Familie Lelieveld (37)

 

Deze familie betreft de nazaten van Gijsbert Lelieveld en Annetje Witteveen.

 

Hun relatie met de andere families Leliveld is nog in onderzoek.

 

In deze ingekorte versie zijn geen (vermoedelijk nog) levende nazaten opgenomen.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven en per e-mail aan: hjmwijersAThotmail.com.

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, november 2007 (laatst herzien mei 2022)

 


 

I. Gijsbert Lelivelt, begr. Weesp 04.10.1776, otr. Weesp (ger.) 21.05.1746, tr. Weesp 12.06.1746 Annetje Witteveen, begr. Weesp 25.02.1785, d.v. Gerrit Witteveen.

     AW otr. 1e Weesp 11.05.1743, tr. Weesp 09.06.1743 Reijer Boudewijn de Leeuw, ged. Weesp 09.12.1714, overl. voor 1746, z.v. Bouwen Cornelisse Leeuw en Cuijntje Geris.

Uit dit huwelijk:

1.                  Dirk Lelievelt, ged. Weesp 21.12.1747, w.s. jonggestorven.

2.                  Eva Lelijvelt, ged. Weesp 07.04.1749.

3.                  Dirk Lelivelt, ged. Weesp 21.06.1750, w.s. jonggestorven.

4.                  Dirk Lelivelt, ged. Weesp 18.11.1751, w.s. begr. Weesp 02.03.1758.

5.                  Gerrit Lelijvelt, geb. Weesp 1754; volgt II.

6.                  Jacobus Lelivelt, ged. Weesp 23.06.1757.
= w.s. Jacob Leliveld, geb. ca. 1760, overl.
Weesp 29.12.1814|a|, begr. Weesp 31.12.1814.

 

Noten: |a| aangifte door Dirk Leliveld (overl.akte Weesp no.129).

 


 

II. Gerrit Lelieveld, z.v. I, ged. Weesp 07.03.1754, begr. Weesp 24.06.1794 of 17.03.1809, otr. Weesp (impost) 10.03.1781, tr. Weesp 25.08.1781 Aaltje van Zeijtveld/Zijdveld, begr. Weesp 05.08.1813.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gijsbert Lelieveld, geb. Weesp 1781; volgt III.

2.                  Grietje Leliveld, ged. Weesp 23.01.1785, overl. Amerongen 22.12.1855, otr. Weesp (ger.) 04.11.1809, tr. Weesp (ger.) 26.11.1809 Teunis Harmsen van der Vliet, geb. ca. 1777, overl. Amerongen 06.04.1854, z.v. Evert Harmsen van der Vliet en Evertje Aartse van der Vliet.
Uit dit huwelijk: Gerrit, ged. Weesp 15.02.1810, overl. Utrecht 09.05.1854; Aart, ged. Weesp 15.04.1811, overl. Amerongen 28.08.1882; Gijsbert, ged. Weesp 09.05.1813, overl. Weesp 30.01.1814; Geertje, geb. Amerongen 15.11.1819, overl. Amerongen 17.09.1889; Teunis, geb. Amerongen 25.02.1821, overl. Amerongen 06.05.1822; Aaltje, geb. Amerongen 05.02.1818; Aaltje, geb. Amerongen 20.02.1822, overl. Amerongen 27.07.1822; Aaltje, geb. Amerongen 05.07.1823, overl. Amerongen 30.09.1897, tr. Amerongen 30.09.1864 Hendrik Takken, geb. Leersum ca. 1826, z.v. Jan Takken en Anna Catharina S. Wijers (zie wy-var).
     TH tr. 1e Maria van Eijk, overl. voor 1809.

3.                  Antje Leliveldt, ged. Weesp 30.04.1786|a|, begr. Weesp 13.06.1786.

4.                  Annetje Lelivelt, ged. Weesp 06.07.1788, begr. Weesp 31.07.1788.

5.                  Gerret Lelijvelt, ged. Weesp 18.07.1790.

 

Noten: |a| moeder Seijtvelt.

