Familie Loohuis (2)

 

(Albergen)

 

 

Deze familie stamt af van Gerardus Lohuis en Janna oude Braakhuis. Hun relatie met de andere families Lohuis en Loohuis in Twente is nog in onderzoek. Dit geldt in het bijzonder de nazaten Gerardus Loohuis en Margareta van Steede in de familie Loohuis (1) te Albergen.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: H.J.M. Wijers, Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven, of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com.

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, april 2002 (laatst herzien februari 2021)

 


 

I.  Gerardus Loohuis, uit Albergen, geb. ca. 1740|l|, landman te Albergen, overl. Ootmarsum 27.01.1810 (113-70), tr. voor 1792 Janna oude Braakhuis |m|, ook oude Geerdink |n|, landbouwster te Albergen (1817,1823), overl. tussen 1823 en 1846.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerardus Johannes Loohuis, geb. Tubbergen 1792; volgt II.

2.                  Geertruida Lohuis, ged. Tubbergen 28.02.1796|j|, overl. Albergen (Tubbergen) 04.10.1864, tr. Tubbergen 31.07.1823 Hermannus Henricus Essenhuis, Herman, ged. Tubbergen 15.06.1782, winkelier (1823), landbouwer (1864), overl. na 1834, z.v. Johannes (Leuskamp nunc|f|)(Hagenvoort nunc|g|) Essenhuis (ca.1739-1819)|h| en Hermina/Wilhelmina Deters (ca.1745-1822).
Herman Essenhuis was tapper in boerderij D17, waar nu café Morshuis staat. Dochter Johanna nam de bedoening over.|p|
Uit dit huwelijk: Hermanus Essenhuis, ged. Albergen 30.05.1824|e|, overl. 1864; Gerardus Essenhuis, ged. Albergen 28.04.1826|d|; Johannes Essenhuis, ged. Albergen 01.10.1827|c1|, jonggestorven; Johanna Essenhuis, ged. Albergen 01.10.1827 (tweeling)|c2|, jonggestorven; Johanna Essenhuis, ged. Albergen 18.07.1830|b|, overl. na 1865; Gezina Essenhuis, ged. Albergen 26.04.1834|a|, naaister, woonde D18a (bij ’t Kamerhuis)|q|; zevende kind|o|.

3.                  kind, in leven (1810).|i||k|

 

Noten: |a| RAO inv.465 p.63 (get. Johannes Loohuis en Gertrude Hofland); |b| RAO inv.465 p.59 (get. Hermanus Loohuis en Maria Essenhuis); |c1| RAO inv.465 p.54 (get. Johannes Maathuis en Hermina Essenhuis); |c2| RAO inv.465 p.54 (get. Hermanus Loohuis en Johanna Blokhuis); |d| RAO inv.465 p.51 (get. Gerardus Johannes Essenhuis en Hermina Loohuis); |e| RAO inv.465 p.45 (get. Herman Blokhuis en Johanna Loohuis); |f| uit extract doopboek, huw.bijl. Tubbergen 1823 no.29; |g| uit extract register overlijden, huw.bijl. Tubbergen 1823 no.19; |h| ibidem (zoon van Gerrit Lohuis! en Jenneken Pegge, landbouwers te Albergen; |i| ibidem (Gerrit laat in 1810 een vrouw met drie kinderen na); |j| bij overlijden “oud drie en zeventig jaren”, overl.akte Tubbergen 1864 no.109, volgens deze gegevens 68 jaar (met wie is zij verward?); |k||l| huw.bijl. Tubbergen 1817 (no.26); |m| Johanna Braakhuis in overl.akte Tubbergen 1846 no.98; |n| huw.akte Tubbergen 1823 no.19; |o| Johan Klaassen, De huizen van Albergen en hun bewoners (2000), p.32; |p| ibidem; |q| ibidem, p.34.

 


 

II.  Gerardus Johannes Loohuis nunc Maathuis, Gerrit Jan of Jan, z.v. I, ged. Tubbergen 18.01.1792|d|, Nationale Militie lichting 1814|k|, boerenknecht (1814,1817), landman (1820), woont in Albergen op ’t Maathuis (1818), later op het Brinkshuis|t|, overl. Albergen (Tubbergen) 25.09.1846|l|, tr. Tubbergen 25.09.1817 Wilhelmina Maathuis, ook Mina of Harmina|p|, ged. Tubbergen 11.04.1791, landbouwster (1820,1830), overl. Albergen (Tubbergen) 16.03.1868|u|, d.v. Gerardus Paterhuis nu Maathuis en Maria Maathuis, ook Joanna Maria.

Uit dit huwelijk:

1.                  Bernardina Lohuis, geb. Albergen (Tubbergen) 18.10.1818, ged. Albergen 18.10.1818|a|, spinster, woont in de Boo|s|, overl. Tubbergen 15.12.1899|m|; ongehuwd.

