Familie Lohuis/ten Lohuis (4)

 

(Neede)

 

Deze familie stamt af van Henderik Lohuis en Catharina Jansen van Lage. Hun relatie met de andere families Lohuis en Loohuis in Twente is nog in onderzoek.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: H.J.M. Wijers, Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven, of per e-mail aan: hjmwijersAThotmail.com.

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, april 2002 (laatst herzien mei 2022)

 


 

I. Henderik ten Loehuijs, overl. voor 1752, otr. Delden 23.04.1724|c|, tr. Delden 21.05.1724 Catharina Jansen van Lage, ook Colnaar|b|.

Uit dit huwelijk:

1.                  Jan Berent ten Loehuijs, ged. Delden 26.11.1724.

2.                  Henderik te Loehuis, geb. Delden 1725; volgt II.

3.                  Antonius ten Lohuis, ged. Delden 15.01.1730.

4.                  Jannes Lohuis, ged. Delden 17.08.1732|a|.

 

Noten: |a||b| inv.86 f.130 {moeder: Catrina Colnaar}; |c| inv.93 p.85.

 


 

II.  Hendrikus te Loehuis, z.v. I, ged. Delden 23.12.1725, doopgetuige Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 20.05.1778, overl. Neede 27.02.1810|c|, otr. Neede 26.02.1752|h|, otr. Delden 21.03.1752|j| Grietjen Maalderink, ged. Neede 16.07.1730, doopgetuige Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 20.05.1778, overl. Neede 25.02.1814|m|, d.v. Jan Maelderinck (1694-)|i| en Johanna Eckervelt|g|.

Uit dit huwelijk:

1.                  Garrit Jan ten Lohuis, geb. Neede 1752; volgt III.a.

2.                  Henderick ten Lohuis, ged. Neede 24.11.1754, overl. Neede 17.12.1817.

3.                  Anna Catharina ten Lohuis, ged. Neede 26.09.1756, w.s. overl. tussen 1759 en 1773.

4.                  Janna ten Lohuis, ged. Neede 24.05.1759, otr. Amsterdam 07.10.1791 Johannes van Hees.
Uit dit huwelijk: Jakoba Johanna, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 01.06.1792|k|; Eliesabet, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 11.03.1795|l|.

5.                  Hendrik Jan ten Lohuis, geb. Neede 1761; volgt III.b.

6.                  Beerent ten Lohuis, ged. Neede 19.02.1764, w.s. jonggestorven.

7.                  Beerent ten Lohuis, geb. Neede 1766; volgt III.c.

8.                  Antonij ten Lohuis, geb. Neede 1770; volgt III.d.

9.                  Anna Catharina ten Lohuis, Anneken, geb. Neede ca. 1773|a|, ingek.lidmaat Neede (van Lochem) 18.04.1794|c|, overl. Neede 23.09.1836, otr. Neede (huw.comm.) 23.04.1803, tr. Lochem (huw.comm.) 13.05.1803|b| Hendrik Agterdenbos/Achter den Bosch, geb. ’s-Hertogenbosch ca. 1753/54, woont Neede (1803), tamboer (1829), overl. Lochem 11.06.1829.
     HA tr. 1e Lochem 30.04.1797|f| Hendrina Krooshoop, geb. Gelselaar 18.01.1756, overl. Lochem 28.12.1802. Uit dit huwelijk: Hendrik achter den Bosch (1798-1864), tr. Grietjen Lohuis (1794-1873), d.v. Hendrik Jan ten Lohuis (1761-1817) en Catherina Koster (1761-).

10.              Jan ten Lohuis, geb. Neede 1775; volgt III.e.

 

Noten: |a| 30 jaar bij huwelijk (RBS 1133); |b| op vrijdagavond op het Stadthuijs, volgens vertoont attest (RBS 1133); |c| RBS 1128.6; |d| Family Search (Jan en Johanna tr. Neede 12.10.1726); |e| Nikker volgens GenLias; |f| Kwartierstaat Westra-Wannink, OTGB 88.75-77; |g| Grietjen Avinck volgens Kwartierstaat Westra-Wannink, OTGB 88.75-77; |h| 25.02 volgens Kwartierstaat Westra-Wannink, OTGB 88.75-77; |i| mw. Z. Hissink, Genealogie Maalderink, i.h.b. OTGB 02.111; |j| inv.94 p.44 {gedimitteert}; |k| get. Gerrit Jan ten Lohuijs en Johanna Lourier; |l| moeder ten Lahuijs (Gem.Arch.A’dam); |m| overl.akte Neede 1814 no.14 {Malderink}.

 

Opm: Er is een Janna ten Lohuis, “met attest. van Endscheide, ingek. d. 29 Sept.; wegens begaane hoererije ao 1788, onder Censuur gesteld”. Bron: Lidmatenboek Neede RBS 1128.6.

 


 

III.a.  Garrit Jan ten Lohuis, z.v. II, ged. Neede 31.12.1752, doopgetuige Amsterdam (Oude Kerk) 01.06.1792 en Amsterdam (Nieuwe Kerk) 03.06.1804, begr. Amsterdam (Westerkerk en -kerkhof) 11.11.1804, otr. Amsterdam 28.08.1777 Johanna Lourier, doopgetuige Amsterdam (Oude Kerk) 01.06.1792 en Amsterdam (Nieuwe Kerk) 03.06.1804.

Uit dit huwelijk:

1.                  Catharina ten Lohuis, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 20.05.1778|a|, doopgetuige Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 01.02.1801, werkster (1824), overl. Amsterdam 08.03.1858|i|, tr. tussen 1801 en 1804 Jacob Duval, overl. tussen 1811 en 1824.
Uit dit huwelijk: Gerhardus Henderikus, geb. Amsterdam 28.05.1804, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 03.06.1804|b|, overl. na 1842; Jaakop, geb. Amsterdam 13.01.1807, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 21.01.1807, overl. na 1834; Martienis Johannes, geb. Amsterdam 28.04.1811, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 05.05.1811|e|.
     JD tr. 1e voor 1801 Dirkie Fuijst, overl. voor 1804; uit dit huwelijk: Jacoba, geb. Amsterdam 21.08.1801, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 02.09.1801.

2.                  Weijntje ten Lohuis, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 23.01.1780, doopgetuige Amsterdam (Nieuwe Kerk) 05.05.1811, overl. Zutphen 26.06.1866|f|, otr. Amsterdam 21.03.1800|h| Martinus Berbeljon, ook Barbeljon, doopgetuige Amsterdam (Nieuwe Kerk) 05.05.1811, militair (1839), schoenmaker (1845), overl. tussen 1845 en 1865.
Uit dit huwelijk: Jacobus Theodorus, geb. Amsterdam 30.01.1801, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 01.02.1801|d|, begr. Amsterdam (Westerkerk en –kerkhof) 05.09.1802; Catharina Maria Fransiska, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 19.08.1803, begr. Amsterdam (Wetserkerk en –kerkhof) 31.10.1806; Hendrik Martinus, geb. Amsterdam 09.02.1805, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 17.02.1805|c|, begr. Amsterdam (Westerkerk en –kerkhof) 09.03.1806; Joseph Martinus, ged. Amsterdam (’t Boompje) (rk) 11.03.1807, overl. na 1845; Gerrit, ged. Amsterdam (’t Boompje) (rk) 14.09.1809, w.s. begr. Amsterdam (Westerkerk en –kerkhof) 28.10.1810|j|; Martinus Theodorus, geb. Amsterdam ca. 1812, overl. Zutphen 28.09.1893|g|.

3.                  Hendrik ten Lohuijs, geb. Amsterdam 1782; volgt IV.a.

 

Noten: |a| get. Hendricus ten Lohuijs en Grietje Maalderink (=de grootouders van vaderszijde); |b| get. Gerrit Jan ten Loohuijs en Johanna Louwerier (=de grootouders van moederszijde); |c| get. Hendrik ten Loohuijs en Hendrina Gildemeester; |d| vader Berblijon, get. Jacobus Mardelens en Catharina ten Lohuijs; |e| get. Martienes Berbeljon en Weijntie ten Loohuis; |f| Stijntje te Loohuis, wede Joseph Martinus Barbillon (overl.akte Zutphen 1866 no.199); |g| vader Barbilion (overl.akte Zutphen 1893 no.339); |h| Barbiljon; |i| ‘ongehuwd verder niets bekend’ (overl.akte Amsterdam 1858 reg.2 f.132); |j| Gerritje Barbejon.

