Familie Lohuis (41)

 

(Noord-Deurningen)

 

 

Het betreft nazaten van Maria Lohuis of Loman en Berend Bode of Bodde. Hun relatie met de andere families Lohuis en Loohuis is nog in onderzoek.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: H.J.M. Wijers, Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven, of per e-mail aan: hjmwijersAThotmail.com.

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, april 2005 (laatst herzien augustus 2018)

 


 

I.  Maria Lohuis of Loman, vermeld 1746 (107-43), tr. Statie Denekamp 01.05.1740|a| Berend Bode of Bodde, later Lohuijs (1745).

Uit dit huwelijk:

1.                    Gerrit Jan Lohuis, geb. Noord-Deurningen 1743; volgt II.a.

2.                    Christina Lohuijs, ged. Statie Denekamp 1745 (107-39).

3.                    Herm, geb. ca. 1755; volgt II.b.

 

Noten: |a| inv.109 f.10 {Berend Bode en Maria Loohuys}.

 


 

II.a.  Gerrit Jan Lohuis, z.v. I, geb. Noord-Deurningen, ged. Denekamp 24.02.1743, ook Looman|a|, landbouwer te Noord-Deurningen, overl. Noord-Deurningen (Gericht Ootmarsum) 23.01.1806|g|, tr.|d| voor 1773 Anna Zwiep, ook Zwiepink|b|, geb. Noord-Deurningen, ged. Denekamp 25.02.1752, landbouwersche (1813), zonder speciaal beroep (1818), woont te Ootmarsum (1818), overl. Noord-Deurningen (Denekamp) 15.11.1819, d.v. Hendrik Zwiepink en Euphemie oude Zwiepink.

Uit dit huwelijk (vier kinderen in 1806|h|):

1.                  Jan(nes) Loohuijs, geb. Noord-Deurningen 1773; volgt III.a.

2.                  Euphemia Lohuis, ged. Statie Denekamp 22.12.1774|i|, tr. Statie Denekamp 16.05.1801|v| Joannes Bekhuis, Jan, geb. Denekamp ca. 1768|r|, landbouwer, overl. Denekamp 18.01.1843|w|.
Uit dit huwelijk: kind, ged. Statie Denekamp 1802 (108-105); Joannes Bekhuis, ged. Statie Denekamp 1808 (108-118), overl. Denekamp 07.09.1863; Gerrit Jan Bekhuis, ged. Statie Denekamp 1811 (108-120) {vader Gerardus Joannes Bekhuis}, overl. Denekamp 28.11.1885.

3.                  Hermanus Henricus Lohuis, ged. Statie Denekamp 03.05.1777|j|, overl. Noord-Deurningen (Gericht Ootmarsum) 28.08.1808|e|, ongehuwd.

4.                  Maria Loohuis, ook Looman, geb. Noord-Deurningen, ged. Statie Denekamp 09.10.1779|q|, wonend in Noord-Deurningen (1803), vermeld 1809 (108-119), landbouwster (1819), overl. tussen 1826 en 1827, otr. 1e Oldenzaal (ndg)18.02.1803, otr. Losser 05.03.1803|s|, otr. Gericht Ootmarsum 18.02.1803|t|, tr. Denekamp 03.03.1803|t|, tr. Statie Denekamp (rk) 08.03.1803|u| Jan Rijkerink, ook Riekerink, geb. Beuningen, landbouwer, wonend in Beuningen (1803), overl. Beuningen (Losser) 26.10.1818|y|; tr. 2e Losser 19.12.1819 Joannes Weusthof, Jan, geb. Berghuizen (Losser) ca. 1781, landbouwer (1819,1827), overl. Denekamp 30.07.1852|z|, z.v. Jan Weusthof, landbouwer, en Marie Lammerink.
Uit het huwelijk Riekerink-Loohuis/Looman: Lambertus, geb. Losser ca. 1809, overl. Albergen (Tubbergen) 18.10.1834; Gesina, geb. Oldenzaal ca. 1812, overl. Beuningen (Losser) 12.10.1871; Fenne, geb. Losser ca. 1815, overl. Berghuizen (Losser) 09.03.1855.
Uit het huwelijk Weusthof-Looman: Johanna, geb. Beuningen (Losser) 18.01.1822, overl. Losser 22.11.1901; Maria, geb. Beuningen (Losser) 13.06.1826, overl. Berghuizen (Losser) 09.09.1826.
     JW tr. 2e Losser 29.11.1827 Joanna Silder, ook Selder of ter Duis|w|, geb. Denekamp ca. 1803, overl. Denekamp 11.10.1885, d.v. Gerardus Silder en Johanna Kuipers.
     JS tr. 2e Denekamp 21.06.1854 Hendricus Oorthuis, geb. Denekamp ca. 1809, smid, overl. Denekamp 26.12.1874, z.v. Joannes Oorthuis en Maria Gozemeijer/Meijers/Meier.
     HO tr. 1e Denekamp 05.03.1838 Maria Klumper(s), geb. Emsburen ca. 1804, overl. Denekamp 07.12.1853, d.v. Gerhard Klumper en Anna Bultel.

