898, z.v. Jan Tijsterman en Margie Verdam.
Uit dit huwelijk: Jan, geb. Nieuwkoop 11.04.1850, overl. Alphen aan den Rijn 18.05.1921; Adriana, geb. Nieuwkoop 12.05.1851.
     JT tr. 2e Nieuwkoop en Noorden 20.05.1852 Cornelia Herrewijn, geb. Aarlanderveen 17.03.1823, overl. Nieuwkoop 28.09.1902, d.v. Gijsbert Herrewijn en Marritje Butter.

5.                  Pieter Lelieveld, geb. Aarlanderveen 20.12.1829, overl. Aarlanderveen 18.02.1835.

6.                  Alida Maria Lelieveld, geb. Aarlanderveen 19.08.1833, overl. Aarlanderveen 29.01.1843.

7.                  Pietje Lelieveld, geb. Aarlanderveen 04.05.1838, dienstbode (1866), overl. na 1895, tr. 1e Ter Aar 09.11.1866 Hendrik Muller, ook Mulder, geb. ‘in een keet over het kanaal in de wijk Bloemendaal’ (Broek c.a.) 11.02.1842, arbeider, overl. Mijdrecht 08.02.1873, z.v. Simon Hendrik Dirk Muller, arbeider, en Antje Voshart; tr. 2e Mijdrecht 25.05.1877 Jan Kranenburg, geb. Mijdrecht 11.12.1827, overl. Mijdrecht 24.08.1895, z.v. Dirk Kranenburg en Hendrina Koos.
Uit het huwelijk Mulder-Lelieveld: Gerrit Jurrie, geb. Mijdrecht 16.06.1867, overl. Mijdrecht 06.07.1867; Gerrit Jurrie, geb. Mijdrecht 16.09.1868, overl. Mijdrecht 24.09.1871; Adriana, Ariaantje, geb. Mijdrecht 29.09.1869, overl. Mijdrecht 07.02.1870; Adriana, geb. Mijdrecht 02.12.1870, overl. na 1891.
Uit het huwelijk Kranenburg-Lelieveld: Adriana, geb. Wilnis 10.02.1879, overl. na 1905.

8.                  Johanna Klazina Lelieveld, geb. Aarlanderveen 10.11.1840, overl. Aarlanderveen 08.04.1842.

9.                  Alida Johanna Leliveld, geb. Aarlanderveen 23.11.1843, overl. ’s-Gravenhage 12.10.1904, tr. 1e Mijdrecht 13.08.1868 Jan Koppen, geb. Mijdrecht 07.12.1844, kleermaker (1874), overl. Mijdrecht 13.01.1874, z.v. Gerrit Koppen en Jannetje Bosch; tr. 2e Mijdrecht 02.11.1883 Willem Eijkelboom, geb. Aarlanderveen 28.11.1840, werkman, houtschipper, overl. na 1908, z.v. Aaltje Eijkelboom.
AL woont Ter Aar (tot 09.07.1863), Nieuwveen (tot 02.08.1865), Ter Aar (tot 21.06.1866), Nieuwveen (tot 09.03.1867), Mijdrecht.
AJL en WE wonen Oudshoorn (tot 16.05.1890), Zwammerdam.
WE woont ’s-Gravenhage (tot 15.05.1908), Johannes Stichting te Nieuwveen.
     WE tr. 1e voor 1868 Annigje van der Snoek, geb. Aarlanderveen 15.02.1843, overl. voor 1883, d.v. Jan van der Snoek en Neeltje Bons.

Kind van Alida:

a.         Adriana Leliveld, geb. Mijdrecht 10.03.1867|d|, overl. Mijdrecht 09.12.1867.

Uit het huwelijk Koppen-Leliveld: Gerrit, geb. Mijdrecht 09.11.1868, overl. Tienhoven 26.11.1934; Klaas, geb. Mijdrecht 04.05.1872, overl. na 1902.
Uit het huwelijk Eikelenboom-Leliveld: Adriana, geb. Oudshoorn ca. 1888, overl. na 1908.

