Familie Loohuijs (25)

 

(Delden/Amsterdam)

 

 

Deze familie stamt af van Gerrit ten Loohuijs en Jenne uit Delden.

 

Hun relatie met de andere families Lohuis en Loohuis in Twente is nog in onderzoek.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: H.J.M. Wijers, Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven, of per e-mail aan: hjmwijersAThotmail.com.

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, april 2002 (laatst herzien mei 2019)

 


 

I. Gerrit ten Lohuijs, tr. voor 1687 Jenne.

Uit dit huwelijk:

1.                  Berent, geb. Delden 1687; volgt II.a.

2.                  Abraham, ged. Delden 1690; volgt II.b.

 


 

II.a.  Berent ten Loohuijs, z.v. I, ged. Delden 03.04.1687|a|, otr. Delden 13.03|b|, tr. Delden 28.03.1712 Catharina Elsabe van Dumstrup, uit Oosnabrugge (Osnabrück).

Mogelijk is dit de Barend Lohuijsen die wordt genoemd in een kwijtschelding (lees: overdracht van onroerend goed) uit 1728 voor een huis in ‘Roomolenstraat noordzijde’ te Amsterdam en in 1738 voor een erf in ‘Hoogte Kadijk (“Zeedijk”) bezuidoosten de eerste dwarsstraat’.

Barent Loohuijzen wordt genoemd in een kwijtschelding uit 1735 voor een huis en erf in ‘Groenburgwal achter het hoekhuis van de Staalstraat’.

Barend Lohuis wordt genoemd in een kwijtschelding uit 1746 voor een huis en erf, geheten “Leeuwenberg”, in ‘Oudezijds Voorburgwal’.

Barend Lohuijs wordt genoemd in een kwijtschelding uit 1767 voor een huis en erf in ‘Ridderstraat zuidzijde tussen eerste dwarsstraat en Oudeschans’ en in een kwijtschelding uit 1772 voor ½ huis en erf in ‘Warmoesstraat benoorden het hoekhuis van de Niezel’.

Barend Loohuijs wordt genoemd in een kwijtschelding uit 1771 voor ½ huis en erf, geheten “Het Wapen van Zwolle” in ‘Warmoesstraat het tweede huis voorbij de Lange Niezel’.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerardus Lohuijs, ged. Delden 23.09.1713.

 

Noten: |a| inv.85 p.12; |b| inv.93 p.3; |c| inv.96 p.89.

 


 

II.b.  Abraham ten Loohuis, ook te Loehuijs, z.v I, ged. Delden 20.07.1690|h|, woont Delden 1748, otr. 1e Delden 25.06.1713|d| Henrica Elferink, overl. tussen 1714 en 1717; otr. 2e Delden 01.08.1717|g|, tr. 2e Delden 29.08.1717 Hendrina Smeekes, woont Delden 1748.

Uit het huwelijk ten Loohuis-Elferink:

1.                  Jan, geb. Delden 1714; volgt III.a.

Uit het huwelijk ten Loohuis-Smeekes:

2.                  Henrica ten Loohuijs, ged. Delden 30.10.1718|f|, niet vermeld in volkstelling Delden (1748), otr. Amsterdam 11.04.1755, (o)tr. Kortenhoef 04.05.1755 Cornelis Pietersz Leeflang, ged. Kortenhoef 30.10.1729, w.s. begr. Amsterdam (Westerkerkhof) 25.12.1774, z.v. Pieter Cornelisz. Leeflang en Neeltje Jans Leeflang alias Haas.|a|

3.                  Jannes ten Loehuijs, ged. Delden 20.02.1724|e|, woont Delden 1748.

4.                  Geertruit te Loehuis, ged. Delden 13.07.1727|c|, overl. voor 1748.

5.                  Berent, woont Delden 1748.

6.                  Willemina, woont Delden 1748.

7.                  Adolf, geb. Delden 1736; volgt III.b.

 

Noten: |a| Gens Nostra XLVII (1992) 287; |c| inv.86 f.127; |d| inv.93 f.13.; |e| inv.86 f.125; |f| inv.86 f.121; |g| inv.93 p.50; |h| inv.85 p.9.

 


 

III.a.  Jan (ten) Loohuijs(en), z.v. II.b, ged. Delden 16.09.1714|b|, doopgetuige Amsterdam (1758), overl. voor 1794, otr. Amsterdam 19.04.1743, tr. Amsterdam 05.05.1743 Gesina Romp, ged. Amsterdam 05.01.1718, doopgetuige Amsterdam (1758), begr. Amsterdam (Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof) 02.01.1794, d.v. Everwijn Romp (uit Enschede) en Elisabeth Jans Sluijters.|a|

Waarschijnlijk volgt Jan zijn oom Berent/Barend naar Amsterdam.

Jan Lohuijs wordt genoemd in een kwijtschelding (lees: overdracht van onroerend goed) uit 1765 voor een huis en erf in ‘Voorburgwal, Nieuwezijds westzijde achter de Nieuwe Kerk’, uit 1767 voor een huis en erf in ‘Nieuwendijk hoek Zoutsteeg’ en uit 1770 voor twee huizen in ‘Spuistraat (“Nieuwezijds Achterburgwal”) noordzijde bij de Oude Lutherse Kerk’.

Jan Loohuis wordt genoemd in een kwijtschelding uit 1765 voor een huis en erf in ‘Singel het derde huis benoorden de Oude Lutherse Kerk’.

Jan van Loohuijzen wordt genoemd in een kwijtschelding uit 1766 van een huis en erf in ‘Amstel tussen Utrechtsedwarsstraat en Achtergracht’.

Uit dit huwelijk:

1.                  ‘doodgeboren kind’ van Jan Lohuijs, begr. Amsterdam (Nieuwezijdskapel) 09.01.1743.

