Familie Loohuis (19)

 

(Vriezenveen/Amsterdam)

 

Deze familie stamt af van Gerrit Hendriks Loohuis en Jenneken Jansen. Hun relatie met de andere families Lohuis en Loohuis in Twente is nog in onderzoek.

 

Een belangrijke bijdrage aan deze genealogie is geleverd door mw. A.M. Diepersloot. Voor de eindredactie van het hier gepresenteerde materiaal is uitsluitend de auteur verantwoordelijk.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: H.J.M. Wijers, Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven, of per e-mail aan: hjmwijersAThotmail.com.

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, april 2002 (laatst herzien september 2021)

 


 

I.  Gerrit Hendriks Loohuis, geb. ca. 1675|c|, overl. na 1712, tr.|a| Jenneken Jansen, geb. ca. 1670, overl. na 1712, d.v. Jan Jansen.

     JJ otr. 1e Vriezenveen 11.12.1692, tr. Vriezenveen 09.01.1693 Claes Berendsen Raphuijs, weduwnaar Valina Valentijns.

Uit dit huwelijk:

1.                  Klaes, geb. Vriezenveen 1702; volgt II.a.

2.                  Henrik, geb. Vriezenveen 1704; volgt II.b.

3.                  Janna, geb. Vriezenveen 1708; volgt II.c.

4.                  Jan Lohuijs, ged. Vriezenveen 1712; volgt II.d.

 

Noten: |a| trouwboek Vriezenveen ndg (inv.510) heeft hiaat van 06.12.1696-05.09.1697 en na 03.04.1701; |c| doopboek Vriezenveen begint in 1697.

 


 

II.a.  Klaes Loohuis, z.v. I, ged. Vriezenveen 05.02.1702|b|, begr. Amsterdam (Noorderkerk- en kerkhof) 07.08.1746, otr. Amsterdam 25.04.1732|a| Margareta Dekkers, uit Oosteel, doopgetuige Amsterdam (Zuiderkerk) 07.07.1756, Amsterdam (Nieuwe Kerk) 05.09.1759, Amsterdam (Oosterkerk) 04.12.1763, Amsterdam (Westerkerk) 24.11.1765, begr. Amsterdam (Westerkerk- en kerkhof) 23.04.1789.

     MD otr. 2e Amsterdam 19.12.1749 Juriaan Lensen, doopgetuige Amsterdam (Zuiderkerk) 07.07.1756, Amsterdam (Nieuwe Kerk) 05.09.1759, Amsterdam (Oosterkerk) 04.12.1763, Amsterdam (Westerkerk) 24.11.1765.

Uit dit huwelijk:

1.                  Jannetje Loohuijs, ged. Amsterdam 09.08.1733, doopgetuige Amsterdam (Nieuwe Kerk) 09.06.1765, 05.03.1767 en 13.05.1770, Amsterdam (Westerkerk) 16.07.1775|j|, overl. Amsterdam 13.05.1814, otr. Amsterdam 22.03.1765 Lubertus Weijer, kuiper, doopgetuige Amsterdam (Nieuwe Kerk) 09.06.1765, 05.03.1767 en 13.05.1770, Amsterdam (Westerkerk) 16.07.1775|k|, overl. tussen 1767 en 1814.
Uit dit huwelijk: Zophia Willemina, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 04.06.1766|h|, naaister, overl. Amsterdam 05.04.1834|l|, ongehuwd; Nicolaas, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 06.12.1767|i|.

2.                  Gerrit Loohuijs, geb. Amsterdam 1734; volgt III.a.

3.                  Albert Loohuijs, geb. Amsterdam 1737; volgt III.b.

4.                  Johannes Loohuijs, ged. Amsterdam (Westerkerk) 06.02.1739|e|.

5.                  Petrus Loohuijs, ged. Amsterdam (Nieuwezijdskapel) 04.03.1740|f|.

6.                  Jacobus Lohuijs, ged. Amsterdam (Westerkerk) 07.01.1742|c|, w.s. jonggestorven.

7.                  Jakobus Loohuijs, geb. Amsterdam 1745; volgt III.c.

 

Noten: |a| als Claas Lohuijs van ’t Frieseveen; |b| inv.506 p.16; |c| vader Klaas Lohuijs, moeder Margrieta Dekkers; |e| vader Claas Loohuijs, moeder Margareta Deckers, get. Jan Loohuijs en Eijda Deckers; |f| vader Claas Loohuijs, moeder Margareta Deckkers, “aanvraag doopbewijs d.d. 11 Februari 1746”; |h| get. Gerret Loohuijs en Willemina Weijer; |i| get. Gerrit Loohuijs en Harremeijntje Boerom; |j| Jannetje Löhuijs; |k| Lubartus Weijer; |l| Sophia Willemina, d.v. Albertus Weijer (overl.akte Amsterdam 1834 reg.4 fol.13).

 


 

III.a.  Gerrit Loohuijs, z.v. II.a, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 12.12.1734|d|, doopgetuige Amsterdam (Nieuwe Kerk) 06.12.1767 en Amsterdam (Oosterkerk) 07.06.1772, w.s. begr. Amsterdam (Westerkerk) 06.08.1791, otr. Amsterdam 22.01.1762|e| Harmeijntje Boerom, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 25.08.1734|b|, doopgetuige Amsterdam (Nieuwe Kerk) 06.12.1767 en Amsterdam (Oosterkerk) 07.06.1772, begr. Amsterdam (Westerkerkhof) 28.05.1801, d.v. Jan Boerom en Femmetje Somberg.

     Harmijntje Boerom otr. 2e Amsterdam 15.04.1796 Henricus Brons, overl. na 1805.

