Familie Lohuis (5)

 

(Borne)

 

Deze familie stamt af van Jan Loohuijs en Hendrina Goselink. Hun relatie met de andere families Lohuis en Loohuis in Twente is nog in onderzoek.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com.

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, april 2002 (laatst herzien maart 2015)

 


 

I.  Jan Loohuijs, uit Azelo, otr. Delden 23.04.1757|e|, tr. Delden 22.05.1757 Hendrina Goselink, uit Oele wonende te Borne (1753) en te Azelo (1757), d.v. Jan Goselink.
     HG otr. 1e Delden 07.04.1753, tr. Delden 13.05.1753 Jan Gerritzen Moesebelt, uit Azelo, overl. voor 1757. Uit dit huwelijk: Janna Muisebelt, otr. Delden 14.10.1792 Henricus Pellen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Janna Loohuijs, geb. Azelo, ged. Delden 17.02.1758|a|.

2.                  Geertruijd Loohuijs, geb. Azelo, ged. Delden 24.05.1761|b|.

3.                  Jannes Loohuijs, geb. Azelo 1765; volgt II.

4.                  Mannus Loohuijs, geb. Azelo, ged. Delden 06.08.1769|d|.

 

Noten: |a| inv.87 p.86; |b| inv.87 p.87; |d| inv.87 p.88; |e| inv.94 p.56.

 


 

II.  Johannes Loohuijs, later Muisebelt/Muizebeld, z.v. I, geb. Azelo, ged. Delden 23.01.1765|h|, woont Zeldam (1798), in oude Kostee (1799), ex oude Joostink (1802), wever (1828), begr. Borne ca. 1805|c|, tr. Delden (rk) 21.10.1798|e|, tr. Hertme (rk) 19.10.1799|k| Johanna Koebrugge, ook Koopman|d|, geb. Zeldam ca. 1774|i|, spinster (1828), landbouwster (1839), woont Zenderen (1826,1828), overl. Azelo (Ambt Delden) 20.07.1839, d.v. Roelof Koebrugge, landbouwer, en Johanna Vaarhorst.

Johannes, die bij huwelijk in 1798 Loohuijs heet, wordt bij de doop van zoon Jan in 1799 Lohuijs of Muijsebeld genoemd, bij de doop van zoon Fredrik in 1802 alleen Muijsebelt. Zijn drie kinderen laten in 1826|b| hun naam wijzigen in Lohuis.|b|
Johanna Koebrugge, als weduwe van Jannes oude Joostink|j|, tr. 2e Borne 03.11.1826 Jan Hendrik Sanderink, geb. Denekamp ca. 1770, kleermaker, woont Azelo no.38 (1839), overl. Azelo (Ambt Delden) 10.08.1839, z.v. Gerrit Jan Sanderink, landbouwer, en Aalken Sledderink.

     JHS tr. 1e voor 1826 Susanna Engbersen, geb. Zenderen ca. 1764, overl. Zenderen (Borne) 28.02.1826, d.v. Jannes Engbersen en Gesina Hulsbeke.

Uit dit huwelijk:

1.                  Jan Lohuis, Jan, ged. Hertme 19.10.1799|f|, wever (1826).

2.                  Fredrik Lohuis, voorheen Muisebelt, geb. Borne 1802; volgt III.

3.                  Hendrina Lohuis, geb. ca. 1804, spinster (1826).

 

Noten: |b| drie kinderen kiezen op 28.04.1826 voor de naam Lohuis blijkens Register van aangenomen namen (huw.bijl. Borne 1828 no.13); |c| “voor meer dan drie en twintig jaar geleden” geven comparanten op “dat hun noch zeer wel voorstaat dat dezelve in Borne is begraven, en aangezien destijds in de gemeente Borne geene registeren van overlijden gehouden zijn, zoo zal deze acte moeten dien om gezegd overlijden te constateren” (huw.bijl. Borne 1828 no.13); |d| Janna Koopman volgens overl.akte Tubbergen 1844 no.62 (zoon Fredrik); |e| inv.100 p.12 {bruid Johanna Cobrugge, uit Zeldam}; |f| inv.61 p.9 {ouders Joannes Lohuijs, sive Muijsebeld, in oude Kostee, en Joanna Koebrugge; get. Gerard Muijsebeld en Joanna Koebrugge}; |g| inv.81 p.71; |h| inv.87 p.87; |i| overl.akte Ambt Delden 1839 no.34 {oud 65 jaar}; |j| huw.akte Borne 1826 no.27.