5.                  Jan Henric Loohuijs, ged. Statie Denekamp 29.08.1781|k|.

6.                  Bernardus Joannes Lohuis, Berend Jan, ged. Statie Denekamp 11.09.1783|c|, landbouwer, overl. Noord-Deurningen (Denekamp) 17.12.1846|o|, tr. Ootmarsum 05.05.1814 Janna Voskamp, geb. Noord-Deurningen, ged. Denekamp (rk) 25.04.1774, landbouwerse (1814,1846), d.v. Jan Voskamp en Aaltjen Ottinkhof.
     JV tr. 1e voor 1813 Jan Hermen Johannink, geb. ca. 1769, landbouwer, overl. Noord-Deurningen (Ootmarsum) 11.01.1813, z.v. Jan Johannink en Helena Stevens.

7.                  Bernardus Joannes Lohuis, geb. Noord-Deurningen 1784; volgt III.b.

8.                  Gerardus Lohuis, ged. Statie Denekamp 04.09.1786|l|.

9.                  Joannes Gerardus Lohuis, ged. Statie Denekamp 17.05.1789|m|.

10.              Henricus Lohuis, ged. Statie Denekamp 1791; volgt III.c.

11.              Gerardus Joannes Lohuis, ged. Statie Denekamp 08.02.1794|o|.

 

Noten: |a||b| overl. akte Denekamp 1819 no.94; |c| inv.108 f.54 {vader Joannis}; |d| het trouwboek Statie Denekamp (inv.109) heeft een hiaat van 29.09.1771 tot 1783; het trouwboek Denekamp (ndg) (inv.104) heeft een hiaat van 1748 tot 1791; |e| inv.113 f.48 {deszelfs moeder en eenige broeders en zusters nalatende}; |g||h| inv.113 f.1 {ongeveer 60 jaar oud; nalatende een weduwe met vier kinderen (alleen de thuiswonende, ongehuwde kinderen geteld?)}; |i| inv.108 f.29; |j| inv.108 f.39; |k| inv.108 f.48 (get. Fenne Loohuijs); |l| inv.108 f.60; |m| inv.108 f.66; |o| “zich ook genoemd hebbende Johannink” (overl.akte Denekamp 1846 no.112); |q| inv.108 f.44{Gerrit Jan Looman en Anna Swiepink; get. Jan Looman}; |r| oud vijf en zeventig jaren, namen v/d ouders onbekend (overl.akte Denekamp 1843 no.4); |s| inv.266 f.184; |t| inv.110 f.98; |u| inv.109 f.46 {Joannes Rikerink en Maria Lohuis}; |v| inv.109 f.41; |w| huw.akte Denekamp 1854 no.17; |y| Riekerink e.v. Loman (overl.akte Losser 1818 no.68); |z| zoon van Hendrika Lammerink (overl.akte Denekamp 1852 no.58).

 


 

III.a.  Jan(nes) Loohuijs, of Looman|b|, z.v. II.a, geb. Noord-Deurningen, ged. Statie Denekamp (rk) 23.04.1773|c|, landbouwer te Noord-Deurningen (1814,1815), landbouwer te Losser, overl. voor 1846, tr. Ootmarsum 25.08.1814 Geertruid Wellen, geb. Emsburen ca. 1790/1791, landbouwersche, overl. Noord-Deurningen (Denekamp) 12.08.1830|i|, d.v. Herman Wellen, landbouwer, en Gezina Tebbel.

