Familie Lelijveld (34)

 

Deze familie betreft de nazaten van Dirk Lelijveld en Maartje Cornelisse van Tol.

 

Hun relatie met de andere families Leliveld is nog in onderzoek.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven en per e-mail aan: hjmwijersAThotmail.com.

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, januari 2009 (laatst herzien oktober 2018)

 


 

I. Willem Claasse Lelijveldt, overl. na 1739, tr. voor 1722 Niesje Dirkse van Egmondt.

Uit dit huwelijk:

1.       Marijtje Lelijveldt, ged. Woubrugge 20.11.1722, w.s. jonggestorven.

2.       Claas Lelijveldt, ged. Woubrugge 12.03.1724.

3.       Dirk Lelijveldt, ged. Woubrugge 17.06.1725, w.s. jonggestorven.

4.       Dirk Lelijveldt, ged. Woubrugge 30.05.1726, w.s. jonggestorven.

5.       Marijte Lelijveldt, ged. Woubrugge 29.06.1727.

6.       Dirk Lelijveldt, ged. Woubrugge 12.12.1728, begr. Woubrugge 05.01.1729.

7.       Grietje Lelijveldt, ged. Woubrugge 16.04.1730, begr. Woubrugge 05.05.1730.

8.       Grietje Lelijveldt, ged. Woubrugge 05.08.1731.

9.       Dirk Lelijveldt, ged. Woubrugge 12.10.1732, begr. Woubrugge 17.06.1733.

10.     Trijntje Lelijveldt, ged. Woubrugge 06.12.1733, w.s. jonggestorven.

11.     Trijntje Lelijveldt, ged. Woubrugge 15.05.1735.

12.     Meijnsje Lelijveldt, ged. Woubrugge 24.02.1737.

13.     Dirk Lelijveldt, ged. Woubrugge 14.06.1739.

 


 

II.  Dirk Lelijveld, otr. Woubrugge 28.03.1766 Maartje Cornelisse van Tol.

Uit dit huwelijk:

1.                  levenloos kind, begr. Woubrugge 06.01.1767.

2.                  Willem Lelieveld, geb. Woubrugge 1768; volgt III.a.

3.                  Aagje Lelijveldt, ged. Woubrugge 25.12.1768.

4.                  Cornelis Lelijveldt, ged. Woubrugge 05.05.1771.

5.                  Klaas Lelijveld, geb. Nieuwer-Amstel ca. 1773; volgt III.b.

 


 

III.a. Willem Lelieveld, z.v. II, ged. Woubrugge 10.01.1768, overl. Woubrugge 03.01.1849, otr. Bleiswijk 04.07.1795|c|, tr. Bleiswijk 26.07.1795 Maria van Meel, van Bleiswijk, w.s. ged. Bleiswijk 24.07.1763, overl. Woubrugge 10.06.1825, d.v. Pieter van Meel en Willemina van Ooij.

Kind van Maria:

1.                  Maria, ged. Bleiswijk 01.11.1789.
“Onecht. De moeder zegt de vader te zijn Gerrit van der Laan. NB Haar is toegestaan wegens 's kinds verblijf aan den Berg en den groote zwakheid, om het aldaar te laten doopen, doch is voor den doop gestorven.”|d|

Uit dit huwelijk:

2.                  Dirk Lelyveld, geb. Bleiswijk 21.01.1796, ged. Bleiswijk 24.01.1796|b|, begr. Bleiswijk 01.02.1796.

3.                  Maartje Lelyveld, geb. Bleiswijk 29.03.1799, ged. Bleiswijk 14.04.1799|a|.

4.                  Dirk Lelieveld, geb. 18.11.1800, ged. Woubrugge 23.11.1800.

5.                  Pieter Lelieveld, geb. 09.12.1804, ged. Woubrugge 16.12.1804, overl. Woubrugge 30.06.1825.

 

Noten: |a| get. Aagje Lelyveld; |b| get. Aagje Lelyveld; |c| DTB Bleiswijk Gerechtstrouw; 05.07 volgens DTB Bleiswijk Trouw gaarder; |d| DTB Bleiswijk Doop gereformeerd.