 


 

III. Gijsbert Lelieveld, z.v. II, ged. Weesp 10.06.1781, veehouder, overl. Weesp 24.01.1832, tr. 1e Weesp 23.08.1811 Jannetje Moerman, dienstbaar (1811), overl. Weesp 05.02.1814, begr. Weesp 10.02.1814, d.v. Cornelis Moerman en Maria Stork; tr. 2e Weesp 10.02.1815|a| Evertje van Sijtveld, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 15.04.1792|c|, overl. Weesp 12.08.1832, d.v. Gerrit van Seijdveld en Alida Bellaar.

Uit het huwelijk Lelieveld-Moerman:

1.                  Gerrit Lelieveld, geb. Weesp 17.02(?).1814.
= w.s.
Gerrit Lelivelt, geb. ca. 1814, overl. Weesp 29.01.1814.

Uit het huwelijk Lelieveld-van Sijtveld:

2.                  Gerrit Lelieveld, geb. Weesp 02.12.1815; volgt IV.

3.                  Alida Lelivelt, geb. Weesp 21.12.1816, dienstbaar (1848), tr. Amsterdam 13.09.1848 Peter Jörgensen, geb. Strömmen (Noorwegen) ca. 1820, zeeman, z.v. Jörgen Jörgensen en Maria Pedersdochter.

4.                  Aaltje Lelieveld, geb. Weesp 07.05.1818|d|, overl. Weesp 13.08.1818.

5.                  Adrianus Lelieveld, geb. Weesp 07.08.1819|e|, overl. Weesp 09.10.1819.

6.                  Aaltje Lelievelt, geb. Weesp 11.03.1821, overl. Weesp 07.02.1822.

7.                  Aaltje Lelievelt, geb. Weesp 19.03.1822, overl. Weesp 24.04.1823.

8.                  levenloze dochter, Weesp 08.03.1823|f|.

9.                  levenloze dochter, Weesp 08.03.1823|g|.

10.              Aletta Geertruida Lelieveldt, geb. Weesp 14.06.1824, overl. Weesp 05.06.1856.

 

Noten: |a| bruid van Sijtveld, vader v/d bruid van Seijdveld, grootouder bruid en bruidegom vermeld (huw.akte Weesp 1815 no.5, GenLias); |c| Sijtveld; |d||e| moeder van Zijtveld; |f| des avonds ten zes ure (akte no.15); |g| des avonds ten acht ure (akte no.16).

 


 

IV. Gerrit Lelieveld, z.v. III, geb. Weesp 02.12.1815|a|, melkslijter (1851), werkman (1856,1881), overl. Amsterdam 31.03.1882, tr. Nigtevecht 22.12.1848|b| Hendrijntje Vosselman, geb. Hoevelaken 27.07.1819, overl. voor 1881, d.v. Willem Vosselman, timmerman, en Grietje Penning (ca.1783-1827).

Uit dit huwelijk:

1.                  Evertje Alida Aletta Leliveld, geb. Amsterdam 10.05.1849, overl. Amsterdam 23.03.1850 (akte).

2.                  Evertje Aletta Geertruida Lelieveld, geb. Amsterdam 28.02.1851, dienstbode (1881), overl. na 1909, tr. Amsterdam 18.05.1881 Dirk Paats, geb. Leiden 10.10.1854, houtzaagmolenaarsknecht (1881), molenaar (1888), houtwerker (1909), overl. na 1909, z.v. Casparus Paats en Marie Pieket.
Uit dit huwelijk: Hendrika Margaretha, geb. Amsterdam ca. 1886, overl. na 1909; Gerrit, geb. Nieuwer-Amstel xx.07.1888, overl. Nieuwer-Amstel 22.08.1888; levenloze zoon, Nieuwer-Amstel 11.12.1889.