 


 

IV.a.  Hendrik ten Lohuijs, z.v. III.a, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 09.01.1782|a|, schoenlapper (1819), kruier (1824,1829), doopgetuige Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 17.02.1805, overl. na 1822, tr. 1e voor 1809 Elizabeth Wolters, overl. tussen 1809 en 1810; otr. 2e Amsterdam 25.05.1810 Johanna Wilhelmina Brouws, begr. Amsterdam (St.Anthoniskerkhof) 23.12.1810; tr. 3e tussen 1810 en 1813|d||e| Johanna Geertruij Willemse; otr. 4e Amsterdam 29.08.1819|c|, tr. Amsterdam 29.9.1819 Anna Catharina Rossellion, geb. Heer ca. 1795, d.v. Bartholomeus Rossellion en Johanna Poelman.

     JWB otr. 1e Amsterdam 18.04.1806 Evert van der Geest, begr. Amsterdam (Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof) 09.07.1808; uit dit huwelijk: Johanna Maria, geb. Amsterdam 25.04.1807, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 29.04.1807.

Uit het huwelijk ten Lohuijs-Wolters:

1.                  Margaretha ten Lohuijs, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 26.04.1809, w.s. begr. Amsterdam 25.01.1810.

Uit het huwelijk ten Lohuijs-Brouws:

2.                  Hendrik Johannes ten Lohuijs, geb. Amsterdam 26.05.1810, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 31.05.1810, w.s. begr. Amsterdam 06.09.1810.

Uit het huwelijk ten Lohuijs-Willemse:

3.                  Hendrik Arnoldus Wijnand ten Lohuijs, geb. Amsterdam 05.06.1813 (akte), overl. Amsterdam 21.09.1813.

Kind van Anna Catharina:

4.                  Maria Johanna Rossignol, geb. Maastricht 27.12.1815.

Uit het huwelijk ten Lohuijs-Rossellion:

5.                  Johanna Maria Elizabeth ten Loohuis, geb. Amsterdam 26.10.1821 (akte), ‘voorm. woonpl. Zwolle’, overl. Veenhuizen (Norg) 09.02.1856|b|.
Kind:

1.      Lambertus ten Loohuys, geb. Amsterdam xx.04.1846, overl. Amsterdam 27.04.1846.

6.                  Nicolaas Hendricus ten Lohuijs, geb. Amsterdam 06.06.1824.

7.                  Franciscus Lambertus ten Lohuys, geb. Amsterdam 07.09.1829, overl. Amsterdam 25.05.1831.

 

Noten: |a| get. Hendrik ten Lohuijs en Maria Lourier; |b| moeder Rosseljan (overl.akte Norg 1856 no.31); |c| ‘tr. Maastricht’ (huw.afk. Amsterdam 1819 no. 1.197.vs); |d| niet gevonden te Amsterdam 1811-1813; |e| in huw.akte Amsterdam 1819 reg.3 fol.99 alleen Johanna Wilhelmina Brouws genoemd, niet Johanna Geertruij Willemse.

 


 

III.b.  Hendrik Jan ten Lohuis, Hinderik, z.v. II, geb. Neede 08.11.1761, landbouwer (1813), overl. Neede 17.12.1817, tr. Lochem 02.04.1794 Catherina Koster, geb. Lochem 05.07.1761, overl. Ouder-Amstel, d.v. Adolf Carel Koster en Geertjen Keppels.

Uit dit huwelijk:

1.                  Grietjen Lohuis, geb. Gelselaar 01.06.1794, overl. Lochem 10.04.1873|e|, tr. Lochem 24.04.1826 Hendrik achter den Bosch, geb. Lochem 08.01.1798, barbier (1834,1848,1861), tapper (1838), overl. Lochem 06.03.1869|f||g|, z.v. Hendrik achter den Bosch (ca.1753-1829) en Hendrina Krooshoop|d| (1756-1802)|a|.
Uit dit huwelijk: Dina, geb. Lochem 03.01.1827, overl. Lochem 15.10.1893; Hendrikus, geb. Lochem 10.03.1829, overl. Lochem 04.12.1887; Katrina, geb. Lochem 17.02.1831; Willemina, geb. Lochem 25.11.1832, overl. Lochem 06.07.1834; Grada Wilhelmina, geb. Lochem 24.01.1835, overl. Lochem 24.01.1896; Hendrik Jan, geb. Lochem 11.01.1838, overl. Lochem 27.02.1838.

 

Noten: |a| Kwartierstaat Westra-Wannink, OTGB 88.75-77, |c| Family Search; |d| Kroeshoff (GenLias); |e| ged. Borculo, oud 75 jaar (overl.akte Lochem 1873 no.20); |f| overl.akte Lochem 1869 no.19; |g| per abuis 14.01.1864 in OTGB 88.75.

 


 

III.c.  Beerent ten Lohuis, Berend, z.v. II, ged. Neede 06.04.1766|a|, landbouwer (1817,1840,1844), overl. Neede 08.02.1844, tr. Neede 04.03.1815 Janna Nikkers, geb. Neede 04.05.1772, ged. Neede 10.05.1772|b|, landbouwster (1840), overl. Neede 05.10.1843, d.v. Jan Nikkers en Henders Mengerink.

     JN tr. 1e voor 1804 Gerrit Leussink, overl. Neede voor 1804; otr. 2e 28.09.1804, tr. 21.10.1804 Hendrik Meeink, overl. Neede voor 1809; otr. 3e 21.07.1809, tr. 13.08.1809 Christoffel Kleinleugemors, ook te Leugenmors, geb. ca. 1784, overl. Neede 25.03.1814.

Uit dit huwelijk:

1.                  Hendrikus ten Lohuis, geb. Neede 1817; volgt IV.b.

 

Noten: |a| RBS 1128 (Lohuijs); |b| RBS 1128 (Nikker).

 


 

IV.b.  Hendrikus ten Lohuis, z.v. III.c, geb. Neede 12.07.1817, landbouwer (1840,1858,1872,1881), wever (1880), overl. Neede 17.01.1901, tr. Neede 01.08.1840|a| Hendrika Brouwer, geb. Ruurlo 08.02.1812, overl. Neede 22.02.1888, d.v. Hendrik Jan Brouwer, dagloner, en Hendrina Dijkman. [Neede wijk C no.20bis (1858)]

Uit dit huwelijk:

1.                  Johanna Gerita ten Lohuis, geb. Ruurlo ca. 1843, overl. Neede 27.01.1872; ongehuwd.

2.                  Hendrika ten Lohuis, geb. Neede 17.08.1844, overl. Neede 17.09.1844.

3.                  Berendina ten Lohuis, geb. Neede 06.08.1845, overl. Neede 06.02.1922, tr. Neede 19.05.1871 Gerrit Jan Bruntink, geb. Neede 26.02.1847, wever (1871,1881), fabrieksarbeider (1885,1913), overl. Neede 12.11.1913, z.v. Gerrit Bruntink en Berendina ten Damme.
Uit dit huwelijk: levenloze zoon, Neede 05.06.1871; Berendina Johanna, geb. Ruwenhof (Neede) 05.10.1872, overl. Neede 22.09.1880; Hendrika, geb. Neede 03.11.1874, overl. na 1900; Jan, geb. Ruwenhof (Neede) 29.11.1876, overl. Neede 05.12.1925; Bernard, geb. Ruwenhof (Neede) 07.09.1881, overl. na 1906; Berendina Johanna, geb. Ruwenhof (Neede) 30.08.1885.

4.                  Harmina ten Lohuis, geb. Neede 14.01.1849, overl. Neede 10.09.1933, tr. Borculo 31.05.1872 Garrit Berenpas, geb. Borculo 05.08.1842, (fabrieks)arbeider, overl. Neede 03.01.1923, z.v. Berendina Berenpas.
Uit dit huwelijk: Berendina Johanna, geb. Borculo 23.11.1873, overl. Borculo 13.08.1874; Berendina Johanna, geb. Borculo 11.10.1874, overl. Neede 30.09.1949; Hendrik, geb. Borculo 02.05.1877; Johan, geb. Neede 10.04.1881; Hendrika Willemina, geb. Neede 17.11.1884, overl. Neede 30.09.1927; Gerrit Hendrik, geb. Neede 18.10.1887; Herman, geb. Ruwenhof (Neede) 16.06.1880, overl. Neede 12.03.1891.

5.                  Berend Jan ten Lohuis, geb. Neede 26.02.1851, overl. Neede 17.06.1868|b|.

6.                  Jan Hendrik ten Lohuis, geb. Neede 1853; volgt V.a.

7.                  Hermannus ten Lohuis, geb. Neede 1858; volgt V.b.

 

Noten: |a| huwelijksgetuige o.a. Jan ten Lohuis, geb. ca. 1776, schoenmaker; |b| overl.akte Neede 1868 no.37 {oud 17 jaar}.