2.                  Elizabeth Lohuijs, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 26.02.1744.

3.                  Barent Lohuijs, geb. Amsterdam 1745; volgt IV.a.

4.                  Geesie Lohuijs, Gesina, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 10.09.1747, doopgetuige Amsterdam (Amstelkerk) 01.07.1781, overl. Amsterdam 29.05.1830, otr. Amsterdam 23.04.1779 Jan Swartenberg, doopgetuige Amsterdam (Amstelkerk) 01.07.1781, w.s. begr. Amsterdam (Westerkerk) 20.07.1795.
Uit dit huwelijk: Dirck, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 08.11.1780; Jan, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 21.02.1782|f|; Maria, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 01.06.1788.

5.                  Johanna Catharina Lohuijs, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 05.07.1750.

6.                  Jacoba Lohuijs, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 18.02.1753|d|, w.s. begr. Amsterdam (Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof) 11.11.1781.

7.                  Johannes Lohuijs, geb. Amsterdam 1755; volgt IV.b.

8.                  Gerrardus Lohuijs, geb. Amsterdam 1757; volgt IV.c.

9.                  Neeltje Lohuijs, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 21.06.1761|e|.

 

Noten: |a| Gens Nostra 1974, p.202; |b| inv.86 f.86; |d| moeder Jesina Romp; |e| moeder Gesina Ronp; |f| get. Jan Lohuijs en Egberta Nakman.

 


 

IV.a. Barent Lohuijs, ged. Amsterdam (Westerkerk) 08.08.1745, begr. Amsterdam (Oude Kerk) 27.05.1784, otr. 1e Amsterdam 11.04.1760|a| Bernardina Konings, begr. Amsterdam (Oude Kerk) 14.08.1779; otr. 2e Amsterdam 04.02.1780|b| Maria Knier.

Uit het huwelijk Loohuijs-Konings:

1.                  Joannes Henricus Loohuijs, geb. Amsterdam 1766; volgt V.a.

 

Noten: |a| Barend Lohaus en Barendiena Keunings; |b| eerdere vrouw Barendina Koning.

 


 

V.a.  Joannes Henricus Loohuijs, z.v. IV.a, ged. Amsterdam (Het Haantje (rk)) 18.09.1766, overl. Amsterdam 20.11.1835|c|, otr. Amsterdam 01.08.1794 Maria Engelina Spijker, geb. ‘Lengerikke in de graafschap Lingen’|e| (=Lengerich, Landkreis Emsland, Niedersachsen) ca. 1757, overl. Amsterdam 09.11.1835|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                  Anna Dina Loohuijs, ged. Amsterdam (Het Haantje (rk)) 03.05.1797.

 

Noten: |a| annonce overlijden MES: ruim 41 jaren "in den gelukkigsten Echt vereenigd"; |c| annonce overlijden JHL: "slechts elf dagen overleefde hij zijne Huisvrouw", executeuren: H.R. de Barbanson & G.H. Revermann; |d| Bernardina Koning huisvrouw van Barent Lohuijs; |e| overl.akte Amsterdam 1835 reg.10 f.4.

 


 

IV.b.  Johannes Lohuijs, Jan, z.v. III.a, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 25.05.1755|e|, doopgetuige Amsterdam (1782,1787), overl. tussen 1788 en 1808, otr. Amsterdam 24.04.1778, tr. Amsterdam 10.05.1778 Egberta Nakman, ged. Amsterdam 30.12.1749, doopgetuige Amsterdam (1782,1787), begr. Amsterdam (St.Anthoniskerkhof) 10.01.1808, d.v. Jan Nakman en Johanna Geertrui Wieferink.|a|

Mogelijk is dit Johannes Loohuijs die wordt genoemd in een kwijtschelding uit 1794 voor ¾ huis en erf in ‘Warmoesstraat oostzijde benoorden het hoekhuis van de Lange Niezel’.

Mogelijk is dit Jan Nakman die wordt genoemd in een kwijtschelding uit 1761 voor een huis en erf in ‘Tweede Weteringdwarsstraat het eerste huis achter het hoekhuis van de Spiegelgracht’ en uit 1766 voor een huis en erf in ‘Lijnbaansgracht het vijfde huis van de Leidsekruisstraat’.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gesina Lohuijs, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 16.05.1779|b|.

2.                  Jan Lohuijs, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 01.07.1781|c|, w.s. begr. Amsterdam (Kinderlijken) 19.03.1782.

3.                  Jan Lohuijs, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 22.08.1784.

4.                  Gerret Lohuijs, geb. Amsterdam 1786; volgt V.b.

5.                  Christiaan Lohuijs, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 08.06.1788, begr. Amsterdam (Kinderlijken) 31.12.1788.

 

Noten: |a| Gens Nostra 1974, p.179; |b| moeder Egberta Nukman, get. Gesina Romp; |c| getuigen Jan Swartenberg en Gesina Lohuijs; |e| Lohuijsen.

 


 

V.b.  Gerrit Lohuijs, z.v. IV.a, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 16.11.1786, kwartiermeester (1813), militair (soldaat bij het 20e Bat., gelegerd in Grave 1818), sjouwer (1826,1836), overl. Amsterdam 14.04.1836, tr. Den Helder 11.07.1813 Johanna Francina/Francisca Vermeulen, Anna,|a| ged. Amsterdam 29.12.1788, wasvrouw (1813), winkelierster, koffienering houdster (1841), werkster (1854), vermeld in Register Huiszittenhuizen, overl. Amsterdam 23.02.1869, d.v. Willem Vermeulen (1759-) en Clara de Jong (1753-).

