Familie Lelijveld van Cingelshouck (25)

 

Deze familie betreft de nazaten van Willem Lelijveld van Cingelshouck (1782-1856), de “onechte zoon” van Willem van Lelijveld van Cingelshouck en Johanna van Dusseldorp. Vader Willem is, hoewel dat nergens zo expliciet op papier staat, hoogstwaarschijnlijk de zoon van Paulus van Lelyveld van Cingelshouck (1730-1788) en Sophia Mees (1733-1762).

 

De naam wordt in Tiel eerst geschreven als Leliveld van Singelshoek, later als Lelijveld van Cingelshouck, op enkele uitzonderingen na zonder “van”.

 

Dit overzicht kon niet tot stand komen dan met de gewaardeerde bijdragen van mw. H.A. Meijlink en mw. P. Snel. Voor de eindredactie van het hier gepresenteerde materiaal is uitsluitend de auteur verantwoordelijk.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven en per e-mail aan: hjmwijersAThotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, januari 2007 (laatst herzien oktober 2018)

 


 

I. Willem Lelijveld van Cingelshouck (1762-1823) en Johanna van Dusseldorp, geb. Tiel ca. 1759, overl. Tiel 27.12.1823, d.v. Steven Gradus van Dusseldorp en Maria van Gerven.

     JvD tr. tussen 1782 en 1823 Gerrit Hoogenboom, overl. na 1823.

Kind:

1.                  Willem Lelijveld van Cingelshouck, geb. Tiel 1782; volgt II.

 


 

II. Willem Lelijveld van Cingelshouck, z.v. I, ged. Tiel 22.08.1782, verwer-glazenmaker (1818), verwer (1814,1827,1842), overl. Tiel 01.09.1856, tr. voor 1807 Maria Christina Hoeser/Hoezer, geb. Nijmegen 19.07.1784, lidm. Nijmegen 14.04.1802 (naar Tiel 29.04.1802), overl. Tiel 13.11.1855, d.v. Hendrik Hoezer en Elizabeth Zenthof.

Uit dit huwelijk (veelal Leliveld van Singelshoek):

1.                  Cornelia Lelijveld van Cingelshouck, geb. Tiel ca. 1807, overl. Tiel 17.08.1814.

2.                  Hendrik Willem Lelijveld van Cingelshouck, geb. Tiel ca. 1811, overl. Tiel 11.10.1814.

3.                  Elisabeth Lelijveld van Cingelshouck, geb. Tiel 06.03.1813, winkelierster (1871), winkelierster te Scheveningen, overl. ’s-Gravenhage 02.02.1891, tr. 1e voor 1834 Willem Stols; tr. 2e Tiel 17.09.1842|c| Willem Karel Kannenberg, geb. Tiel 13.05.1811, schoenmaker, overl. Tiel 22.03.1868, z.v. Johanna Juliana Kannenberg.
Uit het huwelijk Stols-Lelijveld van Singelhoek: Hendrik Willem, geb. 23.07.1834, gevangenbewaarder (1871).

4.                  Maria Lelijveld van Cingelshouck, geb. Tiel ca. 1813, overl. Tiel 15.11.1819.

5.                  Johanna Cornelia Lelijveld van Cingelshouck, geb. Tiel ca. 1815, overl. Tiel 16.03.1818.

6.                  Maria Willemina Lelijveld van Cingelshouck, geb. Tiel 02.05.1820, overl. Tiel 02.04.1891, tr. Tiel 07.05.1842|b| Jacobus Schoots, geb. Tiel 05.06.1818, schoenmaker, overl. Deventer 16.03.1893|f|, z.v. Willem Schoots en Maria Peterse.
Voorkind, gewettigd bij het huwelijk|a|.
Uit dit huwelijk: Johanna Elizabeth, geb. Tiel 10.01.1841, overl. Rotterdam 29.12.1926; zoon, geb. Arnhem xx.11.1842; Willem, geb. Tiel xx.01.1843, overl. Tiel 12.02.1844; Willemina Jacoba, geb. Tiel 16.09.1844, overl. Rotterdam 23.04.1939; Hendrik Willem, geb. Tiel 05.01.1847, ged. Tiel (rk) 06.01.1847|h|, overl. Amsterdam 14.09.1921|e|; levenloze zoon, Tiel 07.09.1848; Maria Willemina, geb. Tiel 18.03.1850, overl. na 1876; Maria Christina, geb. Tiel 25.05.1853, overl. Zevenaar 03.02.1941; Johannes Cornelis, geb. Tiel 03.12.1854, ged. Tiel (rk) 03.12.1853|g|, overl. Schoonrewoerd 01.01.1945|d|.