 


 

V.a.  Jan Hendrik ten Lohuis, z.v. IV.b, geb. Neede 22.04.1853, wever (1881,1889), landbouwer (1923), overl. Neede 09.12.1923, tr. Neede 19.03.1881 Gerritjen Warfman, geb. Eibergen 17.02.1856, overl. Neede 05.01.1942, d.v. Garrit Jan Warfman, dagloner, en Arnolda Simmelink.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerrit Jan ten Lohuis, geb. Neede 10.02.1882, overl. Neede 28.11.1882.

2.                  Gerrit Jan ten Lohuis, geb. Neede 21.03.1883, fabrieksarbeider, tr. Neede 13.05.1911 Johanna Geertruida Sloot, geb. Hoonte (Neede) 06.02.1884, dienstbode (1911), d.v. Hendrik Jan Sloot, klompenmaker, en Berendina ter Agter.

3.                  Hendrika Arnolda ten Lohuis, geb. Neede 16.02.1886, overl. Neede 11.11.1889.

4.                  Johanna ten Lohuis, geb. Neede 31.03.1889, tr. Neede 19.02.1910 Jan Hendrik Florijn, geb. Hoonte (Neede) 20.11.1888, fabrieksarbeider, z.v. Hendrik Jan Florijn en Garritjen Pasman.
Uit dit huwelijk: Hendrik Jan, geb. Neede 05.04.1910.

 


 

V.b.  Hermannus ten Lohuis, z.v. IV.b, geb. Neede 23.02.1858, fabrieksarbeider, overl. Neede 27.11.1920, tr. Neede 30.07.1881 Gerritjen Schelfer, geb. Hoonte (Neede) 19.12.1856, overl. Neede 27.04.1917, d.v. Arent Schelfer en Gerritdina Schreurs.

Uit dit huwelijk:

1.                  Arent Jan ten Lohuis, geb. Neede 08.01.1882; volgt VI.a.

2.                  Hendrik ten Lohuis, geb. Neede 17.01.1884, fabrieksarbeider, overl. tussen 1929 en 1976, tr. Neede 24.01.1914 Aaltjen Krooshof, geb. Neede 09.12.1887, fabrieksarbeidster (1914), overl. Neede 22.05.1929, d.v. Gerrit Hendrik Krooshof en Willemina Timmerije.

3.                  Gerritdina ten Lohuis, geb. Neede 04.01.1886, fabrieksarbeidster (1910), overl. Enschede 22.04.1960, tr. Neede 06.08.1910 Hendrik Jan Krooshof, geb. Neede 11.10.1885, fabrieksarbeider, z.v. Martinus Krooshof en Geertrui Kempers.
Uit dit huwelijk: Marinus, geb. Neede 17.11.1910.

4.                  Hendrika ten Lohuis, geb. Neede 30.03.1888, dienstbode (1912), overl. 10.02.1966, begr. Enschede (O.Bpl.), tr. Lonneker 17.08.1912 Jan Vrieler, geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 14.01.1879, landbouwer (1912), overl. Enschede 15.03.1945, begr. Enschede (O.Bpl.), z.v. Hermannus Vrieler, landbouwer, en Hanna Teutelink.
Uit dit huwelijk: Herman Hendrik, geb. Enschede xx.12.1913, overl. Enschede 04.01.1914.

5.                  Johan ten Lohuis, geb. Neede 10.02.1890; volgt VI.b.

6.                  Janna ten Lohuis, geb. Neede 22.04.1892, overl. Neede 12.09.1934, tr. Neede 18.02.1922 Herman Krooshof, geb. Lochuizen (Neede) 30.12.1893, fabrieksarbeider (1928), overl. na 1934, z.v. Albert Krooshof en Berendina Stroekman.
Uit dit huwelijk: Bernard Gerrit, geb. Neede 31.01.1928, overl. Neede 02.02.1928.

7.                  Engelina ten Lohuis, geb. Neede 24.04.1894, overl. Neede 25.05.1895.

8.                  Herman ten Lohuis, geb. Neede 07.12.1896, overl. Eibergen 02.02.1976, tr. H. Stokkers, overl. voor 1976.

 


 

VI.a. Arent Jan ten Lohuis, z.v. V.b, geb. Neede 08.01.1882, fabrieksarbeider, overl. voor 1976, tr. Neede 01.10.1904 Harmina Kempers, geb. Neede 20.05.1885, fabrieksarbeidster (1904), overl. Neede 06.01.1976, d.v. Jan Hendrik Kempers en Harmina Oolbrink.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johanna ten Lohuis, geb. Neede 17.03.1905.

2.                  Gerritjen ten Lohuis, geb. Neede 19.07.1906, overl. Neede 06.01.1986, crem. Usselo 10.01.1986, tr. A. ten Hoopen, overl. voor 1986.
Uit dit huwelijk (klein)kind(eren).

3.                  Hermanus ten Lohuis, geb. Neede 03.10.1909, overl. Neede 26.11.1981, crem. Usselo 01.12.1981, tr. Gerritje Hendrika Reinderink, geb. ca. 1909, overl. Neede 30.01.1976.

 


 

VI.b. Johan ten Lohuis, z.v. V.b, geb. Neede 10.02.1890, fabrieksarbeider, overl. Neede 10.04.1972, tr. Neede 28.02.1914 Johanna Christina Hennink, geb. Neede 03.04.1891, fabrieksarbeidster (1914), overl. Neede 15.02.1988, crem. Usselo 19.02.1988, d.v. Jan Zweer Hennink en Hendrika Stomps.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerritjen ten Lohuis, geb. Neede 26.05.1914, tr. H.J. Krooshof.
Uit dit huwelijk (klein)kinderen.

 


 

III.d.  Antoni ten Lohuis, z.v. II, ged. Neede 14.01.1770, schoenmaker (1826), arbeider (1833), landbouwer (1841), woont Neede (1826), overl. Neede 23.05.1841, otr. Lochem 29.04.1798|b| Elsken Broekman, geb. Lochem ca. 1770, zonder beroep (1826), huiswerkster (1833), arbeidster (1839), overl. Neede 28.01.1839|a|, d.v. Frederik Broekman en Garritjen Folmers.

Uit dit huwelijk:

1.                  Hendrikus Lohuis, geb. Lochem 1798; volgt IV.c.

2.                  Johan ten Lohuis, geb. Lochem 1802; volgt IV.d.

3.                  Gerrit Jan ten Lohuis, geb. Lochem 1804; volgt IV.e.

4.                  w.s. ‘een kind van A. Lohuis’, doodgeboren Lochem 01.07.1810, begr. Lochem 02.07.1810.

 

Noten: |a| Broekmans (overl.akte Neede 1839 no.3); |b| Antonij te Lohuis en Elken Broekman, op att. van de secr. Van Ampsen en Nett.

 


 

IV.c.  Hendrikus Lohuis, z.v. III.d, geb. Lochem 28.12.1798, ged. Lochem 06.01.1799, slager (1826), wever (1839), zadelmaker (1855), overl. Amsterdam 24.12.1855, tr. Goor 02.12.1826 Jenneken Smit, geb. Kerspel Goor gem. Markelo ca. 1798, dienstmeid (1826), woont Hengelo (1859), overl. tussen 1867 en 1895, d.v. Marten Smit, landbouwer, en Dina Wes.

Dochters Engelina en Anthonia wisten in 1861 resp. 1867 niet waar en wanneer hun vader overleden was|a||b|.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johanna Frederika Lohuis, geb. Goor 18.03.1828 (no.6), naaister (1860), overl. Wierden 28.05.1895, tr. Hengelo 28.04.1860 Hermannus lutke Schipholt, geb. Losser 31.08.1830, wever (1860), fabrieksarbeider (1889), fabrieksbaas (1895), overl. Rijssen 18.04.1908, z.v. Willem lutke Schipholt, klompmaker, en Hendrika Walhof.
Uit dit huwelijk: Hendrika Johanna, geb. Hengelo 1860 (no.70); Willem, geb. Hengelo 1867 (no.117), overl. Hengelo 08.12.1942; Johanna, geb. Hengelo 1869 (no.219).
     HlS tr. 2e Wierden 14.11.1895 Gerridina Klaas, geb. Wierden ca. 1841, dienstbode (1867), overl. Goor 23.03.1907, d.v. Hendrik Jan Klaas en Mette ter Haar.
     GK tr. 1e Ambt Almelo 31.08.1867 Herman Christiaan ter Meulen, geb. Ambt Almelo ca. 1847, timmermansknecht (1867), timmerman (1872), overl. Ambt Almelo 30.12.1870, z.v. Jacob Hendrik Gerhard ter Meulen en Fenna Schallenberg; tr. 2e Wierden 14.06.1872 Derk Jan Veneman, geb. Wierden ca. 1832, kleermaker, overl. Wierden 26.03.1884, z.v. Jannes Veneman en Aaltje Kippers.
     DJV tr. 1e Wierden 06.08.1857 Diena Klaas, geb. Wierden ca. 1835, overl. Wierden 24.09.1868, d.v. Hendrik Jan Klaas en Mette ter Haar.