Voorkind:

1.                  Gerrit Wil(le)m Vermeulen, later Lohuijs, geb. Den Helder 27.03.1812; volgt VI.a.

Uit dit huwelijk:

2.                  Jan Loohuis, geb. Amsterdam ca. 1814, overl. Amsterdam 11.06.1815.

3.                  Gerrit Loohuis, geb. Amsterdam 05.07.1815, w.s. jonggestorven.

4.                  Johanna Jacoba Lohuijs, geb. Amsterdam 27.07.1816; volgt VI.b.

5.                  Johanna Everdine Lohuijs, geb. Grave 07.12.1818|e|, overl. Amsterdam 26.04.1897|a|, tr. Amsterdam 15.02.1854 Klaas Hooghoed, geb. Amsterdam ca. 1827, schuitenvoerdersknecht (1854), overl. Amsterdam 20.05.1875, z.v. Hendrik Klases Hooghoed en Hendrika Annema.
Kind van Johanna (erkend bij het huwelijk): Klaas Hendrik, geb. Amsterdam ca. 1854, overl. na 1880, tr. Amsterdam 03.11.1880 Wilhelmine Henriëtte Lohuis (1859-).
Uit dit huwelijk: Hendrika Johanna, geb. Amsterdam ca. 1858, overl. na 1900.

6.                  Gerrit Loohuis, geb. Amsterdam 10.02.1821; volgt VI.c.

7.                  Machiel Loohuis, geb. Amsterdam 20.01.1826, slepersknecht, overl. Amsterdam 18.07.1887 (akte), tr. Amsterdam 28.06.1854 Anna Johanna van der Hoek, geb. Hellevoetsluis 07.02.1820, naaister (1854), overl. Amsterdam 14.11.1864|c|, d.v. Hendrik van der Hoek en Maria Sophia Klupper.

8.                  Jacobus Loohuis, geb. Amsterdam 16.06.1828; volgt VI.d.

9.                  Johannes Loohuis, geb. Amsterdam 18.10.1832; volgt VI.e.

 

Noten: |a| Francisca volgens Gens Nostra 1974, p.177; Francina volgens GenLias; |c| overl.akte Hellevoetsluis 16.03.1865 (no.23); |d| oud 77 jr (overl.akte Amsterdam 1897 no.3146); |e| moeder Johanna Catharina (geb.akte Grave 1818).

 


 

VI.a.  Gerrit Wil(le)m Lohuijs, z.v. V.b, geb. Den Helder 27.03.1812, brandspuitmaker (militien) (1837), schoenmaker (1840), kruier (1845), overl. Amsterdam 24.12.1877 (akte), tr. 1e Amsterdam 12.04.1837 Maria Catharina Wiegman, geb. Amsterdam 29.01.1809, dienstbaar (1837), overl. tussen 1842 en 1845, d.v. Fredrik Wiegman en Maria van Loon; tr. 2e Amsterdam 07.05.1845 Okka Christians, geb. Emden (Hannover) ca. 1804, dienstbaar (1845), d.v. Friedrick Christians en Pietje Claassen.

Uit het huwelijk Lohuijs-Wiegman:

1.                  Wilm Frederik Lohuijs, geb. Amsterdam 1837; volgt VII.a.

2.                  Everdina Maria Lohuijs, geb. Amsterdam 12.08.1840, overl. Amsterdam 28.05.1906, tr. Amsterdam 29.08.1866 Hendrik Bosch, geb. Amsterdam 02.10.1836, sigarenmaker, overl. Amsterdam 17.05.1891, z.v. Hendrijk Bosch en Maria Clara Mazet.
Uit dit huwelijk: Johannes Jacobus, geb. Amsterdam 01.09.1866; Anna Maria Catharina Berendina, geb. Amsterdam 02.10.1870, overl. na 1893; Maria Everdina, geb. Amsterdam 18.05.1874, overl. Nijmegen 05.02.1941; Helena Catharina, geb. Amsterdam 20.11.1876; Hendrik, geb. Amsterdam 26.06.1878, overl. na 1902.

3.                  Magdalena Catharina Lohuijs, geb. Amsterdam 27.09.1842, w.s. overl. 06.02.1925.

 


 

VII.a.  Wilm Frederik Lohuijs, z.v. VI.a, geb. Amsterdam 28.07.1837, pakhuisknecht (1880), overl. Amsterdam 05.12.1899, tr. Amsterdam 24.11.1880 Jannetje Wagner, geb. Amsterdam 13.04.1853, w.s. overl. 21.02.1926, d.v. Jacob Christoph Wagner en Jannetje van Keule.

Kind van Jennetje (erkend bij huwelijk):

1.                  Johannes Wagner, later Lohuijs, geb. Amsterdam 21.11.1879; volgt VIII.a.

Uit dit huwelijk:

2.                  Helena Maria Lohuijs, geb. Amsterdam 02.10.1881, overl. 14.12.1968, begr. Amsterdam (De Nieuwe Ooster) 19.12.1968, tr. Amsterdam 20.08.1902 Jan de Boer, geb. Krommenie 13.12.1880, zagenslijper (1902), loopknecht (1929), colporteur (1932), z.v. Jan de Boer, houtzager, en Antje Meijns.
Uit dit huwelijk: Alida Helena, geb. Amsterdam ca. 1903, overl. na 1926; Jannetje Catharina, geb. Amsterdam ca. 1905, overl. na 1929; Helena Maria, geb. Amsterdam ca. 1910, overl. na 1932.

3.                  Jannetje Catharina Lohuijs, geb. Amsterdam 17.05.1885.

4.                  Maria Christina Lohuijs, geb. Amsterdam 06.07.1889, tr. Amsterdam 24.12.1913 (echtsch. 27.04.1934) Johann Gottfried Bedeke, geb. Amsterdam 01.11.1888, chef monteur electricien, z.v. Jan Christiaan Lodewijk Bedeke en Anna Gerritsen.
Uit dit huwelijk: Anna, geb. Amsterdam 05.07.1916; Geertruida, geb. Amsterdam 15.08.1919.

5.                  Catharina Geertruida Lohuis, geb. Amsterdam xx.03.1896|a|, tr. Amsterdam 28.08.1919 Antoon Jacob Frederik Evers, geb. Amsterdam ca. 1885, dagbladschrijver, z.v. Jacob Evers en Anna Maria Elisabeth Gehle.