Uit dit huwelijk:

1.                  Geertrui Loohuis,|a| geb. Noord-Deurningen (Ootmarsum) 02.07.1815|m|, landbouwster (1837), overl. Losser 27.10.1878, tr. 1e Losser 13.01.1837 Gerrit Jan Borghuis, geb. Beuningen (Losser) ca. 1813|n|, landbouwer (1837,1856), overl. Beuningen (Losser) 28.03.1856, z.v. Berend Jan Borghuis of van den Borg, landbouwer, en Ale Rijkhof of oude Roelink; tr. 2e Denekamp 12.02.1858 Joannes olde Dubbelink, geb. Losser ca. 1807, landbouwer te Denekamp (1843,1858), z.v. Joannes oude Dubbelink en Joanna Hulskorte.
Uit het huwelijk Borghuis-Loohuis: Johanna, geb. Losser ca. 1839, overl. Denekamp 30.01.1897|k|; Bernardus, geb. Losser 1845 (no.75); Aleida, geb. Losser 1848 (no.18), overl. Denekamp 14.11.1928; Gerrit Jan, geb. Losser 1850 (no.76); Jan Hendrik, geb. Losser 1852 (no.126); Gezina, geb. Losser 1856 (no.10), overl. Denekamp 19.12.1890|j|.
     JoD tr. 1e Denekamp 24.04.1843 Geertruij Eijlers, geb. Denekamp 18.07.1825, landbouwster (1843), overl. Denekamp 31.10.1857, d.v. Hendrik Eijlers of Eilers, landbouwer, en Zuzanna Kökkeler of Dekkers.

2.                  Euphemia Loman, geb. Denekamp ca. 1818|l|, landbouwster, overl. Denekamp 06.04.1891, tr. Denekamp 12.09.1835|e| Joannes Henricus Blokhuis, Jan Hendrik, geb. Denekamp ca. 1807, landbouwer (1836,1838), tapper (1839), dagloner (1847,1856), overl. Noord-Deurningen (Denekamp) 30.07.1879, z.v. Hermannus Blokhuis, landbouwer, en Christina olde Dubbelink.
Uit dit huwelijk: Johannes, geb. Denekamp 09.04.1836, overl. Denekamp 16.05.1916; Gesina, geb. Noord-Deurningen (Denekamp) 06.04.1838, overl. Noord-Deurningen (Denekamp) 25.04.1838; Gerradus, geb. Denekamp 24.08.1839, overl. Denekamp 10.03.1924; Maria, geb. Denekamp 04.02.1841; Johannes Hendrikus, geb. Denekamp 12.12.1842, overl. Denekamp 06.02.1910; Gerrit Jan, geb. Noord-Deurningen (Denekamp) 29.07.1844, overl. Denekamp 11.08.1885; Hermannus, geb. Noord-Deurningen (Denekamp) 27.04.1847, molenaar (1872,1874); Albertus Stephanus, geb. Noord-Deurningen (Denekamp) 27.04.1849, overl. Noord-Deurningen (Denekamp) 11.06.1851; Christina Gesina, geb. Noord-Deurningen (Denekamp) 25.10.1850; Johanna, geb. Noord-Deurningen (Denekamp) 28.02.1853, overl. Denekamp 02.11.1917; Hendrika, geb. Denekamp 01.02.1855, overl. Denekamp 23.03.1924; Lambertus, geb. Denekamp 10.09.1856, overl. Denekamp 15.07.1933; Suzanna, geb. Denekamp 27.03.1859, overl. Denekamp 20.04.1931; levenloze dochter, Noord-Deurningen (Denekamp) 30.07.1861.

3.                  Anna Loman, geb. Noord-Deurningen (Denekamp) 08.06.1820, landbouwster (1842), overl. Denekamp 28.02.1881, tr. Denekamp 13.01.1842|f| Joannes Henricus Wiefferink, geb. Denekamp ca. 1803, landbouwer, overl. Noord-Deurningen (Denekamp) 17.06.1873, z.v. Hermen Wiefferink, landbouwer, en Joanna Westerhof.
Uit dit huwelijk: Hermen Jan, geb. Noord-Deurningen (Denekamp) 10.11.1843, overl. Denekamp 06.12.1921; Geertruida, geb. Noord-Deurningen (Denekamp) 01.03.1849; Johannes Bernardus, geb. Noord-Deurningen (Denekamp) 18.02.1853, overl. Denekamp 11.04.1901.