7.                  Johanna Lelijveld van Cingelshouck, geb. Tiel 12.10.1822, overl. Rotterdam 05.09.1916, tr. Rotterdam 04.05.1853|i| Willem Snel, geb. Alblasserdam 07.10.1824, overl. Rotterdam 08.12.1891, z.v. Jan Snel en Klazina Otto.
Uit dit huwelijk (moeder Leliveld van Singelshoek): Nicolaas Willem, geb. Rotterdam 09.04.1854, overl. Rotterdam 23.02.1944; Maria Christina, geb. Rotterdam 08.08.1856, overl. Laren 05.06.1942; Jan Fredrik, geb. Rotterdam 08.05.1859, overl. Rotterdam 24.03.1928; Willem, geb. Rotterdam 23.11.1861, overl. Rotterdam 29.07.1958; Hendrik, geb. Rotterdam 11.11.1864, overl. Rotterdam 29.05.1866; Johanna Cornelia, geb. Rotterdam 21.02.1867, overl. na 1888.

8.                  Hendrik Willem Lelijveld van Cingelshouck, geb. Tiel ca. 1825, overl. Tiel 23.07.1827.

9.                  Willem Cornelis Lelijveld van Cingelshouck, geb. Tiel 1828; volgt III.

 

Noten: |a| huw.akte Tiel 1842 no.14; |c| bruid Leliveld van Singelshoek (huw.akte Tiel 1842 no.33); |d| ook overl.akte Tiel 13.06.1945 no.76; |e| ook overl.akte Tiel 1921 no.108; |f| ook overl.akte Tiel 1893 no.58; |g| ouders ‘niet katholiek’; |h| Henricus Wilhelmus; |i| bruid Leliveld van Singelshoek, bruidegom geb. Rotterdam, 28 jaar oud.

 


 

III.  Willem Cornelis Lelijveld van Cingelshouck, z.v. II, geb. Tiel 10.08.1828, timmerman (1856,1875,1883), overl. Tiel 06.01.1892, tr. Ophemert 02.05.1856 Johanna Maria Gijsen, geb. Ophemert 10.07.1831, dienstmeid (1856), overl. Tiel 22.01.1913, d.v. Johannes Gijsen en Maria van der Horst.

Uit dit huwelijk (bij de kinderen vervalt het eerste ‘van’|a|):

1.                  Willem Cornelis Lelijveld van Cingelshouck, geb. Tiel 28.02.1857, timmerman (1885), brievenbesteller (1896), overl. Tiel 17.03.1942, tr. 1e Tiel 02.05.1885 Johanna Roberta Adriana van Doorn, geb. Avezaath (Zoelen) 18.11.1858, dienstbode (1885), overl. Tiel 19.01.1896, d.v. Aaldert van Doorn, schoenmaker, en Willemke van Meenen; tr. 2e Arnhem 30.09.1896 Johanna Antonia Venhoek, geb. Kralingen 21.12.1854, overl. Tiel 11.06.1928, d.v. Arie Cornelis Venhoek en Johanna Knops.

2.                  Johanna Maria Lelijveld van Cingelshouck, geb. Tiel 28.11.1858, overl. Rotterdam 09.04.1914, tr. Rotterdam 11.05.1881 Jacobus van Sluijs, geb. Rotterdam 25.02.1854, overl. Rotterdam 02.11.1925, z.v. Willem van Sluijs en Cornelia van der Does.
Uit dit huwelijk: Willem Cornelis, geb. Charlois 02.01.1882, overl. Rotterdam 02.06.1882; Willem Cornelis, geb. Rotterdam 15.03.1885, overl. Tiel 26.08.1950.

3.                  Arie Lelijveld van Cingelshouck, geb. Tiel 1860; volgt IV.a.

4.                  Christiaan Lelijveld van Cingelshouck, geb. Tiel 22.08.1863, overl. Tiel 16.08.1875.

5.                  Hendrik Lelijveld van Cingelshouck, geb. Tiel 10.05.1865, timmerman, overl. Rotterdam 01.09.1893|c|.

6.                  Marinus Lelijveld van Cingelshouck, geb. Tiel 01.01.1868, overl. Tiel 09.02.1880.

7.                  Johannes Lelijveld van Cingelshouck, geb. Tiel 1869; volgt IV.b.

8.                  Eliza Berthus Lelijveld van Cingelshouck, geb. Tiel 29.09.1872, overl. Tiel 30.07.1873.

9.                  Bertus Lelijveld van Cingelshouck, geb. Tiel 05.11.1874, overl. Tiel 14.12.1875.

 

Noten: |c| ook overl.akte Tiel 1893 no.170.