6.                  Geertruida Maria Lohuijs, geb. Amsterdam 02.03.1896.

 

Noten: |a| Algemeen Handelsblad 05.03.1896.

 


 

VIII.a. Johannes Lohuijs, z.v. VII.a, geb. Amsterdam 21.11.1879, sigarenmaker (1903), loopknecht, nachtportier, opzichter in een openbare speeltuin (1911), overl. Haarlem 21.02.1939|a|, tr. 1e Amsterdam 25.11.1903 Henriëtte Rebecca Groenestein, geb. Amsterdam 17.01.1880, overl. 07.01.1908, d.v. Johannes Albertus Groenestein en Henrietta Rebecca van Walsem; tr. 2e Amsterdam 08.06.1911 Marie Livine Phaff, geb. Sint-Josse-ten-Noode (B) 26.04.1883, d.v. Cornelis Johannes Phaff en Cornelie Wilhelmine Beerens.

Uit het huwelijk Lohuijs-Groenestein:

1.                  Johannes Lohuijs, geb. Amsterdam 18.06.1904, tuinder, overl. 08.11.1985, tr. NN.

2.                  Henriëtte Rebecca Lohuijs, geb. Amsterdam 22.09.1906, dienstbode, overl. 04.12.1981, crem. Amsterdam-Osdorp 09.12.1981.

Uit het huwelijk Lohuijs-Phaff:

3.                  Cornelis Johannes Lohuijs, geb. Amsterdam 24.12.1911.

4.                  Marius Levinus Lohuijs, geb. Amsterdam 28.01.1915, meubelmaker.

5.                  Karel Lohuijs, geb. Amsterdam 22.10.1916, magazijnbediende.

6.                  Renko Gerard Lohuijs, geb. Amsterdam 22.10.1916 (tweeling), timmerman.

7.                  Engelbertus Jacobus Lohuijs, geb. Amsterdam 19.12.1918, w.s. overl. 29.01.1919.

 

Noten: |a| ook overl.akte Haarlemmermeer 1939 no.44.

 


 

VI.b. Johanna Jacoba Lohuijs, d.v. V.b, geb. Amsterdam 27.07.1816, sigarenmaakster (1836), koffieaffaire doende (1872), koffieneringdoende (1867,1871,1873), winkelierster (1877, 1879), overl. Amsterdam 26.02.1902, tr. Amsterdam 03.02.1836 Hermanus Wieffering, geb. Naarden 18.02.1812|a|, pakhuisknecht (1836), w.s. overl. tussen 1854 en 1859, z.v. Johannes Wieffering en Maria de Groot.

Uit dit huwelijk: Johanna, geb. Amsterdam ca. 1836, overl. na 1867; Johanna Maria Theodora, geb. Amsterdam ca. 1839, overl. Zuilen 08.01.1917; Johanna Everdina, geb. Amsterdam 04.02.1841, overl. na 1872; Johannes Antonius, geb. Amsterdam ca. 1844, overl. na 1871; Wilhelmus Antonius, geb. Amsterdam ca. 1846, overl. Amsterdam 17.09.1854; Johanna Jacoba, geb. Amsterdam ca. 1850, overl. Amsterdam 27.10.1869; Maria Sophia, geb. Amsterdam ca. 1852, overl. na 1873; Hermanus, geb. Amsterdam ca. 1854, overl. na 1909.

Kind van Johanna Jacoba Lohuijs:

1.                  Wilhelmine Henriëtte Lohuijs, geb. Amsterdam 03.05.1859|c|, winkelierster (1880), tr. Amsterdam 03.11.1880 Klaas Hendrik Hooghoed, geb. Amsterdam 21.08.1854 (reg.5 fol.87), werkman (1880), scheepmaker (1910), z.v. Klaas Hooghoed en Johanna Everdina Lohuis (1818-1897).
Uit dit huwelijk: Klaas Hendrik, geb. Amsterdam ca. 1883, overl. na 1910.

 

Noten: |a| Wieffring (geb.akte Naarden 1812 no.11; in het Frans); |c| aangifte door Henriette Pfeill, vroedvrouw.

 


 

VI.c.  Gerrit Loohuis, z.v. V.b, geb. Amsterdam 10.02.1821, lampenmakersknecht (1841), blikslager, werkman (1850,1861,1867,1873), sjouwerman (1879), overl. Amsterdam 23.10.1905, tr. 1e Amsterdam 23.06.1841|a| Johanna Cooymans, geb. Amsterdam 04.12.1819, werkster (1841), vermeld in Register Huiszittenhuizen, overl. Amsterdam 23.07.1857, d.v. Hendricus Cooymans en Johanna (Maria) Hofman; tr. 2e Amsterdam 08.05.1861 Maria Goedefroij, geb. Amsterdam ca. 1817, naaister (1839,1861), overl. Amsterdam 14.12.1898, d.v. Mattheus Jacobus Goedefroij en Elisabeth Welsing.

     MG tr. 1e Amsterdam 20.02.1839 Coenraad Johan Anthon Knebel, kastenmaker (1839), z.v. Philip Christian Knebel en Johanna Schepman; uit dit huwelijk: Coenraad Johan Anthon Knebel (1846-1906).