 


 

III.  Fredrik/Fredericus Lohuis, voorheen Muisebelt, z.v. II, ged. Borne 27.09.1802|a|, wever (1826,1828), landbouwer (1829,1834,1841), wever (1844), woont D164 bij het Wevershuis in Harbrinkhoek (1828)|i|, woont Albergen no.111 (1830,1834), overl. Albergen (Tubbergen) 16.08.1844, tr. Borne 07.06.1828 Geertrui/Gertrude Hulshof, voorheen Stolers, geb. Borne ca. 1806 of 1804|j|, spinster (1828), landbouwster (1829,1830), overl. Albergen (Tubbergen) 03.08.1867, d.v. Gradus Hulshof, ook wel Stolers en Kuipers genaamd, bouwman, en Euphemia Goorkotte, spinster.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johannes Loohuis, Jannes, geb. Albergen (Tubbergen) 25.08.1829|g|, ged. Albergen 23.08.1829|d|, overl. Albergen (Tubbergen) 14.08.1830.

2.                  Johannes Loohuis, geb. Albergen 1831; volgt IV.a.

3.                  Gezina Loohuis, geb. Albergen (Tubbergen) 08.03.1834|n|, ged. Albergen 05.12.1834|c|, overl. Tubbergen 24.08.1834.

4.                  Gezina Lohuis, geb. Albergen (Tubbergen) 06.12.1835, ged. Albergen (rk) 05.12.1835|l|, overl. Albergen (Tubbergen) 15.12.1882|k|, tr. Tubbergen 13.04.1874 Hermannus Timmerman, geb. Rossum (Weerselo) 18.05.1823, wever (1874), landbouwer (1882), woont Dijkerskamer (aan de latere Diekersweg), overl. Albergen (Tubbergen) 29.09.1888, z.v. Gerrit Jan Timmerman en Gezina oude Hunze.
Uit dit huwelijk: Geertruida, geb. Albergen (Tubbergen) 05.11.1878, ged. Albergen (rk) 05.11.1878, tr. 1900 Joannes Klaassen; uit dit huwelijk: Hendrikus Klaassen, geb. 1901, schrijver van dialectverhalen|h|;
en voorts: Johannes Gerardus, geb. Tubbergen ca. 1875, overl. Tubbergen 04.05.1913.

5.                  Jan Hendrik Loohuis, geb. Albergen 1839; volgt IV.b.

6.                  Frederikus Lohuis, geb. Tubbergen 1843; volgt IV.c.

 

Noten: |a| pater Joannes Muisebelt ex oude Joostink, mater Joanna Koopbrugge (over Koopbrugge ook een aantekening bij huwelijk 1828); |c| RAO inv.465 p.65 (get. Franciscus Hulshof en Dina Loohuis); |d| RAO inv.465 p.58 (get. Henricus Saander en Euphemia Hulshof); |f| bij doop Henricus: RAO inv.465 p.71 (get. Johannes Goorkotte en Maria Hulshof); |g| let op probleem met doopdatum (geb.akte Tubbergen 1829 no.116); |h| Johan Klaassen, De huizen van Albergen en hun bewoners (2000), p.125; |i| ibidem, p.240; |j| 63 jaar bij overlijden, ibidem, p.240; |k| Johan Klaassen, De huizen van Albergen en hun bewoners (2000), p.240: “In 1888 overleden beide ouders. Hermannus Timmerman op 29 september – hij was toen 66 jaar – en Gezina Lohuis op 16 december, op 47-jarige leeftijd” (Afgezien van 66 jaar en 16 december is vooral 1888 een vergissing. Gezina overleed in 1882); |l| get. Dina Loohuis; |m| 06.12 (geb.akte Tubbergen 08.12.1835 no.140); |n| geb.akte Tubbergen 1834 no.26.

 


 

IV.a.  Johannes Loohuis, z.v. III, geb. Albergen (Tubbergen) 30.07.1831|b|, ged. Albergen 29.07.1831|a|, landbouwer (1875,1906), overl. Tubbergen 13.01.1906, tr. Tubbergen 20.04.1875 Grada oude Voshaar, geb. Albergen (Tubbergen) 08.06.1832, overl. Albergen (Tubbergen) 09.12.1892, d.v. Jan oude Voshaar, landbouwer, en Hermina Haghuis.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Lohuis, geb. Albergen (Tubbergen) 13.08. 1876; volgt V.a.

 

Noten: |a| RAO inv.465 p.59 (get. Euphemia Hulshof); |b| 30.07 (geb.akte Tubbergen 01.08.1831 no.71).