4.                  Gezina Loman, geb. Noord-Deurningen (Denekamp) 21.02.1823, overl. Noord-Deurningen (Denekamp) 01.01.1875, tr. Denekamp 03.10.1848|g| Gerhardus Kuipers, geb. Noord-Deurningen (Denekamp) 18.06.1819, landbouwer, overl. Noord-Deurningen (Denekamp) 30.12.1872, z.v. Gerrit Kuipers, landbouwer, en Geertrui Heiveld, ook Wellink.
Uit dit huwelijk: Geertruida, geb. Noord-Deurningen (Denekamp) 04.09.1849; Gerardus, geb. Noord-Deurningen (Denekamp) 29.08.1850; Gezina, geb. Noord-Deurningen (Denekamp) 14.12.1851; Johannes, geb. Noord-Deurningen (Denekamp) 22.05.1853; Gezina, geb. Denekamp 02.12.1855, overl. Denekamp 03.10.1885; Maria, geb. Denekamp 14.09.1857, overl. Noord-Deurningen (Denekamp) 23.10.1857; Gerrit Jan, geb. Denekamp 06.02.1859, overl. Denekamp 15.07.1900; Jan, geb. Denekamp 12.12.1860, overl. Noord-Deurningen (Denekamp) 17.03.1861; Hendrikus, geb. Denekamp 12.12.1860, overl. Denekamp 11.05.1891; Jan Hendrik, geb. Denekamp 04.06.1862, overl. Noord-Deurningen (Denekamp) 16.04.1869.

5.                  Gerrit Jan Loman, geb. Denekamp 1825; volgt IV.a.

6.                  Maria Lohuis, geb. Denekamp 27.05.1829, dienstmaagd, overl. Denekamp 09.05.1846|h|, ongehuwd.

 

Noten: |a| Geertruij Lohuis, zich ook wel eens genoemd hebbende Geertrui Loohuis (huw.akte Denekamp 1858 no.5); |b| huw.akte Losser 1837 no.1; |c| inv.108 f.23; |e| akte no.21 {vader bruid Jannes Loman}; |f| akte no.1 {vader bruid Jannes Loman}; |g| akte no.28 {vader bruid Jannes Loman}; |h| vader Lohuis, moeder Wellink; |i| e.v. Jannes Loman (overl.akte Denekamp 1830 no.58); |j||k| moeder Loman; |l||n| niet gevonden in tienjarentafels; |m| Lohuis (geb.akte Ootmarsum 04.07.1815).

 


 

IV.a.  Gerrit Jan Loman, z.v. III.a, geb. Denekamp 12.12.1825, landbouwer (1861), overl. Beuningen (Losser) 21.08.1872, tr. Denekamp 19.04.1861 Susanna Ekelhof, geb. Beuningen (Losser) 20.03.1840, overl. Beuningen (Losser) 07.06.1928, d.v. Joannes Ekelhof, landbouwer, en Gesina Austee.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johannes Loman, geb. Losser 1862; volgt V.a.

2.                  Gradus Loman, geb. Beuningen (Losser) 28.08.1864, timmerman, overl. Losser 28.07.1904.

3.                  Johannes Looman, geb. Losser 1868; volgt V.b.

4.                  Hendrikus Looman, geb. Beuningen (Losser) 14.12.1869, landbouwer, overl. Losser 14.03.1947, tr. Losser 25.05.1909 Geertruida Schreur, geb. Losser 07.05.1875, overl. Beuningen (Losser) 17.06.1927, d.v. Jannes Schreur, landbouwer, en Anna oude Ophuis.

 


 

V.a. Johannes Loman, z.v. IV.a, geb. Beuningen (Losser) 03.05.1862, landbouwer, overl. Losser 19.04.1932, tr. Losser 15.10.1901 Johanna Maria Scholten, geb. Losser 03.01.1881, overl. Losser 07.01.1945, d.v. Lambertus Scholten, landbouwer, en Aleida Maria Ellen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johanna Maria Loman, geb. Losser ca. 1912, overl. Oldenzaal 30.07.1945|a|, tr. voor 1945 Johannes Engelbertink.