2.                  Martina Lohuis, geb. Markelo 05.10.1830, ged. Markelo 17.10.1830, landbouwster, overl. Losser 03.07.1902, tr. Losser 04.06.1859 Gradus lutke Schipholt, geb. Losser 08.10.1825, wever (1859,1867), landbouwer (1869,1889), overl. Losser 24.10.1914, z.v. Willem lutke Schipholt, klompemaker, en Hendrika Walhof.
Uit dit huwelijk: Willem, geb. Losser 05.01.1860, overl. Dieren (Rheden) 13.03.1934; Johanna, geb. Losser 23.01.1862, overl. Enschede 26.01.1933; Hendrik, geb. Losser 03.09.1864; Engelina, geb. Losser 07.05.1867, overl. Rotterdam 30.07.1926; Jan, geb. Losser 23.09.1869, overl. Enschede 25.12.1946.

3.                  Engelina Lohuis, geb. Markelo 17.01.1833, ged. Markelo 24.01.1833, weefster (1861), overl. Hengelo 29.12.1906, tr. Hengelo 01.06.1861 Jacob Heideman, geb. Hengelo 17.02.1833, wever (1861), fabriekarbeider (1899), overl. Hengelo 17.08.1899, z.v. Eldert Heideman, schoenlapper, en Dina Krabbenbos.

4.                  Jenneken Lohuis, geb. Markelo 15.05.1839, ged. Markelo 16.06.1839.

5.                  Anthonia Lohuis, geb. Markelo 29.08.1842, ged. Markelo 18.09.1842, overl. Enschede 13.01.1916, begr. Hengelo (Oldenzaalsestraat), tr. Hengelo 21.09.1867 Everhardus Wijbe Kolk, geb. Vriezenveen 15.10.1838, smidsknecht (1867), bankwerker (1898), machine-boorder (1903), winkelier (1906), overl. Hengelo 26.12.1912, begr. Hengelo (Oldenzaalsestraat), z.v. Wessel Wijbe Kolk en Naatje Boon.
Uit dit huwelijk: Wessel, geb. Hengelo 1867 (no.211), overl. na 1898; Jacob, geb. Hengelo 1869 (no.157); Maria, geb. Hengelo 1871 (no.49), overl. Baarn 05.05.1951; Jacob, geb. Hengelo 1872 (no.145), overl. na 1906; Willem, geb. Hengelo 1875 (no.121), overl. Hengelo 08.09.1939; Herman, geb. Hengelo 1881 (no.2), overl. na 1914.

 

Noten: |a| heeft de comparante onder eede verklaard dat zij niet in de mogelijkheid is de acte van overlijden van haren vader of van bekendheid ter vervanging dezelve over te leggen daar zij met de plaats en den juisten tijd van dat overlijden onbekend is zelfs niet wetende of hij nog in leven of dat hij overleden is (huw.akte Hengelo 1867 no.46); |b| bij huwelijk van Engelina (huw.akte Hengelo 1861 no.17) een soortgelijke verklaring.

 


 

IV.d.  Johan ten Lohuis, z.v. III.d, geb. Lochem 13.06.1802, ged. Lochem 20.06.1802|a|, smid (1833,1838), tr. Neede 18.05.1833 Janna Geertruid Hesselink, geb. Winterswijk 05.04.1799, ged. Winterswijk 14.04.1799, werkster (1833), d.v. Theunis Hesselink (1765-1814) en Anna Geertruid ter Haar. [Noordijk (1836)]

Uit dit huwelijk:

1.                  Antonij ten Lohuis, geb. Neede 16.03.1834.

2.                  Anna Gezina ten Lohuis, geb. Neede 06.01.1836.

3.                  Frederik Wilhelm ten Lohuis, geb. Neede 30.03.1838.

 

Noten: |a| moeder Broekmans.

 


 

IV.e.  Gerrit Jan ten Lohuis, z.v. III.d, geb. Lochem 05.07.1804, ged. Lochem 08.07.1804, wever (1827,1829), marskramer (1842), wever (1847), overl. Elsen (Markelo) 08.09.1847|h|, tr. Neede 15.07.1826 Janna Geertruid Anneveldink, geb. Winterswijk 02.08.1798, ged. Winterswijk 12.08.1798, overl. Markelo 20.03.1847, d.v. Jan Aelbert Anneveldink (-1833), kleermaker, en Teunisken ter Haar (-1841). [Neede no.45 (1835)]

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerritjen ten Lohuis, geb. Neede|e| 27.02.1827|f|, weefster (1860), overl. Look (Holten) 15.05.1860, tr. Holten 10.04.1848 Jan Wibbelink, geb. Holten 06.10.1821, landbouwer, overl. “op den openbaren weg” te Elsen (Markelo) 03.03.1886|g|, z.v. Hendrik Wibbelink en Fenneken Helderman.
Uit dit huwelijk: Fenneken, geb. Holten ca. 1849; Hendrika, geb. Holten ca. 1853; Janna, geb. Holten ca. 1857, overl. Look (Holten) 23.05.1860; Aaltje, geb. Holten xx.01.1859, overl. Look (Holten) 22.05.1860.
     JW tr. 2e Holten 15.12.1860 Mientjen Kappert, geb. Holten ca. 1840, overl. Look (Holten) 20.10.1911, d.v. Hendrikus Kappert en Janna Kempers.

2.                  Tonia ten Loohuis, geb. Winterswijk 09.04.1829, overl. Markelo 21.05.1885, tr. Markelo 26.01.1852 Jan Kosters, geb. Stokkum (Markelo) 21.05.1824, landbouwer te Stokkum (1852), landbouwer (1877), dagloner (1906), overl. Markelo 08.03.1906, z.v. Gerrit Jan Kosters, dagloner, en Hendrika Heijten.
Kind:

1.      Gerrit Jan ten Lohuis, geb. Stokkum (Markelo) 27.01.1851|a|, overl. Stokkum (Markelo) 16.04.1851.

Uit dit huwelijk: Gerritdina, geb. Markelo 13.05.1852, overl. Markelo 10.03.1933; Hendrika Geertruida, geb. Stokkum (Markelo) 05.05.1854, overl. na 1874; Johanna, geb. Stokkum (Markelo) 19.08.1856, overl. Stokkum (Markelo) 25.03.1861; Gerrit Jan, geb. Stokkum (Markelo) 13.10.1858, overl. Hengelo 06.03.1933; levenloze dochter, Stokkum (Markelo) 18.03.1860; Gerrit Hendrik, geb. Stokkum (Markelo) 10.03.1861, overl. Markelo 07.01.1873; Jan Hendrik, geb. Stokkum (Markelo) 29.03.1863, overl. Hengelo 25.02.1941; Johanna Kosters, geb. Stokkum (Markelo) 30.07.1865, overl. Enschede 07.01.1944, tr. Markelo 30.05.1885 Berend Jan Leeftink (ca.1864-1938), z.v. Hermanes Leeftink, dagloner, en Janna Alberdina ten Lohuis; levenloze zoon, Markelo 19.05.1867; Gerrit Willem, geb. Stokkum (Markelo) 10.04.1868, overl. Markelo 19.08.1868; Gerrit Willem, geb. Stokkum (Markelo) 25.07.1869, overl. na 1894.

