Fragment Leliveld (33)

 

Naar aanleiding van een vraag in Stamboom Forum enkele voor- en nazaten van Dirk Lelijveld en Lena Kromwijk.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven en per e-mail aan: hjmwijersAThotmail.com.

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, februari 2009 (laatst herzien januari 2017)

 


 

I. Klaas Dirksz Lelijvelt, tr. voor 1732 Antje Klaasse Hijselendoorn.

Uit dit huwelijk:

1.                  Neeltje Lelijvelt, ged. Alphen aan den Rijn 02.11.1732.

2.                  Antje Lelijvelt, ged. Alphen aan den Rijn 01.01.1734, w.s. jonggestorven.

3.                  Antje Lelijvelt, ged. Alphen aan den Rijn 08.12.1734.

4.                  Fijtje Lelijvelt, ged. Alphen aan den Rijn 05.02.1736.

5.                  Dirk Lelijvelt, geb. Alphen aan den Rijn 1737; volgt II.

6.                  Klaasje Lelijvelt, ged. Alphen aan den Rijn 14.09.1738, w.s. jonggestorven.

7.                  Klaasje Lelijvelt, ged. Alphen aan den Rijn 06.09.1739, w.s. jonggestorven.

8.                  Pieter Lelijvelt, ged. Alphen aan den Rijn 15.10.1740, w.s. jonggestorven.

9.                  Klaasje Lelijvelt, ged. Alphen aan den Rijn 10.06.1742, w.s. jonggestorven.

10.              Klaasje Lelijvelt, ged. Alphen aan den Rijn 06.09.1744.

11.              Jannetje Lelijvelt, ged. Alphen aan den Rijn 14.08.1746.

12.              Pieter Lelijvelt, ged. Alphen aan den Rijn 04.01.1750.

 


 

II. Dirk Klaasse Lelijveld, z.v. I, ged. Alphen aan den Rijn 01.09.1737, begr. Oudshoorn 18.11.1782, otr. Bodegraven 08.11.1771, tr. Alphen aan den Rijn 24.11.1771 Lena Hannisdr. Kromwijk, begr. Oudshoorn 01.12.1779.

Uit dit huwelijk:

1.                  Antje Lelieveld, ged. Bodegraven 23.08.1772, w.s. jonggestorven.

2.                  Klaas Lelijveld, geb. Alphen aan den Rijn 1773; volgt III.

3.                  Antje Lelijveld, ged. Alphen aan den Rijn 12.03.1775.

4.                  Johannes Lelijveld, ged. Alphen aan den Rijn 14.04.1776.

5.                  Marijtje Lelijveld, ged. Alphen aan den Rijn 11.10.1778.

 


 

III. Klaas Leliveld, z.v. II, ged. Alphen aan den Rijn 04.07.1773, overl. Oudshoorn 04.05.1809, tr. voor 1806 Ariaantje van der Werf, geb. ca. 1779, overl. Aarlanderveen 13.08.1814, d.v. Cornelis van der Werf (ca.1749-1825) en Marijtje van Vliet (ca.1758-1826).

Uit dit huwelijk:

1.                  Lena Leliveld, geb. 17.10.1806, ged. Alphen aan den Rijn 19.10.1806.

2.                  Kornelis Leliveld, geb. Oudshoorn 1807; volgt IV.

3.                  Klaasje Leliveld, geb. 14.10.1809, ged. Alphen aan den Rijn 21.10.1809.

 


 

IV. Kornelis Leliveld, z.v. III, geb. Oudshoorn 08.12.1807, ged. Alphen aan den Rijn 15.12.1807, arbeider (1829), overl. Aarlanderveen 12.01.1834, eerste huwelijksafkondiging Aarlanderveen 31.07.1829|e|, tr. Aarlanderveen 31.07.1829 (akte) Elizabeth Korse/Korsen, Lijsje, ged. Aarlanderveen 07.08.1804, overl. tussen 1856 en 1868, d.v. Cornelis Korse (ca.1756-1821) en Neeltje Steenland.

Nationale Militie (loot nummer 21, hetwelk, hem tot heden niet opgeroepen zijnde, hem tot geen dienst heeft verpligt; signalement: lengte: 1 el, 5 palm, 4 duim, 5 streep; aangezigt: ovaal; oogen: blaauw; neus: dik; mond: ordinair; kin: rond; haar: blond; wenkbraauwen: blond; merkbare teekenen: geene; handteekening: kan niet schrijven).

Uit dit huwelijk:

1.                  Cornelia Lelijveld, geb. Aarlanderveen 30.10.1828.

2.                  Klaas Lelieveld, geb. Aarlanderveen 1831|b|; volgt V.

3.                  Adriana Lelieveld, geb. Aarlanderveen 29.07.1833|d|, overl. Ter Aar 27.02.1894, tr. Ter Aar en Vrijhoeven 04.04.1856 Cornelis Vis, geb. Zevenhoven 08.04.1832, arbeider, werkman, overl. Ter Aar 14.01.1894, z.v. Georgius Vis en Johanna van Kempen.
Uit dit huwelijk: Elisabeth, geb. Ter Aar 22.09.1859; Johanna, geb. Ter Aar 28.04.1861; Cornelis, geb. Ter Aar 25.12.1862; Leonardus, geb. Ter Aar 30.09.1864; Johannes, geb. Ter Aar 05.05.1867.