 

Noten: |a| ook overl.akte Denekamp 1945 no.72.

 


 

V.b. Johannes Looman, z.v. IV.a, geb. Beuningen (Losser) 26.07.1868, kastelein (1901), koffiehuishouder (1902), kastelein (1904,1905), herbergier (1907), vergunninghouder (1908,1910), hotelhouder (1930,1931), overl. Oldenzaal 12.12.1931, tr. Lonneker 06.09.1901 Aleida Berendina Ditters, geb. Gendringen 17.03.1876, overl. Denekamp 22.03.1930, d.v. Everhardus Ditters, timmerman, en Aleida Berendina Bartholomeus.

Uit dit huwelijk:

1.                  Aleida Susanna Maria Looman, geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 13.09.1902.

2.                  Suzanna Josephina Johanna Looman, geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 28.03.1904, tr. Denekamp 07.10.1930 Johannes Franciscus Josephus Vos, Jan, geb. Rossum (Weerselo) 30.03.1902, koopman (1930), caféhouder en manufacturier (1944), overl. Natzweiler 22.01.1944|a||b|, z.v. Andreas Vos (ca.1848-1925) en Euphemia Maria Weenink (ca.1859-1935).

3.                  Gerardus Everhardus Johannes Looman, geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 01.11.1905.

4.                  Johan Everhardus Bernardus Looman, geb. Denekamp 11.04.1907, overl. Denekamp 28.09.1907.

5.                  Johan Everhardus Wilhelmus Looman, geb. Denekamp 07.05.1908, onderwijzer (1937), tr. Oldenzaal 29.04.1937 Maria Gerharda Heitkamp, geb. ca. Oldenzaal 1912, d.v. Johannes Bernardus Heitkamp (ca.1877-), winkelier, en Hendrika Meijer (ca.1879-).

6.                  Maria Geertruida Hendrika Looman, geb. Denekamp 13.11.1910.

 

Noten: |a| vermeld in Gedenkboek 35 van de Oorlogsgravenstichting; |b| 22.01 op bidprentje, op de grafzerk, en in het Slachtofferregister van de Oorlogsgravenstichting, 24.01 volgens overl.akte Weerselo 02.07.1947 no.52 (ingeschreven uittreksel).

 


 

III.b.  Bernardus Johannes Lohuis, ook Tijjans|a|, z.v. II.a, geb. Noord-Deurningen, ged. Statie Denekamp 28.08.1784|c|, landbouwer, overl. Noord-Deurningen (Denekamp) 20.01.1861|b|, tr. Ootmarsum 14.10.1813 Geertruid Wiefferink, geb. Noord-Deurningen, ged. Ootmarsum 01.11.1786, landbouwster, overl. Denekamp 11.01.1835, d.v. Herman Wiefferink, landbouwer, en Janna Westerhof.

     GW tr. 1e voor 1812 Hendrik Tijjans, landbouwer te Noord-Deurningen, overl. Ootmarsum 24.03.1812, z.v. Evert Tijjans en Berendina Westerhof.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerhardus Lohuis, geb. Denekamp 1819; volgt IV.b.

2.                  Hermen Jannes Lohuis, geb. Denekamp 18.12.1822, landbouwer, overl. Noord-Deurningen (Denekamp) 21.09.1857; ongehuwd.

3.                  Anna Lohuis, geb. Denekamp 14.04.1831|d|.

 

Noten: |a| bij overlijden van Geertruid (overl.akte Denekamp 1835 no.11); |b| {Bernardus} “zijnde de comparanten onbekend met de namen van wijlen zijne ouders” (overl.akte Denekamp 1861 no.8); |c| inv.108 f.56; |d| moeder Wieferink (geb.akte Denekamp 1831 no.34).

 


 

IV.b.  Gerhardus Lohuis, z.v. III.b, geb. Noord-Deurningen (Denekamp) 25.02.1819, landbouwer, overl. Noord-Deurningen (Denekamp) 26.01.1892, tr. Denekamp 04.02.1854 Maria Helena Schiltman, geb. Denekamp 01.02.1831, overl. Noord-Deurningen (Denekamp) 11.05.1896, d.v. Johannes Hendrikus Schiltman, landbouwer, en Maria Engela Poortman|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerhardus Loohuis, geb. Noord-Deurningen (Denekamp) 05.03.1855, overl. Denekamp 24.12.1918.