Uit het huwelijk Loohuis-Cooymans:

1.                  Johanna Maria Petronella Loohuis, geb. Amsterdam 04.12.1841 (akte), overl. Amsterdam 18.09.1850.

2.                  Carolina Wilhelmina Fredrika Loohuis, geb. Amsterdam 18.03.1843 (akte), dienstbaar (1867), overl. Amsterdam 14.11.1926, begr. Amsterdam (Nwe Oosterbpl.) 18.11.1926, tr. Amsterdam 20.11.1867|d||e||f| Pieter Johannes Stortenbeek, geb. Amsterdam 04.02.1846 (reg.1 fol.132v), smid/zeemilicien (1867), bankwerker (1896), werkman (1894,1896,1899), smid (1900), overl. na 1926, z.v. Cornelis Stortenbeek en Hendrica Massie van der Wal.
Uit dit huwelijk: Hendrika Massie, geb. Amsterdam ca. 1868, overl. na 1896; Johanna, geb. Amsterdam 01.10.1869, overl. na 1894; Johanna Maria, geb. Amsterdam ca. 1872, overl. na 1896; Cornelia Theodora, geb. Amsterdam 25.08.1873, overl. na 1900; Pieter Cornelis, geb. Amsterdam 27.06.1875, overl. Naarden 22.02.1945; Carolina Wilhelmina Frederika, geb. Amsterdam 21.07.1877, overl. Hilversum 01.11.1933; Gerardus Jacobus, geb. Amsterdam ca. 1879, overl. na 1905; Harmina, geb. Amsterdam 04.11.1881; Jacoba, geb. Amsterdam ca. 1884, overl. na 1919.

3.                  Gerardina Jacoba Loohuis, geb. Amsterdam 26.05.1845, dienstbaar (1868), overl. Sloterdijk (Amsterdam) xx.03.1927|j|, tr. Amsterdam 06.05.1868|b| Johannes Adrianus Rappange, geb. Amsterdam 20.01.1839, schildersknecht (1868), schilder (1884), huisschilder, overl. ca. 1905, z.v. Jan Frederik Rappange (1788-1842) en Brendje van der Velde (1798-1869).
Uit dit huwelijk: Johanna Gerardina, geb. Amsterdam 31.03.1869, w.s. jonggestorven; Johannes Adrianus, geb. Amsterdam ca. 1872, overl. na 1897; Maria Elisabeth, geb. Amsterdam 28.09.1873; Johanna Gerardina, geb. Amsterdam 27.04.1875, overl. na 1911; Carolina Wilhelmina Frederika, geb. Amsterdam 23.02.1878; Johanna, geb. Amsterdam 27.02.1880, overl. na 1904; Carolina Wilhelmina Frederika, geb. Amsterdam xx.02.1883, overl. Nieuwer-Amstel 24.06.1884; Gerrit, geb. Nieuwer-Amstel ca. 1886, overl. na 1915; Hendrika Frederika, geb. Nieuwer-Amstel 07.02.1888, overl. na 1917.

4.                  Petronella Francisca Loohuis, geb. Amsterdam 20.11.1847 (akte), dienstbaar (1873), overl. Amsterdam 13.03.1874, tr. Amsterdam 11.06.1873 Coenraad Johan Anthon Knebel, geb. Amsterdam 06.05.1846, schoenmaker, overl. Amsterdam 21.02.1906, z.v. Coenraad Johan Anthon Knebel en Maria Godefroij.
     CJAK tr. 2e Amsterdam 14.07.1875 Anna Elisabeth Farjon, geb. Amsterdam ca. 1848, overl. Amsterdam xx.01.1928|i|, d.v. Jean David Farjon en Anna Elisabeth Koch.

5.                  Johanna Petronella Loohuis, geb. Amsterdam 02.10.1851 (akte), dienstbaar (1873), overl. Amsterdam xx.05.1927|h|, tr. Amsterdam 21.05.1873 Christiaan van der Hoef, geb. Frederiksoord (Vledder) 18.08.1846|g|, timmerman (1873), opzichter (1905,1906), overl. tussen 1895 en 1927, z.v. Geurt van der Hoef (1819-na1869) en Elizabet Frederika van Cleeff (1811-voor1869).
Uit dit huwelijk: Christiaan, geb. Amsterdam ca. 1874, overl. Amsterdam 07.12.1874; Christiaan Johannes, geb. Amsterdam 11.10.1875, overl. na 1920; Gerrit, geb. Amsterdam 02.03.1879, kunstschilder, tr. Velp 01.12.1905 Frouke van Rossem, geb. Rotterdam 12.04.1861|c|; Elisabeth Frederika, geb. Amsterdam 06.08.1882; Carolina Wilhelmina Frederika, geb. Amsterdam ca. 1895, overl. na 1918.

6.                  Johannes Loohuis, geb. Amsterdam 12.02.1855; volgt VIII.b.

 

Noten: |a| Gens Nostra 1974, p.176; |b| ibidem, p.175; |c| NP 13 (1923) p.275; |d| annonce voor 25-jarige echtvereeniging (Het nieuws van den dag: kleine courant, 07.11.1892); |e| annonce voor 37½ jarige echtvereeniging (Het nieuws van den dag: kleine courant, 08.05.1905); |f| moeder v/d bruid Cooijmans (huw.akte Amsterdam 1867 reg11 fol.54v); |g| per abuis geb. Amsterdam (huw.akte Amsterdam 1873 reg.5 fol.97v); |h| Algemeen Handelsblad 24.05.1927; |i| Het Centrum 20.01.1928; |j| Algemeen Handelsblad 29.03.1927.

 


 

VIII.b.  Johannes Loohuis, z.v. VI.c, geb. Amsterdam 12.02.1855, winkelbediende (1879), kruidenier, conciërge (1916), tr. Amsterdam 21.05.1879 Alida Sophia de Ruig, geb. Amsterdam 11.05.1844, d.v. Bart de Ruig en Maria Elisabeth van Dokkum.

     1875: ’s-Gravenhage, 25 October – Door Z.M. is, als blijk van goedkeuring en tevredenheid, aan J. Loohuis (te Amsterdam), wegens de redding eener vrouw bij brand, toegekend de bronzen medaille, ingesteld bij besluit van 22 Sept. 1885, alsmede een loffelijk getuigschrift.|b|

     1905: J. Loohuis, handelaar in fijne vleeschwaren, boter en kaas, Gerard Doustraat 129, failliet verklaard 09.08.1905.|a|

Uit dit huwelijk:

1.                  Johannes Loohuis, geb. Amsterdam 22.02.1886; volgt IX.a.

 

Noten: |a| Het nieuws van den dag: kleine courant, 11 augustus 1905; |b| Leidsche Courant, 26 oktober 1875.