2.                  Gesiena/Gezina Loohuis, geb. Albergen (Tubbergen) 01.09.1820, ged. Albergen 01.09.1820|c|, overl. Albergen (Tubbergen) 02.09.1863|n|, tr. Tubbergen 18.01.1850 Gerardus Kroeze, geb. Albergen (Tubbergen) 11.06.1820, landbouwer (1850), woont Peuvershuis (D137)|r|, overl. Tubbergen 1873 (no.32), z.v. Harmen Jan Kroeze, ook Peuise|q|, landbouwer, en Janna ter Heijne.
Uit het huwelijk Kroeze-Loohuis: Wilhelmina Kroese, ged. Albergen 02.05.1851|h|; Hermina Kroeze, geb. Tubbergen 1851 (no.40); Gerardus Kroese, ged. Albergen 22.04.1853|i|, overl. na 1881; Johannes Kroese, ged. Albergen 20.10.1855|j|, overl. Groningen 24.12.1934; Johanna Kroese, ged. Albergen 03.04.1858|g|, w.s. jonggestorven; Hermanus, geb. Tubbergen 1859 (no.166), overl. Weerselo 25.06.1958; Johanna Kroese, Janna, ged. Albergen 13.05.1862|f|, overl. na 1888.
     GK tr. 1e Tubbergen 08.10.1845 Hermina Keur, geb. Tubbergen 1823 (no.128), overl. Tubbergen 27.04.1847, d.v. Harmannus Keur en Willemina ten Thij; uit dit huwelijk: Maria, geb. 29.03.1847.

3.                  Gerardus Loohuis, geb. Albergen 1824; volgt III.

4.                  Johanna Loohuis, geb./ged. Albergen (Tubbergen) 18.03.1827|b||o|, overl. Albergen (Tubbergen) 13.02.1830.

 

Noten: |a| inv.465 p.31 {get. Gerard Maathuis en Joanna Lohuis}; |b| RAO inv.465 p.53 (get. Hermanus Essenhuis en Johanna Maathuis); |c| RAO inv.465 p.36 (get. Hermannus Lohuis en Maria Maathuis); |d| RAO inv.460C (get. oude Braekhuis en Gertrude Loohuis); |f| RAO inv.465 p.107 (get. Johannes Kroese en Johanna Essenhuis); |g| RAO inv.465 p.100 (get. Gerardus Essen en Mina Kroese); |h| RAO inv.465 p.89 (get. Gerardus Loohuis en Johanna Kroese); |i| RAO inv.465 p.92 (get. Hermanus Göttemaker en Dina Loohuis); |j| RAO inv.465 p.96 (get. Johannes Kroese en Maria Timmers); |k| loting nummer 1329, niet opgeroepen, signalement: lengte 5 voet 68, aangezigt: smal, voorhoofd: rond, oogen: bruin, neus: ordinair, mond: gewoon, kin: ord., haar: bruin, wenkbraauwen: zwart, merkbare teekenen: geene; |l| per abuis 53 jaar oud genoemd in overl.akte Tubbergen 1846 no.98; |m| aangifte door neef Gerhardus (1855-1936), overl.akte Tubbergen 1899 no.144; |n| in overl.akte Tubbergen 1863 no.101 staat ‘dochter van Jan Lohuis en Willemina Maathuis, de eerste landbouwer wonende te Tubbergen de laatste overleden’: dit is abuis, de vader is al overleden, de overlijdensdatum van de moeder nog onbekend; |o| vader Jan Lohuis, moeder Hermiena Maathuis (geb.akte Tubbergen 1827 no.37); |p| ouders bruid: Jan Lohuis, ook Gerrit Jan, en Harmina Maathuis (huw.akte Tubbergen 1850 no.4); |q| huw.akte Tubbergen 1850 no.4; |r| Johan Klaassen, De huizen van Albergen en hun bewoners (2000), p.206; Klaassen schrijft dat het gezin in 1876 naar D92 verhuist; vader Gerardus Kroeze is dan al overleden; |s| ibidem, p.187; de Boo was een voormalige veestalling met klein woongedeelte (D122); |t| Johan Klaassen, De huizen van Albergen en hun bewoners (2000), p.146; |u| Wilhelmina Patershuis, weduwe van Jan Loohuis (overl.akte Tubbergen 1868 no.37).

 


 

III.  Gerardus Loohuis, z.v. II, geb. Albergen (Tubbergen) 07.08.1824, ged. Albergen 07.08.1824|j|, landbouwer (1846,1853,1863), woont op Brinkshuis (D95)|l|, overl. Tubbergen 22.11.1885, tr. Tubbergen 21.01.1853 Maria Timmers, geb. Reutum (Tubbergen) 30.07.1826, overl. Albergen (Tubbergen) 22.01.1895, d.v. Gerrit Jan Timmers, landbouwer, en Gezina Braakhuis.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johannes Loohuis, geb. Albergen 1853; volgt IV.a.