3.                  Gerrit Jan ten Lohuis, geb. Neede 29.01.1831; volgt V.c.

4.                  Janna Alberdina ten Lohuis, geb. Neede 03.10.1833, landbouwster (1882), dagloonster (1885), weefster te Goor (1893), overl. na 1893, tr. 1e Markelo 20.11.1854 |c||d| Hermanus Leeftink, geb. Hericke (Markelo) 06.05.1821, wever (1854,1861), landbouwer (1862,1882), dagloner (1885), wever (1893), overl. Goor 07.01.1893, z.v. Berend Leeftink en Berendina Tjoonk; tr. 2e Markelo 22.11.1893 Jan Willem Flipsborg, geb. Elsenerbroek (Markelo) 11.01.1840, boerenknecht (1893), z.v. Barend Flipsborg (ca.1784-1844) en Berendina Oolbekkink (ca.1805-).
Uit het huwelijk Leeftink-ten Lohuis: Gerritdina, geb. Herike (Markelo) 08.10.1861, overl. Enschede 04.02.1955; Berend Jan Leeftink, geb. Herike (Markelo) 26.08.1863, boerwerker (1885), overl. Enschede 15.05.1938, tr. Markelo 30.05.1885 Johanna Kosters (ca.1866-1944), d.v. Jan Kosters en Tonia ten Lohuis; Geertrui, geb. Herike (Markelo) 24.08.1865.

5.                  Grietjen ten Lohuis, geb. Neede 01.11.1835, overl. Neede 22.11.1835.

6.                  Frederik Willem ten Lohuis, geb. Neede 08.03.1838, overl. Neede 23.04.1842.

 

Noten: |a| moeder Anthonia; aangifte door Hendrika Slot, 62 jr, vroedvrouw (geb.akte Markelo 1851 no.10); |c| Janna’s voogd is Geerit Willem Anneveldink, tabakskerver te Zutphen, en toeziend voogd is Berend Willem Anneveldink, kleermaker te Winterswijk; |d| bewijs van onvermogen op naam van Johanna Lohuis, afgegeven Zutphen 22.08.1854 (huw.bijl. Markelo 1854 no.17); |e| volgens overl.akte Holten 1860 no.42 geboren te Zutphen; |f| volgens huw.akte Holten 1848 no.8 geboren 01.03.1827 (GenLias); |g| ook overl.akte Holten 1886 no.20; |h| wedr Janna Geertruid Annevelink (overl.akte Markelo 1847 no.73).

 


 

V.c. Gerrit Jan ten Lohuis, z.v. IV.e, geb. Neede 29.01.1831|a|, wever (1854), tr. Winterswijk 08.03.1854 Hendrika Rensink, geb. Miste (Winterswijk) 23.06.1818, d.v. Hendrik Rensink (1751-1821) en Harmina Oonk.

Uit dit huwelijk:

1.                  Geertruida Harmina ten Lohuis, geb. Winterswijk 08.05.1854.

 

Noten: |a| de vader afwezig wegens schutterlijken dienst te Zutphen.

 


 

III.e.  Jan ten Lohuis, z.v. II, geb. Neede 27.11.1775, ged. Neede 03.12.1775, aang.lidm. Neede 08.04.1800|a|, schoenmaker, overl. Neede 22.02.1853, otr. Neede (huw.comm.) 16.09.1809, tr. Neede (kerk) 08.10.1809 Jenneken (te) Schelver, ook Schelfer of Schelvers, geb. Neede 08.10.1774, ged. Neede 09.10.1774, aang.lidm. Neede 01.04.1811|b|, overl. Neede 23.09.1850, d.v. Gerrit Schelver en Elske Wansink (-1808).

     Jenneken Schelver tr. 1e Neede 11.03.1798 Hendrik Klanderman, overl. voor 1809.

Uit dit huwelijk:

1.                  Hendrika ten Lohuis, geb. Neede 18.04.1810, ged. Neede 23.04.1810, overl. Groenlo 19.07.1833|c|, tr. Neede 05.01.1831 Antonius Bernardus Arnoldus Carolus Roeloffsen, ook Roeloffzen, geb. Doesburg ca. 1810, molenaar (1831), korenmolenaarsknecht (1833), molenaarsknecht (1834), landbouwer, overl. Groenlo 28.04.1877|c|, z.v. Reinerus Roeloffsen en Anna Aleijda Maria Meijer(s).
Uit dit huwelijk: Reinierrius Antonius, geb. ca. 1831, overl. Haaksbergen 25.10.1835; Theodorus, geb. Groenlo 27.06.1833, overl. Wierden 08.04.1917.
     ABACR tr. 2e Haaksbergen 06.09.1834 Gerharda Spoor, geb. Haaksbergen ca. 1806, overl. Groenlo 26.06.1872, d.v. Karel Spoor en Klasina Ittersum.

2.                  Gerhardus ten Lohuis, geb. Neede 15.01.1813; volgt IV.f.

3.                  Hendrikus ten Lohuis, geb. Neede 29.01.1815; volgt IV.g.

 

Noten: |a||b| RBS 1128.6; |c| weduwnaar Hendrika Grootenhuis (?) (overl.akte Groenlo 1877 no.27); |c| Hendrica te Lohuis, moeder Scheffer (overl.akte Groenlo 1833 no.26).

 


 

IV.f.  Gerhardus ten Lohuis, z.v. III.e, geb. Neede 15.01.1813, schoenmaker (1841,1849), landbouwer (1856,1886), bouwman (1861), overl. Neede 11.02.1896, tr. Neede 07.08.1841 Mechteld ten Hoopen, geb. Neede 26.05.1819, overl. Neede 08.04.1892, d.v. Hendrik ten Hoopen (1784-1844) en Engele Bosmans (1789-1857). [Neede A6 (1842), A7 (1850,1861)]

Uit dit huwelijk:

1.                  Johanna Hendrika ten Lohuis, geb. Neede 21.01.1842, overl. Borculo 21.04.1897, tr. Borculo 01.05.1868 Willem Garrit ten Arve, geb. Borculo 28.06.1845, wever (1868,1900), overl. Borculo 31.07.1900, z.v. Garrit ten Arve en Garritjen Floors.
Uit dit huwelijk: Gerhard, geb. Borculo 20.10.1868, overl. Arnhem 14.02.1938; Geertruida, geb. Borculo 20.02.1870.

2.                  Hendrik Jan ten Lohuis, geb. Neede 10.09.1843; volgt V.d.

3.                  Jan ten Lohuis, geb. Neede 08.05.1845, landbouwer te Bocholt (1884).

4.                  Engelina ten Lohuis, geb. Neede 06.06.1847, overl. Neede 10.05.1850.

5.                  Jenneken ten Lohuis, geb. Neede 30.06.1849, overl. Neede 11.07.1849.

6.                  Engelina ten Lohuis, geb. Neede 08.04.1851, overl. Neede 24.04.1908, tr. Neede 23.01.1875 Hendrik Jan ter Braak, geb. Neede 26.10.1847, wever (1884), dagloner (1889), fabrieksarbeider (1898), dagloner (1902), fabrieksarbeider (1907), opperman (1909,1910), arbeider (1910), overl. Neede 10.10.1912, z.v. Gerrit Jan ter Braak (1807-1881) en Jenneken Mengerink (1814-1892).
Voorkind (gewettigd bij huwelijk in 1875):

a.       Gerhard Willem ten Lohuis, later ter Braak, geb. Neede 25.04.1874.

en voorts: Gerrit Jan, geb. Neede 11.02.1876, overl. Neede 06.09.1948; Johanna Hendrika, geb. Neede 01.02.1878; Johan, geb. Ruwenhof (Neede) 30.12.1879; Willem, geb. Hoonte (Neede) 12.06.1882, overl. Neede 08.12.1884; Mina, geb. Hoonte (Neede) 28.06.1884; Henders, geb. Neede 28.04.1886, overl. Winterswijk 03.03.1956; Gerrit, geb. Neede 14.06.1889, overl. Neede 12.12.1889; Hendrik, geb. Neede 02.11.1891; Engelina, geb. Neede 19.12.1895, overl. Neede 27.12.1899; Gerrit, geb. Neede 02.09.1897, overl. Neede 04.03.1901.

7.                  Hendrik ten Lohuis, geb. Neede 29.01.1854, woont Bocholt (1879), tr. Bocholt (Ev.) 17.12.1877|a| Berendina Gesina Rooks.
Kind van Berendina Gesina: Gerhard Willem Rooks, geb. Neede 01.04.1877|b|.

8.                  Gerrit (Jan) ten Lohuis, geb. Neede 12.06.1856; volgt V.e.

9.                  Gerrit Willem ten Lohuis, geb. Neede 26.10.1858, overl. Neede 16.05.1861.

10.              Gerrit ten Lohuis, geb. Neede 01.11.1861; volgt V.f.

 

Noten: |a| bruidegom Heinrich; |b| aangifte door Derk Gantvoort, genees-, heel- en verloskundige, leeftijd v/d moeder niet vermeld (geb.akte Neede 1877 no.26).

