Familie Leliveld (47)

 

(Stompwijk)

 

 

Deze familie betreft de nazaten van Japik Reynierse Lelivelt en Marijtje Dirkse Kooyman.

 

Hun relatie met de andere families Leliveld is nog in onderzoek.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven en per e-mail aan: hjmwijersAThotmail.com.

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, juni 2006 (laatst herzien augustus 2012)

 


 

I. Japik Reynierse Lelivelt, overl. na 1750, tr. 1e Stompwijk 14.01.1731 Marijtje Dirkse Kooyman, overl. tussen 1737 en 1739; tr. 2e Stompwijk 25.01.1739 Lijsbeth Cornelisse Ousthoorn, overl. na 1750.

Uit het huwelijk Lelivelt-Kooyman:

1.                  Maria Lelivelt, ged. Stompwijk 17.11.1731.

2.                  Reinerus Lelivelt, ged. Stompwijk 13.03.1733, w.s. jonggestorven.

3.                  Gertrudis Lelivelt, Geertje, ged. Stompwijk 25.06.1734, tr. Nootdorp 14.01.1759 Gerrit Pieters van Nierop, z.v. Petrus van Nierop en Adriana Cornelis.|a|

4.                  Reinerus Lelivelt, ged. Stompwijk 03.09.1735.

5.                  Theodorus Lelivelt, ged. Stompwijk 31.08.1736.

6.                  Elizabetha Lelivelt, ged. Stompwijk 23.12.1737.

Uit het huwelijk Lelivelt-Ousthoorn.

7.                  Maria Lelivelt, ged. Stompwijk 20.02.1740.

8.                  Cornelis Lelivelt, geb. Stompwijk 1742; volgt II.a.

9.                  Helena Lelivelt, ged. Stompwijk 12.12.1743.

10.              Reinerus Lelivelt, geb. Stompwijk 1747; volgt II.b.

11.              Apollonia Martina Lelivelt, ged. Stompwijk 11.11.1748.

12.              Apollonia Lelivelt, ged. Stompwijk 14.01.1750.

 

Noten: |a| Ons Voorgeslacht 43 (1988) p.92.

 


 

II.a. Cornelis Lelivelt, z.v. I, ged. Stompwijk 28.04.1742, tr. Stompwijk 06.05.1764 Maria Dirkse Kooijman.

Uit dit huwelijk:

1.                  Elisabeth Leliveld, ged. Stompwijk 08.07.1765.

2.                  Theodora Leliveld, Dirkje, ged. Stompwijk 03.08.1766, overl. ’s-Gravenhage 22.10.1814|a|, tr. tussen 1766 en 1814 Cornelis Zijdenbosch, geb. ca. 1760, timmerman (1814). (Zijdenbos: ’s-Gravenhage 08.04.1824, 06.03.1828, 20.12.1830; Zijdenbosch 25.02.1845)

3.                  Jacobus Leliveld, geb. Stompwijk 1768; volgt III.a.

4.                  Joanna Leliveld, ged. Stompwijk 11.10.1768 (tweeling).

 

Noten: |a| Lelijvelt.

 


 

III.a. Jacobus Leliveld, z.v. II.a, ged. Stompwijk 11.10.1768, tr. Stompwijk 25.01.1795 Dina Verberg(h), overl. na 1810.

Uit dit huwelijk:

1.                  Cornelis Leliveld, ged. Stompwijk 27.08.1795.

2.                  Goov Leliveld, ged. Stompwijk 21.09.1797.

3.                  Godefridus Lelivelt, geb. ’s-Gravenhage ca. 1808, ‘sergeant bij de Zesde Kompagnie 2e Battaillon der 10 afd. infant.’ (1828)|b|, overl. Amsterdam 04.06.1828.

4.                  Cornelia Elisabeth Lelijveld, geb. ’s-Gravenhage ca. 1810, overl. Stompwijk 13.04.1864|a|, tr. Stompwijk 02.11.1849 Antonius Heijboom, geb. Berkel ca. 1802, overl. Stompwijk 21.08.1872, z.v. Wijnand Heijboom en Geertje Bonenburg.
     AH tr. 1e (Veur?) voor 1832 Johanna Margaretha van Heijningen, geb. cq. 1805, overl. Stompwijk 07.11.1842, d.v. Bartholomeus Gerrardus van Heijningen en Dirkje de Bruijn.

 

Noten: |a| oud 63 jaar (>geb.1801), moeder Elizabeth Verberg (overl.akte Stompwijk 1864 no.19); |b| overl.akte Amsterdam 1828 reg.3 f.190v.

 


 

II.b. Reinerus Lelivelt, z.v. I, ged. Stompwijk 10.06.1747, tr. voor 1771 Neeltje v. d. Hoeven.

Uit dit huwelijk:

1.                  Reijniertje Leliveld, ged. Stompwijk 30.08.1771.

2.                  Lijsje Leliveld, ged. Stompwijk 30.08.1771 (tweeling).

 


terug naar het overzicht Leliveld