 


 

IX.a.  Johannes Loohuis, z.v. VIII.b, geb. Amsterdam 22.02.1886, meesterknecht op een sigarenfabriek (1916), overl. Amsterdam 15.07.1955, begr. Amsterdam 20.07.1955, tr. Amsterdam 22.06.1916 Trijntje Hilkers, geb. Groningen 17.04.1888, d.v. Evert Hilkers en Rensina ten Cate.

Uit dit huwelijk:

1.                  Aleida Sophia Loohuis, geb. 26.06.1917.

2.                  Johannes Loohuis, geb. 25.01.1920; volgt X.a.

3.                  Nellie Loohuis, geb. voor 20.03.1923, tr. W. Smit.

 


 

X.a.  Johannes Loohuis, z.v. IX.a, geb. 25.01.1920, tr. voor 1953 D.L. Mulder, d.v. Hendrik Adolf Mulder (1895-1965), letterzetter, en Geertruida Elisabeth de Blank (1895-).

Uit dit huwelijk (klein)kinderen.

 


 

VI.d. Jacobus Loohuis, z.v. V.b, geb. Amsterdam 16.06.1828, tapper (1854,1861), sjouwer (1862), winkelier (1871,1875), ambtenaar (1885), werkman (1889,1892), kantoorbediende (1902), overl. tussen 1892 en 1921, tr. 1e Amsterdam 06.07.1854 Maria Sophia van der Ven, geb. Leiden 07.03.1824, overl. Amsterdam 23.01.1861, d.v. Adrianus van der Ven en Maria Jacoba van Velthoven; tr. 2e Nieuwer-Amstel 10.05.1861|a| Johanna Maria Metz, geb. Amsterdam/Nieuwer-Amstel ca. 1838|b|, overl. Hilversum 04.09.1921, d.v. Paulus Metz en Johanna Knipscheer.

Uit het huwelijk Loohuis-Metz:

1.                  levenloze zoon, Amsterdam 12.06.1862.

2.                  Johanna Maria Francisca Loohuis, geb. Amsterdam 09.09.1864, overl. Amsterdam 27.10.1916, begr. Amsterdam (De Nieuwe Ooster) 31.10.1916, tr. Amsterdam 19.11.1885 Adolph Johannes Schalekamp, ook Adolf, geb. Amsterdam 07.11.1861 (reg.7 fol.66v), kruidenier (1885,1913), winkelier (1914), overl. 18.04.1936, begr. Amsterdam 22.04.1936, z.v. Wilhelmus Schalekamp (1813-) en Anna Catharina Schretzmeijer (ca.1816-).
Uit dit huwelijk: Wilhelmus, geb. Amsterdam 16.08.1886, overl. na 1914; Johanna Maria, geb. Amsterdam ca. 1888, overl. na 1913; Anna Catharina, geb. Amsterdam ca. 1891, overl. na 1914.

3.                  Paulina Henrietta Loohuis, geb. Amsterdam 22.03.1867 (akte), overl. Hilversum 30.07.1949, tr. Amsterdam 17.11.1892 Matthijs Pieter Nueboer, geb. Amsterdam 20.09.1867, diamantslijper (1892), overl. Hilversum 06.07.1943, z.v. Christiaan Franciscus Nueboer (ca.1822-) en Pietertje van der Lugt (ca.1828-).

4.                  Gerardus Johannes Loohuis, geb. Amsterdam 15.04.1869; volgt VII.b.

5.                  Jacobus Loohuis, geb. Amsterdam 17.04.1871 (reg.3 fol.88v), overl. Amsterdam 22.07.1871.

6.                  Johannes Jacobus Loohuis, geb. Amsterdam 27.12.1872; volgt VII.c.

7.                  Johanna Everdina Loohuis, geb. Amsterdam 15.04.1875, overl. Amsterdam 19.07.1875.

8.                  Albertus Loohuis, geb. Amsterdam 17.09.1876, overl. Amsterdam 24.05.1883.

9.                  Eduard Adolf Loohuis, geb. Amsterdam 08.03.1884; volgt VII.d.

 

Noten: |a| annonce voor 25-jarige echtvereeniging (Het nieuws van den dag: kleine courant 28.04.1886), ondertekend door J.G. Loohuis en J.A. Schalekamp; |b| niet in tienjarentafels Amsterdam of Nieuwer-Amstel 1837/1838.

 


 

VII.b. Gerardus Johannes Loohuis, z.v. VI.d, geb. Amsterdam 15.04.1869, diamantslijper (1889,1899), diamantversteller (1892), werkman (1893), diamantwerker (1895), overl. Amsterdam (in het Binnengasthuis) 13.02.1899|c|, tr. Amsterdam 15.08.1889 Magdalena Maria Violier, geb. Amsterdam 12.10.1867, caféhoudster (1920), d.v. Gerrit Violier en Theresia Petronella Thienpondt.

     MMV tr. 2e Amsterdam 19.04.1900 Gerardus Hendricus Peter van de Wall, geb. Amsterdam ca. 1868, diamantwerker (1888), diamantbewerker (1900), z.v. Pieter Aart Johannes van de Wall en Maria Cornelia Bruijnen.

     GHPvdW tr. 1e Amsterdam 13.09.1888 Christina Petronella Femmetje Staal, geb. Nieuwer-Amstel ca. 1866, overl. voor 1900, d.v. Pieter Staal en Jannetje van Proosdij.

Uit dit huwelijk:

1.                  Elisabeth Maria Loohuis, geb. Amsterdam 21.05.1891 (akte), tr. Amsterdam 24.10.1917 Dirk Jan Jacob Snabilie, geb. Amsterdam 14.12.1892 (reg.11 fo.186v), diamantversteller, z.v. Jacobus Gerardus Snabilie (ca.1868-) en Christina Eva Taverne (ca.1872-).