     Henricus Brons tr. 1e voor 1796 Geertruij Breukers; otr. 3e Amsterdam 10.07.1801 Catharina Blomhoff, overl. na 1805.

Uit dit huwelijk:

1.                  Nicolaas Loohuijs, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 09.06.1765|a|, begr. Amsterdam (Kinderlijken) 19.06.1765.

 

Noten: |a| get. Lubbertus Weijer en Jannetje Loohuijs {d.i. zuster van vader en haar echtgenoot}; |b| Harmijntje; |d| vader Claas Loohuijs, moeder Margrita Dekkers; |e| Harmijntje Bouron.

 


 

III.b.  Albert Loohuijs, z.v. II.a, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 19.05.1737|a|, doopgetuige Amsterdam (Westerkerk) 12.11.1758, begr. Amsterdam (St.Anthoniskerkhof) 01.12.1789, otr. Amsterdam 04.06.1762 Steijntje Freijling, doopgetuige Amsterdam (Oude Kerk) 21.10.1746|d|, begr. Amsterdam (St.Anthoniskerkhof) 20.12.1763|f|; otr. 2e Amsterdam 19.10.1764 Elisabeth Blom, naaister, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 18.05.1740, begr. Amsterdam (St.Anthoniskerkhof) 08.10.1778, d.v. Pieter Blom en Magtelt van Hooft; otr. 3e Amsterdam 07.05.1779 Elisabet Maria Poort, vondeling uit het Aalmoezeniershuis, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 03.06.1743 (Tweede Pinksterdag), begr. Amsterdam (St.Anthoniskerkhof) 22.01.1799.

Uit het huwelijk Loohuijs-Freijling:

1.                  Margreta Loohuijs, ged. Amsterdam (Oosterkerk) 04.12.1763|b|, doopgetuige Amsterdam (Zuiderkerk) 11.10.1809.
= w.s. Margaretha Loohuis, geb. ca. Amsterdam 1769 (68 jr), overl. Amsterdam 21.02.1837|g|, tr. voor 1837 Jan van Eck, overl. voor 1837.

Uit het huwelijk Loohuijs-Blom:

2.                  Klaasina Loohuijs, ged. Amsterdam (Westerkerk) 24.11.1765|e|.

3.                  Pieter Loohuijs, geb. Amsterdam 1767; volgt IV.a.

4.                  Nicolaas Loohuijs, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 13.05.1770|c|.

5.                  Gerrit Loohuijs, geb. Amsterdam 1772; volgt IV.b.

 

Opm: Er is een Stijntje Vrijling, tr. Barent van den Broek. Uit dit huwelijk: Dirk, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 27.01.1751.

 

Noten: |a| vader Klaas Loohuijs, moeder Margreta Deckers, get. Jan Loohuijs en Aaeltien Loohuijs; |b| moeder Stijntie Frijling, get. Jurian Lensen en Margreta Dekkers {d.i. grootmoeder van vaderszijde en haar tweede echtgenoot}; |c| get. Lubertus Weijer en Jannetje Loohuijs; |d| Stijntje Vrijling; |e| get. Jurrian Lensen en Margreta Dekkers {d.i. grootmoeder van vaderszijde en haar tweede echtgenoot}; |f| Vreijlingh; |g| reg.8 f.176.

 


 

IV.a.  Pieter Loohuijs, z.v. III.b, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 20.09.1767, overl. tussen 1795 en 1797, otr. Amsterdam 01.06.1792 Anna Maria Jensbij, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 23.09.1770|f|, begr. Amsterdam (St.Anthoniskerkhof) 06.07.1804, d.v. Pieter Cornelis Jensbij en Charlotta Sophia Spreekmans.

     AMJ otr. 2e Amsterdam 08.12.1797 Jan Hendrik Wezel/Weetzel; uit dit huwelijk: Helena, geb. 10.02.1797, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers, aan huis) 10.02.1797|c|; Gerrit, geb. 07.04.1802, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 11.04.1802|d|; Pieter Cornelisse, geb. 22.06.1804, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 27.06.1804|e|.

     JHW otr. 2e Amsterdam 21.04.1809 Anna Clasina de Graaf.

Uit dit huwelijk:

1.                  Elisabeth Loohuijs, geb. Amsterdam 19.10.1792, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 24.10.1792|b|, begr. Amsterdam (Kinderlijken) 30.09.1798.

2.                  Jan Hendrik Lohuijs, geb. Amsterdam 1795; volgt V.a.

 

Noten: |b| moeder Jenslij, get. Gerrit Loohuijs en Elisabeth Blom; |c| vader Wezel; |d| vader Weetzel, get. Gerrit Loohuijs {d.i. broer van de eerste echtgenoot van de moeder} en Maria Lindgreen; |e| vader Weetzel; |f| Jensbeij.

 


 

V.a. Jan Hendrik Lohuijs, z.v. IV.a, geb. Amsterdam 07.09.1795, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 10.09.1795, schilder (1817,1835,1845), schildersknecht (1848), overl. na 1859, otr. Utrecht 13.07.1817, tr. Amsterdam 23.07.1817 Petronella van der Smit, geb. Utrecht ca. 1799, overl. tussen 1859 en 1899, d.v. Everhardus van der Smit en Petronella Veerboom.