 

Noten: |b| moeder Lijsje Korse (geb.akte Aarlanderveen 29.05.1831); |d| moeder Lijsje Korsen (geb.akte Aarlanderveen 1828 no.90); |e| bruid Leijsie Korse (eerste huwelijksafkondiging Aarlanderveen 1829 no.30).

 


 

V.  Klaas Leliveld, Nicolaas, z.v. IV, geb. Aarlanderveen 29.05.1831, arbeider, overl. Mijdrecht 20.02.1882, tr. Ter Aar 25.07.1856 Anna Wahlen, Antje, geb. Aarlanderveen 03.03.1829, dienstmeid (1856), overl. Ter Aar 13.09.1869, d.v. Hendrik Wahlen (-1844), werkman, en Cornelia Bader.

Uit dit huwelijk:

1.                  Cornelia Leliveld, geb. Ter Aar 02.05.1857, overl. Mijdrecht 16.12.1926, tr. Nieuwer-Amstel 23.10.1884 Adrianus Williams, geb. Nieuwer-Amstel ca. 1853, werkman (1884), overl. Uithoorn 13.10.1932|a|, z.v. Gerrit Williams en Cornelia Sitvast.
Uit dit huwelijk: Gerardus Nicolaas, geb. Nieuwer-Amstel ca. 1886, overl. na 1918; Anna Cornelia, geb. Nieuwer-Amstel ca. 1887, overl. na 1912; Nicolaas Gerardus, geb. Nieuwer-Amstel xx.03.1888, overl. Nieuwer-Amstel 30.03.1888; Nicolaas Hendrikus, geb. xx.04.1889, overl. Mijdrecht 23.06.1890; Cornelis, geb. Mijdrecht 01.09.1891, overl. na 1924; Klazina, geb. Mijdrecht 18.06.1895, overl. Mijdrecht 09.05.1896; Simonetta Maria, geb. Vinkeveen en Waverveen ca. 1898, overl. na 1924.

2.                  Hendrika Leliveld, geb. Ter Aar 30.12.1858, overl. Ter Aar 22.03.1862.

3.                  Elisabeth Helena Leliveld, geb. Ter Aar 14.10.1860, overl. Mijdrecht 25.11.1919, tr. Mijdrecht 03.04.1891 Antonie van Dijk, geb. Mijdrecht 25.08.1861, overl. Mijdrecht 12.02.1935, z.v. Jan van Dijk en Conradina de Groot.
Uit dit huwelijk: Theodorus, geb. Mijdrecht 15.02.1892, overl. Heemstede 23.12.1940; Anna Christina, geb. Mijdrecht 01.06.1893, overl. Mijdrecht 02.07.1894; Coenradus Nicolaas, geb. Mijdrecht 05.05.1894, overl. Mijdrecht 29.06.1894; Anna Christina, geb. Mijdrecht 09.05.1895, overl. Mijdrecht 14.05.1943|c|; Coenradus, geb. Mijdrecht 10.12.1896; Clasina Cornelia, geb. Mijdrecht 19.01.1898, overl. Mijdrecht 02.10.1898; Clasina Cornelia, geb. Mijdrecht 14.03.1900, overl. na 1924; Christina Maria, geb. Mijdrecht 20.09.1901, overl. Mijdrecht 14.03.1957; Antonius Cornelis, geb. Mijdrecht 13.03.1903.
     AvD tr. 1e Mijdrecht 30.10.1885 Dirkje Albers, geb. Mijdrecht 12.12.1862, overl. Mijdrecht 02.10.1889, d.v. Hermanus Albers en Christina Kruisheer.

4.                  Cornelia Leliveld, geb. Ter Aar 27.01.1863, dienstbode (1891), tr. Ouder-Amstel 18.11.1891 Cornelis Johannes Vork, geb. Ter Aar 07.02.1865, scheepmaker (1891), scheepstimmermansknecht (1900), scheepstimmerman (1924,1930), z.v. Jacob Vork en Adriana van Dam.
Uit dit huwelijk: Nicolaas Adrianus, geb. Ouder-Amstel ca. 1894, overl. Ouder-Amstel 01.04.1895; Adrianus Antonius, geb. Ouder-Amstel ca. 1895, overl. na 1924; Anna Cornelia, geb. Ouder-Amstel ca. 1897, overl. Ouder-Amstel 21.07.1897; Nicolaas Adrianus, geb. Ouder-Amstel ca. 1897, overl. na 1930; Cornelis Johannes Marinus, geb. Ouder-Amstel ca. 1899, overl. na 1930; Anna Cornelia Antonia, geb. Ouder-Amstel ca. 1900, overl. Ouder-Amstel 09.04.1900; Johannes Jacobus, geb. Ouder-Amstel ca. 1902, overl. Ouder-Amstel 08.10.1903; Agnes Anna Henrica, geb. Ouder-Amstel ca. 1903, overl. Ouder-Amstel 24.12.1904.

5.                  Cornelis Leliveld, geb. Ter Aar 04.06.1865, overl. Ter Aar 05.03.1866.

6.                  Cornelis Leliveld, geb. Ter Aar 16.01.1867, overl. Ter Aar 02.08.1867.

7.                  Anna Leliveld, geb. Ter Aar 30.06.1868, overl. Ter Aar 23.04.1871.

 

Noten: |a| ook overl.akte Mijdrecht 1932 no.51; |c| ook overl.akte Wilnis 1943 no.16.

 


terug naar het overzicht Leliveld