 


 

III.b.  Klaas Lelijveld, z.v. II, geb. Nieuwer-Amstel ca. 1773|a|, overl. Alphen 09.11.1833, tr. 1e voor 1810 Marijtje van Dobbe, geb. ca. 1764, overl. Alphen 19.02.1824, d.v. Jan van Dobbe en Mensje Winkel; tr. 2e Alphen 21.09.1827 Steintje van der Wagt, geb. Alphen 24.12.1797, ged. Alphen aan den Rijn 25.12.1797, overl. na 1833, d.v. Leendert van der Wagt en Meinsje de Blonk (-1834).

Uit het huwelijk Leliveld-van Dobbe:

1.                  Dirk Leliveld, geb. Alphen 1810; volgt IV.a.

Uit het huwelijk Lelijveld-van der Wagt:

2.                  Maartje Lelijveld, geb. Alphen en Rietveld 29.01.1828, overl. Beemster 06.06.1859, tr. De Rijp 05.06.1858 Gerrit Broekhuizen, geb. Sliedrecht ca. 1832, tuinman, overl. Utrecht 04.03.1922, z.v. Aart Broekhuizen en Teuna de Jong.
     GB tr. 2e tussen 1859 en 1862 Hendrika Golterman Kochheim, geb. Oosthuizen ca. 1834, overl. Neerbosch (Nijmegen) 23.06.1907, d.v. Christiaan Kochheim en Maria Catharina Golterman.

3.                  Leendert Lelijveld, geb. Alphen en Rietveld 1829; volgt IV.b.

4.                  Meinsje Lelijveld, geb. Alphen en Rietveld 05.04.1833, overl. Alphen 20.02.1835|b|.

 

Noten: |a| huw.akte Alphen 1827 no.22; |b| moeder van der Wacht (geb.akte Alphen 1833 no.19 en overl.akte Alphen 1835 no.9).

 


 

IV.a. Dirk Leliveld, z.v. III.b, geb. 06.12.1810, ged. Alphen aan den Rijn 12.12.1810, arbeider (1835), timmerman (1839,1846), schipper (1843), overl. Aarlanderveen 10.05.1872, tr. Oudshoorn 09.02.1834 Neeltje van Eijk, geb. Ter Aar 15.03.1817, zonder beroep (1874), overl. Aarlanderveen 20.04.1882, d.v. Matthijs van Eijk en Apolonia (Pleuntje) van Wieringen.

DL en NvE wonen Aarlanderveen (tot 09.12.1844), Oudshoorn (tot 15.05.1845).

Uit dit huwelijk:

1.                  Marijtje Lelijveld, geb. Oudshoorn 25.03.1835, overl. Aarlanderveen 10.07.1915, tr. voor 1859 Gerrit van Houten, geb. Aarlanderveen 29.11.1834, arbeider, overl. Rotterdam 03.10.1915, z.v. Pieter van Houten en Geesje Idenburg.
Uit dit huwelijk: Gijsberta, geb. Aarlanderveen 02.10.1859, overl. na 1903; Pieter Dirk, geb. Delft 13.11.1861, overl. Aarlanderveen 06.12.1861; Neeltje, geb. Oudshoorn 14.01.1863, overl. na 1884; Pietje, geb. Aarlanderveen 23.02.1865, overl. Ouder-Amstel 24.10.1950; Gerrit, geb. Aarlanderveen 04.08.1867, overl. na 1891; Wilhelmina, geb. Aarlanderveen 17.04.1870, overl. na 1890; Aplonia, geb. Aarlanderveen 19.07.1873; Marijtje, geb. Aarlanderveen 27.01.1876, overl. Aarlanderveen 28.09.1877; Piet, geb. Aarlanderveen 13.09.1878, overl. Aarlanderveen 03.04.1880.

