Familie Lohuis (35)

 

(Losser)

 

 

Het betreft nazaten van Hermanus Lohuis en Geertrui (olde) Warger/Werger. Deze tak lijkt in 1940 te eindigen. Hun relatie met de andere families Lohuis en Loohuis is nog in onderzoek.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: H.J.M. Wijers, Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven, of per e-mail aan: hjmwijersAThotmail.com.

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, augustus 2005 (laatst herzien maart 2015)

 


 

I.  Hermanus Lohuis, Mannes, geb. De Lutte, landbouwer, overl. voor 28.04.1807|c|, otr. Oldenzaal (ndg) 29.07.1802|o|, tr. De Lutte (rk) 19.08.1802|a| Geertrui (olde) Warger/Werger, geb. ca. 1779/1780, landbouwster, huiswerkster (1819), overl. De Lutte (Losser) 08.05.1855.

GoW tr. 2e De Lutte (rk) 28.04.1807|c| Hermanus Wiggers, geb. ca. 1769/1772, “uyt de markte Loester”, later Lohuis|d|, landbouwer, doopgetuige Statie De Lutte 18.09.1811|l|, overl. Lutte (Losser) 23.06.1843|t|.

Uit het eerste huwelijk:

1.                  Johannes Lohusz, Jan Loohuis, ged. Statie De Lutte (rk) 20.04.1803, in leven (1812)|f|.

2.                  Gerhardus Lohuis, geb. Losser 1805; volgt II.

Uit het tweede huwelijk:

3.                  Joanna, Janna Loohuis, ged. Statie De Lutte 18.08.1808|j|, in leven (1812)|g|.
= w.s. Johanna Wigger, geb. Lutte (Losser) ca. 1809, weefster, overl. Lutte (Losser) 24.05.1837.

4.                  Hermanus, Herm Loohuis, geb. Losser, ged. Statie De Lutte 22.03.1810|k|, in leven (1812)|h|.

5.                  Johannes Wigger, geb. Losser ca. 1810, wever, tr. Losser 30.11.1855 Maria Christina Korthues, geb. Epe (D) ca. 1827, d.v. Albert Korthues en Margaretha Theus.

6.                  Gerradus Joannis, Gerrit Jan Lohuis, geb. Oldenzaal 22.03.1812|p|, ged. Statie De Lutte 23.03.1812|n|, vermeld in Register naamsaanneming Oldenzaal (1812)|i|, wever (1841), landbouwer (1842,1843), wever (1844), landbouwer (1851,1854,1857,1859), overl. Lutte (Losser) 23.11.1872|q|, tr. Losser 07.09.1841|m| Janna Nijhuis, geb. Losser ca. 1816, weefster (1841), landbouwster (1842), weefster (1844), landbouwster (1851,1854,1857,1859), overl. Losser 25.03.1878, d.v. Willem Nijhuis, landbouwer, en Janna Borghuis.
Uit dit huwelijk (vader Gerrit Jan Wigger): Jan Hendrik, geb. Losser 17.11.1842, overl. Zuid-Lutte (Losser) 10.02.1920; Hendrikus, geb. Lutte (Losser) 20.12.1844, overl. Noord-Lutte (Losser) 25.03.1928; Maria, geb. Lutte (Losser) 16.05.1851, overl. Losser 07.10.1932; Hermina, geb. Lutte (Losser) 23.05.1854, overl. Lutte (Losser) 27.07.1856; Hermina, geb. Lutte (Losser) 28.12.1857, overl. Lutte (Losser) 04.02.1858; Gerardus, geb. Lutte (Losser) 08.02.1859, overl. Losser 19.10.1933.

7.                  Geertruida Loohuis, geb. Lutte (Oldenzaal) 14.04.1815|r|.
= w.s. Geertruida Wigger, geb. Losser ca. 1816, overl. Losser 14.03.1880.

8.                  Jannes Lohuis, geb. Oldenzaal 19.06.1817|b||s|, overl. Oldenzaal 20.06.1817|b|.

9.                  Engel Loohuis, geb. Lutte (Losser) 28.08.1819, overl. Losser 03.12.1819|e|.

 

Noten: |a| RAO inv.264/65 {Hermanus Lohusz en Getreijda olde Werger}; |b| RAO inv.266/174,175; |c| RAO inv.264 {Getreyda olde Werger vidua Hermi Loehusz}; |d| Mannes Lohuis of Wigger alhier tegenwoordig; huw.akte Losser 1841 no.14; |e| Lohuis, oud veertien weken volgens (overl.akte Losser 1819 no.103); |f||g||h| Register naamsaanneming Oldenzaal 1812 no.127; |i| ibidem {twee maanden oud}; |j| filia Hermani Lange Wigger et Gertrudis Lohuis; |k| filius patris Hermani Wiger Lange Wiggers ex … ex Losser (et) Getruijdis olde Wergel ex Lutte, ob het Lohusz in De Lutte; get. Joannes Lange Wigger; |l| Herm Loehusz; |m| Lohuis of Wigger (GenLias huw.akte Losser 1841 no.14); |n|  filius Harmani Wigger ex Losser et Getruijd olde Wergel ob het Loehusz; |o| Mannes Loohuis en Gertruid olde Werger; |p| kind Gerit Jan, moeder Geertruid olde Warger (geb.akte Oldenzaal 1812 no.52); |q| z.v. Mannes Wigger en Geertruid olde Warger (overl.akte Losser 1872 no.123); |r| d.v. Mannes Loohuis, oud 46 jaar en Geertuida olde Warger, oud 36 jaar (geb.akte Oldenzaal 1815 no.48); |s| z.v. Mannes Loohuis, oud 45 jaar, en Geertui olde Werger, oud 37 jaar (geb.akte Oldenzaal 1817 no.51); |t| Hermannus Wigger e.v. Geertrui oude Werger (overl.akte Losser 1843 no.55).