Uit dit huwelijk:

1.                  Maria Petronella Lohuis, geb. Utrecht 26.01.1819, naaister (1845), overl. Amsterdam 08.04.1899, tr. Amsterdam 05.03.1845 Petrus de Meel, geb. Amsterdam 31.07.1816 (akte), schoenmaker (1845,1874,1879,1880), z.v. Martinus de Meel en Hena Jansen.
Kind van Maria Petronella (erkend bij het huwelijk):

1.      Maria Petronella Lohuis, later de Meel, geb. Amsterdam 15.04.1842 (akte), overl. na 1879.

Uit dit huwelijk: Martinus Petrus, geb. Amsterdam ca. 1847, overl. na 1880; Petronella, geb. Amsterdam ca. 1850, overl. na 1874; Jan Hendrik, geb. Amsterdam ca. 1851, overl. na 1874; Helena, geb. Amsterdam ca. 1855, overl. na 1879; Antonetta Florentina Wilhelmina, geb. Amsterdam ca. 1857, overl. na 1883.

2.                  Petronella Lohuijs, geb. Utrecht 15.04.1821, dienstbaar (1848), werkster (1867), tr. 1e Amsterdam 13.12.1848 Jan Konijn, geb. Beemster 10.10.1808, overl. tussen 1848 en 1867, z.v. Jacob Konijn en Maartje Hille; tr. 2e Amsterdam 19.06.1867 Johannes Nieukamp, geb. Amsterdam 28.04.1831, kruier, d.v. Andries Nieukamp en Maria Elisabeth Kruger.
Kind van Petronella (erkend bij huwelijk in 1848):

1.      Jan Hendrik Lohuijs, later Konijn, geb. Amsterdam 29.06.1842.

3.                  Everhardus Lohuijs, geb. Utrecht 04.10.1822; volgt VI.a.

4.                  Jan Hendrik Lohuijs, geb. Utrecht 04.10.1822 (tweeling), overl. Utrecht 02.11.1822.

5.                  Anna Maria Lohuis, geb. Utrecht 26.03.1825, w.s. jonggestorven.

6.                  Jan Hendrik Lohuijs, geb. Amsterdam 21.12.1827 (akte), overl. Amsterdam 03.09.1833.

7.                  Paulus Cornelis Lohuis, geb. Amsterdam 05.03.1830 (akte), kruideniersknecht, overl. Amsterdam 05.07.1849, ongehuwd.

8.                  Anna Maria Lohuis, geb. Amsterdam 14.06.1834 (akte), overl. Amsterdam 06.03.1835.

9.                  Hille Helena Lohuis, geb. Amsterdam 19.01.1836 (akte), overl. Amsterdam 01.07.1873 (akte), tr. Amsterdam 23.03.1859 Jan van der Swaan, geb. Amsterdam ca. 1825, kopergieter, z.v. Sijmen van der Swaan en Aaltje Hulsebos.
Uit dit huwelijk: Petronella, geb. Amsterdam ca. 1861, overl. na 1898.

10.              Jan Hendrik Lohuis, geb. Amsterdam 16.10.1838, bediende (1866), werkman (1902), overl. Amsterdam 18.12.1902, tr. Amsterdam 19.09.1866 Johanna Gesina Kip, geb. Ulsen (Hannover) 27.01.1821, dienstbaar (1845), werkster (1866), overl. tussen 1866 en 1902, d.v. Jan Harm Kip en Janna Hendriksen.
     JGK tr. 1e Amsterdam 29.01.1845 Kost Heinrich Klemme, geb. Hohenhausen (Lippe) ca. 1814, suikerbakker, overl. tussen 1853 en 1866, z.v. Johann Friedrich Klemme en Amalia Florentine Wilhelmine Adolfs.

 


 

VI.a.  Everhardus Lohuijs, z.v. V.a, geb. Utrecht 04.10.1822, werkman (1859), suikerbakker (1887), sjouwer, tr. Amsterdam 05.10.1859 Jantje Hendriks, geb. Velp (Rheden) 22.11.1820, d.v. Teuntje Hendriks.

Kind van Jantje (door EL en JH ‘voor het hunne erkend’ 17.03.1859|b|):

1.                  Leentje Hendriks, later Lohuijs, geb. Amsterdam 26.02.1856, ged. 03.02.1856, werkster (1887), overl. na 1897, tr. Amsterdam 26.01.1887|a| Ludovicus Johannes Munier, geb. Amsterdam 31.08.1837, ged. idem, stucadoor, overl. na 1897, z.v. Johan Friedrich Carl Munier en Catharina Maria de Raad.
Kinderen van Leentje:

1.      Everardus Antonius Lohuijs, geb. Amsterdam 08.12.1879, overl. Amsterdam 09.11.1884.

2.      Antonie Hendrik Lohuijs, geb. Amsterdam 23.06.1882, overl. Amsterdam 06.07.1883.

Uit dit huwelijk: Everhardus Ludovicus Johannes, geb. Amsterdam 11.11.1887, overl. Amsterdam 19.11.1945; Johannes Henricus, geb. Rotterdam 15.03.1890; Ludovicus Johannes, geb. Amsterdam 30.07.1896, overl. Amsterdam 28.01.1953.
     LJM tr. 1e Amsterdam 17.06.1863 Margaretha Elisabeth Beuke, geb. Amsterdam 23.05.1837, overl. voor 1887, d.v. Hendrik Coenraad Beuke en Cornelia Catharoina Sartori.

Kind van Jantje (erkend bij het huwelijk):

2.                  Petronella Hendriks, later Lohuijs, geb. Amsterdam 18.05.1859, overl. Amsterdam 25.06.1881, ongehuwd.

 

Noten: |a| bruid 30 jr (huw.akte Amsterdam 1887 reg.2 fol.12); |b| kanttekening op geb.akte Amsterdam 1856 reg.2 fol.29.

 


 

IV.b.  Gerrit Loohuijs, z.v. III.b, ged. Amsterdam (Oosterkerk) 07.06.1772|b|, scheepstimmerman, doopgetuige Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 11.04.1802, overl. Amsterdam 19.10.1828, otr. Amsterdam 11.04.1806 Sebilla Margaretha Koehof, ged. Amsterdam (Mozes- en Aäronkerk) 22.10.1770|d|, overl. tussen 1828 en 1849, d.v. Hendrik Koehof en Willemina van Heck.