2.                  Gerardus Loohuis, geb. Albergen 1855; volgt IV.b.

3.                  Maria Loohuis, later Lohuis, geb. Albergen (Tubbergen) 16.11.1856, ged. Albergen 15.11.1856|b|, overl. Soest 27.03.1940|p|, tr. voor 1885 Dirk van den Berg, geb. Eemnes 29.12.1834, vleeshouwer (1885), overl. Soest 30.09.1921|o|, z.v. Jacobus van den Berg (ca.1806-1893) en Teunisje van Eijden (ca.1806-1888).
Uit dit huwelijk (moeder Lohuis): Jacobus Johannes Dirk, geb. Soest 21.10.1885, overl. na 1912; Anna Maria, geb. Soest 11.03.1887; Anthonia, geb. Soest 06.03.1889; Gerhardus Hendricus, geb. Soest 11.11.1890, overl. na 1919; Hendrika, geb. Soest 12.12.1892, overl. Soest 13.09.1960; Hendrikus Theodorus, geb. Soest 01.12.1894, overl. na 1921; Dirk Hermanus, geb. Soest 07.01.1897; Johan Bernardus, geb. Soest 16.10.1898, overl. Amersfoort 28.07.1960; Hermanus Bernardus, geb. Soest 30.07.1901, overl. na 1930.

4.                  Bernardus Johannes Lohuis, geb. Tubbergen 1858; volgt IV.c.

5.                  Hendrikus Lohuis, geb. Tubbergen 10.06.1859, landbouwer, overl. Tubbergen 20.11.1881; ongehuwd.

6.                  Johanna Lohuis, geb. Albergen (Tubbergen) 21.12.1860, overl. Albergen (Tubbergen) 27.07.1902.

7.                  Hermanus Lohuis, geb. Albergen 1863; volgt IV.d.

8.                  Gezina Lohuis, geb. Albergen (Tubbergen) 01.08.1867, ged. Albergen 17.08.1867|m|, overl. Soest 18.01.1937, tr. Soest 09.05.1891 Johannes van Schalkwijk, geb. Soest 17.02.1858, overl. Soest 17.02.1944, z.v. Cornelis van Schalkwijk en Rijkje Hilhorst.
Uit dit huwelijk: Hendrika Maria, geb. Soest 09.05.1892,

overl. Haarlem 05.07.1982; Maria Gezina, geb. Soest 01.01.1894; Cornelis Gerardus, geb. Soest 12.01.1896; Gerardus Johannes, geb. Soest 28.10.1897, overl. na 1924; Barbara Francisca, geb. Soest 02.04.1902; Johannes Hendricus, geb. Soest 13.12.1903; Hendrikus Bernardus, geb. Soest 17.07.1905, overl. Soest 08.08.1905; Hendrikus Bernardus, geb. Soest 07.03.1908.

 

Noten: |b| RAO inv.465 p.98 (get. Gerhardus Timmers en Bernardina Loohuis); |i| RAO inv.465 p.93 (moeder: Maria Timmerhuis; get. Gerardus Johannes Timmerhuis en Wilhelmina Maathuis); |j| RAO inv.465 p.45 (get. Gerardus Johannes Loohuis en Gertruda Essenhuis); |m| RAO inv.465 p.116 (get. Hermanus Loohuis en Henrica Klumper); |n| Johan Klaassen, De huizen van Albergen en hun bewoners (2000), p.146: |o||p| Lohuis.

 


 

IV.a.  Johannes Loohuis, z.v. III, geb. Albergen (Tubbergen) 04.11.1853, ged. Albergen 05.11.1853|i|, landbouwer (1876,1894), overl. Tubbergen 04.04.1911, tr. 1e Tubbergen 28.04.1876 Johanna Braakhuis, geb. Tubbergen ca. 1856(?), overl. Tubbergen 21.06.1890, d.v. Hendrikus Braakhuis, landbouwer, en Janna oude Rengerink; tr. 2e Tubbergen 10.09.1890 Maria Dijkhuis, geb. Tubbergen 21.06.1856, overl. Tubbergen 24.05.1894, d.v. Gerardus Johannes Dijkhuis, landbouwer, en Aleida Broenink; tr. 3e Tubbergen 26.09.1894|c| Gezina Kreuwel, geb. Tubbergen 13.05.1859, overl. Tubbergen 09.02.1936, d.v. Johannes Hendrikus Kreuwel en Maria Reent/Reint.

Uit het huwelijk Loohuis-Braakhuis:

1.                  Johanna Loohuis, geb. Tubbergen 03.05.1878, overl. 27.09.1965, begr. Oldenzaal, tr. Lonneker 21.05.1909 Hendrikus Beuvink, geb. Lonneker 18.01.1872, landbouwer te Lonneker (1909), overl. Enschede 09.03.1960, begr. Oldenzaal, z.v. Hermannus Beuvink en Johanna Nortkamp.
Uit dit huwelijk (klein)kind(eren), waaronder: Johanna, geb. Lonneker 15.03.1910.