3.                  Margaretha Lelieveld, geb. Amsterdam 10.04.1853, tr. Amsterdam 15.08.1902 Erik Johan Jonasson, geb. Pieboda (Zweden) ca. 1854, zeeman, z.v. Jonas Pehrsson en Bertha Jönsdochter.
     EJJ tr. 1e voor 1902 Evertje Geertruida Jörgensen, overl. voor 1902.

4.                  Gerritje Hendrijntje Lelieveld, geb. Amsterdam 14.04.1856, overl. Amsterdam 12.04.1857.

5.                  Gijsbert Lelieveld, geb. Amsterdam 18.08.1859; volgt V.

 

Noten: |a| moeder van Zeijtveld; |b| moeder vd bruidegom Zeijtveld (huw.akte Nigtevecht 1848 no.2).

 


 

V. Gijsbert Lelieveld, z.v. IV, geb. Amsterdam 18.08.1859, smid (1883), werkman (1897), overl. Bloemendaal 30.09.1905|a|, tr. Amsterdam 11.10.1883 Alida Maria Geertruida Hogguer, geb. Amsterdam 12.11.1861, overl. na 1919, d.v. Fredrik Jeremias Hogguer (1825-na1883), scheepsgezagvoerder, en Anna Maria Geertruijda Buhr (ca.1833-1868).

Uit dit huwelijk:

1.                  Alida Maria Geertruijda Lelieveld, geb. Amsterdam 11.09.1884, overl. Amsterdam xx.03.1917|b|, tr. Amsterdam 11.01.1906 Cornelis Hemelrijk, geb. Velsen 13.06.1878, brandwacht 2e klasse (1906), brandwacht 1e klasse (1915), overl. 08.03.1928, z.v. Cornelis Hemelrijk en Maria Mooij.
     CH tr. 2e Amsterdam 07.08.1918 Judith Blok, geb. Amsterdam 24.06.1889, d.v. Frederik Blok en Judith van der Werff, kamerverhuurster (1918).

2.                  Hendrika Margaretha Lelieveld, geb. Amsterdam 07.11.1886, overl. Amsterdam 28.12.1889.

3.                  Gerrit Lelieveld, geb. Amsterdam 09.02.1889, overl. Amsterdam 18.07.1890 (akte).

4.                  Gerrit Lelieveld, geb. Amsterdam 23.02.1891, overl. Amsterdam 01.06.1891 (akte).

5.                  levenloze dochter, Amsterdam 23.10.1892.

6.                  levenloze zoon, Amsterdam 25.07.1893.

7.                  Gerrit Lelieveld, geb. Amsterdam 22.11.1894; volgt VI.a.

8.                  Gijsbert Lelieveld, geb. Amsterdam 21.10.1897; volgt VI.b.

9.                  Hendrik Lelieveld, geb. Amsterdam 16.02.1899; volgt VI.c.

 

Noten: |a| ook overl.akte Amsterdam 1905 reg.11 fol.63v; |b| De Tijd 15.03.1917 (e.v. G. Hemelrijk).

 


 

VI.a. Gerrit Lelieveld, z.v. V, geb. Amsterdam 22.11.1894, bankwerker (1917), werkman Wilh. Gasthuis (1922), werkman Arb. Reserve (1937), hulpportier Bur. van Sociale Zaken (1943), portier (1944), kantoorloper-stoker (1948-1950), overl. Amsterdam 23.01.1963, tr. Amsterdam 21.06.1917 Trijntje Maaike Wilhelmina Oosterbaan, geb. Amsterdam 15.04.1891, overl. Rotterdam 05.04.1966, begr. Rotterdam (Crooswijk), d.v. Cornelis Diederik Oosterbaan en Annetje Maas.