Uit dit huwelijk:

1.                  Eliesabeth Loohuis, geb. Den Helder 31.08.1807, ged. Den Helder 06.09.1807|a|, overl. Amsterdam 11.08.1829, ongehuwd.

2.                  Margreta Loohuijs, geb. Amsterdam 07.10.1809, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 11.10.1809|c|.
= w.s.
Grietje Lohuis, begr. Amsterdam (Kinderlijken) 27.02.1810.

3.                  Gerrardus Loohuijs, geb. Helder 07.06.1813; volgt V.b.

 

Noten: |a| moeder Margaretha Koehoff, getuige Aaltje Roodenberg geb. Buivenga; |b| get. Gerrit Loohuijs en Harmeijntje Boerom {oom en tante}; |c| moeder Margreta Koehoff, get. Harmanus Breukers en Margreta Loohuis; |d| Sibilla Margrita.

 


 

V.b.  Gerrardus Loohuijs, z.v. IV.b, geb. Helder 07.06.1813, mobiel schutter (1837), turfdrager (1837,1849), commissaris (1847), overl. Amsterdam 23.08.1854, tr. 1e Amsterdam 27.12.1837 Cornelia Stiegheuver,|a| geb. 05.12.1807, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 18.12.1807, overl. Amsterdam 16.06.1849, d.v. Hendrik Stiegheuver en Geertruij de Bruijn; otr. 2e Amsterdam 06.12.1849, tr. Amsterdam 20.12.1849 Johanna Morrien, geb. 05.06.1802, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 07.06.1802 “2e Pinksterdag”, dienstbaar (1836), overl. na 1854, d.v. Andries Morrien en Johanna van Oort.

     JM otr. 1e Amsterdam 03.08.1836 Johannes Albertus Stiegheuver, geb. Amsterdam ca. 1811, scheepstimmerman, overl. 08.07.1840, z.v. Henderik Stiegheuver en Geertruijda de Bruijn.

Uit het huwelijk Loohuijs-Stiegheuver:

1.                  Gerrit Lohuijs, geb. Amsterdam 29.06.1838 (akte), overl. Amsterdam 20.03.1839.

2.                  Gerardus Loohuijs, geb. Amsterdam 05.08.1839; volgt VI.b.

3.                  Geertruij Elizabeth Loohuijs, geb. Amsterdam 07.02.1841, dienstbode (1878), tr. Amsterdam 09.05.1878 Hermanus van Benthem, geb. Woerden 30.05.1830, wagenmakersknecht (1854), wagenmaker (1868), wagenmakersknecht (1871), timmerman (1878), z.v. Cornelis van Benthem en Alberta Hamerslag.
Uit dit huwelijk: Johannes, geb. Amsterdam ca. 1881, overl. na 1909.
     HvB tr. 1e Amsterdam 16.08.1854 Annigjen Muis, geb. Deventer 10.05.1831, dienstbode (1854), overl. tussen 1854 en 1868, d.v. Hermanus Muis en Anna Jans; tr. 2e Amsterdam 29.07.1868 Antje Hilverda, geb. Harlingen 31.12.1828, dienstbaar (1868), overl. tussen 1868 en 1871, d.v. Rients Oepkes Hilverda en Trijntje Tabes Klaver; tr. 3e Amsterdam 02.08.1871 Antje Nijdam, geb. Leeuwarden 06.01.1826, werkster (1871), overl. tussen 1871 en 1878, d.v. Johannes Jans Nijdam en Boukje Fokkes Ronda.
     AN tr. 1e Leeuwarden 17.04.1850 Douwe Kragt, overl. tussen 1863 en 1871, w.s. overl. Leeuwarden 30.01.1864.

4.                  Elizabeth Margaretha Loohuijs, geb. Amsterdam 25.08.1842 (akte), dienstbode (1881), overl. Haarlem 19.04.1912, tr. Amsterdam 04.08.1881 Jacobus Gerardus van Koten, geb. Amsterdam ca. 1841, bakker (1881), overl. Haarlem 26.11.1926, z.v. Jan van Koten en Anna Wilhelmina Koning.
Uit dit huwelijk: Elizabeth Margaretha, geb. Amsterdam ca. 1883, overl. Haarlem 12.03.1937; Jacobus Gerardus, geb. Amsterdam ca. 1884, overl. Haarlem 13.06.1967.

5.                  Cornelia Loohuijs, geb. Amsterdam 19.12.1844 (reg.9 fol.92), overl. Amsterdam 04.11.1849.

6.                  Margaretha Lohuis, geb. Amsterdam 19.03.1846 (reg.2 fol.113), overl. Amsterdam 01.11.1847.

7.                  Johanna Loohuijs, geb. Amsterdam 07.06.1849, overl. 28.08.1934, otr. Amsterdam 08.05.1873, tr. Amsterdam 21.05.1873 Jan Diepersloot, geb. Amsterdam 22.11.1847, gasmetermaker, overl. ’s-Gravenhage 07.12.1908, z.v. Pieter Diepersloot en Marretje Pos.
Uit dit huwelijk drie kinderen (1873-1879).

 

Noten: |a| Steeghuiver (huw.akte Amsterdam 1870 reg.4 fol.100).