Uit het huwelijk Lelieveld‑Groenheiden:

10.              Adriana Lelieveld, geb. Aarlanderveen 26.01.1849|c|.
= w.s. Adriana Lelieveld, geb. Aarlanderveen 31.01.1850, overl. Aarlanderveen 11.12.1880, tr. Nieuwkoop 30.01.1873 Jan Ket, geb. Woubrugge 06.05.1842, koopman (1870,1873), overl. Nieuwkoop 02.12.1896, z.v. Cornelis Ket en Johanna Versloot.
AL en JK wonen Nieuwkoop (tot 05.04.1877), Aarlanderveen (tot 07.11.1877), Alphen (tot 10.09.1880), Aarlanderveen (tot 29.12.1881), Alphen.
Uit dit huwelijk: Jan, geb. Alphen 23.12.1877, overl. Alphen 06.04.1879; Jan Cornelis, geb. Alphen 26.04.1880, overl. Aarlanderveen 05.01.1881.

     JK tr. 1e Nieuwkoop 26.03.1870 Geertrui Tork, geb. Nieuwkoop 18.02.1846, overl. Nieuwveen 06.12.1872, d.v. Bernardus Tork (ca.1794-1870) en Cornelia Meerleveld; tr. 3e na 1880 M. de Jong.

 

Noten: |a| Ons Voorgeslacht 41 (1986) p.664; |b| ibidem (e.v. van Kruiningen); |c| GenLias; |d| aangifte door vroedvrouw Margaretha van Dobben (geb.akte Mijdrecht 1867 no.27).

 


 

IV.c. Beligie Leliveld, d.v. III.c, geb. Nieuwkoop 19.01.1823|d|, overl. Aarlanderveen 19.08.1892|h|, tr. Aarlanderveen 18.10.1845 Maarten Groenheijden, ook Groenheiden, geb. Rijswijk(ZH) 23.11.1816|e|, arbeider (1878), overl. Nieuwveen 11.12.1905, z.v. Jan Groenheijden en Pieternella van der Wal.|c|

BL woont Aarlanderveen (tot 24.09.1892), Johannes Stichting te Nieuwveen.

Kind van Beligje:

1.                  Adriana Leliveld, geb. Aarlanderveen 22.11.1841|i|, overl. Alphen aan den Rijn 13.12.1921, tr. voor 1867 Johannes van der Snoek, geb. Aarlanderveen 05.09.1840, boerenarbeider, overl. Aarlanderveen 12.07.1904, z.v. Jan van der Snoek en Neeltje Bons.
Uit dit huwelijk: Neeltje, geb. Aarlanderveen 13.08.1867, overl. Alphen aan den Rijn 22.01.1925; Belia, geb. Aarlanderveen 06.03.1871|f|, overl. Aarlanderveen 26.05.1872; Beligje, geb. Aarlanderveen 27.01.1873, overl. Aarlanderveen 01.05.1873; Jannetje, geb. Aarlanderveen 27.01.1873 (tweeling), overl. Dieren (Rheden) 30.07.1939; Beligje, geb. Aarlanderveen 10.07.1874; Jan Dirk, geb. Aarlanderveen 28.05.1876, overl. Aarlanderveen 04.04.1878; Johannes, geb. Oudshoorn 02.04.1888.

 

Uit het huwelijk Groenheijden-Leliveld: Jan, geb. Aarlanderveen 13.12.1845; Nicolaas, geb. Alphen en Rietveld 02.10.1850, overl. Alpen aan den Rijn 15.05.1922; Jakob, geb. Aarlanderveen 22.03.1853, overl. Aarlanderveen 13.10.1853; Jacob, geb. Aarlanderveen 24.03.1855, overl. Aarlanderveen 11.08.1855; Jansje, geb. Aarlanderveen 24.03.1855 (tweeling), overl. Aarlanderveen 30.01.1856; Jacob, geb. Aarlanderveen 05.10.1857, overl. Aarlanderveen 16.09.1859|g|; Jansje, geb. Aarlanderveen 05.10.1857 (tweeling), overl. Aarlanderveen 10.02.1859; Jacob, geb. Aarlanderveen 21.03.1862, overl. Aarlanderveen 26.10.1863; Geertje, geb. Aarlanderveen 28.03.1865, overl. Aarlanderveen 23.05.1865.

 

Noten: |a|b||c| Ons Voorgeslacht 41 (1986) p.664; |d| 18.01 volgens Bevolkingsregister Oudshoorn 1861-1880 (dl.1, blz.157); |e| 06.12 volgens ibidem; |f| moeder Jaantje; |g| moeder Cornelia (overl.akte Aarlanderveen 1859 no.85 GenLias); |h| moeder Jaantje van Groningen (overl.akte Aarlanderveen 1892 no.70); |i| aangifte door Klaas Lelieveld {opa} (geb.akte Aarlanderveen 1841 no.95).

 


terug naar het overzicht Leliveld