2.                  Maria Lohuis, geb. Tubbergen 03.06.1880, overl. 19.07.1962, begr. Deurningen, tr. Tubbergen 18.05.1898 Johannes Harink, Jan, geb. Weerselo 17.05.1868 (akte|e|), kleermaker (1898,1902,1907), winkelier (1915), overl. Albergen (Tubbergen) 11.09.1915, z.v. Johannes Harink en Aleijda Slaterink|a||b|; tr. 2e Tubbergen (bs) 18.10.1916 en Albergen (rk) 27.10.1916 Johannes Antonius Woolderink, geb. Borne 23.10.1875, kleermaker (1916), overl. Weerselo 01.11.1960, begr. Deurningen, z.v. Hendrikus Woolderink, landbouwer, en Maria Krooshoop.
Uit het huwelijk Harink-Loohuis: Johanna Aleida, geb. Tubbergen 1898, ged. Albergen (rk) 26.06.1898, overl. Borne 27.04.1943; Joanna Aleida, ged. Albergen (rk) 16.06.1899; Johanna, geb. Tubbergen 1901, ged. Albergen (rk) 01.02.1901, overl. na 1926; Johannes, geb. Albergen (Tubbergen) 04.10.1902, ged. Albergen (rk) 04.10.1902, overl. na 1927; Maria Hendrika, geb. Albergen (Tubbergen) 02.07.1907, ged. Albergen (rk) 02.07.1907, overl. na 1929; Bernardus Henricus, geb. Albergen (Tubbergen) 26.04.1909, ged. Albergen (rk) 26.04.1909; Hendrika Wilhelmina, geb. Albergen (Tubbergen) 03.02.1911, ged. Albergen (rk) 04.02.1912; Henricus Antonius, ged. Albergen (rk) 19.05.1914, priester gewijd Brazilië 08.12.1937, Carmeliet.
Uit het huwelijk Woolderink-Loohuis: Henrica Maria, geb. Tubbergen 16.06.1919, ged. Albergen (rk) 17.06.1919.

3.                  Gezina Loohuis, geb. Tubbergen 18.03.1882, overl. Almelo 06.10.1958.
Kind van Gezina:

1.      Johanna Maria Loohuis, geb. ’s-Gravenhage 25.01.1912.

4.                  Dina Loohuis, geb. Tubbergen 07.10.1883.

5.                  Gerhard Lohuis, geb. Tubbergen 19.04.1885, overl. Tubbergen 28.07.1886.

6.                  Gerhardus Johannes Lohuis, geb. Tubbergen 09.06.1887; volgt V.a.

7.                  Wilhelmina Lohuis, geb. Tubbergen 14.11.1888, overl. Tubbergen 17.12.1890.

Uit het huwelijk Loohuis-Dijkhuis:

8.                  Johan Bernard Lohuis, geb. Tubbergen 02.10.1891, overl. Tubbergen 19.02.1892.

9.                  Maria Aleida Lohuis, geb. Tubbergen 15.01.1893; volgt V.a2.

10.              Hermannus Johannes Lohuis, geb. Tubbergen 08.05.1894, overl. Tubbergen 19.07.1894.

Uit het huwelijk Lohuis-Kreuwel:

11.              Geertruida Maria Lohuis, geb. Tubbergen 31.08.1895, overl. na 1947, tr. Tubbergen 14.06.1917 Johannes Kuipers, geb. Manderveen (Tubbergen) 07.03.1888, landbouwer (1917), overl. Tubbergen 30.03.1947, z.v. Jan Kuipers en Gezina Nijmeijer.

12.              Euphemia Hendrika Lohuis, geb. Tubbergen 27.11.1896, overl. 11.03.1989, begr. Denekamp, tr. Denekamp 21.05.1927 Gerard Hendrik Kuipers, geb. Denekamp 21.12.1899, metselaar, overl. 23.12.1972, begr. Denekamp, z.v. Kleophas Herman Kuipers en Anna Aleida Horstkamp.

13.              Hendrika Suzanna Lohuis, geb. Tubbergen 02.01.1898.

14.              Gezina Hendrika Lohuis, geb. Tubbergen 05.05.1900, overl. 18.10.1963.

15.              Gerardus Bernardus Lohuis, geb. Tubbergen 09.07.1901.

 

Noten: |a| Platerink volgens database HCOV (huw.akte Tubbergen 1898 no.19); |b| Alijda Platenkamp volgens Johan Klaassen, De huizen van Albergen en hun bewoners (2000), p.19; |c| bruidegom Lohuis (huw.akte Tubbergen 1894 no.26); |d| Het Vaderland 21.01.1933 (huwelijksafkondigingen); |e| niet gevonden.

 


 

V.a.  Gerhardus Johannes Lohuis, z.v. IV.a, geb. Tubbergen 09.06.1887, klompenmaker (1913), overl. 25.06.1973, begr. Hertme, tr. Borne 15.08.1913 Bernardina Smook, geb. Borne 21.05.1892, overl. 09.10.1979, begr. Hertme, d.v. Gradus Smook, landbouwer, en Maria Kuipers.

Uit dit huwelijk kind(eren) en kleinkind(eren), waaronder:

1.                  Maria Johanna Lohuis, geb. Hertme (Borne) xx.06.1916|b|, overl. Almelo 22.11.1945.

2.                  Dochter.

3.                  Dochter.

4.                  Josephina Antonia Lohuis, geb. Borne ca. 1924, overl. Hertme (Borne) 26.11.1926.

5.                  Dochter.

6.                  Antonia Theresia Lohuis, Toos, geb. Borne 03.06.1928|a|, overl. Borne 09.07.2019, crem., tr. Bernard Kottink, overl. 06.10.1977.