 


 

VI.b. Gerardus Loohuijs, z.v. V.b, geb. Amsterdam 05.08.1839, ketelmaker (1870), scheepstimmerman (1872), loopknecht (1901), bakker (1904), broodbakker (1908), conciërge (1910), overl. na 1920, tr. Amsterdam 18.05.1870|a| Clasina van Nieuwenhuizen, geb. Amersfoort 22.11.1844, overl. na 1920, d.v. Gerrit van Nieuwenhuizen en Jacoba van Nimwegen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerardus Loohuijs, geb. Amsterdam 29.03.1871, bakker, overl. Amsterdam 18.08.1898, ongehuwd.

2.                  Jacobus Loohuijs, geb. Amsterdam 22.12.1872.

3.                  Johannes Albertus Loohuijs, geb. Amsterdam 05.11.1874, diamantbewerker (1901), overl. Amsterdam 26.03.1958, tr. Amsterdam 10.07.1901 Elisabetha Frederika Johanna ter Beek, geb. Amsterdam 30.07.1873, overl. Amsterdam 17.12.1952, d.v. Hendrik ter Beek en Elisabeth Selias.

4.                  Hendrik Loohuijs, geb. Amsterdam 12.11.1876 (reg.8 fol.129), overl. Amsterdam 28.12.1876.

5.                  Hendrik Loohuijs, geb. Amsterdam 22.12.1878; volgt VII.a.

6.                  Clasina Loohuijs, geb. Amsterdam 27.06.1880, overl. Amsterdam 16.06.1950, tr. Amsterdam 07.12.1910 Klaas Otte de Groot, geb. Amsterdam 25.08.1874, handelaar in koffie (1910), overl. Amsterdam 06.03.1945, z.v. Berend de Groot en Tjitske de Jong.

7.                  Cornelis Loohuijs, geb. Nieuwer-Amstel 02.08.1883, huisschilder, verzekeringsagent, overl. Amsterdam 04.09.1965, tr. Amsterdam 20.06.1917 Johanna van Bekkem, geb. Tiel 19.01.1880, overl. Amsterdam 07.03.1960, d.v. Antonie van Bekkem en Jacoba Pieterse.

8.                  Johanna Loohuijs, geb. Nieuwer-Amstel 12.09.1884, overl. Hilversum 24.11.1960, tr. Amsterdam 26.11.1908 Pieter Cornelis de Graaff, geb. Amsterdam 06.06.1884, slager, overl. Amsterdam 11.07.1951, z.v. Henri de Graaff en Anna Maria van der Wal.

 

Noten: |a| Annonce 50-jarige echtvereeniging GL en CvN. Adres: v. Imminkstichting, Nieuwe Keizersgracht 1, Amsterdam.

 


 

VII.a. Hendrik Loohuijs, z.v. VI.b, geb. Amsterdam 22.12.1878, timmerman, opzichter bij de Protestantsche Woningbouwvereeniging, overl. Amsterdam 21.06.1944, begr. Amsterdam (Bpl. Zorgvlied) 24.06.1944|b|, tr. Amsterdam 23.06.1904 Brandina Johanna Maria IJspaard, geb. Amsterdam 25.06.1878, overl. Amsterdam 28.07.1952, begr. Amsterdam (Bpl. Te Vraag) 31.07.1952, d.v. Fredrik Hendrik IJspaard en Brandina van Garderen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Brandina Johanna Maria Loohuys, geb. ca. 1906, overl. Amstelveen 06.03.1988, begr. Amsterdam (Zorgvlied) 10.03.1988, otr. Amsterdam 23.04.1935, tr. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 08.05.1935 C.H. Grooten, ir..

2.                  Hendrik Frederik Gerardus Loohuijs, geb. Amsterdam 03.03.1907; volgt VIII.a.

3.                  Frederik Hendrik Loohuys, geb. Amsterdam 18.10.1908; volgt VIII.b.

4.                  Gerardus Loohuijs, geb. Amsterdam 05.11.1913; volgt VIII.c.

 

Noten: |b| Annonce door B.J.M. Loohuijs-Ijspeerd.

 


 

VIII.a. Hendrik Frederik Gerardus Loohuijs, z.v. VII.a, geb. Amsterdam 03.03.1907, kantoorbediende Rijkspostspaarbank, organist Nieuwe Kerk|a|, werkzaam bij Dienst der Algemene Begraafplaatsen (1971-1973), tr. 1e Amsterdam 05.04.1934 Jantje Albertha Groeneveld, geb. Amsterdam 15.09.1905, overl. Amsterdam 20.09.1960; tr. 2e Amsterdam 24.02.1965 Baukje de Boer, geb. Wymbritseradeel 07.02.1926.

Uit het huwelijk Loohuijs-Groeneveld kind(eren).

 

Noten: |a| Het Vaderland 01.03.1932 (examen organist in de Nieuwe Kerk te Amsterdam).

 


 

VIII.b. Frederik Hendrik Loohuijs, z.v. VII.a, geb. Amsterdam 18.10.1908, kantoorbediende bank, overl. Amsterdam 02.01.1978, crem. Osdorp 05.01.1978, tr. Amsterdam 08.02.1939|c| Eleonora Johanna Jacoba Bosch, Noor, geb. Amsterdam 30.03.1916, d.v. Willem Hendrik Bosch en Jacoba Geertruida Bakhuijs.

Uit dit huwelijk kinderen.

 

Noten: |c| Algemeen Handelsblad 09.02.1939.

 


 

VIII.c. Gerardus Loohuijs, z.v. VII.a, geb. Amsterdam 05.11.1913, bankemployé, overl. Epe 01.06.1987, crem. Zwolle 04.06.1987, verloofd Amsterdam 09.05.1937, otr. Amsterdam 16.08.1938|a|, tr. Amsterdam 01.09.1938|b| Jacoba Christina Elisabeth Koelman, Coos, geb. Amsterdam 29.03.1917, d.v. Wilhelmus Koelman (ca.1890-1974) en Maria Olberding. [Paramaribo 1947]

Uit dit huwelijk kinderen.