2.                  Gerardus Johannes Loohuis, geb. Amsterdam 28.09.1892, overl. Amsterdam 20.10.1892.

3.                  Johanna Magdalena Maria Loohuis, geb. Amsterdam 28.11.1893, tr. Amsterdam 09.05.1917 Leonardus Christianus Berkhout, geb. Amsterdam 12.09.1894 (reg.9 fol.58), monteur, z.v. Jan Berkhout (ca.1848-1929) en Wilhelmina Catharina Stoete (ca.1853-).

4.                  Gerardus Johannes Loohuis, geb. Amsterdam 16.12.1895, werkman, tr. Amsterdam 06.11.1918 Geertruida Visser, geb. Amsterdam 28.01.1901 (reg.1 fol.105v), d.v. Cornelis Gerardus Visser (ca.1879-) en Wilhelmina Antonetta Gerardina Hall (ca.1879-).
GJL woont Van Spilbergenstraat 91 te Amsterdam, houder marktkaart Waterlooplein.

5.                  Magdalena Maria Loohuis, geb. Amsterdam 21.11.1897, overl. na 1948, tr. Amsterdam 05.05.1920 Arnoldus Gerardus Hendricus van de Klundert, geb. Amsterdam 09.05.1895 (reg.5 fol.37), portier, overl. Utrecht 17.03.1948, z.v. Cornelis Jacobus van de Klundert (ca.1860-) en Grietje Koopman (ca.1868-).

6.                  Eduard Adolf Loohuis, geb. Amsterdam 04.06.1899|a||b|, overl. Amsterdam 04.10.1899.

 

Noten: |a| aangifte door Johanna Margaretha Vervooren, moeder is dan weduwe (geb.akte Amsterdam 1899 reg.5 f.165v); |b| Algemeen Handelsblad 09.06.1899; |c| per abuis Johannes Gerardus in annonce Het nieuws van den dag 17.02.1899.

 


 

VII.c.  Johannes Jacobus Loohuis, z.v. VI.d, geb. Amsterdam 27.12.1872, diamantslijper (1902), overl. Hilversum 27.05.1926, tr. Amsterdam 04.12.1902 Maria Lodden, geb. Haarlem 27.05.1870, overl. ’s-Gravenhage 05.08.1950, begr. Hilversum 08.08.1950, d.v. Johannes Lodden en Helena de Roos.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johannes Gerardus Loohuis, geb. Bussum 08.01.1904; volgt VIII.c.

2.                  Bertha Maria Loohuis, geb. Hilversum 14.07.1906, overl. ’s-Gravenhage 30.10.2000, crem. Ockenburg 03.11.2000, tr. Hilversum 23.04.1932 Peter Meyjes, geb. Amsterdam 04.12.1902, mr., referendaris Dep. Justitie (1931), rechter Arr.Rb., overl. voor 2000, z.v. Anthonie Johan Paulus Meyjes (1854-1923) en Lubina Schilthuis (1863-).|a|
Uit dit huwelijk: Maria Lubina, geb. ’s-Gravenhage 03.03.1933; Jean Adriaan, geb. ’s-Gravenhage 03.03.1936.

3.                  Jacob Loohuis, geb. Hilversum 27.03.1908, adjunct-commies bij het departement van Justitie (1940)|b|, hoofd bureau Voorbereiding Gratie van het Ministerie van Justitie, overl. 23.10.1959.

 

Noten: |a| NP 37 (1951) pp.241-242; |b| Het Vaderland 02.04.1940.

 


 

VIII.c.  Johannes Gerardus Loohuis, z.v. VII.c, geb. Bussum 08.01.1904, overl. ’s-Gravenhage 27.11.1979, crem. ’s-Gravenhage (Nieuw Eykenduynen) 01.12.1979, tr. ’s-Gravenhage 17.05.1935|b| jonkvr. Carla Livia van Rheineck Leyssius, geb. 08.04.1912|a|, d.v. jhr. dr. Henri Jean Louis Theodore van Rheineck Leyssius en Geertruida Margaretha Feikema.

JGL, student Utrecht (1923), lid bestuur Vereniging van Utrechtse Geografie Studenten (V.U.G.S.) (1924-1925), candidaatsexamen sociale aardrijkskunde (1925)|j|, doctoraal examen sociale aardrijkskunde met lof (1928)|i|, medewerker van De Javasche Bank te Amsterdam, promotie tot doctor in de Letteren en Wijsbegeerte met lof (Utrecht xx.05.1931) |h| op het proefschrift “De verhouding tusschen den tropischen landbouwgordel en de industriecentra der gematigde zone in hare beteekenis voor het huidig aspect van het koloniale vraagstuk in Zuid-Oost-Azië”|g|, medewerker van de Bataafsche Petroleum Maatschappij te Den Haag, hoofdredacteur Utrechtsch Dagblad (1934-1942)|d|, vice-president van het Genootschap Nederland-Siam (1934)|f|, gewoon lid Historisch Genootschap te Utrecht (1935)|e|, lector geopolitiek in de faculteit der rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Utrecht (1942), openbare les 26.11.1942|c|.

JGL kreeg in 1947 van de Commissie voor de Perszuivering een verbod voor acht jaar in enige journalistieke functie werkzaam te zijn, maar werd in 1948 door de Raad van Beroep voor de Perszuivering slechts tot februari 1949 uit het vak ontzet.

Biografische schetsen van JGL en CLvRL in: «Persoonlijkheden in Het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld», red. H.P. van den Aardweg, Amsterdam: Holkema & Warendorf NV, 1938.  JGL: p.946; CLvRL: p.1221.

     –1928: met ss. ‘Prinses Juliana’ van Amsterdam naar Batavia, vertrek 09.10.1928|k|.

Uit dit huwelijk:

1.                  levenloos kind, Utrecht 31.03.1936.

2.                  dochter.

3.                  dochter.

4.                  Jacob Everwin Loohuis, geb. Utrecht 19.05.1938; volgt IX.b.

5.                  dochter.

6.                  zoon.