 


 

V.a. Johannes Lohuis, z.v. IV.a, geb. Albergen (Tubbergen) 13.08.1876, ged. Albergen 13.08.1876|a|, bakker (1908,1928), overl. Langeveen (Tubbergen) 09.12.1950, tr. Tubbergen (bs) 02.07.1908|b|, tr. Hertme (rk) 10.07.1908 Johanna Hoek, geb. Zenderen (Borne) 05.10.1874, overl. Langeveen (Tubbergen) 27.07.1928, d.v. Johannes Hoek (ca.1847-), landbouwer, en Maria Dashorst (ca.1836-1923).

Uit dit huwelijk:

1.                  Joanna Maria Lohuis, geb. Albergen (Tubbergen), 11.08.1909, ged. Albergen (rk) 11.08.1909, overl. Langeveen 17.02.1995, begr. Langeveen 22.02.1995, tr. Langeveen (rk) 04.09.1943 Johannes Lesscher, overl. 10.11.1974.
Uit dit huwelijk twee zoons.

2.                  Maria Johanna Lohuis, geb. Albergen (Tubbergen) 29.08.1910.

3.                  Gesina Maria Loohuis, geb. Albergen (Tubbergen) 16.12.1911, ged. Albergen (rk) 17.12.1911.

4.                  Gerardus Johannes Lohuis, geb. Albergen (Tubbergen) 20.06.1913; volgt VI.a.

5.                  Antonia Henrica Loohuis, ged. Albergen (rk) 11.08.1915, tr. Langeveen (rk) 22.05.1943 Henricus Lesscher.

 

Noten: |a| RAO inv.465 p.136 (get. Hendrikus Loohuis en Dina oude Voshaar); |b| bruidegom Lohuis (huw.akte Tubbergen 1908 no.29).

 


 

VI.a. Gerardus Johannes Lohuis, z.v. V.a, ged. Albergen (rk) 20.06.1913, overl. 16.12.1976, tr. 1e Langeveen (rk) 11.09.1935 Gesina Johanna Kroeze; tr. 2e Vasse (rk) 21.06.1956 Susanna Maria Rolefes, geb. ca. 1915, overl. Weerselo 22.06.2011, begr. Vasse 27.06.2011.

Uit dit huwelijk:

1.                  Annie Lohuis, overl. voor 2011, tr. Frans Beld.
     FB tr. 2e Gien Alssema.

 


 

IV.b.  Jan Hendrik Loohuis, z.v. III, ged. Albergen 11.02.1839|f|, landbouwer (1866,1873), dagloner te Ambt Almelo (1876,1895), koopman (1907), overl. Ambt Almelo 14.12.1907, tr. Tubbergen 12.07.1866 Janna Wolfer, ook Johanna Wulferink|b| of Wolderink|c|, geb. Weerselo ca. 1833/1835|a|, overl. Almelo 01.11.1920, d.v. Willem Wolfer, landbouwer, en Maria Heethuis.

Jan Hendrik en Janna vertrekken in 1875 naar Ambt Almelo. Het café in D162 aan de Haarbrinksweg, begonnen als bescheiden gelagkamer van Hendrikus Keur senior, wordt daarna voortgezet door Hendrikus Keur junior. In 1887 vertrekt deze naar Almelo en neemt Martines Dalhoven het café over.|f|

Jan Hendrik, Janna en Geertruida wonen in 1870 op het Thyhuis (Albergen D90); zij kwamen  van Geesteren E185 en gingen later naar Ambt Almelo.|d|

     JW tr. 1e Tubbergen 30.03.1861 Hendrikus Keur, geb. Tubbergen 1820 (no.107), landbouwer, tapper|e|, overl. Tubbergen 23.10.1865, z.v. Hermannus Keur en Willemina ten Thije. Uit dit huwelijk Aleida (1863).

     HK tr. 1e Tubbergen 05.07.1844 Aleida Veldhof, geb. Tubbergen 27.12.1814, overl. 21.07.1860, d.v. Hendrikus Velthof en Bernardina Velthof. Uit dit huwelijk zes kinderen, waaronder Hendrikus Keur, tr. 1874 Aleida H. Brokelman.