 

Noten: |a| Algemeen Handelsblad 17.08.1938; |b| De Telegraaf 02.09.1938.

 


 

III.c.  Jacobus Loohuijs, z.v. II.a, ged. Amsterdam (Westerkerk) 07.03.1745|b|, doopgetuige Amsterdam (Westerkerk) 22.12.1765|d|, overl. na 1771, otr. Amsterdam 18.04.1766|f| Anna Aelberts Steijnvoort, doopgetuige Amsterdam (Westerkerk) 22.12.1765|e|, overl. na 1771.

Uit dit huwelijk:

1.                  Margrieta Loohuijs, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 05.03.1767|a|, tr. Amsterdam 14.10.1829 Jan van Eck, geb. Ingen ca. 1766, meestertimmerman, z.v. Frans van Eck en Maria van Santen.

2.                  Albertus Jacobus Loohuijs, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 04.06.1769.

3.                  Albertus Loohuijsen, ged. Amsterdam (Westerkerk) 01.11.1771|c|.

 

Noten: |a| get. Lubertus Weijer en Jannetje Loohuijs {oom en tante}; |b| vader Klaas Loohuijs, moeder Margrita Dekkers; |c| vader Jacobus Loohuijsen, moeder Anna van Steijnboort; |d| Jacobes Loohuijs; |e| Anna van Stijnvoort; |f| Anna Aalberts Steijnforth.

 


 

II.b.  Henrik Lohuis, z.v. I, ged. Vriezenveen 17.08.1704|k|, woont Vriezenveen 1748|b|, overl. na 1787, tr. w.s. Vriezenveen voor 1736|d| Jennigjen Jansen, woont Vriezenveen 1748|b|, d.v. Jan Hendriks.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerrith Loohuijs, ged. Vriezenveen 22.01.1736|e|, genoemd 1748|b|, landbouwer, overl. Vriezenveen 17.01.1818|l|.

2.                  Jan Loohuijs, ged. Vriezenveen 06.11.1737|c|, genoemd 1748|b|, overl. Vriezenveen 29.08.1806|a|.

3.                  Jannes Loohuijs, ged. Vriezenveen 01.05.1740|j|, overl. voor 1742.

4.                  Jannes Loohuijs, ged. Vriezenveen 21.10.1742|f|, overl. voor 1748|b|.

5.                  Jasper Loohuijs, ged. Vriezenveen 22.11.1744|i|, overl. voor 1748|b|.

6.                  Jenneken Loohuijs, ged. Vriezenveen 20.08.1747|h|, overl. na 1748|b|.

7.                  Jannes Lohuijs, ged. Vriezenveen 20.12.1750|g|.

 

Noten: |a| Register van aangegeven lijken 1806 no.36; |b| Volkstelling Vriezenveen 1748 p.5 #3; |c| inv.507 p.40; |d| hiaat in trouwboek Vriezenveen ndg (inv.510) van 1701 tot 1753; |e| inv.507 p.34 |f| inv.507 p.55; |g| inv.507 p.80; |h| inv.507 p.72; |i| inv.507 p.62; |j| inv.507 p.48; |k| inv.506 p.28 {vader Gerrit Henrix Lohuis}; |l| overl.akte Vriezenveen 1818 no.2 {Gerrit Lohuis, 84 jaar, z.v. Hendrik Lohuis en Janna Loohuis}.

 


 

II.c.  Janna Gerrits Loohuijs, d.v. I, ged. Vriezenveen 21.09.1708|c|, woont Vriezenveen 1748|b|, overl. tussen 1750 en 1822, tr. w.s. Vriezenveen voor 1734 |d| Willem Jansen Onweer, geb. ca. 1708, woont Vriezenveen 1748|b|, bierbrouwer en landbouwer|j|, overl. tussen 1750 en 1763.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerrith, geb. Vriezenveen 1734; volgt III.e.

2.                  Jan, ged. Vriezenveen 13.11.1735, overl. voor 1748.

3.                  Jennigjen Lohuis, ged. Vriezenveen 25.05.1738|e|, genoemd 1748|b|, landbouwersche (1818), overl. Vriezenveen 21.05.1818|f|; ongehuwd.

4.                  Falina, ged. Vriezenveen 12.06.1740, genoemd 1748|b|.

5.                  Hendrijkjen/Henderikjen, ged. Vriezenveen 03.03.1743, genoemd 1748|b|, overl. Vriezenveen 11.12.1807|a|.

6.                  Kuniertjen/Kuniera/Kunnera Loohuis, ged. Vriezenveen 31.01.1745, genoemd 1748|b|, overl. Vriezenveen 23.05.1818|g|.

7.                  Janna Lohuis, ged. Vriezenveen 18.08.1748, genoemd 1748|b|, landbouwersche (1822), overl. Vriezenveen 14.01.1822|i|; ongehuwd.

8.                  Clasina Lohuis, ged. Vriezenveen 08.11.1750, winkeliersche (1818), overl. Vriezenveen 19.06.1818|h|, tr. Abraham Mokkelencate, geb. ca. 1750, overl. voor 1818.