Uit dit huwelijk:

1.                  Cornelis Diederich Lelieveld, geb. Amsterdam 07.03.1919; volgt VII.a.

 


 

VII.a. Cornelis Diederich Lelieveld, z.v. VI.a, geb. Amsterdam 07.03.1919, huisarts, overl. Gieten 11.03.1996, tr. 1e Leerdam 30.07.1953 (echtsch. tussen 1957 en 1968) Aartje Cornelia Ottevanger, geb. Leerdam 28.07.1922; tr. 2e Rotterdam 29.04.1968 Zélamire Umbgrove, geb. Apeldoorn 16.11.1922, overl. Gieten 14.11.2008, crem. Assen (De Boskamp) 19.11.2008, d.v. Frederik Hendrik Umbgrove en Vera Guise.|a|

     ZU tr. 1e ’s-Gravenhage 13.05.1955 Jan Lamberts van Herk, geb. Rotterdam 17.12.1911, overl. Rotterdam 05.09.1959, z.v. Jan Lambertus van Herk en Hendrika Catharina van Es.|b|

Uit het huwelijk Lelieveld-Ottevanger kinderen.

 

Noten: |a||b| NP 80 (1997) p.427.

 


 

VI.b. Gijsbert Lelieveld, z.v. V, geb. Amsterdam 21.10.1897, bootwerker, overl. Amsterdam 14.05.1958, tr. Amsterdam 24.11.1915 Clasina Wilhelmina van Dijk, geb. Amsterdam 21.05.1897|b|, overl. Amsterdam 15.01.1987, d.v. Johanna Elisabeth van Dijk, wasvrouw (1897).
Voorkind (erkend bij het huwelijk):

1.                  Elizabeth van Dijk, later Lelieveld, geb. Amsterdam 26.02.1915|a|, overl. Amsterdam 10.01.1944, tr. Amsterdam 15.11.1933 Gerardus ten Oever, geb. Amsterdam 17.05.1910, schoenmaker, chem.arb., overl. Papenburg|c| 14.02.1945, begr. Papenburg-Untenende (Kat. Friedhof), z.v. Pieter ten Oever en Neeltje Coens.

Uit dit huwelijk (klein)kind(eren), waaronder:

2.                  Alida Maria Geertruida Lelieveld, geb. Amsterdam 02.02.1917, inpakster, overl. Amsterdam 11.12.1993, tr. Amsterdam 20.12.1939 Gerrit Huitinga, geb. Amsterdam 31.01.1911, groenteventer, grondwerker bouwv., handlanger, overl. Amsterdam 14.10.1975, z.v. Sijtze Huitinga en Klaske de Vries.

3.                  Gijsbert Lelieveld, geb. Amsterdam 28.07.1921; volgt VII.b.

 

Noten: |a| huw.akte Amsterdam 1915 reg.21 fol.28 (niet gevonden bij geb.akten); |b| aangifte door Cornelia Coene, vroedvrouw, 27 jaar, erkend door de moeder 28.10.1912 (geb.akte Amsterdam 1897 reg.6 fol.116v); |c| destijds Landkreis Asschendorf-Hümmling, nu Landkreis Emsland, Bundesland Niedersachsen.

 


 

VII.b. Gijsbert Lelieveld, z.v. VI.b, geb. Amsterdam 28.07.1921, loodgieter, overl. Amsterdam 07.06.1981, begr., otr. 30.04.1940|a|, tr. Amsterdam 22.05.1940 Maria Femmina Berlips, geb. Amsterdam 10.10.1921, overl. Amsterdam 05.06.1978.

Uit dit huwelijk kinderen.

 


 

VI.c. Hendrik Lelieveld, z.v. V, geb. Amsterdam 16.02.1899, werkman, overl. Amsterdam 20.12.1956, tr. Amsterdam 10.09.1919 Elisabeth Beense, geb. Amsterdam 03.06.1902, overl. Amsterdam 23.02.1987, begr. Amsterdam (RK Bpl. Buitenveldert), d.v. Willem Beense, steenzetter, en Elisabeth de Fost.

Uit dit huwelijk kinderen.

 


terug naar het overzicht Leliveld