 


 

II.  Gerhardus Lohuis, Gradus, z.v. I, ged. Losser 20.08.1805, vermeld in Register naamsaanneming Oldenzaal (1812)|b|, landbouwer (1829,1843,1855), overl. De Lutte (Losser) 23.09.1855, tr. Losser 18.11.1829 Maria Nijland, ged. Losser 14.11.1809, dienstmaagd (1829), landbouwster (1855), overl. Lutte (Losser) 15.03.1860, d.v. Hendrik Nijland, landbouwer, en Aleida Toeslag.

GL loot nummer 37 voor de Nationale Militie. Zijn signalement: lengte 1 el 663 str.; aangezigt ovaal; voorhoofd laag; oogen blaauw; neus iets dik; mond gewoon; kin rond; haar licht bruin; wenkbraauwen id.; merkbare teekenen geene; handtekening - (kan niet schrijven).

Uit dit huwelijk:

1.                  Johanna Loohuis, Jana, geb. Beuningen (Losser) 28.09.1830, overl. Lonneker 07.01.1901, tr. Losser 11.09.1858 Gerrit Snippers, geb. Lonneker 05.08.1814, landbouwer, overl. Lonneker 10.02.1900, z.v. Jan Snippers en Janna ter Linde.
Uit dit huwelijk: Gradus, geb. Lonneker 28.09.1859, overl. Losser 03.07.1945.

2.                  Hermannus Lohuis, geb. Lutte (Losser) 06.06.1833, landbouwer, overl. De Lutte (Losser) 30.01.1858.

3.                  Geertruida Lohuis, geb. Lutte (Losser) 09.05.1835, overl. De Lutte (Losser) 27.12.1843.

4.                  Hermina Loohuis, geb. Lutte (Losser) 27.09.1836, landbouwster (1865), overl. Losser 10.02.1876, tr. Losser 23.06.1865 Hendrikus Boers, geb. Lutte (Losser) 05.07.1836, landbouwer, overl. Losser 15.04.1884, z.v. Jannes Boers, landbouwer, en Janna Wigger.
Uit dit huwelijk: Johannes, geb. Lutte (Losser) 26.05.1866, overl. na 1894; Geertruida, geb. Lutte (Losser) 29.01.1868, overl. Losser 08.01.1938; Gerardus/Hermannus, geb. Lutte (Losser) 05.09.1869|c|, overl. Lutte (Losser) 15.06.1870|d|; Maria, geb. Losser 13.04.1871, overl. Losser 26.03.1929; Hermannus, geb. Losser 25.02.1873, overl. Lutte (Losser) 06.06.1873; Johanna, geb. Losser 21.06.1874, overl. Zuid-Lutte (Losser) 08.05.1915.
    HB tr. 2e Losser 27.01.1877 Maria Hofstede, geb. Weerselo 24.09.1840, overl. (kraambed) Losser 26.12.1877, d.v. Gerrit Jan Hofstede, landbouwer, en Elizabeth Beerten; uit dit huwelijk: levenloze zoon, Losser 26.12.1877.

5.                  Johanna Maria Loohuis, geb. Lutte (Losser) 13.05.1838, overl. Losser 26.09.1903, ongehuwd.

6.                  Jan Hendrik Loohuis, geb. Losser 1840; volgt III.

7.                  Gerhardus Loohuis, geb. Lutte (Losser) 19.07.1842, overl. Losser 31.12.1843.

8.                  Gerrit Jan Loohuis, geb. Lutte (Losser) 09.09.1846, overl. De Lutte (Losser) 27.04.1868, ongehuwd.

9.                  Johannes Loohuis, geb. Lutte (Losser) 02.04.1849, rietdekker (1921), overl. Zuid-Lutte (Losser) 09.04.1921, ongehuwd.

10.              Geertruida Loohuis, geb. Lutte (Losser) 19.12.1851|b|.

 

Noten: |b| no.127 {Gradus, vader Mannes}; |b| vader Gerardus “oud acht en vijftig jaren” (> geb. ca. 1793) (geb.akte Losser 1851 no.109); |c| Gerardus in geb.akte Losser 1869 no.82; |d| Hermannus in overl.akte Losser 1980 no.88.

 


 

III.  Jan Hendrik Loohuis, z.v. II, geb. Lutte (Losser) 21.03.1840, landbouwer, overl. Losser 05.11.1905, tr. Losser 23.11.1876 Geertruida Koertshuis, geb. Lutte (Losser) 04.10.1843, overl. Losser 06.05.1902, d.v. Gerrit Jan Koertshuis, landbouwer, en Janna Prik.

Uit dit huwelijk:

1.                  Maria Loohuis, geb. Losser 28.06.1877, overl. Losser 11.03.1940, tr. Losser 12.06.1906 Bernardus Benneker, geb. Losser 03.03.1871, landbouwer, overl. Losser 16.05.1945, z.v. Gerradus Benneker en Johanna Molthof.

 


terug naar het overzicht Lohuis/Loohuis