Uit dit huwelijk:

1.                  Geertruida Lohuis, geb. Albergen (Tubbergen) 18.02.1868, ged. Albergen 18.02.1868|b|, overl. Almelo 07.10.1918, tr. Ambt Almelo 15.11.1895 Johannes Haghuis, geb. Geesteren (Tubbergen) 30.08.1867, fabriekarbeider (1895,1896), stoffenverver (1898,1902), wever (1905), fabrieksarbeider (1907), turfventer (1921), overl. Almelo 20.12.1922, z.v. Gerhardus Haghuis, dagloner, en Geertruida Oude Nieuweweme.
Uit dit huwelijk: Gerhardus Johannes, geb. Ambt Almelo 26.06.1896, overl. Almelo 17.09.1947; Geertruida Johanna Maria, geb. Ambt Almelo 26.05.1898, overl. na 1926; Johanna Maria, geb. Ambt Almelo 17.05.1900, overl. na 1929; Hendrika Maria, geb. Ambt Almelo 20.03.1902, overl. Rosmalen 30.01.1948|g|; Johan Dominicus, geb. Ambt Almelo 04.08.1905; Antonius Cyrillus, geb. Ambt Almelo 07.07.1907.

2.                  Maria Lohuis, geb. Albergen (Tubbergen) 25.06.1871, ged. Albergen 25.06.1871|c|, overl. Albergen (Tubbergen 03.07.1873).

3.                  levenloze dochter, Ambt Almelo 03.01.1876.

 

Noten: |a| niet in index bij RAO; |b| RAO inv.465 p.117 (Gertrudis; moeder Johanna Wulferink; get. Bernardus Wulferink en Gesina Loohuis); |c| RAO inv.465 p.124 (moeder Johanna Wolderink; get. Johannes Loohuis en Euphemia Wolderink); |d| Johan Klaassen, De huizen van Albergen en hun bewoners (2000), p.139; |e| ibidem, p.237; |f| ibidem, p.139; |g| ook overl.akte Almelo 1948 no.150.

 


 

IV.c.  Frederikus Lohuis, z.v. III, geb. Albergen (Tubbergen) 04.03.1843, ged. Albergen 04.02.1843|a|, timmerman (1868,1878), overl. Deurningen (Weerselo) 10.04.1878, tr. Tubbergen 19.11.1868 Maria Graas, geb. Azelo (Ambt Delden) 20.03.1838|c|, overl. Weerselo 04.12.1902, d.v. Gerrit Jan Graas (ca.1787-1851) en Fenne Reest.

Uit dit huwelijk:

1.                  Geertrui Lohuis, geb. Deurningen (Weerselo) 03.03.1870, overl. Weerselo 18.02.1935, begr. 22.02.1935, tr. Weerselo 14.02.1908 Jan Hendrik Koekkoek, geb. Weerselo ca. 1862, landbouwer, overl. Weerselo 24.02.1939, z.v. Hermannus Koekkoek en Johanna Maria Ligtenberg.

2.                  Johanna Lohuis, geb. Deurningen (Weerselo) 20.10.1871, overl. Weerselo 12.12.1893; ongehuwd.

3.                  Johannes Lohuis, geb. Deurningen (Weerselo) 17.11.1873, landbouwer (1902), kruidenier, overl. Hengelo(O) 07.10.1950.

4.                  Geziena Lohuis, geb. Deurningen (Weerselo) 01.02.1876, fabriekarbeidster (1897), overl. Oldenzaal 12.03.1915, tr. Oldenzaal 15.02.1897 Gradus Aloijsius Boerrigter, geb. Berghuizen (Losser) 21.06.1870, fabriekarbeider, overl. Oldenzaal 07.06.1939, z.v. Johannes Boerrigter en Geertruida Mollink.
Uit dit huwelijk: Johannes Hendrikus, geb. Oldenzaal ca. 1903, overl. na 1929; Bernardus Wilhelmus, geb. Oldenzaal ca. 1906, overl. na 1930.
     GAB tr. 2e Oldenzaal 03.11.1915 Helena Sanders, geb. Ootmarsum 20.02.1882, fabriekarbeidster (1915), overl. na 1939, d.v. Johannes Carolus Sanders en Aleida Alink.

5.                  Maria Lohuis, geb. Deurningen (Weerselo) 04.04.1878|b|, overl. Hengelo(O) 23.03.1930.

 

Noten: |a| RAO inv.465 p.77 (get. Bernard Hulshof en Johanna Westendorp); |b| aangifte door Gerrit Jan Braakhuis, 56 jr, landbouwer, de vader ‘door ziekte verhinderd de aangifte zelf te doen’ (geb.akte Weerselo 1878 no.48);|c| Gezina Maria (geb.alte Ambt Delden) 1838 no..

 


terug naar het overzicht Lohuis/Loohuis