 


 

V.d.  Hendrik Jan ten Lohuis, z.v. IV.f, ook Heinrich Johann|a|, geb. Neede 10.09.1843, {voor minder dan zes maanden gewoond hebbende in de gemeente Hoorn, Provincie Noord-Holland (1872)}, wever (1872), dagloner (1878,1886), arbeider (1888), fabrieksarbeider (1898,1899), dagloner (1900,1902), fabrieksarbeider (1906), dagloner (1913,1914), overl. Neede 02.10.1920, tr. 1e Neede 25.05.1872 Engellina Hendrica Stokkers, geb. Olden Eibergen ( Eibergen) 29.07.1851, dienstmeid (1872), overl. tussen 1876 en 1878, d.v. Jan Willem Stokkers (ca.1827-1905), dagloner, en Janna Geertruid Wassink (ca.1819-1871); tr. 2e Neede 30.11.1878 Janna Hilhorst, geb. Ruurlo 24.09.1857, {wonende te Neede doch hebbende haar wettig domicilie te Vorden (1878)}, overl. Neede 02.06.1880, d.v. Harmen Hilhorst, dagloner, en Johanna Hendrika Meulenkamp; tr. 3e Neede 13.06.1885 Hendrika Heijneman, geb. Diepenheim 24.08.1860, fabrieksarbeidster (1885,1898), overl. Haaksbergen 09.11.1939|b|, d.v. Arend Jan Heijneman (ca.1809-1870) en Hendrika Bouwmeester.

Uit het huwelijk ten Lohuis-Stokkers:

1.                  Grada Willemina ten Lohuis, geb. Neede 09.03.1873, overl. Enschede 07.06.1937, tr. Neede 12.05.1900 Gerrit Jan Potman, geb. Neede 11.10.1879, fabrieksarbeider (1900,1926), textielarbeider (1930), overl. Enschede 26.07.1953, z.v. Hendrik Jan Potman en Janna Lodeweegs.
Voorkind (gewettigd bij huwelijk):

a.         Hendrik Jan ten Lohuis, later Potman, geb. Neede 31.12.1899.

Uit dit huwelijk: Engelbert Johan Albert, geb. Lonneker 28.07.1903, overl. Enschede 14.04.1958; Gerrit Willem, geb. Lonneker 30.06.1905, overl. Deventer 29.03.1947|c|; Arendina Johanna, geb. Lonneker 25.05.1907, overl. na 1930; levenloze dochter, Lonneker 07.07.1911.

2.                  Gerhard Wilhelm Lohuis, geb. Erkrath (D) 30.12.1875; volgt VI.c.

Uit het huwelijk ten Lohuis-Hilhorst:

3.                  Engelina Hendrica ten Lohuis, geb. Neede 06.06.1879, overl. Neede 12.05.1946, tr. Neede 01.07.1899 Jan Stokkentreef, geb. Zeldam (Ambt Delden) 05.07.1864, fabrieksarbeider, overl. Neede 10.03.1931, z.v. Roelof Stokkentreef, arbeider, en Willemina Kleinbrinke.
Uit dit huwelijk: Hendrika Johanna, geb. Neede 31.08.1899, overl. Neede 15.09.1899; Hendrik Jan, geb. Neede 04.06.1901, overl. Neede 29.11.1901; Willemina, geb. Neede 28.04.1903; overl. Neede 05.08.1903; Willemina, geb. Neede 26.12.1905, overl. Neede 04.05.1906; Gerrit Jan, geb. Neede 03.06.1907, overl. Neede 21.03.1909; Gerritdina, geb. Neede 12.09.1908; overl. Neede 26.09.1908; Johanna, geb. Neede xx.08.1917, overl. Neede 11.11.1917.

Uit het huwelijk ten Lohuis-Heijneman:

4.                  Arendina ten Lohuis, geb. Neede 24.05.1886, fabriekarbeidster (1906), woont Lonneker (1906), overl. Enschede 18.04.1906; ongehuwd.

5.                  Jan ten Lohuis, geb. Neede 18.03.1888, fabrieksarbeider (1913), overl. Neede 31.12.1913; ongehuwd.

6.                  Hendrik ten Lohuis, geb. Ruwenhof (Neede) 15.01.1891, textielarbeider (1933), overl. Neede 09.10.1933, tr. tussen 1926 en 1933 Hendrika Johanna Mengerink, geb. Borculo 09.08.1870, overl. Zutphen 16.02.1955, d.v. Egberdina Mengerink.
     HJM tr. 1e Neede 17.09.1892 Jannes Hagens, geb. Lochuizen (Neede) 05.04.1860, overl. Neede 17.06.1926, z.v. Hendrik Jan Hagens, wever, en Harmina Hartemink; tr. 3e Markelo 25.08.1934 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Almelo 15.03.1944) Engbert Ligtenbarg, ook Ligtenberg, geb. Ruurlo 07.12.1881, boerwerker (1901), z.v. Harmanus Ligtenbarg en Hendrika Hilferink.
     EL tr. 1e Ruurlo 01.11.1901 Fredrika Johanna Lenderink, geb. Lochem 24.09.1875, dienstmeid (1901), overl. Diepenheim 31.01.1921, d.v. Jan Lenderink, dagloner, en Jenneken Jalink; tr. 2e Diepenheim 23.09.1922 Jenneken Krebbers, geb. Gelselaar (Borculo) 16.09.1871, overl. Markelo 22.08.1931, d.v. Hendrik Jan Krebbers en Berendina Brunshorst.
     JK tr. 1e Borculo 26.02.1892 Hendrik Jan Revoort, geb. Ruurlo 26.09.1856, overl. Borculo 11.01.1906, z.v. Alberdina Revoort; tr. 2e Borculo 16.11.1906 Gerard Niessink, geb. Geesteren (Borculo) 25.11.1869, overl. Borculo 14.01.1920, z.v. Berend Willem Niessink en Antje Revoort.

7.                  Hendrika ten Lohuis, geb. Neede 03.04.1893, fabrieksarbeidster (1913), tr. Neede 19.04.1913 Gerrit Jan ten Hoopen, geb. Noordijk (Neede) 29.11.1892, fabrieksarbeider (1913), z.v. Jan Roelof ten Hoopen en Arendina ten Hoopen.
Voorkind (gewettigd bij huwelijk in 1913):

a.         Jan Roelof ten Lohuis, later ten Hoopen, geb. Neede 19.11.1912.

Uit dit huwelijk: Wouter, geb. Haaksbergen ca. 1928, overl. Enschede 24.07.1944; Nellij, geb. Haaksbergen xx.09.1929, overl. Haaksbergen 27.02.1930; Gerridina, geb. Haaksbergen ca. 1934, overl. Haaksbergen 10.04.1935.

8.                  levenloze zoon, Neede 16.03.1895.

9.                  Albert Jan ten Lohuis, geb. Ruwenhof (Neede) 12.07.1896, fabrieksarbeider (1914), overl. Neede 15.04.1914.

10.              levenloze zoon, Neede 07.01.1898.

11.              Gerrit Jan ten Lohuis, geb. Neede 01.02.1899, overl. Neede 25.06.1902.

12.              Gerrit ten Lohuis, geb. Neede 30.05.1900, tr. Gerritjen Florijn, geb. Neede 26.03.1906, overl. Enschede 10.01.1956, d.v. Gerrit Jan Florijn, dagloner, en Gerritdina Huurneman.

13.              Herman ten Lohuis, geb. Neede 05.06.1902; volgt VI.d.

14.              Johan ten Lohuis, geb. Neede 18.10.1905; volgt VI.e.

 

Noten: |a| overl.akte Enschede 1939 no.602; |b| ook overl.akte Neede 1939 no.45; |c| ook overl.akte Enschede 1947 no.333.

 


 

VI.c.  Gerhard Wilhelm Lohuis, z.v. V.d, geb. Gerrisheim (Erkrath) (D) 30.12.1875, Gerrisheim 30.12.1875, fabriekarbeider (1898,1908,1911), grondwerker (1924), fabrieksarbeider (1929), arbeider (1931), steenbakker (1939), vermeld op kiezerslijst Enschede 1919 (no.5031), overl. Enschede 21.09.1939, tr. Neede 11.09.1897 Gerritjen Potman, geb. Neede 26.01.1878, fabrieksarbeidster (1898), overl. Neede 17.01.1942, d.v. Hendrik Jan Potman en Janna Lodeweegs. [Walhofsweg te Enschede (1911), Walhofstr. 53, Enschede (1919)]

Uit dit huwelijk:

1.                  Jan Willem Lohuis, geb. Neede 26.02.1898, overl. Neede 08.03.1898.

2.                  Engelina Hendrika Lohuis, geb. Neede 09.02.1899, fabriekarbeidster (1917), textielarbeidster (1929), tr. 1e Enschede 02.08.1917 Gerrit Winters, geb. Schüttorf (D) ca. 1896, fabriekarbeider (1917), wever (1923), overl. Twekkelo (Lonneker) 10.12.1923, z.v. Hendrik Winters, fabriekarbeider, en Gertruda Kloster; tr. 2e Enschede 23.11.1929 Herman Timmermans, geb. Neede 31.05.1907, textielarbeider, z.v. Hendrik Jan Timmermans, fabrieksarbeider, en Harmina Mengerink.