2.                  Maria Lohuis, geb. Noord-Deurningen (Denekamp) 14.09.1857, overl. Noord-Deurningen (Denekamp) 01.12.1915, tr. Denekamp 12.11.1879 Joannes Heerink, geb. Beuningen (Losser) 06.03.1845, landbouwer, overl. Noord-Deurningen (Denekamp) 21.11.1908, z.v. Hendricus Heerink, landbouwer, en Hermina Sanderink.

3.                  Johannes Bernardus Lohuis, geb. Denekamp 27.02.1870, timmerman (1912), overl. Denekamp 25.02.1949, begr. Denekamp 02.03.1949, tr. Denekamp 28.06.1912 Johanna Maria Blokhuis, geb. Lattrop (Denekamp) 01.11.1876, overl. Denekamp 06.11.1960, begr. Denekamp, d.v. Gerardus Joannes Blokhuis en Joanna Weenders.
     JMB tr. 1e Denekamp 14.05.1904 Johannes Koehorst, geb. Denekamp 28.10.1868, landbouwer (1904), overl. Denekamp 25.01.1906, z.v. Gerrit Jan Koehorst, landbouwer, en Janna Veldscholten.

 

Noten: |a| vader ook Schilthuis, moeder ook Paertman; zij is “uit oorzake van zinneloosheid buiten staat haren wil te verklaren en toestemming te geven tot het huwelijk” van dochter Maria, blijkens een verklaring van geneesheer Frans Georg Sloet (huw.akte Denekamp 1854 no.1).

 


 

III.c.  Henricus Lohuis, later Lohuis op Willighuis, z.v. II.a, ged. Statie Denekamp 14.09.1791|b|, ingedeeld bij het 123e Regiment Infanterie van Linie|f|, landbouwer, overl. Dulder (Weerselo) 02.04.1860, tr. Weerselo (bs) 08.04.1818, tr. Saasveld (rk) 14.04.1818|d| Elizabeth Deterink, ook Detert|a|, geb. Weerselo ca. 1785, boerwerkster (1813), spinster (1818), d.v. Hendrik Deterink, landbouwer, en Geertrui|c|.

     ED tr. 1e Saasveld (bs) 01.06.1813, tr. Saasveld (rk) 03.06.1813|e| Stephanus Willighuis, Steffen, geb. Dulder ca. 1762, landbouwer, overl. Weerselo 1817 (no.2); uit dit huwelijk kinderen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Susanna Lohuis op Willighuis, geb. Weerselo 18.02.1826, landbouwster, overl. Weerselo 03.10.1913, tr. Weerselo 21.07.1853 Gerardus Vinke, geb. Ootmarsum 20.02.1815, landbouwer, overl. Dulder (Weerselo) 19.07.1884, z.v. Bernardus Vinke, landbouwer, en Gesina ten Enkt.
Uit dit huwelijk: Bernardus Stephanus, geb. Weerselo 09.04.1858 (akte), overl. Weerselo 30.12.1951; Aleida, geb. Weerselo 19.09.1859 (akte), overl. Denekamp 25.11.1934; Hendrikus, geb. Weerselo 23.03.1861 (akte), overl. Albergen (Tubbergen) 15.11.1945; Gerardus, geb. Weerselo 18.05.1863 (akte), overl. Weerselo 22.08.1943; Maria, geb. Weerselo 04.02.1865 (akte); w.s. Johannes, geb. Weerselo 26.03.1867 (akte); Susanna, geb. Weerselo 24.11.1871 (akte); Geziena, geb. Weerselo 09.06.1874 (akte), overl. Weerselo 04.03.1942.

 

Noten: |a| huw.akte Weerselo 1853 no.16 en overl.akte Weerselo 1913 no.58; |b| inv.108 f.69 (get. Herm Lohuis en Euph. Zwiep); inv. 108 f.74; |c| zij heet ook Deterink (in huw.akte Weerselo 1818 no.6); |d| bruid Willighuis; |e| bruid Deitert; |f| satmbeoknummer 4436 (website Nederlandse militairen in het leger van Napoleon).