7.                  Dochter.

8.                  Hendrikus Antonius Casper Lohuis, geb. Borne 09.01.1934|c|; volgt VI.a.

 

Noten: |a| d.v. G.L. Lohuis (Twentsch dagblad Tubantia en Enschedesche courant 07.06.1928); |b| Twentsche dagblad Tubantia 01.07.1916; |c| Twentsch dagblad Tubantia en Enschedesche courant 19.01.1934.

 


 

VI.a. Hendrikus Antonius Casper Lohuis, Henk, z.v. V.a, geb. Borne 09.01.1934, werkzaam bij Metaalperswerk Bons & Evers B.V. te Borne (1958-2005), overl. 14.09.2009, crem., tr. Riet Veldboer, geb. ca. 1939, overl. Ootmarsum 09.08.2019, crem..

Uit dit huwelijk(klein)kinderen.

 


 

V.a2. Maria Aleida Lohuis, d.v. IV.a, geb. Tubbergen 15.01.1893, werkster (1933), tr. ’s-Gravenhage 01.02.1933 Willem Adrianus Hagen, geb. ’s-Gravenhage 23.12.1892, arbeider, z.v. Willem Hendrik Hagen en Carolina Adriana Kooy.

     WAH tr. 1e ’s-Gravenhage 11.11.1914 (echtsch. vonnis Arr.Rb. ’s-Gravenhage 06.05.1926, ingeschr. ’s-Gravenhage 04.11.1926) Johanna Catharina Schneider, geb. ’s-Gravenhage 13.12.1891, d.v. Johannes Frederik Hendrik Schneider en Maria Anna Engelina Leyendekkers; uit dit huwelijk drie kinderen.
     JCS tr. 2e ’s-Gravenhage 13.06.1928 Daniel Hoogduin, geb. ’s-Gravenhage 05.05.1900, arbeider, z.v. Wilhelmus Hoogduin en Maria Willeijns.

Kinderen van Maria Aleida:

1.                  Gerardus Hermanus Lohuis, geb. ’s-Gravenhage 12.01.1912.

2.                  zoon.

3.                  dochter.

 


 

IV.b.  Gerardus Loohuis, z.v. III, geb. Albergen (Tubbergen) 25.05.1855|o|, ged. Albergen 25.05.1855|a|, landbouwer (1882,1915,1927), woont eerst op Brinkshuis (D95), na ca.1895 op erve Moots (D120)|l|, overl. Albergen 28.04.1936, begr. Albergen 02.05.1936, tr. 1e Tubbergen 15.11.1882 Johanna oude Nijhuis, geb. Albergen (Tubbergen) 11.09.1854, overl. Tubbergen 03.12.1887, d.v. Hermanus oude Nijhuis, landbouwer, en Berendina Pegge|j|; tr. 2e Tubbergen 05.09.1888 Euphemia Gezina Paus, Gesina, geb. Langeveen (Tubbergen) 08.04.1862|k|, overl. Albergen 06.07.1937, d.v. Gerhardus Paus (1831-1899) en Gezina oude Elberink (1838-1916).|i|

Uit het huwelijk Loohuis-Oude Nijhuis:

1.                  Gerhard Loohuis, geb. Albergen 1883; volgt V.b.

2.                  Hermannus Joannes Loohuis, geb. Albergen 1884; volgt V.c.

3.                  Johanna Maria Loohuis, geb. Tubbergen 20.03.1886, ged. Albergen 20.03.1886|g|, overl. Almelo 13.05.1950, tr. Tubbergen 15.07.1907 (bs) en Albergen (rk) 19.07.1907|n| Gerardus Braakhuis, geb. Tubbergen 19.04.1872, landbouwer (1907), voerman (1931), overl. 13.12.1951, z.v. Hendrikus Braakhuis en Hendrika Dood.
Uit dit huwelijk vier kinderen, waaronder: Hendrika Johanna, geb. Ambt Almelo ca. 1909, overl. na 1931; Gezina Maria Braakhuis, Sientje, geb. Tubbergen 31.01.1912, overl. Tubbergen 07.02.1977, tr. Tubbergen 19.11.1937 Johannes Bernardus Gererdus Benerink, geb. Tubbergen 15.03.1909, overl. Maastricht 06.08.1974.

4.                  Bernardus Loohuis, geb. Tubbergen 16.11.1887, ged. Albergen 16.11.1887|f|, overl. Albergen (Tubbergen) 19.11.1887.

Uit het huwelijk Loohuis-Paus:

5.                  Joanna Gesina Loohuis, ged. Albergen 29.09.1890|e|.
Johanna Maria Loohuis, geb.
Tubbergen 28.09.1890, overl. 08.06.1977, begr. Albergen, tr. Tubbergen (bs) 31.01.1918 en Albergen (rk) 09.02.1918 Gerardus Elshuis, geb. Tubbergen 21.01.1886, timmerman (1918), overl. 20.04.1976, begr. Albergen, z.v. Gerardus Elshuis en Maria Kemna.
Uit dit huwelijk kind(eren) en kleinkind(eren), waaronder: Maria Gerarda Jozefina, ged. Albergen (rk) 09.03.1919; Gesina Maria, geb. Tubbergen 28.12.1920, ged. Albergen (rk) 28.12.1920; Joana Maria, geb. 30.01.1926, ged. Albergen (rk) 30.01.1926.