 

Noten: |a| 08.04.1913 volgens PK van JGL; |b| 11.05.1935 volgens carte bij CBG; |c| Het Vaderland 25.11.1942; |d| Het Vaderland 02.09.1942; |e| Het Vaderland 26.02.1935; |f| Het Vaderland 11.12.1934; |g| Het Vaderland 19.08.1931 (bespreking); |h| Het Vaderland 30.05.1931; |i| Het Vaderland 17.03.1928; |j| Het Vaderland 05.12.1925 en NRC 05.12.1925; |k| Het Vaderland 09.10.1928.

 


 

IX.b.  Jacob Everwin Loohuis, Jaap, z.v. VIII.c, geb. Utrecht 19.05.1938, tekstschrijver J. Walter Thompson Cy NV, reclamebureau te Amsterdam (1970), overl. Loenen 06.02.1990, crem. Dieren 09.02.1990, tr. NN.

Uit dit huwelijk kinderen.

 


 

VII.d.  Eduard Adolf Loohuis, z.v. VI.d, geb. Amsterdam 08.03.1884, diamantslijper (1910), winkelier in fotoartikelen, vertegenwoordiger, overl. Hilversum 02.01.1943, begr. Hilversum 05.01.1943, tr. Amsterdam 13.10.1910 Willemina Kip, geb. Amsterdam 21.08.1884, begr. Amsterdam (De Nieuwe Ooster) 09.01.1970, d.v. Jan Kip en Aaltje Soumann.

Uit dit huwelijk:

1.                  Jan Loohuis, geb. Amsterdam 14.04.1912.

 


 

VI.e. Johannes Loohuis, z.v. V.b, geb. Amsterdam 18.10.1832, sleper (1860), sluisdieper (1861), overl. Amsterdam 07.01.1892, tr. Amsterdam 29.02.1860|b| Maria Johanna Kist, geb. Amsterdam 26.06.1833, overl. na 1892, d.v. Cornelis Kist en Maria Johanna Petronella Vogel.

     06.04.1892: Uit het verslag van de Gemeenteraad, punt 198: “Praeadvies van B. en W. om afwijzend te beschikken op een adres van de wed. Loohuis, geb. Kist, verzoekende, op grond van langdurigen dienst van haar man, in leven opzichter bij de bestratingswerken der gemeente, gedurende haar leven geldelijke ondersteuning uit de gemeente-kas. (..) goedgekeurd.”|a|

Uit dit huwelijk:

1.                  levenloze zoon, Amsterdam 18.11.1861.

2.                  Johannes Cornelis Loohuis, geb. Amsterdam 30.11.1866 (reg.7 fol.121v), overl. Amsterdam 12.01.1867.

 

Noten: |a| Het nieuws van den dag: kleine courant 08.04.1892; |b| annonce voor 25-jarige echtvereeniging (Het nieuws van den dag: kleine courant, 10 februari 1885).

 


 

IV.c. Gerrardus Lohuijs, Gerret, z.v. III.a, ged. Amsterdam (Westerkerk) 11.12.1757|c|, overl. na 1800, ‘sedert lange jaren absent’ (1810), otr. 1e Amsterdam 20.04.1781 Marretje van der Velden, begr. Amsterdam (Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof) 26.02.1782; otr. 2e Amsterdam 31.01.1783 Jannetje Boomhuijs, begr. Amsterdam (Westerkerk en –kerkhof) 13.03.1800.

Uit het huwelijk Lohuijs-van der Velden:

1.                  ‘eerstgeboren kind’, begr. Amsterdam (Kinderlijken) 07.02.1782.

Uit het huwelijk Lohuijs-Boomhuijs:

2.                  Gesiena Willemiena Lohuijs, ook Gezina Wilhelmina of Gesina Willemina, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 13.06.1784, overl. Amsterdam 06.01.1858, otr. Amsterdam 27.04.1810|b|. Lubbertus Scholten, geb. ‘Heerder Weesp in Gelderland’ ca. 1781, schuitenvoerder (1838), overl. tussen 1822 en 1858, z.v. Jannus Scholten.
Uit dit huwelijk: Janus, geb. Amsterdam 26.05.1811, ged. Amsterdam (Westerkerk) 03.06.1811|a|, overl. na 1860; Jannetje, geb. Amsterdam ca. 1812, overl. na 1852; Jacob Jan, geb. Amsterdam ca. 1819, overl. na 1858; Gerrit, geb. Amsterdam ca. 1822, overl. na 1848.
     LS tr. 1e voor 1810 Geesje Gerrits, overl. voor 1810.

 

Noten: |a| get. Gesina Lohuijs; |b| bruidegom Schouten, ingevolge dispositie van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Amsterdam 21.01.1830 gewijzigd in Scholten; |c| getuigen Barent Mulder en Gertie Lohuijs.

 


 

III.b.  Adolf te Loohuijs, z.v. II.b, ged. Delden 06.05.1736|c|, woont Delden 1748|g|, overl. ca. 1766/67, otr. Delden 12.05.1764|a|, tr. Delden 06.06.1764 Janna Goselink, uit Oele, w.s. geb. ca. 1740, woont Delden (Boerschap Weddehoen en Cottwijk) 1748, d.v. Albert Goosselink.

     JG otr. 2e Delden 27.06.1767, tr. Delden 15.07.1767 Gerrit Jan Reijnders

Uit dit huwelijk:

1.                  Janna ten Loohuijs, ged. Delden 13.01.1765|d|.

2.                  Sine Loohuijs, ged. Delden 02.03.1766|e|.
Kind:

1.      Dolf Lohuis, ged. Delden 20.02.1791|f|.

 

Noten: |a| inv.94 p.77; |b| inv.94 p.85; |c| inv.87 p.4; |d| inv.87 p.21; |e| inv.87 p.22; |f| inv.88 p.12 {moeder Gezina}; |g| Dolf.

 


terug naar het overzicht Lohuis/Loohuis