 

Noten: |a| Register aangegeven lijken 1807 no.63; |b| Volkstelling Vriezenveen 1748, p.23 #1 (in transcriptie Heer i.p.v. Onweer; de kinderen heten Willems(en)); |c| inv.506 p.43; |d| trouwboek Vriezenveen ndg heeft hiaat van 1701 tot 1753; |e| inv.507 p.42 {naam dopeling weggevallen uit kopie}; |f| overl.akte Vriezenveen 1818 no.38 {Jennigjen Lohuis, oud vier en taggentig jaaren, d.v. wijlen Willem Lohuis}; |g| overl.akte Vriezenveen no.40 {Kuniera Loohuis, oud vier en zestig jaaren(?), d.v. wijlen Willem Lohuis}; |h| overl.akte Vriezenveen 1818 no.48 {Clasina Lohuis, oud zes en zestig jaaren, d.v. wijlen Willem Lohuis}; |i| overl.akte Vriezenveen 1822 no.3 {Janna Lohuis, oud twee en zeventig jaaren, d.v. wijlen Willem Jansen en wijlen Janna Gerrits Lohuis}; |j| ibidem.

 


 

III.e.  Gerrith Willems Lohuijs, z.v. II.c, ged. Vriezenveen 17.01.1734|g|, woont Vriezenveen 1748|b|, doopgetuige Amsterdam (1789,1792,1794,1796), overl. tussen 1796 en 1807, otr. Vriezenveen 25.06.1763|f| Judith Smelt, ged. Vriezenveen 04.03.1731, doopgetuige Amsterdam (1789,1792,1794,1796), overl. Vriezenveen 23.09.1807, d.v. Roelof Jaspers Smelt en Metjen Arends.

Uit dit huwelijk:

1.                  Roelof Lohuijs, geb. Vriezenveen 1764; volgt IV.c.

2.                  Willemdina Gerrits (Lohuis), ged. Vriezenveen 03.08.1766|c|, ‘naayster’ (1813), overl. Vriezenveen 03.08.1813|h|, tr. voor 1807 Derck Miskotte, geb. op Miskotte in ’t Noordmeer (Den Ham) 1764, landbouwer (1811,1826,1831), overl. Vriezenveen 07.08.1836, z.v. Hendrik Janssen Miskotte en Aaltjen Janssen Bloemendaal.
Uit dit huwelijk: Aaltjen, geb. Vriezenveen 27.05.1807, ged. Vriezenveen 07.06.1807, overl. Vriezenveen 28.07.1885; Johanna, geb. Vriezenveen 26.10.1811, ged. Vriezenveen 03.11.1811, overl. Vriezenveen 02.10.1848.
     DM tr. 2e Vriezenveen 03.04.1814|i| Willemina Wolters van de Shoppe of Nijboer, geb. Almelo ca. 1757, d.v. Albert Nijboer en Jennigjen Wolters van de Schoppe of Nijboer. Uit dit huwelijk kinderen.

3.                  Martha Lohuijs, ged. Vriezenveen 27.11.1768|d|, overl. Vriezenveen 03.05.1807|a|, tr. voor 1797 Jan Tijhof, ged. Vriezenveen 26.01.1772, dagloner, overl. Vriezenveen 21.09.1808, z.v. Roelof Tijhof en Metjen Jansen Bolk (1732-1814).
Uit dit huwelijk: Roelof, geb. Vriezenveen 18.10.1797, ged. Vriezenveen 22.10.1797; Gerrit, geb. Vriezenveen 07.12.1800, ged. Vriezenveen 21.12.1800, overl. Vriezenveen 29.07.1832; Roelofdina, geb. Vriezenveen 06.07.1804, ged. Vriezenveen 15.07.1804.

4.                  Jan Gerrits, ged. Vriezenveen 02.06.1771|e|.

 

Noten: |a| Register van aangegeven lijken 1807 no.18; |b| Volkstelling Vriezenveen 1748 p.5 #3; |c| inv.507 p.114 {vader Garrit Willems, moeder Judit Smelt}; |d| inv.507 p.119 {vader Gerret Willemz, moeder Judith Smels}; |e| inv.507 p.125 {vader Gerret Willems, moeder Jude Smelt}; |f| inv.510 p.57 {bruidegom Garrit Willems, n.z.v. Willem Janzen}; |g| inv/507 p.26; |h| overl.akte Vriezenveen 1813 no.49 {Willemdina Lohuis, oud vier en veertig jaaren}; |i| originele akte verbrand 01.10.1814, opnieuw opgesteld tijdens zitting Rb. Almelo 20.05.1815, aktedatum kan ook 10 april zijn (huw.akte Vriezenveen 1814 no.9).

 


 

IV.c.  Roelof Lohuijs, z.v. III.e, ged. Vriezenveen 04.11.1764|c|, w.s. begr. Amsterdam (St.Anthonis kerkhof) 18.07.1809, tr. 1e (Amsterdam?) ca. 1788 Catharina van den Burg, Trijntje, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 23.06.1756, overl. Amstelveen tussen 1796 en 1813 {niet gevonden in Nieuwer-Amstel 1811-1813}, w.s. overl. tussen 1796 en 1798, d.v. Jacobus van den Burg en Hendrika van Raalt; otr. 2e Amsterdam 20.04.1798 Maria Vaders, overl. tussen 1803 en 1835.

Uit het huwelijk Lohuijs-van den Burgh:

1.                  Judit Lohuis, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 17.05.1789|d|, overl. Vriezenveen 15.05.1818, tr. voor 1812 Jan Waanders, ged. Vriezenveen 23.04.1786, landbouwer (1814,1838), overl. Vriezenveen 17.01.1855, z.v. Berend Waanders en Jenneken Jansen Brink.
Uit dit huwelijk: Hendrika, geb. Vriezenveen 05.06.1812, overl. Vriezenveen 05.12.1867; Jesina Falina, geb. Vriezenveen 20.02.1814, overl. Vriezenveen 25.10.1894; Christina, geb. Vriezenveen 27.03.1816|g|, overl. Vriezenveen 16.04.1817.
     JW tr. 2e Vriezenveen 06.10.1821 Gerritdina Smelt, ook Berendina|j|, ged. Vriezenveen 25.01.1778, overl. Vriezenveen 23.02.1843, d.v. Harmen Smelt en Jenneken Roelofs.
     GS tr. 1e voor 1816 Wicher Waanders, Wiegert, ged. Vriezenveen 25.01.1784, landbouwer, overl. Vriezenveen 05.11.1816, z.v. Berend Waanders en Jenneken Jansen Brink.