6.                  Gesina Berendina Loohuis, geb. Albergen (Tubbergen) 16.09.1893, ged. Albergen 16.09.1893|d|, overl. Tubbergen 21.10.1893.

7.                  Gerardus Bernardus Loohuis, geb. Albergen (Tubbergen) 1896; volgt V.d.

8.                  Gesina Maria Loohuis, geb. Albergen (Tubbergen) 31.05.1898, ged. Albergen (rk) 31.05.1898, overl. Albergen (Tubbergen) 02.06.1898 (twee dagen oud).

9.                  Gesina Aleida Lohuis, Sien, geb. Albergen (Tubbergen) 14.02.1906, ged. Albergen (rk) 14.02.1906, overl. xx.06.1990, begr. Almelo|m|, tr. Tubbergen (bs) 13.10.1927 en Albergen (rk) 19.10.1927 Antonius Groothuis, Toon, geb. Reutum (Tubbergen) 12.11.1899, timmerman, overl. Almelo 23.10.1990, begr. Almelo, z.v. Frederikus Johannes Groothuis en Maria Dijkers.
Uit dit huwelijk: Alphons Antonius, geb. Almelo xx.06.1942|p|; Jozef Florentius, geb. Almelo ca. 1949, overl. Almelo 07.10.1950.

 

Noten: |a| RAO inv.465 p.95 (get. Gerard Kroese en Gezina Braakhuis); |d| RAO inv.465 p.181 (get. Hermanus Loohuis en Joanna Paus); |e| RAO inv.465 p.173 (get. Joannes Paus en Joanna Loohuis); |f| RAO inv.465 p.165 (get. Albertus oude Nijhuis en Joanna Loohuis); |g| RAO inv.465 p.161 (get. Joanna Loohuis en Gesina oude Nijhuis); |i| het echtpaar Paus-oude Elberink is 22/23 in kwartierstaat Ingrid en Karin Schulten door J.G.J. Schulten; |j| ook Engel(ina) Pegge, zie: Johan Klaassen, De huizen van Albergen en hun bewoners (2000), p.155; |k| bij huwelijk per abuis 27 jr genoemd (huw.akte Tubbergen 1888 no.22); |l| Johan Klaassen, De huizen van Albergen en hun bewoners (2000), p.146; |m| “Teld nich waj mist, teld waj hebt / Hier rust oonze oale leu / Sien Groothoes-Lohoes / febr 1906 - juni 1990 / Toon Groothoes / nov 1899 - oct 1990 / Pappe en mamme bedankt veur all'ns” (grafsteen); |n| get. Gerardus Loohuis; |o| aangifte door Johannes Braakhuis, de vader ‘tijdelijk afwezig te Vriesland’ (geb.akte Tubbergen 1855 no.62); |p| Dagblad van het Oosten: Almelo’s dagblad 18.06.1942.

 


 

V.b.  Gerhard Loohuis, z.v. IV.b, geb. Tubbergen 30.08.1883, ged. Albergen 30.08.1883|a||b|, aannemer van publieke werken (1922), handelaar in bouwmaterialen, overl. Albergen 10.01.1962, begr. Albergen 13.01.1962, tr. Tubbergen (bs) 12.10.1922 en Albergen (rk) 08.10.1922|c| Wilhelmina Hendrika Maria ter Beek, geb. Enschede 15.04.1892, overl. Delden (Huize St. Jozef) 05.05.1969, begr. Albergen, d.v. Franciscus Gerhardus ter Beek en Berendina ten Doeschate.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johanna Albertha Maria Loohuis, geb. Tubbergen 02.09.1923, ged. Albergen (rk) 03.09.1923, Joke, tr. Tubbergen (bs) 15.05.1951 en Albergen (rk) 20.08.1951 Johannes Gerardus Antonius Schulten, Hans, geb. Zenderen 20.04.1926, overl. Hengelo 28.11.2003.

2.                  Henriëtte Maria Theresia Loohuis, Hetty, geb. Tubbergen 22.04.1926, ged. Albergen (rk) 22.04.1926, tr. Tubbergen 05.09.1951 en Albergen (rk) 20.02.1952 Johannes Antonius Hendrikus Ticheler, Jan, geb. Enschede 05.07.1924, tandarts, overl. Borne 23.11.2010, begr. Borne (Alg.Bpl.) 27.11.2010.

 

Noten: |a| RAO inv.465 p.155 (door pastoor J.H. Heghuis ten huize van dokter B. v.d. Maas in Tubbergen); |b| 31.08 (aantekening bij huwelijk Parochie Albergen 1922); |c| volgorde?.

 


 

V.c.  Hermannus Johannes Lohuis, z.v. IV.b, geb. Tubbergen 10.12.1884, ged. Albergen 10.12.1884|a|, schilder (1915), manufacturier (1922), vermeld op kiezerslijst Almelo 1918/19 (no.3000), woont Ootm.str. 56 (1919), overl. Almelo 02.02.1967, begr. Almelo, tr. Almelo 27.08.1915 Alberta Steffens, geb. Stad Almelo 15.03.1889, costuumnaaister (1915), overl. 23.03.1980, begr. Almelo, d.v. Gerhardus Johannes Steffens en Hendrika Maria Maathuis.