3.                  Hendrik Lohuis, geb. Neede 09.12.1900, sigarenmaker, overl. Enschede 02.11.1920; ongehuwd.

4.                  Aaltje Lohuis, geb. Neede 19.10.1903, confectiewerkster (1924), textielarbeidster (1931), tr. 1e Enschede 07.06.1924 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Almelo 29.06.1927, ingeschr. Enschede 30.09.1927) Gerrit Jan Vinke, geb. Amersfoort 30.11.1902, fabriekarbeider, z.v. Jan Vinke en Gerritje ter Hofste; tr. 2e Enschede 30.05.1931 (echtsch. Enschede 13.11.1972) Lute Oosting, geb. Gieten 10.08.1907, timmerman, z.v. Jannes Oosting, timmerman, en Sijgien Dillingh.
Uit het huwelijk Oosting-Lohuis: Sijgien, geb. Lonneker xx.11.1931, overl. Usselo (Lonneker) 12.02.1932.
     GJV tr. 2e Enschede 15.08.1929 Johanna Aleida de Ruig, geb. Nordhorn (Hannover)|a| ca. 1908, d.v. Karel Marinus de Ruig, schilder, Johanna Gesina Heutink.

     LO tr. 1e Borne 08.03.1929 Klaasje Meertens, geb. Dedemsvaart (Ambt Hardenberg) 30.04.1908, overl. Enschede 27.03.1930, d.v. Jan Meertens, landbouwer, en Femmigje Stoel.

5.                  Gerhard Willem Lohuis, geb. Neede 24.05.1906, overl. Enschede 25.12.1911.

6.                  Geertruida Lohuis, geb. Neede 03.03.1908, overl. Neede 09.03.1908.

7.                  Gerharda Wilhelmina Lohuis, overl. voor 2003, tr. Jacob Jurrissen, Jaap, geb. 05.12.1913, overl. Tubbergen 27.06.2003.

 

Noten: |a| nu in Landkreis Grafschaft Bentheimn, Bundesland Niedersachsen.

 


 

VI.d Herman ten Lohuis, z.v. V.d, geb. Neede 05.06.1902, eremedaille in brons OON, overl. Neede 05.07.1990, crem. Usselo 09.07.1990, tr. voor 1926 Johanna Wilhelmina Vrielink, geb. 07.12.1904, d.v. Gerrit Hendrik Vrielink (1873-) en Berendina te Velthuis (1870-).

Uit dit huwelijk:

1.                  Jan ten Lohuis, geb. Neede 15.04.1926, overl. Neede 15.01.2005, tr. Willempje Johanna van der Kous, Willy, geb. 19.04.1925, overl. 21.05.2007, crem.
Uit dit huwelijk (klein)kind(eren).

2.                  Hendrik ten Lohuis, geb. ca. 1934, overl. Neede 05.05.1986, begr. Neede (Nwe Bpl.) 09.05.1986, tr. B.H. te Kiefte.
Uit dit huwelijk (klein)kinderen.

 


 

VI.e. Johan ten Lohuis, z.v. V.d, geb. Neede 18.10.1905, overl. Neede 25.02.1989, tr. G.M. Besselink.

Uit dit huwelijk:

1.                  Riky ten Lohuis, tr. Anton.

2.                  Gerhard ten Lohuis, tr. Dini.

3.                  Jannie ten Lohuis, tr. Gerrit.

4.                  Johan ten Lohuis, tr. Ineke.

 


 

V.e.  Gerrit (Jan) ten Lohuis, z.v. IV.f, geb. Neede 12.06.1856, vermeld op kiezersregister Oldenzaal 1919/20 (no.933)|a|, wever (1883), dagloner (1884), bezembinder (1901), grondwerker te Oldenzaal (1911), beroep en woonplaats onbekend (1930)|d|, tr. Neede 01.12.1883 Esselina Heyneman, ook Heijneman, geb. Diepenheim 16.06.1864, status onbekend (1911)|b|, beroep en woonplaats onbekend (1930)|e|, d.v. Arend Jan Heyneman en Hendrika Bouwmeester. [Hofstr. 21, Oldenzaal (1919)]

Voorkind (erkend bij het huwelijk):

1.                  Gerhard Heijneman, later ten Lohuis, geb. Neede 22.10.1883; volgt VI.f.

Uit dit huwelijk:

2.                  Wilhelmina ten Lohuis, geb. Bocholt ca. 1889, overl. Aalten 05.08.1934, tr. Lochem 02.03.1906|c| Albertus Rozendal, geb. Hasselt ca. 1867, lompenkoopman (1907,1908), overl. Boekel 11.02.1947, z.v. Gerrit Rozendal en Johanna Maria Mentink.
Uit dit huwelijk: levenloos kind, Lochem 25.01.1907; levenloos kind, Lochem 07.03.1908; Hendrik Johannes, geb. Groenlo ca. 1926, overl. Havelte 21.02.1953.

3.                  Anna ten Lohuis, geb. Bocholt ca. 1890, dienstbode (1921), overl. Neede 25.11.1921; ongehuwd.

4.                  Frederik Johannes ten Lohuis, geb. Beek (Bergh) 12.01.1901; volgt VI.g.

 

Noten: |a| kiezersregister Oldenzaal 1919/20 {vermeld per abuis als geboortedatum 12.07}; |b| “Esselina Heijneman wier beroep en woonplaats onbekend is, zoodat deze moet worden geacht in de onmogelijkheid te zijn haren wil ten opzichte van dit huwelijk te verklaren” (huw.akte Ambt Delden 1911 no.1); |c| vader Gerhard Johann ten Lohuis, moeder Edlina Heidemann/Heidermann; |d||e| huw.akte Utrecht 1930 no.437 (zoon Frederik Johannes).

 


 

VI.f.  Gerard ten Lohuis, z.v. V.e, geb. Neede 22.10.1883|a|, grondwerker (1911), overl. Heerlen 09.04.1972, tr. Ambt Delden 17.03.1911 Maria Jellechina Piek, geb. Amsterdam ca. 1888, overl. Heerlen 21.11.1968, d.v. Jan Piek (1849-), grondwerker, en Mietje Mosar (1857-).

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerhardus ten Lohuis, geb. Ambt Doetinchem 1911; volgt VII.a.

2.                  Marietje ten Lohuis, geb. Weert 11.11.1913, overl. Heerlen 27.04.1989, begr. Heerlerheide, tr. Hendrik Jozef Packbier, Zef, geb. Heerlerheide 29.09.1916, overl. Maastricht 28.05.1980, begr. Heerlerheide.

3.                  Joost Jacobus ten Lohuis, geb. xx.02.1917, overl. Heerlen 14.04.1917.

4.                  Joost Jacobus ten Lohuis, geb. xx.10.1918, overl. Heerlen 29.11.1918.

5.                  Jan ten Lohuis; volgt VII.b.

6.                  Alie ten Lohuis, geb. ca. 1921, overl. Heerlen 24.06.1997, crem. Heerlen 28.06.1997, tr. Herman van Oppen.
Uit dit huwelijk (klein)kinderen.

7.                  Arie Wilhelmus ten Lohuis, geb. ca. 1924, overl. Brunssum 07.08.1990, crem..

8.                  Chris ten Lohuis, geb. Heerlen 1926; volgt VII.c.

9.                  Wilhelmina Maria ten Lohuis, geb. 16.04.1935, overl. Heerlen 19.04.1935.

 

Noten: |a| akte no.78 {kind Gerhard; moeder Heijneman; aangever Gerrit Beins, verloskundige, “doende deze aangifte als vroedmeester, bij de bevalling geadsisteerd hebbende”; get. Gerrit Jan ten Lohuis, wever, 27 jaar}.