2.                  Kornelia Lohuis, geb. Amstelveen|h|, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 24.09.1790, landbouwster (1831,1837), overl. Vriezenveen 26.03.1845, tr. voor 1809 Jan Fik, ged. Vriezenveen 11.06.1789, landbouwer (1816,1831,1837), overl. Vriezenveen 18.04.1854, z.v. Fredrik Harms Fik en Jenneken Boesschen.
Uit dit huwelijk: Jennigjen, geb. Vriezenveen 27.07.1809, overl. Vriezenveen 04.10.1872; Fredrika, geb. Vriezenveen 15.01.1813, overl. Vriezenveen 04.03.1865; Johannes Hendrikus, geb. Vriezenveen 03.03.1816, overl. Vriezenveen 09.04.1817; Johanna Hendrika, geb. Vriezenveen 22.06.1818, overl. Vriezenveen 24.07.1818; Johanna Hendrika, geb. Vriezenveen 11.08.1819, overl. Vriezenveen 05.12.1846; Cornelis, geb. Vriezenveen 23.10.1822, overl. St.Petersburg 1895 – een van de Rusluie|a||b|; Alberdina Regina, geb. Vriezenveen 05.07.1826, overl. Vriezenveen 20.05.1830; Johannes, geb. Vriezenveen 27.10.1828, overl. Nijmegen 08.08.1905; Albert, geb. Vriezenveen 11.12.1832, overl. Vriezenveen 27.01.1835.

3.                  Gerretje Loohuijs, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 12.01.1792|e|.

4.                  Jan Loohuijs, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 13.07.1794, w.s. jonggestorven.
= w.s. Jan Lohuijs, begr. Amsterdam (Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof) 14.07.1795.

5.                  Jan Lohuis, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 05.08.1796|f|, overl. Vriezenveen 02.03.1813|i|.

Uit het huwelijk Loohuijs-Vaaders:

6.                  Catrina Loohuijs, geb. Amsterdam 19.02.1799, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 21.02.1799.

7.                  Willem Loohuijs, geb. Amsterdam 1803; volgt V.c.

 

Noten: |a| J. Hosmar, “Vriezenveense Rusluie: In het rijk der tsaren”, Enschede: W.G. Witkam, 1976, p.106; |b| D.G. Harmsen, “Vriezenveners in Rusland”, 1966, p.149; |c| inv.507 p.110 {vader Gerrit Willems, moeder Jude Smelt}; |d| vader Roelof Loohuijs, moeder Trijntje van den Burgh, get. Gerrit Loohuijs en Jude Smelt; |e| vader Roelof Loohuijs, moeder Trijntje van den Burgh, get. Gerrit Loohuijs en Judekje Smelt; |f| vader Roelof Loohuijs, moeder Trijntje van den Burgh, get. Gerrit Loohuijs en Judekje Smelt; |g| inv.508 p.112; |h| overl.akte Vriezenveen 1845 no.31; |i| ouders gewoond hebbende en overleden te Amstelveen (overl.akte Vriezenveen 1813 no.16); |j| overl.akte Vriezenveen 1843 no.7 en 1855 no.3.

 


 

V.c. Willem Loohuijs, z.v. IV.c, geb. Amsterdam 11.03.1803|a|, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 17.03.1803, baardscheerder (1835), barbier (1835), overl. Amsterdam 23.07.1837, tr. Amsterdam 14.10.1835 Petronella Jacoba Lubé, ged. Amersfoort 23.11.1800, dienstbaar (1835), overl. na 1837, d.v. Ernst Hendrik Lubé, tuinman, en Maria van Westerhenen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Roelof Lohuis, geb. Amsterdam 23.10.1835, overl. Amsterdam 05.03.1842.

 

Noten: |a| Nieuwer-Amstel in huw.akte Amsterdam 1835 reg.6. fol.5 en Amstelveen in overl.akte Amsterdam 1837 reg.8 f.11v.

 


 

II.d. Jan Lohuijs, z.v. I, ged. Vriezenveen 30.10.1712|b|, w.s. doopgetuige Amsterdam (Nieuwe Kerk) 19.05.1737 en Amsterdam (Westerkerk) 06.02.1739, w.s. overl. voor 1748, otr. Amsterdam 05.12.1738|d| Jannetje Bastie, overl. Amsterdam (Heiligewegs- en Leidsche kerkhof) 15.09.1778.

     JB otr. 2e Amsterdam 25.04.1760|c| Abraham Hoogstraeten.

     AH otr. 1e Amsterdam 04.09.1739 Maria van Middelen, begr. Amsterdam (St.Anthonis Kerkhof) 03.07.1759.

Uit dit huwelijk:

1.                  Harmanus Loohuijse, ged. Amsterdam (evangelisch-luthers) 15.04.1739 (tweeling).

2.                  Albertus Loohuijse, ged. Amsterdam (evangelisch-luthers) 15.04.1739 (tweeling).

3.                  Maria Loohuijsen, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 17.05.1751|a|.

 

Noten: |a| moeder Bastide, get. Albert Loohuijsen; |b| inv.506 p.54; |c| naam eerdere man Johannes Lohuijsen; |d| bruidegom Johannes Lohuijsen, bruid Johanna Bastie.

 


terug naar het overzicht Lohuis/Loohuis