Uit dit huwelijk:

1.                  dochter A.G. Lohuis, tr. J.H.M. Westerink. [Hengelo]

2.                  zoon G.J. Lohuis.

3.                  F.H. Lohuis. [Almelo]

4.                  H.G.M. Lohuis. [Almelo]

5.                  Lohuis, tr. mw. Th.N. Prinsen. [Almelo]

 

Noten: |a| RAO inv.465 p.157 {get. Bernardus Loohuis en Aleida oude Nijhuis}.

 


 

V.d.  Gerardus Bernardus Loohuis, z.v. IV.b, geb./ged. Albergen (Tubbergen) 25.12.1896|a|, landbouwer (1929,1936), overl. 31.05.1960, begr. Albergen, tr. Tubbergen (bs) 19.04.1929, tr. Mariaparochie (rk) 27.04.1929 Johanna Hendrika Lenferink, geb. Tubbergen 01.03.1902, overl. 13.12.1988, begr. Albergen, d.v. Hermannus Johannes Lenferink en Aleida Demmer.

Uit dit huwelijk kind(eren) en kleinkind(eren), waaronder:

1.                  Gesina Aleida Theresia Loohuis, geb. 17.04.1930, ged. Albergen (rk) 17.04.1930, tr. Albergen (rk) 19.11.1955 Adrianus Maria Jans, uit Oploo.

2.                  Gerard Lohuis, geb. ca. 1943; volgt VI.d.

 

Noten: |a| RAO inv.465 p.192 (get. Hermanus Loohuis en Joanna Paus).

 


 

VI.d. Gerard Lohuis, z.v. V.d, geb. ca. 1943, woont erve Moots, overl. Albergen 25.05.2006, begr. Albergen 29.05.2006, tr. 1965|a| Jo Rikmanspoel, overl. 31.12.2001.

Uit dit huwelijk kinderen.

 

Noten: |a| Johan Klaassen, De huizen van Albergen en hun bewoners (2000), p.185.

 


 

IV.c.  Bernardus Johannes Lohuis, z.v. III, geb. Tubbergen 09.05.1858, bankwerker (1891,1892,1893), tapper (1895,1896), koperslager (1898), smid (1901,1910), bankwerker (1917,1926), vermeld op kiezerslijst Enschede 1899 (no.1269) en 1919 (no.5030), woont Enschede in de Bothof (1892,1893), Oldenzaalsestraat C377 (1899), Hengeloscheweg te Enschede (1910), Brinkstr. 169 (1919), overl. Enschede 24.07.1926, tr. Enschede 24.09.1891|a| Margaretha Willemina Waarborg, geb. Enschede 17.05.1864, overl. Enschede 20.10.1950, d.v. Martinus Hermanus Waarborg (-1911), fabriekarbeider, en Johanna Louisa Groensmit.

Uit dit huwelijk:

1.                  Maria Johanna Frederika Lohuis, geb. Enschede 18.07.1892, confectienaaister, overl. Enschede 17.05.1959, tr. Enschede 18.01.1917 Antonius Gradus Eijkelenkamp, geb. Deventer 26.05.1892, schoenmaker, z.v. Everhardus Frederikus Eijkelenkamp, schoenmaker, en Gardina Johanna Oostendorp.
Uit dit huwelijk: Bernardus Johannes, geb. Enschede ca. 1921, overl. Enschede 10.02.1922.

2.                  Martinus Hermannus Lohuis, geb. Enschede 15.10.1893.

3.                  Johanna Louisa Lohuis, geb. Enschede 04.08.1895, cartonnagewerkster, tr. Enschede 29.12.1921 Theodorus Bernardus Johannes Beckers, geb. Enschede 22.01.1896, brievenbesteller, postambtenaar, overl. Enschede 27.07.1958, z.v. Johannes Beckers en Geertruida Mossink.

4.                  Gezina Gerharda Lohuis, geb. Enschede 03.08.1896, textielarbeidster (1928), overl. 16.01.1977, tr. Enschede 07.06.1928 Johannes Gerhard de Vet, geb. Enschede 06.12.1895, bankwerker, z.v. Johannes de Vet (ca.1865-1953) en Geertruida Engelina Bessling (ca.1867-1942).

5.                  Hendrika Augusta Maria Lohuis, geb. Enschede 29.08.1898, overl. Enschede 25.11.1898.

6.                  Gerhardus Hendrikus Alfridus Lohuis, geb. Enschede 11.05.1900, overl. Enschede 10.10.1910.

7.                  Hendrika Hermina Catharina Lohuis, geb. Enschede 28.12.1901, dienstbode (1929), overl. 30.01.1981, begr. Oldenzaal, tr. Enschede 17.01.1929 Hendrikus Jacobus Besseler, Hendrik, geb. Enschede 25.07.1901, chauffeur, overl. 20.10.1966, begr. Oldenzaal, z.v. Johannes Bernardus Besseler en Anna Lindeman.
Uit dit huwelijk (klein)kind(eren).

 

Noten: |a| akte no.101, de ambtenaar schrijft Lohuis, maar de bruidegom tekent met Loohuis, idem geb.akte 1892 no.371.