 


 

II.b.  Herm Lohuis, ook Herman Loman op Rikkink(1809)|f|, z.v. I, geb. ca. 1755|l|, landbouwer te Noord-Deurningen, overl. Ootmarsum 06.02.1809|j|, tr. Denekamp (ndg) 21.04.1793|n|, tr. Denekamp (rk) 21.04.1793 Gesina Rikkink, ook Geze of Mina|d|, ook Gesina Rijkman|g|, geb. Noord-Deurningen ca. 1764, landbouwster, overl. Ootmarsum 28.02.1806, d.v. Harmen Rekking en Geesina Limbeeke|o|.

     GR tr. 1e voor 1793 Jan Beene, overl. voor 1793|p|.

Uit dit huwelijk:

1.                  Bernardus Johannes Lohuis, ged. Denekamp 1796 (108-97), in leven 1809|k|.

2.                  Hermannus Lohuis, ged. Denekamp 1798 (108-92), in leven 1809|k|.

3.                  Gezina Lohuis, geb. Noord-Deurningen, ged. Denekamp 19.07.1794 (108-75), overl. Tilligte (Denekamp) 17.02.1851, tr. Denekamp 21.02.1821 Albertus Raatgerink, geb. Klein Agelo, ged. Ootmarsum 12.11.1785, landbouwer in Tilligte, overl. Tilligte (Denekamp) 17.03.1853, z.v. Hermen Raatgerink, landbouwer, en Aleida Raatgerink.
Uit dit huwelijk: Aleida, geb. Denekamp 1821 (no.97), overl. Tilligte (Denekamp) 24.07.1847; Hermen Jan, geb. Denekamp 1823 (no.69), overl. Denekamp 16.06.1905; Gerhardus, geb. Denekamp 1826 (no.43), overl. 30.06.1883; Jannes, geb. Denekamp 24.06.1830, overl. Denekamp 06.01.1905.
     AR tr. 1e voor 1820 Helena Hulsink, geb. Reutum ca. 1780, landbouwersche, overl. Denekamp 26.04.1820, d.v. Gerrit Hulsink en Euphemia Mensink.
     HH tr. 1e voor 1820 Jan Klinge.

4.                  Helena Lohuis|a|, ged. Denekamp 1801 (108-99), dienstmeid (1834), spinster (1840), landbouwster (1841), overl. Denekamp 11.01.1864|q|, tr. 1e Denekamp 28.06.1834 Joannes Henricus in oude Hulskotte|m|, Jan Hendrik, geb. Denekamp ca. 1785, landbouwer, overl. Denekamp 20.04.1839, z.v. Lambert in oude Hulskotte|a|, landbouwer, en Johanna Snieders|b|; tr. 2e Denekamp 07.05.1840 Hermanus Reerink, geb. Denekamp ca. 1808, landbouwer, overl. na 1864 (niet 1873 no.51, niet Weerselo 1866 no.51), z.v. Jan Hendrik Reerink, landbouwer, en Susanna oude Borggreve op Koelhuis.
Uit het huwelijk Reerink-Lohuis: Jan Hendrik, geb. Denekamp 07.04.1841, overl. Denekamp 28.08.1843.

 

Noten: |a||b| bruid ook Helena Rikkink, vader ook olde Hulskorte, moeder ook Snijders of olde Holskorte (huwelijksakte Denekamp 1834 (no.14); |d| huwelijksakte Denekamp 1840 no.10; |f||g||h| huw.bijl. Denekamp 1821 no.3 (daarin ook akte van bekendheid (Schout van Denekamp 02.02.1821) met de namen Looman/Lohuis en Rijkman/Rikkink; |j||k||l| inv.113 f.3 {ongeveer 45 jaar oud, nalatende 4 kinderen}; |m| Jan Hendrik olde Hulskorte, in overl. akte Denekamp 1864 no.8 (Helena) en in eigen overl.akte Denekamp 1839 no.40; |n||o||p| inv.104 f.154 {Harmen Lomans, z.v. Berend en Maria, en Geese Harmens Rekking}; |q| oud 61 jaar (overl.akte Denekamp 1864 no.8).

 


terug naar het overzicht Lohuis/Loohuis