 


 

IV.a. Arie van Lelijveld van Cingelshouck, z.v. III, geb. Tiel 01.09.1860, koperslager (1883,1892,1898), metaalbewerker (1907,1919), overl. na 1904, tr. Tiel 04.08.1883|a| Huibertje de Kemp, geb. Tiel 24.05.1863, dienstbode (1883), overl. Tiel 05.06.1904, d.v. Jan Cornelis de Kemp en Antje van Hensbergen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johanna Maria Lelijveld van Cingelshouck, geb. Tiel 26.12.1883, tr. Roosendaal 27.11.1906 Jacobus Olijslager, geb. Vlissingen 01.03.1883, timmerman (1907), z.v. Jan Olijslager en Jans Harpe.
Uit dit huwelijk: Jans Huijbertje, geb. Vlissingen 17.08.1907; Harry, geb. Brugge 16.02.1909.

2.                  Jan Cornelis Lelijveld van Cingelshouck, geb. Tiel 03.06.1885, schilder, huisschildersknecht (1922), overl. Tiel 13.04.1922, tr. Tiel 22.06.1912 Janna Hendrika van Stekelenburg, geb. Geldermalsen 28.02.1889, overl. Tiel 27.08.1956, d.v. Ariën van Stekelenburg en Angenieske Elsje van den Heuvel.
     JHvS tr. 2e na 1922 Hendrik Karel Heevel, geb. Tiel 19.04.1888, overl. Tiel 21.05.1960, z.v. Hendrik Karel Hevel, palhuisknecht, en Catharina Wilhelmina Jansen.

3.                  Antje Wilhelmina Lelijveld van Cingelshouck, geb. Tiel 21.06.1886, overl. Tiel 24.12.1891.

4.                  Willemina Cornelia Lelijveld van Cingelshouck, geb. Tiel 26.05.1888, tr. Tiel 27.07.1907 Gerrit van Hensbergen, geb. Zoelen 30.11.1872, z.v. Peter van Hensbergen, arbeider, en Johanna Elizabeth Grazell.

5.                  Willem Cornelis Lelijveld van Cingelshouck, geb. Tiel 26.04.1890, overl. Tiel 15.10.1890.

6.                  Willem Cornelis Lelijveld van Cingelshouck, geb. Tiel 13.07.1891, overl. Tiel 18.01.1892.

7.                  Antje Wilhelmina Lelijveld van Cingelshouck, geb. Tiel 20.08.1893, tr. Tiel 17.08.1918 Cornelis van Eldik, geb. Tiel 29.11.1890, metaalbewerker, z.v. Adrianus van Eldik (1850-) en Willemina Jacoba Hobé (1858-).

8.                  Gerdina Willemina Lelijveld van Cingelshouck, geb. Tiel 24.03.1896, tr. Tiel 07.06.1919 Jan Roozendaal, geb Sloten ca. 1890, los werkman, z.v. Cornelis Roozendaal en Gerritje Schram.

9.                  Willem Cornelis van Lelyveld van Cingelshouck, geb. Tiel 15.11.1898, polijster, tr. Tiel 03.12.1921 Janna Francisca Bilderbeek, geb. Heesselt 04.05.1897, d.v. Hendrikus Bilderbeek, arbeider, en Hermina Adriana van Zuidam.

10.              Arie van Lelyveld van Cingelshouck, geb. Tiel 18.02.1902.

 

Noten: |a| bruidegom van LvC (huw.akte Tiel 1883 no.29).

 


 

IV.b. Johannes Lelijveld van Cingelshouck, z.v. III, geb. Tiel 24.11.1869, schilder (1898,1900), overl. Beesd 10.11.1945|b|, tr. IJzendoorn 27.05.1898 Hendrika Cornelia Pannekoek, geb. IJzendoorn 03.07.1874, overl. Velp (Rheden) 10.12.1925, d.v. Casper Pannekoek (1836-1908) en Johanna Huiberdina Jooner (1839-1893).

Uit dit huwelijk:

1.                  Casper van Lelyveld van Cingelshouck, geb. Tiel 11.03.1900, overl. Velp (Rheden) 18.08.1981, tr. Hendrika Johanna Jurriëns.

2.                  Johanna Huiberdina Lelijveld van Cingelshouck, geb. Tiel 30.04.1903, tr. Berkel en Rodenrijs 18.05.1932 Christiaan Hendrik Pannekoek, geb. Ochten (Echteld) 01.07.1906, z.v. Barend Pannekoek en Hendrika Klasina Hartman.

 

Noten: |b| ook overl.akte Tiel 1945 no.302 {van Lelijveld van Cingelhouck}.

 


terug naar het overzicht Leliveld