 


 

VII.a. Gerhardus ten Lohuis, Gerrit, z.v. VI.f, geb. Langerak (Ambt Doetinchem) 11.08.1911, overl. Brunssum 12.07.1986, crem. Heerlen 16.07.1986, tr. Heerlerheide 17.04.1944 Maria Geraets.

Uit dit huwelijk:

1.                  levenloos kind, Heerlen 27.11.1944.

2.                  dochter G. ten Lohuis, tr. M. Stewart.
Uit dit huwelijk kinderen.

3.                  zoon G. ten Lohuis; volgt VIII.a.

 


 

VIII.a. zoon G. ten Lohuis, z.v. VII.a, tr. K. Winkens.

Uit dit huwelijk:

1.                  Dimitri ten Lohuis.

2.                  Peggy ten Lohuis.

 


 

VII.b. Jan ten Lohuis, z.v. VI.f, tr. Helena Weerts, Leentje, geb. Heerlerheide 27.04.1916, overl. Heerlen 10.02.1998, crem. Heerlen 14.02.1998.

Uit dit huwelijk:

1.                  Carla ten Lohuis, tr. Fred Paffen.

 


 

VII.c. Chris ten Lohuis, z.v. VI.f, geb. Heerlen 08.03.1926, overl. Heerlen 28.07.1983, tr. Lenie Heusschen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerry ten Lohuis, en Tiny.

 


 

VI.g. Frederik Johannes ten Lohuis, z.v. V.e, geb. Beek (Bergh) 12.01.1901, controleur van den Arbeid te Maastricht (per 16.06.1929)|a|, controleur van den Arbeid met standplaats Eindhoven (per 01.05.1930)|b|.

onbezoldigd rijksveldwachter (1941), overl. ’s-Hertogenbosch 29.06.1978, tr. 1e Utrecht 21.05.1930 Elisabeth Maria Anna Keepen, geb. Utrecht 22.08.1900, overl. voor 1978, d.v. Johannes Hermanus Keepen en Everdina Maria Verkerk; tr. 2e Antonia Gerarda Kok, geb. ca. 1914, overl. ’s-Hertogenbosch 12.09.1987, begr. Orthen 16.09.1987.

     AGK tr. 1e Arnoldus W.J. Viguurs.

Uit deze huwelijken kinderen.

 

Noten: |a| Het Vaderland 05.06.1929; |b| Het Vaderland 11.02.1930.

 


 

V.f.  Gerrit ten Lohuis, z.v. IV.f, geb. Neede 01.11.1861, spoorbeambte (1886,1892), treinsmid (1894,1895), spoorwegbeambte (1896), wagenmeester (1910), wagenmeester (1923), overl. Venlo 31.03.1934, tr. Zutphen 21.04.1886 Maria Angenieta Selgert, geb. Zutphen 30.12.1856, overl. Venlo 27.10.1921, d.v. Hendrik Herman Selgert en Maria Angenieta Meijer. [Enschedeschestr.5, Hengelo 1895,1896]

Uit dit huwelijk:

1.                  Hendrik Herman Antoon ten Lohuis, geb. Zutphen 1887; volgt VI.h.

2.                  Gerritdina Maria ten Lohuis, geb. Zutphen 09.03.1890, tr. Venlo 13.03.1923 Willem Lucassen, geb. Velp (Rheden) 28.06.1891, agent spoorwegboekhandel (1923), overl. Rotterdam 07.03.1945, z.v. Jan Lucassen, boomkweker, en Jacoba Gerdina Jansen.
Uit dit huwelijk: zoon, geb. Venlo xx.12.1923|a|; Gerrit, geb. Venlo ca. 1926, overl. Rotterdam 30.05.1932; Willem, geb. Venlo ca. 1927, overl. Rotterdam 21.12.1928.

3.                  Everdina Johanna ten Lohuis, geb. Hengelo 19.09.1892.

4.                  Geertruida Wilhelmina ten Lohuis, geb. Hengelo 19.09.1894, overl. Hengelo 15.08.1895.

5.                  levenloos kind, Hengelo 15.10.1896.

 

Noten: |a| Limburger koerier 27.12.1923; |b| ‘overleden bevonden’ (Rotterdam 1928 no.5235).

 


 

VI.h. Hendrik Herman Antoon ten Lohuis, z.v. V.f, geb. Zutphen 06.04.1887, treinsmid (1910), overl. Utrecht 05.10.1956, tr. 1e Amsterdam 24.11.1910 Jannigje Smits, geb. Dordrecht 16.06.1885, overl. tussen 1923 en 1945, d.v. Jan Smits (ca.1854-), agent van poitie, en Heiltje van Vliet (ca.1850-); tr. 2e voor 1945 Maria Frederika Hendrika Erkelens, geb. Beek (Ubbergen) 25.05.1886, overl. Zuilen 14.12.1945, d.v. Hendrik Erkelens (ca.1849-), commies belastingen, en Joanna Hutchison (ca.1858-).

Uit het huewelijk ten Lohuis-Smits:

1.                  zoon ten Lohuis, geb. Amsterdam xx.04.1923|a|.

 

Noten: |a| De Tijd 04.04.1923.

 


 

IV.g.  Hendrikus ten Lohuis, z.v. III.e, geb. Neede 29.01.1815, landbouwer (1842), bakker (1843,1844), dagloner (1856,1857), overl. Neede 09.08.1892, tr. Neede 10.06.1842 Arendina Eijkelkamp, ook Eikelkamp, geb. Borculo ca. 1808, bakkerin (1842), overl. Neede 12.02.1883, d.v. Antoni Eijkelkamp en Janna Meijerink.

     AE tr. 1e Borculo 13.04.1839 Willem Schepers, geb. Borculo ca. 1815, bakker, overl. Neede 03.03.1841, z.v. Maria Schepers.

Uit dit huwelijk:

1.                  Berend Jan ten Lohuis, geb. Neede 23.10.1843, overl. Neede 18.04.1844.

2.                  Johanna Arendina ten Lohuis, geb. Neede 10.03.1845, overl. Neede 28.01.1907, tr. Neede 10.06.1870 Martinus Mengerink, geb. Ruwenhof (Neede) 11.08.1849, wever (1870,1875), landbouwer, overl. Neede 12.06.1926, z.v. Jan Mengerink en Harmina Simons.
Uit dit huwelijk: Hendrikus, geb. Neede 16.07.1870, overl. Neede 13.10.1870; Hendrikus, geb. Neede 27.08.1871; Harmina, geb. Neede 02.02.1875, overl. Neede 27.02.1875; Hermina, geb. Neede 12.02.1876; Arendina, geb. Neede 17.08.1879; Jan, geb. Neede 30.12.1881; levenloze dochter, Neede 07.09.1885; Arend Jan, geb. Neede 15.09.1886, overl. Neede 21.12.1918; levenloze zoon, Neede 18.01.1889.

3.                  Hendrika Everdina ten Lohuis, geb. Neede 15.12.1848, overl. Enschede 08.09.1916, tr. Neede 14.07.1871 Jan Zwolman, geb. Lochem 25.10.1842, molenaarsknecht (1871), korenmolenaar (1875,1883), dagloner (1883,1888), molenaar (1894), overl. Enschede 16.12.1925, z.v. Jan Zwolman (ca.1809-1877) en Garritje Heuvelsland (ca.1815-1881).
Uit dit huwelijk: Hendrikus, geb. Neede 13.09.1871, ged. Wierden (nh) 07.01.1872, overl. Hilversum 11.04.1908; Gerritjen, geb. Wierden 03.08.1873, ged. Wierden (nh) 21.09.1873, overl. Neede 18.02.1888; Johanna Christina, geb. Ruurlo 08.10.1875, overl. Ruurlo 12.09.1883; Jan, geb. Ruurlo 17.03.1877, overl. Neede 14.02.1884; Dina, geb. Ruurlo 19.01.1879, overl. Enschede 26.09.1908; Arend Jan, geb. Ruurlo 30.05.1880, overl. Ruurlo 21.12.1880; Hendrika Everdina, geb. Ruurlo 08.06.1881, overl. Enschede 28.04.1945; Arend Jan, geb. Ruurlo 06.02.1883, overl. Neede 16.12.1883; Jan, geb. Neede 30.10.1884, overl. na 1907.

4.                  Jan Arend ten Lohuis, geb. Neede 07.05.1850|a|, overl. Neede 11.01.1857|b|.

 

Noten: |a| akte, datum klopt niet; |b| overl.akte Neede 1857 no.3 {oud 5 jaar}.

 


Legenda

Hengelo = Hengelo(O)


terug naar het overzicht Lohuis/Loohuis