 


 

IV.d.  Hermanus Lohuis, z.v. III, geb. Albergen (Tubbergen) 21.05.1863, bakker in Hengelo (1863,1897,1901,1906), bakker in Enschede (1889), arbeider (1920), fabrieksarbeider (1922), vermeld op kiezerslijst Enschede 1919 (no.5033), overl. Enschede 19.01.1922, tr. Hengelo 11.11.1889 Johanna Maria Busschers, geb. Hengelo 17.02.1866, overl. Enschede 18.04.1932, d.v. Hermannus Busschers, tapper, en Aleida Ulderink.

Wonen allen Verv.str.24 te Enschede (1919).

Uit dit huwelijk:

1.                  Aleida Maria Lohuis, geb. Hengelo 22.09.1890.

2.                  Hermanus Gerhardus Lohuis, geb. Hengelo 17.08.1892, monteur (1926), machine-bankwerker (1956), vermeld op kiezerslijst Enschede 1919 (no.5034), overl. Enschede 07.10.1956, tr. Enschede 22.07.1926 Gertrud Hubertine Elisabeth Koch, geb. Münster ca. 1895, modiste (1926), d.v. Wilhelm Koch en Elisabeth Potthoff.

3.                  Gerhardus Hermanus Melchiades Lohuis, geb. Hengelo 10.12.1893; volgt V.e.

4.                  Maria Johanna Petronella Lohuis, geb. Hengelo 05.05.1895, confectienaaister (1925), tr. Enschede 24.09.1925 Johannes Bernardus Cyrillus Even, geb. Enschede 28.01.1895, metaaldraaier, z.v. Rembertus Gerhardus Even (1865-1930), schoenmaker, en Johanna Gezina Tijman (ca.1870-1902).

5.                  Marinus Bernardus Johannes Lohuis, geb. Hengelo 25.04.1897, overl. Deventer 24.08.1897|a|.

6.                  Hendrika Wilhelmina Catharina Lohuis, geb. Hengelo 25.11.1899.

7.                  Berendina Irmina Johanna Lohuis, geb. Hengelo 24.12.1901, controleuse (1928), overl. Enschede 19.07.1976, begr. Enschede (RK Gronausestr.), tr. Enschede 22.11.1928 Wilhelmus Johannes Punte, geb. Enschede 04.09.1898, timmerman, overl. 28.06.1967, begr. Enschede (RK Gronausestr.), z.v. Johannes Albertus Punte en Gezina Kleisman.
Uit dit huwelijk: levenloze dochter, Enschede 26.09.1936.

8.                  Johan Plechelmus Henricus Lohuis, geb. Hengelo 15.07.1904; volgt V.f.

9.                  Bernard Gerardus Hermannus Lohuis, geb. Hengelo 04.04.1906; volgt V.g.

 

Noten: |a| overl.akte Hengelo 1897 no.154.

 


 

V.e. Gerhardus Hermanus Melchiades Lohuis, z.v. IV.d, geb. Hengelo 10.12.1893, loopknecht (1920), chauffeur (1941), vermeld op kiezerslijst Enschede 1919 (no.5032), tr. Arnhem 28.01.1920 Maria Lisabeth Meijer, geb. Enschede ca. 1887, d.v. Jan Hendrik Bernardus Meijer en Maria Jakoba Echtermeijer.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerhardus Hermanus Lohuis, geb. Arnhem ca. 1923, kantoorbediende, overl. Arnhem 24.06.1941.

 


 

V.f.  Johan Plechelmus Henricus Lohuis, z.v. IV.d, geb. Hengelo 15.07.1904, fabrieksarbeider (1924), caféhouder, tr. Lonneker 22.02.1924 Gerritdina Hendrica Hermina Veldhuis, Gerdien, geb. Enschede 18.07.1898, overl. Enschede 09.11.1955, d.v. Bernardus Veldhuis en Johanna Maria Blikman.

Uit dit huwelijk:

1.                  Bernardus Hermannus Lohuis, cafébediende, geb. Lonneker 30.04.1924, tr. M. Tempelman.
Uit dit huwelijk kinderen.

 


 

V.g. Bernard Gerardus Hermannus Lohuis, z.v. IV.d, geb. Hengelo 04.04.1906, overl. Eindhoven ca. 1999, verloofd 1e Kerstdag 1938|a|, otr. Enschede xx.05.1940|b|, tr. Enschede xx.06.1940|c| Johanna Hendrika Maria Butterhof, Annie, geb. Enschede 17.05.1913, overl. Eindhoven 21.03.2001, d.v. Gradus Johannes Butterhof (1888-1954), huisschilder (1912), remmer (1913), en Anna Maria van Rijssen (ca.1888-na1964), cartonnagewerkster (1912).

Uit dit huwelijk kind(eren).

 

Noten: |a| Twentsch dagblad Tubantia en Enschedesche courant 22.12.1938; |b| Twentsch dagblad Tubantia en Enschedesche courant 31.05.1940; |c| Twentsch dagblad Tubantia en Enschedesche courant 20.06.1940.

 


Legenda:

Hengelo(O) = Hengelo


terug naar het overzicht Lohuis/Loohuis