2.                  Amplonia Cornelia Lelijveld, geb. Aarlanderveen 10.07.1837.

3.                  Neeltje Lelijveld, geb. Oudshoorn 29.11.1839, overl. Alphen 05.04.1915, tr. Alphen 13.05.1864 Jan Dillo, geb. Alphen en Rietveld 03.11.1840, overl. Alphen aan den Rijn 09.07.1918, z.v. Willem Dillo en Gerritje Maria Driessen.
Uit dit huwelijk: Willem, geb. Alphen 13.02.1865, overl. Utrecht 06.08.1924; Dirk, geb. Alphen 01.07.1867, overl. na 1891; Gerritje Maria, geb. Alphen 07.08.1870, overl. na 1898; Matthijs, geb. Alphen 12.06.1873, overl. Alphen 30.06.1915; Teuntje Johanna, geb. Alphen 22.03.1879, overl. Boskoop 17.12.1948.

4.                  Apolonia Lelijveld, geb. Oudshoorn 06.01.1843, dienstbode (1874), overl. Oegstgeest 02.12.1932, tr. Leiden 06.05.1874 Adriaan Lens, geb. Leiden 14.11.1845, timmerman, overl. Leiden 06.08.1903, z.v. Dirk Lens en Gerardina Geertruida van Bergen van der Grijp.
Uit dit huwelijk: Gerardina Geertruda, geb. Leiden 05.12.1874, overl. Leiden 24.12.1874; Dirk Adriaan, geb. Leiden 16.02.1876; Gerardina Geertruid, geb. Leiden 11.04.1878; Johanna Elisa, geb. Leiden 19.02.1881; Alida Maria, geb. Leiden 31.01.1884.

5.                  Matthijs Lelijveld, geb. Oudshoorn 21.06.1846, w.s. jonggestorven.

6.                  Matthijs Lelijveld, geb. Aarlanderveen 17.09.1849, overl. Alphen aan den Rijn 26.11.1923, tr. Koudekerk 19.02.1885 Antje van der Horst, geb. Woubrugge ca. 1859, overl. Alphen aan den Rijn 06.01.1943, d.v. Jan van der Horst en Maartje Heemskerk.

7.                  Klaas Lelijveld, geb. Aarlanderveen 11.04.1854, overl. Aarlanderveen 24.10.1857.

 


 

IV.b. Leendert Lelijveld, z.v. III.b, geb. Alphen en Rietveld 04.12.1829, overl. Alphen 31.01.1917, tr. Alphen 04.12.1857 Willemke Burgers, ook Wilmke, geb. Rhienderen (Brummen) 24.02.1831, overl. Alphen 31.10.1915, d.v. Berend Burgers (ca.1799-1855) en Knelisken Daamen (ca.1794-1869).

Uit dit huwelijk:

1.                  Klaas Lelijveld, geb. Alphen en Rietveld 08.01.1858, overl. Alphen 28.04.1858.

2.                  Klaas Lelijveld, geb. Alpen en Rietveld 26.02.1859, overl. Alphen 02.04.1859.

3.                  Maartje Lelijveld, geb. Alphen en Rietveld 09.09.1860, overl. Alphen 07.11.1883.

4.                  Berendina Cornelia Lelijveld, geb. Alphen 14.04.1864, overl. Alphen 21.05.1886.

5.                  Stijntje Lelijveld, geb. Alphen 26.12.1867, overl. Alphen 08.07.1874.

6.                  Wilhelmina Lelijveld, geb. Alphen 14.09.1872.
= w.s.
Wilhelmina Lelijveld, overl. na 1941, tr. tussen 1902 en 1941 Jan Zaal, geb. Alphen 28.11.1864, overl. Alphen aan den Rijn 20.12.1941, z.v. Cornelis Zaal en Trijntje de Koning.
     JZ tr. 1e Oudshoorn 28.04.1892 Maria Zweezerijn, geb. Oudshoorn 02.04.1856, overl. Alphen 06.02.1899, d.v. Johannes Zweezerijn en Willemijntje Altekroese; tr. 2e Woerden 27.02.1902 Maartje Lok, geb. Woerden 30.09.1867, overl. Alphen aan den Rijn 01.09.1930, d.v. Cornelis Lok en Marijtje Zaal.
     ML tr. 1e Woerden 25.05.1893 Johannes van Klaveren, geb. Oudshoorn 11.11.1864, overl. Bodegraven 30.03.1897, z.v. Jan van Klaveren en Geertje van Rooijen.

 


terug naar het overzicht Leliveld