Familie Lelieveld (38)

 

 

Deze familie betreft de nazaten van Boudewijn Leliveld en Elizabeth van der Hoeven.

 

Hun relatie met de andere families Leliveld is nog in onderzoek.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven en per e-mail aan: hjmwijersAThotmail.com.

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, november 2007 (laatst herzien april 2012)

 


 

I. Boudewijn Leliveld, geb. Zwammerdam, overl. 31.01.1800, begr. Rotterdam 03.02.1800, otr. Rotterdam 26.12.1773, tr. Rotterdam 11.01.1774 Elizabeth van der Hoeven, geb. Rotterdam xx.12.1753, doopgetuige Rotterdam 07.06.1811, overl. Rotterdam 17.02.1817.

Uit dit huwelijk:

1.                  Cornelis Leliveld, geb. Rotterdam 1774; volgt II.a.

2.                  Jacobus Leliveld, geb. Middelburg ca. 1776; volgt II.b.

 


 

II.a. Cornelis Leliveld, z.v. I, ged. Rotterdam 27.03.1774|d|, overl. Rotterdam 21.10.1823, otr. Rotterdam (stadstrouw) 30.01.1802, tr. Rotterdam 14.02.1802 Susanna Masthoff, geb. Rotterdam xx.10.1774|e|, doopgetuige Rotterdam 07.10.1809, overl. Rotterdam 09.07.1846, d.v. Matthijs Masthoff en Amelia Coobel.

Uit dit huwelijk:

1.                  Petrus Lelievelt, ged. Rotterdam 26.05.1803|a|.

2.                  Emelia Dorothea Lelivelt, ged. Rotterdam 27.11.1805|c|, overl. Rotterdam 20.04.1849.

3.                  Boudewijn Cornelis Leliveld, ged. Rotterdam 20.05.1808|b|, overl. Rotterdam 30.10.1812.

4.                  Elizabeth Johanna Maria Leliveld, ged. Rotterdam 06.05.1811, overl. Rotterdam 09.04.1818.

 

Noten: |a| get. Jacobus Lelievelt {oom}; |b| dopeling Balduinus Cornelius, get. Anna Lelivelt; |c| get. Jacobus Lelivelt {oom}; |d| get. Jacobus Lelieveld en Antonie Lelieveld; |e| 71 jr 9 mnd (overl.akte Rotterdam 1846 no.1623).

 


 

II.b. Jacobus Leliveld, z.v. I, geb. Middelburg ca. 1776, opperman (1832), doopgetuige Rotterdam 26.05.1803 en 27.11.1805, overl. Rotterdam 31.12.1836, otr. Rotterdam 24.04.1811, tr. Rotterdam 20.06.1811 Maria van Breedenroden, ook van Brederode, ged. Rotterdam (Zuiderkerk) 28.06.1778, overl. Rotterdam 14.01.1861|a|, d.v. Jan van Breedenroden en Catharina van der Val.

Uit dit huwelijk:

1.                  Boudewijn Cornelis Leliveld, geb. Rotterdam 1811; volgt III.

 

Noten: |a| oud 86 jaar en 6 mnd (overl.akte Rotterdam 1861 no.177).

 


 

III. Boudewijn Cornelis Leliveld, z.v. II.b, geb. Rotterdam 04.06.1811, ged. Rotterdam 07.06.1811|b|, militair (1832), gepensioneerde (1832(!)|a|), overl. Rotterdam 08.03.1846, tr. Harderwijk 10.03.1832 Geertruij Schaftenaar, geb. Harderwijk 20.04.1810, ged. Harderwijk 0605.1810|c|, naaister (1832), overl. Rotterdam 22.02.1853, d.v. Samuel Klaassen Schaftenaar (ca.1787-1854), mandenmaker, en Gerritje Jacobs, ook Gerritje Cornelissen (1773-1837).

BCL wordt in 1828 geregistreerd als nummer 15655 in Stamboek 640. [Van te voren gediend, waar en hoe lang, op welke wijze daarvan afgegaan:] Bij de 2de divisie van het Korps Mariniers vrijwillig geengageerd als pijper voor den tijd van 8 jaren zonder handgeld 28 april 1825; uit t kwartier vermist 22 juli 1826; voor de krijgsraad te s Hage 25 dito; terug 7 september 1826; vermist 27 mei 1827; voor de krijgsraad te s Hage 30 dito; bij vonnis van de Krijgsraad van Zuid-Holland dd 26 juni 1827 gecondemneerd tot ontnemen der kokarde voor jaar, 40 rietslagen en tien(?) dagen detentie wegens 2de desertie met medeneming van meerdere kompagnies goederen, doch binnen de vier weken vrijwilig terug gekeerd. [Wanneer en op welke wijze bij het Korps gekomen en omschrijving van zijn aangegaan accoord:] Op den 5 januarij 1828 als soldaat bij de 2de divisie ingevolge authorisatie van het Departement van Oorlog dd 24 december 1827 no.3 overgenomen van de 2de divisie van het Korps Mariniers waarbij hij door de krijgsraad van Zuid Holland was gerenvoyeerd als teregt gesteld deserteur. (..) 1 januari 1829 geengageerd voor den tijd van zes jaren bij de 1e divisie ingevolge (..) auth. van den 4 februari 1829. [Wanneer en op welke wijze afgegaan:] Op den 2 april 1829 overgegaan aan boord van het schip Walcheren, bestemd naar de OI.|d|

Uit dit huwelijk:

1.                  Maria Johanna Leliveld, geb. Harderwijk 20.11.1832, overl. Harderwijk 28.11.1832.

2.                  Gerritje Leliveld, geb. Harderwijk 20.11.1832 (tweeling), overl. Harderwijk 29.11.1832.

 

Noten: |a| huw.akte Harderwijk 1832 no.7; |b| get. Elizabeth van der Hoeven; |c| vader Samuel Klaassen; |d| Stamboek 640, registratienummer 15655.

 


terug naar het overzicht Leliveld